Jak si poradit s firemním účetnictvím II.: praktické rady a termíny

Správné vedení účetnictví je pro úspěch firmy velmi důležité. Zatímco velké podniky mají obvykle celá oddělení, která jim účetnictví zpracovávají, malé a střední firmy si musí poradit jinak. Přečtěte si, z jakých možností si můžete vybírat.

5 minut čtení
Obrázek ke článku Jak si poradit s firemním účetnictvím II.: praktické rady a termíny

Správné vedení účetnictví je pro úspěch firmy velmi důležité. Zatímco velké podniky mají obvykle celá oddělení, která jim účetnictví zpracovávají, malé a střední firmy si musí poradit jinak. Přečtěte si, z jakých možností si můžete vybírat.

Zpracování účetnictví se může na začátku podnikání zdát jako nadlidský úkol. Malé firmy a drobní podnikatelé proto obvykle přesouvají starosti s papírováním, fakturami a složenkami na interní nebo externí účetní. Pokud patříte mezi podnikatele, kteří rádi hledají nové výzvy, můžete si vše potřebné nastudovat sami a účetnictví zpracovávat na vlastní pěst. Počítejte ale s tím, že účetnictví vyžaduje, aby se mu zodpovědný člověk věnoval pravidelně a trvale.

Po přehledu základních účetních pojmů vám nyní přinášíme praktické rady, které se týkají možností při zpracování účetnictví, účetních programů a důležitých termínů, které vaše firma nesmí propásnout.

Potřebujete účetního?

Zdají se vám výdaje za účetního zbytečné? Vyhnout se jim můžete snadno, stačí si jen dobře rozmyslet, jestli jste jako podnikatel schopný vést si účetnictví spolehlivě sám. Jedná se ovšem o dost složitý závazek, u kterého se navíc často a nepravidelně mění pravidla. Mnohem častější i praktičtější je proto situace, kdy firmám zpracovává účetnictví interní nebo externí účetní specialista. Na kterého z nich „vsadit“ raději?

Hlavní výhodou interního účetního je, že ho ve firmě můžete mít neustále k dispozici. Veškerou účetní administrativu tedy může řešit okamžitě a mimo jiné máte i přesnou představu o tom, kolik hodin věnuje své práci. Finanční situace firmy je navíc choulostivá záležitost, kterou byste měli svěřit do rukou jen diskrétním prověřeným lidem – a interního zaměstnance můžete k mlčenlivosti snadno zavázat pracovní smlouvou. Komunikace s vlastním zaměstnancem je také obvykle jednodušší.

Jestliže máte malou firmu a nepotřebujete služby účetního denně, bývá ovšem finančně výhodnější tuto práci svěřit specialistovi mimo vaši firmu. Pro externího účetního byste se měli rozhodnout především v případě, kdy máte omezené časové a zaměstnanecké kapacity. Interní zaměstnanci se tak mohou věnovat hlavní náplni vašeho podnikání a neztrácet čas účetnictvím.

Ať už se rozhodnete pro interního nebo externího účetního, hlavní jsou jeho schopnosti. Musí mít především široký přehled o aktuálně platných zákonech a vyhláškách souvisejících s účetnictvím. Neobejde se ani bez dobrých organizačních schopností, které zaručí pořádek ve vašich firemních dokumentech. Kvalitní účetní navíc dokáže ušetřit firmě i peníze, například snížením daňového základu.

Elektroničtí pomocníci se vyplatí

Na zpracování jednoduchého účetnictví se v minulosti používaly jen jednoduché tabulky v Excelu. Dnes už naštěstí můžete využívat řadu účetních programů, které se vyplatí i malým firmám. Představují sice náklad navíc, ale bohatě ho vrátí úsporou času účetního.

Při výběru účetního programu a jeho konkrétní verze hraje roli především velikost firmy. Malá firma totiž od programu bude potřebovat podstatně méně funkcí než velký podnik.

Nejdříve musíte zvážit, jaké požadavky má účetní program splnit a kdo ho bude používat. Některé účetní programy jsou uživatelsky náročnější a méně technicky zdatný uživatel by s nimi mohl mít potíže. Důležitá je i úroveň podpory, kterou poskytuje výrobce účetního programu. Pokud se vyskytne nějaký problém, budete potřebovat rychlou pomoc. Dejte si také pozor na to, jestli výrobce svůj program pravidelně aktualizuje podle platných vyhlášek.

Mezi trojici nejoblíbenějších ekonomických a účetních programů v Česku patří Pohoda od společnosti Stormware, Money S3 od firmy Solitea a HELIOS od Asseco Solutions. Důkladné porovnání nejlepších účetních programů a jejich dílčích verzí najdete například na portálu Váš Pomocník.

Nepropásněte důležité termíny

Největší úskalí účetnictví představuje pro firmy daňové přiznání. Dejte si především dobrý pozor na to, abyste ho podávali včas, jinak riskujete penále od finančního úřadu.

Daňové doklady a daňovou evidenci musíte povinně archivovat 10 let.

Termíny odevzdání daňového přiznání se mění podle toho, jestli vám s účetnictvím pomáhá daňový poradce nebo si ho zpracováváte sami. Současně závisí i na způsobu, jakým přiznání podáváte (papírovou nebo elektronickou formou). Letos jsou navíc termíny pro odevzdání daňového přiznání posunuté kvůli pandemii koronaviru.

Kromě daňového přiznání musíte odevzdat také přehled o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Obvykle se podává do měsíce po daňovém přiznání. Ale pozor! Vláda sice letos posunula termíny odevzdání daňového přiznání, ale termín odevzdání přehledů zůstává stejný.

Termínů, které musíte z pohledu účetnictví v průběhu roku dodržovat, je ještě víc. Jejich kompletní seznam najdete například na webu Finanční správy. Zvažte tedy opravdu důkladně, jestli starost o účetnictví přenecháte účetnímu, který by o všech termínech měl mít dokonalý přehled, nebo to zvládnete vlastními silami.

Za správnost účetnictví nese odpovědnost vždy podnikatel, ne účetní. Avšak vedle zvládnutého účetnictví se vyplatí myslet také na vhodně nastavené podnikatelské pojištění.


Jak si poradit s firemním účetnictvím I.: základní pojmy

Podnikatelé často považují účetnictví za nutné zlo, se kterým se musí nějak poprat. Obvykle na poslední možnou chvíli. Firmy také často opakují stále stejné chyby, které jim později komplikují život. Poradíme vám, jak se ve firemním účetnictví zorientovat.

4 minuty čtení
Obrázek ke článku Jak si poradit s firemním účetnictvím I.: základní pojmy

Kvalitně zpracované účetnictví poskytne dokonalý přehled o tom, jak si vaše firma vede po hospodářské stránce. Stačí ale malá chyba v účetních dokumentech a firma může přijít o tisíce korun. Čím později takovou chybu odhalíte vy nebo finanční kontrola, tím větší bude vaše finanční ztráta, protože stát chyby neodpouští. Takovému riziku se ale dá předejít. Přečtěte si, co účetnictví obnáší. Ze všeho nejdřív si však ujasněte, jestli je pro vás vedení účetnictví povinné.

Máte povinnost vést účetnictví?

Všichni podnikatelé neboli „právnické osoby“, kteří si úspěšně vyřídili živnostenské oprávnění, musí evidovat a vykazovat státu přehled o své činnosti. Jejich povinností tedy je vést si přehled o finančních příjmech a výdajích své firmy.

Některým firmám stačí vést jednodušší daňovou evidenci. Ta obsahuje přehled majetku, závazků, příjmů a výdajů. Mezi takové firmy patří především příspěvkové organizace, spolky, odborové organizace, nadační fondy, bytová družstva nebo obecně prospěšné společnosti.

Většina firem má ovšem podle zákona povinnost vést složitější účetnictví – neboli účetnictví v plném rozsahu. Tato povinnost se týká každé firmy nebo podnikatele, kteří jsou zapsaní v obchodním rejstříku, a stejně tak i fyzických osob, jejichž obrat za předchozí rok přesáhne 25 milionů korun. Účetnictví samozřejmě můžou dobrovolně vést i ti, kdo v rejstříku nejsou zapsaní.

Co účetnictví obnáší?

Účetnictví poskytuje přehled, jak si firma finančně vede a hospodaří. Obsahuje všechny záznamy o stavu a pohybu aktiv (například vlastního majetku a příjmů ze své činnosti, tedy pohledávek) a pasiv (například finančních závazků a bankovních půjček, tedy toho, co musí firma zaplatit). Účetnictví také shrnuje informace o nákladech a výnosech firmy.

V rámci účetnictví podnikatelé zpracovávají daňové přiznání k dani z příjmu, dani z přidané hodnoty a případně dalším typům daní. Pokud si založíte novou firmu, v základním nastavení nejste plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). K plátcovství DPH se musíte přihlásit v případě, kdy během 12 měsíců překročíte celkový obrat jednoho milionu korun, jinak se vás tato povinnost netýká. K plátcovství daně se můžete také kdykoli přihlásit i dobrovolně, třeba hned od začátku podnikání.

Přihlášku k registraci DPH musíte podat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročíte obrat jednoho milionu korun. Plátcem DPH se pak stáváte od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém obrat překročíte. To znamená, že pokud překročíte celkový milionový obrat například v dubnu, do 15. května musíte podat přihlášku k DPH a od 1. června se stáváte plátcem daně.

Evidence daně z přidané hodnoty

Jakmile se stanete plátcem DPH, začnete fakturovat DPH také zákazníkům, odvádět ho státu a musíte si vést evidenci DPH. Budete muset pravidelně podávat i přiznání k DPH, kontrolní a souhrnná hlášení, zpracovávat účetní uzávěrky. V prvním roce po přihlášení k plátcovství DPH je zdaňovací období vždy povinně měsíční. Od druhého celého kalendářního roku po registraci za plátce DPH můžete případně požádat o přechod na čtvrtletního plátce – pokud tedy za rok nevyděláte víc než deset milionů a nejste nespolehlivý plátce (nemáte dluhy na daních).

Jako plátci DPH se řídíte jednoduchou logikou. Když prodáte nějaké své zboží nebo službu včetně DPH (zákazník vám tedy zaplatí cenu včetně daně), musíte tuto daň odvést státu. A naopak, pokud sami nakoupíte nějaké zboží včetně DPH (tedy daň zaplatíte jinému prodejci), máte poté nárok, aby vám stát zaplacenou daň vrátil.

Firmy odvádějí DPH ve třech různých sazbách. Zboží a služby obecně podléhají 21 % sazbě, pokud nejsou v zákonu o DPH uvedeny na seznamu zboží a služeb, které podléhají snížené sazbě. Ten je docela široký a pravidelně se mění.  Do skupiny se sníženou sazbou 15 % patří například potraviny, krmiva nebo zdravotnické pomůcky. Nejnižší snížená sazba 10 % se vztahuje například na kojeneckou výživu, bezlepkové potraviny nebo léky.

Vedení účetnictví není nic jednoduchého a vyžaduje, aby se mu někdo pravidelně věnoval. Důkladně si proto rozmyslete, jestli jste schopni si veškerou agendu pohlídat sami nebo starost o účetnictví raději přenecháte spolehlivému účetnímu, který vše potřebné vyřeší za vás. Praktické rady ohledně zpracování účetnictví, včetně přehledu výhod a nevýhod zaměstnání vlastního účetního, jsme pro vás připravili v dalším článku.


Nezapomeňte, že kromě kvalitně vedeného účetnictví je pro firmu důležité také vhodně sestavené podnikatelské pojištění.


Firemní zaměstnanecké výhody: Nebojte se být originální

Zaměstnanecké benefity jsou zcela dobrovolný bonus firem. A právě proto, že si je nikdo nemůže nárokovat, jsou tak oblíbené a oceňované. Dokážou přivést nové zaměstnance i lépe udržet ty stávající. A jaké benefity jsou nejžádanější a v čem mohou být výhodné i pro samotné firmy?

5 minut čtení
Obrázek ke článku Firemní zaměstnanecké výhody: Nebojte se být originální

Nabídka zaměstnaneckých výhod je častý důvod, proč lidé zvažují změnu zaměstnání. Nemůžete se rozhodnout, jaké bonusy vašim zaměstnancům nabídnete nebo vám už došly nápady? Máme pro vás inspiraci. Věděli jste třeba, že v českých firmách mezi nejoblíbenější patří skupinové pojištění?

Osvědčená klasika

Čeští zaměstnavatelé se nebojí nabízet celou řadu tradičních i netradičních bonusů pro zaměstnance. Mezi stálice v nabídkách firem dlouhodobě patří těchto 10 benefitů:

 • Příspěvky na životní pojištění a doplňkové penzijní spoření.
 • Příspěvky na stravování (stravenky).
 • Služební telefon a počítač.
 • Služební auto i pro soukromé účely.
 • Dovolená nad rámec zákona.
 • Úprava pracovní doby (pružná pracovní doba, práce z domova).
 • Vstupenky na kulturní představení.
 • Sportovní permanentky (Multisport karta).
 • Školení, kurzy.
 • Firemní akce.

Některé firmy se nedrží při zemi a svým zaměstnancům nabízí například možnost mít mazlíčky na pracovišti, herní místnost, firemní školku nebo třeba služby kadeřníka.

Stále častěji firmy zavádějí příspěvky na životní pojištění a doplňkové penzijní spoření. Životní pojištění chrání zaměstnance především před dopadem neočekávaných životních událostí, například úrazů nebo nemocí. Penzijní spoření jim zase umožňuje vytváření finanční rezervy na období, kdy budou vstupovat do důchodového věku.

Jsou benefity pro firmu výhodné?

Zaměstnanecké benefity se vyplatí zaměstnancům i firmám samotným. Zaměstnanci, kteří cítí, že pro ně firma dělá „něco navíc“, jsou loajálnější a mají větší pracovní motivaci. Spokojení zaměstnanci podávají i mnohem lepší pracovní výkony. Nápaditými benefity mohou firmy navíc snáze oslovit nové pracovníky.

U příspěvků na pojištění je jednou z hlavních výhod takzvaná daňová optimalizace, tedy snížení daňové zátěže. Při splnění podmínek ze zákona jí mohou využít zaměstnavatelé i zaměstnanci. Pokud tedy firma přispívá zaměstnancům na jejich soukromé pojištění, může si hodnotu těchto příspěvků zahrnout do nákladů ve svém daňovém přiznání. A to až do výše 50 000 Kč na jednoho zaměstnance ročně. Zaměstnanci mohou navíc uplatnit ve svých daňových přiznáních ještě pojistné až 24 000 Kč za rok z částky, kterou si na životní pojištění přispívali oni sami.

Pojištění skupiny zaměstnanců

Jedním z velmi rozšířených benefitů jsou také příspěvky na pojištění zaměstnanců. Dříve firmy hradily pojištění jednotlivě, nyní začíná rychle růst obliba takzvaných skupinových pojištění.

V rámci skupinových pojištění firmy uzavírají jednu společnou pojistku pro celou skupinu zaměstnanců. Touto formou se dají uzavřít všechny základní druhy pojištění, tedy životní, úrazové, odpovědnosti a cestovní.

Skupinové pojištění nejprve využívaly především velké zahraniční korporace, dnes se ale postupně objevuje i v českých firmách různých velikostí. Tuzemské firmy totiž už také zjistily, jak je důležité svým zaměstnancům nabízet víc než nutné minimum stanovené zákoníkem práce, neboť každý zaměstnanec jde raději tam, kde se o něj lépe postarají

Zaměstnanci především vítají, když jejich pojištění překročí rámec pracovní doby a zahrnuje více situací, před kterými budou chránění. Skupinové pojištění nabízí po této stránce velkou rozmanitost. Zaměstnavatel do něj může zahrnout prakticky všechna nebezpečí, proti kterým se dá pojistit. Může také navýšit celkovou pojistnou částku, kterou pojišťovna vyplatí, pokud se pracovníkům přihodí nějaká nehoda.

Pojištění pro skupiny je výhodné především nižší cenou za sjednání a jednoduchou správou. V rámci skupinového pojištění není ani problém, pokud se v průběhu platnosti smlouvy mění ve firmě zaměstnanci. Jakékoli změny lze do smlouvy průběžně snadno zařadit. Stejně jako u smluv pro jednotlivce je také skupinové pojistné pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem.

Jak vybírat poskytovatele benefitů?

