Vyplatí se paušál pro OSVČ?

Už třetím rokem se mohou OSVČ v Česku zaregistrovat k platbě takzvané paušální daně. V roce 2024 dojde k jejímu výraznému zvýšení, a to konkrétně na 7498 korun měsíčně. Je tedy stále paušální daň pro podnikatele výhodná?

7 minut čtení
Obrázek ke článku Vyplatí se paušál pro OSVČ?

Co je to paušální daň?

Paušální daň je daňový režim, který umožňuje podnikatelům platit fixní částku daně místo složitého výpočtu daní na základě jejich příjmů a výdajů. Týká se to OSVČ, kteří nejsou registrovaní jako plátci DPH, nejsou součástí insolvenčního řízení a jejichž roční příjmy z podnikání nepřesahují dva miliony korun. Pásma paušální daně jsou celkem tři.

Proč paušální daň poroste?

Hlavním důvodem nárůstu paušální daně v roce 2024 je významná změna v odvodech na sociální pojištění. Tento nárůst je součástí konsolidačního balíčku vlády a týká se všech tří pásem. Zvýšení ale bude nejmarkantnější pro podnikatele v první pásmu.

Vyplatí se paušální daň pro OSVČ?

Zda je pro vás paušální daň výhodná, závisí na několika klíčových faktorech. Zaprvé důležitou roli hraje finanční rozpočet. Paušální daň může být efektivní volbou pro podnikatele s nízkými provozními náklady, protože umožňuje jednodušší a často nižší daňové závazky. Dalším faktorem je komplexnost podnikání. Pro jednoduché podnikatelské aktivity s minimem vstupních a výstupních faktorů je paušální daň časově efektivním řešením.

Třetím faktorem je předvídatelnost příjmů a výdajů. Pokud má podnikatel stabilní a předvídatelné finanční toky, pak paušální daň zjednodušuje plánování a rozpočet. Čtvrtým hlediskem je administrativní náročnost. Paušální daň výrazně snižuje administrativní zátěž spojenou s daňovým přiznáním, což je výhodné zejména pro menší OSVČ, kteří nemají kapacity na složitou administrativu.

Pokud si nejste jisti, zda se vám režim vyplatí, můžete se přesvědčit sami. Stačí zadat potřebné údaje do jakékoliv online kalkulačky.

Kolik je paušál pro OSVČ a jak se přihlásit?

Připojení k režimu paušální daně od roku 2024 je možné už teď, a to až do 10. ledna 2024. Od začátku příštího roku právě nastane další markantní zvýšení paušální daně. Nejvíce to pocítí podnikatelé v první pásmu, kde se paušální daň zvedne z letošní 6208 korun na 7498 korun měsíčně.

Komunikovat s finanční správou ohledně úvodního vstupu do paušálního režimu je možné online, a to přes oficiální portál Mojedane.cz nebo datovou schránku, nebo osobní návštěvou finančního úřadu. Není třeba kontaktovat ČSSZ nebo zdravotní pojišťovnu. Všechny potřebné informace se mezi úřady automaticky předávají.

Vstup do paušálního režimu je dobrovolný. Ti, kteří chtějí používat výdajové paušály nebo vést daňovou evidenci s reálnými náklady, se nemusí k paušální dani přihlašovat. Formulář pro oznámení je dostupný v písemné formě nebo online přes interaktivní aplikaci Finanční správy.

Po vyplnění formulář odevzdáte vašemu místně příslušnému finančnímu úřadu, a to buď elektronicky přes datovou schránku, nebo poštou či osobně na podatelně finančního úřadu. Pokud jste paušální daň platili už v roce 2022 nebo letos a chcete v tom pokračovat, není třeba podnikat žádné další kroky; automaticky budete pokračovat i v následujících letech.

Pokud se rozhodnete opustit paušální režim v roce 2024 a vrátit se k zálohovému způsobu placení daní, musíte to oznámit finanční správě také do 10. ledna 2024.

Výhody a nevýhody paušální daně

Paušální daň pro OSVČ má své výhody i nevýhody a jejich váha může záviset na konkrétní situaci podnikatele.

 Výhody:

 • Daňové výpočty jsou jednoduché a administrativa je minimální

 • Plánování daňových povinností je snazší díky stabilním sazbám

 • Nízké náklady na účetnictví

 • Menší pravděpodobnost komplikací spojených s daňovými kontrolami

 • Rychlost

 Nevýhody:

 • Menší možnost optimalizace daňových nákladů kvůli fixní sazbě.

 • Vysoké provozní náklady nebo investice mohou znamenat, že paušální daň není finančně výhodná

 • Při nízkých příjmech hrozí riziko přeplacení daně.

 • Nelze odpočítávat výdaje spojené s podnikáním, například cestovní náklady nebo investice do vybavení

Paušální daň může živnostníkům nabídnout výrazné snížení administrativní zátěže a také potenciální finanční výhody. Všechny daňové záležitosti a pojistné jsou řešeny jednou měsíční platbou, takže není nutné komunikovat se třemi různými úřady a podávat daňová přiznání nebo přehledy pojistného.

Pro živnostníky s nižšími příjmy může tento způsob zdanění také znamenat větší finanční jistotu v důchodovém věku. Namísto odvodu minimálního sociálního pojistného přispívají pravidelnými paušálními zálohami na sociální pojištění o 15 procent vyšší částkou.

Mohlo by Vás zajímat:


7 tipů, jak proměnit stížnosti a reklamace ve vítězství pro váš podnik

Stížnosti a reklamace od zákazníků jsou nevyhnutelnou součástí každého podnikání. To, jak se k nim postavíte však může mít zásadní vliv na pověst vaší firmy a spokojenost zákazníků.

6 minut čtení
Obrázek ke článku 7 tipů, jak proměnit stížnosti a reklamace ve vítězství pro váš podnik

Pojďme si představit 7 klíčových bodů, které vám pomohou zvládnout vyřizování stížností a reklamací tak efektivně, jak jen to jde.

1. Vžijte se do role zákazníka

Prvním krokem k úspěšnému vyřizování stížností je pochopení perspektivy zákazníka. Myslete na to, že zákazníci často reagují emocionálně, a proto je důležité naslouchat jejich podnětům s empatií a respektem. To je základ komunikace se zákazníky. Ukažte jim, že jejich názor pro vás má hodnotu a neberete ho na lehkou váhu. I když zákazník není spokojený, zachovávejte klid a profesionální přístup.

2. Reagujte rychle

Rychlost je jedním z klíčových prvků při vyřizování stížností. Věřte, že stejně jako vy, ani zákazníci nechtějí ztrácet svůj drahocenný čas se zdlouhavými reklamacemi. Snažte se vytvořit procesy, které vám umožní na stížnosti reagovat okamžitě. Čím rychleji totiž budete reagovat, tím spokojenější zákazníci budou.

3. Zaškolte svoje zaměstnance

Zajistěte školení pro zaměstnance nebo svoje partnery, aby věděli, jak se mají adekvátně chovat a reagovat na stížnosti. Nejlepší je si vytvořit interní manuál, který bude všem k dispozici v případě, že se objeví reklamace. Prvním bodem by mělo být neignorování stížnosti, protože to může vést ke ztrátě zákazníka. Důležité také je nabídnout takové komunikační kanály, které budou pro ně přívětivé a jednoduché. Pamatujte na to, že pokud například na webových stránkách chybí telefonický kontakt velmi to snižuje důvěru celého vašeho podnikání.

4. Buďte transparentní a podávejte pravdivé informace

Je přirozené, že zákazníci chtějí vědět, co se s jejich podněty děje. Buďte co nejvíce transparentní a průběžně je informujte o tom, v jaké fázi se zrovna řešení problému nachází. V žádném případě jim nelžete, mohli byste si tím nenávratně narušit jejich důvěru. Bez ohledu na to, zda je chyba na straně podniku či nikoliv, vždy se omluvte za to, že zákazník zažil nepříjemnost.

5. Dělejte si záznamy a vše dokumentujte

Důležitou součástí řešení stížností je pečlivý záznam a dokumentace. Když si budete poctivě uchovávat veškeré záznamy o stížnostech a reklamacích, snadno se vám podaří identifikovat opakující se problémy a vyhodnocovat efektivitu vašich opatření. Každý podnět od zákazníka je cennou informací pro vaše podnikání. Mnohdy může odhalit věci, které by vás samotné ani nenapadly.

6. Navrhněte adekvátní kompenzaci

Jakmile přejdete k fázi řešení, buďte flexibilní. Nabídněte zákazníkovi adekvátní kompenzaci, která odpovídá jeho problému. Ať už jde o vrácení peněz, výměnu produktu nebo jiná opatření, určitě zákazníka neodbývejte. Když navíc k řešení přiložíte jako omluvu slevu na další nákup, budujete si tím nejen dobré povědomí, ale také zvyšujete pravděpodobnost, že u vás daný zákazník znovu nakoupí.

7. Sbírejte zpětnou vazbu a zdokonalujte se

Zpětná vazba od zákazníků je to nejcennější, co se k vám může dostat. Neberte ji proto na lehkou váhu a zkuste ji naopak využít ke zdokonalování vašich produktů a služeb. V případě, že dostáváte stížnosti na stejné věci opakovaně, je to signál, že je třeba provést patřičné změny. Pamatujte na to, že stížnosti ze stran zákazníků jsou tou nejlepší příležitostí k učení se z chyb. Místo toho, abyste se bránili, přijměte je jako šanci k růstu a zdokonalení vaší firmy.

Proměnit stížnosti a reklamace ve vítězství pro váš podnik je umění, které vyžaduje pozornost, empatii a strategický přístup. Každá stížnost poskytuje jedinečnou příležitost nejen k nápravě chyby, ale také k posílení vztahu se zákazníkem.

Mohlo by Vás zajímat:

4 tipy: Jak se chránit proti žalobám a právním sporům

Jak být úspěšný v e-commerce

Inzerce ve vyhledávačích: Jak snadno spustit reklamu na Googlu a Seznamu

Jak zvládnout platební morálku zákazníků a klientů


Jak vybrat správný způsob účetnictví pro vaši firmu?

Správná volba účetnictví může zásadně ovlivnit hospodářský výsledek firmy a její finanční plánování. I když jde o malé podnikatele, pro úspěch firmy je vždy nutné dodržet účetní standardy a pravidla. Způsobů vedení účetnictví je ale hned několik.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Jak vybrat správný způsob účetnictví pro vaši firmu?

Účetnictví pro malé firmy vs. velké podniky

Zatímco malé firmy mohou často vystačit s jednoduchým účetnictvím nebo daňovou evidencí, větší podniky vyžadují dvojité účetnictví. Důležité je provádět pravidelnou finanční analýzu a vytvářet účetní záznamy, které poskytují jasný přehled o finančním zdraví firmy.

Malé firmy, například startupy, často operují s omezenými zdroji a potřebují účetní systém, který je hlavně flexibilní a nenáročný na čas. Jednoduché účetnictví, pro ně často stačí, protože se soustředí na základní transakce a finanční operace, jako jsou například prodej a odběr zboží.

Na druhé straně větší podniky se setkávají s mnohem složitějšími finančními transakcemi, jako jsou sloučení a akvizice firem nebo leasingové smlouvy. Z tohoto důvodu je dvojité účetnictví, které sleduje každou transakci z obou stran (tedy jak debet, tak kredit), často nezbytností.

Online účetnictví a účetní software

Online účetnictví je software, který je dostupný přes internet. Na rozdíl od tradičního účetního softwaru nainstalovaného na osobním počítači je online účetní software hostován na cloudovém serveru. To umožňuje uživatelům přistupovat k účetním datům a provádět transakce z různých zařízení (mobilních telefonů, tabletů a notebooků). Stačí pokud jste připojeni k internetu. Díky tomu tak mohou majitelé firem přistupovat ke svým účetním záznamům kdykoli a odkudkoli, což jim pomůže sledovat finanční zdraví svého podniku v reálném čase. Toto řešení také umožňuje snadné sdílení údajů s účetními a daňovými poradci.

Existuje mnoho účetních programů, které nabízejí širokou škálu funkcí, od základní evidence po pokročilé finanční analýzy. Výhodou těchto softwarů je jejich schopnost automatizovat řadu rutinních účetních úkonů, například zaznamenávání transakcí, fakturace atd. To šetří čas a snižuje riziko chyb. Některé programy nabízejí také možnost integrace s dalšími aplikacemi, třeba správu zásob. To zvyšuje efektivitu a flexibilitu.

Pro podniky působící v Česku je také klíčová integrace s EET (elektronická evidence tržeb). Mnoho moderních účetních softwarů nabízí tuto integraci jako standardní funkci, což usnadňuje splnění daňových povinností a minimalizuje administrativní zátěž.

Outsourcing účetnictví

Outsourcing, tedy přesunutí části vnitřních procesů ve firmě na externího dodavatele, je dalším a čím dál oblíbenějším způsobem, jak účetnictví libovolně velké firmy řešit. Externí společnosti totiž často disponují týmem odborníků se specializovanými znalostmi v různých oblastech účetnictví, od daňového plánování po audit. To může firmám pomoci získat přístup k expertním znalostem, aniž by musely tyto odborníky zaměstnávat na plný úvazek.

Outsourcing také může být často finančně výhodnější a umožňuje firmám snadno a rychle upravovat rozsah účetních služeb podle aktuálních potřeb. Důležité je provést důkladný průzkum a vybrat spolehlivého a zkušeného poskytovatele, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Daňové výhody a optimalizace

Daňová optimalizace znamená, že firma používá všechny legální způsoby, aby platila daně jenom tolik, kolik musí, a ne víc. Daně totiž mohou být pro firmy velkou finanční zátěží. Správným postupem a využitím nástrojů, ale mohou firmy snížit své daňové náklady, a přitom dodržovat daňové předpisy.

Základem daňové optimalizace je vedení přesných a aktuálních účetních záznamů. To je klíčové pro jakoukoli daňovou strategii. Tyto záznamy umožňují podnikům identifikovat potenciální daňové úlevy a zároveň se ujistit, že splňují všechny své daňové povinnosti.

Daňových úlev pro podniky existuje totiž celá řada. Mohou zahrnovat úlevy pro výzkum a vývoj, investiční pobídky, slevy na zaměstnance nebo podporu malých podniků. Česká republika má deset forem daňových úlev. Jedná se třeba o osvobození jednotlivců od DPH, snížení daňových sazeb nebo slevu na dani.

Audit a kontrola

Audit a kontrola účetnictví jsou klíčové nástroje, které firmám umožňují zůstat transparentními a důvěryhodnými. Tyto nástroje mohou odhalit nejen potenciální problémy, ale také přinést příležitosti pro zlepšení a optimalizaci.

Audit je jakýsi nezávislý „zdravotní“ přehled financí, systémů nebo postupů ve firmě. Může identifikovat chyby v účetnictví, jako jsou chybné rezervace odpisů, které mohou zkreslovat skutečný hospodářský výsledek firmy. Tyto chyby mohou být neúmyslné nebo výsledkem nesprávné interpretace účetních standardů.

Kontrola se pak zaměřuje na průběžné sledování účetních úkonů a transakcí, aby se zajistilo, že jsou přesné a správné.

Správná volba v oblasti účetnictví tedy může mít pro firmu obrovský dopad. Při výběru je důležité zvážit všechny možnosti, od jednoduchého účetnictví až po komplexní řešení s důrazem na daňové výhody a optimalizaci. Bez ohledu na vaši volbu je důležité mít jasný přehled o všech účetních postupech a postarat se o jejich pravidelnou kontrolu a aktualizaci.

Mohlo by vás zajímat:


Indexování pojištění: Nenechte se doběhnout inflací!

Podnikání bez pojištění je hazard s vaší budoucností. Pokud nemáte neomezené finanční zdroje, pojištění se vám vyplatí. Aby vám ovšem pojištění dokázalo vždy poskytnout náhradu všech nákladů na opravu nebo znovupořízení v nových cenách, nezapomínejte na jeho pravidelnou indexaci.

4 minuty čtení
Obrázek ke článku Indexování pojištění: Nenechte se doběhnout inflací!

