Sdílené pracovní místo: Jaké má výhody a nevýhody?

Uvažujete, jaké benefity nabídnout vašim zaměstnancům? Jednou z nejnovějších možností je sdílené pracovní místo. Přečtěte si, jaké výhody může přinést vaší firmě a na co si naopak dávat pozor.

9 minut čtení
Obrázek ke článku Sdílené pracovní místo: Jaké má výhody a nevýhody?

Na začátku roku 2021 do českých zákonů přibyla novinka označovaná jako sdílené pracovní místo. Zaměstnavatelé díky ní získali další možnost, jak řešit pracovní úvazky svých zaměstnanců a zároveň mohli rozšířit škálu nabízených benefitů. Sdílené pracovní místo představuje způsob, jak zaměstnancům dopřát větší flexibilitu a vyjít vstříc těm, kteří nemohou pracovat obvyklých 40 hodin týdně. Sdílené pracovní místo má své výhody, ale také řadu úskalí. V tomto článku vám je přiblížíme a popíšeme, jak sdílené pracovní místo funguje v praxi.

Co je sdílené pracovní místo?

Sdílené pracovní místo (job sharing) není o tom, že více zaměstnanců se střídá na „jedné kancelářské židli“. Znamená, že dva nebo více zaměstnanců sdílí jednu pracovní pozici, střídají se a dohromady svými částečnými úvazky pokrývají celý pracovní úvazek. Férově si přitom dělí nejen objem práce, ale také sdílejí potřebné vybavení. Za svou práci získávají poměrnou mzdu a nárok na dovolenou. Pokud tedy dva zaměstnanci zastávají každý půl úvazku, rozdělí si napůl i mzdu náležící danému pracovnímu místu a počet dní dovolené.

Sdílené pracovní místo se hodí zejména rodičům na rodičovské dovolené, lidem pečujícím o nemocné příbuzné, seniorům nebo třeba studentům. Režim sdíleného pracovního místa se ale samozřejmě nehodí pro všechny profese. Využití často nachází třeba ve výrobě, v účtárnách, na recepcích nebo za pokladnami supermarketů.

Podmínky pro sdílené pracovní místo

Zákon o podmínkách sdíleného pracovního místa mluví jen velmi stručně. Základem je, že v dané firmě musí pracovat minimálně dva zaměstnanci na zkrácený úvazek (se zkrácenou pracovní dobou), kteří vykonávají stejný druh práce. Dohodu o sdíleném pracovním místě musí uzavřít se zaměstnavatelem oba, a to písemně. Tato dohoda může a nemusí být součástí běžné pracovní smlouvy.

Maximální počet zaměstnanců, kteří mohou sdílet jedno pracovní místo, není oficiálně omezený. Více než dva zaměstnanci na jednom pracovním místě by ale spíš vytvořili zbytečný organizační chaos, proto to v praxi není příliš častá volba. Nejvyšší možný hodinový úvazek sdíleného pracovního místa je dohromady 40 hodin týdně, počet hodin ale může být i nižší.

Dohodu o sdíleném pracovním místě můžou všichni zúčastnění kdykoliv ukončit, pokud jim přestane vyhovovat. Buď po vzájemné dohodě, nebo výpovědí s 15denní výpovědní dobou, a to i bez udání důvodu. Tato dohoda nijak nesouvisí s běžným pracovním poměrem zaměstnance – zůstane u vás dál zaměstnaný, jen mu skončí zvláštní pracovní režim se sdíleným pracovním místem.

Jestliže jeden ze zaměstnanců ukončí svůj režim práce na sdíleném pracovním místě, má to důsledky i pro ostatní. Po ukončení období, na které mají zaměstnanci dohodnuté směny, přejdou plynule do běžného režimu výkonu práce a vy jim budete přidělovat „směny“ (přesné časy pro výkon práce) podle potřeby. Úvazek jim v tom případě zůstane stejný podle pracovní smlouvy, tedy poloviční. Může se ale najít nový „zájemce“ o sdílení pracovního místa a režim tak bude pokračovat dál.

Jak funguje sdílené pracovní místo v praxi

Zaměstnanci se na sdílené pozici střídají podle předem dané domluvy. Na rozdíl od standardního modelu práce by si měli rozvrh směn sestavovat sami. Detaily a lhůty jsou na jejich konkrétní domluvě. Obvykle si plánují směny na jeden měsíc a tento svůj plán předkládají zaměstnavateli minimálně týden dopředu – takže třeba rozpis směn na prosinec odevzdají třetí týden v listopadu. Pokud zaměstnanci nezvládnou předložit rozvrh směn ve stanovené lhůtě sami, je za ně povinný ho naplánovat jejich nadřízený.

Rozvrh se může v průběhu daného období kvůli různým běžným komplikacím změnit. V takovém případě o tom musí zaměstnanci předem písemně informovat svého nadřízeného.

Výhody sdíleného pracovního místa

Sdílené pracovní místo nabízí řadu výhod, ale těžit z nich budou především vaši zaměstnanci. Využitím tohoto režimu především vytvoříte lepší podmínky pro zaměstnávání pracovníků s kratšími úvazky. Zaměstnanci budou moct lépe sladit svůj pracovní a soukromý život. V porovnání například s dohodou o provedení práce mají navíc nárok na placenou dovolenou (tedy její poměrnou část) a jiné benefity. Zároveň mají lepší ochranu stanovenou pracovním zákoníkem.

Několik výhod nabízí sdílené pracovní místo i pro zaměstnavatele. Za předpokladu, že budou zaměstnanci dobře plnit své povinnosti, se zbavíte plánování jejich směn, protože se na nich dohodnou sami mezi sebou. Rozšíříte také škálu benefitů, na které můžete lákat potenciální nové zaměstnance, o – v českém prostředí – novou pokrokovou možnost.

Navíc můžete od 1. ledna 2021 do 30. června 2023 požádat stát o finanční příspěvek na sdílené pracovní místo z projektu FLEXI. Výše měsíčního příspěvku na jedno sdílené pracovní místo může být až 15 200 Kč po dobu maximálně 12 měsíců. Zažádat o příspěvek můžete prostřednictvím Úřadu práce.

Nevýhody sdíleného pracovního místa

Předepsaná pravidla sice existují, ale v praxi se přesto setkáte i s možnými komplikacemi. Pro sdílené pracovní místo je například naprosto nezbytné, aby spolu zapojení zaměstnanci dobře vycházeli a uměli navzájem bez problému komunikovat. V opačném případě se nezvládnou domlouvat na rozvrhu směn, předávat si a plnit jednotlivé úkoly nebo za sebe v případě nouze zaskakovat.

Pokud potřebujete, aby jednoho zaměstnance na sdíleném místě (třeba protože onemocněl) dočasně zastoupil druhý zaměstnanec, který s ním sdílí místo, můžete to po něm chtít. Ale pouze, pokud bude souhlasit – nařídit mu to nemůžete. Komplikace s rozvrhem směn může vyvolat i plánování dovolené.

Závažným problémem je také otázka odpovědnosti. Pro případ, že jeden ze zaměstnanců něco „pokazí“ a třeba vaší firmě nebo klientům způsobí škodu, musíte předem detailně nastavit, jak budete spravedlivě přisuzovat odpovědnost. I to je faktor, který ovlivní vztahy mezi zaměstnanci.

Jestliže se rozhodnete nabídnout sdílená pracovní místa i u vás ve firmě, stanete se atraktivnějším zaměstnavatelem na trhu práce, který se nebál následovat světové trendy. Přesto ale dobře zvažte, jestli máte přátelský a loajální pracovní kolektiv, protože jinak by sdílená pracovní místa mohla občas způsobit zbytečné problémy v komunikaci nebo vztazích mezi angažovanými zaměstnanci.

Mohlo by vás zajímat:


Přehledy dotací pro podnikatele: kde je najít a jak se v nich vyznat

České firmy si prostřednictvím dotačních programů pravidelně rozdělují desítky miliard korun. Chcete patřit mezi ně? Vysvětlíme vám, jak se v systému dotací zorientovat.

10 minut čtení
Obrázek ke článku Přehledy dotací pro podnikatele: kde je najít a jak se v nich vyznat

Dotace jsou pro většinu podnikatelů velmi lákavé. Mohou se díky nim dostat k penězům, které nemusí vracet, platit z nich žádné úroky a (v krajním případě) ani řešit svou neschopnost splácet. Proč tedy po takových volných prostředcích z dotací rovnou „neskáče“ každý podnikatel? Obvykle totiž není úplně snadné je získat.

Základní komplikace obvykle přichází hned na úplném začátku – zájemci si nejdříve musí udělat dobrý přehled o tom, na jaké dotace mají vůbec nárok. Jenže systém dotačních programů nepatří zrovna mezi ty jednoduché. V minulém článku jsme vám nabídli obecný přehled typů dotací, o které mohou čeští podnikatelé žádat. Nyní se na systém dotací podíváme z jiného úhlu a nabízíme vám souhrn zdrojů, odkud můžete čerpat informace o jednotlivých dotačních programech pro podnikatele.

Jak najít vhodnou dotaci pro podnikatele

Hledání nejvhodnější dotace může zpočátku připomínat příslovečné pátrání po jehle v kupce sena. Jestliže ovšem věnujete vlastnímu průzkumu možností dotací minimálně pár dní času, systém dotačních programů vám postupně začne dávat smysl. Mnohem rychlejší ale pro vás bude nechat se inspirovat naším základním přehledem v tomto článku.

Tip: Každý dotační program má své specifické požadavky a hodí se pro firmy jiných velikostí a zaměření. Při hledání dotace vhodné pro vaši firmu si ujasněte především tato fakta:

- Pro koho (jaký typ firmy, obor a činnost) je dotace určená?

- Za jakým účelem se dotace vyplácí (jakou činnost má pomoci financovat)?

- Podle jakých kritérií se posuzuje žádost?

- Kolik procent z celkového rozpočtu vám dotace pokryje?

Dotačních programů existují desítky. První z možností, jak se k nim dobrat, je vyhledávat na webech jejich jednotlivých poskytovatelů. Mezi ně patří hlavně obecní a krajské úřady, Evropská unie, ministerstva a účelové dotační státní fondy. Pro podnikatele jsou určeny především následující nabídky:

 • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021-2027)

  • OP TAK je stěžejní program pro podporu českých podnikatelů. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) do něj poputuje v přepočtu přes 81,5 miliard korun. Podpoří zejména výzkum, vývoj a inovace, digitalizaci, rozvoj podnikání, chytrou a udržitelnou energetiku, cirkulární ekonomiku a čistou mobilitu.

  • Zprostředkování dotačních financí zajišťuje Agentura pro podnikání a inovace (API), spolehlivé a aktuální informace o jednotlivých výzvách proto načerpáte především z jejího webu. Najdete zde i harmonogram vyhlašování jednotlivých dotačních výzev, čísla na informační linky nebo seznam kontaktních míst, kam se můžete o těchto dotacích přijít poradit osobně.

 • Technologická agentura České republiky (TA ČR)

  • Dotace Technologické agentury České republiky jsou určeny všem firmám, které se věnují výzkumu a vývoji především v oblasti životního prostředí, energetiky, dopravy, společenských věd a IT technologií. Harmonogram otevřených výzev najdete na této stránce.

 • Operační program Spravedlivá transformace (2021–2027)

  • Operační program Spravedlivá transformace se zaměřuje na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se to týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Fond disponuje zhruba 42 miliardami korun. Bližší informace najdete na této stránce a později také na oficiálním webu www.opst.cz.

 • Modernizační fond (2021–2030)

  • Cílem Modernizačního fondu je přispět k energetické účinnosti a usnadnit přechod firem na nízkouhlíkové hospodářství. Podrobné informace i konkrétní dotační výzvy najdete na stránkách Státního fondu životního prostředí České republiky.

 • Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

  • Firmy působící v oboru zemědělství mohou čerpat prostředky z národních dotací ve Státním zemědělském intervenčním fondu. Peníze z tohoto fondu jsou určené pro udržování výrobního potenciálu zemědělství a rozvoj venkova. Žádosti o dotaci se podávají přes web SZIF.

 • Operační program Zaměstnanost plus (2021-2027)

  • Operační program Zaměstnanost je určený k prosazování lepších podmínek na českém trhu práce a podpora se vyplácí mimo jiné i zaměstnavatelům. Jednotlivé výzvy najdete na této stránce.

 • Operační program Životní prostředí (2021-2027)

  • Mezi cíle, které podporuje operační program Životní prostředí, patří zejména energetické úspory, adaptace na změnu klimatu nebo prevence vzniku odpadů. Z tohoto programu může čerpat mnoho podnikatelských subjektů a mezi nimi i fyzické podnikající osoby (OSVČ). Bližší informace najdete zde.

 • Úřad práce

  • Úřad práce poskytuje podporu především začínajícím podnikatelům. Pokud je tedy vaše firma v úplných začátcích, podívejte se na podmínky, za jakých by vám Úřad práce mohl udělit dotaci.

 • Obecní a krajské úřady

  • Obce, města i kraje se v posledních letech snaží rozvíjet lokální podnikání. Proto zkuste zapátrat, jestli úřady v oblasti působnosti vašeho podnikání na svých oficiálních stránkách nabízí přehledy dostupných dotací pro podnikatele. Jednoduše využijte internetové vyhledávače a hledejte např. frázi „dotace Brno“ – tu „správnou“ stránku pak obvykle najdete jako hned první odkaz. Příkladem mohou být třeba stránky věnované dotacím Brna nebo Plzně, která nedávno spustila nový samostatný portál věnovaný dotacím.

