Jak být úspěšným při vyjednávání

Úspěšné vyjednávání může vést ke zlepšení podmínek smlouvy, snížení nákladů, získání lepších cen a vytvoření výhodnějších partnerství. Základem je nejen dosažení okamžitých cílů, ale také budování a udržování obchodních vztahů.

9 minut čtení
Obrázek ke článku Jak být úspěšným při vyjednávání

Klíčové vyjednávací dovednosti

Vyjednávání je nezbytná dovednost, která se týká každého aspektu podnikání. Efektivní vyjednavači se vyznačují kombinací analytických, interpersonálních a komunikačních dovedností. Patří sem:

 • Schopnost provést důkladný výzkum a analýzu před jednáním, včetně pochopení cílů a potřeb obou stran.

 • Umění jasně a přesvědčivě vyjádřit své myšlenky, stejně jako schopnost aktivně naslouchat a interpretovat verbální i neverbální signály druhé strany.

 • Používání různých vyjednávacích taktik a strategií k získání výhody, zatímco se stále hledá vzájemně výhodná dohoda.

 • Schopnost být flexibilní a přizpůsobivý v průběhu jednání, reagovat na nové informace a měnící se situace.

 • Dovednost najít konstruktivní řešení při neshodách, které uspokojí obě strany a posílí vztahy.

Příprava na obchodní jednání

Úspěch v obchodním jednání často závisí na důkladné přípravě a strategickém plánování ještě před samotným setkáním. Tato příprava zahrnuje rozsáhlý výzkum, stanovení cílů a strategií, které vám pomohou dosáhnout nejlepších možných výsledků.

Před jakýmkoliv vyjednáváním je klíčové shromáždit co nejvíce relevantních informací o druhé straně. To zahrnuje pochopení jejich obchodních cílů, potřeb nebo očekávání. Také je důležité znát produkty, služby a dohody, které jsou předmětem jednání, včetně jejich tržní hodnoty a jakákoliv slepá místa, která by mohla mít na jednání vliv.

Muž a žena za stolem podepisují dokumenty

Stanovení cílů a strategií vyjednávání

Stanovte si jasné, konkrétní a dosažitelné cíle pro vaše vyjednávání. Tyto cíle by měly odrážet nejlepší možné výsledky, vaše přijatelné kompromisy a naopak situace, za kterých jste ochotni jednání ukončit. Po definování těchto cílů vypracujte strategii, která zahrnuje způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. Strategie by měla zahrnovat různé scénáře a plány na jejich řešení, včetně toho, jak reagovat na nabídky nebo požadavky druhé strany.

Rozpoznání a pochopení potřeb a cílů druhé strany

Účinné vyjednávání nezahrnuje jen prosazování vlastních cílů, ale také schopnost empatie a pochopení cílů, potřeb a omezení druhé strany. Toto porozumění vám může poskytnout cenné informace o tom, kde existují možnosti pro vzájemně výhodné kompromisy. Umožní vám to také předvídat a řešit případné námitky, které by mohly během jednání vzniknout.

Klíčové dovednosti a taktiky vyjednávání

Úspěch ve vyjednávání nezávisí pouze na důkladné přípravě, ale také na vaší schopnosti efektivně komunikovat, naslouchat a používat strategické taktiky během jednání.

Komunikace je základním kamenem každého vyjednávání. K efektivní komunikaci patří jasné a přímé vyjadřování vašich cílů, potřeb a omezení, stejně jako schopnost přesvědčivě argumentovat. Zároveň je důležité být schopen aktivně naslouchat a chápat perspektivu druhé strany, aby bylo možné identifikovat oblasti možných kompromisů a vzájemně výhodných řešení.

Psychologie vyjednávání

Velmi užitečné může být chápání základních principů lidské psychologie. To zahrnuje pochopení emocí, motivací a chování druhé strany. Existují dvě techniky, které posílí vaši pozici. Jednak je to důvěra, protože otevřenost a upřímnost mohou vést k lepší spolupráci a vzájemně výhodným dohodám.

Můžete také využít techniku zrcadlení. Její princip spočívá v naladění se na stejnou vlnu komunikace jako druhá strana. Podívejte se, jaká používají gesta nebo jakým tónem hlasu mluví. Shoda, jak ve verbální, tak nonverbální komunikaci, vám může pomoci při navazování mezilidských vztahů nebo při obchodním jednání. Díky takovému chování vám lidé začnou více důvěřovat.

Vyjednávání cen a lepších podmínek

Při vyjednávání cen nebo lepších podmínek je důležité mít jasně definované limity a být připraven s různými strategiemi, jak těchto cílů dosáhnout.

To může zahrnovat vše od předem stanovených cenových limitů až po strategii „první nabídky“. To znamená, že si na začátku řeknete o větší částku než reálně očekáváte. Vytváříte si tím manévrovací prostor a možnost zlevňovat až k vaší reálné nabídce.

Pokud vás během jednání zaskočí chvilka ticha, nesnažte se ji ihned vyplnit. Naopak, nechejte si utřídit myšlenky. Pauza vám může pomoci i ve chvíli, kdy dostanete otázku, na kterou nejste připraveni. Někdy dokonce vede k tomu, že se druhá strana ujme slova a vy získáte více informací.

Praxe a neustálé zdokonalování

Praxe dělá mistra. Pravidelný trénink vyjednávání v různých situacích a kontextech je nejlepším způsobem, jak zlepšit vaše dovednosti. Hledejte příležitosti k vyjednávání v každodenním životě. Požádejte kolegy nebo mentory, aby vám poskytli konstruktivní kritiku a návrhy na zlepšení. Zvažte účast na tréninkových kurzech nebo workshopech, které nabízejí simulované vyjednávací scénáře. Existuje mnoho knih, online kurzů a workshopů. Jeden takový uskutečňuje i Vysoká škola ekonomická.

Úspěch ve vyjednávání je kombinací přípravy, praxe a schopnosti učit se a adaptovat se na základě zkušeností. Se správnými dovednostmi, přístupem a přípravou můžete maximalizovat svůj úspěch a dosáhnout vzájemně výhodných dohod, které budou podporovat vaše dlouhodobé cíle.

Mohlo by Vás zajímat:


Eva Fruhwirtová: Náš mozek si potřebuje hrát, dospělí to zapomínají

Specialistka na efektivní komunikaci a trenérka mozku Eva Fruhwirtová má netradiční podnikání. Založila první Mozkohernu v Česku, kde mají zájemci možnost roztočit své mozkové závity a zjistit, co jejich mysl rozptyluje.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Eva Fruhwirtová: Náš mozek si potřebuje hrát, dospělí to zapomínají

Podle Evy Fruhwirtové jsme si jako dospělí zapomněli hrát, a proto je její herna otevřena všem bez ohledu na věk. Čím se při tvorbě Mozkoherny inspirovala a jak se pozná správně vytrénovaný mozek?

Jak se člověk stane trenérem mozku?

Podle mě je to úplně nejzajímavější orgán v našem těle. Je to takové velké tajemství, ale spoustu informací o něm už taky víme. Mám vystudovanou pedagogickou fakultu, byť jsem nikdy úplně neučila. Ale přišlo mi zajímavé, že chceme po studentech, aby se učili různé přehledy dat, ale my jim v těch školách neříkáme, jak se mají učit. Pojďme z toho mozku dostat ten potenciál, odemčít ho.

Inspirovala jste se při tvorbě Mozkoherny například zahraničím? Fungují tam takové projekty? U nás je totiž jediná.

Samozřejmě jsem hledala. Ale nenašla jsem koncept, který by fungoval na těch našich třech základních pilířích: neurotechnologie, techniky trénování paměti a mozkohračky. Snažíme se dále pátrat a hledat inspiraci různě po světě. Ale my to vytváříme opravdu na základě zkušeností. Hodně se bavíme s trenéry paměti, s učiteli a tak dále. A na základě toho pak sestavujeme jednotlivé programy, které fungují komplexně jak pro děti, tak například pro seniory. My nejsme velké interaktivní muzeum, zaměřujeme se spíše na jednotlivce nebo malé skupiny.

Dva lidé hrají hru jménem Mindball

Mozkoherna sídlí v židovském městě v Třebíči, tedy v srdci UNESCO. Nenašla by více zákazníků ve velkém městě, jako je Brno nebo Praha?

Díky tomu, že je Třebíč blízko dálnice D1, která propojuje celou republiku, tak jsme schopni všechny ty programy uskutečnit prakticky kdekoliv. Myslím, že 80 % tvoří právě akce, kdy dojíždíme my za zákazníky. Tady v Třebíči máme rodiny a mimo to je to velmi inovativní region. Kousek od nás je jaderná elektrárna Dukovany, takže je tady velká koncentrace inovativních firem. To s sebou nese samozřejmě i zájem o tuto oblast.

Kdo je váš typický zákazník?

Zaměřujeme se na zdravou populaci a na prevenci. Většinou jsou tedy našimi zákazníky rodiče, kteří chtějí nějakým způsobem pomoct nebo nasměrovat své děti k tomu, jak se správně učit. Potom jsou to často lidé v produktivním věku, kteří potřebují najít systém, jak se svou hlavou správně pracovat. Jak si dobře pamatovat, soustředit se anebo jak mozek posílit, aby byl odolný vůči stresu. Někdy se nás chodí ptát na radu i lidé, kteří se starají o rodinné příslušníky s nějakou neurodegenerativní diagnózou. My jim můžeme dát nějaké rady, správně je nasměrovat. Ale na toto odvětví jsou už jiní odborníci. Samozřejmě těchto dotazů přibývá a chybí centra, která by se této problematice věnovala. A je to určitě oblast, na kterou je nutné se zaměřit. I třeba podnikatelsky.

Eva Fruhwirtová drží model mozku

Jaké to je pracovat s rozdílnými typy lidí? Když k vám chodí nebo jezdíte za lidmi od mateřinek až po seniory?

Liší se především v tom, že lidé v produktivním věku nemají na nic čas. Tam je potřeba umět zastavit. U dětí a seniorů nebojujeme s tím, že je potřebujeme zastavovat. Oni mají většinou času dost. Naopak musíme vybírat takové aktivity, které odpovídají jejich kognitivním schopnostem. Pokud třeba senioři hůř slyší nebo je tam nějaké jiné omezení. To je specifická cílová skupina. U dětí je pak důležitý věk. Aby byly schopné ty aktivity zvládnout.

Sledujete v tréninku mozku nějaké trendy? Chtějí zákazníci trénovat nějakou funkci víc než jinou?

V tomto odvětví žádný takový trend není. Není to to tak, že by lidé chtěli trénovat víc paměť nebo prostorovou orientaci. Ono je to dost komplexní. Jakýkoliv podnět nebo věc, co vás baví, je pro naše psychické zdraví hrozně důležité. U seniorů to platí především. Měly by to být různorodé, pestré podněty. Důležitý je i sociální kontakt. Trend jako takový žádný nevidím. O tréninku mozku se teď začalo hodně mluvit. Problém je ale ten, že je málo trenérů mozku. Ale jsem moc ráda, že se to dostalo více do povědomí lidí.

Trenérka mozku stojí u stolu s klientem

Poznáte, že má někdo dobře vytrénovaný mozek?

Dobře vytrénovaný mozek se pozná tak, že kreativně zvládne různě těžkou situaci. Lépe zvládá emocionální otřesy a dokáže opravdu bravurně vybruslit z něčeho i třeba nečekaného. Vytrénovaný mozek poznáme i podle toho, na co se dokáže soustředit a jestli dokáže oddělit rozptýlení.

Loni jste získala cenu Český Goodwill a předtím jste se stala Živnostníkem roku Kraje Vysočina. Máte nějakou radu pro podnikatele, kteří uvažují o svém vlastním podnikání?

Jednoznačně. Nebojte si plnit své sny. Pokud vám na trhu něco chybí, líbilo by se vám to a poptávka v tom odvětví je, tak to může mít úspěch. Druhá rada by byla, ať se díváte kolem sebe. Koukněte se do zahraničí na to, jak se to dá dělat jinak. Hlavně se toho nebojte. Podnikání je dobrodružství. Dokáže vás to naplnit a uspokojit. Stojí za to, to zkusit.

Co si Eva myslí o multitaskingu a jak dlouhou dobu je třeba mozek trénovat? Poslechněte si celý rozhovor v našem podcastu Stačí málo, který Vám přináší Generali Česká pojišťovna. Dozvíte se taky, jak představovat moderní technologie našim nejmenším.

Mohlo by Vás zajímat:


Řádění živlů se nevyhýbá ani podnikatelům

Za rok 2023 bylo podnikateli nahlášeno přes 3 528 pojistných událostí, které byly způsobeny živly. V souvislosti s aktuální změnou klimatu je možné, že se nás živelné pohromy mohou týkat víc, než jsme si dokázali představit.

5 minut čtení
Obrázek ke článku Řádění živlů se nevyhýbá ani podnikatelům

Pojištění majetku pro podnikatele a firmy

Za fungujícím byznysem je často velmi mnoho práce a investovaných financí. Někdo svému podnikání obětuje veškeré úspory nebo se dokonce kvůli svému snu zadluží. Potom se ale přižene vichřice nebo povodeň a je po všem. Tornádo, které se v roce 2021 zasáhlo část naší republiky, mělo rychlost až 300 km/h. A tomu odolá málokterá stavba.

Pojištění majetku pro podnikatele a firmy by proto mělo být nezbytnou součástí každého podnikání. Získáte díky němu a zaručí vám:

 • Ochranu majetku nejen před živelnými pohromami, ale i před zloději a vandaly

 • Náhradu ušlého zisku po dobu odstraňování škody

 • Plnění, které pokryje náklady za znovupořízení majetku

 • Možnost kombinovat rizika podle potřeb

Škody za téměř dvě miliardy korun

Jenom v loňském roce u nás řádění živlů způsobilo podnikatelům vyjma zemědělství škody ve výši více než tři čtvrtě miliardy korun! Víc než kdy jindy je tedy důležitý výběr správného pojištění a pojistných částek.

A ačkoliv byl v tomto ohledu loňský rok o něco mírnější, je třeba vzít v úvahu, že extrémní výkyvy počasí jsou něco, s čím se budeme muset naučit žít.

Vítr a požáry

Z dat Generali České pojišťovny za rok 2023 jasně vyplývá, že hlavním důvodem vzniku škod byly vichřice a silný vítr. Toto prvenství si drží již několikátým rokem. Jen kvůli silnému větru bylo nahlášeno 1518 pojistných událostí.

Pozadu však nezůstává ani oheň a jím způsobené ničivé požáry. Škody, které způsobily, pojišťovna vyčíslila na 1,02 miliardy korun. Z toho jasně vyplývá, že více než polovinu všech nahlášených škod měly za vinu plameny. Nejvíce poškodily majetky firem, domácností a motorových vozidel.

Škody napříč celým Českem

Žádný z koutů naší země nebyl před živly ušetřen. Nejvíce případů bylo však hlášeno ve Středočeském kraji a Praze, šlo téměř o 1442 škod za 390 miliónů korun. Druhou příčku v počtu nahlášených pojistných událostí zaujímá Moravskoslezský kraj se 740 případy za 62 miliónů korun. A pozadu nezůstal ani Jihomoravský kraj se 503 případy za 71 miliónů korun.

Ověřte si, jak máte vaše podnikání pojištěno vy. Pokud pojištění majetku uzavřeno nemáte nebo vaše smlouva není aktuální, zastavte se za námi na jakékoliv pobočce nebo kontaktujte svého pojišťovacího agenta.

Mohlo by Vás zajímat:


Pojištění pro podnikatele: Nezbytná ochrana pro vaše podnikání

Víte, proč je pojištění majetku a odpovědnosti pro malé podnikatele a živnostníky důležité? Zjistěte, jak můžete chránit podnikání před riziky a právními problémy a jak vám v tom může pomoci pojištění od Generali České pojišťovny.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Pojištění pro podnikatele: Nezbytná ochrana pro vaše podnikání

Nenechte nic náhodě. Úspěšné podnikání s sebou nese nejen odměny, ale i rizika. Ať už jde o krádež ve vašem skladu, škody způsobené živelnými událostmi, náklady spojené s nepředvídaným přerušením provozu nebo finanční ztráty, dopady na vaše podnikání mohou být významné. Pojištění majetku a odpovědnosti poskytuje komplexní ochranu proti těmto rizikům, včetně asistenčních služeb, jako jsou právní poradenství a IT podpora.