Bez pojištění by byl život podnikatelů mnohem těžší. Díky kvalitně sestavenému pojištění se při podnikání nemusíte bát poškození firemního majetku, vozidel, škod způsobených vlastními zaměstnanci ani třeba špatných rozhodnutí. Je tu ale jeden háček – pojistka může zastarat a v případě pojistné události vám pojišťovna vyplatí podstatně méně peněz, než budete potřebovat. Jak je to možné a jak se této situaci vyhnout? V tomto článku vám prozradíme, jak vám dokáže pomoci indexování pojistných smluv.

Udržování hodnoty pojistných smluv

Nejprve si řekněme, co si má člověk představit pod indexací pojištění. Je to pravidelná aktualizace pojištění, která zajišťuje udržování hodnoty vašeho pojištění v postupujícím čase – formou průběžného navyšování částek, na které jste se v minulosti pojistili. Tyto částky pojišťovny označují jako pojistné částky a jejich úkolem je pomoci vám překonat určitou škodu nebo výpadek příjmů. Tedy překonat kritické situace ohrožující chod podnikání, a ty mohou ve vašem podnikatelském životě nastat velmi nečekaně. Často v ten nejméně vhodný okamžik.

V průběhu let dochází na trhu ke zvyšování cen zboží a služeb, ale také hodnoty vaší firmy a majetku. Tomuto trvalému zvyšování cen se všeobecně říká inflace. Jinými slovy, kvůli inflaci má tisícikorunová bankovka v dnešní době výrazně jinou (nižší) hodnotu než třeba před čtyřmi lety. Koupíte si toho za ni zkrátka mnohem méně. To samé platí u pojištění. Abyste vám tedy mohlo pojištění zajistit stejnou hodnotu plnění, jako před několika lety, je potřeba pojistné částky pravidelně navyšovat.

Náhrada škody v nových cenách

Pravidelná aktualizace pojistných smluv zajišťuje, že vám pojištění dokáže pomoci i po letech stejně účinně, jako v okamžiku podepsání pojistné smlouvy před lety. A to navzdory postupnému růstu cen zboží a služeb.

Představte si situaci, kdy jste si například v roce 2019 pořídili budovu pro podnikání, v nových cenách za 10 milionů korun. Na tuto hodnotu byla nastavena i pojistná částka ve vašem pojištění, a pojistku jste od té doby neaktualizovali. Za těchto okolností byste si v současnosti už stejnou budovu v případě jejího zničení neměli šanci za pojistnou částku 10 milionů znovu pořídit. Po pouhých čtyřech letech totiž nové ceny stouply na hodnotu cca 14 milionů korun. Chyběly by vám tak čtyři miliony korun na pokrytí nákladů spojených se znovupořízením stejné budovy.

Bez pravidelných aktualizací pojistných smluv se také vystavujete riziku podpojištění. Například při částečné škodě na majetku ve výši jednoho milionu korun vám hrozí stejná situace jako při zvýšení nových cen nemovitostí. Milion z roku 2019 nemá stejnou „hodnotu“ jako stejná částka v současnosti. Ze strany pojišťovny bude tedy „kráceno“ pojistné plnění ve stejném poměru, jako v případě budovy z předchozího odstavce. Poměr 10 milionů ku 14 milionům dává hodnotu 0,714; přestože vám pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši jednoho milionu korun, reálná „užitná“ hodnota milionu z roku 2019 bude na současném trhu jen zhruba 714 tisíc korun (pro zjednodušení příkladu neuvádíme spoluúčast).

Pouze pravidelná aktualizace pojistných smluv, a zejména pak pojistných částek a limitů, spolehlivě ochrání podnikání nejen před rozmary počasí, ale i před inflací. A jedině dobře nastavené a pravidelně aktualizované pojistné smlouvy dokážou vašemu podnikání zajistit dostatečnou ochranu, kvůli které jste si tyto pojistné smlouvy sjednávali.

 

Mohlo by vás zajímat:

 


Startup myco: Houby jako ekologická alternativu plastů a dřeva

Jihomoravská firma myco letos vyhrála v nové kategorii startupů v soutěži SME Enterprize Generali České pojišťovny. O netradičním podniku a jeho cestě k udržitelnosti se zasadil jeho zakladatel David Šohaj Minařík.

9 minut čtení
Obrázek ke článku Startup myco: Houby jako ekologická alternativu plastů a dřeva

Již třetím rokem Generali Česká pojišťovna soutěží SME EnterPRIZE podporuje udržitelné podnikání u mikro, malých a středních podniků. V letošním roce si připravila novinku – kategorii startupů, kterou zaštítila agentura CzechInvest, která se věnuje podpoře startupů více než 10 let.

Vítězem se stala firma myco, která zkoumá, vyvíjí a vyrábí funkční přírodní materiály z houbového mycelia a odpadů zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu. Tento nevšední podnik založil v roce 2021 akademický malíř David Šohaj Minařík.

Zaujala ho myšlenka využití podhoubí (mycelium) k jiným než běžným účelům. Při zkoumání mycelia se zaměřil zejména na jeho možné využití při tvorbě pevné a plně přírodní suroviny. Díky tomu vyrobil materiál, který je levný, variabilní, rychle vyrobitelný a co je nejdůležitější – ekologický. Dnes firma čítá už 11 zaměstnanců.

Je v dnešní době těžké založit si startup, který funguje na základě principů udržitelnosti?

V tomto případě hraje důležitou roli, kde jej zakládáte. Pokud jej zřizujete například v Rakousku, tak je to opravdu jednoduché. Naopak v České republice je proces obtížnější. Musíte mít štěstí nejen na lidi, ale i na instituce. Například zde na jižní Moravě sdružuje různé inovativní a udržitelné startupy Jihomoravské inovační centrum (JIC), které nám velmi pomáhá. Avšak samotná myšlenka založit si startup je reálná. Jen je zapotřebí mít originální byznysplán a investovat do něj mnoho peněz. Pak už zbývá být pracovitý a motivovaný, protože bez toho by to nešlo. Člověk tomu nápadu musí opravdu věřit.

Co byste vzkázal začínajícím startupům?

Podstatné je uvědomit si, že vím, do čeho jdu a proč. Když v tom mám jasno, je zapotřebí namotivovat i nejbližší rodinu, protože se do ní vaše práce bude promítat. Dalším důležitým faktorem je najít si schopné, motivované a upřímné lidi, kteří do toho půjdou s vámi. Bez nich by to zkrátka nešlo. No a v neposlední řadě je to o překonávání překážek a strachu. Každému začínajícímu startupu bych poradil následující: odvahu, povinnou psychohygienu, zpětnou vazbu a monitoring trhu.

Proč jste se rozhodli vsadit na podhoubí?

Houby a podhoubí jsou mým koníčkem více než 10 let. Už od doby, co jsem studoval umění, mě houby nepřestávaly fascinovat. Primárně jsem je začal studovat kvůli jejich účinkům a možnému využití v potravinářství. I přes to mě stále udivuje, že o tomto organismu víme tak málo. Myslím, že si ani neuvědomujeme, jaké množství se jich nachází okolo nás a jaké blahodárné účinky mají.

Jak a kdy jste si uvědomil, že právě podhoubí můžete využít i na jiné účely než přímo v potravinářství?

Houby obsahují mnoho vitamínů, vlákniny a další prospěšné látky. A tak jsem začal pěstovat houby. Zlom nastal, když moje dcera onemocněla. Přemýšlel jsem, jak bych mohl houby využít jinak, lépe. Začal jsem je studovat a zkoumat do hloubky s pomocí mého kolegy. Zjistili jsme, že mají mnoho zajímavých vlastností, které bychom mohli využít jako náhradu obalového materiálu. Tak jsme založili startup a začali se tomu naplno věnovat. 

Co je mycelium a jak s ním v praxi pracujete?

Mycelium je hustá síť jemných vláken, která tvoří podhoubí hub. Slouží k získávání vody a živin z okolního prostředí a je velmi odolné, pružné a adaptabilní. Dokonce se dokáže rozrůstat i v nepříznivých podmínkách. Toho my využíváme při výrobě. Základem našeho materiálu je vždy odpadní surovina. Například piliny, odpadní papír, textilie nebo konopné stonky. Mycelium totiž slouží jako pojivo. Tím, že materiálem proroste, ho zpevní a pomůže vytvarovat přesně tak, jak je potřeba.

Jaké je využití mycelia a které materiály může nahradit?

Materiál z mycelia má řadu využití. Aktuálně máme nejvíce odběratelů z řad firem, které poptávají obalové materiály. Vyrábíme univerzální i unikátní obaly. Univerzálními nahrazujeme velké množství různých druhů folií a obalů, které firmy dávají do různých krabic, aby se výrobky nepoškodily. Těmi unikátními mám na mysli různé předměty dělané na zakázku.

Co všechno z něj vyrábíte?

V rámci unikátních projektů jsme zhotovili například diplomy nebo náplně do difuzérů. Také vyrábíme různé dárkové předměty. Vedle obalových materiálů má podhoubí využití i ve stavebnictví. Z bukových pilin a mycelia dokážeme vyrobit pevný materiál, který by mohl nahradit překližku. Díky izolační schopnosti podhoubí je možné nahradit standartní EPS desky těmi našimi. Jejich velkou výhodu je, že jsou odolnější, netaví se a při hoření neprodukují toxické zplodiny.

Také dokážeme nahradit polyuretan, který se využívá společně s pachem dravce do pachových ohradníků, které se používají okolo silnic s častým výskytem zvěře. Problémem této dosud využívané látky je, že není rozložitelná a je pro okolí toxická.

A jaké příležitosti v praxi vidíte?

Velký potenciál podhoubí vidím například v pohřebnictví. Setkal jsem se s firmou v zahraničí, která si vybudovala svůj byznys na výrobě uren a rakví. To mi přišlo velmi zajímavé. My jsme prozatím zpracovávali urnu pouze jednou.

Spolupracujete s jinými firmami na nějakém vývoji?

Výrobky od nás využívají nebo využily firmy Treed, E.ON, Běhej lesy nebo Sonnentor. Spíš se vždy jednalo o jednorázovou unikátní zakázku než o pravidelnou spolupráci. V současné době bude probíhat vývoj s firmou Philip Morris. Chtějí pomoci odbourat zápach v jejich zařízeních, tak uvidíme. Také spolupracujeme s různými univerzitami a já jsem začal pracovat externě pro Akademii věd České republiky. Díky tomu můžu být u výzkumu blíže a společně s vědci diskutovat nad možným dalším využitím. Samozřejmě zakázky jsou něco, co k práci potřebujeme. Bez toho bychom nemohli podnikat. Máme rozpracovaný výzkum sorbentů, ale bohužel více vám prozradit nemůžu, projekt je teprve na začátku.

Co máte namysli, když mluvíte o naivní ekologii? Naposledy jste o ní mluvil v pořadu DVTV s Danielou Drtinovou.

Naivní ekologie rovná se greenwashing. Nemám rád bezmyšlenkovité a naivní řeči o ekologii a životním prostředí. Někteří lidé si chtějí zachovat pohodlí, ale zároveň chtějí být extrémně ekologičtí a mluvit o tom. A to nestačí, musíte to myslet vážně. Například proč se musí piliny balit do pytlíku z polypropylenu? Nepřijde mi to zrovna ekologické řešení... Vím, že je to lepší, ale pojďme to dělat jinak, smysluplně. Jsem rád, že Evropská unie nás k tomu pomalu vede.

Kromě toho, že vyrábíte materiál, který je dokonale udržitelný, dbáte i na další principy udržitelnosti?

Letos na jaře jsme se přestěhovali do nových prostor. Tam se zřídila nová automatizovaná výrobní linka, aby dokázala reagovat na zvýšenou poptávku a zároveň aby čištění substrátu bylo nízkoenergetické. Rádi bychom do budoucna řešili i větší automatizaci. Co se týče uhlíkové stopy, tu se snažíme řešit již od úplného začátku. Teď nás v nejbližší době bude čekat LCA analýza, tak uvidíme, jak dopadneme. Co se týče dalších plánů, nějaké máme, ale ještě nevím, jestli zůstaneme ve stávající budově. To rozhodne čas. Nicméně rádi bychom si pořídili do budoucna fotovoltaiku, která nám pomůže s větší soběstačností v rámci úspory energií.

Co tedy pro vás znamená udržitelnost?

Pro mě osobně to znamená čisté svědomí. Každý z nás by si měl uvědomit, že to nikdy nezvládneme, pokud se všichni neodhodláme s tím něco dělat. Přeci nezkazíme životy ostatních, kteří budou žít v budoucnosti. Zároveň je pro mě udržitelnost synergie společnosti, ekologie a ekonomiky. Aby vše mohlo fungovat, musí tohle být v souladu. Například my jako myco chceme mít levný materiál, aby mohl nahradit plasty. Společnost nás akceptuje a kvituje to a zároveň naší výrobou neohrožujeme přírodu.

Proč jste se přihlásil do soutěže SME EnterPRIZE a šel byste do toho znovu?

SME EnterPrize byla pro nás jasnou volbou, jelikož tolik soutěží pro startupy v Čechách není. O soutěži nás informovalo Jihomoravské inovační centrum. Díky tomu, že materiál z mycelia není příliš známý, jsme se mohli touto formou zviditelnit. To, že jsme nakonec mezi startupy vyhráli, bylo pro nás příjemné překvapení.

Mohlo by vás zajímat:


4 tipy: Jak se chránit proti žalobám a právním sporům

Podnikání v sobě skýtá právní rizika v podobě sporů a žalob. Jak se chránit? Přinášíme vám článek, ve kterém najdete čtyři kroky k prevenci a tipy na mimosoudní řešení sporů.

10 minut čtení
Obrázek ke článku 4 tipy: Jak se chránit proti žalobám a právním sporům

Prevence žalob

Kromě výhod s sebou podnikání nese také určitá rizika, jako jsou právní spory a žaloby. Ty mohou mít značný dopad finančně i reputačně. Důležité je nastavit si takové postupy, které vám dají pevný právní základ pro vaše podnikání. Díky nim snížíte pravděpodobnost, že se ocitnete uprostřed sporu. Zároveň vám přiblížíme možnosti mimosoudních řešení sporů pro případ, že se přece jen nějaký objeví.

1. Správně nastavená smlouva je základ

Smlouvy představují základní stavební kámen každého obchodního vztahu a fungují také jako prevence proti právním sporům. Při uzavírání smluv je nezbytné mít přesně dohodnuté podmínky, které určí práva a povinnosti všech stran.

V rámci smlouvy můžete také uzavřít s druhou stranou Rozhodčí doložku. Jedná se ozvláštní doložku ve smlouvě, která zakládá pravomoc rozhodců k rozhodování případných sporů, na místo obecných soudů.  Výhodou takového řízení je, že proces je zpravidla ústní, neveřejný a rychlý. 

2. Průběžná dokumentace a kontrola dodržování právních přepisů

Udržování důkladné a správné dokumentace je klíčové pro zajištění transparentnosti a záznamu všech podnikatelských transakcí. Veškeré doklady, jako jsou smlouvy, faktury, e-maily a další komunikační záznamy, by měly být archivovány a připraveny k případnému použití. Jedná se především o strategické opatření, které může posloužit jako nezbytný důkazní materiál v případě, že se vyskytne právní spor. Kvalitní dokumentace může značně usnadnit vyjednávání a řešení potenciálních konfliktů s klienty, partnery nebo zaměstnanci a zároveň posloužit, jako pevný štít při obhajobě.

K průběžné dokumentaci zařaďte také kontrolu dodržování pracovních předpisů, zákonu i pravidel, které platí ve vašem odvětví podnikaní. Může to být interní audit, proškolení zaměstnanců, stížnosti, razítka od odborníků nebo certifikáty. Během kontroly mohou být identifikovány potenciální problémy, nesrovnalosti, nebo nedostatky v procesech a postupech. S těmi pak můžete pracovat dále tak, aby se problémy daly včas řešit a neprohlubovaly se.

Postarejte se o to, aby o potřebných pravidlech měli přehled formou školení i vaši zaměstnanci. Poté pohlídejte, aby je dodržovali.