Rychlý přehled o dotacích

Druhou a obvykle i rychlejší možností, jak získat přehled o dotacích, je hledat na specializovaných webových portálech, kde jejich provozovatelé shromažďují informace o dotacích z různých zdrojů. Některé umožňují i velmi snadnou filtraci, díky které se vám zobrazí jen aktuálně platné (nebo připravované) výzvy, které může využít právě vaše firma pro konkrétní účel. Tyto portály obvykle provozují soukromé agentury, které současně nabízí dotační poradenství a zprostředkování dotací, jako například:

Nyní se už můžete rovnou pustit do hledání dotace vhodné právě pro vaši firmu. Buď na vlastní pěst, nebo požádejte o pomoc odborníky. Při podávání přihlášky pak nezapomeňte hlavně na to, že o podporu budete soutěžit s jinými žadateli – klidně i se stovkami jiných firem. Co nejpřesněji tedy dodržujte podmínky, které stanovuje daný dotační program (a konkrétní výzva) a snažte se žádost vypracovat tak, aby jasně ukázala váš přínos pro daný obor. Pokud vyberete vhodnou dotaci, zpracování žádosti nepodceníte a věnujete jí dostatečné úsilí, máte reálnou šanci finance z dotací získat.

Mohlo by vás zajímat:

 


10 tipů, jak vhodně nastavit cenu svých výrobků a služeb

Většina živnostníků a malých firem má potíže zvolit „správnou“ cenu svých výrobků a služeb. Přečtěte si naše tipy, jak cenu svých produktů a služeb nastavit co nejlépe z pohledu zákazníka i vaší firmy.

8 minut čtení
Obrázek ke článku 10 tipů, jak vhodně nastavit cenu svých výrobků a služeb

Stanovit optimální cenu jakéhokoli svého výrobku nebo služby je pro úspěch na trhu jeden z nejdůležitějších faktorů. Velmi snadno můžete sklouznout – především kvůli tlaku konkurence nebo příliš velkému podbízení se zákazníkům – k dlouhodobě neudržitelnému podcenění. Pak nejen, že si nic nevyděláte, ale navíc skončíte ve ztrátě, kterou už nemusíte „ustát“. Když cenu naopak přestřelíte, odradíte tak možné zákazníky – a to nadlouho a možná i natrvalo. V tomto článku najdete 10 tipů, jak dosáhnout rovnováhy a nastavit cenu tak, aby byla výhodná pro vás i vašeho zákazníka.

Strategie cenotvorby

Cena za produkt se dá nastavit pomocí různých strategií. Mezi tři nejčastější patří stanovení ceny podle:

 1. Nákladů: K výši nákladů přičtete marži a tím získáte výslednou cenu. Tato jednoduchá strategie se vyplatí především prodejcům výrobků (ne služeb).

 2. Poptávky: Na základě průzkumu zjistíte, kolik jsou za váš produkt ochotní zaplatit sami zákazníci a podle jejich očekávání pak nastavíte cenu.

 3. Konkurence: V rámci analýzy konkurence posbíráte informace o tom, jakou cenovou strategii zvolily konkurenční firmy. Od těchto poznatků se pak odrazíte při tvorbě vlastní strategie. Můžete cenu stanovit níž, stejně, nebo i výš – v závislosti na konkrétní situaci.

Marže je rozdíl mezi tržbami a náklady na prodané zboží, tedy mezi prodejní a nákupní cenou. Počítá se „shora“ z prodejní ceny podle vzorce Marže = (prodejní cena – nákupní cena) / prodejní cena x 100 (v %). Pokud tedy budete prodávat zboží za 200 Kč a nakupovat ho za 100 Kč, bude marže na jednom kusu zboží 100 Kč, tj. 50 %. Marže ale není to samé, jako čistý zisk – ten vypočítáte teprve poté, kdy od marže odečtete veškeré související náklady, například na dopravu materiálu nebo administrativu.

Mezi další běžně používané cenové strategie patří například strategie nízkých cen (prodej produktů za vysokou cenu a pak jejich postupné zlevňování), prestižní ceny (prodej prémiových produktů za vysoké ceny) nebo penetrační cenová strategie (extrémně nízké ceny, které nabízí firmy při vstupu na trh).

Pozor na záměnu pojmů marže a obchodní přirážka, které si pletou zejména začínající podnikatelé. Obchodní přirážka vyjadřuje podíl z ceny, o kterou prodejce navýšil nákupní cenu. Počítá se „zdola“ z nákupní ceny podle vzorce Obchodní přirážka = (prodejní cena – nákupní cena) / nákupní cena x 100 (v %). Pokud tedy budete nakupovat zboží za 100 Kč a prodávat ho za 200 Kč, bude obchodní přirážka na jednom kusu zboží 100 Kč, tj. 100 %.

Cenové strategie je vhodné různě kombinovat a střídat. Zákazník pak získává pocit, že má více možností výběru. Typická situace je při prodeji výrobků v supermarketech, kde se střídají akční a běžné ceny s množstevními slevami a dalšími tematickými zvýhodněními. Existuje několik základních pravidel, kterých byste se měli u cenotvorby držet. Pojďme se na ně podívat blíž.

10 tipů, jak správně nastavit cenu

 1. Určete si konkrétní cíle ziskovosti. Zodpovězte si otázku, kolik chcete vydělávat a za jak dlouhé časové období. Pokud jste do podnikání investovali vyšší částku, musíte vědět, za jak dlouho peníze vyděláte zpět. Pak si můžete vypočítat, jaké musí být vaše prodeje (kolik produktů a za jakou cenu), abyste dosáhli stanovených cílů.

 2. Sbírejte data z trhu. Vždy byste měli svou strategii zakládat na tvrdých (ověřených) datech z průzkumů a analýz trhu. Nezkoušejte střílet částky jen tak „od boku“, protože pak se bude vaše podnikání podobat sázce do loterie.

 3. Berte ohled i na nepřímou konkurenci. Při analýze konkurence a zjišťování jejich cenové strategie se dívejte i po vaší nepřímé konkurenci – tedy firmách, které prodávají podobné nebo příbuzné výrobky a služby. Takové by totiž časem mohly nahradit ty vaše.

 4. Dejte na svou intuici. Váš výrobek nebo službu znáte nejlépe ze všech. Přestože je důležité řídit se sesbíranými daty z trhu, přihlédněte i k tomu, co vám napovídá vaše podnikatelská intuice. Myslíte si, že by váš produkt měl stát dvojnásobek toho, co jsou zákazníci podle průzkumu ochotní zaplatit? Pokud zákazníkům dokážete vhodně vysvětlit, že vyšší cena za váš produkt odpovídá jeho kvalitě a je pro ně stále výhodná, máte šanci uspět.

 5. Započítejte do nákladů přímé i nepřímé výdaje. Přímé náklady jsou například platby za materiál daného produktu. Do nepřímých pak zjednodušeně řečeno patří všechno ostatní, co souvisí s produktem a bez čeho byste ho nemohli prodávat. Třeba pronájem výrobních strojů nebo provozovny, mzdy zaměstnanců, daně, podnikatelské pojištění, poštovné nebo náklady na reklamu. OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) musí také řešit náklady na sociální a zdravotní pojištění – to vše se musí odrazit na ceně vašeho produktu.

 6. Nastavte raději vyšší cenu. Podnikání vás má „uživit“ a ideálně i vytvářet finanční rezervu, proto byste neměli nastavovat cenu úplně nejníž (s výjimkou výprodeje). Zároveň musíte v praxi zjistit, kolik jsou zákazníci ochotní za váš produkt zaplatit. U určitého typu zboží (zejména luxusní a jedinečné produkty) je dokonce žádoucí přemrštěná cena – cíloví zákazníci mají totiž rádi exkluzivitu, která se s danými produkty pojí.

 7. Zohledněte, kde a kdy prodáváte. Cenovou nabídku byste vždy měli „ušít na míru“ ekonomické síle regionu, kde prodáváte. Stejně tak berte ohled na aktuální sezónu – logicky platí, že v sezóně můžete prodávat související zboží za vyšší ceny než mimo ni.

 8. Ceník aktualizujte pravidelně. Revize ceníku by se pro vás měla stát rutinní záležitostí. Pravidelně (například každé čtvrtletí nebo každý rok) se zamýšlejte nad tím, jestli máte ceny nastaveny správně a nebojte se s cenou hýbat. Poznamenejte si to do kalendáře.

 9. Buďte přizpůsobiví. Ceník samozřejmě nemusíte měnit pouze v určité datum. Používejte ho jako nástroj, kterým můžete neustále působit na své zákazníky. Když v návaznosti na bod 6 uměle nastavíte vyšší ceny, můžete celoročně nabízet slevy, na které „slyší“ určitý segment zákazníků. Můžete také nabízet třeba zvýhodněné balíčky produktů. Zkrátka, ceník pružně přizpůsobujte aktuálním potřebám vaší firmy i zájmu trhu.

 10. Pracujte s opticky lákavějšími cenami a slevami. Typická devítka na konci ceny (kdy například místo ceny 800 Kč zvolíte 799 Kč) působí dobře u cen pod 1 000 Kč, pak už se efekt ztrácí. Podle okolností vybírejte i vhodný způsob vyjádření slev. Například u nižších částek působí lépe sleva udaná v procentech („sleva 50 %“ oproti „sleva 100 Kč“).

Nastavování cen nikdy není černobílé a vaší firmě samozřejmě nebude fungovat každá cenová strategie. Cenotvorbě je proto potřeba věnovat dostatečné množství času. Nejprve musíte sesbírat všechna potřebná data z trhu a teprve pak – a po zralé úvaze – můžete adekvátně rozhodnout, co bude nejlépe vyhovovat vašim produktům, marketingové strategii i zákazníkům.

Mohlo by vás zajímat:


Riziko nuceného přerušení provozu podnikání? Můžete mu předejít!

Máte obavu o chod vašeho podnikání, pokud na vás dopadnou následky řádění živlů? Pak si pořiďte parťáka, díky kterému už se nebudete muset obávat poškození majetku ani nuceného přerušení provozu.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Riziko nuceného přerušení provozu podnikání? Můžete mu předejít!

Během posledních tří let vzalo mnoho obchodních plánů podnikatelů za své, protože dopady pandemie, energetické krize nebo obří inflace se v plánech zohledňují vážně dost těžko předem. Přesto jsme vás podnikáním v době krize provedli v tomto článku.

Jsou ale i rizika, na která se můžete připravit předem – a byla by vážně chyba to neudělat. V tomto článku se proto zaměříme na pomoc, která vám může přijít, když váš firemní majetek poškodí živly – ať už ty přírodní nebo lidské. Určitě už znáte a využíváte tradiční živelní pojištění, ale možná jste ještě neslyšeli o pojištění přerušení provozu. Díky tomuto užitečnému pojistnému doplňku snadno pokryjete stálé provozní náklady spojené s vaším podnikáním i po dobu, než bude váš firemní majetek opraven.

Podnikání se zastaví, ale finanční ztráty vás neohrozí

Pojištění přerušení provozu využívají především podnikatelé zabývající se výrobou, obchodní činností a poskytováním služeb. Toto pojištění zajistí pokrytí finančních ztrát podnikatelů v době, kdy musí nuceně přerušit nebo omezit svůj provoz. Nejčastěji kvůli věcné škodě, která je zároveň pojistnou událostí v rámci živelního pojištění.

Pojištění přerušení provozu nemůžete uzavřít samostatně. Jedná se o doplňkové pojištění navázané na pojištění staveb a movitých věcí proti živelním rizikům, které si můžete ještě rozšířit, aby se vztahovalo také na následky krádeže a vandalismu. Zatímco běžné živelní pojištění se ovšem postará „pouze“ o úhradu okamžitých škod na vašem majetku, pojištění přerušení provozu pokryje podnikatelům také tyto finanční ztráty:

 • Zisk a stálé náklady

 • Ušlé nájemné

 • Vícenáklady

Není možné si pojistit všechny tři varianty najednou, můžete si ale vybrat kombinaci Zisk a stálé náklady + Vícenáklady, nebo Ušlé nájemné + Vícenáklady. Případně si pojistit každou variantu samostatně.

Vícenásobná pomoc

V rámci pojištění „zisku a stálých nákladů“ vám pojišťovna nahradí zisk z prodeje vyrobených produktů, prodaného zboží nebo služeb, o který přijdete v době přerušení nebo omezení provozu podnikání. Proplaceny vám budou i pravidelné náklady, které musíte vynakládat během zastavení provozu podnikání – například mzdy zaměstnanců, odpisy, nájemné atd.

Pojištění „ušlého nájemného“ je určeno pro podnikatele zabývající se jakýmkoli pronájmem, nejčastěji bytových a nebytových prostor. Při škodné události pojišťovna proplatí nájemné, které pronajímatel nemohl v důsledku přerušení nebo omezení provozu obdržet od svých nájemníků.

Speciálním typem krytí finančních ztrát při přerušení provozu podnikání je pojištění „vícenákladů“. Vhod přijde těm podnikatelům, kterým mohou „vícenáklady“ zajistit pokračování jejich činnosti na jiném místě. K typickým vícenákladům patří třeba uhrazení nájmu za provizorní provozovnu nebo zapůjčené stroje, včetně nákladů na jejich přepravu do provizorní provozovny.

Pokrytí ztrát až na dva roky

V rámci pojištění přerušení provozu si musíte zvolit dobu, během které vám bude pojišťovna v případě přerušení nebo omezení provozu hradit vzniklou finanční ztrátu. Pojišťovna toto období nazývá dobou ručení. Na výběr máte období od jednoho měsíce do dvou let. Veškeré náklady a ztráty související s pojištěním přerušení provozu vám bude pojišťovna proplácet do té doby, než bude poškozený majetek (stavby a movité věci) opraven nebo znovu pořízen, maximálně ale po dobu zvolené délky ručení.

Princip pojistného plnění v praxi si můžeme ukázat na jednoduchém příkladu: Dojde k požáru, který poškodí zařízení restaurace. Její provozovatel se pojistil proti přerušení provozu na šest měsíců. Pojištěný podnikatel restauraci opraví a znovu zprovozní za tři měsíce, dostane tedy od pojišťovny zpět finanční ztrátu za tři měsíce. Pokud by ale oprava trvala třeba devět měsíců, uhradila by mu pojišťovna finanční ztrátu maximálně za dobu ručení, tedy šest měsíců.