Pojištění majetku

Z pojištění poskytne Generali Česká pojišťovna náhradu nákladů na opravu nebo znovupořízení stavby nebo movitých věcí v důsledku jejich poškození, zničení nebo ztráty sjednanými pojistnými nebezpečími. Nabízíme komplexní rozsah pojistného krytí proti všem živelním nebezpečím. Zahrnuje požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, kouř, aerodynamický třesk, povodeň a záplava, vichřice a krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemni, pád stožárů, tíha sněhu a námrazy, zemětřesení, vodovodní škody a zamrzání vody, atmosférické srážky, přepětí nebo náraz vozidla. Součástí pojištění je i úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalismus), sprejerství a odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží a pojištění věcí při přepravě. V rámci tohoto segmentu nabízíme i pojištění ve variantě ALLRISKS, respektive co není vyloučeno, je pojištěno.

K pojištění movitých věcí a staveb je určitě vhodné přidat i pojištění finančních ztrát v důsledku přerušení nebo omezení provozu v důsledku věcné škody na pojištěném majetku. Každé přerušení činnosti, zejména z důvodu požáru, znamená silnou finanční zátěž pro každého klienta bez rozdílu a v mnohých případech může způsobit i ukončení jeho podnikání. S pojištěním přerušení provozu může každý podnikatel nejen úspěšně čelit nebezpečí konkurzu, ale cítit se při svém podnikání mnohem klidněji. Stejně jako v pojištění movitých věcí a staveb lze využít širokou škálu pojistných nebezpečí včetně varianty ALLRISKS.

Dalším majetkovým pojištěním, které lze pro malé podnikatele a živnostníky využít je pojištění elektronických a strojních zařízení. Pojištění poskytuje komplexní pojistnou ochranu elektronického nebo strojního zařízení zaměřenou zejména na vnitřní mechanické a elektrické poruchy, jako je například zkrat či vada materiálu, vniknutí cizího předmětu do zařízení, živelní nebezpečí a události vzniklé z příčiny pádu a nárazu zařízení. Pojištění Elektroniky nabízí navíc územní rozsah Evropa.

Muž v pracovní helmě pracuje na střeše

Odpovědnost při výkonu podnikatelské činnosti

Pojištění odpovědnosti pro malé podnikatele a živnostníky je navrženo tak, aby poskytlo specifickou ochranu v souvislosti s poskytováním služeb nebo výrobků, při potenciálních rizicích při interakci s klienty i zákazníky. Zároveň zajistí, aby vaše podnikání mohlo pokračovat i v případě neočekávaných událostí. Umožňuje vám soustředit se na to, co děláte nejlépe, zatímco minimalizujete finanční rizika spojená s vaší profesní činností.

Typy pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti pro malé podnikatele a živnostníky může být rozděleno na několik typů, včetně pojištění profesní odpovědnosti, pojištění obecné odpovědnosti a dalších. Každý typ kryje specifická rizika spojená s různými oblastmi podnikání a je důležité vybrat správnou kombinaci pro komplexní ochranu vašeho podnikání.

Jaké pojištění můžete jako živnostníci zvážit?

 • Pojištění profesní odpovědnosti: Toto pojištění je klíčové pro ty, kteří poskytují odborné služby jako poskytování software nebo poradenství. Pokrývá nároky třetích stran za škody způsobené chybami v průběhu vaší profesionální činnosti včetně škod čistě finančních.

 • Pojištění obecné odpovědnosti: Toto pojištění poskytuje základní ochranu proti široké škále rizik, jako jsou úrazy na pracovišti nebo škody na majetku třetích stran.

Jak vybrat správné pojištění

Pojišťovny nabízí širokou škálu specifických připojištění, která jsou ideální pro živnostníky. Mezi tyto možnosti patří například pojištění za škody způsobené při řízení převzatých a užívaných vozidel či ztrátu svěřených věcí. Tato rozšíření poskytují komplexní ochranu pro různé aspekty vašeho podnikání.

Je důležité vybrat pojištění, které nejlépe odpovídá specifikům vašeho podnikání. Například pojištění Jistota od Generali České pojišťovny vám umožňuje přizpůsobit krytí přesně podle vašich potřeb, ať už se jedná o ochranu vybavení, elektroniky, nebo dokonce pokrytí škod způsobených vašimi produkty nebo službami. Měli byste také pečlivě zvážit úroveň krytí, abyste byli chráněni proti všem potenciálním škodám, které by mohly vaše podnikání ohrozit.

Jak vybrat správné pojištění pro malé podnikatele a živnostníky

Zhodnocení specifik vašeho podnikání: Každé podnikání je jedinečné a má svá specifická rizika. Zvažte, jaké aspekty vašeho podnikání potřebují ochranu a jaké typy incidentů jsou pravděpodobné.

 1. Porovnání rozsahu krytí: Důkladně prozkoumejte, co pojištění pokrývá. Některá pojištění mohou nabízet širší krytí než jiná, včetně ochrany proti specifickým rizikům spojeným s vaším odvětvím.

 2. Limity pojistného plnění a výluky: Zjistěte maximální částku, kterou pojištění kryje, a co je vyloučeno z krytí. Důležité je také pochopit, jaké jsou podmínky v případě pojistné události.

 3. Pojistné podmínky a smluvní ujednání: Přečtěte si všechny pojistné podmínky, abyste pochopili, jaké jsou vaše povinnosti a práva. V případě nejasností se neváhejte obrátit na svého pojišťovacího poradce.

 4. Konzultace s odborníkem: Nebojte se vyhledat odbornou pomoc. Pojišťovací poradce nebo specializovaný právník vám může pomoci vybrat nejvhodnější pojištění pro vaše specifické potřeby.

Při výběru pojištění je důležité mít na paměti limity pojistného plnění, které nastavuje nejen Generali Česká. Tyto limity definují maximální částku, kterou pojištění může vyplatit v případě pojistné události. Zároveň je důležité si uvědomit možnost snížení pojistného plnění v případě spoluúčasti pojistníka. Tato informace vám pomůže lépe porozumět rozsahu vašeho krytí a přizpůsobit pojištění tak, aby co nejlépe vyhovovalo vašemu podnikání.

Mohlo by Vás zajímat:


Elektronický podpis: Praktická pomůcka, která šetří čas

Moderní technologie jsou pro nás už tak samozřejmé, že si bez nich neumíme představit náš život. Běžnou věcí se staly i elektronické podpisy, takže není třeba už běhat po úřadech a firmách jenom kvůli našemu autogramu. Stačí to udělat online i z domova.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Elektronický podpis: Praktická pomůcka, která šetří čas

Už žádné ztrácení času čekáním na poště nebo cestováním na schůzky jen kvůli podpisu. Elektronický podpis, který umožňuje ověření identity a souhlasu s dokumenty online, otevírá dveře k efektivnějšímu a ekologičtějšímu způsobu práce. Je přístupný kdekoli a kdykoli. Tato praktická pomůcka se ukazuje důležitou pro sektor pojišťovnictví, který je historicky zatížený papírovou administrativou.

Jak vlastně funguje elektronický podpis? Není to nic složitého, dá se to zvládnout v několika krocích. Důležité je vědět, že existují různé stupně, jak lze smlouvy podepisovat, ať už jde o plně podepsaný online dokument či kombinaci elektronického a fyzického podpisu.

Co je to elektronický podpis?

Jedná se o náhradu klasického ručního podpisu. Umožňuje nám elektronicky odsouhlasit obsah jakéhokoliv dokumentu nebo smlouvy. Pro plnou právní platnost je však třeba, aby váš elektronický podpis splňoval určité požadavky stanovené zákonem. Musí být spojen s identitou podepisující osoby.

Jak si zařídit elektronický podpis?

1. Vyberte si důvěryhodného poskytovatele elektronického podpisu

Existuje mnoho různých poskytovatelů služeb elektronických podpisů, v zahraničí jsou to Adobe Sign, DocuSign, SignEasy nebo HelloSign. V České republice jsou tři poskytovatelé certifikačních služeb, na který je elektronický podpis založen. A to Česká pošta, eIdentity a První certifikační autorita. Každý z nich má svůj postup na získání certifikátu online, který lze zřídit nejen pro fyzickou osobu, ale také pro podnikatele nebo firmy. V případě České pošty je potřeba získat certifikát osobně na poště s vyplněnou žádostí.

2. V čem lze podepisovat

Každý poskytovatel nabízí svým předplatitelům aplikaci či rozhraní, ve kterém lze elektronický podpis uskutečnit. Po úspěšné registraci máte připravený osobní prostor, kam lze nahrávat dokumenty, které chcete podepisovat elektronicky. Tyto dokumenty mohou být ve formě PDF, Word, Excel nebo jiných podporovaných formátů.

3. Podepisování a odeslání dokumentů

Jakmile máte vše nastaveno, můžete začít se samotným podpisem dokumentů. Obvykle stačí nahrát dokument do aplikace a podepsat ho elektronicky. Po dokončení podpisu můžete dokument uložit a odeslat. Většina platforem umožňuje odeslat podepsaný dokument e-mailem nebo ho stáhnout ve formátu PDF.

4. Správa podepsaných dokumentů

Můžete sledovat a spravovat podepsané dokumenty přímo z platformy poskytovatele. To zahrnuje sledování stavu podpisu, jeho úpravu a přístup k archivovaným dokumentům. Nezapomeňte si přečíst podmínky, protože uložiště může být omezené, podobně jako datová schránka. Pozor také na to, jak dlouhé předplatné zvolíte, poskytovatelé nabízí standardně rok.

Stupně elektronického podpisu

Existují různé stupně elektronického podpisu, které se liší v závislosti na způsobu ověření identity a úrovně zabezpečení.

Jednoduchý elektronický podpis

Nejjednodušší forma elektronického podpisu, která nevyžaduje žádné speciální ověření identity. Může se jednat například o sken ručního podpisu připojený k dokumentu. Využít jej můžete při žádosti o cestovní pojištění, povinné ručení nebo při změnách v již existujícím pojištění (údaje o pojištěnci).

Pokročilý elektronický podpis

Vyžaduje pokročilé ověření identity, jako je například použití certifikátu, který je vydán důvěryhodným poskytovatelem. V Česku tedy výše zmíněnými třemi institucemi. Vyžadován může být u smluv o životním pojištění nebo při finančních transakcích.

Kvalifikovaný elektronický podpis

Nejvyšší stupeň zabezpečení, který je v souladu s evropskou legislativou (eIDAS). Vyžaduje speciální certifikát a hardware pro podepisování. Setkat se s ním můžete u podepisování dlouhodobých smluv nebo při pojištění majetku.

Generali Česká pojišťovna poskytuje svým klientům pokročilý elektronický podpis, který splňuje veškeré právní požadavky a zabezpečení. Tento typ podpisu je dostačující pro většinu běžných pojistných smluv a dokumentů. Setkat se s ním můžete například při online komunikaci s vaším poradcem, který vás provede podpisem smluv díky aplikaci ePodpis přímo od Generali.

Kombinace elektronického a ručního podpisu

Pokud byste uvažovali o možnosti, že k podpisu konkrétního dokumentu nebo smlouvy využijete elektronický podpis a druhá strana jej podepíše ručně, mějte se na pozoru. Když elektronicky podepsaný dokument vytisknete a dodáte k podpisu druhé straně, tak tímto momentem ztrácí váš elektronický podpis svou originalitu. Nejedná se tedy o originál. Do stejné situace se však můžete dostat například při oskenování ručního podpisu.

Možnosti tak máte tři, nejjednodušší je podepsat dokument z obou stran elektronicky. Nebo vytvořit dvě verze dokumentu, který podepíše jedna strana ručně a druhé vyhotovení druhá strana elektronicky. Oba dokumenty musí být autentické a odkazovat vzájemně na sebe. Třetí variantou je zapojit notáře, který ověří pravost podpisů a dokumentů.

Protože se v Generali České pojišťovně snažíme o usnadnění všech úkonů, zjednodušujeme proces podepisování dokumentů a umožňujeme rychlé a efektivní uzavírání smluv. Pro elektronický podpis máme dokonce svoji aplikaci do mobilu ePodpis. A navíc to šetří spoustu papíru, což zapadá do naší strategie být odpovědný pojistitel. Všechny dokumenty pak najdou naši klienti v Klientské zóně.

Mohlo by Vás zajímat:


Práce na dálku v roce 2024: Nová pravidla pro podnikatele

S rostoucím trendem práce na dálku přichází novela zákoníku práce, která od listopadu 2023 přináší podstatné změny pro podnikatele a živnostníky. Tyto změny mají významný dopad na organizaci práce a administrativní povinnosti.

7 minut čtení
Obrázek ke článku Práce na dálku v roce 2024: Nová pravidla pro podnikatele

Novela zákoníku práce prošla v listopadu 2023 podstatnými změnami. Jejím cílem je přizpůsobit náš právní systém evropským pravidlům a směrnicím, konkrétně směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o rovnováze pracovního a osobního života. Celkově má reagovat na potřeby specifických skupin pracujících.

Zároveň novela rozšiřuje pojetí práce na dálku, což nyní zahrnuje nejen práci z domova, ale také jiné formy práce mimo klasické pracovní prostředí například hybridní formu spolupráce, což reflektuje současné trendy a potřeby moderního pracovního života. Následující body podrobně zkoumají klíčové aspekty této novely a jejich dopad na organizaci práce a administrativní povinnosti podnikatelů a živnostníků.

1. Písemná dohoda

S příchodem novely zákoníku práce, reagující na zvyšující se popularitu home office, je nyní vyžadována písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pro práci na dálku.

Tato dohoda musí specifikovat místo výkonu práce, způsob komunikace, rozsah práce a další klíčové aspekty, jako rozvržení pracovní doby a způsob náhrady nákladů vzniklých při práci na dálku. Dohoda také umožňuje lepší ochranu práv zaměstnanců, zejména těhotných žen, rodičů, a pečujících osob​​.

2. Náhrada nákladů

V rámci novely zákoníku práce, platné od října 2023, mají zaměstnavatelé povinnost hradit náklady související s prací na dálku, jako jsou energie a voda. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo paušální náhradu 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce.

Náhrada poskytovaná v této výši není předmětem daně z příjmu, což je pro zaměstnance výhodné. Zaměstnavatelé mají také možnost proplácet reálně prokázané náklady (náhrady za opotřebení vlastního zařízení či předmětů potřebných pro výkon práce i příspěvky na spotřebu energií, vody, plynu či plateb za internet), nebo uzavřít dohodu o neposkytování náhrad​​.

Zaměstnavatel má tedy tři možnosti - proplácet paušální náhrady, reálné náklady nebo uzavřít dohodu o neposkytování náhrad.

Novela zákoníku práce přichází v době, kdy se firmy snaží najít optimální rovnováhu mezi produktivitou, firemní kulturou a spokojeností zaměstnanců, zatímco se přizpůsobují novým právním požadavkům.

3. Speciální případy

V rámci novely zákoníku práce jsou zvláště zohledněny potřeby určitých skupin zaměstnanců, včetně těhotných žen a osob pečujících o závislé osoby. Toto zohlednění platí pro všechny zaměstnance, bez ohledu na typ pracovního poměru.

Tyto skupiny mají nově zaručené zvláštní zvážení v případě žádostí o práci na dálku. Zaměstnavatelé budou povinni písemně zdůvodnit zamítnutí takových žádostí, což odráží snahu o větší flexibilitu a podporu pracovního a osobního života všech zaměstnanců.