Výběr poskytovatele zaměstnaneckých výhod se nevyplatí podcenit. Nejdůležitějšími faktory pro rozhodování by měla být výhodnost cen a šíře nabídky dostupných služeb. Zavedení jakýchkoli benefitů ale nekončí pouze podepsáním smlouvy, nezapomínejte zohlednit také možnosti následné správy smluv a kvalitu poskytovaného servisu.

U pojišťovny by vás měl zajímat i způsob vyřizování pojistných událostí – tedy jak jedná, když nastane nějaký problém. Kvalitní pojišťovna by měla nabízet jednoduchá, profesionální a bezpečná řešení.

Benefity od Generali České pojišťovny

Generali Česká pojišťovna má v poskytování zaměstnaneckých výhod dlouholeté zkušenosti. Aktivně spolupracuje s centrálou Generali Employee benefits v Lucemburku a s experty korporátního obchodu, kteří tvoří síť prakticky po celém světě. Rozvoji benefitů se věnuje expertní tým Employee benefits, který dokáže pro každou firmu vytvořit speciální nabídku.

Poradenství v oblasti Employee benefits poskytujeme všem typům firem. Od malých s několika pracovníky až po velké korporace s tisícovkami zaměstnanců působících současně v několika zemích. Dokážeme připravit variabilní řešení pro každého jednotlivého zaměstnance firmy třeba podle jeho pozice, to je naše velká výhoda,“ vysvětluje Leona Machová, obchodní manažerka Employee Benefits v Generali Česká pojišťovna.

Pro sjednávání skupinových životních smluv ve firmách brzy Generali Česká pojišťovna spustí úplně nový internetový portál.


Doplňkové penzijní spoření: cenný benefit pro zaměstnance

Úspěch každé firmy závisí především na lidech, kteří v ní pracují. Motivaci zaměstnanců mimo jiné výrazně ovlivňují zaměstnanecké výhody. Jednu z nejoblíbenějších představují příspěvky na penzijní spoření, které jsou výhodné pro zaměstnance i zaměstnavatele. Přečtěte si, proč se mohou vyplatit i vám.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Doplňkové penzijní spoření: cenný benefit pro zaměstnance

Firmy se o kvalitní a loajální pracovníky doslova přetahují. Není se co divit, protože úspěch každé firmy záleží především na tom, jak dobře pracují její zaměstnanci. Jedním z receptů, jak šikovné zaměstnance přivést a udržet, je především propracovaný systém zaměstnaneckých výhod.

Čím zajímavější nabídku benefitů firma svým zaměstnancům poskytuje, tím se pro ně stává atraktivnějším zaměstnavatelem, kterému záleží na jejich spokojenosti. Jednu z dlouhodobých stálic mezi zaměstnaneckými benefity tvoří příspěvky na doplňkové penzijní spoření. Přečtěte si, proč jsou tolik oblíbené, co obnáší a jak funguje jejich placení.

Jak funguje penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření představuje užitečnou investici do budoucnosti každého člověka. Funguje tak, že si klient může odkládat pravidelně určitou částku či ho využívat díky příspěvkům od zaměstnavatele. Pokud si bude klient odkládat alespoň 300 korun, získá navíc příspěvek od státu. Jeho výše se odvíjí od toho, kolik si každý člověk sám spoří. Při pravidelném měsíčním odkládání 1 000 korun získá od státu nejvyšší příspěvek, který činí 230 korun měsíčně.

Zaměstnanci určitě uvítají, když zaměstnavatel jejich spoření finančně podpoří. Příspěvek přitom mohou poskytovat nejen běžné firmy, ale i neziskové organizace z fondu kulturních a sociálních potřeb, sociálních fondů nebo podle interních mzdových pravidel. Po tomto benefitu tak mohou sáhnout i státní instituce, školy, zdravotnická zařízení, příspěvkové organizace a mnoho dalších typů zaměstnavatelů.

Peníze naspořené zaměstnancem společně s příspěvky od státu a zaměstnavatele se navíc pravidelně zhodnocují. Výši výnosů ovlivňuje zvolená investiční strategie zaměstnance. Může buď víc riskovat s odvážnější strategií (vsází více na předpoklady, jak by mohl vypadat vývoj trhu) a dosáhnout tak vyšších zisků, nebo se naopak držet spíš „při zemi“ a zvolit strategii konzervativní s malým, ale jistým výnosem. Třetí možností je zlatá střední cesta, tedy vyvážená strategie, jejíž očekávané výnosy se pohybují okolo 4,6 % ročně.

Na konci třetího čtvrtletí loňského roku si na penzi se státním příspěvkem spořilo celkem 4,4 milionu lidí. Celkem 1,6 milionu lidí na spoření přispíval zaměstnavatel. (Zdroj: Ministerstvo financí)

Výhody pro zaměstnance i zaměstnavatele

Příspěvky na penzijní spoření rok od roku získávají stále větší oblibu. V současnosti tento benefit nabízí už 68 % zaměstnavatelů. Důvodem je především fakt, že se jedná o oboustranně výhodný krok. Těží z něj jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci.

Jednou ze stěžejních výhod pro zaměstnavatele je, z příspěvků do výše 50 tisíc korun ročně neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Jedná se o souhrnný limit pro příspěvky na penzijní spoření i životní pojištění. Sociální a zdravotní pojištění nemusí z příspěvků odvádět ani zaměstnanec a platí pro něj stejný limit.

Pro zaměstnavatele je tedy finančně výhodnější zvolit jako odměnu zaměstnance příspěvek na penzijní spoření místo prostého zvednutí hrubé mzdy, které by automaticky zvýšilo i povinné odvody. Příspěvek na spoření je navíc osvobozený od daně z příjmů, opět do výše 50 tisíc korun ročně. I v tomto případě se jedná o souhrnný limit pro příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění.

Příspěvky na penzijní spoření se dají také snadno využít jako prostředek daňové optimalizace, tedy ke snížení základu daně. Příspěvky zaměstnancům v libovolné výši představují daňově uznatelný náklad firmy. Podmínkou je, aby přispívání bylo u zaměstnavatele uvedené buď v kolektivní smlouvě, v pracovní smlouvě, nebo ve vnitřním předpisu. Pokud vás zajímá, kolik by vaše firma díky příspěvkům ušetřila, zkuste si to vypočítat v online kalkulačce.

Jak funguje placení příspěvků?

Standardně posílají firmy platby svým zaměstnancům na příslušný účet penzijního spoření každý měsíc, ale příspěvky si mohou také předplatit na libovolně dlouhé období. Platby může zaměstnavatel zasílat buď jednotlivě, nebo hromadně za všechny zaměstnance. Penzijní společnosti mohou podmínit možnost využívat hromadné platby minimálním počtem zaměstnanců, za které firmy platí. Například Generali penzijní společnost stanovila tuto hranici na minimálně deset plateb. Na penzijní spoření ale samozřejmě mohou bez problému přispívat i zaměstnavatelé s menším počtem zaměstnanců, jen posílají platby jednotlivě.

Pozor: Pokud se firma časem rozhodne změnit výši příspěvku na penzijní spoření zaměstnance, nestačí jen posílat jiné množství peněz. Dejte si pozor na to, aby se změna výše platby promítla i ve smlouvě zaměstnance. Hlídejte si také termíny odeslání příspěvků, protože platby není možné doplácet zpětně.

Doplňkové penzijní spoření od Generali penzijní společnosti

Generali penzijní společnost na konci roku 2020 na svých stránkách spustila nový webový sjednavač, který umožňuje sjednání penzijního spoření plně online, bez nutnosti chodit na pobočku. Generali penzijní společnost nabízí v rámci programu zaměstnaneckých výhod také slevy na pojištění.

Pokud vaše firma zatím nemá ve svém portfoliu zaměstnaneckých benefitů příspěvek na penzijní spoření, rozhodně je vhodné začít nad ním vážně uvažovat. Konkurence na trhu práce je silná a benefitem ve formě příspěvku na penzijní spoření potěšíte nejen potenciální uchazeče o práci, ale i vaše stálé zaměstnance.


Podnikání v době krize - jak ji přežít a snižovat rizika

S podnikáním je spojeno mnoho výzev a překážek. Jednou z těch nejnáročnějších, kterou budou muset podnikatelé překonat, je současná krize způsobená pandemií koronaviru. Přečtěte si, jak můžete krize přežít a předcházet jejich dopadům.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Podnikání v době krize - jak ji přežít a snižovat rizika

Koronavirová krize zasáhla celou společnost. Mezi prvními, kteří pocítili její dopad, byli podnikatelé. Velké nadnárodní korporace stejně jako živnostníci na volné noze. Dopady na různá odvětví podnikání se ale výrazně liší. Některá nesou následky velmi špatně, jiná je taktak zvládají. Určité obory dokonce dokážou z krize dokonce těžit – a to platí o každé krizi.

Nebezpečí, ale i šance růst

Krizová situace na trhu s sebou přinesla nové možnosti, které podnikatelé mohou využít ve svůj prospěch. Během loňského roku musely například firmy zavřít kamenné prodejny nebo nechat většinu svých zaměstnanců pracovat z domova. Aby firmy přežily, jejich činnost se musela z velké části přesunout do online světa.

Krize donutila ke změnám i firmy, které do té doby nepatřily mezi typické technologické inovátory. I tradiční konzervativní firmy zmodernizovaly a digitalizovaly svou organizaci – tedy začaly více fungovat v online režimu. Řada dosud výhradně kamenných obchodů tak přesunula své zboží do e-shopů, podnikatelé začali komunikovat se zákazníky a obchodními partnery přes online platformy.

Podívejte se, jak s koronavirem zápasí třeba odvětví interiérových doplňků a designu. V krátkém video rozhovoru se o svoje postřehy podělila firma Radotín Manor Design.

 

Pokud vaše firma dosud výhod online světa vůbec nevyužila, už déle neotálejte. Za poslední rok se trh nevratně změnil a v online světě už natrvalo zůstane, i když se znovu otevřou kamenné prodejny. Nastalé změny v dlouhodobém měřítku povedou k výraznému zefektivnění podnikání. Díky plné měřitelnosti digitálního světa se mohou firmy mnohem efektivněji přizpůsobovat chování zákazníků i konkurenci na trhu.

Sedm kroků, jak chránit své podnikání

Přechod do online prostředí není jedinou možností, jak překonat tuto nebo další krize. Není ani samospasitelný. Firmu můžete vyvést z nejistého období – anebo se mu úplně vyhnout – kombinací více kroků:

 1. Průběžně sledujte a vyhodnocujte situaci. Na základě přesných dat vyhodnoťte, jaká je vaše situace na trhu a přizpůsobte tomu svou strategii. Zamyslete se nad vašimi silnými stránkami a ziskovostí vašich projektů. Zbavte se toho, co vám nevydělává.
 2. Plánujte v dlouhodobém měřítku. Kvalitní strategie nepracuje s krátkodobým řešením. Takové do budoucna může dokonce škodit. Myslete tedy dostatečně dopředu.
 3. Diverzifikujte (rozšiřte nabídku zboží a služeb). Uvažujte o nových směrech, kterým se vaše podnikání může vydat. Nebojte se přehodnotit cílový trh. Buďte otevření k zavedení nových produktů, kterými oslovíte měnící se trh. Navazujte nové formy spolupráce, které by vás mohly posunout vpřed.
 4. Zvyšte cashflow (přísun peněz do firmy). Snažte se najít a získat kapitál, který vaší firmě pomůže překlenout těžké období. Můžete si například od zákazníků vyžádat zálohy za služby.
 5. Pečujte o zaměstnance a zákazníky. Posilujte vztah se svými zaměstnanci i zákazníky. Vycházejte jim vstříc, buďte pružní. Snažte se poskytovat služby nejvyšší kvality. Loajalita je totiž v těžkých časech skutečně k nezaplacení.
 6. Zlepšete svou komunikaci. Otevřeně informujte zaměstnance, zákazníky i obchodní partnery o vašich aktivitách a stavu vašeho podnikání. Říkejte pravdu, i když nemusí být vždy příznivá. Vylepšete svou online prezentaci, vyšperkujte webové stránky a komunikaci na sociálních sítích.
 7. Pojistěte své podnikání. Změny ve firemní strategii mohou především v začátcích představovat určitý risk. Pomocnou ruku nabízí podnikatelské pojištění, které vás může ochránit proti špatným manažerským rozhodnutím nebo třeba odpovědnosti za způsobenou škodu.

Rozšíření nabídky může být pro firmy záchranou v těžkých časech. Důkazem jsou např. zkušenosti designového studia Radotín Manor Design. Management firmy ve video rozhovoru prozradil, jak je diverzifikace portfolia zachránila před kritickými dopady krize.

Naučte se šetřit

Ať už vaše podnikání balancuje na hraně nebo se zrovna hřeje na výsluní, vždy myslete na vyrovnané hospodaření. Neutrácejte víc, než vyděláte. Pravidelně analyzujte vaší situaci a vyhodnocujte, jestli zbytečně neplýtváte penězi. Zamyslete se nad tím, jak udělat váš provoz ještě efektivnější, odstraňte ztrátové produkty a procesy.

Šetřete ale pouze tam, kde to má smysl. Propouštění zaměstnanců kvůli snížení nákladů je sice z krátkodobého hlediska rychlé a efektivní, ale z dlouhodobého pohledu znamená ztrátu kvalitní a prověřené pracovní síly. Výhodnější by mohlo být například pozměnění odměňovacího systému, který můžete obnovit, až se bude firmě opět dařit.

Můžete také přehodnotit vaši situaci s dodavateli a zajistit si výhodnější platební podmínky. Rozpočtu pomůže i opuštění nevyužívaných prostor a snížení plateb za pronájem. Cestou k úsporám může být také outsourcing, tedy zapojení externistů, kteří pružně pokryjí dočasné potřeby. Zkuste využít aktuální vládní pobídky pro posílení ekonomiky, kam patří např. dočasné daňové úlevy, příspěvky na platy zaměstnanců nebo podpora vybraných oborů podnikání.

Hlavně buďte aktivní

Zmíněné kroky jsou stále jen částí vašich možností. Podnikatelé, kteří chtějí být úspěšní v každé době, musí především rychle a pružně reagovat na okolnosti. Nenechte si ujít žádnou příležitost, která vám alespoň částečně zajistí příjmy. Využijte možností, které trh nyní nabízí. Je velmi pravděpodobné, že mnoho současných změn přetrvá i po koronavirové krizi. Byla by chyba zůstat pozadu.

 


Pojistit si můžete i špatná manažerská rozhodnutí

Od začátku letošního roku se zpřísnil zákon o obchodních korporacích, a na členech statutárních orgánů korporací tak leží větší riziko dopadu špatných rozhodnutí. Proti možným následkům špatných manažerských rozhodnutí se ale naštěstí můžete spolehlivě pojistit.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Pojistit si můžete i špatná manažerská rozhodnutí

Běžný zaměstnanec má z pohledu korporace docela bezstarostný život. Jeho jedinou odpovědností je dělat svou práci dobře. Když náhodou způsobí nějakou škodu, může po něm zaměstnavatel chtít jen maximálně 4,5násobek jeho průměrného výdělku. Oproti tomu manažeři korporací, kteří jsou členy jejích statutárních orgánů, sice mají v podstatě ten samý úkol, ale následky v případě neúspěchu jsou mnohem horší. Jejich větší odpovědnost sice zohledňuje vyšší plat, ale pokud způsobí korporaci porušením svých povinností nějakou škodu, musí ji zaplatit celou.

Zákon o obchodních korporacích přitvrdil

Člen statutárního orgánu korporace (dále v textu jen „statutár“) má povinnost chovat se jako řádný hospodář, tedy dělat rozhodnutí nepoškozující korporaci. Pokud jeho rozhodnutí korporaci poškodila a vedla třeba až k prohlášení úpadku, mohl v odděleném civilním řízení soud posuzovat, jestli statutár udělal všechno pro to, aby úpadku zabránil.

Od začátku letošního roku už ale není odpovědnost současného nebo bývalého statutára řešena jako ručení. Pokud se korporace dostane do úpadku, může soud rozhodovat o tom, jestli odpovědnost statutára v daném případě existuje a pokud ano, pak určí, jakou měrou statutár svým porušením povinností přispěl k nedostatečné výši majetkové podstaty v insolvenčním řízení a v jaké výši musí statutár přímo do majetkové podstaty doplnit chybějící prostředky k uhrazení dluhů korporace.