Stejně jako jiná užitečná pojištění pro podnikatele, i méně známé pojištění přerušení provozu se ukáže jako velmi důležité v situacích, kdy vaše podnikání zasáhne živelní pohroma, jejíž následky budete odstraňovat několik měsíců. Podnikatelé totiž často zapomínají na to, že následky škodních událostí se neodstraní ze dne na den a není nutné pokrýt pouze škodu na majetku, ale také nezbytné stálé provozní náklady.

Pojištění přerušení provozu se vztahuje na tato pojistná nebezpečí:

 • požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, jeho části nebo nákladu,

 • povodeň nebo záplava,

 • vichřice nebo krupobití,

 • sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv sněhových lavin,

 • pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů,

 • tíha sněhu nebo námrazy,

 • zemětřesení,

 • voda vytékající z vodovodních zařízení.

Pojištění si můžete sjednat také pro případ:

 • odcizení majetku vloupáním nebo loupeží,

 • úmyslného poškození nebo zničení majetku.

Mohlo by vás zajímat:


Jste starostou či členem zastupitelstva? Nepodceňte pojištění odpovědnosti měst a obcí

Pro obce, a především jejich zastupitele, by neměla existovat jiná alternativa než uzavřít pojištění odpovědnosti. Zejména kvůli rozsahu a výši škod, za které mohou odpovídat. Starosta a zastupitelstvo totiž za možné škody ručí i svým osobním majetkem. Přečtěte si, jak se díky pojištění odpovědnosti mohou obce a jejich zastupitelé chránit.

12 minut čtení
Obrázek ke článku Jste starostou či členem zastupitelstva? Nepodceňte pojištění odpovědnosti měst a obcí

Představte si situaci, kdy chodec uklouzne na neposypaném obecním chodníku, zlomí si nohu a zničí oblečení. Na filmovém plátně bychom se takové scéně asi zasmáli, v praxi ale bude zraněný chodec zřejmě chtít, aby mu někdo zaplatil škodu na roztrženém oděvu, bolestné a ušlý výdělek po dobu, kdy nebude moct pracovat. Zdravotní pojišťovna se k tomu přidá s vymáháním náhrady nákladů na léčení. Bude také potřeba uhradit i dávky nemocenské. A kdo to tedy všechno zaplatí? Majitel neposypaného chodníku, tedy obec. Přesně proti těmto (a mnoha jiným) případům se ale může město či obec pojistit.

Pojištění odpovědnosti, je spolu s pojištěním majetku jedním ze dvou základních pojištění, díky kterým se obce a města mohou účinně chránit. Obcím a jejich zastupitelům pomohou v případě, že se stanou odpovědnými za škodu na majetku, zdraví nebo za finanční újmu dalších lidí.

Tato pojištění chrání obce před vysokými finančními ztrátami způsobenými různými druhy odškodnění, která musí města platit. Zastupitelé měst a obcí proto musí mít jasno v tom, z čeho možná odškodnění zaplatí. Jen málokterá obec má dost velké rezervy v rozpočtu, aby se s těmito nečekanými událostmi dokázala vyrovnat bez dalších následků.

Co všechno se dá pojistit?

Speciální pojištění odpovědnosti měst a obcí dokáže účinně pokrýt všechna běžná rizika, se kterými se každý den potýkají. Pojištění by mělo obce a města spolehlivě chránit především ve třech zásadních situacích.

První skupinou jsou případy, kdy musí zaplatit škodu při ublížení na zdraví nebo usmrcení. Pokud se například někdo zraní na akci, kterou obec pořádá, obec bude v některých případech muset uhradit vzniklou škodu. Jsou to například situace, kdy se chodec zraní po pádu na špatně schůdném chodníku, nebo ho usmrtí suchý spadlý strom.

Kvůli medializaci těchto případů starostové uplatňují tento nárok na odškodnění stále častěji. To by mělo mít dopad na limit sjednaný v pojistné smlouvě. Důkladně si rozmyslete, do jaké výše pojištění sjednáte. Doby, kdy stačil milion korun, jsou už nenávratně pryč.

Do této kategorie spadá i odškodné, které obce vyplácí starostům, jimž se stal úraz. Nevztahuje se na ně totiž zákonné pojištění za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Druhou důležitou oblastí jsou škody na majetku třetích osob. Jedná se o případy, kdy například zaměstnanec obce při údržbě pozemku seká trávu, přehlédne hromadu štěrku a odletující kameny poškodí poblíž zaparkované auto. Majitel auta pak bude požadovat odškodné.

Třetí skupinou hlavních rizik jsou následné finanční škody. Vztahují se na pokrytí finančních ztrát, které vznikly v důsledku nějaké nešťastné události související s obcí. Třeba, když budově obecního úřadu vypukne požár, a ten se rozšíří i na vedlejší rodinný dům. Stavba bude poškozená a po dobu oprav neobyvatelná, a proto si majitelé poškozené budovy zajistí náhradní ubytování. Náklady na ubytování patří mezi následné finanční škody.

Proč potřebuje starosta nebo zastupitel pojištění odpovědnosti?

Kromě tří „základních“ rizik, proti kterým může obec chránit pojištění odpovědnosti, existuje samozřejmě spousta dalších. Obec může například dostat pokutu, když starosta nebo zastupitelé udělají chybu při zadávání veřejných zakázek, nebo při špatném nakládání s rozpočtem obce. Škody také běžně vznikají kvůli uzavření nevýhodných smluv nebo chybám při realizaci staveb financovaných z dotací.

Bohužel se často zapomíná na to, že pojištění odpovědnosti měst a obcí by mělo zahrnovat také samostatné připojištění odpovědnosti starosty a členů zastupitelstva. Pokud starosta nebo jiný zastupitel ve výkonu funkce udělá chybu v důsledku porušení svých povinností, nese přímou odpovědnost za vzniklou škodu.

Z hlediska výše škody, za kterou může nést odpovědnost, je přitom starosta ve velké nevýhodě. Zatímco „obyčejní“ zaměstnanci firem mohou za způsobenou škodu zaplatit maximálně 4,5násobek průměrného měsíčního výdělku, starosta musí škodu nahradit až do výše hodnoty svého majetku.

Příklad z praxe: V obci nebyla funkční čistička a z tohoto důvodu měla obec povolení vypouštět odpadní vody do povrchových vod. Podmínkou bylo dodržení obsahu škodlivých látek a objemu vypouštěných splašků. Vedení města nezajistilo řádné měření obsahu škodlivin ve vypouštěných odpadních vodách a tam, kde měřeno bylo, se zjistilo trvalé překračování povoleného obsahu škodlivých látek. Česká inspekce životního prostředí v důsledku toho uvalila obci pokutu 200 tisíc korun. Pokud by měla obec sjednané pojištění odpovědnosti v odpovídajícím limitu, pokutu by za ni uhradila pojišťovna.

Pojištění odpovědnosti starosty a členů zastupitelstva by se vždy mělo vztahovat na všechny osoby ve vedení měst a obcí na dobu, po kterou vykonávají funkce starosty (primátora, hejtmana), místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva pojištěné samosprávy (obce, města, kraje). Obvykle se sjednává pojištění i pro případ, že tyto osoby ve výkonu své funkce způsobí škodu obci nebo kraji.

Další rizika, která hrozí městům a obcím

Seznam rizik, se kterými se obce běžně potýkají, je opravdu dlouhý. Udělejte si přehled o tom, proti čemu se města a zastupitelé mohou dále pojistit:

 • Porušení povinností, které vyplývají ze zákona o obcích (č.128/2000 Sb.) a zákona o krajích (č.129/2000 Sb.). Ty ve zkratce říkají, že města a kraje musí pečovat o svůj majetek, chránit ho před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Pojištění nabízí ochranu (službu), která jim pomáhá naplnit tento úkol.

 • Škodě vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovitosti. Příklad: Obec jako pronajímatel bytového domu zanedbá údržbu střechy, při dešti zateče do budovy a následně se poškodí věci nájemců (nábytek, elektrické spotřebiče, koberce).

 • Škodě způsobené provozováním podnikatelské činnosti. Příklad: Vodovod, který provozuje město, praskne a poškodí majetek obyvatele.

 • Škodě způsobené při vykonávání obecně prospěšných prací. Příklad: Člověk vykonávající obecně prospěšné práce se zraní o sekačku, která nevyhovovala bezpečnostním parametrům. Poškozený bude požadovat náhradu bolestného.

 • Škodě způsobené obcí jako zřizovatelem městské policie nebo jako zřizovatelem sboru dobrovolných hasičů. Příklad: Dojde k opožděnému zásahu policie nebo hasičů (např. v důsledku poruchy služebního vozidla), a v důsledku toho vznikne škoda na zdraví nebo majetku.

 • Škodě vzniklé při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem (podle zákona č. 82/1998 Sb.). Příklad: Stavební úřad vydá rozhodnutí, které je v rozporu s územním plánem. Stavebník začne v dobré víře stavět, ovšem ukáže se, že stavba neměla být povolena. V krajním případě může být soudem nařízeno i úplné odstranění stavby. Vzniklé náklady by byla povinna uhradit obec.

 • Škodě způsobené obcí jako správcem komunikace (včetně rizika správy nemovitosti). Obcím patří některé silnice a nemovitosti, a proto zodpovídají za jejich technický stav. A stejně tak za škody, které by způsobil jejich špatný stav, jako třeba pád uvolněné střešní tašky na procházejícího chodce nebo projíždějící automobil.

 • Odpovědnosti obce jako poskytovatele sociální péče. Obce musí zajistit, aby nezanedbaly péči o občany (například seniory), kterou jim ukládá zákon.

 • Čistým finančním škodám. Příklad: Obec uzavře smlouvu o prodeji nemovitosti, která je následně prohlášena za neplatnou z důvodu administrativní chyby. Druhý účastník smlouvy (kupující) žádá náhradu ušlého zisku.

 • Zpětným úhradám nemocenské a nákladům zdravotních pojišťoven. Příklad: Uklízečka (zaměstnankyně obce) neoznačila mokrou podlahu v budově obecního úřadu, zaměstnanec obce na ní uklouzne a zlomí si krček stehenní kosti. Následná pracovní neschopnost trvá celý rok a uplatněné škody dosahují stovek tisíc korun.

 • Škodě vzniklé na odložených věcech zaměstnanců. Hodí se třeba v případě, že začne hořet na obecním úřadě a požár poškodí věci zaměstnanců.

 • Škodám na užívaných věcech, tedy vybavení, které má obec zakoupené na leasing nebo pronajaté.

 • Škodám na užívané nemovitosti, kam spadají budovy nebo pozemky, které si obec pronajímá.

Do pojistné smlouvy obce můžete zahrnout další související objekty. Například školy, školky, divadla, sportovní areály, psí útulky nebo třeba čističky vod. Sjednává se také pojištění takzvané křížové odpovědnosti – to se uplatňuje v případě, kdy si pojištěné související objekty uškodí navzájem a tyto případy pak řeší jediná pojistná smlouva.

Pokud si sjednáte pojištění odpovědnosti, pojišťovna za vás převezme všechny pojistné události a bude vás zastupovat také v případě soudního sporu.

Stejně jako při sjednávání jakéhokoliv jiného typu pojištění, i pro pojištění odpovědnosti měst a obcí platí, že je nutné nepodcenit rozsah pojistné smlouvy a nebrat jako hlavní kritérium pouze výši pojistného. Důkladně si rozmyslete, proti jakým rizikům se chcete ochránit, a stanovte dostatečnou výši limitů pojistného plnění, tedy maximálních částek, které v případě škody může proplatit pojišťovna.


Rychlý přehled typů dotací, o které mohou žádat čeští podnikatelé

Rádi byste popohnali vývoj své firmy pomocí dotací, ale moc se v jejich složitém systému nevyznáte? V našem stručném průvodci se dozvíte, z jakých druhů dotací si můžete jako podnikatel vybírat.

7 minut čtení
Obrázek ke článku Rychlý přehled typů dotací, o které mohou žádat čeští podnikatelé

Každá firma čas od času potřebuje menší nebo větší finanční „injekci“. Zkrátka peníze navíc. Díky finanční podpoře získané ve správný čas se může firma udržet nad vodou v těžkých časech, nebo se posunout na vyšší stupeň výkonu. Možností, jak peníze získat navíc, přitom existuje dost – stačí, když víte, kam se po nich dívat. Podnikatelé nejčastěji sahají po úvěrech, investicích a dotacích.

Pokud přemýšlíte o využití dotací, asi vás jako první věc napadne, jestli není příliš složité je získat, a jestli jsou vůbec nějaké určené pro potřeby vaší firmy. Právě tyto otázky si klade většina českých podnikatelů, kteří mají současně problém se ve struktuře dotačních programů vůbec vyznat. Proto jsme pro vás v tomto článku připravili základní přehled typů dotací, o které mohou české firmy žádat.

Proč uvažovat o dotaci?

O dotace – ať už státní nebo Evropské unie – panuje mezi podnikateli velký zájem hlavně proto, že se jedná o přímý finanční dar. Jestliže dodržíte podmínky, které se k dotacím vážou, získáte peníze bez dalších komplikací. Na rozdíl od úvěru v bance peníze nemusíte vracet, na rozdíl od investice se zase nemusíte neustále zabývat názory investora. Výhodami a nevýhodami dotací ve srovnání s investicemi, a možnostmi, jak dotace získat, jsme se podrobně zabývali v samostatném článku. Nyní se pojďme blíže podívat na účely, pro které jsou současné dotace určeny.

Typy dlouhodobých dotací pro české podnikatele

 • Dotace na stroje a technologie

  • Tyto dotační programy jsou určené speciálně na nákup nových výrobních i nevýrobních strojů a zařízení pro firmu. Vztahují se i k nákupu know-how (znalostí), licencí nebo patentů. Díky novému vybavení můžete zmodernizovat svůj výrobní proces a snadněji zavádět nové produkční plány.

 • Dotace na výzkum a vývoj

  • Z těchto dotací můžete pokrýt náklady na vývoj výrobku (nebo služby) – od nápadu, přes testování prototypu až po výrobu nebo zavedení do výroby. Dotace také pokryje náklady na potřebné technologické zázemí, mzdy výzkumných pracovníků nebo ochranu průmyslového vlastnictví (typicky náklady na vytvoření ochranné známky nebo zaregistrování patentu).