4. Rozvržení pracovní doby

Novela zákoníku práce umožňuje všem zaměstnancům flexibilně rozvrhovat svou pracovní dobu při práci na dálku, avšak s maximálním limitem 12 hodin denně. Tato flexibilita poskytuje zaměstnancům možnost lépe sladit pracovní a osobní život. Je však důležité poznamenat, že v případě, že zaměstnanec potřebuje vyřizovat nezbytné osobní záležitosti, jako jsou lékařské návštěvy nebo jiné důležité pochůzky, není mu za tento čas poskytnuta náhrada mzdy nebo platu.

5. Elektronické doručování dohod

Podle novely zákoníku práce lze nyní pracovní smlouvy a dohody o práci na dálku uzavírat elektronicky, což zjednodušuje a zrychluje administrativní procesy.  Prakticky to znamená, že pracovní smlouvy a dohody mohou být uzavřeny elektronicky a nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem. Zaměstnanci mají možnost od elektronicky podepsané smlouvy odstoupit do 7 dnů od jejího doručení. Tato možnost poskytuje zaměstnancům větší flexibilitu a ochranu jejich práv, umožňuje jim přehodnotit své rozhodnutí a zajišťuje, že jsou plně informováni o podmínkách svého pracovního poměru.

6. Ochrana dat

V rámci práce na dálku je nezbytné zajistit vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti, což zahrnuje využití silných antivirů, zabezpečení souborů a počítačů heslem, ochranu před odcizením a zajištění bezpečného internetového přenosu. Je důležité se zaměřit na ochranu citlivých dat a zapojit odborníky pro zabezpečení techniky​​. Zajištění kybernetické bezpečnosti při práci na dálku je primárně povinností zaměstnavatele.  Zaměstnanci jsou pak povinni tato zabezpečení správně využívat a dodržovat nastavené bezpečnostní protokoly.

7. Firemní kultura

Práce na dálku přináší změny ve firemní kultuře a komunikaci, kde je důraz kladen na výsledky práce místo pouhé přítomnosti v kanceláři. Tato změna vyžaduje nové přístupy k hodnocení výkonnosti. Výzkumy ukazují, že zaměstnanci pracující z domova jsou často výkonnější a spokojenější, což podporuje kombinaci práce na dálku a docházení do kanceláře jako optimální model pro moderní pracovní prostředí.

Novela zákoníku práce

Zavedení nových pravidel pro práci na dálku v České republice představuje významný krok k modernizaci pracovního prostředí. Změny v zákoníku práce nejenže reflektují současné pracovní trendy, ale také zvyšují flexibilitu a bezpečnost v digitálním prostoru.

S těmito změnami přicházejí i výzvy, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti a adaptace firemní kultury. Pro podnikatele a živnostníky je nyní důležité přizpůsobit se těmto změnám, aby byly v souladu s novými právními požadavky a zároveň podporovaly produktivní a spokojené pracovní prostředí. Novela zavádí nové požadavky, které mohou vyžadovat vytvoření nebo úpravu stávajících pracovních smluv a dohod tak, aby byly v souladu.

Mohlo by vás zajímat:


Vrácení daní 2024

Kdy a za jakých okolností se vás týká vrácení daně? Přečtěte si náš článek a dozvíte se, co je přeplatek, za jakých okolností vzniká, jaké slevy si můžete uplatnit nebo jak podat žádost o jeho vrácení a do kdy vám bude vrácen.

7 minut čtení
Obrázek ke článku Vrácení daní 2024

Co jsou přeplatky a jak vznikají?

Přeplatky na dani jsou situace, kdy jste na daních v rámci placení zálohy na daň zaplatili více, nebo jste například uplatnili mnoho nároků na slevu na dani, nebo na daňové odpočty. Jak to zjistíte?

Při podávání daňového přiznání, tedy po vyčíslení všech příjmů a výdajů, odečtení již uhrazených záloh, uplatnění slev a odpočtů vám vyjde určitá částka. Pokud máte výsledek kladný, zaplatili jste více, než bylo potřeba a vzniká vám nárok na vrácení peněz od státu.

Důležité je zmínit, že k tomu, aby vám stát na dani vrátil co největší částku, je třeba také uplatnit všechny daňové slevy a odpočty, které se na vás vztahují.

Slevy na dani

Mezi ty nejčastější patří daňový bonus na poplatníka, daňové zvýhodnění na děti, dále sleva na vyživovaného manžela/manželku nebo sleva pro držitele průkazu ZTP/P.

 • Sleva na poplatníka se týká všech, kdo mají zdanitelné příjmy. Pro rok 2024 je stanovena na 30 840 Kč ročně.

 • Sleva na vyživovaného manžela/manželku se uplatňuje v případě, pokud nemá váš manžel/manželka vlastní příjmy nebo je má nízké. Výše slevy pro rok 2024 je 24 840 Kč.

 • U držitelů průkazu ZTP/P se sleva uplatňuje i v případě, že nemají přiznaný invalidní důchod. V roce 2024 je sleva stanovena na 16 140 Kč za rok.

 • Slevu na dítě si vždy uplatňuje pouze jeden z rodičů. Výše za jedno dítě je v roce 2024 stanovena na 15 204 Kč za rok.

Pokud jste zaměstnanec, tak vaše daňové přiznání za vás bude podávat váš zaměstnavatel. Nutné je ale na začátku každého kalendářního roku podepsat „Prohlášení poplatníka daně z příjmů”, tzv. růžové prohlášení.

Jak funguje vrácení přeplatku na dani?

Důležité je hned na začátek zmínit, že stát vrácení přeplatku nedělá automaticky. Je potřeba si o něj zažádat, a to právě v rámci podání daňového přiznání. Žádost o vrácení přeplatku je totiž jeho součástí a vyplňuje se na konci formuláře.

Pokud si o vrácení nezažádáte v rámci daňového přiznání, můžete tak udělat do uplynutí 6 let, a to na finančním úřadu, který vaše daně eviduje.

Samostatnou žádost je možné zaslat prostřednictvím:

 • aplikací Online finanční úřad – daňová informační schránka, která je dostupná na portále Moje daně

 • aplikací Elektronická podání pro Finanční správu, která je také dostupná na portále Moje daně

 • datové schránky (pokud ji máte zřízenou a zpřístupněnou)

 • e-mailu, který je ovšem potřeba do 5 dnů potvrdit např. v listinné podobě s vlastnoručním podpisem

Přeplatek bývá vrácen buď na adresu poplatníka, nebo na účet, záleží, jakou možnost si zvolíte.

Upozorňujme, že pokud je váš přeplatek nižší než 200 Kč, finanční úřad vám ho neproplatí. Místo toho jej využije na úhradu vašich budoucích daňových povinností.

Žena ve svetru sedí u stolu s počítačem

Kdy se přeplatky vrací?

Finanční úřad má na vrácení přeplatku na dani lhůtu 30 dní, která se počítá od skončení lhůty pro podání daňového přiznání. Záleží tedy, jakou formou budete přiznání podávat.

 • V případě podání daňového přiznání papírovou formou, tedy v termínu do 2. dubna 2024, vám bude přeplatek vrácen do 2. května 2024.

 • Pokud zvolíte elektronické podání v termínu do 2. května 2024, bude vám přeplatek vrácen nejpozději do 2. června 2024.

 • V případě, že jste pro podání využili daňového poradce, který jej podal v termínu do 3. července 2024, bude vám přeplatek vrácen do 2. srpna 2024.

Mohlo by vás také zajímat:


Jak jednodušeji na dotace? Díky novince v pojištění zemědělství je to snadné

Generali Česká pojišťovna jako první na českém trhu nabízí zemědělcům možnost elektronického doložení dokumentů potřebných k získání nároku na podporu zemědělského pojištění přímo Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu (PGRLF).

6 minut čtení
Obrázek ke článku Jak jednodušeji na dotace? Díky novince v pojištění zemědělství je to snadné

Tradičně se zemědělci museli potýkat s nutností fyzicky podepisovat a doručovat papírové dokumenty, což byl časově náročný a mnohdy stresující proces. Obzvláště pokud se blížil konec října, kdy bylo třeba vše dokončit

Generali Česká pojišťovna však výrazně změnila pravidla hry tím, že zavedla plně elektronický přenos Potvrzení o výši uhrazeného pojistného včetně údajů o platbách, čímž odpadá potřeba osobního doručování těchto papírových dokumentů a zemědělci už nemusí hlídat striktní termíny jejich dodání.

Dva farmáři stojí ve stáji u červeného traktoru

Jak dokládat dokumenty na podporu zemědělce?

Výměna elektronických dat mezi pojišťovnou a PGRLF představuje pro klienty se zemědělským pojištěním komfort, významné snížení administrativy i rizik spojených s nedodržením rozhodných termínů. Novinku elektronické výměny dat mohou využít klienti se sjednaným pojištěním plodin či hospodářských zvířat.

„Nyní tento proces doložení dat jako jediná pojišťovna nabízíme v plně elektronické podobě. S PGRLF si dokumenty vyměňujeme čistě digitálně. Výhodou je, že poté, co od klienta získáme patřičný souhlas, tuto administrativu uděláme za něj,“ vysvětlila nový přístup Alena Stiborová, senior manažerka zemědělského pojištění v Generali České pojišťovně.

Od spuštění pilotního režimu této služby na podzim 2023 se v Generali České pojišťovně setkali s nadšením ze strany klientů. Více než tisíc zemědělců už tuto možnost využilo, přičemž vysoká míra spokojenosti potvrzuje, že jde o vítanou změnu.

 Jak jednodušeji získat podporu pojištění?

Udělení souhlasu: Na úvod je nutné, aby klient udělil pojišťovně souhlas s předáním potřebných dat PGRLF. Tento souhlas je možné udělit během pravidelného setkání se správcem pojistné smlouvy, což je jednoduchý proces, který nevyžaduje žádné složité kroky. Je důležité, že souhlas je vázaný na konkrétní pojistnou smlouvu, nikoli na identifikační číslo organizace (IČO).

Platba: Podstatné je také připomenout, že stále platí podmínka, že pojistné nesmí být uhrazeno před podáním žádosti o podporu. V opačném případě by klient ztratil na podporu dříve uhrazeného pojistného nárok.

Zajištění předání dat: Po získání souhlasu pojišťovna převezme zodpovědnost za předání všech potřebných dokumentů, včetně Potvrzení o výši uhrazeného pojistného a údajů o platbě, přímo PGRLF. Tento krok znamená, že klienti již nemusí být v přímém kontaktu s fondem pro účely dotace, což značně snižuje jejich administrativní zátěž.

„Nový a výrazně jednodušší způsob pro naše klienty znamená bezesporu významné snížení administrativní zátěže, ale také rizik, které jsou spojena s nedodržením rozhodných termínů,“ uzavřela Alena Stiborová. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že se tím také zrychlí celý proces výplaty podpory pojištění.

Mohlo by Vás zajímat:


Porotce z Masterchefa a šéfkuchař Punčochář: Je to byznys, a docela tvrdý

Jan Punčochář je šéfkuchařem od svých 23 let. V profesionálních kuchyních se však pohybuje o mnoho déle. Jaké to je podnikat v gastronomii a kde bere inspiraci k novým jídlům?

6 minut čtení
Obrázek ke článku Porotce z Masterchefa a šéfkuchař Punčochář: Je to byznys, a docela tvrdý

Do povědomí se Jan Punčochář dostal jako jeden z porotců v oblíbené soutěži Masterchef. Nyní za jeho jídlem lidé z širokého okolí jezdí do restaurace U Matěje, kterou provozuje od roku 2019.

Vy jste v kuchařské branži přes dvacet let. Je to tak?

Ano, to tak bude. Možná už víc k těm čtyřiadvaceti, začal jsem vařit v šestnácti, tedy v profesionální kuchyni. Od 23 let dělám šéfkuchaře.

Kdybyste věděl to, co víte teď, co byste řekl šestnáctiletému Honzovi?

Neměnil bych nikdy nic. Já bych Honzovi řekl, dělej to, co děláš normálně. Já se nevracím zpátky, co bych měl udělat jinak. Asi bych neměnil vůbec. Pro mě je to láska.

Musí být člověk multitalentovaný, aby mohl provozovat restauraci?

To bych zase nepřeceňoval. Nejsme lékaři, ale musíte mít k tomuto vlohy.

Když už jsme u těch vloh, tak od roku 2019 provozujete restauraci u Matěje. Jaké to bylo rozjíždět podnik v momentě před covidem?

Pro mě to bylo hrozně těžké, protože celý život jsem dělal malé restaurace. První měla 27 míst, druhá 40, takže otevřít si kolos, který má skoro 200 míst, jsem si nedokázal vůbec představit. Když jsme poprvé otevřeli, čekalo tam 60 lidí před otevřením.

Jaký jste z toho měl pocit?

To pro mě byly nejhorší tři měsíce v mým životě, protože jsme nevěděli, jak brát rezervace, jak se na to připravit. Já na ty začátky nerad vzpomínám, protože teď už víme trošku, jak to dělat, ale na začátku to bylo strašné peklo. Když mi tam vylezlo 60 jídel najednou, tak jsem myslel, že se zabiju.

Když chce člověk založit svoji vlastní restauraci, potřebuje sehnat nějakého investora? Funguje to tak, že ten investor chce určitý koncept nebo konkrétní vizi a dělá se i ekonomický plán?

Jasně, jako v každém byznyse. Plánuje se, co to bude za restauraci, koncept, ekonomický plán, vrácení investice. Je to byznys, a docela tvrdý. Když někdo někam dává peníze, tak chce vědět, jakým způsobem to bude probíhat.

Šéfkuchař Jan Punčochář drží rybu
V článku časopisu Forbes psali, že když se otevřel Matěj, bylo tam uvedeno: Vaříme česká jídla nečesky. Věděli jste dopředu, že ten koncept bude orientovaný takto?

Na začátku to bylo jasné. Když jsem přišel na to místo, tak jsem věděl, že tam prostě francouzská kuchyně nebude úplně ideální. Když tam přijdete a vidíte ty kaštany, obrovskou zahrádku, víte, že jste na vesnici. Prostě hospoda na venkově. A venkov, to je česká kuchyně. Aspoň pro mě.

A i pro ostatní?

Zrovna včera jsme tam měli zákazníky a oni říkali: „Hele, to je fakt tak rodinné, tak hezké, že vám nevadí, když nám upadne příbor, nebo že rozlijeme vodu. Cítíme se jako doma.“ A to je přesně to, jak jsem o tom uvažoval už od začátku.

Jak je pro vás důležité vidět zpětnou vazbu?

Já si dělám legraci, vždycky říkám, kdyby vám něco nechutnalo, tak mi to neříkejte. Ale je to tak, že je pro mě hrozně důležitá. Jestli jim chutná. A vždycky je dobré vědět, jestli to děláte dobře, nebo ne.

Jak dlouho průměrně z vaší zkušenosti trvá, než restaurace začne generovat stálý výkon ve smyslu, že se tam ty lidi rádi vrací?

Za první tam musí přijít. Takže na začátku musíte udělat to, aby tam ti lidi přišli, aby ta šuškanda byla taková, že to chtějí ochutnat. Pak myslím, že trvá rok, aby se ta restaurace trošku zaběhla. Na to právě není manuál, to musíte asi cítit, jak to udělat. Ale jsem rád, že nám se to, musím zaťukat, zatím povedlo.

Šéfkuchař Jan Punčochář se svým týmem v restaurační kuchyni

Jak vytváříte nový recept?

Já na to mám hrozně hezkou věc. Když jsem psal jídelní lístek, tak jsem si k tomu nalil sklenku vína a začínal jsem vždycky nějakým bílým, pak jsem přešel do červeného. Ale musíte si to zapisovat, protože ráno nic nevíte. Je to individuální. Někdy vás to napadne hned. Někdy nad tím přemýšlíte déle. Někdy to předěláváte prostě čtyřicetkrát.

Jak se Jan Punčochář se svou restaurací popral s covidem a co si myslí o michelinských hvězdách? Poslechněte si celé povídání v podcastu Stačí málo o tom, jak prošel zahraničními i pražskými top restauracemi. A taky uslyšíte, jaké to je, když na něj v pořadu Masterchef míří devět kamer.