Insolvenční soud místo civilního

O odpovědnosti a přesné výši závazku statutára už nerozhoduje „běžný“ civilní soud v odděleném řízení, ale přímo insolvenční soud v rámci insolvenčního řízení, a to na základě žaloby insolvenčního správce. Insolvenční soud může také nařídit, že statutár musí vrátit do majetku korporace své odměny a další benefity, které získal během výkonu své funkce v rozhodném období. To dosud zahrnovalo dva roky zpětně ode dne vyhlášení úpadku. Od letošního roku se ale toto období prodloužilo na dva roky zpětně už od samotného zahájení insolvenčního řízení.

Povinnost „vyrovnat (resp. ručit za) dluhy korporace“ platila v předchozích letech pro členy všech volených orgánů korporací. Nově se tato povinnost týká jen současných nebo bývalých statutárů a případně osob, které takové postavení prakticky mají, i když nejsou přímo statutárové dané korporace.

Pojištění D&O ochrání statutáry korporací

Mohlo by se zdát, že být statutárem korporace je neúnosně riskantní. Odpovědnost statutára nelze předem nijak omezit a vůči své obchodní korporaci odpovídá celým svým majetkem. Statutár navíc nikdy nemůže s jistotou vyloučit, že se některá z jeho rozhodnutí v budoucnu ukážou jako chybná. Následky takových chybných rozhodnutí mohou zásadně dopadnout nejen na něj, ale i na další osoby (manžele, dědice nebo právní nástupce). Naštěstí i na tyto situace pamatují pojišťovny a nabízejí pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti – neboli D&O pojištění.

D&O je zkratka anglického výrazu Directors´ and Officers´ Liability Insurance. Jde o obecně používaný termín pro pojištění odpovědnosti statutárů.

D&O pojištění je určeno manažerům nejrůznějších obchodních korporací pro situace, kdy musí nahradit újmu způsobenou jejich špatným rozhodnutím při výkonu funkce statutára. Nejčastěji může takovou újmu způsobit nedbalost, chyba, nesprávné prohlášení, nekonání nebo jiné špatné kroky. Jejich důsledkem je poškození akcionářů, společníků, věřitelů, zákazníků, orgánu veřejné moci nebo samotné obchodní korporace.

Aby manažerská rozhodnutí tolik netížila

Pojištění D&O je vhodné pro statutáry jakékoli korporace, tedy nejen typicky velkých obchodních korporací, ale také menších a rodinných společností, družstev nebo nejrůznějších spolků. Pojištění D&O se logicky velmi rychle po svém uvedení stalo běžnou součástí ucelené nabídky pojištění podnikatelských rizik. Mělo by patřit k povinné „výbavě“ statutárů.

Jestliže pojištění D&O ještě nemáte, znovu zvažte možná rizika, kterým bez tohoto pojištění vystavujete nejen sebe, ale i své blízké. Pokud pojištění D&O máte, ověřte si ve své pojišťovně, jestli vaše pojistka zahrnuje i rizika podle nové úpravy zákona o obchodních korporacích. Např. pojištění D&O u Generali České pojišťovny se na nově upravený režim odpovědnosti orgánů společnosti vztahuje od 1. ledna 2021 automaticky i u dříve uzavřených smluv.

Podrobnosti o odpovědnosti členů orgánů obchodních korporací v souvislosti s insolvenčním řízením a prohlášením jejich úpadku obsahuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.


Jak na pojištění silničních dopravců

Provozujete silniční nákladní dopravu? Pak nepodceňte pojištění odpovědnosti silničního dopravce. Špatně nastavené nebo dokonce žádné pojištění může firmu snadno přivést až k existenčním problémům. Poradíme, jak se vyhnout nejčastějším chybám.

5 minut čtení
Obrázek ke článku Jak na pojištění silničních dopravců

Pokud patříte mezi provozovatele silniční nákladní dopravy, sami dobře víte, že to rozhodně není podnikání pro slabé povahy. Neustále řešíte, jak sehnat spolehlivé řidiče, omezit dopravní nehody, zabránit krádežím. A do toho vás straší komplikace spojené s poškozením převáženého nákladu. Právě na pojištění odpovědnosti silničních dopravců se nyní podíváme podrobněji.

Jako silniční dopravce byste neměli vyjet do provozu bez několika pojištění. Kamiony chrání havarijní pojištění, řidiče obvykle pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli a vůbec největší pozornost byste měli věnovat pojištění odpovědnosti za náklad. Jakákoli havárie bez tohoto pojištění totiž pro vás může být likvidační. Zejména pokud převážíte náklad v milionových hodnotách.

Připlaťte si za asistenci

Nejčastější škody na nákladu v praxi vznikají kvůli špatné manipulaci při nakládání nebo vykládání nebo v důsledku dopravních nehod. Časté jsou i škody způsobené poruchami chladicích boxů nebo protržením plachty návěsu. Všechny tyto případy jsou kryty v základu pojištění odpovědnosti. Zvažte ale i připojištění proti loupežnému přepadení a krádeži, hodnotný převážený náklad často láká nejrůznější nenechavce.

Stejně jako u jiných typů pojištění máte možnost si sjednat pojištění velmi užitečných asistenčních služeb, které v tomto případě obsahují:

 • přeložení přepravovaného nákladu z místa havárie,
 • přistavení náhradního vozidla,
 • odvoz přepravovaných věcí do místa uskladnění,
 • uskladnění přepravovaných věcí,
 • vyproštění havarovaného vozidla,
 • zorganizování hovoru v angličtině.

Jistě není těžké si představit, jak velké usnadnění v případě nehody nebo jiného problému  zejména v zahraničí mohou asistenční služby  přinést. Doslova k nezaplacení…

Znáte dobře platná pravidla silniční dopravy?

Od 1. ledna 2019 platí v České republice nová pravidla pro vnitrostátní silniční nákladní dopravu, jde o tzv. Úmluvu CMR. Především mezi zákazníky autodopravců je ale ještě stále hodně těch, kteří tato pravidla příliš neznají, a kvůli tomu mohou vznikat nepříjemná a zbytečná nedorozumění.

Úmluva CMR, neboli Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, byla uzavřena v Ženevě 19. května 1956. Od 1. ledna 2019 platí některá její ustanovení také pro vnitrostátní silniční nákladní dopravu v České republice. Úmluva upravuje mimo jiné váhové omezení odpovědnosti dopravce. Majitelé přepravovaného nákladu už nemusí od dopravce automaticky obdržet odškodnění odpovídající hodnotě nákladu, protože se primárně posuzuje hmotnost přepravovaného nákladu. Konečná náhrada škody ze strany dopravce tak bývá mnohem nižší, než skutečná cena nákladu.

 

Dejte si pozor především na následující tři nejčastější mýty:

 

1. Musíte vždy uhradit celou hodnotu poškozeného převáženého nákladu.

 

O výši náhrady škody nerozhoduje cena, ale hmotnost nákladu.

Náhrada škody nesmí přesáhnout 8,33 SDR za 1 kilogram chybějící hrubé váhy nákladu. Pokud dojde například k úplnému zničení nákladu, třeba automobilu o hmotnosti zhruba 2 000 kg a s pořizovací cenou 2,5 milionu korun, musíte nahradit škodu pouze ve výši pouze zhruba 525 tisíc korun. Úmluvou CMR se řídí i pojištění odpovědnosti silničního dopravce. Výpočet pojistného plnění tak vychází z hmotnosti nákladu, bez ohledu na jeho skutečnou hodnotu.

 

2. Na navýšení odpovědnosti se dá nějak ústně domluvit.

 

Vyšší náhradu škody může po vás odesílatel požadovat při splnění podmínek článku 24 Úmluvy CMR.

Při poškození drahého a lehkého nákladu během přepravy není odškodnění podle váhového limitu dle Úmluvy CMR  často dostatečné. Odesílatel ale může zaplatit příplatek k přepravnému a uvést v nákladním listě cenu nákladu. V tom případě pak odpovídáte až do výše skutečné ceny nákladu, resp. do částky stanovené v nákladním listě.

 

3. Přijeli jste na vykládku pozdě, zaplatíte odškodné, které si zákazník sám stanoví.

 

Pokud je překročena dodací lhůta a zákazníkovi prokazatelně vznikla škoda, musíte ji nahradit, ale jen do výše dovozného.

Jestliže dodáte náklad pozdě, musí poškozená strana prokázat, že u ní z tohoto důvodu došlo ke škodě.  Dle Úmluvy CMR ale odpovídáte za takto vzniklé škody pouze do výše dovozného.


Pokud dobře neznáte nejnovější nařízení a nemáte dostatečné pojištění, můžete si způsobit velké problémy. Nastudovat nová nařízení si musíte každý sám, o rozšířenou ochranu převáženého nákladu se však spolehlivě postará pojištění odpovědnosti silničních dopravců.


Udržitelné podnikání: Jak začít a na co si dát pozor

Konkurence na trhu je obrovská a zákazníci už dávno nevybírají jen podle ceny. Stále větší význam hraje udržitelné podnikání, které vyžadují nejen zákazníci, ale i zaměstnanci, regulace státu a Evropská unie. Poradíme vám, jak začít podnikat udržitelně.

3 minuty čtení
Obrázek ke článku Udržitelné podnikání: Jak začít a na co si dát pozor

Udržitelné podnikání není jedna z mnoha položek seznamu úkolů podnikatele, které odškrtnete a dál neřešíte, stejně jako ani krátkodobá záležitost, do které se vrhnete po hlavě. Abyste mohli podnikat udržitelně, je potřeba důkladné, dlouhodobé a strategické plánování, a k tomu velké sebedisciplina.

Šest kroků k udržitelnosti

I když se jedná o dlouhodobý proces, dá se shrnout do šesti konkrétních kroků:

 • Stanovit si konkrétní cíl: Jak má mé podnikání vypadat za několik let?
 • Odborně analyzovat aktuální situaci firmy.
 • Začít malými změnami.
 • Vytrvat při plnění dílčích cílů.
 • Být transparentní.
 • Zajímat se o zpětnou vazbu.

Každý podnikatel se musí nejprve důkladně zamyslet nad tím, jak vidí svou firmu v horizontu příštích let. Čím dále dohlédne, tím lépe může pracovat se svými obchodními cíli. Poté musí provést důkladnou analýzu současného stavu své firmy a vyhodnotit, co je v ní potřeba změnit, aby mohl svých plánů dosáhnout. Takovou analýzu ovšem nemusíte provádět sami, můžete ji přenechat odborníkům, kteří pro vás navrhnou nejvhodnější řešení.

Přechod na udržitelné podnikání se samozřejmě nemusí, ale ani nemůže odehrát ze dne na den. Důležité je stanovit si jasný cíl, jakého chce firma dosáhnout a pomalu, ale jistě se k němu přibližovat. V rámci firmy můžete sestavit vnitřní předpisy, ve kterých se k plnění stanovených cílů zavážete. Začít se přitom dá od úplných maličkostí, například nahradit papíry a další kancelářské potřeby digitálními technologiemi.

Nezapomeňte také na to, že je nutné, aby o vašich snahách věděla veřejnost. Přistupujte ke strategii udržitelného podnikání otevřeně a pravidelně o ní hovořte na svých komunikačních a sociálních kanálech. Zákazníci i potenciální partneři vás pak budou na trhu považovat za důvěryhodnější firmu a získáte cenný náskok před konkurencí.

Pro dlouhodobý úspěch strategie udržitelného podnikání je také nezbytné sledovat zpětnou vazbu trhu na kroky, které jste podnikli. Buďte proto v pravidelném kontaktu s veřejností a zohledněte její názory při svém dalším plánování udržitelnosti.

Výhody udržitelného podnikání

Kromě dobrého pocitu z přínosu pro společnost a planetu zajišťuje udržitelné podnikání firmám také ekonomické úspory. Spotřeba menšího množství zdrojů vede ke snížení nákladů na výrobu, péče o zdraví zaměstnanců zase k jejich zvýšené produktivitě. Zaměstnanci budou loajálnější, vydrží ve firmě pracovat déle a tím se sníží také náklady na zaškolování nových pracovníků.

Přechod k udržitelnému podnikání vyžaduje sice určité finanční a časové investice navíc, ty se však později mnohonásobně vrátí. Kromě toho vaše podnikání získává také lepší postavení na trhu a posílení reputace u veřejnosti. Udržitelnost totiž poskytuje výhodu oproti konkurenci, která nenabízí služby nebo výrobky s touto přidanou hodnotou. Udržitelnost hraje roli u všech věkových skupin, překvapivě především u mladých lidí. Nejen, že se podle ní rozhodují při nákupu, ale také firmám jednajícím udržitelně dávají přednost jako zaměstnavatelům. Kdo by nerad pracoval pro firmu, která se chová férově k zaměstnancům a životnímu prostředí?

Na co si dát pozor

Nebojte se udržitelného podnikání hned na začátku. Může se zdát, že menší firmy jsou oproti těm větším v nevýhodě, protože nemají tolik prostředků k zavádění inovací. Jenže ono je to přesně naopak. Menší firmy mají například ve srovnání s nadnárodními korporacemi výhodu v jasné vazbě na lokální trh a komunitu, takže jsou mnohem pružnější při plánování a zavádění nové strategie. Schvalování v korporacích trvá násobně déle.

Při vytváření strategie zohledňujte všechny složky udržitelného podnikání, tedy ekologickou, sociální a ekonomickou, a postarejte se o to, aby byly v rovnováze. Neuchylujte se k jednoduchým a krátkodobým řešením, ale naopak si dejte záležet na všestranném a dlouhodobém plánování.

Udržitelně podnikající firmy by také měly myslet na to, aby se jejich strategie vázala k oboru nebo regionu, ve kterém působí. Pokud například využívají pro svou produkci pitnou vodu, které bude v budoucnu nedostatek, jejich snahy by měly směřovat k obnově vody. Naopak distribuční společnosti by se měly zapojovat do oblasti šetření pohonných hmot a podobně. Nezapomínejte ani na to, že strategie udržitelnosti by měla být spojená s tradicí vaší firmy a být vám blízká.

Pro podnikání v každém oboru je důležité nezapomínat ani na podnikatelské pojištění. Tím můžete předejít mnoha možným nepříjemnostem a ztrátám. Přechod na udržitelné podnikání i pojištění byznysu mají v podstatě stejný cíl, obojí slouží ke snížení rizik pro vaše podnikání a stává se předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost firem.

 

 

Jak vybírat nové zaměstnance do firmy

Úspěch každé firmy určuje spousta faktorů. K těm nejdůležitějším jednoznačně patří její zaměstnanci. Poradíme vám, jak do vaší firmy přilákat vhodné uchazeče o práci, vybrat z nich ty nejvhodnější a udržet u vás nové kolegy co nejdéle.

4 minuty čtení
Obrázek ke článku Jak vybírat nové zaměstnance do firmy

Máte úspěšně rostoucí firmu a potřebujete řešit nábor nových zaměstnanců? Pokud nejste zkušený personalista nebo psycholog, můžete snadno udělat zbytečné chyby. Nábor nových lidí je sice s vlastním personalistou podstatně jednodušší, ale můžete ho zvládnout i sami. V tomto článku vám poradíme, jak oslovit kvalitní uchazeče a správně si mezi nimi vybrat.

Dobře si rozmyslete, koho hledáte

Ze všeho nejdřív musíte mít jasně vytvořenou představu o pracovní pozici, na kterou sháníte nové kolegy. Stanovte konkrétní náplň práce pro novou pozici, její povinnosti a úkoly. Ujasněte si, jaké daná pozice vyžaduje zkušenosti, znalosti a dovednosti. Velmi důležité je také určit, jaký typ osobnosti je vhodný nejen na samotnou novou pozici, ale také pro celý tým, do kterého se má nový kolega zařadit. Nový zaměstnanec by měl stávající tým vhodně doplnit, aby posunul firmu dál.

Váš stávající tým může být třeba plný silných osobností, kteří se předhánějí v kreativitě, ale realizace pak trochu vázne. V takovém případě se vyplatí přijmout pracovitého introverta. Pro opačnou situaci, kdy zaměstnáváte spíše tiché dříče, mezi kterými se občas zadrhává komunikace, se zase vyplatí poohlédnout po společenském extrovertovi, který tým může více spojit. Pro přesnější určení osobnostních předpokladů se dají použít speciální testy, na které si firmy často najímají psychologa.