  • O tyto dotace může žádat firma z jakéhokoliv odvětví, která vyvíjí nebo inovuje nějaký výrobek nebo službu. Využívají ji ale především výrobní a strojírenské podniky, IT, chemické, energetické, papírenské a potravinářské firmy.

 • Dotace na zateplení a rekonstrukce nemovitostí

  • Tyto dotace se hodí v případě, že chcete „zvelebit“ budovu, ve které sídlí vaše firma – třeba ji zateplit, opravit střechu nebo vyměnit stará okna. Podmínkou pro získání dotace je doklad o tom, že díky prováděným úpravám dojde k úspoře energie. Stále populárnější jsou také revitalizace brownfieldů, tedy obnova nemovitosti, která je dosud nevyužívaná a zanedbaná, ale po rekonstrukci vám může posloužit pro podnikatelské účely (třeba jako sklad, výrobna nebo kanceláře).

 • Dotace na informační a komunikační technologie a digitalizaci

  • Z tohoto typu dotací můžete nakoupit prostředky k automatizaci výroby (třeba nákup robotů), vylepšení firemního informačního systému, nebo kancelářskou a výpočetní techniku. Pokryjete také mzdy vývojářů softwaru nebo vybudování vlastního datového centra.

  • Podmínkou je, aby nová technologie pozitivně ovlivnila fungování firmy a posunula ji směrem k digitalizaci a automatizaci, které jsou do budoucna nevyhnutelné prakticky pro všechny firmy. Díky vhodnému dotačnímu programu můžete nakoupit hardware (techniku) i software (programy) až o polovinu levněji.

 • Dotace na zaměstnance

  • Díky těmto dotačním titulům můžete financovat náklady na vaše zaměstnance. Jsou určené na pokrytí velké části jejich mzdy, rekvalifikaci a nejrůznější školení, stejně jako na nákup vzdělávacích programů a licencí.

 • Dotace na ekologii a energetiku

  • Tyto dotační programy jsou určené pro firmy, které chtějí naskočit na zelenou vlnu a snížit výdaje za energie nebo zavést jiná ekologická opatření.

Jaké dotace jsou aktuálně dostupné?

V roce 2022 se otevřely první dotační tituly z operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK). Jeho prostřednictvím se do roku 2027 rozdělí mezi české firmy skoro 80 miliard korun.

V rámci programu OPTAK jsou aktuálně otevřeny tyto dotace:

 • na rozšíření a podporu výzkumných týmů,

 • na úsporu energie ve firmách,

 • na výrobu a distribuci energie z obnovitelných zdrojů.

V dalším průběhu roku 2023 budou spuštěny dotační programy:

 • na nová firemní testovací centra, zkušebny a laboratoře (červen 2023),

 • na mzdy pracovníků ve vědě a výzkumu (duben 2023),

 • na vysokorychlostní internet (duben 2023),

 • na podporu zahraniční expanze (duben 2023),

 • na inovace a jejich zavedení na trh (červen 2023),

 • na úsporu vody ve firmách (srpen 2023).

Tip: Inspirujte se, kde můžete najít přehledy dotací pro podnikatele a jak se v nich vyznat.

Další dotační programy nabízí Technologická agentura České republiky, operační program Spravedlivá transformace, Modernizační fond, Státní zemědělský intervenční fond, Úřad práce, Evropská unie, a také jednotlivé kraje a obce. Souhrnný přehled všech otevřených i připravovaných dotací najdete třeba tady. Zdrojů dotací je tedy pro české firmy připraveno opravdu hodně.

Mohlo by vás zajímat:


Vyšší limit plátcovství DPH a nová paušální daň od ledna 2023

Od prvního dne roku 2023 začínají platit nová pravidla pro plátcovství DPH a odvody paušální daně. Novela zákona, která vyšla ve Sbírce zákonů 2. prosince pod číslem 366/2022, má za úkol pomoci hlavně menším firmám a podnikatelům.

10 minut čtení
Obrázek ke článku Vyšší limit plátcovství DPH a nová paušální daň od ledna 2023

Až dosud platilo, že jakmile podnikatelé vydělali za rok – respektive za jakýchkoli 12 po sobě jdoucích měsíců – milion korun a více, museli se povinně přihlásit k plátcovství DPH. Tomu se chtěla řada podnikatelů vyhnout, a tak především ke konci roku museli pečlivě hlídat, aby tento limit nepřekročili a poslední fakturace tak občas uměle odkládali na další období.

Od 1. ledna 2023 se ovšem zvyšuje limit pro povinnou registraci plátce DPH z jednoho na dva miliony korun. Díky tomu si řada živnostníků uleví a „hrozbu“ plátcovství DPH přestane řešit. Přečtěte si, jaké další změny novela zákona od ledna 2023 přináší.

Dva miliony bez daně

Od 1. ledna roku 2023 se plátcem DPH povinně stává pouze podnikatel, který překročí obrat dva miliony korun během jakýchkoli 12 po sobě jdoucích měsíců. Přihlášku k registraci k DPH musíte případně podat do 15. dne v měsíci následujícím po tom, kdy vám vznikla povinnost stát se plátcem. Pokud tedy překročíte stanovený obrat třeba v únoru, do 15. března se musíte přihlásit k registraci plátce DPH na daňovém portálu.

Změna limitu pro plátcovství DPH je také nově příležitosti na změnu pro podnikatele, kteří mají obrat do dvou milionů korun a v minulosti se museli povinně stát plátci DPH. Tito podnikatelé mohou požádat o zrušení registrace DPH a stát se opět neplátci DPH. Samozřejmě zůstala zachována i opačná možnost – dobrovolná registrace k plátcovství DPH i při obratu pod dva miliony korun.

Česko předběhlo Evropu

Novela zákona 366/2022 Sb. navazuje na úpravu v evropské směrnici o DPH, která umožní členským státům Evropské unie od 1. ledna 2025 zvýšit limit pro plátcovství DPH ze současných 35 000 EUR na 85 000 EUR. Česká republika požádala už v roce 2021 o výjimku, aby mohla limit zvýšit dříve než od roku 2025, a tuto změnu tedy prosadila o celé dva roky dříve.

Podnikatelé, jejichž obrat překročil milion korun za 12 po sobě jdoucích měsíců v listopadu nebo v prosinci 2022, se už podle přechodných ustanovení také nemusí registrovat jako plátci DPH. Pokud tedy sami nepodají žádost o registraci k DPH, tak se plátci od 1. ledna 2023, resp. od 1. února 2023 (v případě překročení obratu v prosinci) nestanou.

Platba paušální daně

Spolu se zvýšením limitu pro povinné plátcovství DPH se od 1. ledna 2023 zvedá také limit pro platbu paušální daně. Tu mohou od 1. ledna 2023 odvádět i živnostníci, jejichž příjmy z podnikání jsou mezi jedním a dvěma miliony korun a nejsou plátci DPH. 

Co je paušální daň?

Paušální daň byla zavedena v lednu 2021 s cílem zjednodušit odvody a administrativu živnostníkům. Díky paušální dani mohou živnostníci vyřešit tři odvody – důchodové pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů – v jediné měsíční platbě. Pokud se rozhodnete odvádět paušální daň, budete pravidelně každý měsíc platit pouze jeden měsíční paušál a nebudete pak už muset podávat ani daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení.

Pro rok 2022 platila sazba paušální daně 5 994 Kč měsíčně. Od ledna 2023 se pro paušální daň zavádějí tři pásma a o její výši rozhodují jednak příjmy živnostníka a jednak jeho výdajový paušál, tedy druh podnikání, který má tři kategorie:

 • Výdajový paušál 80 % mohou uplatit živnostníci, kteří mají příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství nebo příjmy z živnostenského podnikání řemeslného.

 • Výdajový paušál 60 % mohou uplatnit podnikatelé z ostatních živností – tedy volných, vázaných a koncesovaných. 

 • Výdajový paušál 40 % platí pro všechny ostatní druhy podnikání.

Paušální daň má od roku 2023 tyto tři varianty: 6.208 Kč (daň z příjmů 100 Kč, důchodové pojištění 3.386 Kč, zdravotní pojištění 2.722 Kč), 16.000 Kč (daň z příjmů 4. 963 Kč, důchodové pojištění 7.446 Kč, zdravotní pojištění 3.591 Kč) nebo 26.000 Kč (daň z příjmů 9.320 Kč, důchodové pojištění 11.388 Kč, zdravotní pojištění 5.292 Kč). Podmínky pro stanovení výše paušální daně shrnuje následující tabulka:

Abyste mohli využít paušální danění, musíte si ještě dát pozor na ostatní příjmy (nad rámec podnikání), které můžete v daném období dosáhnout. Dosud jste se museli vejít do 15 tisíc korun za 12 měsíců, od roku 2023 se tento limit navyšuje na 50 tisíc korun. To ocení především podnikatelé, kteří na paušální daň dosud nedosáhli kvůli drobným příjmům třeba z nájmu nebo investic.

Když nechcete platit paušální daň

Pokud vás paušální daň neoslovila, máte pro platbu daně z příjmů další tři varianty:

- Paušální výdaje (pro roční příjmy do dvou milionů korun): Sledujete pouze své příjmy, výdaje v daňovém přiznání uplatníte jen jako procento z příjmů – nemusíte je tedy nijak prokazovat ani si schovávat účtenky. Měsíčně platíte zálohy na sociální a zdravotní pojištění, jednou ročně podáváte daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ; na základě toho vám budou nastaveny zálohy na další zdaňovací období.

- Daňová evidence: Evidujete všechny své příjmy a výdaje, z nich si vypočítáváte daň v daňovém přiznání. Daňová evidence se vyplatí, pokud máte vysoké výdaje související s podnikáním – díky nim si výrazně snížíte základ daně a samotnou daň z příjmů. Stejně jako u paušálních výdajů měsíčně platíte zálohy na sociální a zdravotní pojištění a jednou ročně podáte daňové přiznání a přehledy pro pojišťovnu a ČSSZ.

- Účetnictví: Jeho vedení je povinné jen pro firmy zapsané v obchodním rejstříku a pro živnostníky s obratem nad 25 milionů korun ročně. V rámci účetnictví evidujete náklady, výnosy a všechny finanční pohyby v rámci vašeho podnikání. Měsíčně platíte zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Jednou ročně podáte daňové přiznání a přehledy pro pojišťovnu a ČSSZ.

Paušální daň se nehodí pro každého podnikatele

Pro „paušalisty“ s ročním příjmem do milionu korun se od roku 2023 v podstatě nic nemění, kromě menšího navýšení ceny. O přechodu na paušální daň po novele by ale měli nově zauvažovat především živnostníci vykonávající svobodná povolání. Třeba právník s ročním příjem 1,9 milionu korun odvede státu standardním daněním 386 000 Kč za rok. Paušální daň ho přitom může vyjít jen na 312 000 Kč.

Podnikatelé, kteří by mohli spadat do druhého nebo třetího pásma paušální daně, si ovšem musí průběžně hlídat výši dosažených příjmů. Například konzultant s ročním příjmem 1,45 milionu korun zaplatí na paušální dani ročně 74 496 Kč. Pokud ale vyfakturuje během 12 měsíců o dalších 60 tisíc korun víc, jeho celkový příjem překročí 1,5 milionu korun a bude muset za celé období odvést celkovou paušální daň 192 000 Kč. Místo aby tedy vydělal dalších 60 tisíc korun, naopak ještě přijde o dalších 58 tisíc korun.

O paušální dani naopak nemá vůbec cenu uvažovat, pokud jste podnikatelé, kteří jsou ve ztrátě, případně uplatňují ve vyšších částkách slevy na děti nebo manžela/manželku. Nevyplatí se ani řemeslníkům a zemědělcům s 80% výdajovým paušálem, pro které je výhodnější zůstat v režimu standardního zdanění.

Změny v kontrolním hlášení

Každý plátce DPH musí pravidelně předkládat kontrolní hlášení. Novela zákona od ledna 2023 prodlužuje lhůtu pro podání následného kontrolního hlášení (tedy provedení oprav, které si případně vyžádá finanční úřad) na 17 dní místo dosavadních 5 dní. Tato lhůta ovšem nově platí už od doručení zprávy do datové schránky, tedy ode dne vyzvání finančním úřadem bez ohledu na to, kdy se živnostník do datové schránky přihlásí a zprávu si přečte.

Přestává tedy platit stávající 10denní lhůta, po které se zpráva v datové schránce automaticky považovala za doručenou a přečtenou. Čím dřív si tedy přečtete zprávu v datové schránce, tím víc budete mít času na zpracování opravy kontrolního hlášení.

Novela zákona také snižuje pokuty podle paragrafu 101h (v původní výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč) na polovinu. Toto snížení se týká plátců daně z kategorie živnostníků, společností s ručením omezeným, kde je jediným společníkem fyzická osoba, nebo uplatňujících čtvrtletní zdaňovací období.

Povinné odvody podnikatelů

Sazba daně z příjmů se vypočítává jako 15 % z daňového základu. Výslednou daň z příjmu mohou ještě snížit další slevy, minimálně daňová sleva na poplatníka, která má pro rok 2022 hodnotu 30 840 Kč. Sazba zdravotního pojištění je stanovena na 13,5 % z vyměřovacího základu, sazba sociálního pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu.

Mohlo by vás zajímat:


Jak spustit na reklamu na LinkedIn

Chcete oslovit co nejvíce potenciálních zákazníků prostřednictvím sociální sítě LinkedIn? Nejjednodušším řešením je placená reklama. Přečtěte si návod, jak nastavit vaši první kampaň.

10 minut čtení
Obrázek ke článku Jak spustit na reklamu na LinkedIn

Sociální síť LinkedIn je v současnosti nejpopulárnější profesní sociální síť na světě. Nabízí především užitečný nástroj pro hledání zaměstnání a zaměstnanců. V minulosti proto připomínal spíš jednoduchou databázi životopisů, kde byli aktivní především personalisté. V posledních letech se ale vyvinul v plnohodnotnou sociální síť s bohatými možnostmi využití.