Mohlo by Vás zajímat:


Jistota 2.0: Revoluce v pojištění pro podnikatele a OSVČ

Revoluce v pojištění pro drobné podnikatele a živnostníky! To je Jistota 2.0. od Generali České pojišťovny. Tento produkt totiž nabízí nové možnosti i daleko větší ochranu. Víc si přečtěte v následujícím článku.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Jistota 2.0: Revoluce v pojištění pro podnikatele a OSVČ

Podnikání je cesta plná nejen úspěchů, ale také překážek a nečekaných výzev. Ve světě, kde se situace rychle mění a na konkurenci narazíte na každém kroku, je klíčové mít solidní zázemí, které vás ochrání před možnými riziky. Generali Česká pojišťovna reaguje na tyto potřeby inovovaným produktem Jistota 2.0, určeným speciálně pro drobné podnikatele a živnostníky. Nová verze pojištění přináší nejen rozšířené pokrytí, ale i flexibilitu. Tyto novinky reagují právě na aktuální potřeby podnikatelů.

Jistota 2.0: Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti

Rychlost sjednání, přehlednost a moderní design. To jsou hlavní znaky, které Jistota 2.0 přináší. S možností individuálního nastavení pokrytí podle specifických potřeb firmy, od majetkového pojištění až po pojištění odpovědnosti, nabízí Jistota 2.0 komplexní řešení, které chrání nejen vaši firmu, ale i vás jako podnikatele.

Novinky v produktu zahrnují mimo jiné pojištění pro fotovoltaické elektrárny a dřevostavby, což odráží rostoucí trend využívání udržitelných zdrojů.

Jistota 2.0 toho ale nabízí mnohem více. Nyní máte například na výběr mezi třemi přednastavenými balíčky, včetně unikátní nabídky ALLRISKS. To znamená, že máte pojištěno vše, co není explicitně vyloučeno. Pro situace, kdy dojde k přerušení provozu, jsme rozšířili krytí o vícenáklady až do výše 1 milionu korun. Ty, kteří plánují cesty za hranice České republiky, určitě potěší, že pojištění elektroniky nyní pokrývá celou Evropu. Dále jsme rozšířili nabídku asistenčních služeb až na čtyři možnosti výběru. Aby vás netrápila inflace a s ní spojené nutné aktualizace pojistné částky vašeho majetku, zavádíme možnost automatické indexace. A pokud vlastníte majetek na více místech, můžete nyní snadno pojistit až pět různých adres nebo parcel.

Pro jaké případy je určeno pojištění majetku a odpovědnosti?

V pojištění odpovědnosti se praxi setkáváme s rozmanitými případy, které ukazují, že pojištění odpovědnosti je nezbytné pro každého podnikatele. Pro příklad můžeme uvést různé situace, které jsme ve spolupráci s našimi klienty úspěšně vyřešili.

Např. provozovatelé hotelů či penziónů se setkávají s odcizením věcí hostů z pokoje, přes případy, kdy si host v restauraci např. roztrhne oblek o poškozenou židli, až po ojedinělý, ale velmi vážný případ zřícení terasy penzionu i s hosty. U stavebních firem jsme se setkali s nesprávně zajištěným lešením. To následně spadlo a poškodilo sousední budovu. Setkáváme se i s potřísněním okolních věci malířskou barvou nebo třeba pádem nářadí ze střechy na kolemjdoucího chodce nebo na cizí vozidlo.

Dalším případem může být chybné zapojení fotovoltaické elektrárny řemeslníkem, což vede k požáru a poškození domu, špatné připojení krbových kamen kominíkem, nebo když prodejce či výrobce dodá vadný elektrospotřebič, který způsobí škodu na budově či vybavení.

Pojištění majetku pak pamatuje nejen na krytí škod v souvislosti s živelními nebezpečími, odcizením nebo vandalismem, případně na věci poškozené v důsledku dopravní nehody při přepravě, ale i na pády a nárazy, které lze řešit v rámci varianty ALLRISKS.

Dalším důležitým pojištěním je i přerušení provozu, které vás ochrání v případech, kdy není následkem pojistné události možné pokračovat v podnikatelské činnosti ve vaší provozovně nebo vám vzniknou náklady spojené s přesunem vašeho vybavení do jiných prostor.

V neposlední řadě pojištění majetku myslí i na pojištění strojních a elektronických zařízení, která jsou pojištěna mimo jiné na vnitřní poruchy nebo vniknutí cizího předmětu, i v tomto případě se jedná o pojištění ALLRISKS.

Tyto příklady ilustrují široké spektrum potenciálních rizik a důležitost adekvátního pojištění.

Rozšířená ochrana

Jistota 2.0 je ideálním řešením pro všechny, kteří hledají komplexní ochranu svého podnikání nebo potřebují specifické pojištění majetku či odpovědnosti. Díky široké škále krytí, flexibilitě a možnosti volby mezi různými balíčky si každý může přizpůsobit pojištění přesně podle svých potřeb. S Jistotou od Generali České pojišťovny tak můžete podnikat s klidem, že jste ochráněni před nepředvídanými situacemi a můžete se plně soustředit na rozvoj svého byznysu.

Jistota 2.0 od Generali České pojišťovny je více než jen pojištění; je to partnerství pro drobné podnikatele a živnostníky, které poskytuje nejen ochranu, ale i klid a oporu v každodenním podnikání. S našim pojištěním budete připraveni čelit jakýmkoli výzvám příští éry.

Mohlo by Vás zajímat:


Podání daňového přiznání v roce 2024

Blíží se termín pro podání daňového přiznání. Ujasníme vám, co je daňové přiznání, kdo ho musí podat, do kdy, co v něm uvést i jak. Zodpovíme vám také otázky na téma pozdního podání a chyb v podání.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Podání daňového přiznání v roce 2024

Co je daňové přiznání?

Daňové přiznání je forma výkazu, kterou budete vyplňovat, pokud jste daňoví poplatníci. V přiznání se uvádějí informace jako jsou zdanitelné příjmy za uplynulé období, použité daňové slevy a také, kolik jste již zaplatili v průběhu roku formou záloh. Na základě pokynů je potřeba provést výpočet částky, kterou ještě dlužíte nebo která vám náleží, a tuto částku uvést do příslušného formuláře.

Kdo přesně musí daňové přiznání podávat?

Podle platného zákona je povinností každé fyzické osoby, která má roční příjem přesahující 50 000 Kč, podat daňové přiznání. Do této částky se nepočítají příjmy, které jsou osvobozené od daně, jako jsou dary nebo dědictví, ani příjmy zdaněné srážkovou daní, například z dohod o provedení práce.

Pokud jde o zaměstnance, obvykle je povinnost podání daňového přiznání splněna zaměstnavatelem, pokud zaměstnanec podepsal tzv. růžové prohlášení poplatníka a nemá současně více příjmů. V opačném případě je zaměstnanec sám zodpovědný za podání daňového přiznání.

Stejně tak většina podnikatelů je povinna podat daňové přiznání. Výjimku tvoří pouze OSVČ s nízkým ročním příjmem (do 50 000 Kč u hlavní činnosti a do 20 000 Kč u vedlejší činnosti při zaměstnání) a živnostníci v režimu paušální daně.

Do kdy je potřeba podat daňové přiznání?

Obvykle se daňové přiznání podává do 1. dubna, avšak letos tento termín připadá na Velikonoční pondělí, a proto je nejzazším termínem pro podání daňového přiznání za rok 2023 úterý 2. dubna.

Finanční úřady tolerují zpoždění podání o 5 dní, avšak poté mohou být uplatněny sankce, jako je pokuta za pozdní podání a úroky z prodlení v případě opožděného uhrazení daně.

Co uvést v daňovém přiznání?

Daňová sazba pro fyzické osoby činí 15 % ze základu daně a 23 % z částky, která přesahuje roční limit ve výši 48násobku průměrné mzdy pro rok 2023. Podle zákona o daních z příjmů sem spadají:

 • Příjmy ze zaměstnání (§ 6)

 • Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7)

 • Příjmy z kapitálového majetku, jako jsou podíly na zisku, licenční poplatky nebo úroky (§ 8)

 • Příjmy z pronájmu (§ 9)

 • Ostatní příjmy, které nespadají do žádné z předchozích kategorií (§ 10)

Jak podat daňové přiznání?

Mezi nejjednodušší cesty patří využití služeb daňového poradce, který přiznání vyplní za vás, nebo využití služeb jako je iDoklad, nebo Money S3, pokud už je využíváte k fakturování.

Pokud nic z výše uvedeného nepoužíváte, doporučujeme využít formuláře na platformě Moje daně, který vás podáním provede krok za krokem. 

Připravte se, že v rámci podání budete potřebovat uvést údaje o vás, jako o poplatníkovi, tedy IČO, jméno a příjmení, adresu apod. a v následující části podání pak budete muset stanovit dílčí základ daně z podnikání. Platforma obsahuje formuláře, které vás navedou tak, abyste podání zvládli.

Co se stane, pokud…?

Pokud podáte daňové přiznání po termínu, můžete čelit riziku sankcí. Nicméně, jak bylo řečeno výše, je zde určitá míra tolerance, a to do 5 dnů. Pokud se však zpozdíte déle, úřad vám vyměří pokutu ve výši 0,05 % z daně stanoveného či odpočteného množství za každý den opoždění (maximální výše pokuty je 5 % daného částky).

Pokud uděláte chybu v daňovém přiznání a objevíte ji před uplynutím lhůty pro podání, stačí vyplnit opravné daňové přiznání a poslat jej finančnímu úřadu. Pokud chybu objevíte později, předpisy poskytují možnost korekce. Máte na to až 3 roky od vypršení lhůty pro podání původního přiznání.

Pokud budete potřebovat pomoct, doporučujeme obrátit se na daňového poradce, který může vám může poradit, nebo vyplnit přiznání za vás.  Připomínáme také, že jakmile přiznání podáte, je potřeba do uplynutí jednoho měsíce dodat přehledy o příjmech a výdajích vaší zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Mohlo by Vás zajímat:


Indexování pojištění: Nenechte se doběhnout inflací!

Podnikání bez pojištění je hazard s vaší budoucností. Pokud nemáte neomezené finanční zdroje, pojištění se vám vyplatí. Aby vám ovšem pojištění dokázalo vždy poskytnout náhradu všech nákladů na opravu nebo znovupořízení v nových cenách, nezapomínejte na jeho pravidelnou indexaci.

4 minuty čtení
Obrázek ke článku Indexování pojištění: Nenechte se doběhnout inflací!

Bez pojištění by byl život podnikatelů mnohem těžší. Díky kvalitně sestavenému pojištění se při podnikání nemusíte bát poškození firemního majetku, vozidel, škod způsobených vlastními zaměstnanci ani třeba špatných rozhodnutí. Je tu ale jeden háček – pojistka může zastarat a v případě pojistné události vám pojišťovna vyplatí podstatně méně peněz, než budete potřebovat. Jak je to možné a jak se této situaci vyhnout? V tomto článku vám prozradíme, jak vám dokáže pomoci indexování pojistných smluv.

Udržování hodnoty pojistných smluv

Nejprve si řekněme, co si má člověk představit pod indexací pojištění. Je to pravidelná aktualizace pojištění, která zajišťuje udržování hodnoty vašeho pojištění v postupujícím čase – formou průběžného navyšování částek, na které jste se v minulosti pojistili. Tyto částky pojišťovny označují jako pojistné částky a jejich úkolem je pomoci vám překonat určitou škodu nebo výpadek příjmů. Tedy překonat kritické situace ohrožující chod podnikání, a ty mohou ve vašem podnikatelském životě nastat velmi nečekaně. Často v ten nejméně vhodný okamžik.

V průběhu let dochází na trhu ke zvyšování cen zboží a služeb, ale také hodnoty vaší firmy a majetku. Tomuto trvalému zvyšování cen se všeobecně říká inflace. Jinými slovy, kvůli inflaci má tisícikorunová bankovka v dnešní době výrazně jinou (nižší) hodnotu než třeba před čtyřmi lety. Koupíte si toho za ni zkrátka mnohem méně. To samé platí u pojištění. Abyste vám tedy mohlo pojištění zajistit stejnou hodnotu plnění, jako před několika lety, je potřeba pojistné částky pravidelně navyšovat.

Náhrada škody v nových cenách

Pravidelná aktualizace pojistných smluv zajišťuje, že vám pojištění dokáže pomoci i po letech stejně účinně, jako v okamžiku podepsání pojistné smlouvy před lety. A to navzdory postupnému růstu cen zboží a služeb.

Představte si situaci, kdy jste si například v roce 2019 pořídili budovu pro podnikání, v nových cenách za 10 milionů korun. Na tuto hodnotu byla nastavena i pojistná částka ve vašem pojištění, a pojistku jste od té doby neaktualizovali. Za těchto okolností byste si v současnosti už stejnou budovu v případě jejího zničení neměli šanci za pojistnou částku 10 milionů znovu pořídit. Po pouhých čtyřech letech totiž nové ceny stouply na hodnotu cca 14 milionů korun. Chyběly by vám tak čtyři miliony korun na pokrytí nákladů spojených se znovupořízením stejné budovy.

Bez pravidelných aktualizací pojistných smluv se také vystavujete riziku podpojištění. Například při částečné škodě na majetku ve výši jednoho milionu korun vám hrozí stejná situace jako při zvýšení nových cen nemovitostí. Milion z roku 2019 nemá stejnou „hodnotu“ jako stejná částka v současnosti. Ze strany pojišťovny bude tedy „kráceno“ pojistné plnění ve stejném poměru, jako v případě budovy z předchozího odstavce. Poměr 10 milionů ku 14 milionům dává hodnotu 0,714; přestože vám pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši jednoho milionu korun, reálná „užitná“ hodnota milionu z roku 2019 bude na současném trhu jen zhruba 714 tisíc korun (pro zjednodušení příkladu neuvádíme spoluúčast).

Pouze pravidelná aktualizace pojistných smluv, a zejména pak pojistných částek a limitů, spolehlivě ochrání podnikání nejen před rozmary počasí, ale i před inflací. A jedině dobře nastavené a pravidelně aktualizované pojistné smlouvy dokážou vašemu podnikání zajistit dostatečnou ochranu, kvůli které jste si tyto pojistné smlouvy sjednávali.

 

Mohlo by vás zajímat:

 


Generali Česká pojišťovna odměňuje udržitelné podnikání v soutěži SME EnterPRIZE 2024

Generali Česká pojišťovna v soutěži SME EnterPRIZE opět ocení inspirativní mikro, malé a střední udržitelné společnosti a také start-upy. A nejen to. Firmy, které se umístí na nejlepších třech příčkách, se mohou těšit na navýšení finančních odměn.

5 minut čtení
Obrázek ke článku Generali Česká pojišťovna odměňuje udržitelné podnikání v soutěži SME EnterPRIZE 2024

Výhra až 150 000 korun, kampaň v médiích na podporu byznysu nebo postup do evropského finále v Bruselu. To jsou ceny, které letos čekají na mikro, malé a střední podniky (tzv. SME) a start-upy do 250 zaměstnanců, které podnikají udržitelně s ohledem na životní prostředí. Generali Česká pojišťovna totiž pořádá už čtvrtý ročník soutěže SME EnterPRIZE a přihlásit se můžete do 5. dubna na webu soutěže. Už jste se registrovali?

„Chceme-li zachovat svět, který známe, i pro naše další generace, musíme všichni přiložit ruku k dílu – společnosti i jednotlivci. Pro skupinu Generali je téma udržitelnosti velice důležité a v rámci naší strategie jej chápeme jako součást našeho podnikání. Právě proto už několik let podporujeme udržitelné podnikání malých a středních firem prostřednictvím soutěže SME EnterPRIZE,“ říká manažerka udržitelnosti v Generali České pojišťovně Petra Nováčková.

Rozmanitost firem a udržitelné start-upy

Předchozí ročníky soutěže SME EnterPRIZE jasně ukázaly, že mnoho českých společností dosahuje úspěchů díky udržitelnému podnikání. Do soutěže, se každý rok hlásí pestrá skupina podniků z různých oborů a mezi finalisty bývají firmy z oblasti zemědělství, biopotravin, recyklace a obnovitelné energie.