3. Prevence v podobě právní konzultace

Následující krok se týká právního poradenství. Mít k dispozici právního poradce nebo právní tým může pomoci v průběhu vedení podniku i v případě řešení vzniklých konfliktů. Právní odborník se seznámí se situací ve vašem podniku a pomůže vám předejít mnoha problémům už v počáteční fázi. Poskytne vám rady ohledně právních otázek, může pomoci identifikovat potenciální rizika a navrhnout strategie pro jejich minimalizaci. Můžete tak podnikat s větší jistotou, že vaše kroky jsou chráněny v souladu se všemi právními předpisy.

4. Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti může být zvláště užitečné v odvětvích, kde existuje zvýšené riziko žalob ze strany klientů, zákazníků nebo jiných třetích stran. Mělo by krýt pojištění při újmě na zdraví i poškození majetku, které je způsobeno podnikatelskou činností. Přičemž jsou většinou zahrnuty jak vady při prodeji a provozování služeb, tak havárie a katastrofy. Toto pojištění může pokrýt náklady spojené s právní obranou, včetně nákladů na právní poradce a soudní poplatky. Tímto nástrojem můžete minimalizovat osobní finanční riziko.

Před uzavřením pojištění je však důležité konzultovat vše s pojišťovacím poradcem a pečlivě zvážit výši krytí a další podmínky, aby byla zajištěna nejlepší ochrana pro konkrétní podnikatelskou činnost.

Řešení sporů

I když jste provedli všechny kroky prevence, nelze vyloučit, že se přece jen něco stane. V případech, kdy vznikne neshoda nebo konflikt, není vždy nejlepším řešením ihned směrovat případ k soudnímu řízení. Mezi nesoudní způsoby řešení patří například už výše zmiňovaná Rozhodčí doložka, dále pak mediace a vyjednávání. Tyto cesty mohou nabídnout rychlejší, levnější a mnohdy i méně konfliktní způsob, jak řešit spory. Vždy je důležité rozhodnout se na základě konkrétního kontextu sporu a konzultovat s právním poradcem vhodnost navrhovaného řešení.

Mediace je proces, při kterém třetí strana (mediátor) pomáhá stranám konfliktu najít vzájemně akceptovatelné řešení. Mediátor je kvalifikovaný člověk, který ke sporu zaujímá nestranný postoj a je schopen objektivně hodnotit postup obou stran sporu. V České republice existuje seznam těchto kvalifikovaných osob „Seznam mediátorů“. Tento proces umožňuje zúčastněným stranám aktivně spolupracovat při hledání kompromisu a udržet kontrolu nad výsledkem sporu. Mediace může být zejména užitečná při konfliktech, které vyžadují udržení obchodního vztahu mezi stranami.

Vyjednávání zahrnuje přímou komunikaci mezi stranami konfliktu za účelem dosažení dohody. To může být výhodné pro jednodušší spory, které lze rychle a efektivně vyřešit bez potřeby zásahu třetí strany. Vyjednávání umožňuje stranám pružnost a možnost dosáhnout rychlého řešení, aniž by se zapojily do složitého a často nákladného soudního procesu.

Ochrana proti žalobám

Možností, jak předejít právním sporům je několik. Základem je však vždy správně nastavená smlouva, o kterou se vždy budete moct opřít a také pečlivá průběžná dokumentace. Jakmile budete mít pevný základ, zvažte právního konzultanta přímo ve vaší firmě, pomůže vám předejít mnoha problémům již v zárodku a zároveň vám může poradit například při zařizování pojištění odpovědnosti.  I přes všechny kroky je však možné, že se přece jen ocitnete uprostřed sporu, v tom případě doporučujeme zvážit rychlejší a méně nákladné možnosti řešení, jako je mediace, Rozhodčí doložka, či vyjednávání.

Mohlo by vás zajímat:


Jak efektivně komunikovat s klienty? Dodržujte těchto 9 zásad

V dnešním konkurenčním byznysovém prostředí je schopnost efektivně komunikovat se zákazníky klíčovým faktorem úspěchu. Jakmile dokážete porozumět a naplnit potřeby svých klientů, můžete budovat dlouhodobé vztahy a získávat loajální zákazníky.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Jak efektivně komunikovat s klienty? Dodržujte těchto 9 zásad

 

V tomto článku se podíváme na klíčové principy a strategie, které vám pomohou komunikovat co nejvíce efektivně a úspěšně.

1. Naslouchejte a buďte empatičtí

Jedním z nejdůležitějších prvků efektivní komunikace je schopnost aktivně naslouchat. Tímto způsobem klientům dáváte najevo, že jim rozumíte a že jsou pro vás jejich názory důležité. S tím jde ruku v ruce také empatie, za pomocí které byste se měli snažit vcítit do pocitů a potřeb svých zákazníků. Empatická komunikace vytváří dlouhodobě pozitivní vztahy a zvyšuje spokojenost klientů.

2. Komunikujte jasně a srozumitelně

Aby byla komunikace co nejvíce efektivní, je potřeba zabránit možným nedorozuměním. Používejte jasný a srozumitelný jazyk a vyhýbejte se složitému technickému žargonu. Klienti by měli vaše zprávy pochopit rychle a snadno.

3. Respektujte je a chovejte se profesionálně

Respektování druhé strany je základním stavebním kamenem každé dobré komunikace. Ukažte svým klientům, že si jich vážíte, a vždy zacházejte s jejich zpětnou vazbou a stížnostmi s respektem. S tím se také pojí profesionální chování – buďte zdvořilí, ochotní a trpěliví, a to i v případě, že se zrovna dostanete do nepříjemné situace.

4. Personalizujte komunikaci na konkrétní zákazníky

Každý zákazník je jedinečný, proto byste tak k němu měli i přistupovat. Oslovujte jej jménem, dbejte na jeho individuální potřeby a snažte se mu poskytnout řešení šitá na míru. Věřte, že se vám to mnohokrát vyplatí. Každou takovou pozitivní zkušeností totiž budujete po malých krůčcích neprůstřelnou loajalitu klienta.

5. Využívejte různé komunikační kanály

Každý klient preferuje něco jiného. Někomu vyhovuje komunikace přes e-mail, jinému prostřednictvím sociálních sítí a někdo si s vámi nejraději rovnou zavolá. Dejte klientům na výběr z vícero komunikačních kanálů, aby si mohli vybrat ten pro ně nejpříjemnější. Když klientům umožníte komunikovat způsobem, který preferují, značně to celý proces zpříjemní a zjednoduší.

6. Buďte transparentní a budujte důvěru

Transparentnost, přímost a důvěryhodnost jsou vlastnosti, které klienti v komunikaci dokáží opravdu ocenit. Buďte k nim otevření ohledně vašich produktů, služeb i cen a vyvarujte se skrývání nebo dokonce zatajování informací. Důvěryhodnost vytváří pevný základ pro dlouhodobý vztah se zákazníky.

7. Připravte se na krizovou komunikaci

Život nás staví do nevídaných a mnohdy nepříjemných situací. Jinak tomu není ani v byznysové sféře, a proto je zásadní, abyste měli předem připravený plán krizové komunikace. Nikdy totiž nevíte, co za problém se může vyrojit. Rychlá, koordinovaná a upřímná reakce může minimalizovat škody a udržet důvěru zákazníků.

8. Koordinujte svůj tým a žádejte zpětnou vazbu

Pokud pracujete v týmu, je nesmírně důležité, aby všichni jeho členové byli na stejné vlně. Ujistěte se, že vaši kolegové mají veškeré dostupné informace a jsou schopni poskytovat takovou konzistentní komunikaci, kterou jste si s klientem předem nastavili. Dejte svému týmu i klientům prostor na poskytnutí zpětné vazby – konstruktivní poznatky jsou cenným nástrojem pro zlepšení celého chodu komunikace.

9. Sledujte a analyzujte zpětnou vazbu klientů

Vyžádat si zpětnou vazbu je jedna věc. Tou druhou, značně důležitější, je však poznatky analyzovat a na jejich základě vyvodit vhodné změny. Když budete navíc zpětnou vazbu sbírat pravidelně, získáte tím důležité informace o vývoji zákaznických potřeb, díky kterým budete moci optimalizovat nejen svou komunikaci, ale také nabídku produktů a služeb.

Mohlo by Vás zajímat:


Atraktivní firma z pohledu investora: co by měla splňovat?

Získat investici je pracný úkol, který důkladně prověří vaše podnikatelské schopnosti. Dalo by se říct, že pokud přesvědčíte investora, určitě zvládnete oslovit a získat i zákazníky. Přečtěte si, co při rozhodování o investicích rozhoduje a udělejte svou firmu pro investory co nejatraktivnější.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Atraktivní firma z pohledu investora: co by měla splňovat?

Peníze, které má podnikatel k dispozici ve správný čas, se často stávají klíčem k úspěchu firmy. Díky dostatku peněz můžete lépe prosadit svůj produkt nebo službu, rychle získat nové zákazníky, nakoupit nové vybavení nebo třeba najmout nové zaměstnance. Proto je schopnost přilákat investory (neboli obecně sehnat peníze) pro firmu nadmíru důležitá.

Když budete přesvědčeni, že nastal pravý čas hledat investora, musíte se do procesu pustit naplno. Nabídli jsme vám 10 tipů, jak investora najít a poradili, jaké dokumenty si pro něj připravit. Celý proces ale vždy začíná u vás. Vaše firma musí být dostatečně atraktivní, aby investora dokázala zaujmout. Udělejte si konkrétní představu, co může investici do vaší firmy udělat z pohledu investora atraktivnější. V tomto článku vám nabízíme přehled faktorů, které investory na firmách nejvíce zajímají.

Co investoři považují za důležité?

Každá firma je sice trochu jiná, ale přesto mají ty, které investory přitahují, několik společných rysů. Díky nim dokážou investory snáze přesvědčit a získat.

 1. Unikátní nápad. Dejte investorům vědět, čím váš produkt nebo služba vyniká a čím se odlišuje od konkurence. Unikátnost nápadu ve velké míře přispívá k tržnímu potenciálu, který je pro investory nejzásadnější „pákou“.

 2. Působení v rychle rostoucím odvětví. Investoři neustále hledají nové příležitosti, sledují trendy a vývoj trhu. Proto mnohem raději věnují své finance firmám, které se pohybují v odvětví s velkým potenciálem k růstu.

Trh se rychle mění a preference investorů s nimi. Podle odborného magazínu The Balance v posledních letech mezi nejvýkonnější odvětví na trhu patřilo zdravotnictví, technologie a spotřebitelský sektor. Aktuální zájem investorů ukazuje také náš žebříček nejhodnotnějších startupů světa.

 1. Realistický byznys plán založený na tvrdých datech. Byznys plán je hlavní dokument, který investora zajímá (spolu s prezentací Pitch deck). Shrnuje základní informace o vaší firmě, její vizi a potenciálu. Zkušenému investorovi neunikne, pokud svá čísla a cíle nafouknete do absurdních výšin. Držte se proto při zemi a navrhujte jen to, čeho je podle vás – a především podle reálných dat – skutečně možné dosáhnout.

 1. Umění komunikace a porozumění. Schopnost dobře komunikovat a jednat ve vzájemném respektu je pro přitáhnutí pozornosti a udržení investora dalším z naprosto zásadních faktorů. Můžete mít sebelepší produkt nebo službu i propracovaný byznys plán, ale pokud ho nebudete umět prodat a s investorem „normálně“ a lidsky komunikovat, partnerství nebude fungovat. Dejte si tu práci a poznejte investora na osobní úrovni.

 2. Silný tým a firemní kultura. Investor si musí být jistý, že máte ve firmě spolehlivý kolektiv, ve kterém je výborná atmosféra a táhne za jeden provaz. Jedině takový tým se může postarat o udržitelný a trvalý rozvoj firmy, a tím pádem i o zúročení investice.

 3. Propracovaná síť kontaktů. Úspěšnou firmu nemůžete vybudovat ve vzduchoprázdnu a investoři si to dobře uvědomují. Rozsáhlá a dobře propojená síť kontaktů vytvořená díky aktivnímu networkingu znamená v očích investorů plusové body, které mohou rozhodnout o tom, že do vaší firmy investují.

 4. Zodpovědný přístup k financím. Investora musíte přesvědčit o tom, že s jeho finančními prostředky naložíte maximálně efektivně. Bude ho tedy zajímat, jak jste s penězi hospodařili v minulosti, kolik už jste investovali ze své vlastní kapsy a samozřejmě také, jestli se netopíte v dluzích.

 1. Podpora ESG. Zkratka ESG (Environmental, Social, and Governance) zahrnuje aktivity v oblasti ekologie, společenské odpovědnosti a dodržování nejrůznějších norem. Investoři ocení, pokud bude vaše firma klást důraz na kolektivní odpovědnost a šetrný přístup k okolnímu prostředí. Řada z nich si totiž udržuje statut „společensky odpovědných investorů", kteří podporují ochranu životního prostředí nebo komunitní zájmy.

 2. Pozitivní stopa na sociálních sítích a v online prostředí. Sociální sítě a internetové vyhledávače vám při získávání investorů zásadně pomůžou. Pokud vaše firma dokáže zaujmout online publikum a nalákat fanoušky, můžete to použít jako argument v byznys plánu. Sociální sítě můžete také využít k přímému propojení s investory a zjištění témat, která jsou pro ně důležitá.

 3. Odhodlanost a nasazení. Vaše snažení nesmí prakticky nikdy polevit. Investory zaujmou jen cílevědomí podnikatelé, kteří jsou ochotní tvrdě dřít a nepočítat odpracované hodiny. Musí zkrátka vidět, že vaše aktivity nekončí jenom u působivých prezentací.

Splňujete většinu z těchto deseti bodů? Gratulujeme! Máte velkou šanci získat finanční prostředky od investora. Ještě vás sice čeká pořádný kus práce a náročná jednání s investory, ale vaše startovní pozice vám už do začátku dává velkou výhodu.

Mohlo by vás zajímat:


Jste starostou či členem zastupitelstva? Nepodceňte pojištění odpovědnosti

Pro obce, a především jejich zastupitele, by neměla existovat jiná alternativa než uzavřít pojištění odpovědnosti. Zejména kvůli rozsahu a výši škod, za které mohou odpovídat. Starosta a zastupitelstvo totiž za možné škody ručí i svým osobním majetkem. Přečtěte si, jak se díky pojištění odpovědnosti mohou obce a jejich zastupitelé chránit.

12 minut čtení
Obrázek ke článku Jste starostou či členem zastupitelstva? Nepodceňte pojištění odpovědnosti

Představte si situaci, kdy chodec uklouzne na neposypaném obecním chodníku, zlomí si nohu a zničí oblečení. Na filmovém plátně bychom se takové scéně asi zasmáli, v praxi ale bude zraněný chodec zřejmě chtít, aby mu někdo zaplatil škodu na roztrženém oděvu, bolestné a ušlý výdělek po dobu, kdy nebude moct pracovat. Zdravotní pojišťovna se k tomu přidá s vymáháním náhrady nákladů na léčení. Bude také potřeba uhradit i dávky nemocenské. A kdo to tedy všechno zaplatí? Majitel neposypaného chodníku, tedy obec. Přesně proti těmto (a mnoha jiným) případům se ale může město či obec pojistit.

Pojištění odpovědnosti, je spolu s pojištěním majetku jedním ze dvou základních pojištění, díky kterým se obce a města mohou účinně chránit. Obcím a jejich zastupitelům pomohou v případě, že se stanou odpovědnými za škodu na majetku, zdraví nebo za finanční újmu dalších lidí.

Tato pojištění chrání obce před vysokými finančními ztrátami způsobenými různými druhy odškodnění, která musí města platit. Zastupitelé měst a obcí proto musí mít jasno v tom, z čeho možná odškodnění zaplatí. Jen málokterá obec má dost velké rezervy v rozpočtu, aby se s těmito nečekanými událostmi dokázala vyrovnat bez dalších následků.

Co všechno se dá pojistit?

Speciální pojištění odpovědnosti měst a obcí dokáže účinně pokrýt všechna běžná rizika, se kterými se každý den potýkají. Pojištění by mělo obce a města spolehlivě chránit především ve třech zásadních situacích.