Motivací nejsou jen peníze

Jakmile máte pohromadě všechny požadavky na nového člověka, zamyslete se nad tím, jak ho budete motivovat. Základem je samozřejmě plat odpovídající dané pozici, ale samotný plat už není jediným rozhodujícím kritériem uchazeče. Na takřka stejné úrovni jsou zaměstnanecké benefity. Pro ty by mělo platit, aby především vycházely vstříc potřebám zaměstnanců, byly originální a konkurenceschopné, a ideálně také umožnily zaměstnancům skloubit pracovní i osobní život. Váš zaměstnanec potřebuje duševní, fyzickou i sociální pohodu, k tomu mohou pomoci například relaxační prvky na pracovišti (šipky, fotbálek), multisport karta, stravenky, vzdělávací a jazykové kurzy, příspěvky na penzi, dovolená navíc nebo zaměstnanecké slevy.

Všechny benefity samozřejmě nemusíte nabídnout novému zaměstnanci hned v den jeho nástupu. Benefity jsou výborným nástrojem, jak vaše zaměstnance motivovat postupně. Firmy mají většinou jasně nastavené systémy mezd a odměn, benefity jsou ale otevřené k dalšímu jednání. Firmy se většinou dělí na dvě hlavní skupiny, jedna upřednostňuje vyšší mzdu a druhá šíři benefitů. Ideální je obojí skloubit, nejhorší variantou naopak je, když firma nenabízí ani benefity ani adekvátní peníze. Pak jen těžko dostane mezi své zaměstnance skutečně kvalitní uchazeče a dokáže je „udržet“ delší dobu.

Vytvořte nápaditý inzerát

Když budete mít jasno, koho do své firmy hledáte a co mu nabízíte, je potřeba připravit pracovní inzerát. Především kvalita a umístění inzerátů rozhodne o tom, jací lidé k vám zamíří na pracovní pohovor. Na pracovním inzerátu se proto určitě nevyplatí šetřit čas a kreativitu. Váš inzerát můžete zdarma umístit na neplacené weby a vaše sociální sítě, ale také mezi stávající zaměstnance.

Určitě se vyplatí investovat i do placených služeb, které vám ušetří čas při pohovorech, protože umí váš inzerát lépe zamířit na vhodné uchazeče. Některé pracovní portály oslovují více uchazeče s vyšším vzděláním, jiné dělnické profese nebo absolventy, další nabízejí práci ve startupech.

Životopis berte s rezervou

Uchazeči o práci často nedokážou správně napsat ani jednoduchý strukturovaný životopis. Řada z nich navíc uvádí zastaralé, zbytečné a nerelevantní údaje, výjimkou nejsou ani vyloženě vymyšlená data. Kvalitně sestavený životopis samozřejmě napoví o osobnosti uchazeče, ale nemusíte ho nezbytně vyžadovat. Především když hledáte spíš kreativitu a osobitost, nebojte se vsadit spíše na motivační dopis ve stylu „napiš a zaujmi nás“. Během pracovních pohovorů se pak vyplatí klást důraz především na to, jak uchazeč přemýšlí a je schopen okamžitě reagovat na řešení problémů. Životopis nebo motivační dopis by měl tedy mít spíš doplňkový charakter než hlavní rozhodovací hlas.

V případě, že se vám na danou pozici sejde příliš mnoho uchazečů, bylo by časově neefektivní absolvovat se všemi osobní setkání. V takovém případě je potřeba uchazeče protřídit. K tomu může posloužit například druhé písemné kolo výběru, kdy budete vyžadovat vypracování nějakého úkolu. Část uchazečů takový úkol vůbec nevypracuje, část to udělá nekvalitně. Zůstanou ti, kteří mají opravdový zájem o práci a jsou pečliví.

Věnujte čas přípravě na pracovní pohovory

Na pracovní pohovor se musí připravit nejen uchazeč, ale také vy jako zaměstnavatel. Připravte si proto dopředu otázky, které chcete uchazeči o práci položit. Prohlédněte si jeho sociální sítě a případné další aktivity v online prostředí. Během pohovoru byste měli prověřit, jaké má uchazeč předchozí zkušenosti, co se mu dosud povedlo, jaká byla jeho role v týmu a proč nyní hledá novou práci.

Nevsázejte také pouze na první dojem. Pokud někdo vystupuje sympaticky a sebevědomě, rozhodně to neznamená, že skutečně má potřebné schopnosti – a samozřejmě to platí i naopak. Zvažte také zapojení dalších lidí z vaší firmy do pohovoru, získáte tak další úhly pohledu a větší objektivitu.

Vykročte pravou nohou

Jakmile ve vašem personálním sítu zůstane vítěz a nastoupí do vaší firmy, investujte dostatek času jeho vstupnímu proškolení. Proveďte ho vaší firmou, seznamte s ostatními, motivujte ho ke spolupráci. Nový zaměstnanec představuje pro firmu příležitost, ale také určité riziko. Nezapomeňte podepsat předávací protokoly na veškerý svěřený majetek firmy a poučit nového kolegu o jeho zodpovědnostech.

V den nástupu do zaměstnání se zaměstnancům vyplatí uzavřít pojištění odpovědnosti při výkonu povolání. Toto pojištění řeší nejčastěji škody, které zaměstnanec způsobí na majetku firmy, kdy jej nechtěně poškodí nebo zničí.  Patří do něj ale také náhrada nákladů způsobených ublížením na zdraví, čisté a následné finanční škody nebo náklady na právní zastoupení. Navíc si může zaměstnanec vybrat z několika volitelných připojištění: Řízení - skupina B; Řízení – všechny skupiny (vč. řízení pracovních strojů); Ztráta svěřených věcí; Pokuty, penále; Vadná manuální práce a chybná obsluha a Přeprava, včetně nakládky a vykládky.  


Udržitelné podnikání: O co se jedná a proč ho řešit

Svět se rychle vyvíjí. Mění se nejen složení obyvatelstva, ale také klima a postupně ubývají přírodní zdroje. Pokud chce být firma v moderním světě úspěšná, musí se těmto změnám přizpůsobit a začít podnikat udržitelně. Co si pod pojmem „udržitelné podnikání“ představit?

3 minuty čtení
Obrázek ke článku Udržitelné podnikání: O co se jedná a proč ho řešit

Česko v minulém století nechvalně proslulo jako industrializovaná společnost, která nebrala ohled na životní prostředí. Firmy nezajímalo, že znečišťují přírodu, se zdroji nakládaly téměř bez rozmyslu. Teprve od 90. let 20. století se do popředí začalo dostávat udržitelné podnikání a v dnešní době se už stává prakticky nutností.

Podnikání, které myslí na společnost

Pod udržitelným podnikáním si představte moderní způsob strategického řízení firem, který vychází ze zásad dlouhodobého udržitelného rozvoje. Ty tam jsou už časy, kdy podnikatelům a investorům záleželo pouze na zvyšování zisku. Udržitelně smýšlející firmy do své obchodní strategie zapojují sociální, ekologická, ekonomická a etická hlediska a snaží se být šetrné a přínosné pro společnost.

Nadnárodní korporace mají v tomto trendu před tuzemskými firmami určitý náskok, ale české podniky jej rychle stahují. Společnost to od nich totiž očekává, na ohleduplném podnikání trvají jak zákazníci, tak zaměstnanci, žádají si ho také regulace státu a Evropské unie.

Koncept udržitelného podnikání má mnoho společného s tzv. modelem společenské odpovědnosti firem (Corporate social responsibility – CSR) a někdy ho lidé užívají jako synonymum. Rozdílem mezi těmito pojmy je časové měřítko. Udržitelné podnikání si klade dlouhodobější a ctižádostivější cíle, kdežto CSR se spokojí s krátkodobými účinky.

Co obnáší udržitelné podnikání?

Pokud chce firma podnikat udržitelně, nestačí dbát pouze na ekologii. Kromě ekologické (environmentální) složky obsahuje také ekonomické a sociální hledisko. Mezi těmito oblastmi by měla v ideálním případě panovat rovnováha. Udržitelné podnikání tvoří tři základní složky:

 • Ekologická: Obnova přírodního bohatství, šetření zdrojů, energií a vody.
 • Sociální: Starost o lidské zdroje, upřednostňování lokální pracovní síly a znevýhodněných skupin obyvatel, důraz na rovné podmínky, rozmanitost, starost o lokální komunitu.
 • Ekonomická: Šetření finančních zdrojů, omezení zbytečných výdajů, investice do obnovy ekosystémů, ekologicky šetrných zařízení, výrobků a služeb.

Respekt vůči přírodě

Hlavním cílem ekologické složky udržitelnosti je zachování přírodního bohatství. Firma by se tedy měla snažit o to, aby její činnost neměla negativní dopad na životní prostředí. V podstatě jde o zvyšování materiálové a energetické hospodárnosti podniku, které se dá dosáhnout mnoha způsoby, například efektivnějším využíváním zdrojů nebo upřednostňováním zdrojů obnovitelných. Firmy mohou například změnit složení výrobků tak, aby byly méně náročné na spotřebu zdrojů.

Důležitou roli hraje také nakládání s odpady. Říká se, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne, ale ne vždy se tomu dá úplně předejít. Podnikatelé by se proto v rámci udržitelného podnikání měli snažit najít způsoby, jak své odpady dále využít nebo zapojovat procesy pro recyklaci odpadů. Jedním z příkladů moderního řešení odpadů je distribuce výrobků ve vratných obalech.

Péče o zaměstnance a lokální komunitu

Sociální složka udržitelnosti znamená především důraz na zvyšování kvality života obyvatel, například přispíváním k zaměstnanosti nebo ekonomické prosperitě regionu. Trh práce čekají nevyhnutelné demografické změny, především postupné stárnutí obyvatel, na které se firmy musí připravit. V rámci udržitelného podnikání by proto zaměstnavatelé měli poskytovat rovné příležitosti pro různé skupiny obyvatelstva a snažit se o to, aby jejich personál byl rozmanitý. To znamená například poskytovat rovné podmínky pro ženy a muže, začleňovat lidi s postižením nebo dávat pracovní příležitost lidem ve starším věku. Současně je důležité nabízet zaměstnancům možnosti vzdělávání a dále je rozvíjet, například v oblasti digitálních dovedností.

Zaměstnanci často mívají své specifické požadavky, kterým je dobré vycházet vstříc. Například poskytovat pružnou pracovní dobu nebo zavést prorodinnou firemní politiku, kterou ocení zaměstnanci s malými dětmi. V rámci udržitelného podnikání je podstatná také spolupráce s městy a podpora místních spolků a komunit, včetně firemního dobrovolnictví a dárcovství. Pokud firma komunikuje s okolím, získává cennou zpětnou vazbu na dopady své činnosti a může získat větší podporu svých projektů.

Úspora provozních nákladů

V rámci ekonomické složky jde především o šetření finančních zdrojů a jejich strategické vynakládání na ekologicky šetrné aktivity. Finanční úspory může přinést například zavádění elektronických chytrých řešení, jako je sledování firemního majetku na dálku prostřednictvím internetu věcí (Internet of Things – IoT).

Účinným prostředkem udržitelného podnikání může být také zapojení vlastního byznysu do cirkulární ekonomiky neboli oběhového hospodářství. V jeho rámci se důsledně využívají recyklované výrobky a materiály k výrobě jiných produktů a nevznikají tedy odpady. Uplatňuje se zde spolupráce mezi různými průmyslovými obory, spolu s udržitelnou výrobou a spotřebou.

Vyspělá firma by neměla zapomínat ani na vhodné pojištění svého podnikání, tedy především pojištění majetku a pojištění zodpovědnosti. Přečtěte si více v samostatném článku.


Práce vašich zaměstnanců z domova: příležitost nebo riziko?

Nabízíte vašim zaměstnancům práci z domova? Pro někoho je to benefit, pro jiného nutnost, někdo tuto variantu dokonce považuje za trest. Ať už se na práci z domu vaši zaměstnanci dívají jakkoli, vloni se stala fenoménem, se kterým musí firmy nadále počítat. Co byste v souvislosti s prací z domova měli vědět?

4 minuty čtení
Obrázek ke článku Práce vašich zaměstnanců z domova: příležitost nebo riziko?

Práce z domova byla až do letošního roku spíš nadstandardní alternativou k běžnému způsobu výkonu zaměstnání, a to z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance. Přináší lákavé výhody, jako třeba úsporu provozních nákladů zaměstnavatele nebo možnost zaměstnanců přizpůsobit si pracovní dobu podle potřeby. Má ale i svoje nevýhody a rizika, o kterých je dobré vědět a předcházet jim.

Efektivita práce

Práce z domova zaměstnance často svádí k menšímu pracovnímu nasazení nebo nedodržování termínů odevzdání práce. Zaměstnavatel tedy musí zvládnout zaměstnance řídit a přijmout fakt, že nad ním má menší dohled. Takový vztah je založený na zvýšené míře důvěry, ale přesto by měl být podložen např. denními reporty o vykonané práci. Stačí vytvořit jednoduchý sdílený dokument, do kterého zaměstnanec zapisuje svou denní činnost a zaměstnavatel ji může kdykoli průběžně zkontrolovat.

Bezpečnost firemních dat

Data jsou často tím nejcennějším, co firmy mají. O firemní data se bohužel dá přijít mnoha způsoby, nejčastěji kvůli selhání hardwaru, lidské chybě nebo kybernetickému útoku. Práce z domova představuje pro firemní data další bezpečnostní riziko. Je proto nutné zaměstnancům zajistit silně zabezpečený vzdálený přístup do firemní sítě, častěji zálohovat všechna data a šifrovat je.

Pracovní doba

Zatímco tradiční pracovní doba je obvykle jasně stanovena v pracovní smlouvě a práci nad její rámec zákon stanovuje jako přesčasy, při práci z domova platí jiná pravidla. Zaměstnavatel nemusí stanovit její délku, stejně jako ani určit, ve které dny nebo v jakém čase se má práce udělat. Zaměstnanec si zkrátka musí práci dobře naplánovat, aby ji stihl odevzdat včas. Zaměstnavatel musí samozřejmě týdně vyžadovat jen takové množství práce, které zvládne průměrný zaměstnanec stihnout udělat během 40 hodin.

Mimořádné odměny během práce z domova

Za práci z domu v rámci smluvního hodinového úvazku se neplatí příplatky, i když zaměstnanec pracuje třeba v noci nebo ve svátek. Pokud v tuto dobu zaměstnanec totiž pracuje, rozhodl se pro to sám a dobrovolně, protože organizace pracovní doby je pouze na něm. Když ale pracuje nad rámec úvazku, má za to nárok na příplatek oproti běžné hodinové mzdě – za přesčas 25 %, za práci v noci nebo o víkendu minimálně 10 %.

Bezpečnost práce pod kontrolou

Přestože práce z domova probíhá mimo pracoviště zaměstnavatele, i během ní se na zaměstnance vztahuje část zákoníku práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. A to včetně povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy. I když zaměstnanci v režimu home office zřejmě nebudou vykonávat žádné rizikové práce, riziko případných pracovních úrazů a s nimi souvisejících povinností zaměstnavatele stále trvá. Firmám se proto vyplatí, aby kromě – ze zákona povinného – úrazového pojištění zaměstnanců investovali i do doplňkového pojištění obecné odpovědnosti. V jakých situacích se vyplatí, si můžete přečíst v našem článku k pojištění odpovědnosti.

Zodpovědnost za svěřený majetek

Při práci z domova potřebuje zaměstnanec většinu IT vybavení, které běžně používá v kanceláři zaměstnavatele. Obvykle se jedná o telefon, notebook nebo stolní počítač s monitorem, tiskárnu, občas také projektor a další IT doplňky. Z tohoto důvodu se vyplatí zaměstnavateli sjednat  majetkové pojištění věcí zaměstnavatele, které zaměstnanci používají při práci z domova. Zkontrolujte si svou pojistnou smlouvu. Obvykle se jako místo pojištění, to znamená místo, kde jsou věci chráněny, uvádí prostory firmy (zaměstnavatele). Pro pojištění firemního majetku během práce z domova je proto nutné mít ve smlouvě uvedeno, že pojištění je platné i na dalších místech. Jinak pojišťovna případnou škodu na firemním majetku v rámci domácí kanceláře neproplatí.