„Určitě budeme v porotě rádi, když letos uvidíme více zástupců z oblasti udržitelného stavebnictví nebo dopravy, snad se to letos podaří,“ říká předsedkyně poroty soutěže Helena Továrková z Nadace Veronica, která podobu soutěže a její průběh odborně zastřešuje.

Agentura CzechInvest, která podporuje start-upy více než 10 let, se stala garantem kategorie start-upů. „Česká ekonomika je jedna z nejprůmyslovějších v EU, což ji činí energeticky náročnou. Máme málo udržitelných start-upů financovaných rizikovým kapitálem. Připojením k soutěži podporujeme zelenou transformaci a inovativní podnikání. Vnímáme také synergie s naším projektem Technologická inkubace, kde právě EcoTech Hub může být pro účastníky soutěže dalším krokem v jejich rozvoji,“ řekl Filip Krůta, ředitel EcoTech Hubu společnosti CzechInvest.

Letos soutěží i studenti

Oproti loňskému ročníku soutěže nabízí ten letošní hned několik důležitých novinek. V loňském roce se soutěž otevřela mikropodnikům a živnostníkům, ale také se rozrostla o novou soutěžní kategorii pro start-upy.

„Také jsme si připravili novinku – cenu vysokoškolských studentů v kategorii start-upů. Naším cílem je totiž do soutěže postupně zapojit různé subjekty, které jsou s tématem udržitelnosti SME a start-upů spojené. Navíc jsme navýšili finanční výhry, což může být částečnou motivací přihlásit se k nám do soutěže,“ připomíná Petra Nováčková.

:

Vítěz bude známý v červnu

Všechny přihlášky, které firmy podají do 5. dubna 2024 na webu soutěže www.sme-enterprize.cz, zhodnotí odborná porota. V ní zasednou odborníci z řad byznysu, neziskového sektoru a vysokých škol. Vítěze odborná porota vybere na základě několikakolového posuzování a pohovorů. Desítka nejlepších podniků a pětice úspěšných start-upů budou vyhlášeny začátkem června. Vítězná trojice SME firem a vítězný start-up pak budou oceněni na slavnostním finále, které proběhne v červnu v Praze.

„Jedna ze tří nejlepších SME společností z Česka bude vyslána do mezinárodního finále soutěže v Bruselu, které proběhne na jaře příštího roku. Právě účast v celoevropském kole dává finalistovi možnost představit se na mezinárodním poli, a získat tak zajímavé kontakty,“ uzavírá Petra Nováčková z Generali České pojišťovny.

:

Mohlo by Vás zajímat:


Firma s ambiciózními plány vrací odpad zpátky do oběhu

Společnost CYRKL Zdrojová platforma se od roku 2018 věnuje dalšímu využití odpadních materiálů velkých a středních podniků prostřednictvím online aukcí. Ve svém oboru rychle roste a v současné době operuje na 13 evropských trzích. Nejen o úspěchu v podnikání a v soutěži SME Enterprize, ale také o globálních plánech do budoucna jsme si povídali se CEO a zakladatelem CYRKL Zdrojová platforma, panem Cyrilem Klepkem.

11 minut čtení
Obrázek ke článku Firma s ambiciózními plány vrací odpad zpátky do oběhu

Jak jste přišel na myšlenku založit CYRKL?

Hlavní motivací byla frustrace plynoucí ze současného neefektivního způsobu nakládání s materiály, jichž se ročně vytěží miliardy tun a většina z nich má velmi krátký životní cyklus, po jehož skončení často zamíří na skládku. Získávání primárních zdrojů přitom obnáší vynaložení obrovského množství zdrojů a energií a uvolňuje do atmosféry značný objem emisí. Cílem je ukázat firmám, jak pomocí principů cirkulární ekonomiky a díky analýze odpadových toků optimalizovat jejich nakládání s materiály tak, aby se jich pokud možno co nejvíce navrátilo zpět do oběhu či našlo druhý život v pozměněné podobě. Tato idea dala vznik CYRKL Zdrojové platformě, která funguje jako online tržiště, přes které mohou firmy mezi sebou snadno obchodovat s nejrůznějšími odpadními materiály, recykláty, vedlejšími produkty a druhotnými surovinami.

Jaká byla vaše hlavní motivace pro přihlášení do soutěže SME Enterprize?

V účasti v soutěži jsme viděli potenciál inspirovat i další firmy k tomu, aby se ve svém podnikání zabývaly udržitelností a principy cirkulární ekonomiky. Zároveň to byla pro nás možnost se setkat s dalšími inspirativními firmami, pro které není udržitelnost jen vynucenou povinností, ale centrální součástí jejich businessu. Jako každá rostoucí firma jsme uvítali i možnost rozšíření povědomí o našich službách díky soutěži.

Co přesně si máme představit pod pojmem zdrojová platforma a v čem se odlišujete od ostatních řešení na trhu?

CYRKL platforma slouží jako online tržiště pro obchodování s odpadními materiály. Princip je velice jednoduchý. Firma, která se potřebuje zbavit nějakého materiálu, o něm během pár kliknutí zadá informace do bezplatného inzerátu, který následně zveřejní na webové stránce CYRKL. Ostatní uživatelé platformy (kterých je momentálně v Evropě registrovaných již přes 15 000) poté mohou na nabídku reagovat, jejího autora kontaktovat, nabídnout mu cenu a jednoduše se domluvit na prodeji materiálu. CYRKL je unikátní v tom, že přes něj lze obchodovat s jakýmikoliv typy materiálů a recyklátů. Konkurenční platformy se většinou soustředí pouze na úzce definovaný druh materiálů, např. na plasty či kovy. Díky tomu firmy mohou nalézt druhý život i pro méně obvyklé materiály, které by jinak putovaly pravděpodobně na skládku. Dalším unikátem CYRKL je pak služba tzv. odpadních aukcí, které jsou jednoduchým nástrojem pro transparentní výběrová řízení na odběratele odpadních materiálů, který dokáže reflektovat aktuální vývoj cen na trhu.

CYRKL využívá pro svou platformu digitální technologie k propojování původců odpadu s recyklátory. Jak tato technologie funguje?

CYRKL platforma funguje na bázi strojového učení. Systém využívá data k tomu, aby mezi sebou propojoval nabídku a poptávku. Díky neustále optimalizovaným algoritmům naše platforma navádí každého uživatele k řešení zhodnocení materiálů přizpůsobeným jeho konkrétním potřebám s cílem podpořit mechanismy symbiózy v rámci odvětví. Ne vše je ale čistě automatizované. Soustředíme se také na osobní asistenci našim zákazníkům při identifikování potenciálu pro znovuvyužití materiálů přímo v jejich místě.

Kdo může vaši platformu využít? Je vhodná jen pro velké řetězce a nadnárodní firmy, které mají velké množství odpadů, nebo i pro malé podnikatele, či dokonce jednorázové nabídky?

Registrace na platformu je zdarma pro kohokoliv. CYRKL se však specializuje na průmyslové odpady, především pak odpady z výrobních podniků, kde jich vzniká největší množství. Zajímavé kontakty ale díky CYRKL mohou najít i střední podniky či menší podnikatelé, kteří např. jednou za rok nashromáždí větší objem nějakého odpadního materiálu, který ještě může na trhu najít odběratele –⁠ třeba dřevěných palet nebo kovových odpadů. Nabídky lze vkládat i jednorázově, ale v CYRKL jsme samozřejmě rádi, pokud s našimi klienty můžeme budovat dlouhodobou spolupráci. 

Jaké největší nebo nejzajímavější propojení firem se vám dosud podařilo zprostředkovat?

Ke dnešku už jsou úspěšných propojení tisíce. Podařilo se nám například najít odběratele pro odstřižky neoprenu z výroby dětských plavek, které dále poslouží k výrobě zvukové izolace. Dále třeba pro 100 kg odstřižků látek z galanterie, z nichž část byla využita pro výrobu dekoračních předmětů v domově pro seniory. Zvládli jsme také najít partnery pro další využití nepovedených cigaretových filtrů z výroby, použitých železničních pražců nebo obalových fólií. Každý měsíc se v CYRKL aukcích také obchodují stovky tun kovů získaných recyklací použitých elektrospotřebičů.

Kromě tržiště provozujete také službu odpadových skenů. Jak tato služba funguje a jakým společnostem byste tuto službu doporučili?

Cirkulární odpadové skeny bychom doporučili jakékoliv firmě, která vytváří větší množství odpadů. Dle našich zkušeností lze zefektivnit způsob nakládání s materiály v podstatě v jakémkoliv typu firmy. Největší dopad z hlediska finančních i emisních úspor mají naše doporučení samozřejmě ve výrobních podnicích, kde odpadů vzniká největší objem. Skeny už jsme realizovali v množství různých odvětví, od nápojářů přes stavební firmy až po automobilky a výrobce nábytku. 

V současné době jste největší recyklační platforma pro obchodování s průmyslovým odpadem a recykláty v Evropě. V jakých zemích je v současné době CYRKL dostupný, kde se vám daří nejlépe, a zvažujete rozšiřování na další trhy, případně jaké?

CYRKL momentálně nabízí své služby po celé Evropě, pobočky a dedikované týmy má pak aktuálně ve 13 zemích (v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku, ve Velké Británii a Irsku, ve Španělsku a Portugalsku, v Itálii a ve Francii). Nejlépe se CYRKL kromě domovské České republiky daří i na dalších sousedních trzích východní Evropy, jako je Polsko, ale výrazně roste také například ve Španělsku a v Itálii. V plánech je expanze i do zbytku Evropy a do USA, ambice společnosti do budoucna jsou ale skutečně globální.

Na jakých dalších zajímavých projektech aktuálně pracujete? Co například váš projekt na využití kávové sedliny nebo řepkového proteinu?

Kromě neustálého vylepšování funkcionalit naší platformy pracujeme také na množství zajímavých projektů. Momentálně je to například několik projektů z oblasti biologicky rozložitelných odpadů, jako je např. kávová sedlina. Řešíme také mezinárodní projekt na hledání biologických odpadů využitelných jako potrava pro červy, z nichž se získává protein, který je mnohokrát udržitelnější než bílkoviny získávané z živočišné výroby. Hledali jsme také partnery pro využití zcela nového produktu v potravinářství – pro izolát řepkového proteinu. Podařilo se nám oslovit přes 100 potenciálních partnerských firem, z nichž některé jsou již díky CYRKL ve fázi testování vzorků. Kromě biologicky rozložitelných odpadů se zabýváme například několika projekty z oblasti automobilového průmyslu, a právě dokončujeme s firmou Skanska tzv. predemoliční audit. Jedná se o zmapování veškerých materiálů použitých v budově, které by jinak byly při demolici smíchány a ztratily tím svou hodnotu a s největší pravděpodobností by skončily na skládce.


Česká firma vymyslela způsob, jak zatočit s odpadem ze žlutých kontejnerů

Firma Stabilplastik je jedním z největších zpracovatelů odpadních plastů ze žlutých kontejnerů v Česku. Z materiálu, který by jinak skončil na skládkách nebo ve spalovnách, vyrábí plastové palety. Neotřelé řešení, které firma vyrábí už dvacet let, ocenila porota soutěže SME EnterPRIZE. Soutěž pořádá Generali Česká pojišťovna, která jí podporuje udržitelné podnikání u malých a středních firem.

3 minuty čtení
Obrázek ke článku Česká firma vymyslela způsob, jak zatočit s odpadem ze žlutých kontejnerů

Firma Stabilplastik se v soutěži umístila na druhém místě a bude na podzim reprezentovat Česko v celoevropském finále soutěže v Bruselu. Přinášíme rozhovor s jednatelem firmy Stabilplastik Patrikem Luxemburkem.

K výrobě plastových palet používáte třeba i plastový odpad ze žlutých kontejnerů. Proč?
Palety jsou natolik „druhořadé“ zboží, že k jejich výrobě lze využívat odpadní plasty bez většího omezení. Pro výrobu je využíván druhotný směsný plastový odpad předzpracovaný do podoby aglomerátu. Jedná se o plastový odpad ze žlutých kontejnerů a z průmyslu v podobě polyethylenu a polypropylenu. Tento plast nelze použít ve vstřikolisových technologiích a dnes z cca 80 % končí v ČR předčasně svoji životnost na skládkách či ve spalovnách.

 

Jaké jsou výhody plastových palet oproti těm dřevěným?

Od zákazníků máme potvrzenu cca 5-7násobnou životnost oproti paletám dřevěným, někteří zákazníci udávají i více jak 10násobnou životnost. Může za to řada faktorů. Zaprvé je to především jejich odolnost povětrnostním vlivům a z toho plynoucí i delší životnost. S odolností souvisí i rezistence vůči hmyzu, plísním a většině běžných kyselin a z toho plynoucí vhodnost pro export.

 

A co další výhody oproti dřevěným paletám?

K dalším významným plusům patří tvarová stálost, která je zásadní pro použití palet v automatizovaných linkách a skladech, kdy sebemenší odchylka rozměru z důvodu například vyčnívající třísky či hřebíku znamená ohromné nejen bezpečnostní riziko, ale i finanční ztráty vyvolané nutností zastavit provoz a vyčistit linku od takto vadných palet.

Pak je to hygieničnost. Naše palety mají certifikaci Státního zdravotního ústavu pro nepřímý styk s potravinami, jsou snadno omyvatelné a neabsorbují z okolí žádné nečistoty. U dřevěných palet nikdo nedokáže zaručit, co na nich bylo a jakou dobu skladováno.

No a v neposlední řadě je výhodou i jednotná kvalita palet – jsou buď perfektní, nebo poškozené. Nelze je neodborně opravovat a v případě poškození je ideální cestou jejich opětovná recyklace, kterou pro naše zákazníky provádíme zdarma.

 

Vy jste plastové palety přihlásili do soutěže, která podporuje udržitelné podnikání. Jaký je dopad plastových palet na životní prostředí?

Naše paleta typu Euro (80x120 cm, 25 kg váhy) má o cca 74 % nižší dopad na životní prostředí než paleta dřevěná.

 

Do soutěže jste přihlásili i vaši chytrou paletu. V čem spočívá její „chytrost“?

Paleta je osazena čipem, který monitoruje nejen polohu palety, ale i další veličiny individuálně definované zákazníky (obsazenost palety, otřesy, okolní teplotu, atp.). Hlavním prvkem je však určení druhu nákladu na paletě a její poloha. Paleta tak nemusí nikde ležet ladem. Tím dochází opět ke značné úspoře primárních zdrojů, protože se zvyšuje její obrátkovost.

 

Kterým firmám a jak toto řešení může pomoci?

Kdekoliv v logistice, a to napříč průmyslovými odvětvími. Ideální je naše řešení pro poolingové společnosti, které se zabývají pronájmy palet, jsou schopny uzavřít jejich oběh a potřebují tento oběh detailně monitorovat. Naše řešení vede k většímu a opakovanému využívání odpadních plastů a jejich odklánění ze skládek a spaloven. Zároveň takto vysoké využívání sekundárních zdrojů vede k významným úsporám primárních zdrojů a jejich těžby. 

 

Je o chytré palety zájem? Jednáte momentálně s někým o jejich větším nasazení?

Chytrá řešení si nesou stigma drahých řešení. Vzhledem k masivnímu rozšiřování technologií to již ale dávno není pravda, přínosy a návratnost investic je jasně doložitelná. S rozvojem e-commerce vidíme nezbytnost více zapojovat chytrá řešení do logistiky, přičemž s kombinací s našimi paletami se jedná navíc o řešení udržitelné a velice šetrné k životnímu prostředí.

 

Jak může firma vaše chytré nebo plastové palety získat?

Stačí oslovit kohokoli z naší společnosti. Chytré palety si podniky mohou zcela zdarma zapůjčit a otestovat, případně je získat pro testování za výhodných finančních podmínek. 

 

Záměrem soutěže SME EnterPRIZE je ocenit ty firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na oblast životního prostředí.