Základna uživatelů LinkedIn stále roste. Celkový počet účtů se v červenci 2022 vyšplhal na 849,6 milionů, v Česku mají profil na LinkedIn dva miliony lidí. Je tedy jasné, že se o tuto síť stále více zajímají i marketéři, kteří na LinkedIn nasazují reklamy. Nezůstávejte pozadu a přečtěte si, komu se vyplatí na LinkedIn inzerovat a jak reklamu spustit.

Proč inzerovat na LinkedIn?

Na vrcholu žebříčku nejpoužívanějších sociálních sítí se v Česku dlouhodobě drží YouTube, Facebook a Instagram. Pokud jste se rozhodli spustit online reklamu, pravděpodobně vás nejdříve napadla některá z těchto sociálních sítí. Každá z nich má ale trochu jiné publikum a pro některé firmy nebo podnikatele může být nejvýhodnější inzerce na LinkedIn, i když má o něco menší počet uživatelů.

Reklama na LinkedIn se vyplatí hlavně podnikatelům působícím na B2B trhu – tedy pokud jsou jejich zákazníci jiné firmy, ne běžní lidé (spotřebitelé). LinkedIn je také výbornou volbou, když potřebujete velmi přesně cílit reklamu, například na konkrétní odvětví podnikání, uživatele s určitým stupněm vzdělání nebo na vybrané pracovní pozice. Takové možnosti cílení jsou možné díky pravdivým a velmi přesným informacím, které o sobě sami uživatelé uvádějí. Na rozdíl třeba od Facebooku totiž při vyplňování profilů myslí na to, že se na ně podívají možní zaměstnavatelé, kolegové nebo byznysoví partneři.

Než začnete s reklamou

Před samotným spuštěním reklamy na LinkedIn budete potřebovat dvě věci. První je firemní stránka, což je v podstatě profil vaší firmy. Oficiální návod, jak na LinkedIn založit stránku vaší firmy, najdete pod tímto odkazem. Druhým nezbytným úkonem je vytvoření vašeho účtu v nástroji Správce reklam, jehož prostřednictvím reklamu budete nastavovat. Při vytváření účtu dobře zvažte volbu vhodné měny, na výběr máte z amerických dolarů nebo eur.

Postup nastavení reklamy

Jakmile si vytvoříte potřebné účty a zvolíte platební metodu, můžete otevřít Správce reklam a pustit se do nastavování vaší první reklamy na LinkedIn. Postupujte následovně:

 1. Vytvořte kampaň a pojmenujte ji. V sekci Kampaně klikněte na tlačítko Vytvořit a novou kampaň pojmenujte tak, abyste se později ve vašich reklamách dobře vyznali.

 2. Nastavte konečné cíle propagace.  LinkedIn nabízí aktuálně 7 cílů, kterých můžete pomocí reklamy dosáhnout. Jejich volba je čistě na vás:

  • Povědomí o značce (základní cíl, uživatelé se seznámí s vaší firmou a nabídkou).

  • Návštěvnost firemního webu.

  • Aktivita uživatelů (zvýšení aktivity u vašich příspěvků na LinkedIn, včetně reakcí na váš obsah, komentářů, sdílení nebo sledování stránky).

  • Zhlédnutí videa.

  • Získání kontaktů na další uživatele pomocí vyplňování formuláře.

  • Webová konverze (zakoupení vaší služby nebo produktu, registrace nebo stažení obsahu na vašem webu).

  • Nabídka pracovní pozice (získání uchazečů o pracovní pozici ve vaší firmě).

 3. Nastavte cílovou skupinu. V dalším kroku se rozhodujete, komu se vaše reklama bude zobrazovat. Můžete si zvolit některou z mnoha přednastavených skupin, nebo si vytvořit vlastní publikum.

Při vytváření vlastní cílové skupiny máte možnost detailně upřesnit vlastnosti, které by vaše publikum mělo mít. Můžete se rozhodovat nejen podle základních rysů jako je lokalita, pohlaví, věk, zájmy a vzdělání, ale také podle pracovních zkušeností, společností, kde uživatelé pracovali, nebo třeba oboru podnikání.

Pokud tedy budete chtít, aby se reklama zobrazila třeba jen ředitelům stavebních firem ze Středočeského kraje, není problém cílení reklamy takto přizpůsobit. Jedinou podmínkou je, že každá cílová skupina musí mít nejméně 300 členů. Návod, jak nejlépe kombinovat jednotlivá kritéria cílení, si můžete stáhnout na (v angličtině).

 1. Zvolte formát. LinkedIn nabízí tyto formáty reklamy:

  • Obrázek.

  • Carousel z obrázků (několik obrázků v jednom sponzorovaném příspěvku).

  • Video.

  • Text.

  • Spotlight (zvýrazněné reklamy, které jsou přizpůsobené každému členovi sítě LinkedIn na základě dat z jeho profilu).

  • Zpráva (reklama se zobrazí vedle soukromých zpráv).

  • Konverzace (reklama přijde jako text do zprávy, společně s tlačítkem s odkazem na web nebo formulář, vypadá jako běžná zpráva od jiného uživatele).

 2. Nastavte načasování a rozpočet reklamy. Vyberte si, v jakém období se má vaše reklama uživatelům zobrazovat a kolik za ni chcete utratit. Počítejte s tím, že reklama na LinkedIn je oproti ostatním sociálním sítím dražší. Cena se odvíjí od cíle propagace, formátu a velikosti cílové skupiny. LinkedIn vyžaduje, aby denní rozpočet pro kampaň dosáhl minimálně 10 eur a celkový rozpočet kampaně dosáhl nejméně 310 eur.

Studie výkonnosti reklam na LinkedInu ukázaly, že průměrně zaplatíte 7 dolarů (164 Kč) za proklik a okolo 4,5 dolarů (105 Kč) za tisíc zobrazení. Pro porovnání, na Facebooku je průměrná cena za proklik 0,72 dolaru (17 Kč) a okolo 14,40 dolaru (337 Kč) za tisíc zobrazení. Na Instagramu je to 0.95 dolaru (22 Kč) za proklik a 7.91 dolaru (185 Kč) za tisíc zobrazení.

 1. Vyberte nebo vytvořte příspěvek, který chcete propagovat.

 2. Spusťte reklamu.

U reklamy na LinkedIn si stejně jako u každé jiné inzerce musíte předem dobře rozmyslet, čeho s její pomocí chcete dosáhnout. Nastavování reklamy už pak není o ničem jiném, než že síti sdělíte, co je váš záměr. Ona se pak postará o to, aby se reklama zobrazila co největšímu publiku, u kterého to dává smysl. Následně vám také ve Správci reklam ukáže statistiky, ze kterých poznáte, jak se reklamě dařilo.

Reklamní systém od LinkedIn není tak složitý, jak se na první pohled může zdát. Většina kroků na sebe logicky a intuitivně navazuje. Můžete postupně vyzkoušet, co různá nastavení cílení dokážou v praxi a co vám přinese nejlepší výsledky. A pokud by vám tento základní návod nestačil, můžete se obrátit na odborníky, kteří vám pomohou s dalším nastavením LinkedIn reklamy.

Mohlo by vás zajímat:


Základy SEO aneb jak se posunout na vyšší pozice vyhledávačů

Chcete podstatně zvýšit šanci, že na váš web přilákáte nové návštěvníky? Pak byste rozhodně měli pracovat s optimalizací pro vyhledávače známou pod zkratkou SEO. V tomto článku se dozvíte, jak nechat pro vás SEO úspěšně pracovat.

12 minut čtení
Obrázek ke článku Základy SEO aneb jak se posunout na vyšší pozice vyhledávačů

Co je prvním krokem, který učiníte, když si chcete koupit nový notebook? Kam se nejdříve obrátíte, pokud hledáte třeba novou aplikaci na projektové řízení? A kde si vyhledáte to nejlepší podnikatelské pojištění? Pravděpodobně jste si na tyto otázky odpověděli „vyhledávání na internetu“. Podobně totiž v dnešní době smýšlí většina lidí. Podle průzkumu agentury Statista z roku 2020 si 60 % spotřebitelů před každým větším nákupem vyhledává informace o produktech online.

Je tedy jasné, že byste se měli snažit, aby vaše webové stránky vidělo co nejvíce lidí, kteří se následně můžou stát vašimi zákazníky. Jak toho docílit? Tou jednodušší variantou je zaplatit si online reklamu. Pokud na ni máte rozpočet, není důvod ji nevyužívat. Složitější, ale zároveň dlouhodobě výhodnější a také někdy i levnější variantou, je ale práce s optimalizací pro vyhledávače, známou pod anglickou zkratkou SEO. V tomto článku vám vysvětlíme, v čem SEO spočívá a jak s ním můžete efektivně pracovat.

Co je SEO?

SEO je zkratkou z anglického termínu Search Engine Optimization, který se do češtiny překládá jako optimalizace pro vyhledávače. Pomocí těchto technik docílíte toho, že se váš web bude ve vyhledávání (na Googlu nebo Seznamu) zobrazovat na vyšších pozicích a díky tomu získá více návštěv. Uživatelé si totiž vybírají firmy, které jsou na předních pozicích vyhledávačů. SEO navíc může být levnější než placená reklama.

Abyste dostali váš web na přední pozice v takzvaném organickém (přirozeném, bezplatném) vyhledávání, musí splňovat mnoho podmínek, které si vyhledávače hlídají. Díky naprogramovaným algoritmům vyhodnocují kvalitu každého webu i každé podstránky, která se na webech nachází.

Když uživatel zadá nějaké klíčové slovo do internetového vyhledávání (třeba „pojištění firemního automobilu“), vyhledávač mu nabídne jako první to, co vyhodnotí jako nejlepší možný výsledek pro daného uživatele. Logicky by to měly být třeba stránky pojišťovny, které takový produkt nabízí a daný uživatel už o její nabídku třeba v minulosti projevil zájem. Cílem práce se SEO je pak přesvědčit algoritmy internetových vyhledávačů o tom, že si právě váš web zaslouží být na předních místech vyhledávání.

Vyhledávací algoritmus je složitý počítačový program používaný (mimo jiné) vyhledávači k získávání a poskytování výsledků k vyhledávacím dotazům. Informace o tom, jak algoritmy internetových vyhledávačů přesně pracují, jsou přísně střežené a neustále se upravují, aby je weby a e-shopy nemohly zneužívat ve svůj prospěch.

SEO, nebo reklama?

Jak už jsme vám vysvětlili v jednom z předchozích článků, placenou reklamu ve vyhledávačích můžete spustit velmi rychle a jednoduše, i když nemáte nijak rozsáhlé znalosti. Oslovíte s ní velké množství lidí a pokud ji nastavíte správně, může vám přinést téměř okamžité zvýšení tržeb a zájmu zákazníků.

Oproti tomu je práce se SEO mnohem zdlouhavější. Musíte s ním pracovat soustavně, obvykle vyžaduje zapojení odborníka a jeho efekt se projeví klidně až za několik měsíců. Má ale jednu nepopiratelnou výhodu – přináší vám návštěvnost „zadarmo“, a to dlouhodobě. Samozřejmě zaplatíte práci odborníka, který se bude SEO věnovat, ale na rozdíl od reklamy nebudete muset platit za každé kliknutí, které vám přinese návštěvníka na web.

Nedá se říct, která z těchto dvou metod propagace je lepší. Odborníci se obvykle shodnou na tom, že byste placenou i neplacenou formu reklamy měli vhodně kombinovat a najít poměr, který bude vyhovovat právě vaší firmě. Pokud s marketingem začínáte, ze začátku bude vhodnější spustit placenou reklamu a mezitím pracovat na dlouhodobých cílech prostřednictvím SEO. A jakmile díky SEO začnete získávat organickou návštěvnost, můžete investice do placené reklamy postupně snižovat.

Součásti SEO: on-page a off-page faktory

Jak můžete přesvědčit vyhledávače o tom, že váš web stojí za doporučení? Důležitou roli hraje velké množství faktorů týkajících se webu a obsahu na něm (tzv. on-page faktory), mezi které patří například pravidelná tvorba kvalitního obsahu a zařazování klíčových slov do obsahu webu.

SEO ovlivňují i faktory přesahující hranice vašich webových stránek (tzv. off-page). Internetový vyhledávač zohledňuje, jestli je váš web propojený zpětnými odkazy s jinými stránkami (tedy že odkazy z jiných webů vedou na vaši stránku). To vyžaduje budování vztahů a tvorbu kvalitního obsahu i pro jiné weby a média – tedy spoustu práce, která se vám ale rozhodně z dlouhodobého hlediska vyplatí.

Klíčová slova jsou konkrétní slova nebo fráze, na které je potřeba se zaměřit, jestliže chcete dosáhnout co nejvyššího umístění stránky ve výsledcích vyhledávání. Pokud se snažíte pomocí SEO upravit webovou stránku, vybraná klíčová slova umisťujete do adresy webu, titulku článků, nadpisů, obsahu, popisu obrázků, stránky a podobně. Vhodná klíčová slova je nutné předem pečlivě vybrat na základě analýzy klíčových slov.

Analýza klíčových slov je proces, kdy se snažíte zjistit, jaká slova a fráze (a v jakém objemu) lidé hledají prostřednictvím internetových vyhledávačů. Výsledkem je dokument, ve kterém máte zaznamenaný velký počet zajímavých klíčových slov a spojení, která můžete využít pro práci se SEO. Dokument může být krátký, pokud se jedná o velmi jednoduchý web, ale analýzy pro velké e-shopy obsahují tisíce klíčových slov. Zpracovávají je SEO specialisté.

Jak pracovat se SEO

Optimalizace pro vyhledávače je složitý proces, který obvykle vyžaduje práci SEO specialisty. Abyste získali alespoň základní představu, co tato činnost obnáší, představíme vám základní postup:

 1. Analýza klíčových slov. Abyste mohli své webové stránky přizpůsobit, musíte vědět, co obvykle na internetu vyhledávají uživatelé, které chcete oslovit. Zadávají do vyhledávače častěji „pojištění odpovědnosti“, „pojistka odpovědnosti“, nebo „odpovědnostní pojištění“? Analýza hledanosti jednotlivých frází vám to odhalí. Slouží k tomu užitečné specializované online nástroje, například Marketing Miner nebo Collabim.