Proškolení zaměstnanců

Firmám se vyplatí hromadně proškolit své zaměstnance na podmínky práce v domácí kanceláři a po absolvování takového školení si od nich nechat potvrdit, že toto školení absolvovali. V rámci tohoto potvrzení by měli zaměstnanci převzít zodpovědnost za dodržování základních bezpečnostních pravidel. Firmy tak sníží tak rizika dopadů nejčastějších komplikací během práce z domova a omezí zbytečně se opakující dotazy zaměstnanců.

Zaměstnavatel by také měl získat možnost na vyžádání vstoupit do prostor domácí kanceláře kvůli kontrole dodržování pravidel bezpečnosti práce. Na základě návštěvy může po zaměstnanci vyžadovat úpravy domácí kanceláře, aby byla pro práci skutečně bezpečná, související náklady ale musí logicky uhradit sám zaměstnavatel.

Co dát do pracovní smlouvy

Dohoda o práci z domova může být uzavřena samostatně nebo jako součást pracovní smlouvy. Měla by upravovat minimálně tyto body:

 • Místo výkonu práce.
 • Omezení míst vhodných pro výkon práce.
 • Způsob zadávání práce, její kontroly a odevzdávání (včetně pravidel souvisejících s ochranou datového přenosu).
 • Množství práce, které může být po zaměstnanci vyžadováno za určitou dobu.
 • Omezení pracovní doby (hodinové denní limity, omezení práce v noci a během víkendu, čerpání povinných přestávek).
 • Pravidla odměňování zaměstnance (metodika výpočtu mzdy, práce přesčas, v noci a o víkendu)
 • Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
 • Možné proplácení nákladů zaměstnance při práci z domova (energie, internet, provoz a údržba vlastních pracovních nástrojů).
 • Pravidla pro zacházení s firemním majetkem (např. telefon, počítač nebo software), včetně případné možnosti jeho použití pro soukromé účely.

Nabízíme zábavu na celý den, říká Antoš Jiří

Okolí vesnice Milovice bylo pro českou veřejnost dlouho uzavřeno, protože si zde vybudovala svou základnu armáda a využívala prostor jako tankodrom. Sametová revoluce ovšem jeho provoz ukončila a zdevastované pozemky zůstaly ležet ladem. Naštěstí ne na dlouho – odkoupil je Jiří Antoš a během několika let proměnil na rodinný zábavní park Mirakulum. Přečtěte si, jak se k této myšlence dostal a co obnáší provoz takto rozsáhlého projektu.

10 minut čtení
Obrázek ke článku Nabízíme zábavu na celý den, říká Antoš Jiří

Kdy vás poprvé napadla myšlenka na rodinný park a co vás k ní přivedlo?

Od roku 2006 se moje původní firma začala věnovat výrobě dětských hřišť. V rámci inspirace jsem postupně navštěvoval jiné velké rodinné parky v Evropě. Při návštěvě jednoho parku v Německu, který byl také spojen s výrobou dětských hřišť, mi poprvé začala zrát v hlavě myšlenka vybudovat i vlastní zábavní park. To bylo v létě roku 2010. Tuto myšlenku umocnil i fakt, že jsem výhodně koupil tankodrom v Milovicích, původně jako skladovací prostor. Vlastně jsem na začátku ani nevěděl, jak velké jsou jeho pozemky. Teprve s myšlenkou na výstavbu zábavního parku jsem zjistil, že plocha bývalého tankodromu bude pro vybudování rodinného parku dostatečná a pozemky půjde pro tento záměr upravit. Na začátku totiž byly kvůli předchozímu způsobu využívání v dezolátním stavu.

Stavěli jste Mirakulum sami nebo to byla zakázka na klíč?

Díky tomu, že se moje druhá firma věnuje výrobě dětských hřišť, pustili jsme se do budování parku svépomocí, na začátku roku 2011. A bavilo nás to natolik, že jsme už za necelé dva roky dokázali vyrobit několik desítek atrakcí včetně dominantního hradu a habrového bludiště, takže jsme mohli už v září roku 2012 otevřít na ploše přibližně 5 hektarů první fázi skutečně „zábavního parku“ a ne pouze „velké dětské hřiště“.

Jak velká je nyní plocha vašeho rodinného parku?

Náš park má aktuálně rozlohu 12 hektarů. Z toho 10 hektarů tvoří plocha samotného parku a zbytek z velké části parkoviště. Na konci loňského roku jsme navíc přikoupili dalších 15 hektarů pozemků, z nichž 10 hektarů bude určeno pro další rozšíření parku a zbývajících 5 hektarů vyhradíme z velké části na parkoviště a menší na louku pro firemní akce. Na rozšiřování parku jsme začali intenzivně pracovat hned po nákupu pozemků.

Je Mirakulum založeno na investorech nebo jste naprosto soběstační?

Před otevřením Mirakula jsem si půjčil jen relativně malou částku od soukromé osoby, kterou jsem do dvou let splatil, takže většinu vstupní investice jsem zvládl pokrýt sám z provozu tehdejšího podnikání. Od té doby je Mirakulum naprosto soběstačné, vše pokrýváme z vlastních příjmů a žádného investora nepotřebujeme. Park Mirakulum je také nejlepší reklamou pro naše dětská hřiště na klíč, takovou velkou expozicí, kromě spousty zábavy pro celé rodiny. Takže obě firmy si poskytují vzájemnou synergii.

Název parku – Mirakulum – Vás napadl hned nebo jej vytvořil někdo jiný?

Pár měsíců jsme doma dávali dohromady seznam nejrůznějších možných názvů. Většinou to byla dvě slova jako třeba čarovný les, kouzelný svět a podobně. Řešili jsme to především s mým starším synem. A ten jednoho dne vyslovil „mirakulum“. Miraculum je slovo z latiny, Miracle z angličtiny (zázrak). Ale vůbec nám nešlo o samotnou podstatu slova, líbilo se nám především foneticky. Hezky se „kutálí“ na jazyku, zní trochu tajemně, trochu jako zaklínadlo. Hned jsme ho počeštili, udělali z něj Mirakulum a bylo hotovo.

Kolik lidí se o chod parku stará? Máte sezónní pracovníky nebo stálý tým?

Náš stálý tým tvoří 28 kmenových pracovníků, jsme taková velká rodina. Během vrcholné sezóny o prázdninách ovšem zaměstnáváme až 200 lidí, kteří se v areálu různě střídají. Dáváme prostor studentům na letní brigády i agenturním pracovníkům. Využíváme také pracovní sílu z blízké věznice v Jiřicích, kdy si vybrané osoby sami ráno přivážíme a odpoledne odvážíme zpět, jedna se o tzv. odsouzené s volným pohybem. Předsudky k vězňům rozhodně nejsou na místě – na stavbě a údržbě Mirakula se podílejí už od konce roku 2011 a za dobu provozu našeho parku nám jich pomáhalo už několik set. S jejich prací jsme natolik spokojeni, že desítce vězňů po výkonu jejich trestu aktuálně poskytujeme trvalý pracovní poměr. A své druhé šance se chopili příkladně.

Jak náročná je pravidelná údržba provozního zázemí?

Nechci to zbytečně zveličovat, ale údržba je samozřejmě potřeba neustále a při velikosti našeho parku je tedy i dost rozsáhlá. Přestože našim vlastním výrobkům naprosto věříme a díky velkému vytížení atrakcí jsme je léty dostatečně prověřili, kontrolujeme jejich stoprocentní stav – vizuální i technický – neustále.

Dětská hřiště se obecně kontrolují třífázově. Vizuální kontrola probíhá denně, aby se okamžitě odhalily možné přímé zdroje nebezpečí. Provozní kontrola spojená se zápisem a případným fyzickým seřizováním probíhá zhruba dvakrát měsíčně. Hlavní kontrola opět spojená s podrobným zápisem má roční periodu a v jejím rámci se i preventivně mění některé díly. Bezpečnost návštěvníků a perfektní stav atrakcí jsou naším hlavním závazkem.

Každý rok se rozšiřujete. Podle čeho vybíráte, jaké atrakce přibydou?

Dalo by se říct, že s rozšiřováním areálu nám pomáhají sami návštěvníci. Podle jejich zájmu o atrakce se rozhodujeme, které přidáme nebo rozšíříme, a v minulosti vlastně rozhodli i o tom, jaká stanoviště jsme nahradili. Park máme nyní velmi dobře vyvážený a pestrý, ale jednu mezeru přesto máme: Mirakulum bylo dlouhodobě určeno pro rodiny s dětmi řekněme od pěti let a chyběla nám zóna pro nejmenší děti. Tuto zónu proto právě dokončujeme a zařadili jsme do ní spoustu atrakcí, které nejmenší předškolní děti baví. Současně nabízíme zvýšený komfort pro rodiče, aby mohli relaxovat v odpočinkové zóně bez obav, že se jim dítě někam zatoulá – po celou dobu totiž uvidí na jediný východ z této zóny. Zón s podobnou filozofií bude v Mirakulu brzy více.

Vnímáte Váš park jako byznys nebo spíš srdeční záležitost?

Je to přesně padesát na padesát. Oba tyto aspekty se vzájemně ovlivňují a jsou v takřka dokonalé harmonii. To, že máme ziskové hospodaření, nám dává dostatek volnosti a práce pro nás tedy není nutností, ale skutečnou zábavou. Věřím, že je to na parku vidět a je to také jeden z hlavních důvodů, proč k nám v sezóně pravidelně zavítá přes tři tisíce návštěvníků denně.

Nenudí se v parku dospělí?

Rozhodně ne. Mottem našeho parku je „zábava pro celou rodinu“. Nejsme dětský park, ale plnohodnotný rodinný park. Naprostou většinu atrakcí tedy mohou využít i dospělí každého věku. Pouze několik málo míst je určeno výhradně pro děti a omezeno výškou 120 centimetrů, ale i sem umožňujeme vstup s nejmenšími dětmi i opatrným rodičům. Musí být samozřejmě ohleduplní a skutečně pouze doprovázet své děti, být pouze v jejich blízkosti, ale neužívat atrakci, aby nedošlo k ohrožení jiných dětí. Je asi jasné, že kdyby dospělý třeba naplno skákal na trampolíně, děti by od něj odlétaly jako pingpongové míčky.

S trochou nadsázky často říkám, že rodiče si u nás nesmí způsobit křečové žíly a úpal, takže na celé ploše parku je dostatek odpočinkových, občerstvovacích a relaxačních zón se stínem pro horké dny.

Jaká vaše atrakce je mezi návštěvníky nejoblíbenější?

Těžko vybrat jen jednu, nemáme ani podrobné statistiky, abychom to mohli říct s jistotou. Nicméně nejvíce návštěvníků se především v horkých letních dnech pravděpodobně schází v našem vodním světě a navštěvuje hrad s podzemními chodbami. Nikdo z návštěvníků obvykle nevynechá ani živé bludiště a velké trampolíny. Naše současné atrakce jsou ale už léty prověřené a návštěvníci je chtějí absolvovat všechny, a pokud tedy nějakou vynechají, je to obvykle z časových důvodů.

Jaká atrakce se osobně nejvíc líbí vám a kterou bylo nejtěžší zprovoznit?

Nedokážu říct, že by se mi nějaké naše stanoviště líbilo nejvíc. Mám rád všechna, proto je v parku ostatně máme. Musí nás zaujmout a přesvědčit, že je má smysl vybudovat. Možná nejblíže ale mám k našim naučným zahradám, které jsem osobně ladil do posledního kamínku a proutku – dřevo je moje profese a okrasné rostliny koníček.

Kdybych měl hodnotit podle náročnosti výstavby, vybral bych vodní svět. Ten si vyžádal skutečně hodně energie i trpělivosti při budování a zajišťování potřebných certifikací.

Jak častá jsou zranění návštěvníků v parku?

Protože provozujeme aktivní park, je logické, že zraněním se nikdy zcela nevyhneme. Naštěstí jsou v naprosté většině případů jen drobná, jako typicky občasné odřeniny nebo štípnutí bodavým hmyzem. V areálu máme ošetřovnu a nepřetržitě přítomné profesionální zdravotníky, kteří se v případě úrazu dokážou ve svých elektrických vozítkách rychle dostat na místo potřeby. Úrazů, které by si vyžádaly „sádru“, bylo za dobu provozu Mirakula jen minimum.

Využíváte v rámci provozu Mirakula nějaká pojištění?

Náš park pokrývá pojištění zodpovědnosti pro případ, že by došlo k nějakému zranění způsobenému vadným zařízením nebo našim pochybením. Partnerem Mirakula byla hned od jeho vzniku Generali Česká pojišťovna (dříve Česká pojišťovna), která po celou dobu jeho provozu každoročně přispívá peněžitým darem na náš další rozvoj a společně si pomáháme i marketingově.
Obě mé firmy využívají po celou dobu své existence pojištění od Generali České pojišťovny a v současnosti mají sjednáno také pojištění staveb a movitých věcí, pojištění proti následku živlů, krádeži a loupeži movitých věcí a už zmíněné pojištění obecné odpovědnosti.

Jaké pojištění považujete za nezbytné pro začínající podnikatele, aby mohli „klidněji spát“?

Neexistuje jedno univerzální pojištění, které ochrání vše. Vždy musíte najít vhodnou kombinaci dílčích pojištění. Za úplný základ považuji pojištění prostor, ve kterých firma sídlí a podniká, pojištění provozovaných zařízení, a pojištění odpovědnosti.

V současnosti se nemůžeme vyhnout otázce, jak se na chodu parku projevila pandemie koronaviru?

Letošní sezóna pro nás naštěstí neměla zásadně negativní dopad. Otevřeli jsme sice o měsíc později než obvykle a výrazně se nám snížila návštěvnost předprázdninových školních výletů, ale přesto se nám povedlo udržet vyrovnané hospodaření. Je to dáno především tím, že naše hlavní sezóna je v letních měsících a během nich se jarní omezení uvolnila. Na začátku roku jsme sice měli našlápnuto na rekordní sezónu, ale důsledky koronaviru z ní udělaly sezónu „jen“ průměrnou. Ale i za to jsme samozřejmě vděční.

Mohla by další sezóna s omezeními v důsledku koronaviru způsobit větší problémy?

Pokud by pandemie zasáhla i do letních měsíců a omezení ohledně shromažďování platila dlouhodobě, určitě bychom to výrazně pocítili a začali být ztrátoví. Ale na tyto černé scénáře nechci vůbec myslet, všichni si přejeme, aby se současné komplikace a omezení brzy stala jen nepříjemnou vzpomínkou bez dalších následků.

Museli jste v důsledku pandemie Covid-19 zavést nějaká mimořádná opatření?

Samozřejmě jsme naplnili nejen veškerý povinný rámec, ale přidali i další prvky pro omezení rizika nákazy návštěvníků. Umístili jsme například desinfekce v celém areálu, upozornění na doporučené rozestupy, přidali plexiskla na stánky s občerstvením, používali roušky. Pořídili jsme několik výrobníků ozonových částic na účinnější dezinfekci areálu a toalet. Také nutíme naše zaměstnance, aby pečlivě hlídali svůj zdravotní stav a při zdravotních komplikacích preventivně zůstali doma. Koronavirus se nám ale naštěstí vyhnul – možná je dobrá nálada a přátelské prostředí tím nejlepším antivirotikem.

Chystáte se rozšiřovat i do jiných regionů nebo nabídnout franšízu?

Vzhledem k tomu, že čerstvě nosím za krkem šest křížků a po parku už běhají moje vnoučata, nemám ambice stavět další Mirakulum. Raději se chci naplno věnovat jednomu místu a dále ho rozvíjet. Franšízu do budoucna sice nevylučuji, ale v současné ještě není aktuální. V přeneseném slova smyslu se ale trvale rozšiřujeme na další lokality díky našim dětským hřištím, která dodáváme na klíč na řadu míst u nás i v zahraničí. A ta jsou nejlepší reklamou i pro samotné Mirakulum.

Máte v hlavě další podobné podnikatelské myšlenky, které byste chtěl v dohledné době realizovat?

S Mirakulem máme neustále spoustu dalších plánů, ničemu dalšímu nemám čas ani energii se věnovat. Náš park zaměstnává celou rodinu a doufám, že vydrží i dalším generacím.

A na úplný závěr – jak byste krátce přilákal čtenáře k návštěvě Mirakula?