Udržitelný způsob fungování malých a středních podniků ale nepomáhá jen životnímu prostředí. Přínos z něj mají i firmy samotné. „Jasně vidíme, že existuje pozitivní vztah mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích,“ vysvětluje Karel Bláha, ředitel pro korporátní obchod a člen představenstva Generali České pojišťovny.

Udržitelnost je pro Generali Českou pojišťovnu, stejně jako pro celou skupinu Generali zásadně důležitým tématem. „Soutěž a její účastníci i vítězové nám jasně ukázali, že u nás existuje celá řada špičkových firem, které udržitelnost mají jako hlavní princip svého byznysu,“ doplňuje Karel Bláha.

Prvního ročníku soutěže SME EnterPRIZE se zúčastnily přes tři desítky firem, které se přihlásily se svými udržitelnými obchodními modely nebo projekty. Ze dvou kol postoupila do finále desítka společností, z nichž odborná porota – sestavená z odborníků, akademiků i zástupců pojišťovny – vybrala vítěze, kteří získávají finanční podporu na rozvoj svého podnikání a společně s dalšími účastníky soutěže také přístup na tematické workshopy. 


Biopekárna Zemanka: Jejich sušenky i cirkulární potravinářství dobývají svět

Biopekárna Zemanka obsadila druhé místo v třetím ročník soutěže SME EnterPrize, kterou organizuje Generali Česká pojišťovna. Vyrábí chutné a kvalitní sušenky, slané krekry a různé oplatky z bio surovin, ale i z bio odpadu. I o tom vypráví zakladatel Jan Zeman.

10 minut čtení
Obrázek ke článku Biopekárna Zemanka: Jejich sušenky i cirkulární potravinářství dobývají svět

Vyhlášení nejlepších společností soutěže SME Enterprize v kategorii mikro, malé a střední podniky se uskutečnilo už v červnu. Už nyní je jasné, že v listopadovém celoevropském finále soutěže v belgickém Bruselu bude české udržitelné podnikání reprezentovat právě Biopekárna Zemanka.

Společnost působí na trhu už 17 let a sídlí nedaleko středočeských Sedlčan v obci Oříkov. Kromě klasického pečení se zabývá i cirkulárním potravinářstvím. Zpracovává do svých produktů zbytky z jiných potravinářských provozů, které jsou stále velice nedoceněny. Přitom obsahují velké množství minerální látek, vitamínů a aminokyselin prospěšných pro naše zdraví. Při výrobě se využívá nejčastěji pivovarské mláto, zeleninové a ovocné výlisky a kávová sedlina od řady velkých řetězců. Více prozradil zakladatel a CEO společnosti Jan Zeman.

Co vám chutná nejvíce a čím hřešíte?

Nejraději mám naše čokokokosky, které jsou vlahé a přímo z plechu.  Další moje oblíbené sušenky jsou máslové a „javorky“, které jsou z mouky, vloček a slazené pouze javorovým sirupem a dávají tak sušence originální chuť.

Kde vznikl nápad založit si pekárnu s bio surovinami a péct z nich?

Odjakživa jsem toužil po smysluplném podnikání, které má pozitivní dopad na životní prostředí. Před dvaceti lety se ke mně dostaly ze zahraničí informace o ekologickém zemědělství a biopotravinách. To mě velice zaujalo a rozhodl jsem se, že se tím chci zabývat. Abych byl upřímný, myšlenka založit si přímo Zemanku vznikla až po nějakém čase. Moje mamka je totiž vyučená cukrářka. Tím dávalo smysl věnovat se právě pečení sušenek a později i krekrů.

Jak jste začínal a kolik lidí s vámi spolupracovalo a v současnosti spolupracuje?

Zpočátku jsme začínali pouze já s maminkou, která dala dohromady většinu receptur k našim produktům. Ze začátku pekla pouze ona a já jsem jí pomáhal s rozvozem. Postupně se začali připojovat i další lidé. V současné době máme okolo 35 zaměstnanců, zejména žen. V poslední době se potýkáme s vyšší fluktuací. Domnívám se, že příčinou jsou nejčastěji vysoké požadavky lidí na vyšší mzdy, kde bohužel nemůžeme konkurovat větším potravinářským firmám.

Biopekárna Zemanka se zabývá nejen klasickým zdravým pečením, ale i cirkulárním potravinářstvím. Jak vznikla tato myšlenka a jaké to bylo s jejím uskutečněním?

Idea vznikla na sdružení Asociace společenské odpovědnosti, kterými jsme členem. Plzeňský Prazdroj přišel totiž s myšlenkou, že by rád zpracoval pivovarské mláto. To byl náš úplný začátek s cirkulárním potravinářstvím. Museli jsme začít s výzkumem a vývojem receptur. Vymyslet a nastavit systém, to bylo asi to nejtěžší. Ne kvůli legislativním normám, ale převážně kvůli těm hygienickým. Nejsložitější bylo udělat z mláta, sedliny nebo výlisků vstupní surovinu. Celý proces trval celkem 2 roky.

V rámci cirkulární ekonomiky spolupracujete s velkými společnostmi jako jsou například Costa Coffee, Plzeňský Prazdroj, Ugo nebo Košík.cz. Jak si vybíráte společnosti, se kterými byste chtěli spolupracovat?

Po úspěšné spolupráci s mlátem jsme přemýšleli, jaké další suroviny bychom mohli využít. Napadla nás kávová sedlina a ovocné i zelinové výlisky. A proto jsme oslovili Ikeu, která se stala naším dalším klientem. V rámci udržitelnosti chtěli nechat zpracovat kávovou sedlinu, a to se nám líbilo. Pak započala spolupráce s Ugem a dalšími společnostmi. Každá naše kooperace s těmito podniky přinášela pro všechny zúčastněné mnoho ekonomických, ale hlavně udržitelných výhod.

Máte úspěšnou firmu v potravinářském sektoru, je těžké v rámci legislativy a konkurence být v dnešní době na trhu konkurenceschopný a zároveň dbát na principy udržitelnosti?

Udržitelnost v jakémkoliv oboru přináší firmám vyšší náklady. Doufám, že jednoho dne se to změní. Dle mého názoru se v budoucnu stane, že udržitelné výrobky budou levnější než ty ostatní. Bohužel, v současné době systém zvýhodňuje převážně velké firmy, ale to není problém pouze Česka, ale i celého světa.

Jde to ukázat na konkrétním příkladu?

Například v Německu v nedávné době udělali projekt, kdy v jednom z obchodních řetězců vyvěsili skutečnou cenu výrobku oproti té, za kterou ji kupujeme. To si myslím, je dobrá ukázka toho, jak je náš systém nastavený. Bio suroviny jsou dražší. Takže je tlak na vnitřní efektivitu. Personální náklady nás, ale i mnohé jiné menší firmy tlačí, abychom přestali vyrábět z kvalitních surovin. To by však bylo proti celé naší filozofii. My naopak našim zákazníkům garantujeme stejnou chuť a vůni u všech našich výrobků.

Jak pomáháte snižovat například uhlíkovou stopu?

Víme, že největší část ji tvoří naše cesta k odběrateli. A protože ji chceme postupně snižovat, rozhodli jsme se nevlastnit autodopravu. Místo toho využíváme jiné možnosti. Nejčastěji se jedná o dopravní společnosti, které rozváží do obchodních řetězců. Také spolupracujeme s DPD, které deklaruje uhlíkově neutrální dopravu. V zahraničí používáme hlavně sdílenou dopravu, ale zkoušíme i jiné možnosti.

Odkud pochází vaše suroviny? A s kým spolupracujete na jejich pěstování?

Všechny naše suroviny jsou z ekologického zemědělství. To znamená od certifikovaných subjektů. Máme dodavatele zejména z České republiky, ale třeba i z Itálie, kde nakupujeme zejména čokoládu nebo třtinový cukr. Z tuzemska máme mouku, máslo, sýry, vajíčka, vločky a sušené ovoce. Do budoucna bychom rádi odebírali více produktů od českých farmářů a věděli tak přesně, odkud dané suroviny pochází.

Podnikáte nebo plánujete další kroky v rámci udržitelného podnikání?

Abych byl upřímný, poslední 3 roky byly pro nás opravdu náročné. Řešili jsme úplně jiné věci. Naštěstí je to už za námi a můžeme se soustředit na další možné projekty v rámci udržitelnosti. Rád bych více spolupracoval s místními farmáři a přesvědčil je, aby si udělali potřebné certifikace na bio suroviny. Nadále budeme pokračovat s cirkulárními produkty. Například v současné době chystáme projekt s Pepper Field. Některé kuličky pepře totiž nesplňují standardy a z nich my budeme vyrábět sušenky. Další projekt ohledně cirkulárních produktů máme rozpracovaný se Sonnentorem. Rádi bychom byli do budoucna uhlíkově neutrální a měli udržitelný provoz. Z naší budovy bychom rádi vytvořili zážitkové centrum pro veřejnost a školy. Cílem by bylo ukázat, jak se u nás pracuje a s čím.

Mohlo by vás zajímat:


Sociální biofarma pomáhá a šíří ekologickou osvětu v regionu

Sady sv. Prokopa už více než dvacet let pěstují na jihu Čech ovoce a produkují výrobky z něj. Nejenže se řídí nejpřísnějšími ekologickými zásadami a většinu práce dělají ručně a bez chemie, jejich zaměstnanci jsou navíc lidé ze znevýhodněných skupin. Svým podnikáním pomáhají zdejší komunitě, podnikatelům a celému regionu. O jejich práci a umístění na 2. místě v soutěži SME EnterPRIZE jsme si povídali s agronomem Sadů sv. Prokopa, Ing. Pavlem Sucháčkem.

10 minut čtení
Obrázek ke článku Sociální biofarma pomáhá a šíří ekologickou osvětu v regionu

Co vás vedlo k přihlášce do soutěže SME EnterPRIZE? Co jste od účasti očekávali?

Primární motivací bylo zviditelnit sociální zemědělství. Našemu konceptu „sociální biofarmy“ věříme a víme, že prospívá lidem i přírodě. Orientujeme se na náš region, takže náš dosah není velký. Možnost představit se skrze celorepublikové ocenění a snad i inspirovat jiné zemědělce pro nás byla hlavním motivem k vyplnění přihlášky.

Zároveň jsme se chtěli porovnat s dalšími udržitelnými podniky. Dozvědět se, jak udržitelnost chápou jinak zaměřené firmy, a zjistit, jak v tomto srovnání obstojíme.

Vaše společnost propojuje principy sociálního a ekologického podnikání. Můžete blíže popsat, jak toto spojení funguje?

Jsme sadaři. Naším primárním cílem je obhospodařovat půdu a rostliny, potažmo produkovat ovoce a výrobky z něj. Rozhodli jsme se, že budeme pěstovat ekologicky. Jsme certifikovaná biofarma a řídíme se přísnými principy ekologického zemědělství platnými v západní Evropě, abychom podpořili místní ekosystém a udrželi půdu i rostliny v dobré kondici. Zároveň ale chceme být také prospěšní lidem z našeho okolí. Proto dáváme v sadech šanci na pracovní uplatnění těm, kteří by ho jinde hledali těžko. Našimi zaměstnanci jsou lidé s postižením, sociálním znevýhodněním, duševní nemocí nebo z různých menšin. Spolu s prací jim nabízíme i širší podporu – psychosociální pomoc, poradenství při řešení záležitostí na úřadech a více. Nabízíme i prostor pro stáže lidí s postižením z lokálních sociálních služeb, aby si mohli vyzkoušet, zda by je práce v sadech bavila.

Spojení sociálního a ekologického rozměru funguje skvěle. Ekologické zemědělství stojí na ruční práci, která je pro lidi se zdravotním postižením nebo duševní nemocí velmi přínosná. Kromě terapeutického aspektu je ideální také k udržení dobré motoriky. Proto je to z našeho pohledu ideální kombinace.

Vaše sady byly původně zpustlé. Jak probíhala jejich revitalizace a jak dlouho trvala?

Nemohu mluvit v minulém čase, protože revitalizace neustále probíhá. Nicméně největší část sadů už je revitalizována a momentálně se věnujeme restrukturalizaci, tj. sázení nových stromů.

Základem revitalizace a restrukturalizace jsou dva pilíře. Prvním je vysazování moderních rezistentních odrůd. Ty jsou na rozdíl od starších odrůd odolnější vůči nemocím a škůdcům, a tudíž jsou ideální pro ekologické zemědělství, které nevyužívá širokospektrální postřiky. Druhým je zvýšení druhové pestrosti – postupně doplňujeme vše od jádrovin, peckovin, skořápkovin až po bobuloviny.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi pěstováním ovoce v normálním sadu a v certifikovaném BIO sadu?

To se dá rozdělit na několik kategorií.

Podpora biodiverzity

Sem patří už samotný fakt, že u nás máme širší škálu ovoce než v běžných sadech (viz odpověď výše). Zároveň u nás nenaleznete úhor, žádnou část země nenecháváme neosetou. Zakládáme květnaté pásy a sečeme je méně často, než je zvykem v konvenčním zemědělství. Laikům se pak může zdát, že je to u nás takové neupravené a zarostlé. Jde ale o prostředí, ve kterém se daří hmyzu i jiným zvířatům. Faunu podporujeme i instalací bidýlek a budek. Vyšší biodiverzita pak přispívá mimo jiné k ochraně sadů – ptáci jsou skvělou přirozenou ochranou před řadou škůdců.

Ochrana půdy

Nepoužíváme žádná anorganická hnojiva ani širokospektrální postřiky. Pokud už musíme proti nějakému škůdci zakročit, pak používáme ekologické přípravky jako výluh z tropických dřev nebo rostlinné oleje, které „zalepí“ vajíčka škůdců. Hnojíme jen kompostem, hnojem a výluhem z žížalích vermikompostérů. Nikdy nepoužíváme postřiky „naslepo“ nebo preventivně. Průběžně monitorujeme pohyb škůdců a postřikujeme pouze při hrozícím rozmnožení konkrétního druhu. Díky tomu můžeme minimalizovat pohyb techniky, která zbytečně utužuje půdu. Když už musíme do sadů s těžkým strojem, snažíme se spojit více postřiků dohromady, pohnojit atd.

Ruční práce

Vše, co v konvenčním zemědělství zajišťují stroje nebo chemie, my děláme ručně. Za naším ovocem je obrovský podíl ruční práce od zastřihování stromků, kontroly plodů, pletí až po samotnou sklizeň.

 

Sad je nutné chránit například před škůdci, chorobami i mrazem. Využíváte pro jeho ochranu také pojištění?

Každoročně naše sady pojišťujeme proti kroupám. V návaznosti na pojištění fungují také některé národní programy na podporu zemědělců.

Ovoce nejen pěstujete, ale také sami zpracováváte. Co všechno sami vyrábíte a jaké zásady při výrobě dodržujete?

Hlavním důvodem pro to, že jsme začali zpracovávat, bylo využití „nevzhledných“ kusů ovoce. Tím jsme zároveň zajistili dostatečné množství práce pro naše hendikepované zaměstnance i během zimy. Práce v zemědělské výrobě je jinak sezónního charakteru.

Spektrum našich produktů se neustále rozvíjí a mění s tím, jak testujeme a objevujeme nové možnosti. Momentálně vyrábíme jednodruhové i míchané mošty, ovocná pyré, džemy, sušené ovoce a zeleninu, okrajově i nakládané zelí ve stylu kimchi. Aktuálně zkoušíme také receptury na chutney jako omáčky k masům, do těstovin apod.

Naší hlavní zásadou je nepřidávat nic, co není potřeba. Věříme v kvalitu a chuť našeho ovoce a nechceme ho doplňovat zbytečným cukrem navíc. U džemů se vyhýbáme želatině a obecně se snažíme udržovat naše výrobky bezlepkové, bez přidaného cukru a vhodné i pro vegany. Při výrobě křížal se držíme zásad raw a sušíme při nízkých teplotách, aby se v ovoci uchovaly vitamíny. No a kde to jde, využíváme při výrobě hůře prodejné kusy ovoce. Takové, které by kvůli vzhledu nebo velikosti na pultě zůstaly, chutnají v našich výrobcích skvěle. Typickým příkladem jsou naše jahody. Téměř přezrálé kousky dáváme do džemů, kterým dodají úžasnou barvu, chuť i sladkost.