 2. Úprava webu. Jakmile zjistíte, jaká sada klíčových slov je pro vás nejvhodnější, potřebujete je umístit na svůj web. Algoritmy vyhledávačů však hodnotí i složitost webů (počet jednotlivých podstránek) a jejich kvalitu. To znamená, že pro jednotlivé druhy výrobků nebo služeb budete muset vytvořit vlastní podstránku a upravit její nastavení. Vyhledávače hodnotí i technické provedení webu – s tím vám bude muset pomoct webový programátor.

 3. Budování obsahu. Na váš web nestačí umístit jen fotku produktu a tlačítko „Objednat“. Budete ho muset vybavit kvalitně zpracovanými a dostatečně dlouhými texty a popisky, které budou také obsahovat vhodná klíčová slova.

 4. Lov zpětných odkazů. Budete usilovat o to, aby o vás psaly jiné internetové zdroje a uvedly odkaz na vaši stránku. Čím více odkazů vedoucích z kvalitních webů získáte, tím lépe na tom bude vaše SEO. Dosáhnete toho zejména tím, že budete tvořit kvalitní obsah, který budou chtít ostatní lidé sdílet nebo umístit na svém webu spolu se zpětným odkazem. Můžete také požádat obchodní partnery nebo dodavatele, aby na svém webu umístili odkaz na vaše stránky nebo si koupit PR články v médiích.

 5. Analýza výsledků. Jak už víte, SEO je náročný proces. Je proto důležité, abyste vývoj návštěvnosti analyzovali z dlouhodobého hlediska a snažili se následně vychytat případné „mouchy“. Kromě toho vyhledávače i dvakrát ročně upravují své algoritmy a vy se jim budete muset pravidelně přizpůsobovat.

Pozor na zkratky

Možná vás při čtení tohoto článku napadlo, jestli není možné přísný filtr vyhledávačů nějakým způsobem obejít. Samozřejmě byste nebyli první. Obelhat algoritmus vyhledávačů je rok od roku těžší právě proto, že se o to lidé v minulosti často pokoušeli. Dříve stačilo, když jste na jednoduchou stránku vypsali 50 klíčových slov a návštěvníci se začali hrnout. Poté bylo „v módě“ napsat krátký článek a na konec textu vložit klíčová slova tak, aby nebyla vidět – měla stejnou barvu, jaká byla na pozadí.

I v dnešní době vám podobné úskoky mohou nějaký čas procházet. Obvykle v řádu týdnů. Pak vás ale vyhledávače začnou trestat nízkou návštěvností, a pokud nedojde k nápravě, nakonec váš web úplně vyřadí ze svých indexů. Google, Seznam i další velké internetové vyhledávače totiž chtějí nabízet svým návštěvníkům pouze kvalitní obsah. Pokud ho nezajistíte, nebudou s vaším webem chtít mít nic společného – přestanete pro ně existovat. Jednoznačně se vám tedy vyplatí věnovat taktikám SEO co největší množství času a potřebných zdrojů.

Mohlo by vás zajímat:


Co je franchising a jak se do něj pustit

Franchising představuje příležitost, jak začít rychle podnikat a mít velkou šanci na úspěch. Zároveň s sebou ale nese určitá omezení. Přečtěte si, co tento způsob podnikání obnáší a jak s ním začít.

9 minut čtení
Obrázek ke článku Co je franchising a jak se do něj pustit

Příležitostí pro podnikání existuje na trhu obrovské množství. Svědčí o tom mimo jiné i fakt, že počet firem se po celém světě neustále zvyšuje. Portál Statista odhaduje, že v roce 2021 bylo na trhu přibližně 333,34 milionů firem. O dvacet let dříve, v roce 2001, jich existovalo „jen“ 206,98 milionů.* A do tohoto obrovského podnikatelského moře může přibýt nebo už přibyla i vaše firma.

Aby jakákoli firma uspěla na trhu, musí především najít ten správný podnikatelský nápad a pak ho úspěšně zrealizovat. To je obvykle velmi náročné a svou roli hraje i obyčejné štěstí. Dlouhému hledání originálního (a hlavně životaschopného) nápadu se ale dá i vyhnout a přeskočit nejisté začátky. Účinnou pomoc nabízí franchising, díky kterému můžete začít podnikat s už zavedenou značkou a obchodním modelem. V tomto článku vám vysvětlíme, co franchising přesně obnáší a poradíme vám, jak s ním začít.

Franchising v kostce

Franchising (počeštěně také franšízing) spočívá v tom, že úspěšná firma prodá jinému podnikateli licenci, která mu umožní samostatně podnikat s jejími zavedenými produkty nebo službami. V praxi to znamená, že vznikají další pobočky dané firmy, které mají stejný vzhled i nabídku, ale provozují je „nezávislí“ podnikatelé.

Mezi nejúspěšnější světové franšízy patří především řetězce rychlého občerstvení, jako je McDonald’s, Subway, KFC, Burger King nebo Pizza Hut. Najdeme mezi nimi i hotely, jako například Wyndham Hotel Group nebo InterContinental Hotel Group. Na principu franšízy můžou fungovat nejrůznější typy firem, například prodejny s drogistickým zbožím, realitní kanceláře, posilovny, cestovní agentury nebo třeba autoservisy. V Česku franšízové řetězce fungují už od roku 1991, vyšší popularitu ale sbírají teprve v posledních letech.

Definice pojmů: Franchising je obchodní strategie, ve které zavedené firmy (franchisingoví poskytovatelé, franchisoři) svůj úspěšný systém odbytu výrobků, služeb nebo technologií poskytují za dohodnutou cenu jiným právně a finančně nezávislým obchodním partnerům – franchisingovým příjemcům (franchisanti, franchisees). Tento systém prodeje a vzájemných obchodních vztahů se označuje jako franchisingový systém.

Jak to chodí mezi franchisorem a franchisantem

Obchodní vztah s franchisorem navážete zakoupením licence a podepsáním smlouvy. Co z takového závazku obvykle vyplývá?

 • Vlastníkem značky a ochranné známky je pouze franchisor.

 • Franchisant vlastní a vede svou firmu pod značkou franchisora a musí důsledně dodržovat jeho provozní podmínky. Přejímá zavedený styl výroby nebo poskytování služeb, způsob řízení, vybavení interiéru, školení personálu a další prvky. Obvykle nemá prostor pro vlastní nápady nebo inovace.

 • Fanchisor sdílí s franchisantem své know-how a často také marketingovou podporu. Určuje, co bude franchisant prodávat (a někdy určuje i ceny).

 • Franchisant hradí náklady na provoz podniku. Ze svých příjmů také platí franchisorovi podíl ze svého výdělku stanovený ve smlouvě.

Plusy a minusy franchisingu

Franchising může být jistotou v začátcích podnikání. Odpadá s ním vymýšlení nového produktu nebo služby a také velké investice do propagace. Nemusíte mít dokonce ani mnoho zkušeností nebo obchodních kontaktů. Zároveň také ušetříte – franšízové licence mohou být relativně levné, ty nejlevnější vás budou stát do 100.000 Kč. S náklady na vybudování pobočky vám také (alespoň částečně) pomůže franchisor.

Franchising ale samozřejmě má i své stinné stránky, jinak by franšízy zakládal každý druhý podnikatel. Pokud investujete do nákupu licence, musíte se smířit s tím, že vám značka nepatří. Částečně za vás bude rozhodovat někdo jiný a bude vás i kontrolovat. Kromě toho musíte franšízorovi pravidelně odvádět podíl na zisku.

Jak se stát franchisantem

Jestliže vás možnost zapojit se do franchisingového systému zaujala, podívejte se na kroky, které vás k vašemu cíli dovedou.

 1. Prozkoumejte své možnosti. Ve světě i přímo v Česku působí mnoho franchisorů, od kterých můžete odkoupit licenci. Udělejte si ale nejdříve důkladný přehled o tom, jaké možnosti máte. Začněte u katalogu franšíz a partnerských systémů.

 2. Vyberte si franšízu, která nejvíc naplňuje vaše obchodní i osobní cíle. Zaměřte se hlavně na to, abyste si zvolili podnik, který vás bude opravdu bavit vést. Pokud budete potřebovat s výběrem poradit, existují i odborníci na franchising, kteří vám pomohou.

 3. Založte si vlastní firmu. Mnoho franchisorů dává přednost spolupráci s firmami než s fyzickými osobami, proto byste si měli založit firmu, na kterou licenci zakoupíte.

 4. Připravte si finance a rozpočet. Ujasněte si, kolik peněz budete na založení pobočky potřebovat a jestli je máte k dispozici, nebo se budete muset poohlédnout po úvěru. Započítejte všechny vstupní i průběžné poplatky, které se k provozu vážou.

 5. Kontaktujte franchisory i jiné franchisanty. Navažte vztah s dalšími lidmi, kteří mají s franchisingem zkušenosti a mohou vám je předat. Pořádně si také prověřte franchisora, se kterým budete chtít podepsat smlouvu.

 6. Zmapujte konkurenci. Analyzujte svou konkurenci a vyberte si vhodné místo pro vaši provozovnu – asi by nemělo velký smysl na malém městě zakládat pátou pobočku McDonald’s.

 7. Vytvořte podnikatelský plán. I když obchodní plán franchisora funguje, budete potřebovat i svůj vlastní. Měli byste mít představu o tom, jak má vaše podnikání v budoucnu růst a každý rok budete chtít dosáhnout určitých milníků. V našem článku se dočtete, jak podnikatelský plán zpracovat co nejlépe.

 8. Najměte si profesionální pomoc. Zapojení do franšízy určitě neprovádějte doma „na koleni“, ale nechte si se všemi formálními náležitostmi a smlouvou poradit od právníka.

 9. Udělejte si místo v kalendáři. Zakoupením licence celý proces teprve začíná. Franchisor po vás pravděpodobně bude chtít, abyste prošli náročným školením.

 10. Vybudujte svou pobočku. Franchisor vám poskytne veškeré informace a know-how, ale úspěch podnikání je už na vás. Vaše pobočka musí zákazníky „bavit“, být čistá a „voňavá“, vaši zaměstnanci by měli být příjemní a dobře proškolení – jinak se k vám zákazníci nebudou vracet.

Franchising představuje zajímavý způsob, jak rozjet podnikání takřka bez rizika. Když nepodceníte přípravu, můžete si rychle zajistit prosperující firmu. Přesto není ideální volbou pro každého podnikatele – pokud chcete rozvíjet svůj originální nápad a být jen sami svým pánem, budete muset začít podnikat „od začátku“. Pak se ale možná jednou sami stanete franchisorem.

Mohlo by vás zajímat:

*Zdroj: Statista (data publikována v srpnu 2022)


Jak si ke konci roku legálně snížit daně

Konec roku je pro každého podnikatele klíčové období. Nabízí totiž mimo jiné i poslední možnost, jak ovlivnit výši daně z příjmů. Přečtěte si několik tipů, jak můžete daně vaší firmy legálně snížit.

12 minut čtení
Obrázek ke článku Jak si ke konci roku legálně snížit daně

Konec prosince bývá pro podnikatele obvykle i koncem zdaňovacího období. Zabývají se proto otázkou, jak velkou daň z příjmu budou za uplynulý rok platit. Přestože se platba daně uskutečňuje až na jaře, podnikatelé mají šanci ovlivnit její výši jen do konce roku. Aby byla daň co možná nejmenší, je velmi užitečné provést daňovou optimalizaci. V tomto článku vám prozradíme nejlepší tipy, jak daňovou optimalizaci provést co nejefektivněji.

Co je daňová optimalizace?

Daňová optimalizace představuje způsob, jak si mohou podnikatelé legálně snížit svou daňovou povinnost. České zákony umožňují několik způsobů snížení základu daně a díky tomu i platbu nižší daně z příjmu. Především pro zkušenější podnikatele se jedná o naprosto běžnou praxi, dokonce jakousi nepsanou povinnost. Jestliže má firma finanční a daňové plánování na vysoké úrovni, využívá veškeré dostupné možnosti daňové optimalizace. Samozřejmě v mezích zákona.

Firmy ve většině případů spolupracují s účetními a daňovými specialisty, kteří na problematiku daňové optimalizace dohlížejí a starají se o to, aby podnikatelé museli na daních zaplatit co nejméně. Vždy se ovšem stane, že některé firmy zajdou ve snižování daní příliš daleko a u toho poruší zákon – i když to není vždy úmyslně. Pokud se tedy pustíte do daňové optimalizace, vždy si spolehlivě ověřte, že při tom budete dodržovat všechny platné předpisy a zákony.

6 tipů, jak legálně snížit daň z příjmu

Daňovou optimalizaci byste měli řešit ideálně v průběhu celého roku, protože s jeho blížícím se koncem se množství vašich možností snižuje. Přesto ale na konci roku můžete ještě udělat několik kroků, které vám umožní „na poslední chvíli“ snížit celkovou výši daně z příjmů. Podrobněji se teď podíváme na šest nejpoužívanějších.

 1. Daňově uznatelné výdaje

Základním způsobem, jak snížit daň z příjmů, je utrácení peněz na potřebné vybavení nebo služby pro firmu. Podnikatelé často na podzim kupují třeba nábytek nebo obměňují mobilní telefony, protože si do výdajů za daný rok můžou započítat jen to, co nakoupí do konce roku.

Kupujte ovšem pouze to, co vaše firma skutečně potřebuje. Jinak nakoupíte spoustu zbytečných věcí a úspora bude vlastně jen minimální. Častou chybou je, že si podnikatelé kupují ke konci roku automobily, které ovšem ve skutečnosti nepotřebují, jen aby významně ušetřili na daních. Auta ale rychle ztrácejí na hodnotě, takže takhle často mohou přijít o víc peněz, než by je stály „plné“ daně.