První skupinou jsou případy, kdy musí zaplatit škodu při ublížení na zdraví nebo usmrcení. Pokud se například někdo zraní na akci, kterou obec pořádá, obec bude v některých případech muset uhradit vzniklou škodu. Jsou to například situace, kdy se chodec zraní po pádu na špatně schůdném chodníku, nebo ho usmrtí suchý spadlý strom.

Kvůli medializaci těchto případů starostové uplatňují tento nárok na odškodnění stále častěji. To by mělo mít dopad na limit sjednaný v pojistné smlouvě. Důkladně si rozmyslete, do jaké výše pojištění sjednáte. Doby, kdy stačil milion korun, jsou už nenávratně pryč.

Do této kategorie spadá i odškodné, které obce vyplácí starostům, jimž se stal úraz. Nevztahuje se na ně totiž zákonné pojištění za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Druhou důležitou oblastí jsou škody na majetku třetích osob. Jedná se o případy, kdy například zaměstnanec obce při údržbě pozemku seká trávu, přehlédne hromadu štěrku a odletující kameny poškodí poblíž zaparkované auto. Majitel auta pak bude požadovat odškodné.

Třetí skupinou hlavních rizik jsou následné finanční škody. Vztahují se na pokrytí finančních ztrát, které vznikly v důsledku nějaké nešťastné události související s obcí. Třeba, když budově obecního úřadu vypukne požár, a ten se rozšíří i na vedlejší rodinný dům. Stavba bude poškozená a po dobu oprav neobyvatelná, a proto si majitelé poškozené budovy zajistí náhradní ubytování. Náklady na ubytování patří mezi následné finanční škody.

Proč potřebuje starosta nebo zastupitel pojištění odpovědnosti?

Kromě tří „základních“ rizik, proti kterým může obec chránit pojištění odpovědnosti, existuje samozřejmě spousta dalších. Obec může například dostat pokutu, když starosta nebo zastupitelé udělají chybu při zadávání veřejných zakázek, nebo při špatném nakládání s rozpočtem obce. Škody také běžně vznikají kvůli uzavření nevýhodných smluv nebo chybám při realizaci staveb financovaných z dotací.

Bohužel se často zapomíná na to, že pojištění odpovědnosti měst a obcí by mělo zahrnovat také samostatné připojištění odpovědnosti starosty a členů zastupitelstva. Pokud starosta nebo jiný zastupitel ve výkonu funkce udělá chybu v důsledku porušení svých povinností, nese přímou odpovědnost za vzniklou škodu.

Z hlediska výše škody, za kterou může nést odpovědnost, je přitom starosta ve velké nevýhodě. Zatímco „obyčejní“ zaměstnanci firem mohou za způsobenou škodu zaplatit maximálně 4,5násobek průměrného měsíčního výdělku, starosta musí škodu nahradit až do výše hodnoty svého majetku.

Příklad z praxe: V obci nebyla funkční čistička a z tohoto důvodu měla obec povolení vypouštět odpadní vody do povrchových vod. Podmínkou bylo dodržení obsahu škodlivých látek a objemu vypouštěných splašků. Vedení města nezajistilo řádné měření obsahu škodlivin ve vypouštěných odpadních vodách a tam, kde měřeno bylo, se zjistilo trvalé překračování povoleného obsahu škodlivých látek. Česká inspekce životního prostředí v důsledku toho uvalila obci pokutu 200 tisíc korun. Pokud by měla obec sjednané pojištění odpovědnosti v odpovídajícím limitu, pokutu by za ni uhradila pojišťovna.

Pojištění odpovědnosti starosty a členů zastupitelstva by se vždy mělo vztahovat na všechny osoby ve vedení měst a obcí na dobu, po kterou vykonávají funkce starosty (primátora, hejtmana), místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva pojištěné samosprávy (obce, města, kraje). Obvykle se sjednává pojištění i pro případ, že tyto osoby ve výkonu své funkce způsobí škodu obci nebo kraji.

Další rizika, která hrozí městům a obcím

Seznam rizik, se kterými se obce běžně potýkají, je opravdu dlouhý. Udělejte si přehled o tom, proti čemu se města a zastupitelé mohou dále pojistit:

 • Porušení povinností, které vyplývají ze zákona o obcích (č.128/2000 Sb.) a zákona o krajích (č.129/2000 Sb.). Ty ve zkratce říkají, že města a kraje musí pečovat o svůj majetek, chránit ho před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Pojištění nabízí ochranu (službu), která jim pomáhá naplnit tento úkol.

 • Škodě vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovitosti. Příklad: Obec jako pronajímatel bytového domu zanedbá údržbu střechy, při dešti zateče do budovy a následně se poškodí věci nájemců (nábytek, elektrické spotřebiče, koberce).

 • Škodě způsobené provozováním podnikatelské činnosti. Příklad: Vodovod, který provozuje město, praskne a poškodí majetek obyvatele.

 • Škodě způsobené při vykonávání obecně prospěšných prací. Příklad: Člověk vykonávající obecně prospěšné práce se zraní o sekačku, která nevyhovovala bezpečnostním parametrům. Poškozený bude požadovat náhradu bolestného.

 • Škodě způsobené obcí jako zřizovatelem městské policie nebo jako zřizovatelem sboru dobrovolných hasičů. Příklad: Dojde k opožděnému zásahu policie nebo hasičů (např. v důsledku poruchy služebního vozidla), a v důsledku toho vznikne škoda na zdraví nebo majetku.

 • Škodě vzniklé při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem (podle zákona č. 82/1998 Sb.). Příklad: Stavební úřad vydá rozhodnutí, které je v rozporu s územním plánem. Stavebník začne v dobré víře stavět, ovšem ukáže se, že stavba neměla být povolena. V krajním případě může být soudem nařízeno i úplné odstranění stavby. Vzniklé náklady by byla povinna uhradit obec.

 • Škodě způsobené obcí jako správcem komunikace (včetně rizika správy nemovitosti). Obcím patří některé silnice a nemovitosti, a proto zodpovídají za jejich technický stav. A stejně tak za škody, které by způsobil jejich špatný stav, jako třeba pád uvolněné střešní tašky na procházejícího chodce nebo projíždějící automobil.

 • Odpovědnosti obce jako poskytovatele sociální péče. Obce musí zajistit, aby nezanedbaly péči o občany (například seniory), kterou jim ukládá zákon.

 • Čistým finančním škodám. Příklad: Obec uzavře smlouvu o prodeji nemovitosti, která je následně prohlášena za neplatnou z důvodu administrativní chyby. Druhý účastník smlouvy (kupující) žádá náhradu ušlého zisku.

 • Zpětným úhradám nemocenské a nákladům zdravotních pojišťoven. Příklad: Uklízečka (zaměstnankyně obce) neoznačila mokrou podlahu v budově obecního úřadu, zaměstnanec obce na ní uklouzne a zlomí si krček stehenní kosti. Následná pracovní neschopnost trvá celý rok a uplatněné škody dosahují stovek tisíc korun.

 • Škodě vzniklé na odložených věcech zaměstnanců. Hodí se třeba v případě, že začne hořet na obecním úřadě a požár poškodí věci zaměstnanců.

 • Škodám na užívaných věcech, tedy vybavení, které má obec zakoupené na leasing nebo pronajaté.

 • Škodám na užívané nemovitosti, kam spadají budovy nebo pozemky, které si obec pronajímá.

Do pojistné smlouvy obce můžete zahrnout další související objekty. Například školy, školky, divadla, sportovní areály, psí útulky nebo třeba čističky vod. Sjednává se také pojištění takzvané křížové odpovědnosti – to se uplatňuje v případě, kdy si pojištěné související objekty uškodí navzájem a tyto případy pak řeší jediná pojistná smlouva.

Pokud si sjednáte pojištění odpovědnosti, pojišťovna za vás převezme všechny pojistné události a bude vás zastupovat také v případě soudního sporu.

Stejně jako při sjednávání jakéhokoliv jiného typu pojištění, i pro pojištění odpovědnosti měst a obcí platí, že je nutné nepodcenit rozsah pojistné smlouvy a nebrat jako hlavní kritérium pouze výši pojistného. Důkladně si rozmyslete, proti jakým rizikům se chcete ochránit, a stanovte dostatečnou výši limitů pojistného plnění, tedy maximálních částek, které v případě škody může proplatit pojišťovna.


Ředitel Sonnentoru Josef Dvořáček: Dává mi smysl dělat věci jinak

Výhercem soutěže na podporu udržitelného podnikání SME EnterPRIZE je firma z jižní Moravy, která ekologicky zpracovává byliny a koření. Ředitel společnosti Josef Dvořáček žije příběh Sonnentoru na vlastní kůži.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Ředitel Sonnentoru Josef Dvořáček: Dává mi smysl dělat věci jinak

Nápad ke zřízení udržitelného podniku vznikl před více než 30 lety. Dostal jej horlivý propagátor ekologického zemědělství z Rakouska Johannes Gutmann. V roce 1992 společně s Tomášem Mitáčkem založili český Sonnentor v Čejkovicích. Na tuto filozofii navázal od roku 2009 současný ředitel firmy a spolumajitel, Josef Dvořáček.

Jak jste se dostal k Sonnentoru?

Předtím jsem pracoval v reklamě, časem jsem ale zatoužil vytvořit něco vlastního. Začal jsem se zajímat o ekologické zemědělství, lokální potraviny, udržitelnost, a právě v té době mi vstoupil do života Johannes Gutmann, rakouský zakladatel Sonnentoru.

Čím vás nadchnul?

Ačkoliv stál v čele úspěšné firmy, jezdil obyčejným autem a choval se lidsky. Nabídl mi, abych se ujal řízení firmy namísto Tomáše Mitáčka. Ve své současné práci jsem našel hluboký smysl. Jsem vděčný, že mohu dělat to, co mám rád a čemu věřím.

Vy sám jste prý měl v životě milník, který vás ovlivnil?

Kdysi jsem měl štěstí a nenastoupil do letadla, které se zřítilo ve francouzských Alpách. To mě vedlo k přehodnocení svého dosavadního života. Začal jsem více vnímat smysl svojí existence, který je součástí přírody. Postupně jsem objevil určitou skromnost a pokoru v životě i podnikání. Najednou mi dávalo smysl dělat věci jinak. Zkrátka myslet hlavně na přírodu a krajinu kolem nás, ale také i na vztahy mezi lidmi.

Jak se zamýšlíte vy sám?

Udržitelnost v životě stavím na osobních hodnotách. Mít rodinu je dnes velký dar, který vůbec není samozřejmostí. Naučit svoje děti umět se o sebe postarat a manuálně pracovat beru jako stěžejní pilíř výchovy. Také se snažím žít v souladu s přírodou. Ve volném čase pracuji na zahrádce, kde pěstujeme zeleninu. Mít kontakt s půdou a vnímat koloběh života je mou inspirací i v podnikání. V neděli nepracuji. Odpočívám a věnuji se rodině a přátelům. Vyznávám pravidelný rytmus, který nestojí jen na principu zimní a letní dovolené. V rámci duševního zdraví nesleduji televizi. To mi přineslo více času, svobody, a hlavně životního optimismu. Myslím si, že lidé jsou přehlceny informacemi a zapomínají tak sami na sebe. Avšak právě v tichu, sám se sebou, lze přece najít svoje vlastní místo na Zemi.

Proč jste se zapojili do soutěže SME EnterPrize, která podporuje udržitelné podnikání v SME segmentu?

Velmi mne těší, že jsou soutěže jako právě SME EnterPrize, které pomáhají spotřebitelům přibližovat činnost udržitelných firem. Nejenže je to podpora osvěty této oblasti pro veřejnost, ale podáváte i reálný obraz o tom, co se ve společnosti děje a jaké hodnoty získávají na významu. Pro nás bylo přihlášení do soutěže měřítkem, jak nás vidí veřejnost a odborníci.

Jak obtížné je v současnosti řídit a rozvíjet úspěšnou a udržitelnou firmu?

Okolnosti posledních let nás naučily, že změna je jedinou jistotou a je velmi žádoucí pracovat s více scénáři. Rovněž se při rozhodování příliš neupínáme na dlouhodobé plány. Snažíme se soustředit na kvalitní produkt a dělat dobře to, co umíme. Komunikace uvnitř firmy je klíčová, je potřeba lidem vysvětlovat smysl toho, co a proč to dělají. Je pro nás důležité budovat dlouhodobé vztahy s dodavateli i odběrateli, kteří dodržují stejné principy jako my.

První místo v kategorii mikro, malé a střední podniky získal Sonnentor za to, že dodržuje jednotlivé principy udržitelnosti, které jsou součástí její firemní kultury a DNA. Celkově bere ohledy na životní prostředí, zaměstnává znevýhodněné lidi, zakládá si na lokálních surovinách a transparentním podnikání.

Jak pomáháte nejen místním pěstitelům a zemědělcům?

Myšlenku obchodovat s pěstiteli napřímo a vykupovat od nich suroviny máme od samotného vzniku firmy. Přináší to prospěch pro obě strany. Pro nás je to kvalitní a čerstvá sklizeň, která neleží někde roky skladem. Pro naše pěstitele je to zase férová odměna za odvedenou práci, známe vzájemně svoje potřeby a se všemi českými farmáři se známe osobně. Spojuje nás touha po krásnější a zdravější krajině kolem nás, kdy právě ekologickým obhospodařováním bez používání průmyslových hnojiv a syntetických pesticidů můžeme zachovat a obnovit tolik důležitou biodiverzitu.

Popíšete vaši spolupráci se znevýhodněnými lidmi, které zaměstnáváte?

Jednu milou spolupráci jsme uskutečnili například pro skládání Sonnentor Adventního kalendáře, kde se na něm pravidelně podílí téměř 150 spolupracovníků z různých chráněných dílen v okolí. Mým snem je vytvářet produkty s přidanou hodnotou a nová pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné lidi. Tím podpořit zaměstnanost těch, kteří to mají v životě o něco složitější a pevně věřím, že se nám to podaří.

Některé koření a květiny dovážíte i z ciziny, jak pomáháte snižovat uhlíkovou stopu?

Pravidelně vyhodnocujeme naši uhlíkovou stopu a pracujeme na jejím snížení. Za loňský rok to bylo 55 tun CO2eq. Na velikost naší firmy se domnívám, že můžeme být spokojení. Máme společně s kolegyněmi a kolegy z Rakouska různé projekty, které mají za cíl naše emise kompenzovat. Některé druhy bylin a koření jako například vanilka, nebo pepř černý potřebují specifické podmínky, aby vůbec mohly růst. Snažit se o pěstování u nás je krok proti proudu. Proto nám nezbývá, než je dovážet ze zahraničí. Na druhou stranu tím zároveň podporujeme tamní pěstitele, kteří mohou být soběstační.

K vám do Čejkovic jezdí každý rok mnoho turistů, na co se tam mohou podívat?

Letos jsme otevřeli novou ekologickou budovu Solis, kam jsme přesunuli zpracování surovin a výrobu čajů. Podstatnou změnou byl také přesun exkurzního okruhu do těchto nových prostor. Návštěvník nyní prochází a seznamuje se s jednotlivými kroky při výkupu bylin, zpracování a samotné výrobě. Na trase je celá řada zajímavých prvků jako stropy pokryté čajovými sáčky, hliněné omítky a zajímavé průhledy do prostor výroby.

Jaké máte v Sonnentoru ambice a plány?

Rád bych společně s mým skvělým týmem v Sonnentoru stále hledal odvahu být průkopníkem ve zpracování kvalitních zdravých potravin z ekologického zemědělství a přinášel novou inspiraci do udržitelného podnikání. Chceme také rozvíjet spolupráce s lokálními sedláky a menšími zpracovateli potravin tak, aby mohli vyrůst a přinášet skvělou škálu regionálních dobrých biopotravin. Věřím, že i dostavba a rozšíření našeho návštěvnického centra bude inspirovat další lidi podnikat s ohledem k přírodě a krajině kolem nás.

Mohlo by vás zajímat:


Jakým způsobem nastavit pojistnou smlouvu vzhledem k vývoji cen na stavebním trhu

Ceny stavebních materiálů i děl mají na pojištění zásadní vliv vzhledem k určení pojistné částky i hodnoty. V článku vám představíme vývoj cen za posledních 30 let a poradíme vám, jak by měla být nastavena pojistná smlouva.