Ve vašem sortimentu najdeme také loupané brambory, to je poměrně neobvyklý produkt. Proč jste se rozhodli zařadit je do svého sortimentu a mají mezi zákazníky úspěch?

Důvody byly dva. Prvním byla naše spolupráce s regionálními pěstiteli brambor a druhým zajištění mimosezónní práce pro naše hendikepované zaměstnance. Rozhodli jsme se naše čerstvé loupané brambory nabídnout restauracím a jídelnám v okolí. Nenakládáme je do solného láku. Pouze je oloupeme, zavakuujeme a odvezeme. Mají kratší trvanlivost než ty nakládané, ale to je vlastně i výhoda. Díky našemu zaměření na zákazníky z okolí dokážeme brambory dodat krátce po oloupání – restaurace a školní jídelny tak můžou vařit z maximálně čerstvých surovin. Zájem je veliký, momentálně musíme hledat stále další dodavatele brambor, abychom vůbec měli co loupat a prodávat.

Jste zakládajícím členem odbytového družstva ZELENÝ KOŠÍK. Co vás k tomu vedlo a jakým způsobem toto družstvo funguje?

Odbytové družstvo pro nás bylo logickým krokem, když jsme si uvědomili, že naše sklady nejsou celoročně vytížené. V minulých letech jsme se naučili se sklady lépe pracovat. Zdokonalili jsme práci s teplotou i způsobem skladování a připadalo nám škoda kapacitu skladů plně nevyužít. Zároveň jsme při jednání se zákazníky z řad jídelen, kantýn a restaurací chtěli nabízet víc než jen brambory a ovoce. Proto jsme se dohodli se zemědělci z okolí a založili odbytové družstvo. Je to výhodné pro všechny strany. Obchodní zástupce je tak lépe využitý, zákazníci dostávají širší nabídku z jednoho místa, a navíc efektivněji používáme skladové i dopravní kapacity. V neposlední řadě je to dobrá propagace regionálních zemědělských produktů. A na tom nám také záleží.

Podnikáte také další osvětové aktivity na poli ekologického zemědělství. Jaké to jsou?

Nejvíc nás teď zaměstnává projekt, který realizujeme díky podpoře Ministerstva zemědělství ČR. Ministerstvo si nás vybralo jako jednu ze svých „demonstračních farem“ a my na různých akcích ukazujeme dalším zemědělcům nejen výhody ekologického zemědělství, ale i jakých chyb se vyvarovat nebo jak se připravit na klimatickou změnu. V rámci toho pořádáme semináře, dny otevřených dveří a skupinové i individuální konzultace.

Zapojeni jsme i do projektu farmářské školy, ve které mladým zemědělcům nabízíme stáže a podílíme se na jejich vzdělávání. Ukazujeme jim, že ekologické zemědělství je ta nejlepší cesta.

Podílíme se i na výzkumných projektech. Spolupracujeme třeba s lidmi z Jihočeské univerzity a své zkušenosti rádi sdílíme i na konferencích. Naposledy třeba na mezinárodním sympoziu Živé zemědělství v Národním zemědělském muzeu. Náš sad také rádi ukazujeme i nejmladší generaci. Ve spolupráci s Jihočeským zemědělským muzeem nabízíme dětem pravidelné exkurze.


Petr Kružík: Nejlepší vína jsou ta, do kterých se člověk přírodě moc neplete

S mladým vinařem Petrem Kružíkem jsme si povídali mimo jiné o tom, jaké to je podnikat v oblasti vinařství, o tajemství výroby dobrého vína, netradičních barvách vína nebo o tom, jak překlenout krize.

10 minut čtení
Obrázek ke článku Petr Kružík: Nejlepší vína jsou ta, do kterých se člověk přírodě moc neplete

Vyjet si na kole, kochat se krajinou posázenou vinohrady a „koštovat“ produkty místních vinařů, to je pro milovníky vín ideální dovolená. Stále populárnější vinařská turistika vás může zavést i do rodinného Vinařství Přítluky na jižní Moravě, kde vás řízenou degustací provede Petr Kružík. Přečtěte si v rozhovoru s mladým vinařem o tajemství výroby dobrého vína a o tom, jak se podniku daří překlenout krize – od klimatické až po koronavirovou.

Tradice vinohradnictví v Přítlukách sahá hluboko do historie a místní vína byla velmi proslavená. Kdy se k tradici přidal váš podnik a co vás k tomu motivovalo?

Vinařské centrum provozujeme od roku 2010, do té doby jsme se věnovali pouze výrobě vína. Součástí našeho podnikání je penzion, vinný šenk a vinný sklep, kde pořádáme řízené degustace. Kromě toho provozujeme i vlastní vinotéky v Praze a v Kladně. Současně se věnujeme i velkoobchodu a dodáváme naše vína do restaurací a hotelů. K rozšíření podnikání nás vedla především touha zapojit se do vinařské turistiky. Chtěli jsme propojit výrobu a příjemné setkávání s lidmi.

Kdo se na vašem vinařství aktuálně podílí? Jedná se o rodinný podnik?

Ano, ve vinařství v podstatě pracuje celá rodina a jen pár dalších zaměstnanců. Pokud oddělíme Prahu, kde máme i s brigádníky třináct lidí, tak nás v podniku pracuje šest.

Jste absolventem oboru Vinohradnictví a vinařství na Mendelově univerzitě v Brně. Co pro vás bylo na studiu nejpřínosnější?

Nejpřínosnější rozhodně bylo to, že nás učili velcí vinaři, ke kterým jsme vzhlíželi. Získal jsem také spoustu kontaktů ve vinařském světě. Co se týče oboru jako takového, studium mi umožnilo zejména pochopit souvislosti. Věděl jsem, jak některé věci ve výrobě obecně fungují, ale při studiu jsem je poznal více do hloubky.

Měl by podle vás každý pěstitel vína mít vzdělání v tomto oboru, nebo se v něm dá úspěšně podnikat i bez něj?

Myslím, že v tomhle oboru se dá podnikat i bez odborného vzdělání. Vinařství je hodně o praxi. Mám spoustu kamarádů, kteří jsou skvělí vinaři a školu na to nemají. Ale mít vystudováno určité plus v podnikání přináší, a navíc je to i taková berlička. Když se vás návštěvníci u degustace zeptají, jestli k výkladu máte nějaké vzdělání, můžete tím argumentovat.

Jak velká je vaše vinice a jakou máte průměrnou produkci? Využíváte pouze hrozny z vlastních vinic?

Naše průměrná roční produkce je 60 tisíc litrů vína. V současnosti máme vlastní vinohrady o rozloze 5 hektarů, ze kterých bereme zhruba třetinu produkce. Každý rok pravidelně kupujeme i hrozny z jiných vinic, ale pouze od našich kamarádů a známých, u kterých s jistotou víme, jak se o vinohrady v průběhu roku starají. Do budoucna však plánujeme využívat více vlastních hroznů.

Jaká jsou nejoblíbenější vína z vašeho sortimentu? Nabízí váš podnik nějakou specialitu, kterou bychom jinde nenašli?

Mezi naše nejprodávanější vína patří Pálava a Hibernal, ale jinak se profilujeme zejména růžovými víny. Vyloženou specialitu, kterou byste nikde jinde nenašli, asi nemáme, ale je několik věcí, na které jsme pyšní. Například jsme byli jedni z prvních, kdo začal vyrábět perlivé víno (Frizzante), které děláme z Ryzlinku rýnského. Z Frizzante se stal velký boom, každý moravský vinař nějaké má. A kromě toho každý rok zařazujeme do nabídky také jedno oranžové víno, které jde dnes také hodně dopředu.

V čem je oranžové víno zvláštní?

Jedná se o přírodní víno, které se vyrábí z bílých odrůd, například z Rulandy šedé nebo z Tramínu. Nechává se dlouho na slupkách a kvasí se i s nimi. Naturální vína dostávají prostor a čas se projevit a na jejich pěstování není používána jakákoliv chemie. Výrazně se odlišují v chuti, vůni i barvě. Já sám je považuji za zajímavá a rád je objevuji – je to takový návrat ke kořenům. Ale myslím si, že český spotřebitel na ně není ještě připravený. Zatím o ně není až takový zájem a ti nejlepší naturální vinaři svá vína exportují.

Co je podle vás na výrobě vína to nejsložitější? Jaký je kámen úrazu, na kterém mohou vinaři snadno ztroskotat?

Možná to bude znít jako klišé, ale klíčem je kvalitní hrozen. To vyžaduje poctivou práci na vinici v průběhu celého roku. Z kvalitního hroznu se dá vyrobit průměrné i nadprůměrné víno, ale z nekvalitního nikdy nic dobrého nevyrobíte. Co se týká technologických operací, naše vinařství zastává myšlenku, že míň je víc. Vínu neprospívá přílišná manipulace, provzdušňování nebo mnoho stáček. Z našich zkušeností vyplynulo, že čím míň jsme s vínem hýbali, tím pak bylo zajímavější. Tajemství výroby dobrého vína tedy spočívá v tom, že člověk musí být hlavně pokorný. Příroda musí vyniknout sama a my se jí do toho nesmíme moc plést.

Jak se české vinařství vypořádává s klimatickými změnami? A jak na ně reagujete vy?

S klimatickými změnami bojují aktuálně všichni, nejenom česká a moravská vinařství. My konkrétně se už několik ročníků potýkáme hlavně se suchem. Reagujeme na to různými způsoby, například použitím zavlažovacího systému nebo vhodným výběrem odrůd a podnoží. Existují určité odrůdy vína, u kterých najdeme soubor pozitivních vlastností. Patří mezi ně teplomilnost, lepší snášení sucha nebo také odolnost proti houbovým chorobám. Kromě sucha nám problémy způsobuje i to, že se posouvá celý vegetační cyklus.  Rostliny začínají dříve kvést a na to nejsme zvyklí.

Jak se vaše vinice vyrovnala s letošním proměnlivým počasím a jarními mrazíky? Například ve Francii mráz zasáhl skoro 80 % vinic a pěstitelé museli na vinicích zapalovat ohně, aby rostliny ochránili. Museli jste dělat něco podobného?

S problémy se potýkali spíše sadaři. My jsme mrazy zvládli celkem bez problémů, protože vinohrady v naší lokalitě v tu dobu ještě nerašily. Byli jsme připravení na to, že budeme rostliny nějakým způsobem zachraňovat, ale naštěstí to nakonec nebylo potřeba. Kromě zapalování ohňů se na Moravě aktuálně zkouší i používání speciálních ventilátorů. Jsou to poměrně drahá, zhruba deset metrů vysoká zařízení na sloupku, která víří vzduch a snaží se rozpohybovat mikroklima. Jeden z nich jsme si plánovali vypůjčit.

Využíváte v rámci vašeho podnikání nějaká pojištění, abyste případně zmírnili vybraná rizika, resp. jejich dopady?

Dlouhodobě využíváme podnikatelské pojištění od Generali České pojišťovny. Máme pojištěný provoz našich vinoték a samozřejmě i penzionu. Zvolili jsme pojištění odpovědnosti, které nás mimo jiné chrání v případě škody z alimentárních onemocnění. To znamená, že jsme krytí, pokud by se nějakým nedopatřením některému zákazníkovi udělalo špatně během konzumace v našem vinařství. Musím ale „zaťukat“, že jsme dosud neřešili žádný vážný problém tohoto typu. Kromě toho máme i klasické pojištění majetku, například pro případ krádeže nebo vloupání. Proti škodám na vinici nebo neúrodě pojištění nejsme, protože naše vinohrady nejsou tak rozlehlé. Do budoucna se ale plánujeme rozrůstat a v tom případě takové pojištění už bude určitě dávat smysl.

Je při vašem podnikání třeba velkých finančních investic, například do technologického vybavení?

Určitě ano. Nová zařízení sice nenakupujeme každý rok, ale investice jsou docela vysoké. Snažíme se mít co nejmodernější vybavení, které bude k hroznům maximálně šetrné. Nedávno jsme například investovali půl milionu do koupě filtru, který pomohl posunout výrobu novým směrem. Navíc, zacházíme s potravinami, takže je potřeba k výrobě přistupovat zodpovědně. Zařízení by měla být ideálně z nerezu a umožňovat co nejlepší sanitování a čištění.

Jak moc důležitou roli hraje ve vašem podnikání marketing? Nebo se víno prodává „samo“?

V době před pandemií všechno běželo tak nějak samo a nemuseli jsme do této oblasti vkládat závratné částky. Dávali jsme přednost klasickému přímému osobnímu kontaktu se zákazníky. Pořádali jsme například ochutnávky, o kterých se pak zákazníci bavili se svými známými a doporučovali nás. V posledním roce jsme ale do marketingu zainvestovali mnohem více a zaměřili jsme se na online prostředí, konkrétně na e-shop a sociální sítě. A nejsme sami, skoro každý z vinařů v okolí, i ti nejmenší, si svůj e-shop založili také.

Bylo využití online prostředí během koronaviru efektivní? Pomohlo vám?

V některých měsících byly tržby z e-shopů opravdu silné, ale oproti normálnímu provozu to pořád nebylo dostačující. Když budeme brát v potaz náklady, jako například reklamu na Facebooku, tolik výnosné to nebylo, ale alespoň jsme měli na výplaty.

Budete tyto postupy zachovávat i do budoucna, pokud se vše vrátí ke starému?

Určitě. Jednak už jsme do této oblasti dost investovali a jednak se nám podařilo kompletně vychytat proces objednávání na e-shopu, takže bychom v tom rádi pokračovali. Například co se týká dopravy, jsme schopní vína zákazníkům dodat do dvou dní.

Jaké jsou další dopady koronavirové krize na váš podnik?

Už několik měsíců máme zavřený penzion, takže jsme ztratili spoustu zákazníků. Citelně nás postihlo také to, že jsou zavřené restaurace, kam vína běžně dodáváme. I přes naši snahu přesunout se do online prostředí se nám tyto výpadky nepodařilo dohnat. Situace se trochu zlepší, až budou otevřené alespoň zahrádky, ale nejlepší to bude až za plného provozu. Už na to čekáme jako na smilování.

Jaký je váš přístup k biohospodaření?

Všeobecně máme kladný vztah k přírodě a vše se snažíme dělat maximálně šetrně. Fungujeme v integrované produkci, což je takový předstupeň bio kvality, ale oficiální certifikáty nemáme. Získání bio nálepky je zdlouhavý proces – jen samotná příprava vinice trvá několik let. Bylo by to náročné i z hlediska administrativy.

Vinná réva se v malém měřítku dá pěstovat i na vlastní zahradě. Je to těžké? Co je k tomu potřeba znát?

Pěstování révy je hodně specifické. Je třeba umět si na ni počkat, protože trvá zhruba tři roky, než vám začne plodit. Zároveň musíte během prvních let rostlinu upravovat, aby měla správný tvar a dál o ni neustále pečovat. Je určitě lepší si k tomu něco přečíst, protože pěstování révy není tak jednoduché, jako třeba pěstování rajčat.

Jaký program ve vašem areálu míváte? Za jakou zábavou k vám návštěvníci obvykle mohou chodit?

Několikrát do roka se v Přítlukách koná pár větších akcí. Ta největší, na kterou se sjede několik stovek lidí, jsou Otevřené sklepy. Tradičně se konají první sobotu v červenci, a kromě nás se na nich podílí třináct dalších místních vinařů. Dále se v Přítlukách pořádají hody, což je tradiční obecní zábava. Kromě toho letos poprvé pořádáme takzvanou letní službu. Spočívá v tom, že každý týden budou mít vždy dva vinaři z Přítluk otevřený sklep pro všechny lidi ubytované v okolních penzionech.

Jak jsem zmiňoval, máme vinný šenk, kde se mohou návštěvníci občerstvit. V našem vinném sklepě během sezony třikrát až čtyřikrát do týdne pořádáme řízené degustace. Lidé mají možnost vína ochutnat a zároveň jim k tomu něco povíme.