Nabízíme zábavu na celý den pro celou rodinu.

Jiří Antoš – profil

Jiří Antoš je vyučený truhlář a absolvent střední umělecko-průmyslové školy, oboru výroba nábytku. Po základní vojenské službě nejprve pracoval v Divadle Spejbla a Hurvínka jako truhlář, následně jako restaurátor starožitného nábytku. Ještě v době komunismu provozoval vlastní restaurátorskou dílnu. V roce 1988 měl vážnou dopravní nehodu a během rehabilitace se vyměnil režim, takže po návratu z nemocnice se mohl vrhnout do podnikání naplno. Začal jako profesionální restaurátor starožitného nábytku, který dodával zahraničním odběratelům, postupně až do sítě 500 obchodních domů především v západních zemích. V roce 2006 objevil potenciál dětských hřišť a v rámci firmy TR Antoš se začal věnovat jejich výrobě. K myšlence postavit vlastní rodinný park se dostal v létě roku 2010 a od začátku roku 2011 ji začal intenzivně zhmotňovat v prostorách bývalého tankodromu v Milovicích. První úsek rodinného parku Mirakulum byla zpřístupněn veřejnosti v září roku 2012.


Podnikání bez pojištění odpovědnosti je hazard

I když patříte mezi zodpovědné podnikatele, není v lidských silách předejít veškerým nebezpečím, které číhají na zaměstnance nebo náhodné návštěvníky vašich podnikatelských prostor. Investujte do pojištění odpovědnosti, díky kterému činnost vaší firmy neohrozí následky žádné nehody.

4 minuty čtení
Obrázek ke článku Podnikání bez pojištění odpovědnosti je hazard

Podnikání je běh na dlouhou trať a kdo chce projít alespoň kvalifikací na „větší“ závody, musí se pořádně připravit. Zradit vás může přepálený začátek, nevhodná obuv, zranění, nesportovní chování soupeřů a mnoho dalšího. Jako třeba rozcvičení před startem. Čím je pro závodníka rozcvička, tím je pro podnikatele pojištění odpovědnosti. Bez obojího hodně riskujete, že závod nedokončíte nebo si z něho odnesete trvalé následky.

Vhodně zvolené pojištění odpovědnosti je jednou z mála jistot, které si podnikatel může ve svých začátcích koupit. Zajistí si díky němu ochranu své firmy před řadou rizik, která mohou ve svých důsledcích ohrozit finanční stabilitu firmy nebo celou její existenci. Podívejme se na nejčastější rizika, kterým díky pojištění odpovědnosti předejdete.

Pracovní úrazy zaměstnanců

Každý podnikatel, který zaměstnává třeba jen jediného zaměstnance, má ze zákona povinnost zaměstnance pojistit pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání. Z tohoto pojištění pak dostává případné náhrady pro zaměstnance v případě poškození jejich zdraví, stejně jako náhrady za ztrátu na výdělku, náklady na léčení kompenzace bolestí nebo ztížení uplatnění ve společnosti.

Pojištění ze zákona ale nepokrývá všechna zdravotní rizika a pokud k nějakým takovým u zaměstnanců dojde, musí zaměstnavatelé zaplatit náhrady z vlastní kapsy. S doplňkovým pojištěním odpovědnosti předejte zaměstnavatel nečekaným nákladům na zdravotní péči zaměstnanců, kteří utrpěli nějakou újmu na zdraví kvůli chybě zaměstnavatele. K takovým chybám patří typicky nedostatečné proškolení zaměstnanců nebo nedbalost jiného zaměstnance. Náklady na léčení se u závažnějších úrazů mohou vyšplhat i na několik milionů korun. Ochranu před tímto druhem nároků zaměstnanců může poskytnout pouze pojištění obecné odpovědnosti.

Zranění „náhodných kolemjdoucích“

Podnikatel odpovídá nejen za zranění svých zaměstnanců, ale i případných dalších osob, které pro něj pracují. Typicky lidí s živnostenským listem, kteří s ním spolupracují v rámci tzv. Švarc systému na základě smlouvy o dílo. Představte si třeba situaci, kdy zaměstnanci stavební firmy špatně smontují lešení, a to se zřítí na několik najatých „živnostníků“. Protože se nejedná o zaměstnance, zákonné pojištění se na takové úrazy nevztahuje.

Zranění může potkat i osoby, které s firmami nijak nespolupracují a byly jen ve špatnou chvíli na špatném místě. Pokud za toto místo odpovídá firma (například pád úlomků budovy nebo uklouznutí chodce na neuklizeném chodníku ve vlastnictví firmy), bez pojištění odpovědnosti musí zraněné náhodné kolemjdoucí odškodnit z vlastních peněz. Náhrady přitom mohou u nejtěžších úrazů dosahovat i několika desítek milionů korun.

Zranění při řízení firemních vozidel

Často se zapomíná, že zaměstnanci nemusejí řídit jenom firemní automobily, které jsou povinně pojištěny na odpovědnost za škodu z provozu (neboli povinné ručení). Toto pojištění sice kryje následky dopravních nehod na silnicích nebo v případě traktorů i na poli, ale na řadu dalších motorových vozidel se nevztahuje. Především na pracovní stroje, které běžně nejezdí po silnicích – například motorové vysokozdvižné vozky, nákladní auta přepravující materiály v rámci lomu nebo malé traktory používané pro sekání trávy. Pokud tato vozidla způsobí svou jízdou jakoukoli škodu nebo zranění, musí ji nahradit provozovatel vozidla, a bez pojištění obecné odpovědnosti opět z vlastní kapsy.    

K nehodě přitom může dojít nejen během jízdy, ale také během činností takového pracovního stroje. Příkladem je třeba bagr, který během prací omylem přeruší kabel přívodu elektřiny. Na takovou situaci se povinné ručení nevztahuje a nutnosti zaplacení odškodnění z vlastní kapsy se vyhnete jen díky pojištění obecné odpovědnosti.

Dobře si spočítejte limity pojištění

Aby pojištění odpovědnosti dobře plnilo svůj účel, musíte si především zvolit dostatečný limit plnění. Pojišťovna vám uhradí škodu pouze do této výše a cokoli nad tuto hranici budete muset zaplatit z vlastních prostředků. Pečlivě proto zhodnoťte reálně hrozící rizika, abyste vaši firmu ochránili opravdu spolehlivě. Rozdíl v pojistném není ani při zvolení vyššího limitu pojistného plnění tak výrazný, ale případné vyšší odškodnění z vlastních prostředků může vaši firmu přivést až k existenčním problémům.


Pojištění majetku může zachránit firmu

Do pojištění majetku by měl investovat každý podnikatel. Nebudete pak muset řešit, kde vezmete prostředky na nečekané opravy nebo jak vyrovnáte ztrátu z přerušení činnosti firmy. S dobře nastaveným pojištění firemního majetku ušetříte peníze, nervy i čas.

4 minuty čtení
Obrázek ke článku Pojištění majetku může zachránit firmu

Představte si situaci, která bohužel občas potká snad každého podnikatele: napjatý rozpočet, peníze ležící v nezaplacených fakturách, dočasný pokles poptávky. Pokud se v takové situaci ještě něco zkomplikuje, je firma krůček od zavření.

Zatímco chování trhu nebo vašich obchodních partnerů příliš neovlivníte, s řešením dopadů náhodným poškozením firemního majetku můžete předcházet. Na nečekané opravy totiž často nejsou peníze a už vůbec ne v době, kdy se firmě zrovna moc nedaří. Se správně sestaveným pojištěním firemního majetku získáte jistotu, že peníze na případné opravy vám už nikdy nebudou chybět.

Chraňte se především proti živlům

Pojišťovny v současnosti ví o prakticky všech nebezpečích, které by mohly způsobit poškození nebo zničení majetku. A o čem ví, to většinou dokážou i pojistit. Zaplatit pojištění „na všechno“ by samozřejmě bylo až příliš drahé, ale pokud věnujete čas jeho přizpůsobení přesně na míru vaší firmy, levnější pocit jistoty si určitě nekoupíte.

Nejčastěji komplikují firmám provoz přírodní živly – především voda, oheň, mráz a vítr ve všech svých podobách. Časté jsou také padající stromy a kameny nebo údery blesku. Pojistit proti živlům byste proto měli celý hmotný firemní majetek, tedy stavby a jejich vybavení, typicky stroje a elektroniku.

V rámci pojištění firemního majetku můžete být chráněni i proti přerušení provozu firmy. Nejenže tedy dostanete peníze na opravy poškozených věcí, ale po dobu opravy věcí zajišťujících provoz firmy vám pojišťovna zaplatí i ušlý zisk.

Chybovat je lidské

Dočasným majetkem firmy jsou, přeneseně řečeno, i její zaměstnanci. Také tento „majetek“ se vyplatí pojistit. Zaměstnanci mohou poškodit firemní majetek, vyrobit vadné zboží nebo třeba způsobit zranění, ať už sobě nebo někomu jinému. Časté jsou také pracovní úrazy. Škodu musí v takových případech zaplatit firma, s uzavřeným pojištěním zodpovědnosti se o to ale postará pojišťovna.

V pojištění firemního majetku byste neměli zapomínat ani na krytí poškození, které lidé způsobí záměrně. K takovým patří především vloupání, krádeže, loupeže a vandalismus.

Sestavte si pojištění na míru

Aby byla cena pojištění co nejvýhodnější, musíte si především dobře rozmyslet, jaká nebezpečí vašemu firemnímu majetku reálně hrozí a v jak velké lokalitě podnikáte (Česko nebo i zahraničí). Pokud pracujete v pronajatých kancelářích, nemusí vás zajímat pojištění nemovitosti proti živlům, ale pouze vašeho vybavení kanceláře. Jestliže využíváte stroje na operativní leasing, máte případné opravy už v ceně pronájmu.

Cenu pojištění ovlivňuje také druh vašeho podnikání a pojistné plnění, tedy maximální částka, jakou může firma od pojišťovny dostat, jestliže dojde ke škodě. Tuto částku si dobře rozmyslete, záleží pouze na vašem rozhodnutí. Čím více peněz budete mít nárok chtít od pojišťovny, tím víc jí logicky musíte pravidelně platit na pojistném. Určit přesný rozsah pojištění je to hlavní, co v souvislosti s pojištěním obecně čehokoli nesmíte podcenit.

Tip: Aktualizujte pojistné smlouvy

Uvědomte si, že podpisem smlouvy by vaše spolupráce s pojišťovnou neměla končit. Pokud vaše firma zvýší hodnotu svého majetku, například rekonstrukcí provozovny nebo třeba pořízením nového vybavení, je nutné tyto změny zohlednit i v pojistné smlouvě. Pojištění zkrátka funguje dobře jen tehdy, když se s ním stále průběžně pracuje.

 

V případě nějaké škody na pojištěném majetku zaplatí pojišťovna jeho opravu v tzn. nových cenách. Jsou to ceny za pořízení nových věcí a dílů. Jestliže dojde například k požáru výrobní linky, pojišťovna zaplatí náklady na opravu v nových cenách, neodečítá tedy opotřebení opravovaných dílů, které v době požáru už nebyly nové.

Nejčastější chyby při pojištění majetku

 • Špatně nastavená pojistná částka nebo limit plnění
 • Nedostatečné pokrytí možných rizik
 • Zastaralá pojistná smlouva
 • Nevhodně stanovená spoluúčast
 • Nízké zabezpečení majetku

Jak začít podnikat, díl 1.

Začínáte podnikat? Jak se říká, dvakrát měř a jednou řež. Řadu věcí je třeba zvážit předem, abyste se později vyhnuli obtížím. A jaká forma podnikání je pro vás ta nejvýhodnější? Inspirujte se naším podnikatelským průvodcem.

2 minuty čtení
Obrázek ke článku Jak začít podnikat, díl 1.

Stejně jako před začátkem sportovního zápasu, i před vstupem mezi podnikatele platí, že na začátku mají všichni stejné šance. Uspět se svou podnikatelskou myšlenkou tedy může v podstatě každý, pokud ji doplní i pořádným kusem poctivé práce a nasazení. Jenže o co víc každého podnikatele baví plánování růstu a vymýšlení nových nápadů, o to méně se obvykle zabývá nudnou administrativou. Právě v ní se proto často dělají chyby, které můžou mít později nepříjemné následky. Dobře zvládnutá administrativa je zkrátka základem každé zdravě fungující firmy. V tomto článku se dozvíte, jaké jsou základní možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých forem podnikání.

Budete živnostník, nebo firma?

Ještě, než se vydáte na živnostenský úřad nebo svěříte do rukou specialistů na založení firem (většinou advokátních kanceláří a notářů), musíte udělat jedno zásadní rozhodnutí. Chcete se stát živnostníkem (fyzickou Osobou Samostatně Výdělečně Činnou neboli OSVČ), nebo majitelem firmy (tzv. právnickou osobou)? Živnostník má sice jednodušší administrativu, ale za svoje případné podnikatelské nezdary ručí celým svým majetkem. Majitel firmy bude mít více papírování, ale ručí obvykle pouze jejím majetkem. Hlavní výhody a nevýhody OSVČ a firem shrnuje následující tabulka.

 

Pro přidělení živnostenského oprávnění stačí jedna návštěva živnostenského úřadu, vyplnění jednotného registračního formuláře a uhrazení správního poplatku 1 000 Kč (samozřejmě také věk 18 a více let a trestní bezúhonnost). Proces založení firmy je o poznání složitější a nejprve je potřeba se rozhodnout, jaký typ firmy se pro vás bude nejlépe hodit.

Jaký typ firmy?

Pokud chcete založit firmu, můžete si vybírat z pěti možných forem.

Nejčastějším typem firem je společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Založení probíhá sepsáním zakladatelské listiny v případě jednoho společníka nebo společenské smlouvy v případě více společníků. Na účet firmy se skládá vklad společníka základní kapitál, který může činit minimálně jednu korunu, v praxi to ale většinou bývá víc. Z vkladu společníka se následně hradí případné závazky, dluhy, pohledávky či jiné finanční závazky firmy, pokud dojde k jejímu zániku. Ručení je tedy omezeno do výše základního kapitálu (proto společnost s ručením omezeným).

Druhým nejrozšířenějším typem obchodních společností jsou akciové společnosti (a.s.). Pokud si chcete založit akciovou společnost, musíte sepsat zakladatelskou listinu. Vklady zakladatelů a majitelů jsou následně rozděleny do akcií (cenných papírů) o stejné dílčí hodnotě. Tyto akcie současně určují práva každého akcionáře. Minimální vklad akciové společnosti činí 2 000 000 Kč. Stejně jako společnost s ručením omezením odpovídá i akciová společnost za svoje případné závazky pouze svým majetkem, nikoli majetkem svých akcionářů.

Dalším druhem obchodní společnosti je veřejná obchodní společnost (v.o.s.). K jejímu založení sice není zapotřebí vůbec žádný základní vklad, ovšem za všechny finanční pohledávky ručí její majitel vlastním majetkem. Založení v.o.s. je možné pouze společně s další plnoletou osobou, nikdy ne sami jako u společností s ručením omezeným, a je potřeba sepsat společenskou smlouvu.

Čtvrtým typem obchodních společností je družstvo. Tento specifický typ společnosti řídí sdružení podnikatelů – alespoň pět fyzických, nebo dvě právnické osoby. Minimální kapitál družstva činí 50 000 Kč. Za svoje závazky ručí družstvo celým svým majetkem, na osobní majetek členů družstva se ručení nevztahuje.

Jako pátý typ obchodních společností občas figuruje také komanditní společnost (k.s.). Dá se stručně popsat jako osobní obchodní společnost, kterou tvoří minimálně dvě osoby se specifickou rolí – komanditista a komplementář. Základní vklad v minimální výši 5 000 Kč musí do společnosti vložit pouze komanditista, komplementář tuto povinnost nemá. Komanditista ovšem po vložení vkladu nijak neručí za dluhy společnosti, za vše ručí komplementář celým svým soukromým majetkem. Toto ručení je vyváženo více právy při vedení společnosti. K založení komanditní společnosti je opět zapotřebí sepsání společenské smlouvy.

 

V dalším článku probereme možnost koupit už založenou firmu, výběr vhodného sídla a přehled administrativních procesů nutných pro založení firmy.


Pojištění byznysu - pro klidnější spánek podnikatelů

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. Naštěstí se dá spolehlivě předcházet řadě problémů.