10 minut čtení
Obrázek ke článku Jakým způsobem nastavit pojistnou smlouvu vzhledem k vývoji cen na stavebním trhu

Ceny stavebních děl a stavebních materiálů

Ceny stavební produkce a jejich pohyb v čase mají určující vliv na pojistnou hodnotu pojištěné stavby. Tu pojišťovny většinou definují jako cenu, za kterou lze nákladovým způsobem pořídit stavbu v daném místě a čase. Jinými slovy – jde o to odhadnout, jaké náklady je v třeba v určitý čas a za určitých podmínek vynaložit k vybudování dané stavby, kdyby se stavěla tzv. na zelené louce.

Je dobré vědět, že zákon předpokládá, že pojistník v okamžiku uzavření pojistné smlouvy určí pojistnou částku (horní hranici plnění) ve výši odpovídající hodnotě pojištěného majetku. Aby však došlo k plnému odškodnění klienta pojišťovnou v případě vzniku pojistné události, měla by pojistná částka sjednaná ve smlouvě odpovídat pojistné hodnotě i v době vzniku pojistné události. A protože nevíme, kdy a zda vůbec k pojistné události dojde, je třeba zajistit, aby pojistná částka konvergovala k pojistné hodnotě po celou dobu života pojistné smlouvy. Což znamená, že je nutné pojistnou částku pravidelně aktualizovat podle vývoje cen na trhu stavební produkce.

Vývoj cen na stavebním trhu v posledních 30letech

Od roku 1970 do roku 1990, v době centrálně plánované ekonomiky, můžeme vidět prakticky rigidní ceny stavební výroby, jinak řečeno 1 cihla stála 1 Kč po 20 let. Pro roce 1990 graf zaznamenává cca 20letý lineární růst cen s předvídatelným trendem. Následuje finanční krize a útlum stavební výroby doprovázený dočasným poklesem cen. Graf končí počátkem 20. let v cenové expanzi. 

Vývoj cen vybraných stavebních materiálů v krátkém období znázorňuje druhý graf.

Cenový šok týkající se stavebních materiálů přišel ve dvou vlnách, v roce 2021 a v polovině 2022. Některé materiály (stavební železo, izolanty) v tu dobu vzrostly až na více než dvojnásobek ceny od počátku roku 2021. Současný trend ukazuje na cenovou stabilizaci, resp. na konvergenci průměrné ceny sledovaných stavebních materiálů ke 140 % ceny z počátku roku 2021.

Následující tabulka ukazuje na vývoj ceny hal pro výrobu a služby.

První dva řádky tabulky odráží indexy vzhledem k předchozí cenové úrovni, konkrétně z předchozího pololetí. Třetí a čtvrtý řádek udává percentuálně nárůst ceny k uvažovanému období vzhledem k ceně z roku 2014, uvažovány jsou indexy vztahující se konkrétně k budovám zděným a průměrné indexy za všechny obvyklé stavební konstrukce (železobeton, dřevostavby, aj.).

Pátý a šestý řádek tabulky udává, o kolik procent se zvýšila cena staveb od uvažovaného období do 1. pololetí roku 2023. Z hlediska pojištění jde vlastně o odpověď na otázku, o kolik procent je nutno, vzhledem k okamžiku sjednání pojistné smlouvy, navýšit pojistnou částku, aby odpovídala pojistné hodnotě aktuální k 1. pololetí roku 2023, a to za předpokladu, že v době uzavření pojistné smlouvy byla pojistná částka sjednána na úrovni tehdejší pojistné hodnoty a během života pojistné smlouvy nedošlo k aktualizaci pojistné částky.

 • Příklad: Byla-li zděná budova pojištěna v 1. pololetí roku 2015 na pojistnou částku odpovídající pojistné hodnotě předmětné stavby v tomto období a do r. 2023 nebyla pojistná částka aktualizována, je vhodné navýšit pojistnou částku přibližně o 70 % (hodnota navýšení odpovídá indexu 1,727).

Poslední řádek tabulky udává, kolik procent z majetkové újmy nastalé pojistnou událostí pojištěný obdrží, pokud v průběhu účinnosti pojistné smlouvy rezignuje na aktualizaci pojistné částky. V případě pojistné smlouvy sjednané ve 2. pol. roku 2016 bez aktualizace pojistné částky, pojištěný za škodu nastalou v roce 2023 inkasuje pojistné plnění pouze ve výši 61 % skutečné majetkové újmy.

Co je předpokladem pro plné odškodnění klienta na základě pojistné smlouvy

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že předpokladem k plnému odškodnění klienta pojišťovny z majetkové pojistné smlouvy je splnění dvou základních podmínek:

 1. Sjednat pojistnou částku ve výši pojistné hodnoty pojištěného majetku (na počátku pojištění).

 2. Udržovat vztah mezi pojistnou částkou a pojistnou hodnotou po celou dobu pojištění.

Určení pojistné hodnoty staveb a pojistné částky

Pojistná částka je horní hranicí pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě, tedy nejvyšší možná částka, kterou pojišťovna vyplácí v případě škody na majetku a kterou si stanoví pojistník na vlastní odpovědnost.

K určení orientační pojistné hodnoty staveb (především budov) mohou klienti využít doporučení pojišťoven, které mají řadu nástrojů k odhadnutí pojistné hodnoty standardní budovy na základě jejích rozměrů (zastavěné plochy jednotlivých podlaží nebo obestavěného prostoru) a materiálového provedení.

Aktualizaci pojistné částky v průběhu pojištění zajistí ujednání o indexaci pojistné částky, takže podle vývoje cen ve stavebnictví bude pojistná částka meziročně automaticky násobena příslušným indexem. Výhodou pro vás, jako klienta, je skutečnost, že pojišťovna udržuje v čase pojistnou částku na úrovní pojistné hodnoty a eliminuje tak nebezpečí podpojištění majetku.

Další možností je stanovit pojistnou částku a provádět její aktualizaci na základě vlastního úsudku a své znalosti pojišťovaného majetku, případně na základě konzultace s odborníkem z jiného oboru než z oboru pojišťovnictví. Ze zákona dokonce vyplývá, že pojistná částka je náležitostí pojistné smlouvy, která se určuje na návrh pojistníka. Zákonodárce totiž vychází z úvahy, že je to právě vlastník pojištěného majetku, kdo má znát jeho hodnotu.

Jak často je třeba aktualizovat pojistnou částku?

Doporučujeme tedy kontrolovat výši pojistné částky každé 2–3 roky, v případě extrémního výkyvu cen stavebních prací a materiálu, který jsme zaznamenali v minulých letech, i častěji. 

V případě, kdy je hodnota předmětu pojištění (majetku) stanovená v pojistné smlouvě, tedy pokud je pojistná částka nižší než reálná hodnota, jedná se o podpojištění.

Některé pojistné smlouvy v pojištění majetku obsahují tzv. toleranci podpojištění, která může být v rozmezí tolerance 10–20 %, záleží na konkrétním ujednání pojistné smlouvy. V případě překročení této tolerance se pojištěný vystavuje riziku, že mu nebude poskytnuta v rámci pojistného plnění dostatečná částka k pokrytí výše vzniklé škody na majetku.

Mohlo by vás dále zajímat:


Biopekárna Zemanka: Jejich sušenky i cirkulární potravinářství dobývají svět

Biopekárna Zemanka obsadila druhé místo v třetím ročník soutěže SME EnterPrize, kterou organizuje Generali Česká pojišťovna. Vyrábí chutné a kvalitní sušenky, slané krekry a různé oplatky z bio surovin, ale i z bio odpadu. I o tom vypráví zakladatel Jan Zeman.

10 minut čtení
Obrázek ke článku Biopekárna Zemanka: Jejich sušenky i cirkulární potravinářství dobývají svět

Vyhlášení nejlepších společností soutěže SME Enterprize v kategorii mikro, malé a střední podniky se uskutečnilo už v červnu. Už nyní je jasné, že v listopadovém celoevropském finále soutěže v belgickém Bruselu bude české udržitelné podnikání reprezentovat právě Biopekárna Zemanka.

Společnost působí na trhu už 17 let a sídlí nedaleko středočeských Sedlčan v obci Oříkov. Kromě klasického pečení se zabývá i cirkulárním potravinářstvím. Zpracovává do svých produktů zbytky z jiných potravinářských provozů, které jsou stále velice nedoceněny. Přitom obsahují velké množství minerální látek, vitamínů a aminokyselin prospěšných pro naše zdraví. Při výrobě se využívá nejčastěji pivovarské mláto, zeleninové a ovocné výlisky a kávová sedlina od řady velkých řetězců. Více prozradil zakladatel a CEO společnosti Jan Zeman.

Co vám chutná nejvíce a čím hřešíte?

Nejraději mám naše čokokokosky, které jsou vlahé a přímo z plechu.  Další moje oblíbené sušenky jsou máslové a „javorky“, které jsou z mouky, vloček a slazené pouze javorovým sirupem a dávají tak sušence originální chuť.

Kde vznikl nápad založit si pekárnu s bio surovinami a péct z nich?

Odjakživa jsem toužil po smysluplném podnikání, které má pozitivní dopad na životní prostředí. Před dvaceti lety se ke mně dostaly ze zahraničí informace o ekologickém zemědělství a biopotravinách. To mě velice zaujalo a rozhodl jsem se, že se tím chci zabývat. Abych byl upřímný, myšlenka založit si přímo Zemanku vznikla až po nějakém čase. Moje mamka je totiž vyučená cukrářka. Tím dávalo smysl věnovat se právě pečení sušenek a později i krekrů.

Jak jste začínal a kolik lidí s vámi spolupracovalo a v současnosti spolupracuje?

Zpočátku jsme začínali pouze já s maminkou, která dala dohromady většinu receptur k našim produktům. Ze začátku pekla pouze ona a já jsem jí pomáhal s rozvozem. Postupně se začali připojovat i další lidé. V současné době máme okolo 35 zaměstnanců, zejména žen. V poslední době se potýkáme s vyšší fluktuací. Domnívám se, že příčinou jsou nejčastěji vysoké požadavky lidí na vyšší mzdy, kde bohužel nemůžeme konkurovat větším potravinářským firmám.

Biopekárna Zemanka se zabývá nejen klasickým zdravým pečením, ale i cirkulárním potravinářstvím. Jak vznikla tato myšlenka a jaké to bylo s jejím uskutečněním?

Idea vznikla na sdružení Asociace společenské odpovědnosti, kterými jsme členem. Plzeňský Prazdroj přišel totiž s myšlenkou, že by rád zpracoval pivovarské mláto. To byl náš úplný začátek s cirkulárním potravinářstvím. Museli jsme začít s výzkumem a vývojem receptur. Vymyslet a nastavit systém, to bylo asi to nejtěžší. Ne kvůli legislativním normám, ale převážně kvůli těm hygienickým. Nejsložitější bylo udělat z mláta, sedliny nebo výlisků vstupní surovinu. Celý proces trval celkem 2 roky.

V rámci cirkulární ekonomiky spolupracujete s velkými společnostmi jako jsou například Costa Coffee, Plzeňský Prazdroj, Ugo nebo Košík.cz. Jak si vybíráte společnosti, se kterými byste chtěli spolupracovat?

Po úspěšné spolupráci s mlátem jsme přemýšleli, jaké další suroviny bychom mohli využít. Napadla nás kávová sedlina a ovocné i zelinové výlisky. A proto jsme oslovili Ikeu, která se stala naším dalším klientem. V rámci udržitelnosti chtěli nechat zpracovat kávovou sedlinu, a to se nám líbilo. Pak započala spolupráce s Ugem a dalšími společnostmi. Každá naše kooperace s těmito podniky přinášela pro všechny zúčastněné mnoho ekonomických, ale hlavně udržitelných výhod.

Máte úspěšnou firmu v potravinářském sektoru, je těžké v rámci legislativy a konkurence být v dnešní době na trhu konkurenceschopný a zároveň dbát na principy udržitelnosti?

Udržitelnost v jakémkoliv oboru přináší firmám vyšší náklady. Doufám, že jednoho dne se to změní. Dle mého názoru se v budoucnu stane, že udržitelné výrobky budou levnější než ty ostatní. Bohužel, v současné době systém zvýhodňuje převážně velké firmy, ale to není problém pouze Česka, ale i celého světa.

Jde to ukázat na konkrétním příkladu?

Například v Německu v nedávné době udělali projekt, kdy v jednom z obchodních řetězců vyvěsili skutečnou cenu výrobku oproti té, za kterou ji kupujeme. To si myslím, je dobrá ukázka toho, jak je náš systém nastavený. Bio suroviny jsou dražší. Takže je tlak na vnitřní efektivitu. Personální náklady nás, ale i mnohé jiné menší firmy tlačí, abychom přestali vyrábět z kvalitních surovin. To by však bylo proti celé naší filozofii. My naopak našim zákazníkům garantujeme stejnou chuť a vůni u všech našich výrobků.

Jak pomáháte snižovat například uhlíkovou stopu?

Víme, že největší část ji tvoří naše cesta k odběrateli. A protože ji chceme postupně snižovat, rozhodli jsme se nevlastnit autodopravu. Místo toho využíváme jiné možnosti. Nejčastěji se jedná o dopravní společnosti, které rozváží do obchodních řetězců. Také spolupracujeme s DPD, které deklaruje uhlíkově neutrální dopravu. V zahraničí používáme hlavně sdílenou dopravu, ale zkoušíme i jiné možnosti.

Odkud pochází vaše suroviny? A s kým spolupracujete na jejich pěstování?

Všechny naše suroviny jsou z ekologického zemědělství. To znamená od certifikovaných subjektů. Máme dodavatele zejména z České republiky, ale třeba i z Itálie, kde nakupujeme zejména čokoládu nebo třtinový cukr. Z tuzemska máme mouku, máslo, sýry, vajíčka, vločky a sušené ovoce. Do budoucna bychom rádi odebírali více produktů od českých farmářů a věděli tak přesně, odkud dané suroviny pochází.

Podnikáte nebo plánujete další kroky v rámci udržitelného podnikání?

Abych byl upřímný, poslední 3 roky byly pro nás opravdu náročné. Řešili jsme úplně jiné věci. Naštěstí je to už za námi a můžeme se soustředit na další možné projekty v rámci udržitelnosti. Rád bych více spolupracoval s místními farmáři a přesvědčil je, aby si udělali potřebné certifikace na bio suroviny. Nadále budeme pokračovat s cirkulárními produkty. Například v současné době chystáme projekt s Pepper Field. Některé kuličky pepře totiž nesplňují standardy a z nich my budeme vyrábět sušenky. Další projekt ohledně cirkulárních produktů máme rozpracovaný se Sonnentorem. Rádi bychom byli do budoucna uhlíkově neutrální a měli udržitelný provoz. Z naší budovy bychom rádi vytvořili zážitkové centrum pro veřejnost a školy. Cílem by bylo ukázat, jak se u nás pracuje a s čím.

Mohlo by vás zajímat:


Jak být úspěšný v e-commerce

Online obchodování není žádná alchymie. Je to příležitost, jak se dostat k lidem, kteří rádi nakupují po internetu. Stačí vytvořit chytlavý web, být trochu kreativní a naslouchat svým zákazníkům.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Jak být úspěšný v e-commerce

Být úspěšným v online obchodování je výzva a vyžaduje to více než jen dobrý produkt. Pokud máte elán, stačí už jen dobře promyšlený plán a můžete dosáhnout vynikajících výsledků. A co je klíčem k vašemu úspěchu? Je to kombinace moderního webu, silné marketingové strategie, kvalitního zákaznického servisu a schopnosti analýzy a adaptace. Jak toho dosáhnout? Sledujte trendy, naslouchejte zpětné vazbě od zákazníků a nebojte se inovovat. Vaší odměnou bude prosperující e-commerce podnik, který se pozná tak, že tam zákazníci najdou vše, co potřebují, a budou s ním opakovaně spokojení.