Na co se vás lidé při řízených degustacích ptají?

Často se lidé z legrace ptají na to, proč je Tramín červený bílé víno. Já při degustacích obvykle mluvím hlavně o pěstování a výrobě vína. Návštěvníky ale hodně zajímají tajemné příběhy z historie vinařství, které si poslechnou od mého táty. Lidé si jeho výklady přímo objednávají a vrací se kvůli nim i další roky.

Máte v plánu nějaké novinky, na které se vaši zákazníci mohou těšit?

Nyní máme rozestavěný krásný apartmán pro čtyři až šest lidí nad vinným sklepem, který brzy plánujeme dokončit. Také máme v areálu Farskou zahradu, na jejíž obnově pracujeme. Letos v létě na ní poprvé chceme pořádat pikniky. Návštěvníci dostanou piknikový koš a budou moct v zahradě polehávat a relaxovat.


Ředitel Sonnentoru Josef Dvořáček: Dává mi smysl dělat věci jinak

Výhercem soutěže na podporu udržitelného podnikání SME EnterPRIZE je firma z jižní Moravy, která ekologicky zpracovává byliny a koření. Ředitel společnosti Josef Dvořáček žije příběh Sonnentoru na vlastní kůži.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Ředitel Sonnentoru Josef Dvořáček: Dává mi smysl dělat věci jinak

Nápad ke zřízení udržitelného podniku vznikl před více než 30 lety. Dostal jej horlivý propagátor ekologického zemědělství z Rakouska Johannes Gutmann. V roce 1992 společně s Tomášem Mitáčkem založili český Sonnentor v Čejkovicích. Na tuto filozofii navázal od roku 2009 současný ředitel firmy a spolumajitel, Josef Dvořáček.

Jak jste se dostal k Sonnentoru?

Předtím jsem pracoval v reklamě, časem jsem ale zatoužil vytvořit něco vlastního. Začal jsem se zajímat o ekologické zemědělství, lokální potraviny, udržitelnost, a právě v té době mi vstoupil do života Johannes Gutmann, rakouský zakladatel Sonnentoru.

Čím vás nadchnul?

Ačkoliv stál v čele úspěšné firmy, jezdil obyčejným autem a choval se lidsky. Nabídl mi, abych se ujal řízení firmy namísto Tomáše Mitáčka. Ve své současné práci jsem našel hluboký smysl. Jsem vděčný, že mohu dělat to, co mám rád a čemu věřím.

Vy sám jste prý měl v životě milník, který vás ovlivnil?

Kdysi jsem měl štěstí a nenastoupil do letadla, které se zřítilo ve francouzských Alpách. To mě vedlo k přehodnocení svého dosavadního života. Začal jsem více vnímat smysl svojí existence, který je součástí přírody. Postupně jsem objevil určitou skromnost a pokoru v životě i podnikání. Najednou mi dávalo smysl dělat věci jinak. Zkrátka myslet hlavně na přírodu a krajinu kolem nás, ale také i na vztahy mezi lidmi.

Jak se zamýšlíte vy sám?

Udržitelnost v životě stavím na osobních hodnotách. Mít rodinu je dnes velký dar, který vůbec není samozřejmostí. Naučit svoje děti umět se o sebe postarat a manuálně pracovat beru jako stěžejní pilíř výchovy. Také se snažím žít v souladu s přírodou. Ve volném čase pracuji na zahrádce, kde pěstujeme zeleninu. Mít kontakt s půdou a vnímat koloběh života je mou inspirací i v podnikání. V neděli nepracuji. Odpočívám a věnuji se rodině a přátelům. Vyznávám pravidelný rytmus, který nestojí jen na principu zimní a letní dovolené. V rámci duševního zdraví nesleduji televizi. To mi přineslo více času, svobody, a hlavně životního optimismu. Myslím si, že lidé jsou přehlceny informacemi a zapomínají tak sami na sebe. Avšak právě v tichu, sám se sebou, lze přece najít svoje vlastní místo na Zemi.

Proč jste se zapojili do soutěže SME EnterPrize, která podporuje udržitelné podnikání v SME segmentu?

Velmi mne těší, že jsou soutěže jako právě SME EnterPrize, které pomáhají spotřebitelům přibližovat činnost udržitelných firem. Nejenže je to podpora osvěty této oblasti pro veřejnost, ale podáváte i reálný obraz o tom, co se ve společnosti děje a jaké hodnoty získávají na významu. Pro nás bylo přihlášení do soutěže měřítkem, jak nás vidí veřejnost a odborníci.

Jak obtížné je v současnosti řídit a rozvíjet úspěšnou a udržitelnou firmu?

Okolnosti posledních let nás naučily, že změna je jedinou jistotou a je velmi žádoucí pracovat s více scénáři. Rovněž se při rozhodování příliš neupínáme na dlouhodobé plány. Snažíme se soustředit na kvalitní produkt a dělat dobře to, co umíme. Komunikace uvnitř firmy je klíčová, je potřeba lidem vysvětlovat smysl toho, co a proč to dělají. Je pro nás důležité budovat dlouhodobé vztahy s dodavateli i odběrateli, kteří dodržují stejné principy jako my.

První místo v kategorii mikro, malé a střední podniky získal Sonnentor za to, že dodržuje jednotlivé principy udržitelnosti, které jsou součástí její firemní kultury a DNA. Celkově bere ohledy na životní prostředí, zaměstnává znevýhodněné lidi, zakládá si na lokálních surovinách a transparentním podnikání.

Jak pomáháte nejen místním pěstitelům a zemědělcům?

Myšlenku obchodovat s pěstiteli napřímo a vykupovat od nich suroviny máme od samotného vzniku firmy. Přináší to prospěch pro obě strany. Pro nás je to kvalitní a čerstvá sklizeň, která neleží někde roky skladem. Pro naše pěstitele je to zase férová odměna za odvedenou práci, známe vzájemně svoje potřeby a se všemi českými farmáři se známe osobně. Spojuje nás touha po krásnější a zdravější krajině kolem nás, kdy právě ekologickým obhospodařováním bez používání průmyslových hnojiv a syntetických pesticidů můžeme zachovat a obnovit tolik důležitou biodiverzitu.

Popíšete vaši spolupráci se znevýhodněnými lidmi, které zaměstnáváte?

Jednu milou spolupráci jsme uskutečnili například pro skládání Sonnentor Adventního kalendáře, kde se na něm pravidelně podílí téměř 150 spolupracovníků z různých chráněných dílen v okolí. Mým snem je vytvářet produkty s přidanou hodnotou a nová pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné lidi. Tím podpořit zaměstnanost těch, kteří to mají v životě o něco složitější a pevně věřím, že se nám to podaří.

Některé koření a květiny dovážíte i z ciziny, jak pomáháte snižovat uhlíkovou stopu?

Pravidelně vyhodnocujeme naši uhlíkovou stopu a pracujeme na jejím snížení. Za loňský rok to bylo 55 tun CO2eq. Na velikost naší firmy se domnívám, že můžeme být spokojení. Máme společně s kolegyněmi a kolegy z Rakouska různé projekty, které mají za cíl naše emise kompenzovat. Některé druhy bylin a koření jako například vanilka, nebo pepř černý potřebují specifické podmínky, aby vůbec mohly růst. Snažit se o pěstování u nás je krok proti proudu. Proto nám nezbývá, než je dovážet ze zahraničí. Na druhou stranu tím zároveň podporujeme tamní pěstitele, kteří mohou být soběstační.

K vám do Čejkovic jezdí každý rok mnoho turistů, na co se tam mohou podívat?

Letos jsme otevřeli novou ekologickou budovu Solis, kam jsme přesunuli zpracování surovin a výrobu čajů. Podstatnou změnou byl také přesun exkurzního okruhu do těchto nových prostor. Návštěvník nyní prochází a seznamuje se s jednotlivými kroky při výkupu bylin, zpracování a samotné výrobě. Na trase je celá řada zajímavých prvků jako stropy pokryté čajovými sáčky, hliněné omítky a zajímavé průhledy do prostor výroby.

Jaké máte v Sonnentoru ambice a plány?

Rád bych společně s mým skvělým týmem v Sonnentoru stále hledal odvahu být průkopníkem ve zpracování kvalitních zdravých potravin z ekologického zemědělství a přinášel novou inspiraci do udržitelného podnikání. Chceme také rozvíjet spolupráce s lokálními sedláky a menšími zpracovateli potravin tak, aby mohli vyrůst a přinášet skvělou škálu regionálních dobrých biopotravin. Věřím, že i dostavba a rozšíření našeho návštěvnického centra bude inspirovat další lidi podnikat s ohledem k přírodě a krajině kolem nás.

Mohlo by vás zajímat:


Vítězové SME EnterPRIZE: Jaký je jejich recept na udržitelnost?

Třetím rokem podporuje Generali Česká pojišťovna pomocí soutěže SME EnterPRIZE udržitelné podnikání u mikro, malých a středních podniků. Vůbec poprvé také u živnostníků a startupů. Co mají letošní výherci společného?

6 minut čtení
Obrázek ke článku Vítězové SME EnterPRIZE: Jaký je jejich recept na udržitelnost?

První místo si v letošním ročníku soutěže SME EnterPRIZE aktuálně odnesla společnost Sonnentor, která na jihu Moravy ekologicky pěstuje a zpracovává byliny k výrobě čajů a koření. Na druhém místě se umístila Biopekárna Zemanka, angažující se ve výrobě cirkulárních produktů. V kategorii startupů zvítězila firma myco. Ta zkoumá, vyvíjí a vyrábí funkční přírodní materiály z houbového mycelia a odpadů zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu.

Udržitelnost na prvním místě

Tématem celé soutěže je udržitelnost. Je to něco, s čím pracují všechny společnosti, které se do soutěže hlásí. Být úspěšný, vyniknout mezi konkurencí a zároveň dbát na principy udržitelnosti není jednoduché. Své o tom ví zakladatel a CEO Biopekárny Zemanka Jan Zeman.

„Udržitelnost v jakémkoliv oboru přináší firmám vyšší náklady. Doufám, že jednoho dne se to změní. Bohužel v současné době systém zvýhodňuje převážně velké firmy, ale to není problém pouze Česka, ale i celého světa,“ poukazuje Zeman. Bio suroviny jsou podle něj dražší, a to vytváří tlak na vnitřní efektivitu. Personální náklady je tlačí, aby přestali vyrábět z kvalitních surovin, ale to by bylo proti celé jejich filozofii.

Základními principy pro Josefa Dvořáčka ze Sonnentoru je dělat dobře, co umí, vysvětlovat lidem smysl toho, co a proč dělají, a budovat vztahy s dodavateli, kteří dodržují stejné principy. „Jistou demotivaci dělat věci s ohledem na ekologii vnímám i v narůstající byrokracii a stále se stupňujících kontrolách. Mám však obrovskou radost, kolik nových udržitelných firem a startupů u nás vzniká,“ neztrácí optimismus Dvořáček.

Právě založit startup na základě principů udržitelnosti považuje David Šohaj Minařík za jednodušší v Rakousku než v Česku. „Například zde na jižní Moravě sdružuje různé inovativní a udržitelné startupy Jihomoravské inovační centrum, které nám velmi pomáhá. Avšak samotná myšlenka založit si startup je reálná. Jen je zapotřebí mít originální byznysplán a investovat do něj mnoho peněz,“ vysvětluje akademický malíř Minařík, který stojí za firmou myco.

Vím, s kým spolupracuji

Všichni vítězové si uvědomují, jak důležité jsou obchodní vztahy. V Sonnentoru mají myšlenku obchodovat s pěstiteli napřímo a vykupovat od nich suroviny už od samotného vzniku. „Známe vzájemně svoje potřeby a se všemi českými farmáři se známe osobně. Spojuje nás touha po krásnější a zdravější krajině kolem nás, kdy právě ekologickým obhospodařováním bez používání průmyslových hnojiv a syntetických pesticidů můžeme zachovat a obnovit tolik důležitou biodiverzitu,“ vykládá Josef Dvořáček.

Sonnentor má své sídlo v jihomoravských Čejkovicích, odtud bylo nasnadě, aby se také zapojili do spolupráce s firmou myco. Kromě nich jejich výrobky využili E.ON, Běhej lesy nebo Treed. „V současné době bude probíhat vývoj s firmou Philip Morris. Chtějí pomoci odbourat zápach v jejich zařízeních, tak uvidíme. Také spolupracujeme s různými univerzitami a já jsem začal pracovat externě pro Akademii věd České republiky. Díky tomu můžu být u výzkumu blíže a společně s vědci diskutovat nad možným dalším využitím,“ plánuje David Minařík. 

Biopekárna Zemanka zase funguje v režimu cirkulární ekonomiky, kdy spolupracuje s velkými společnostmi, jako například Costa Coffee, Plzeňský Prazdroj, Ugo nebo Košík.cz. „Po úspěšné spolupráci s mlátem z Plzeňského Prazdroje jsme přemýšleli, jaké další suroviny bychom mohli využít. Napadla nás kávová sedlina a ovocné i zeleninové výlisky. A proto jsme oslovili Ikeu, která se stala našim dalším klientem,“ popisuje Jan Zeman. Takováto spojení všem poskytuje nejen ekonomické, ale hlavně udržitelné výhody.

Soutěž, která dbá na udržitelnost

Soutěž SME Enterprize vidí Josef Dvořáček ze Sonnentoru jako pomoc spotřebitelům přibližovat činnost udržitelných firem. Nejen tedy jako podpora osvěty pro veřejnost, ale i jakýsi reálný obraz toho, co se ve společnosti děje a jaké hodnoty získávají na významu. „Pro nás bylo přihlášení do soutěže měřítkem, jak nás vidí veřejnost a odborníci. Získaného ocenění si velmi vážíme a dává nám to motivaci pokračovat dál v tom, co děláme,“ říká Josef Dvořáček.

Ačkoliv se firma Biopekárna Zemanka zúčastnila více soutěží, tady byl podle Jana Zemana milým překvapením rozměr soutěže a odbornost poroty, která zkoumala kritéria v rámci udržitelnosti. „Moc mě to potěšilo a potvrdilo to, že to, co děláme, má smysl,“ shrnuje Zeman.

Celkovou filozofií společnosti myco je mít levný materiál, aby mohl nahradit plasty. Do soutěže se přihlásili proto, že není tolik podobných soutěží pro startupy a rádi chtěli představit svůj materiál z mycelia. „To, že jsme nakonec mezi startupy vyhráli, bylo pro nás příjemné překvapení,“ uzavírá David Minařík.

Mohlo by vás zajímat:


Při zpracování šablony došlo k chybě.
Method public static com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil.getArticleByUrlTitle(long,java.lang.String) throws com.liferay.portal.kernel.exception.PortalException,com.liferay.portal.kernel.exception.SystemException threw an exception
1<#include "${templatesPath}/105702" /> 
2 <#assign currentURL = httpUtil.getPath(themeDisplay.getURLCurrent()) /> 
3 <#assign articleURL = currentURL?substring(currentURL?index_of("-/") + 2, currentURL?length) /> 
4 
5 <#assign articleService = objectUtil("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil") /> 
6 
7 <#assign journalArticle = articleService.getArticleByUrlTitle(themeDisplay.getScopeGroupId(), articleURL) /> 
8 <#assign insuranceArticleId = getJournalArticleAttribute(journalArticle, 'insurance') /> 
9 
10 <#if entries?has_content> 
11    
12 	<#list entries as curEntry> 
13 	  <#assign id = curEntry.getAssetRenderer().getArticle().getArticleId() /> 
14 	   <#if id == insuranceArticleId> 
15 	    <div class="Grid"> 
16        <div class="Grid-col Grid-col--xsNotGrow"> 
17     				<img src="${getArticleAttribute(curEntry, 'icon')}" alt="" class="Post-image" width="64"> 
18     	 </div> 
19     	 <div class="Grid-col"> 
20          ${getArticleAttribute(curEntry, 'text')} 
21         </div> 
22       </div> 
23 		</#if> 
24 	</#list> 
25 </#if>