5 minut čtení
Obrázek ke článku Pojištění byznysu - pro klidnější spánek podnikatelů

Jednou z nejúčinnějších ochran, díky kterým se mohou podnikatelé úspěšně bránit řadě rizik, je pojištění byznysu neboli podnikatelských rizik. Toto pojištění představuje velmi chytře vynaložené peníze, protože dokáže zabránit ztrátě hodnoty firmy v případě událostí, které omezují nebo znemožňují její běžný provoz.

Na zloděje a vandaly si podnikatelé už zvykli a znají dost způsobů, jak se proti nim bránit. Spousta situací se ale ani po letech podnikání nedá předvídat nebo ovlivnit. Jeden rok přijde velká voda, která může úplně zničit vaši provozovnu, i když jste vždycky měli pocit, že jste v dostatečné vzdálenosti od řeky. Další rok může přijít nečekaná sněhová nadílka, jejíž nápor neunesou ploché střechy vašich skladových prostor a zničí uložené zboží. Příroda má bohužel v zásobě mnohem víc nástrah, jak ukázal letošní rok.

Mnozí podnikatelé si ale veškerá rizika ohrožující jejich živobytí neuvědomují, nebo je, ve snaze snížit náklady na pojištění na minimum, přehlížejí. Řada podnikatelů také „nějaké pojištění prostě má“ a neřeší, jestli skutečně odpovídá jejich reálným potřebám. Ani jedna z těchto variant samozřejmě není dobrá ani rozumná. Jak se tedy co nejsnáze „poprat“ s pojištěním?

Co si můžete pojistit?

Pojištění podnikatelských rizik obsahuje dvě základní složky – pojištění majetku a pojištění odpovědnosti. Rozhodně se vyplatí mít pojištěné obě.

Základním a nejběžnějším pojištěním je bezpochyby pojištění majetku proti živelním škodám. Pomůže vám například v případě vytopení provozovny nebo skladových prostor, zničení majetku požárem, stržení střech pod vahou sněhu a proti mnoha dalším živelním škodám. Případné škody na majetku můžou úplně ochromit činnost firmy.

Stejně, jako se kazí nebo rozbíjí majetek, dělají podnikatelé a jejich zaměstnanci občas špatná rozhodnutí. Pojištění odpovědnosti chrání podnikatele v situacích, kdy někomu neúmyslně způsobí škodu na majetku nebo na zdraví. Je ale nutné si dát pozor na to, jestli je součástí pojištění odpovědnosti i náhrada újmy, kterou by mohl jejich výrobek nebo služba způsobit například zákazníkovi.

Nejprve analyzujte, potom rozhodujte

Než se rozhodnete sjednat si pojištění, musíte si především uvědomit konkrétní rizika. Nejprve sepište seznam veškerého majetku firmy, movitého i nemovitého. Mnohdy tím odhalíte i další rizika, která je vhodné do pojištění zařadit a vyhnete se tomu, aby pojistka při případné škodě nedostatečně pokrývala náklady spojené s opravami. Právě špatně stanovená pojistná částka, ať už z důvodu nepřesného odhadu hodnoty majetku nebo snahy o úsporu pojistného, je nejčastější chybou (nejen) podnikatelského pojištění.

Sjednaná pojistná částka by vždy měla odpovídat částce, za jakou je podnikatel znovu schopen pořídit poškozený majetek. Tedy např. znovu postavit prodejnu, pořídit zásoby nebo vybavení. Tato částka současně musí odpovídat aktuálním cenám na trhu, za které lze nový majetek skutečně pořídit.

Analýze své reálné činnosti věnujte dostatek času, protože jen tak se jasně ukáže, jaká pojištění se vám skutečně vyplatí. Promýšlejte možná rizika opravdu důkladně, věnujte jim dostatečný čas. Nedívejte se jen za jeden roh – na rizika, která vás napadnou jako první, ale rovnou za dva – tedy na to, jaká další rizika vás mohou ohrozit např. při plánovaném rozvoji a růstu.

Řekněte si o pomoc

Udržovat si trvalý přehled o veškerých změnách v oblasti pojišťovnictví je pro běžného člověka skoro nemožné. S důkladnou analýzou vaší situace se proto obraťte na zkušené poradce pojišťovny. Nechte si sestavit balíček pojištění na míru – pojišťovat autodopravce nebo třeba řetězec lahůdkářství jsou velmi odlišné disciplíny. Nejlepším řešením je vždy kombinace různých pojištění tak, aby výsledek odpovídal všem potřebám a potenciálním rizikům. Nejen s ohledem na účel podnikání, ale také na geografickou polohu firmy nebo rizika vyplývající z druhu výroby apod.

Jak ušetřit za pojištění?

Cenu pojištění ovlivňuje především to, jak je vaše podnikání rizikové z pohledu pojišťovny. V tomto jen těžko ovlivníte reálnou situaci. Cestou ke snížení nákladů za pojištění je proto především práce s částkami na spoluúčast. Čím víc nákladů na opravu škod je podnikatel schopný uhradit z vlastních zdrojů, tím nižší je pak cena pojistného.

Pojistné můžete snížit také zlepšením zabezpečení majetku. Čím lépe je firma chráněna – ať proti zlodějům nebo tzv. vyšší moci, tím vyšší je pojistné plnění a zároveň podnikatel platí nižší pojistné. Investice do bezpečnostních opatření se vzhledem k dlouhodobým výdajům na pojištění vyplatí především firmám, u nichž je součástí pojištění více nemovitostí, např. garáží, skladových prostor nebo poboček.

Vyšší moc zahrnuje mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, které způsobí škodu. Za takovou škodu zpravidla nikdo neodpovídá, protože ji nezpůsobil svou činností člověk. Vyšší mocí je např. živelní pohroma, revoluce, pandemie apod.

Aktualizujte pojistné smlouvy

Řada podnikatelů si matně pamatuje, že před několika lety uzavírali pojištění. Mají tak pocit bezpečí, že v případě škodní události jim pokryje pojistné plnění všechny škody na jejich majetku. V tom lepším případě po konzultaci s odborníkem zjistí, že i když pojištění mají už léta, např. některé výrobní stroje pořídili teprve vloni a stávající pojištění se na něj tak nevztahuje. V horším případě odhalí nedostatky pojištění až vznik škody, a to už je samozřejmě pozdě.

Uvědomte si, že podpisem smlouvy by vaše spolupráce s pojišťovnou neměla končit. Pokud vaše firma zvýší hodnotu svého majetku, například rekonstrukcí provozovny nebo třeba pořízením nového vybavení, je nutné tyto změny zohlednit i v pojistné smlouvě. Pojištění zkrátka funguje dobře jen tehdy, když se s ním stále průběžně pracuje.

Rada na závěr

Naše možná lehce banální rada na závěr zní: Aby vám pojištění byznysu poskytovalo skutečně kvalitní ochranu, musíte si pojistit všechna nebezpečí, která mohou vaší firmě reálně hrozit. Cena pojištění by proto rozhodně neměla být jediným hlediskem. Berte pojištění jako jednu z investic do budoucnosti vaší firmy.

Nejčastější chyby při sjednání

 • Špatně stanovená pojistná částka či limit plnění
 • Nedostatečné pokrytí možných rizik
 • Zastaralá pojistná smlouva
 • Nevhodně stanovená spoluúčast
 • Nízké zabezpečení majetku

Služební cesty bez starostí

Posíláte své zaměstnance na služební cesty do zahraničí? Pak jim s sebou určitě nezapomeňte „přibalit“ vhodné cestovní pojištění. Díky němu se nebudete muset bát komplikací ani nečekaných výdajů, které můžou zaměstnance na služební cestě potkat.

4 minuty čtení
Obrázek ke článku Služební cesty bez starostí

Během služební cesty může zaměstnanec čelit spoustě nepříjemnostem. Třeba zmeškané letadlo, ztracení zavazadel nebo okradení v metru. Vůbec největší starosti ale způsobují případné zdravotní komplikace, zvlášť když si vyžádají nečekané náklady za zdravotní ošetření. Ty totiž v zahraničí bývají až několikanásobně vyšší než v Česku.

Kartička pojištění není kouzelná

Přestože v zemích Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska platí kartička zdravotní pojišťovny (Evropský průkaz zdravotního pojištění), hrazený rozsah zdravotní péče je v těchto zemích často menší, než v Česku. Někdy je navíc nutné zaplatit spoluúčast např. za ošetření, nákup léků nebo poplatky za hospitalizaci.

V soukromých zdravotních zařízeních většinou nelze uplatnit Evropský průkaz zdravotního pojištění a bývá dokonce potřeba zaplatit za poskytnutou zdravotní péči v hotovosti na místě. Zdravotní pojišťovna ale vrací výdaje (tzv. refundaci) jen do výše odpovídající českým cenám za ošetření a pouze za zákroky, které jsou u nás běžně hrazeny z veřejného zdravotního systému.

Cestovní pojištění pro klidný pobyt v zahraničí

Aby měl zaměstnanec na služební cestě jistotu, že ho kvůli neodkladné zdravotní péči nepotká žádná komplikace, musí si zařídit cestovní pojištění. Toto pojištění pak hradí veškerou zdravotní péči v zahraničí, od běžných malých zdravotních zákroků, jako je ošetření při bolesti zubů, chřipce nebo průjmu, až po nutný pobyt ve zdravotních zařízeních. Navíc nevyžaduje spoluúčast pojištěného.

Cestovní pojištění obsahuje také asistenční služby. Ty umí zajistit např. převoz pacienta do nejvhodnějšího zdravotního zařízení podle jeho aktuálního zdravotního stavu. Na české asistenční lince je připraven i lékař, který u vážnějších zdravotních obtíží mluví přímo s místním lékařem a dohlíží na celkový průběh léčby. Asistenční centrála zajistí v případě nutnosti také převoz pojištěného zpět domů, i s českým lékařským doprovodem.

Tlumočník, opatrovník, psycholog i právník na jednom místě

Cestovní pojistka pojištění nabízí v rámci asistencí i služby tlumočníka. Ten se hodí nejen v nemocnicích, ale i při dalších neočekávaných situacích, jako třeba při komunikaci s úřady kvůli ztraceným nebo ukradeným dokladům, popř. při policejní kontrole. Stejně tak je možné z pojistky pojištění hradit i přítomnost opatrovníka, profesionálního sociálního pracovníka nebo psychologa.

Kromě náhlých onemocnění nebo úrazů může zaměstnanec nedopatřením způsobit škodu třeba v ubytovacím zařízení. I na takové situace cestovní pojištění pamatuje –  a to v rámci pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě.

Výjimkou už pro zaměstnance nejsou ani situace, které vyžadují právní pomoc. Jedná se např. o reklamace různých služeb v zahraničí, nároky na náhrady škod nebo správní řízení po dopravní nehodě. S řešením těchto komplikací pomůže sjednané pojištění Právní asistence/ochrany.

Pozor na správné nastavení

Aby cestovní pojištění fungovalo co nejlépe, musí být správně nastaveno. Zkontrolujte si především:

 • Máte pojištěnou pracovní cestu pro správnou zemi a přesný termín pobytu?
 • Pokud využíváte roční pojištění s opakovanými výjezdy, ověřte se, jaká může být maximální délka jednoho výjezdu do zahraničí a jestli pro danou cestu stačí.
 • Nastavte si vhodné limity pojistného plnění. Náklady na lékařskou péči se v různých zemích velmi liší; např. v USA se jedno běžné ošetření bolavého zubu pohybuje okolo 250 dolarů, chřipky kolem 2 000 dolarů a ošetření otevřené zlomeniny nohy se může vyšplhat až na 50 000 dolarů.

 

S rámcovou smlouvou je to ještě snazší

Pro cestovní pojištění mohou firmy uzavřít jak individuální pojištění, tak rámcovou pojistnou smlouvu. V té si přesně určí rozsah cestovního pojištění pro své zaměstnance. Pak už jen stačí do pojišťovny posílat seznamy pojištěných osob v elektronické formě pro jednotlivé služební cesty, klidně i v den odjezdu do zahraničí. Pojišťovna pak následující měsíc vystaví společnou fakturu.

 


10 tipů co udělat po založení eshopu

Máte velké ambice v oblasti prodeje zboží na internetu? Vybrali jsme pro vás 10 nejlepších rad a tipů, jak si můžete rozjet úspěšný eshop. Takový, který vašim zákazníkům nabídne vše, co učiní elektronické nákupy snadné, spolehlivé a pohodlné.

5 minut čtení
Obrázek ke článku 10 tipů co udělat po založení eshopu

Provozovat eshop vypadá dnes možná až triviálně. Jenže zdaleka nestačí mít jen kvalitní technické řešení. To hlavní je samotný obsah eshopu a jeho neustálé přizpůsobování vývoji zájmu zákazníků. Samotné technické zázemí eshopu je jen prázdná výloha, zákazníky osloví až konkrétní zboží v této výloze. O vašem úspěchu rozhodne především to, jestli toto zboží nabídnete zákazníkům lépe, než konkurence. Vyzkoušejte našich 10 tipů, jak výrazně zvýšit šance, že váš eshop bude úspěšný.

1. Zboží výstižně popisujte

Popisky zboží významně ovlivňují rozhodnutí zákazníka nakoupit nebo nenakoupit, a pomáhají uspět ve vyhledávačích. Na rozdíl od mnoha jiných textů na webu si popisky zboží většina návštěvníků opravdu přečte, proto jim stojí za to věnovat maximum úsilí a vyladit je k dokonalosti. Mnoho eshopů řeší tvorbu popisků tak, že je jen kopírují od dodavatele zboží.  Zákazník ale hledá originalitu a navíc samy vyhledávače kopírované texty trestají.

Snažte se psát jednoduché a jednoznačné věty. Používejte činný rod sloves místo trpného. Uvádějte výhody, které u vás zákazník díky nákupu dostane. Kromě samotného atraktivního a výstižného popisu nabízeného zboží, které se snažte psát vlastními slovy, a jeho kvalitních fotografií, by u jednotlivých produktů neměly chybět ani tzv. katalogové informace. Ty zahrnují údaje o výrobci nebo dodavateli, o rozměrech a hmotnosti, výrobním materiálu nebo záručních podmínkách. Nebojte se také natáčet produktová videa, video recenze, využívejte moderní multimediální formáty.

2. Hovořte na zákazníky stručně a jednoduše

Kromě popisků nabízeného zboží obsahuje eshop i další informativní texty. Snažte se, aby byly stručné, členěné do krátkých odstavců (maximálně 5 řádků), se strukturovanými nadpisy, podnadpisy a odrážkami, psané bezpatkovým fontem. Nepište ale zbytečně mnoho textu; pokud můžete místo některé textové informace použít tabulku, graf nebo obrázek, udělejte to. Netextový obsah je pro zákazníky obvykle atraktivnější.

3. Dopřejte zákazníkům nadstandardní informace

Aby se na vašem eshopu zákazníci cítili dobře, potřebují nadstandardní péči. Zkuste jim vyjít vstříc např. zařazením „dobrovolných“ textů, které určitě ocení:

 • Často kladené otázky.
 • O nás – příběh vašeho byznysu. Dejte svému obchodu příběh a tvář.
 • Sociální sítě – nabídněte návštěvníkům možnost spojit se s vámi na sociálních sítích.

4. Budujte vynikající uživatelskou zkušenost

Pokud váš eshop splňuje pět klíčových parametrů vzhledu, máte velkou pravděpodobnost, že se k vám zákazníci budou často vracet. Jedná se o přehlednost, vzdušnost, přímočarost, vkusnost a stylovost.

5. Jak na cenovou politiku?

Je jen a pouze na vás, jestli se rozhodnete konkurovat trhu minimální cenou, nebo nadstandardními, tzv. necenovými službami. Na slevy nalákáte více zákazníků, ale pouze dočasně. Vyšší cenu zákazníci přijímají sice hůře, ale můžete ji vyvážit například dárky k objednávce nebo slevami na příští nákup, které mohou zákazníky přimět se vrátit.

Nejjednodušším způsobem, jak stanovit optimální cenu, je vyhodnocovat chování zákazníků a najít rovnováhu, při které u vás nakoupí dostatečné množství zákazníků za přijatelnou marži. Nezapomínejte, že eshop by vám měl pokrýt veškeré provozní náklady a platy zaměstnanců.