On-line prodej

E-commerce neboli online obchodování je obchodní model, při kterém probíhá nákup a prodej zboží a služeb prostřednictvím internetu. V rámci e-commerce mohou zákazníci procházet a vybírat produkty nebo služby na webových stránkách online obchodů, provádět objednávky, platby a nakonec i přijímat zakoupené zboží nebo služby.

E-commerce poskytuje zákazníkům možnost nakupovat z pohodlí domova. Pro podnikatele to znamená, že mohou oslovit širší publikum a nabízet své produkty nejen místním zákazníkům, ale i těm v zahraničí. Díky internetu, který je rozšířený po celém světě se tak mohou dostat ke komukoliv. Ale nemusíme chodit daleko. Stačí oslovit i potencionální zákazníky, kteří se nemohou z jakéhokoliv důvodu zastavit osobně.

V posledních letech jde vidět například rozmach e-commerce u obchodů s potravinami, které nabízí i svůj vlastní rozvoz. Jedničkou na trhu je sice Košík.cz, na paty mu ale chtějí šlapat zahraniční řetězce provozující u nás supermarkety. V době covidu, kdy se uzavíraly obchody, bylo zase vidět, že se majitelé obchodů s oblečením též snažili „dostihnout“ své zákazníky pomocí internetu. A ti, kteří nevytvořili paralelně e-shop, pomalu z trhu mizí.

Moderní a uživatelsky přívětivý web

Základem úspěchu v e-commerce je mít web, který zaujme a osloví vaše zákazníky. Nemusíte být IT experti, abyste rozuměli této problematice. V tomto případě se vyplatí nešetřit na pořádném a funkčním webu.

Co si ale musíte pohlídat? Webové stránky by měly být nejen krásné, ale musí se rychle načítat a mít jednoduchou navigaci. Zkrátka člověk musí vědět kam kliknout, neměl by se složitě registrovat a okamžitě vidět, co všechno si může koupit. Když si nastavíte správná měření, dokážete odhadnout, proč lidé nedokončili svůj nákup, i když už měli produkty v košíku.

Pamatujte také na to, že web je vaší vizitkou, která odráží značku a hodnoty. Důležité je také vytvořit konzistentní vizuální styl. Vaše logo, barvy a celkový design by měly být jednotné na celém webu, což vytváří profesionální dojem. V neposlední řadě nezapomínejte na takové vychytávky, které zajišťují správné zobrazení webu na různých zařízeních, protože lidé si často objednávají přes chytrý telefon

.

Efektivní marketingová strategie

Marketing je hnací silou úspěšného e-commerce podniku. Zjistěte, kdo jsou vaši zákazníci, a oslovte je tam, kde tráví svůj čas – ať už je to na sociálních médiích, blogu nebo prostřednictvím reklam. Nabízejte hodnotný obsah, který informuje, baví a inspiruje vaše zákazníky.

Můžou to být různé tipy, triky nebo návody. Prodáváte hnojiva? Pište o tom, jak se dobře starat o zahrádku. Jste stavební firma? Ukažte na svých realizovaných projektech, jaké postupy jsme zvolili, abyste dosáhli svých cílů. Máte na takovéto aktivity málo času nebo si s tím nevíte rady? Poptejte marketingovou agenturu nebo freelancera čili podnikatele na volné noze. V případě nižšího rozpočtu spolupracujte s někým spolehlivým, kdo vám čas od času potřebné texty napíše.

Zákaznický servis

Kvalitní zákaznický servis může udělat zázraky. Rychlá a profesionální komunikace s vašimi zákazníky zanechává dobrý dojem a vytváří vztah důvěry. U zákazníků, kteří se cítí respektováni a oceňováni, je pravděpodobnější, že se stanou vašimi stálými odběrateli.

Buďte více aktivní. Věnujte čas například osobním dotazům, poděkování za nákup nebo nabídku dalšího produktu na základě předchozího chování zákazníka. Správný marketér umí nastavit, že se lidem zobrazuje produkt, který si prohlédli, či ho hodili do košíku.

Zvažte implementaci chatovacího okna na vašem webu, které umožní okamžitou interakci se zákazníky. Reagujte rychle na jejich dotazy a problémy a postarejte se, aby jejich nákupní zkušenost byla co nejlepší.

Připravte se i na špatné recenze. Chybovat je lidské. Vždy se za chybu omluvte a napravte ji v co nejrychlejším čase. Věděli jste, že velké společnosti vyřizují všechny reklamace kladně? Podle jejich zkušeností je to cesta, jak nepřijít o zákazníka, který už se rozhodl nakoupit. Samozřejmě pozor na opakované reklamace.

Analýza a optimalizace

Jedním z nejzásadnějších prvků úspěchu v e-commerce je schopnost analyzovat výsledky a přizpůsobit se. Vaše práce nekončí tím, že si nastavíte web a necháte ho vlastnímu osudu. Monitorujte chování zákazníků, sledujte, které produkty mají největší úspěch a které kroky při nakupování mohou potřebovat vylepšení.

Nepodceňujte sílu dat. Analytické nástroje vám poskytnou cenné informace o tom, jak zákazníci interagují s vaším webem. Na základě těchto dat můžete upravit svou marketingovou strategii a web tak, aby lépe odpovídal potřebám vašich zákazníků.

Úspěch v online obchodování není náhodný. Vyžaduje pečlivé plánování, odhodlání a neustálé učení. Ale s vášní, správnými nástroji a strategií můžete vytvořit prosperující online obchod, který bude sloužit zákazníkům po celém světě. Důležité je, abyste si všechny procesy nastavili sami tak, aby vás práce těšila.

Mohlo by vás zajímat:


Firemní teambuilding: Proč je důležitý a jak ho uspořádat

Teambuilding má restartovat firemní prostředí a týmy. Prozkoumejte význam a benefity této akce. Inspirujte se našimi tipy, jak a kde naplánovat ten nejlepší teambuilding pro firmy i zaměstnance.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Firemní teambuilding: Proč je důležitý a jak ho uspořádat

Odkryjte tajemství úspěšných týmů! Za poslední tři roky se doba hodně změnila. Pandemie rozdělila týmy a kolektivy. Lidé se snaží vrátit do běžných kolejí, najít motivaci a vzájemnou spolupráci, aby se zaměstnanci po převážné práci doma zase potkali. Zkrátka a dobře, chybí nám otřelý týmový duch. Teambuilding je klíč.

Týmová spolupráce

Spolupráce a komunikace jsou dvě klíčové složky dobře fungujícího týmu. Právě teambuilding pomáhá rozvíjet tyto klíčové dovednosti a vytvářet ve firmě silnější vztahy. Týmy se budují, a když je teambuilding dobře strukturovaný, dokáže více než sbližování. Dokáže se dívat na vztahy, schopnosti a dovednosti v týmu, které se například hodí pro lepší fungování.

Pod teambuildingem si můžete představit různé aktivity, od člověče nezlob se až po venkovní hru na schovávanou. Ale bez ohledu na formát mají všechny stejný cíl. Posílit týmový duch a zlepšit týmovou práci.

Rozvoj osobnosti, dovedností i kreativity

Teambuilding je nástroj pro dosahování managementových cílů a zlepšování výkonnosti týmu. Vytváří prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí příjemně při sdílení nápadů, řešení problémů a plnění stanovených úkolů. Učí se koukat na věci jinak, a to formou her a simulovaných situací. Zaměstnanci vystupují z komfortní zóny a učí řešit situace jinými směry. Nabízí tak nové pohledy, úhly i nápady, na které v normálním běhu není prostor nebo čas.

Takové aktivity přispívají ke zlepšení dovedností, rozvíjení kreativity, posílení sebevědomí, stresové odolnosti a schopnosti řešit problémy. Díky tomu dokáže tým pracovat efektivněji a produktivněji.

Zlepšení komunikace a vztahů v týmu

Jádrem týmu je komunikace a dobře nastavené vztahy. Teambuilding poskytuje jedinečnou příležitost tyto klíčové aspekty rozvíjet. Díky různorodým aktivitám se zaměstnanci naučí lépe porozumět druhým, respektovat různé názory a efektivně komunikovat své myšlenky. Vztahy se tak v týmu posilují a vzniká silnější týmový duch.

Při podobných příležitostech se také mohou lidé více poznat. Ve firmě sotva mají šanci zjistit, že se jim třeba líbí podobná hudba nebo byli na dovolené na stejných místech. Teambuilding je akce, kdy se o ostatních dozvíme nejen o jejich koníčcích, ale poznáme i životní příběhy, profesní dráhy nebo to, co mají rády jejich děti.

Zdroj: https://www.amazingplaces.cz/cs/blog/perfektni-firemni-teambuilding-vime-o-10-kouzelnych-mistech-kde-stmelite-kolektiv-544

Jak uspořádat úspěšný teambuilding

Základním kamenem úspěšného teambuildingu je vyjetí mimo pracovní prostředí, aby se zaměstnanci odbourali od práce. Odtržení od běžného prostoru je důležité, protože mozek se nesoustředí na povinnosti, které má s pracovištěm spojené.

Aktivity by měly být na jednu stranu zábavné a zároveň musí rozvíjet dovednosti jednotlivých členů týmu. Nejlépe nad rámec jejich pracovní rutiny. Rozdělte teambuilding na dvě části, pracovní a nepracovní. Poskládejte program z povinných záležitostí a zábavu, dejte ale zároveň prostor na pouhé posezení a popovídání.

V dalším kroku si ujasněte rozpočet, podle kterého se točí veškeré dění ve firmě, a rozdělte si kompetence. Ujasněte si, kdo bude mít co na starosti. Určením zodpovědnosti získáte jistotu, že na žádnou důležitou část nezapomenete.

Nebojte se zapojit i ostatní kolegy do pořádání. Získají tak pocit, že jsou součástí, a daleko radši se vám pak do aktivit zapojí. Není totiž nic horšího, než když je účast na teambuildingu striktně povinná a zaměstnanci jsou tlačeni k plnění aktivit.

Při sestavování plánu myslete na střídání fyzických i kreativních aktivit a ideální je, když tato část není nutná pro absolvování teambuildingu. Lidé se tak pořád cítit součástí týmu, ale nikdo je do ničeho nenutí.

Shrnuto podtrženo, teambuilding má zásadní vliv na vývoj a úspěch jednotlivých týmů ve firmě. Posiluje spolupráci, zlepšuje komunikaci napříč týmy, zvyšuje výkon, motivuje zaměstnance a podporuje týmový duch.

Mohlo by vás zajímat:


Vítězové SME EnterPRIZE: Jaký je jejich recept na udržitelnost?

Třetím rokem podporuje Generali Česká pojišťovna pomocí soutěže SME EnterPRIZE udržitelné podnikání u mikro, malých a středních podniků. Vůbec poprvé také u živnostníků a startupů. Co mají letošní výherci společného?

6 minut čtení
Obrázek ke článku Vítězové SME EnterPRIZE: Jaký je jejich recept na udržitelnost?

První místo si v letošním ročníku soutěže SME EnterPRIZE aktuálně odnesla společnost Sonnentor, která na jihu Moravy ekologicky pěstuje a zpracovává byliny k výrobě čajů a koření. Na druhém místě se umístila Biopekárna Zemanka, angažující se ve výrobě cirkulárních produktů. V kategorii startupů zvítězila firma myco. Ta zkoumá, vyvíjí a vyrábí funkční přírodní materiály z houbového mycelia a odpadů zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu.

Udržitelnost na prvním místě

Tématem celé soutěže je udržitelnost. Je to něco, s čím pracují všechny společnosti, které se do soutěže hlásí. Být úspěšný, vyniknout mezi konkurencí a zároveň dbát na principy udržitelnosti není jednoduché. Své o tom ví zakladatel a CEO Biopekárny Zemanka Jan Zeman.

„Udržitelnost v jakémkoliv oboru přináší firmám vyšší náklady. Doufám, že jednoho dne se to změní. Bohužel v současné době systém zvýhodňuje převážně velké firmy, ale to není problém pouze Česka, ale i celého světa,“ poukazuje Zeman. Bio suroviny jsou podle něj dražší, a to vytváří tlak na vnitřní efektivitu. Personální náklady je tlačí, aby přestali vyrábět z kvalitních surovin, ale to by bylo proti celé jejich filozofii.

Základními principy pro Josefa Dvořáčka ze Sonnentoru je dělat dobře, co umí, vysvětlovat lidem smysl toho, co a proč dělají, a budovat vztahy s dodavateli, kteří dodržují stejné principy. „Jistou demotivaci dělat věci s ohledem na ekologii vnímám i v narůstající byrokracii a stále se stupňujících kontrolách. Mám však obrovskou radost, kolik nových udržitelných firem a startupů u nás vzniká,“ neztrácí optimismus Dvořáček.

Právě založit startup na základě principů udržitelnosti považuje David Šohaj Minařík za jednodušší v Rakousku než v Česku. „Například zde na jižní Moravě sdružuje různé inovativní a udržitelné startupy Jihomoravské inovační centrum, které nám velmi pomáhá. Avšak samotná myšlenka založit si startup je reálná. Jen je zapotřebí mít originální byznysplán a investovat do něj mnoho peněz,“ vysvětluje akademický malíř Minařík, který stojí za firmou myco.

Vím, s kým spolupracuji

Všichni vítězové si uvědomují, jak důležité jsou obchodní vztahy. V Sonnentoru mají myšlenku obchodovat s pěstiteli napřímo a vykupovat od nich suroviny už od samotného vzniku. „Známe vzájemně svoje potřeby a se všemi českými farmáři se známe osobně. Spojuje nás touha po krásnější a zdravější krajině kolem nás, kdy právě ekologickým obhospodařováním bez používání průmyslových hnojiv a syntetických pesticidů můžeme zachovat a obnovit tolik důležitou biodiverzitu,“ vykládá Josef Dvořáček.

Sonnentor má své sídlo v jihomoravských Čejkovicích, odtud bylo nasnadě, aby se také zapojili do spolupráce s firmou myco. Kromě nich jejich výrobky využili E.ON, Běhej lesy nebo Treed. „V současné době bude probíhat vývoj s firmou Philip Morris. Chtějí pomoci odbourat zápach v jejich zařízeních, tak uvidíme. Také spolupracujeme s různými univerzitami a já jsem začal pracovat externě pro Akademii věd České republiky. Díky tomu můžu být u výzkumu blíže a společně s vědci diskutovat nad možným dalším využitím,“ plánuje David Minařík. 

Biopekárna Zemanka zase funguje v režimu cirkulární ekonomiky, kdy spolupracuje s velkými společnostmi, jako například Costa Coffee, Plzeňský Prazdroj, Ugo nebo Košík.cz. „Po úspěšné spolupráci s mlátem z Plzeňského Prazdroje jsme přemýšleli, jaké další suroviny bychom mohli využít. Napadla nás kávová sedlina a ovocné i zeleninové výlisky. A proto jsme oslovili Ikeu, která se stala našim dalším klientem,“ popisuje Jan Zeman. Takováto spojení všem poskytuje nejen ekonomické, ale hlavně udržitelné výhody.

Soutěž, která dbá na udržitelnost

Soutěž SME Enterprize vidí Josef Dvořáček ze Sonnentoru jako pomoc spotřebitelům přibližovat činnost udržitelných firem. Nejen tedy jako podpora osvěty pro veřejnost, ale i jakýsi reálný obraz toho, co se ve společnosti děje a jaké hodnoty získávají na významu. „Pro nás bylo přihlášení do soutěže měřítkem, jak nás vidí veřejnost a odborníci. Získaného ocenění si velmi vážíme a dává nám to motivaci pokračovat dál v tom, co děláme,“ říká Josef Dvořáček.

Ačkoliv se firma Biopekárna Zemanka zúčastnila více soutěží, tady byl podle Jana Zemana milým překvapením rozměr soutěže a odbornost poroty, která zkoumala kritéria v rámci udržitelnosti. „Moc mě to potěšilo a potvrdilo to, že to, co děláme, má smysl,“ shrnuje Zeman.

Celkovou filozofií společnosti myco je mít levný materiál, aby mohl nahradit plasty. Do soutěže se přihlásili proto, že není tolik podobných soutěží pro startupy a rádi chtěli představit svůj materiál z mycelia. „To, že jsme nakonec mezi startupy vyhráli, bylo pro nás příjemné překvapení,“ uzavírá David Minařík.