Dejte si také pozor na to, abyste uplatnili výdaje v rozumné výši. To znamená, že pokud máte třeba firmu s deseti zaměstnanci, Finančnímu úřadu by bylo divné, kdybyste jim za rok nakoupili třeba 20 telefonů. Je zbytečné na sebe „upozorňovat“ a doslova si říkat o provedení kontroly. Každý podnikatel, který kontrolu z finančního úřadu zažil ví, že je to časově, administrativně a často i mentálně náročný proces. I když máte daně v perfektním pořádku.

Mezi daňově uznatelné výdaje patří především:

 • Kancelářské potřeby (například papír, propisky, tužky nebo náplně do tiskárny).

 • Elektronika a vybavení kanceláře (počítače a mobilní telefony pro zaměstnance, spotřebiče do firemní kuchyňky, nábytek).

 • Finanční prémie pro zaměstnance (například vánoční prémie k výplatě).

 • Dary neziskovým organizacím.

 • Oděvy pro pracovní prostředí (oblečení by mělo mít logo firmy, jinak neprokážete, že se jedná o pracovní oděv; u společenských oděvů bez loga můžete do nákladů zahrnout 50 % z ceny).

 • Reklamní předměty určené například pro obchodní partnery nebo klienty (hodnota jednotlivých předmětů nesmí přesahovat 500 Kč, předměty musí viditelně souviset s firmou a nesmí podléhat spotřební dani; výjimku tvoří neperlivé víno).

Do nákladů naopak nesmíte zahrnout například náklady na občerstvení na firemních večírcích nebo rodinnou dovolenou s tím, že ji budete vydávat za pracovní cestu. Tyto náklady patří mezi časté chyby v daňových přiznáních.

 1. Odpisy firemního majetku

Odpisy jsou „umělým“ výdajem firem v jejich účetnictví. Vyjadřují míru opotřebení jejich nakoupeného majetku za určité časové období. Odpisy mohou být rovnoměrné (každý rok se odepisuje stejná částka) nebo zrychlené (na začátku se odepisují vyšší částky, které se postupně snižují). Firmy si pro své daňové potřeby mohou u každého nově pořízeného majetku samy zvolit způsob jeho odepisování, ten se pak už ale po celou dobu užívání majetku nesmí měnit.

Odepisuje se hmotný i nehmotný majetek. Z hmotného majetku se nejčastěji odepisují firemní automobily a IT vybavení. Z nehmotného majetku firmy často odepisují počítačové programy nebo třeba ochrannou známku. Výběr způsobu, jak ve vaší firmě správně provádět odpisy, je vhodné nechat na účetních specialistech.

Tip: Od roku 2020 už nemusíte daňově odpisovat majetek s pořizovací cenou do 80.000 Kč. Můžete jej jednorázově zařadit do firemních nákladů nebo ho účetně považovat za drobný majetek a nastavit u něj účetní odpisy například na dva roky. Takto si můžete legálně snížit daňový základ – ale pořád se jedná jen o rozložení nákladů v čase.

Firmy také často využívají možnost nastavit u účetních odpisů delší dobu odpisování než u daňových. Tímto způsobem můžete dosáhnout vyššího účetního zisku, který se bude líbit třeba bankám a snáze vám schválí případné půjčky. Daňové odpisy naopak můžete provádět rychleji. Třeba některé zakoupené nemovitosti můžete bez problémů účetně odepisovat výrazně déle než daňově, a přitom se nebude jednat o zkreslování účetnictví.

Infobox

Účetní odpisy se snaží co nejpřesněji vyjádřit opotřebení firemního majetku vlivem fyzického opotřebení, působení času, běžného používání nebo zastarání. Pořízený majetek tak postupně z účetního pohledu ztrácí svou cenu – a ta se rozkládá do nákladů firmy po zákonem stanovené období jeho použitelnosti.

Daňové odpisy se používají jen pro stanovení daňového základu a nevyjadřují tedy skutečné opotřebení majetku. Jedná se o maximální částky odpisů, které jsou zákonem povoleny pro zařazení do daňového základu firmy.

 1. Pronájem nemovitosti vlastní firmě

České zákony umožňují, abyste si (jako fyzická osoba, tedy člověk z masa a kostí) zakoupili nemovitost a tu následně pronajímali své firmě. Pronájem prostor pak můžete uvést do nákladů.

 1. Rezerva na opravy

Pokud máte v plánu opravy firemního majetku, například automobilu nebo provozovny, můžete do nákladů vložit takzvanou rezervu na opravu. Její výše musí odpovídat předpokládané ceně oprav. Podmínkou uznání rezervy je, že nejpozději v den podání daňového přiznání musíte tuto částku vložit na samostatný účet. Při provádění oprav z tohoto účtu finance zase vyčerpáte.

 1. Dary

Jestliže vám není cizí filantropie a poskytli jste dary např. na kulturu, školství, vědu, vzdělávání, sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, výzkumné a vývojové účely, nezapomeňte tyto dary uplatnit jako položku snižující základ daně. Firmy si za rok 2022 takto mohou odečíst až 10 % ze základu daně, minimální hodnota daru musí být alespoň 2 000 Kč.

 1. Paušál za dopravu

Používáte při podnikání automobily? Pak můžete uplatnit paušál na dopravu, který může dosáhnout až 180 000 Kč ročně. Na jeden automobil (ale i motorku nebo další motorová vozidla) se dá uplatnit 5 000 Kč měsíčně, pokud jej používáte výhradně pro podnikání, případně 4 000 Kč měsíčně, když slouží pro pracovní i soukromé účely. Paušál může každý podnikatel uplatnit až u tří motorových vozidel. Jestliže ale jedno vozidlo sdílí více podnikatelů, mohou si každý uplatnit jen část paušálu do celkové výše 5 000 Kč měsíčně.

Vybírejte vozidla, která toho „projedou“ co nejméně, protože náklady na pohonné hmoty a parkovné představují v účetnictví nedaňové položky. Vozy s nižší spotřebou jsou proto vhodnější.

Pozor na daňovou ztrátu

Pokud jsou vaše podnikatelské výdaje vyšší než příjmy, můžete uplatňovat daňovou ztrátu a odečíst si ji od základu daně. Vykázání daňové ztráty ale současně prodlužuje dobu možné daňové kontroly. Obecná lhůta pro stanovení daně jsou tři roky – finanční úřad tedy může kontrolovat maximálně tři roky stará daňová přiznání a vyměřit v nich zpětně jinou výšku daně.

Jestliže ale budete uplatňovat daňovou ztrátu, doba pro daňovou kontrolu se prodlouží až na osm let. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) navíc ani daňová ztráta nesnižuje vyměřovací základ pro výpočet pojistného v dalších letech. Tento vyměřovací základ tvoří součet všech příjmů, ze kterých podnikatel odvádí daň z příjmů. Pokud je to možné, vykazování daňové ztráty se tedy raději vyhněte.

Na závěr pro vás máme ještě jeden bonusový tip, jak snížit daň z příjmu. V článku věnovanému podnikání manželů jsme vám vysvětlili problematiku institutu spolupracujících osob. Pokud podnikáte jako fyzická osoba (OSVČ), můžete do firmy zapojit svého partnera nebo partnerku, případně jiného dospělého člověka žijícího ve společné domácnosti, a přerozdělit jim část svých příjmů a výdajů. Není ale běžné nahlašovat spolupracující osobu zpětně, takže spíš si tuto možnost poznamenejte pro příští rok.

Mohlo by vás zajímat:


15 rad, jak dělat efektivní kampaně na Facebooku

Facebook není jen největší sociální síť světa, ale patří také mezi nejužitečnější marketingové nástroje. Připravili jsme vám 15 tipů, jak na něm můžete spustit účinnou reklamní kampaň pro vaši značku.

10 minut čtení
Obrázek ke článku 15 rad, jak dělat efektivní kampaně na Facebooku

Pokud každý den kontrolujete, co nového se objevilo na sociální síti Facebook, nejste zdaleka sami. Každý den je na této sociální síti aktivních 1,968 miliardy uživatelů a alespoň jednou za měsíc na ni zavítá dokonce 2,934 miliardy lidí.*

Právě kvůli obrovskému počtu uživatelů je Facebook pro marketéry po celém světě stále volbou číslo jedna. Obecně se považuje za jednu z nejlepších online platforem pro inzerci pro segment B2B i B2C. V tomto článku vás provedeme základním návodem, jak spustit reklamu na Facebooku a připojíme 15 tipů, jak ji dále přizpůsobit, aby vám přinesla co největší užitek.

Výraz B2B pochází z anglické zkratky Business to Business (firma firmě), jedná se tedy o marketingové aktivity, při kterých jedna firma oslovuje druhou firmu. Zkratka B2C (Business to Consumer) označuje marketing, který je zaměřený na nefiremní zákazníky – tedy koncové spotřebitele neboli běžné lidi.

Reklamní kampaně na Facebooku

Reklama na Facebooku znamená, že zaplatíte za to, aby se váš konkrétní příspěvek zobrazoval určitému typu uživatelů. Může to udělat naprosto kdokoliv, jedná se o dostupnou a docela levnou formu reklamy.

Jestliže chcete, aby vaše značka prostřednictvím Facebooku rostla, budete potřebovat nejen „obyčejné“ neplacené příspěvky, ale i placené reklamy. Proč? Stálý obsah vám pomáhá budovat stabilní základnu fanoušků a přináší dlouhodobé výsledky. Reklamy pak tento vývoj podporují a urychlují. Přinášejí velký nárůst dosahu (ke kolika uživatelům se vaše příspěvky dostanou) a pomáhají tak rychleji rozšířit povědomí o vaší značce.

Jak nastavit reklamu na Facebooku

Základní postup nastavení reklamy je následující:

 1. Přihlaste se do Správce reklam (Facebook Ads Manager) a vyplňte zde všechny potřebné údaje. Patří mezi ně například účel, za jakým inzerujete, název vaší firmy, web, adresa a platební metoda.

 2. V hlavní tabulce ve Správci reklam klikněte na Vytvořit kampaň.

 3. Upřesněte nastavení. Zde vyberete:

  1. Účel kampaně. Pokud vytváříte reklamu poprvé, ideální účel kampaně pro vás bude „Povědomí o značce“.

  2. Rozpočet. Vyplatí se vám nastavit si určitý denní limit – díky tomu jej nepřekročíte.

  3. Okruh uživatelů, na který chcete reklamu cílit. Vyberte si publikum z předpřipravené nabídky.

  4. Umístění a formát reklamy. Zvolte, kde přesně se má reklama uživatelům zobrazovat a jakou formu má mít, možností je velké množství. Podrobnou nabídku najdete v Nápovědě.

 4. Pro konkrétní reklamu nahrajte obrázky nebo videa a napište k nim poutavý popisek.

 5. Nastavte si, v jakém termínu se má reklama zobrazovat.

 6. Reklamu zveřejněte.

Jak docílit toho, aby byla reklama úspěšná?

Z předchozího výčtu jste pravděpodobně získali pocit, že vytvořit reklamu na Facebooku není vůbec nic složitého. V tom máte na jednu stranu pravdu. Na druhou stranu ale obvykle nějakou dobu trvá, než se naučíte vychytat vhodné nastavení právě pro vaši značku. Co funguje jiné firmě, nemusí té vaší přinášet vůbec žádné výsledky. Je ale pár věcí, které jsou často úspěšné a stojí tak za to je vyzkoušet. Připravili jsme z nich pro vás 15 tipů, podle nichž můžete vaše reklamy zkusit dále přizpůsobit a zlepšit tak šanci na jejich co největší dosah.

 1. Vytvořte pohyblivou reklamu. Natočte reklamní video, nebo si vytvořte krátké video složené z fotek. Algoritmy Facebooku (mimochodem, i Instagramu) v poslední době upřednostňují video obsah před fotografiemi (a pouze textový obsah už vůbec nemá smysl inzerovat). Mateřská společnost Meta se snaží napodobit trendy udávané konkurenčním TikTokem, který je na rychlém vzestupu.

 2. Používejte vertikální nebo čtvercový formát videa. Většina uživatelů drží telefon ve vertikální poloze. Pokud tomu přizpůsobíte formát, vaše video pokryje větší část displeje a bude efektivnější.

 3. V reklamě používejte velmi kvalitní fotografie a videa. Špatná kvalita vizuálu vyvolává neprofesionální dojem a odrazuje od kliknutí na reklamu.

 4. Pokud chcete uživatelům ukázat hodně zajímavých (a spolu souvisejících) obrázků, vyzkoušejte rotující formát reklamy. Zobrazíte jim tak hned několik fotek v jednom příspěvku. A to za stejnou cenu, jako by tam byla jen jedna.

 5. Používejte málo textu v obrázcích. Pokud vkládáte text přímo do obrázku, použijte jen velmi malý rozsah a využijte menší písmo. Podle oficiálních informací od Mety si nejlépe vedou příspěvky s obrázky, které obsahují méně než 20 % textu, a to včetně loga.

 6. Dejte si velmi záležet na popisku. Napište ho krátce, jasně a stručně. Dobrý popisek funguje jako „průvodce“. Jasně sdělí lidem, v čem je vaše nabídka zajímavá a také co po nich chcete.

 7. Vizuální obsah a textový popisek musíte sladit. Pokud bude obrázek „o koze“ a text „o voze“, uživatel nebude chápat, o čem reklama je a neklikne na ni.

 8. Používejte výzvy k akci (anglicky call to action, CTA). Reklamu publikujete vždy za nějakým účelem, který z něj musí být patrný. Chcete více fanoušků? Nasměřujte je na svou stránku a sledování. Chcete prodat více výrobků? Napište jim, aby navštívili váš e-shop. Vždy ale vyberte jen jednu konkrétní výzvu k akci.

 9. V reklamě se obracejte na vašeho ideálního zákazníka a tvořte různé reklamy pro jednotlivé typy zákazníků. Představujte si, kdo konkrétně bude váš příspěvek číst a tvořte text přímo pro něj. Zohledněte při tom jeho potřeby. Vytváření různých reklam pro jednotlivé typy zákazníků je možné díky možnosti cílení reklamy na konkrétní skupinu uživatelů.