6. Poznejte svoje zákazníky co nejlépe

Oproti kamenným prodejnám nabízí online obchody obrovskou výhodu: můžete se dozvědět, odkud k vám zákazník přišel, co u vás dělal a kdy a kam odešel. Snažte se své zákazníky sledovat, vyhodnocovat jejich aktivitu, vědět, co je přimělo nakoupit nebo od nákupu naopak odradilo. Tomu, co zákazníci chtějí, očekávají a vyžadují, pak neustále přizpůsobujte vlastnosti vašeho eshopu.

7. Přizpůsobte obsah vašeho eshopu vyhledávačům

S propagací vašich webových stránek vám výrazně pomůže optimalizace pro vyhledávače (SEO). Jejím účelem je přilákat co nejvíce návštěvníků přes co největší počet klíčových slov (vyhledávacích dotazů).  Aby ovšem bylo možné návštěvníky na web přes různé dotazy přivádět, musíte k tomu web mít připravený: sestavit vhodnou strukturu kategorií a stránek, založenou na reálných datech. K tomu slouží analýza klíčových slov.

Analýza klíčových slov poskytuje mj. podrobné informace:

 • Jaké dotazy zákazníci zadávají, když hledají váš produkt.
 • Jaké různé varianty jednoho dotazu používají.
 • Jak svůj výběr upřesňují.
 • Jaké parametry produktů jsou pro ně důležité.
 • Jaká doplňková témata související s vašimi produkty lidi zajímají.
 • Na co se často ptají a čemu ve spojitosti s vašimi produkty úplně nerozumí.

8. Upravujte průběžně vaši obsahovou strategii

Analýza klíčových slov obvykle pomáhá při sestavení účinnější obsahové strategie, ale také jako podklad pro copywritery, online reklamu nebo optimalizaci struktury webu. V rámci optimalizace obsahové strategie se obvykle upravují titulky stránek, jejich nadpis, textový obsah, klíčová slova a popisky stránek (tzv. meta description).

9. Nebuďte pouze eshop

Snažte se stát se online místem, které vytváří vlastní komunitu. Místem, kde bude možné podělit se s ostatními návštěvníky o své́ názory, zkušenosti a informace. Vymýšlejte další funkce, které vaše konkurence nemá.

10. Práce vás musí bavit

Provozovat internetový obchod není jen práce nebo obživa. Je to svým způsobem vaše dítě, o které se staráte. A dobrým rodičem se nestanete dřív, než vám na vašem dítěti bude skutečně záležet a bude vás bavit. Věnujte se mu naplno a možná právě váš eshop bude novou Alzou nebo Mallem.


8 tipů co udělat před založením eshopu

Chystáte se prodávat své zboží na internetu? Vybrali jsme pro vás 8 tipů, na co byste neměli zapomenout, než svůj eshop spustíte. S dobrou strategií pro online prodej budete mít mnohem větší šanci na úspěch u zákazníků.

4 minuty čtení
Obrázek ke článku 8 tipů co udělat před založením eshopu

Ať už máte vlastní produkty nebo chcete prodávat výrobky svého obchodního partnera, potřebujete zprovoznit moderní a spolehlivý obchodní kanál. A protože kamenným prodejnám nesvědčí ani současná situace ani vývoj technologií, vyplatí se uvažovat především o eshopu, který neomezuje provozní doba, neochota prodavačů ani dopady epidemií.

1. Začněte nákupem domény

Doména představuje název vašeho internetového obchodu a zároveň jeho adresu. Vybírejte název tak, aby byl pokud možno krátký, originální, snadno zapamatovatelný, jednoduchý a vyvolával emoce. Většina atraktivních názvů je už sice dávno rozebraná, ale můžete si pomoct tím, že do názvu zkusíte zařadit i různé předpony nebo využijete jinou než českou koncovku, která se může stát i součástí názvu (jako třeba služby ulož.to nebo testuj.to).

2. Určete vaši cílovou skupinu

Zdaleka ne vždy platí, že čím víc zákazníků na váš eshop přijde, tím víc vyděláte. Nemůžete se zkrátka trefit do vkusu každému. Snažte se raději přesně definovat svoji cílovou skupinu zákazníků a těm váš eshop maximálně přizpůsobit.

3. Sledujte konkurenci

Konkurence se nikdy nezbavíte, je proto potřeba ji důkladně poznat, najít její silné a slabé stránky a promyslet, jak se od ní odlišit. Konkurence nás nutí být stále lepší a posunovat se vpřed, proto za ni buďte vděční a nesnižujte se k jejímu napadání nebo zesměšňování. Nabízejte kvalitní služby a srovnání ať si udělá sám zákazník.

4. Definujte své unikátní prodejní argumenty (USP)

Jakmile dokonale poznáte konkurenci, je třeba se zaměřit na svůj vlastní byznys. Zamyslete se, jak můžete konkurenci předstihnout, objektivně vyhodnoťte svoje silné a slabé stránky a postavte svůj byznys na oblastech, ve kterých vynikáte. Hledejte nejlépe takové argumenty, které konkurence nedokáže napodobit.

5. Eshop na míru nebo na šabloně?

Stejně jako při tvorbě webových stránek si můžete vybrat, jestli si chcete nechat vytvořit eshop zcela na míru u profesionálů, nebo využít komerční šablony, které stačí jen naplnit daty. Výroba eshopu na míru je náročnější, než u tradičního webu, proto za ni zaplatíte vyšší částku v řádech stovek tisíc.

Pokud využijete některou z komerčních šablon, nebudete sice mít úplně originální design, ale eshop můžete zprovoznit v řádu několika dnů, s ověřenými procesy pro celý nákup od vložení zboží do košíku přes jeho zaplacení přes platební bránu až po automatické vygenerování potvrzení objednávky. Mezi spolehlivé poskytovatele služeb pro tvorbu eshopů prostřednictvím šablon patří Shoptet, Webnode, Wix, Solidpixels, eStránky nebo InPage. Pro práci s nimi nepotřebujete žádné předchozí znalosti práce s webem.

6. Zajistěte bezproblémové objednávky

Před spuštěním eshopu si stanovte jeho pevnou provozní strategii, především pro proces objednávek. Musíte mít jasno zejména v tom, jak se ve vašem eshopu bude platit, jaká bude logistika a jaké nabídnete způsoby dodávání objednávek.

7. Uveřejněte obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou klíčovým dokumentem každého eshopu. Neměl by v nich chybět:

 • Název a identifikační údaje vašeho eshopu
 • Název a základní charakteristiky zboží nebo služeb v nabídce vašeho eshopu.
 • Částka, kterou zákazník skutečně zaplatí, tedy cena zboží i všech případných doplňkových služeb, daní nebo poplatků.
 • Náklady za dopravu.
 • Způsob platby a podmínky dodání.
 • Poučení o právu na odstoupení od smlouvy do 14 dní od nákupu.
 • Svolení k ukládání souborů cookies s možností toto svolení později odvolat.
 • Postup v případě reklamace.
 • Ochrana osobních údajů (GDPR).

8. Pamatujte na reklamační řád

Každý eshop musí mít na svých stránkách uveřejněn reklamační řád. Podle zákona o ochraně spotřebitele má obsahovat informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady prodávaného zboží, podmínky reklamace a provádění záručních oprav a délku záruky.

Pokud předchozí tipy správně zapracujete do vašeho eshopu, budete na dobré cestě stát se úspěšným online prodejcem. Teď už potřebujete své zboží dostat co nejblíže lidem. Nejlepší tipy k tomu vám prozradíme příště.


Dobrý web - základ úspěchu u zákazníků

Dejte o vaší firmě vědět potenciálním zákazníkům a vytvořte si vlastní web. Poradíme vám, jak si zvládnete sami vytvořit efektní webové stránky a vyvarovat se základních chyb, které možná udělala vaše konkurence.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Dobrý web - základ úspěchu u zákazníků

V minulém článku jsme si vysvětlili základní pojmy a činnosti, se kterými je třeba počítat pro vytvoření promyšleného základu firemní identity. Takže už máte firmu s vhodným názvem, stejnojmennou doménu, sestavený příběh firmy a vytvořený manuál firemní identity, podle kterého postupně stavíte firemní image. Teď je správný čas na vytvoření webových stránek vaší firmy.

Obsah je král…

Dobrý web má jasný úkol – oslovit potenciální zákazníky, nabídnout jim vhodné informace a přesvědčit je, aby se na jeho stránky měli důvod vracet. Web je digitální vizitka vaší firmy, která by měla obsahovat vše podstatné a říkat to naprosto srozumitelně. Základem každého webu je tedy obsah a po celou dobu jeho přípravy musíte myslet především na vaše zákazníky. Zkuste si proto odpovědět na čtyři základní otázky, které vás při tvorbě obsahu správně nasměrují:

 • Kdo jsou vaši zákazníci?
 • Jaké mají vaši zákazníci vlastnosti a zájmy?
 • Co budou chtít zákazníci na vašem webu hledat?
 • Jakým tónem budete komunikovat se zákazníky?

 

Protože tvorba webu obvykle trvá minimálně několik týdnů, ale častěji spíše několik měsíců, naplánujte si hlavní cíl webu a ten začněte po menších krocích plnit. Pokud své plány hned na začátku přeženete, může vás to později demotivovat. Rozmyslete si tedy především, co chcete lidem nabízet, proč by si to měli koupit u vás a ne u konkurence, a čeho chcete dosáhnout v prvním roce. Podle toho tvořte obsah.

… a vzhled královna

Jakmile si uděláte jasno v tom, jaký obsah je pro váš web nejvhodnější, můžete se začít zabývat vzhledem webu. Neznamená to ale, že se kvůli tomu musíte pustit do studia grafiky a trendů. V oblasti tvorby webu je dnes totiž na trhu obrovská nabídka komerčních služeb, takže se musíte především rozhodnout, jestli se budete snažit vytvořit web z větší části vlastními silami nebo vsadíte kompletně na služby profesionálů.

Pokud máte menší firmu, na tvorbu webu si určitě můžete troufnout sami. Stačí si vybrat mezi spoustou komerčních šablon tu, která vám nejvíce padne do oka, a zaplatit obvykle jednotky tisíc za možnost využívat pro její přizpůsobení vašim potřebám online administraci neboli redakční systém. Šablonu pak naplníte vaším obsahem a můžete web okamžitě publikovat na doméně, kterou jste si koupili v době, kdy jste vymýšleli název vaší firmy.

Takto vytvořené webové stránky si budete spravovat sami, a tudíž budou pod vaší stálou kontrolou. Mezi nejznámější služby nabízející snadnou tvorbu svépomocí patří např. Webnode, Wix, Moje stránky, eStránky, Zombeek nebo InPage. Tyto systémy nevyžadují žádné předchozí zkušenosti s tvorbou webu – zkrátka jen plníte šablonu.

Pokud budete chtít velký web s originální grafikou, atypickými prvky a bohatými možnostmi administrace, vyplatí se oslovit specializované webdesignery, kteří dokážou vytvořit propracované řešení na míru. Musíte ovšem počítat s tím, že za takový web zaplatíte vyšší desetitisíce až statisíce korun.

Spolehlivý a plně responzivní web

Ať už zvolíte pro váš web komerční šablonu nebo služby profesionálních webdesignerů, získáte vždy moderní web, který bude po funkční stránce spolehlivý, a navíc optimalizovaný i pro zobrazení na mobilních zařízeních (responzivní). Vaše jediná starost tak bude naplnit ho zajímavým obsahem a udržovat aktuální.

Obsah webu je naprosto klíčový pro to, aby vás zákazníci dokázali najít. Při tvorbě obsahu se proto řiďte několika důležitými zásadami, které vám pomohou dostat se k očím zákazníků blíže než vaše konkurence. Tyto zásady jsou součástí procesu SEO, neboli ovlivňování viditelnosti webu v neplacené části výsledků internetových vyhledávačů. Čím lépe bude váš web zohledňovat principy SEO, tím výše a častěji se objeví ve výsledcích vyhledávání a může na něj přijít více návštěvníků.

 • Pište jazykem, kterému mohou všichni rozumět.
 • Publikujte jen opravdu přínosné informace.
 • Vytvářejte vlastní texty, nekopírujte je z jiných stránek.
 • Čleňte texty prostřednictvím nadpisů, podnadpisů, citací a odrážek s jednotným stylem.
 • Nepište příliš dlouhé texty.
 • Pracujte v textu s odkazy.
 • Používejte obrázky a video.
 • Pojmenovávejte obrázky, které zařazujete do textu.
 • Zařazujte tzv. akční tlačítka s jasným pokynem pro uživatele, co mají udělat.
 • Ověřte, zda se připravené texty dobře čtou i na mobilu.

 

Kvalitní domovská stránka – výloha vašeho webu

I když už umíte vytvořit kvalitní obsah, je také důležité, aby byl na webu dobře vidět a zákazníci se k němu mohli snadno dostat. Věnujte proto zvýšenou pozornost domovské stránce a navigaci na webu. Základem vhodně navržené domovské stránky je dobře viditelný titulek a podtitulek (slogan), který zákazníkům jasně řekne, o čem web je a upoutá jeho pozornost. Průměrný návštěvník totiž při své první návštěvě stráví na webu jen maximálně 10 vteřin, během nichž se rozhoduje, jestli mu web má nebo nemá co nabídnout.

Obsah na vašem webu rozdělte do logických částí a výstižně je popište – menu na vašem webu nesmí být příliš složité a nepřehledné. Mělo by také obsahovat maximálně osm položek. Nepřehánějte to ani s barvami, budou stačit dvě hlavní a dvě doplňkové. Domovská stránka webu funguje jako výloha v obchodě a ukazuje úroveň vašeho webu. Mějte vždy na paměti pravidlo 10 vteřin – čím přehlednější stránky, tím lépe na nich vynikne vše podstatné. Přesto ale musíte i na domovské stránce nabídnout nějakou přidanou hodnotu, kvůli které se budou návštěvníci na váš web vracet.

5 chyb, které odradí návštěvníky webu:

 • Nepřehledná domovská stránka.
 • Příliš složité menu webu.
 • Nadbytečné množství barev.
 • Neaktuální a zbytečný obsah.
 • Pomalý web se zbytečnými efekty, např. hudbou v pozadí.

 

Analyzujte a vylepšujte

Aby se váš web mohl neustále vyvíjet a vycházet vstříc očekávání zákazníků, je nutné přesně vědět, jak se na webu chovají. Tyto informace se označují jako statistiky návštěvnosti a největším nástrojem pro jejich zpracování je služba Google Analytics. Vyhodnocuje například zdroje návštěvnosti (z jakých stránek návštěvníci přišli), regionální data (odkud a kolik návštěvníků přišlo podle měst a krajů) nebo míru zájmu o konkrétní produkty a služby (pořadí návštěvnosti jednotlivých stránek na webu). Analýzám statistik návštěvnosti webu se budeme podrobněji věnovat v samostatném článku.

V dalším článku přineseme užitečné tipy k tomu, jak si vytvořit kvalitní eshop.


Při zpracování šablony došlo k chybě.
Method public static com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil.getArticleByUrlTitle(long,java.lang.String) throws com.liferay.portal.kernel.exception.PortalException,com.liferay.portal.kernel.exception.SystemException threw an exception
1<#include "${templatesPath}/105702" /> 
2<#assign currentURL = themeDisplay.getURLCurrent() /> 
3<#assign articleURL = currentURL?substring(currentURL?index_of("-") + 2) /> 
4 
5<#assign articleService = objectUtil("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil") /> 
6 
7<#assign journalArticle = articleService.getArticleByUrlTitle(themeDisplay.getScopeGroupId(), articleURL) /> 
8<#assign insuranceArticleId = getJournalArticleAttribute(journalArticle, 'insurance') /> 
9 
10<#if entries?has_content> 
11   
12	<#list entries as curEntry> 
13	  <#assign id = curEntry.getAssetRenderer().getArticle().getArticleId() /> 
14	   <#if id == insuranceArticleId> 
15	    <div class="Grid"> 
16       <div class="Grid-col Grid-col--xsNotGrow"> 
17    				<img src="${getArticleAttribute(curEntry, 'icon')}" alt="" class="Post-image" width="64"> 
18    	 </div> 
19    	 <div class="Grid-col"> 
20         ${getArticleAttribute(curEntry, 'text')} 
21        </div> 
22      </div> 
23		</#if> 
24	</#list> 
25</#if>