Mohlo by vás zajímat:


Jak využít influencer marketing pro své podnikání

Sociální média nabízí podnikatelům příležitost zvýšit dosah, prodej i povědomí o svém podnikání. Zjistěte, co je influencer marketing a proč se vyplatí začít využívat tuto strategii pro růst vaší značky.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Jak využít influencer marketing pro své podnikání

V dnešní době jsou sociální média neodmyslitelnou součástí života nás všech, a také proto jsou velice účinným marketingovým nástrojem. Jedna z nejefektivnějších cest, kterou podnikatelé mohou využít pro zvýšení dosahu, prodeje a povědomí, je influencer marketing.

Aby tento způsob propagace byl účinný, je potřeba udělat několik kroků. Najít ty správné influencery, vytvořit s nimi partnerství, definovat si s nimi cíle a také jasné pokyny. Hlavním úkolem je také vyhodnocování, které pomůže zjistit, zda je tato metoda vhodná právě pro vás.

Co je influencer marketing

Influencer marketing je strategie marketingu, při níž podnikatelé spolupracují s osobnostmi, které mají silný vliv na sociálních médiích. Tito jednotlivci, známí jako influenceři, mají spoustu sledujících, takže mají velký účinek na široké publikum. Zároveň se svým zaměřením a tvorbou oslovují diváky, kteří mají stejné zájmy. Cílem influencer marketingu je využít tohoto vlivu k propagaci a podpoře vašich produktů, služeb, značek nebo kampaní.

Komunikace se přitom zakládá na tom, že doporučení a rady od věrohodných osobností mají větší vliv na spotřebitele než tradiční reklamy. Influenceři mohou působit na blogu, YouTube, Instagramu, Facebooku atd. Influencerem mohou být i celebrity nebo odborníci ve specifických odvětvích.

Spolupráce těchto stran funguje v různých formách, například tím, že influencer natočí video o tom, jak používá konkrétní produkt a připojí k tomu slevový kód pro jeho nákup.

Klíčovým prvkem je vybrat influencery, jejichž hodnoty, zájmy a demografické charakteristiky odpovídají cílové skupině značky. Klidně lze spolupracovat i s vícero nich, ovšem je potřeba, aby se jejich sledující nepřekrývali. Váš influencer taky musí souznit s vaší značkou, protože jinak by jeho zapojení nebylo uvěřitelné a mohlo by působit falešně. Úplně nejlepší je, když si váš produkt sám zamiluje, takže jeho podpora je přirozená.

Jak na influencer marketing

V následujícím textu se vám pokusíme v pěti krocích předat, jak můžete vybrat a oslovit influencera, jak s ním poté pracovat a práci vyhodnotit.

1. Příprava kampaně na sociálních sítích

Tak jako každá kampaň, i tato vyžaduje přípravu. Zaměřte se na konkrétní a měřitelné cíle. Mezi tyto cíle může patřit například zvýšení povědomí nebo dosahu na sociálních sítích, navýšení počtu návštěv webových stránek či přímo zvýšení množství zakoupených produktů či služeb. Posledního bodu se dá dosáhnout například slevovou akcí s kódem, kterou influencer nabídne svému publiku.

Jakmile budete mít cílovou oblast, určete, o kolik přesně se chcete posunout a v jakém časovém období. Čím přesnější cíl, tím efektivnější měření i úpravy. Pokud máte přesné cíle, rozhodněte se, jakou spolupráci chcete s influencerem navazovat a popřípadě, jaký na to máte rozpočet, respektive kolik peněz chcete do této reklamy investovat. Podle rozpočtu si pak vyberete dražší, či levnější spolupráce.

Spolupráce mezi vámi zahrnujte širokou škálu možností, které se dají mezi sebou kombinovat, patří mezi ně například:

- placené sponzorství, kdy influencer vytváří obsah s cílem propagovat produkt či službu;

- produktové recenze, během nichž influencer testuje a zhodnotí nabízené produkty/služby;

- soutěže, kdy mohou sledující vyhrát produkty prostřednictvím interakce s obsahem;

- pořádání událostí spolu s influencery například ve formě workshopů nebo prezentací;

- hostování obsahu na webových stránkách nebo sociálních médiích podnikatele, kdy si influencera pozvete do svých vlastních formátů;

- affiliate marketing, kdy influencer získává provizi za každý jednotlivý prodej.

Výběr formy spolupráce se opět odvíjí od časového plánu a vašeho odvětví, nastavených cílů kampaně a rozpočtu.  V okamžiku, kdy máte jasno, můžete začít s výběrem influencera.

2. Výběr vhodného influencera

Na základě své cílové skupiny vyhledejte osobnosti, které oslovují stejné lidi jako vy a vyznávají hodnoty, které jsou v souladu s vaší značkou. Je vhodné vybírat takové influencery, kteří mají zájem o váš typ produktů či služeb. Sdílený obsah pak bude pro cílové publikum relevantní.

Udělejte si obrázek o tom, jak velký má influencer dosah, v jakých demografických oblastech a jak angažovaní jsou jeho sledující. Pokud cílíte na lokální trh, menší místní osobnost pro vás může být relevantnější než větší, která má dosah po celé zemi. A taky levnější. Takový průzkum můžete provést i sami, ale pokud se v tomto oboru nepohybujete, je dobré si zaplatit někoho, kdo tomu rozumí.

Jakmile máte vybráno, kontaktujte influencera s přesnými požadavky z přípravy. Přidejte také něco málo o své firmě a důvod, proč jste si vybrali právě jeho. Oslovit ho můžete přímo vy, nebo přes agenturu, pokud dotyčný/á pod nějakou spadá. První komunikace by měla probíhat formálně. Pokud bude vámi oslovený člověk souhlasit, určete následně podmínky spolupráce na základě vašich očekávání i očekávání influencera a pak zvláště placenou spolupráci ošetřete smlouvou.

3. Spolupráce s influencerem

Po nastavení podmínek přichází na řadu samotná spolupráce na kampani. Podle stanovených podmínek budete upravovat kampaň tak, aby vyhovovala oběma stranám. Influenceři mají svůj vlastní styl a způsob komunikace s publikem. Domluvte se na obsahu, který bude respektovat jejich metody a zároveň bude podporovat vaši značku. Jakmile bude jasná podoba, forma i časové rozmezí komunikace, reklama se může rozběhnout. Pokyny, které připravujete pro influencery, jsou v komunitě známy pod pojmem brief. Připravte se také na to, že někteří nebudou chtít s výrobou vůbec pomáhat a budou chtít mít volnou ruku, někomu zase vyhovuje, pokud se produkce stoprocentně ujmete vy.

4. Monitorování kampaně

Jamile kampaň běží, průběžně sledujte vytvořený obsah. Monitorujte reakce cílového publika a získáte představu o úspěšnosti a efektivitě kampaně. Mezi nejčastěji sledované metriky patří kvantitativní ukazatele, jako jsou lajky, komentáře, sdílení a kliknutí a pak kvalitativní ukazatele, tedy komentáře a reakce. Na základě zjištěných dat upravujte v průběhu kampaň. Jednoduší je to v případě slevového kódu, kdy se dá dohledat, kolik zákazníků ho využilo.

Nasbíraná data porovnávejte před, v průběhu i po kampani pro objektivní zhodnocení, zda byly stanovené cíle dosaženy. Pokuste se identifikovat, jaké nástroje komunikace fungovaly více a jaké méně. Na základě toho budete moct později vytvářet nové efektivnější kampaně s přesnějším obsahem i cílením.

5. Konec / Další spolupráce

Jakmile spolupráce skončí, zhodnoťte společně s influencerem, čeho jste dosáhli, popřípadě jaké oblasti by se daly vylepšit. Pokud chcete i nadále spolupracovat, můžete se dohodnout na vytvoření dlouhodobé spolupráce, která bude zahrnovat více kampaní, a tedy i posílení vašeho postavení na sociálních sítích. Tato kontinuální partnerství umožňují hlouběji proniknout do cílového publika influencerů a vytvořit udržitelnější vztah se sledujícími.

Možná Vás bude zajímat

 


Podnikání jako student: Jaké máte možnosti a povinnosti?

I když jste student na plný úvazek, můžete během studia začít i podnikat. Jako studující podnikatel máte dokonce i několik speciálních výhod. Přečtěte si, co podnikání studentů obnáší a jak s ním případně začít.

9 minut čtení
Obrázek ke článku Podnikání jako student: Jaké máte možnosti a povinnosti?

Podnikání znamená závazek navíc

Studenti podnikající jako OSVČ nebo provádějící pravidelnou vedlejší činnost mají několik výhod oproti běžným podnikatelům, které mohou využívat do 26, resp. 28 let při doktorském studiu. Před zahájením podnikání však je nutné zvážit, zda je živnostenský list skutečně potřebný, protože s sebou nese i povinnost podávání daňových přiznání a další administrativy. Pokud provádíte soustavnou činnost za účelem výdělku, musíte se stát podnikatelem ze zákona.

Příjmy i bez živnostenského oprávnění

Studenti mohou mít příjmy bez nutnosti stát se živnostníkem prostřednictvím dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ).

V rámci DPP lze odpracovat do 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Pokud měsíční výdělek nepřesáhne 10 000 Kč, neplatí se zdravotní ani sociální pojištění. Pokud výdělek tuto částku přesáhne, platí se záloha na zdravotní pojištění. Daně mohou být upraveny pomocí „prohlášení k dani“.

Při DPČ nesmí průměrný týdenní pracovní čas překročit 20 hodin. Pokud měsíční výdělek přesáhne 2 500 Kč, odvádí se zdravotní a sociální pojištění. Příjmy z DPČ se daní 15 % ze superhrubé mzdy a existuje možnost ročního zúčtování daně. Slevy na dani lze uplatnit podepsáním „růžového prohlášení“ (tedy Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti).

Živnostenský list získáte snadno a rychle

Pokud pracujete u více zaměstnavatelů nebo překračujete limity DPP a DPČ, může být výhodné stát se živnostníkem. Mezi typy živností, ze kterých můžete vybírat, patří volná, řemeslná, vázaná a koncesovaná živnost.

Volná živnost nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti. U řemeslné živnosti se musíte prokázat dokladem o odborné způsobilosti (např. řezník, pekař nebo kadeřník). Vázanou živnost prokazujete odbornou způsobilostí, která je upravena zvláštními právním předpisy (např. účetní poradci). Koncesovaná živnost provozujete na základě správního rozhodnutí a osvědčujete ji výpisem ze živnostenského rejstříku.

Jednotná registrace na všechny úřady

Pro založení živnosti vyplníte registrační formulář a odevzdáte ho na živnostenském úřadě, zaplatíte 1 000 Kč a obdržíte identifikační číslo (IČ). Živnostenský úřad vás obvykle přihlásí na finančním úřadě, ve zdravotní pojišťovně a v ČSSZ. Ovšem pro jistotu ověřte tuto skutečnost na úřadě. Pokud byste museli tyto kroky provést sami, platí termíny.

Finanční úřad do 15 dnů a ČSSZ a zdravotní pojišťovna do 8 dnů ode dne zahájení činnosti. Na každý z úřadů dodávejte každoročně také potvrzení o studiu.

Výhody studenta podnikatele

Jako podnikající student se můžete těšit především na tyto výhody oproti studentům bez živnostenského oprávnění a běžným podnikatelům:

 1. Odečet paušálních výdajů: Při podání daňového přiznání si můžete z daňového základu odečíst paušální výdaje ve výši 30–80 procent příjmů. Příklad: Jako student, který si vydělává na živobytí tím, že navrhuje webové stránky, si můžete z daňového základu odečíst 80 % příjmů. Pokud v daném roce vyděláte 100 000 Kč, můžete si z daňového základu odečíst 80 000 Kč.

 2. Podnikání jako vedlejší činnost: Vaše podnikání je vždy bráno jako vedlejší činnost studenta – vaší hlavní činností je z pohledu státu studium, proto odvody za hlavní činnost tedy za studenty hradí stát. Příklad: Jste studentem medicíny, který si vydělává jako osobní trenér. I když vyděláváte peníze, vaše hlavní činnost je studium a stát pokrývá vaše odvody.

 3. Sleva na poplatníka: V daňovém přiznání si můžete uplatnit slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč – nárok máte vždy na celou sumu bez ohledu na to, kolik měsíců jste skutečně podnikali. Příklad: Začal jste podnikat v listopadu a do konce roku jste vydělali 20 000 Kč. I přesto, že jste podnikali jen 2 měsíce, máte stále nárok na celou slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč

 4. Sleva na studenta: V daňovém přiznání máte nárok i na slevu na studenta ve výši 335 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž jste byli studentem (tedy až 4 020 Kč za rok). Pro uplatnění slevy na studenta je nutné každý rok dodat finančnímu úřadu nové potvrzení o studiu. Příklad: Studujete celý rok na vysoké škole a zároveň podnikáte jako grafický designér. Můžete si uplatnit slevu 4 020 Kč za to, že jste studentem. Pro uplatnění této slevy musíte finančnímu úřadu dodat potvrzení o studiu.

Mohlo by vás zajímat:


Jak zvládat pracovní stres a najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem

V dnešní uspěchané době se setkáváme s pracovním stresem všude. Stres ovlivňuje naše zdraví a zasahuje do osobního života. Přinášíme tipy z oblasti work-life balance, díky kterým si můžete usnadnit život a dosáhnout klidu a rovnováhy

10 minut čtení
Obrázek ke článku Jak zvládat pracovní stres a najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem

Se stresem, který je způsobený pracovním prostředím, se dnes setkáváme všichni a všude. Neustálý tlak, vysoké nároky a potřeba být nepřetržitě dostupný se negativně projevují na naší fyzické i duševní pohodě. V nejhorších případech může hrozit i vyhoření či dlouhodobé zdravotní potíže. Proto je v této hektické době víc než dříve důležité naučit se odpočívat a udělat si čas pro sebe.

1. Plánování a organizace úkolů

Klíčem pro snižování pracovního stresu je efektivní plánování a organizace. Vytvořte si denní nebo týdenní plán, který vám umožní mít jasný přehled o vašich pracovních povinnostech a soukromých aktivitách. Plán můžete vytvořit ručně v diáři nebo použijte moderní digitální nástroje a aplikace, abyste měli svůj plán přístupný kdykoliv z mobilu ve své kapse.

Doporučujeme začít tím, že si vypíšete úkoly, které vás čekají. U každého z nich vymezte, kolik času na něj bude potřeba. Čím reálněji budete k vymezení přistupovat, tím proveditelnější váš plán bude. Jakmile máte seznam, označte si aktivity podle priorit. Na základě důležitosti rozdělte pracovní den/týden na časové bloky a přiřaďte si úkoly do konkrétních časových rámců včetně časové rezervy a přestávek pro dobití energie.

Vymezte také přesnou dobu, kdy skončíte s prací a budete mít čas na sebe. Do této oblasti pak můžete vyznačit, jakému zájmu nebo aktivitě se chcete věnovat. Díky plánu nezapomenete na žádný úkol, uděláte si na něj dostatek času a ujistíte se, že budete mít čas sami pro sebe. Samozřejmě nejde vše naplánovat do detailu. Naopak si nechte prostor a dovolte si změnit svůj harmonogram, když přijde něco nečekaného.

2. Delegace úkolů na ostatní kolegy, zaměstnance, členy rodiny

Co si člověk sám neudělá, to nemá. To známe všichni. Raději splníme všechny úkoly sami, abychom měli jistotu, že jsou správně a hotové. Bohužel tento přístup nepřináší nic jiného než nedostatek času a stresu navíc. Naučte se přenechávat své úkoly lidem, kteří jsou kompetentní k jejich splnění, ať už se jedná o pracovní závazky, nebo osobní záležitosti. Neuvažujte o sobě tak, že se vzdáváte úkolu, nebo utíkáte. Úkolu jste ze své strany věnovali dostatek potřebného času a díky delegování získáte čas k řešení dalších prioritních záležitostí.

3. Odpočinek v pracovní době

O tom, že je důležité, udělat si v pracovním plánu čas na přestávky, jsme se už zmínili. Věnujme tomu však tuto část, protože nedostatek odpočinku snižuje efektivitu a výkonnost.

Jednoduchým způsobem, jak si pravidelně odpočinout, je používat techniku 25/5. Pracujte soustředěně 25 minut a poté si dejte 5 minut volna. Během těchto 5 minut se zvedněte od pracovního místa, protáhněte se, zajděte na krátkou procházku nebo si jen odpočiňte. Rozproudíte tak tělo, probudíte metabolismus a uklidníte hlavu. Můžete pracovat i v delších úsecích, pamatujte však, že čím delší úsek, tím delší by měla být pauza. Například pracujte 90 minut a poté si dejte 15–30 minut odpočinku.

4. Nastavení hranice mezi pracovním a soukromým životem

Váš týdenní plán úkolů by měl zahrnovat čas, kdy každý den skončíte s prací. Není tím však myšleno, že se v 16.00 zvednete, odejdete z kanceláře domů a budete dál pracovat tam. Definujte si jasnou hranici mezi pracovními povinnostmi a volnem. Nastavte si pevnou pracovní dobu pro každý den stejně, a pokud možno, omezte přístup k pracovním e-mailům a jiným notifikacím, které by vás mohly rušit. Zkuste vypnout veškerá zařízení a věnujte se pouze sami sobě. Nejde to ve všech případech, ale hlídejte si, aby se hořící termíny nepropisovaly do vašeho volna každý den.

Jak dosáhnout work-life balance

Abyste dosáhli větší rovnováhy, nemusíte měnit jen pracovní návyky, ale i ty osobní. U těchto doporučení platí více než u předchozích, že nemusí vyhovovat každému, naopak je možné, že už máte vlastní ověřené postupy/návyky. Obecně platí, že je dobré mít své vlastní aktivity, které denně děláte. Pomohou vám ukotvit váš den a přenést se přes stresové pracovní situace.

První rada se týká pravidelné fyzické aktivity. Má významný vliv na náš celkový zdravotní stav a působí jako účinný prostředek pro snižování pracovního stresu. Může zdát, že cvičení jen zabírá čas a energii, ale v dlouhodobém horizontu nám může přinést radost ze sebe sama i klid. Mezi oblíbené aktivity patří například jóga, běh, či plavání.

Jóga je oblíbená hned ze dvou důvodů: pohyb a meditace. Zkuste do svých denních aktivit zařadit meditaci, která vás uklidní a zlepší vaši schopnost soustředit se. Stačí pár minut kdykoliv přes den na tichém místě, kde se pohodlně usadíte a budete se soustředit na svůj dech, zvuky kolem sebe a své myšlenky necháte jen tak proudit. Můžete také vyzkoušet různá dechová cvičení či techniky mindfulness.

Techniky mindfulness znamenají, že můžeme záměrně a plně vnímat přítomný okamžik a získat hlubší spojení s našimi myšlenkami, pocity a fyzickými projevy. Tato metoda vychází z tradičních buddhistických praktik, ale byla adaptována pro moderní způsob života.

Předposlední doporučení se týká koníčků a zájmů. Věnujte se pravidelně svým oblíbeným aktivitám, které vám pomohou přestat myslet na všechny úkoly. Zaměřte se na aktivity, které vyžadují soustředění v tu danou chvíli a nenechají vás myslet na nic jiného. Mohou to být aktivity, jako je kresba, četba, pletení, puzzle, hraní her a tak dále.

Spánkový režim

Jedním z nejpodstatnějších aspektů je vytvoření pravidelného spánkového režimu. Stanovením pevného času pro spaní a probuzení se tělo postupně přizpůsobí a zlepší se jeho schopnost regenerace. Je důležité vyhnout se porušování tohoto režimu i o víkendech. A nezapomeňte, osm hodin není jen vymyšlené číslo.

Dalším faktorem je minimalizace vystavení modrému světlu ve večerních hodinách. To zahrnuje omezení pohledu do mobilních telefonů, tabletů, televizních obrazovek a počítačů, protože modré světlo těmto zařízením většinou dominuje. Toto světlo potlačuje tvorbu melatoninu, hormonu zodpovědného za regulaci spánku, a může vést k nespavosti. Pomozte si taky tím, že budete usínat v tichu, tmě a na pohodlné posteli. Už jste si koupili zatemňovací závěsy, nebo použili masku na oči jako v letadle?

Práce, nebo život

Na závěr lze jen dodat, že hlavním nástrojem proti stresu je pečlivé plánování, díky kterému si zajistíte čas na vše, co musíte udělat včetně odpočinku, který v plánu nesmí v žádném případě chybět. Práci s time managementem neboli plánováním času lze brát také jako prevenci proti vyhoření. A pokud chce v noci spát spánkem spravedlivým, nezapomeňte si svůj byznys pojistit.

Pokud se stres ve vašem životě stává nezvladatelným, doporučujeme navštívit kurzy zvládání stresu nebo psychologickou poradnu. Dlouhodobý stres má vliv nejen na naši náladu a energii, může zapříčinit i vážnější zdravotní potíže.

Mohlo by vás zajímat:


Jaké jsou možnosti sjednání pojištění přepravy zásilek?

Pro podnikatele je zcela zásadní doručovat zásilky bez poškození na místo určení. Všichni víme, že během přepravy může dojít k různým nehodám – od poškození a ztráty až po odcizení. Proto je důležité se těmto rizikům postavit čelem.

7 minut čtení
Obrázek ke článku Jaké jsou možnosti sjednání pojištění přepravy zásilek?

Zmíněná rizika kryje pojištění přepravy zásilek, které poskytuje jejich majitelům komplexní ochranu při přepravách na území celého světa. Pokud se budete spoléhat jen na pojištění dopravce, je potřeba vědět, že ve většině případů je jeho odpovědnost omezena váhovým limitem, který nemusí být nedostatečný. A to zejména v případě lehkých a drahých zásilek. Dopravce za vzniklou škodu také nemusíodpovídat vůbec. Pojištění zásilek  představuje jistotu, že v případě pojistné události bude škoda na přepravované zásilce kryta, a to až do plné hodnoty zásilky. 

Jaké jsou typy pojištění?

Rozsah pojištění je stanovován zejména s ohledem na druh převážených zásilek a způsob jejich přepravy. Pokud plánujete přepravu zboží, které není příliš atraktivní k odcizení, stačí zvolit takový rozsah pojištění, kdy budou krytá pouze vyjmenovaná rizika. Například nehoda dopravního prostředku, požár nebo potopení při lodní přepravě.

Jestliže hledáte opravdu komplexní pojistné krytí pro vaši zásilku, jsou tou správnou volbou všechna pojistná nebezpečí. Takový rozsah krytí zajistí ochranu proti poškození, zničení nebo pohřešování pojištěné přepravované zásilky způsobeným jakoukoliv nahodilou událostí, která může přepravu zásilky negativně ovlivnit. Tento rozsah pojištění plně doporučujeme.

Pokud převážíte například křehké zboží, elektroniku, přístroje nebo volně ložené zásilky, je dobré myslet i na pojištění takzvané přirozené povahy zásilky. K poškození zásilky výkyvem teplot, vnitřnímu lomu, hnilobě či působením živočichů totiž může dojít, i když je zásilka důkladně chráněna obalem a při přepravě nedojde k jeho zjevnému poškození.

Plánujete uspořádat výstavu? 

Pojištění výstavy je klíčovým prvkem pro jakoukoliv organizaci. Je důležité, abyste chránili své investice a snížili potencionální rizika.

U nás v Generali České pojišťovně je možné pojistit nejen přepravu včetně nakládky a vykládky, ale i samotnou výstavu včetně instalace a uskladnění exponátů. A nemusí se jednat jen o výstavu měřícího přístroje na veletrhu. Ve stejném rozsahu lze pojistit i umělecká díla, takzvaně z hřebíku na hřebík.

Další rizika: Společná havárie

Možná si pamatujete, jak se nedávno v Suezském průplavu zablokovala loď Ever Given. Tato šestidenní nepříjemná situace vyústila k vyhlášení společné havárie a uplatnění nároků vůči všem majitelům přepravovaných zásilek.

Z pojištění přepravy zásilek lze příspěvky na tuto událost uhradit. V případě společné havárie vyhlášené kapitánem lodi se náklady vynaložené na záchranu lodi, ale i nároky vlastníků poškozených zásilek rozpočítají mezi vlastníky všech zásilek.

Mezinárodní sankce

Zásilky mohou být přepravovány do všech koutů světa, a je proto nezbytné se seznámit s aktuálními sankčními opatřeními, které dopadají jak na územní oblasti, tak na osoby nebo zboží.

Mezinárodní sankce se dotýkají zejména zásilek z takzvaného sensitive sector – zásilky využitelné i k vojenským účelům, drahé kovy, energetika, ropné produkty a tak dále. Tato opatření musí plně respektovat také pojišťovna. Pojištění se proto nevztahuje na plnění či nárok, pokud by se pojišťovna dostala do rozporu s mezinárodními sankcemi a rezolucemi.

Správné balení a volba dopravce

Správné balení a volba dopravce jsou hlavními pilíři pro minimalizaci rizika poškození. Dbejte na to, aby byla zásilka dostatečně chráněna, hlavně proti nárazům nebo nepříznivým vlivům během přepravy. Nezapomeňte si také zvolit prověřeného dopravce, který má zkušenosti s přepravou vašeho druhu zásilek.

Partneři v ochraně zásilek

Před odesláním zásilky se ujistěte, že jste správně zvolili rozsah pojištění a vaše zásilky jsou adekvátně chráněny při všech nenadálých událostech. V Generali České pojišťovně jsme vám k dispozici s profesionální péčí a podporou při řešení jakýchkoli problémů – od nakládky až po vykládku zásilky. Spolehněte se na naše dlouhodobé zkušenosti s různými situacemi, které nám umožňují nabídnout pomocnou ruku i náhradu vzniklých škod. Díky tomu můžete vypustit z hlavy starosti ohledně přepravy zásilek.

Mohlo by vás zajímat:


Jak zvládnout platební morálku zákazníků a klientů

Správa platební morálky zákazníků je nezbytným úkolem každé firmy. Poradíme vám, jak si nastavit podmínky, hlídat jejich plnění i uplatňovat sankce a případná další řešení tak, abyste se připravili co nejlépe na situace, která vás čekají.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Jak zvládnout platební morálku zákazníků a klientů

Nastavení zdravé platební morálky

Zajištění včasné a spravedlivé platby za poskytnuté produkty nebo služby je nezbytné pro udržení vaší finanční stability a plynulého provozu podniku. V tomto článku vám představíme různé nástroje, se kterými nastavíte platební morálku ve své firmě.

Na začátek se budeme věnovat správnému nastavení podmínek, pak průběžným kontrolám plnění a až nakonec řešením a opatřením, které se týkají neplatících.

1. Nastavení podmínek platby v podobě smlouvy

Základem pro platební morálku je správně nastavená smlouva mezi vámi a zákazníkem/klientem. Ještě předtím je však možné provést předběžnou kontrolu bonity zákazníka, tedy provést důkladnou kontrolu jeho finanční stability. Můžete tak získat přehled o klientově platební historii a současné schopnosti splácet závazky.

Do kontroly se můžete pustit sami, například přes dostupné databáze, listy a seznamy, jako například katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík a další. Pokud ovšem chcete komplexní obrázek, můžete se obrátit na specializované agentury, které poskytují informace o bonitě firem i jednotlivců. Analyzují velký balík dat, že kterého pak vyčtou potencionální rizika. Nejedná se přímo o ratingové agentury, které slouží především bankám, investorům nebo státním institucím, ale rating a scoring do svých reportů využívají.  

Po provedení kontroly přichází na řadu příprava smlouvy. Stanovte konkrétní lhůty pro splacení. Při stanovování zohledněte dobu na vystavení faktury i samotné provedení platby podle podmínek způsobu a splatnosti, jaké byly ujednány.

Dále doporučujeme uvést vyhovující možnosti platby, jako je bankovní převod, platební brána či inkaso. Nakonec stanovte jasné sankce pro případ, že dojde k prodlení. Může jít o  úroky z prodlení nebo sankční poplatky, kdy zákazník zaplatí procenta z celkové částky navíc, či omezení služeb,  kdy klientovi budou omezeny/ upřeny služby.

Důležité je také specifikovat odpovědnosti obou stran a závazek zákazníka k včasnému a správnému uhrazení platby. A víte, že je dokonce možné se si nechat pojištění smluvních záruk?

2. Fakturujte, hlídejte a hlavně komunikujte

Fakturujte vždy včas. Ujistěte se, že faktury obsahují všechny relevantní údaje, jako jsou fakturační údaje, termíny platby a způsoby platby. Klient by měl z faktury přesně vědět kolik, za co a jakým způsobem platí.

Jakmile máte faktury odeslané, evidujte si každou z nich a pravidelně sledujte stav jejich zaplacení. Pokud faktura zůstane nezaplacená po splatnosti, aktivně kontaktujte zákazníka a požádejte ho o vysvětlení. Komunikace s klientem ohledně nezaplacených faktur je důležitá pro identifikaci potenciálních problémů či nedorozumění a přináší prostor pro vytvoření řešení.

3. Uplatňování sankcí a další případná řešení

Jakmile se opakovaně setkáte s porušením platební lhůty, je na místě uplatnit sankce, které jste dříve stanovili ve smlouvě.

Pokud má zákazník dlouhodobé potíže s okamžitým uhrazením celé částky, ale i tak si ho chcete nadále udržet, nabídněte mu splátkový plán. Stanovíte v něm nové podmínky a dohodnete se na pravidelných splátkách, které jsou pro zákazníka splnitelné.

Jakmile všechny možnosti selžou a zákazník/klient stále odmítá platit, můžete zvážit obrácení se na právní služby, nebo podání soudní žaloby k vymáhání dluhu. To vyžaduje konzultaci s právním expertem, sestavení žaloby obsahující relevantní informace, podání žaloby u soudu a samozřejmě účast v soudním řízení. Tato cesta je velmi nákladná, ale může být nezbytná k obhájení vašich zájmů.

Když zákazníci neplatí včas, nebo vůbec

Správná příprava smlouvy vám umožní vymezit prostředí, v jakém budete s klientem fungovat. Je důležité stanovit si podmínky platby, ale také sankce. Není nutné je uplatňovat v uvedeném pořadí. Vše je otázkou komunikace a povahy dané situace. Podmínky se dají měnit a vždy by měly odpovídat potřebám obou stran.

Správně zvolená taktika v případě zpožděné, nebo dokonce chybějící platby může pozitivně ovlivnit jméno vaší firmy. V některých případech je tak vhodnější nechat si poradit od odborníka, tedy od právníka či finančního poradce.

Mohlo by vás dále zajímat:


Při zpracování šablony došlo k chybě.
Method public static com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil.getArticleByUrlTitle(long,java.lang.String) throws com.liferay.portal.kernel.exception.PortalException,com.liferay.portal.kernel.exception.SystemException threw an exception
1<#include "${templatesPath}/105702" /> 
2 <#assign currentURL = httpUtil.getPath(themeDisplay.getURLCurrent()) /> 
3 <#assign articleURL = currentURL?substring(currentURL?index_of("-/") + 2, currentURL?length) /> 
4 
5 <#assign articleService = objectUtil("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil") /> 
6 
7 <#assign journalArticle = articleService.getArticleByUrlTitle(themeDisplay.getScopeGroupId(), articleURL) /> 
8 <#assign insuranceArticleId = getJournalArticleAttribute(journalArticle, 'insurance') /> 
9 
10 <#if entries?has_content> 
11    
12 	<#list entries as curEntry> 
13 	  <#assign id = curEntry.getAssetRenderer().getArticle().getArticleId() /> 
14 	   <#if id == insuranceArticleId> 
15 	    <div class="Grid"> 
16        <div class="Grid-col Grid-col--xsNotGrow"> 
17     				<img src="${getArticleAttribute(curEntry, 'icon')}" alt="" class="Post-image" width="64"> 
18     	 </div> 
19     	 <div class="Grid-col"> 
20          ${getArticleAttribute(curEntry, 'text')} 
21         </div> 
22       </div> 
23 		</#if> 
24 	</#list> 
25 </#if>