 10. Volte cílení na konkrétní publikum, ale vyhýbejte se příliš úzkým skupinám. Pokud inzerujete například hračky pro malé děti, pravděpodobně vás napadne cílit především na jejich rodiče, třeba pomocí kritéria určitého věku. Tím ale z reklam vyloučíte starší uživatele, kteří mají vnoučata a také by vaši hračku pravděpodobně koupili – jim se příspěvek nezobrazí.

 11. Přidělte reklamě vhodný rozpočet. Reklamě uškodí příliš nízký, ale také moc vysoký rozpočet. Kvůli příliš nízké částce vaši reklamu uvidí málo uživatelů, s příliš vysokou naopak své publikum přehltíte, zvlášť jestli cílíte na úzký okruh uživatelů – reklama se jim bude zobrazovat opakovaně a začne je otravovat. Frekvenci zobrazování reklamy si můžete hlídat v přehledu Správce reklam.

 12. Nastavujte rozpočet nerovnoměrně. Většina firem zažívá během roku určitá období, kdy má zvýšený odbyt (například okolo Vánoc nebo před letními prázdninami) a ve zbytku roku nejsou prodeje tak vysoké. Tomu by měly ideálně přizpůsobit i své kampaně. Vyplatí se na reklamě šetřit v horších obdobích a raději investovat více peněz během sezóny.

 13. Zkuste inzerovat slevy. Krátkodobé snížení cen, například na tři dny, vám může přinést překvapivě dobré výsledky.

 14. Neupravujte kampaň příliš brzo po spuštění. Když spustíte reklamu na Facebooku, síť ji nejprve testuje, zkouší ji nabízet uživatelům a vyhodnocuje, koho bude zajímat. Může se „rozjet“ až s určitým časovým odstupem.

 15. Nevzdávejte se. Nastavování reklam je dovednost jako jakákoliv jiná. Pokud nebudete mít na první pokus dobré výsledky, nebojte se to zkoušet dál. Kampaně můžete přizpůsobovat tak dlouho, dokud nezačnou fungovat, a přitom vás to bude stát vcelku zanedbatelné částky.

Aby byla reklamní kampaň na Facebooku skutečně úspěšná, musíte ji přizpůsobit velkému množství různých faktorů. Počáteční námaha ale stojí za to. Reklamy na sociálních sítích nabízejí skvělou příležitost, jak váš produkt nebo službu ukázat v zajímavém světle obrovské mase lidí. A to nejen na domácím trhu, ale klidně i po celém světě.

TIP: Seznamte se s dalšími způsoby, jakými můžete zvýšit povědomí o své firmě.

* Zdroj: Meta Platforms Inc., data z července 2022.

Mohlo by vás zajímat:


Druhy reklamy aneb jak můžete propagovat svou firmu

Nejste si jistí, kam umístit reklamu na váš produkt nebo jaký typ reklamy vůbec využívat? V našem článku se dozvíte, jaké možnosti propagace má vaše firma k dispozici.

10 minut čtení
Obrázek ke článku Druhy reklamy aneb jak můžete propagovat svou firmu

Reklama je nezbytnou součástí marketingové strategie každé firmy. Dobře zvolená reklamní kampaň zvýší povědomí o vašich produktech nebo službách, přiláká zákazníky a zajistí větší tržby. Ať už se snažíte povzbudit zákazníky ke koupi stávajícího produktu nebo uvádíte na trh něco úplně nového, máte na výběr z mnoha možností. Jak ale zvolit tu nejvhodnější?

Výběr konkrétního typu reklamy závisí především na vaší cílové skupině. Vždy se musíte snažit, abyste s co nejnižšími náklady oslovili co nejvíce členů dané cílové skupiny. Pokud tedy třeba víte, že vaše cílová skupina obvykle čte nějaký konkrétní časopis, určitě by v něm neměla chybět vaše inzerce. Pojďme se nyní na jednotlivé reklamní možnosti podívat podrobněji.

Pro sdílení informací o produktech nebo službách se reklama využívá už celá staletí. V posledních desetiletích ovšem v reklamě hrají naprosto zásadní roli technologie a nová média. Díky nim máte dnes mnoho způsobů, jak efektivně cílit na spotřebitele. Reklama se dělí na dvě základní skupiny – digitální a tradiční. Každá kategorie má pak další podtypy.

Digitální reklama

Lidé tráví stále více času online, a to nejen ve svém volnu, ale i v pracovní době. Z toho důvodu se stále častěji využívají různé typy digitální reklamy. Nejčastěji jsou to:

 • Kontextová reklama. V rámci tohoto typu reklamy si vyberete požadovaná klíčová slova a vaše reklama se pak bude zobrazovat lidem, kteří čtou články, v nichž se daná klíčová slova vyskytují. Tato reklama tedy oslovuje uživatele pasivně. Platí se pouze za počet kliknutí na reklamu, ne za celkový počet zobrazení – patří mezi tzv. PPC (pay-per-click) reklamy.

 • Reklama ve vyhledávačích. Tento typ inzerce umožní umístit odkaz na váš web na přední místa vyhledávačů jako je Google nebo Seznam. Vyberete si vhodná klíčová slova a vaše reklama se pak zobrazí lidem, kteří tato slova aktivně vyhledávají. Stejně jako kontextová reklama patří mezi PPC reklamy.

 • Bannery. Reklamní bannery s obrázky nebo videi a propagačním textem se umisťují na webové stránky, například na jejich okraje nebo do textu článku. Na rozdíl od PPC reklam u bannerů platíte za počet impresí, neboli za to, kolika lidem se bannery zobrazí, ne za jednotlivá kliknutí. Tento systém se označuje PPV (pay-per-view).

 • Nativní reklamy. Tyto reklamy napodobují formát a styl běžného obsahu na dané webové stránce a nachází se blízko něj, takže uživatel často ani nepozná, že se jedná o reklamu. Podle informací serveru Seznam.cz se na nativní reklamu podívá o 25 % lidí více než na bannerovou reklamu. Stejně jako u bannerů se i u nativní reklamy platí za počet zobrazení, tedy PPV.

 • Reklamy na sociálních sítích. Kampaně na sociálních sítích patří k nejčastěji využívaným formám reklamy ve firmách všech velikostí. Náklady na ně totiž nejsou moc vysoké, a přitom můžete přesně zacílit na velmi konkrétní skupiny uživatelů, například ženy v určitém věku, s konkrétními zájmy a ve městě, kde provozujete prodejnu. Kampaně můžete spustit na Facebooku, Instagramu, LinkedInu nebo třeba na TikToku, který už nabírá popularitu i mezi dospělými.

 • Influencer marketing. Se sociálními sítěmi souvisí i velmi populární influencer marketing, kdy platíte vhodnému influencerovi za to, aby v obsahu svého profilu propagoval váš produkt nebo službu. Influencer je osobnost známá na sociálních sítích, která prostřednictvím vlastního obsahu (videí, fotek apod.) ovlivňuje názory nebo chování významného množství lidí – svých sledujících. Oblíbení čeští influenceři mají stovky tisíc sledujících, zahraniční pak ještě o řád více. Spolupráci ale můžete navázat i s tzv. mikroinfluencery, kteří mají menší dosah, ale reklama v jejich obsahu vás vyjde levněji.

 • E-maily. Prostřednictvím e-mailů můžete dostat vaši reklamu ke konkrétní uzavřené skupině lidí, jejichž elektronickou adresu máte k dispozici. Běžně se tímto způsobem rozesílají newslettery s novinkami, promo kódy nebo třeba katalogy. Pokud si vytváříte vlastní databázi e-mailových kontaktů, dávejte si pozor, abyste jednotlivé e-maily získávali v souladu s pravidly GDPR.

Pravidla GDPR platí v zemích Evropské unie. Zajišťují právní ochranu osobních údajů spotřebitelů – s jejich daty ani osobními údaji není možné bez výslovného souhlasu neoprávněně zacházet. GDPR se vztahuje na všechny firmy a instituce, ale i jednotlivce a online služby, které zpracovávají data uživatelů. Za porušení GDPR hrozí až mnohamilionové pokuty.

Tradiční reklama

Přestože je v současnosti výrazně více využívána digitální reklama, ani její tradiční formy rozhodně nejsou za zenitem. Stále je mnoho skupin lidí, které online prostředí příliš nezajímá a kdybyste svou reklamu zaměřili jen na internet, velmi pravděpodobně by je úplně minula.

 • Tisk. Svou reklamu, typicky grafický inzerát nebo reklamní článek, můžete umístit v novinách a v časopisech. V celostátních titulech oslovíte statisíce čtenářů, v menších nebo lokálních zase užší a dost možná i relevantnější skupinu. Kromě inzerce v tištěných médiích spadají do skupiny tiskové reklamy také třeba brožury, letáky, katalogy nebo plakáty, které můžete zákazníkům rozdávat nebo rozeslat poštou.

 • Televize. Prostřednictvím televizních reklam zasáhnete velmi široké publikum. V hlavních vysílacích časech to mohou být i miliony lidí. Jedná se ale o velmi drahý typ reklamy a těžko si změříte její dopad. Videoreklama je obecně velmi oblíbeným formátem a často se využívá i na sociálních sítích.

 • Rozhlas. Mluvené slovo v rozhlasovém vysílání je stále velmi oblíbené a poslouchají ho lidé především při dopravě a na cestách. Jeho prostřednictvím se dá cílit o něco konkrétněji než v případě televize, stačí si vybrat stanici vhodnou pro vaši cílovou skupinu. V posledních letech jsou populární i podcasty dostupné na různých streamovacích platformách, jako je třeba Spotify.

 • Venkovní reklama. Reklamou umístěnou venku zasáhnete velké publikum. Může být ale velmi nákladná, to především na místech, kde se shromažďuje hodně lidí. Firmy obvykle využívají billboardy u silnic a nákupních center nebo reklamu umisťují ve veřejných vývěskách a na dopravních prostředcích. K reklamě ovšem můžete využít i zcela netradiční prostředky a vyzkoušet třeba tzv. guerilla marketing.

Guerilla marketing je nízkonákladová marketingová strategie, která budí pozornost svou nekonvenčností a vyvolává tak masový zájem. Příkladem mohou být třeba nákladní auta výrobce tyčinek Mars, která vypadají jako tato čokoládová tyčinka, nebo plážové sprchy v provedení automatu na nápoje Sprite. Těmito a dalšími příklady povedeného guerilla marketingu se můžete inspirovat třeba zde.

Nezapomínejte ani na PR

S marketingem a reklamami úzce souvisí také public relations (PR). Odborníci z oblasti PR pracují s technikami a nástroji, které firmám pomáhají budovat a udržovat vztahy s veřejností a snaží se ovlivňovat její názory. Zatímco reklama se snaží hlavně o krátkodobý prodej určitého produktu nebo služby, PR se soustředí na dlouhodobé cíle, jako je image firmy nebo vztahy a komunikace s cílovými skupinami.

Jedním z nejvyužívanějších nástrojů, které PR pracovníci a agentury využívají, jsou tiskové zprávy. Rozesílají se na relevantní média, která následně jejich obsah redakčně zpracují a předají ho nenásilnou formou svému publiku. Nejde přitom o to, aby si čtenář, divák nebo posluchač šel ihned koupit váš produkt, ale abyste se dostali do jeho povědomí.

Při výběru reklamy vhodné pro vaši firmu pamatujte na to, že díky ní máte vydělat více, než jste za ni utratili. Vybírejte proto formu reklamy velmi pečlivě. Aby reklama dobře fungovala, neměli byste se zaměřovat pouze na jeden její typ, ale raději peníze rozložit do více druhů reklamy a ty vzájemně propojit. Pokud si nejste jistí, jak na to, vyzkoušejte služby marketingových a PR odborníků.

Mohlo by vás zajímat:


Brainstorming a myšlenkové mapy: Jak vám pomohou zlepšit podnikání?

Potřebujete vymyslet efektivní řešení provozních problémů nebo přijít s novým nápadem pro zlepšení vašeho podnikání? Nemusíte se spoléhat jen sami na sebe nebo „polibek múzy“. Poradíme vám, jak efektivně využívat metody brainstormingu a myšlenkových map.

10 minut čtení
Obrázek ke článku Brainstorming a myšlenkové mapy: Jak vám pomohou zlepšit podnikání?

Během podnikání vás čekají nové výzvy prakticky každý den. Když je nevyřešíte, vaše podnikání bude stagnovat nebo může dokonce upadat. Jenže prakticky každý podnikatel se čas od času ocitne ve stavu, kdy při řešení nějakého úkolu narazí na určitý „blok“, přes který se nemůže dostat dál. Jak takový problém vyřešit?

Manažeři velmi často vsází na brainstorming, v češtině někdy nazývaný jako „bouře mozků“ nebo „bouře nápadů“. Jde o techniku pro hledání nových myšlenek, podnětů a nápadů během rychlých skupinových porad. Účastníci se snaží za krátkou dobu vymyslet co největší množství nápadů na dané téma.

Brainstorming ovšem není jen obyčejná debata, jak by se mohlo na první pohled zdát. Sám o sobě nabízí několik technik, jak hledání nových nápadů provést. A stejně jako každému člověku vyhovují různé styly učení a pracovní postupy, bude různým lidem vyhovovat i odlišná technika brainstormingu. V tomto článku vám vysvětlíme podstatu této aktivity a zaměříme se na jednu konkrétní a velmi účinnou techniku: myšlenkové mapy.

Co znamená brainstorming?

Brainstorming je při správném provedení velmi účinným způsobem, jak vytvářet a rozvíjet nápady. Používá se především k odhalování myšlenek a nápadů vázaných na určité téma, které se nejprve jen zapisují, teprve později třídí a ty nejlepší dále rozpracovávají. Jednotlivé nápady jsou při brainstormingu zcela náhodné, nijak se nesoudí, nehodnotí ani neorganizují, pouze se zaznamenávají pro pozdější zpracování.

Existuje mnoho způsobů využití brainstormingu. Většina podnikatelů si ho spojuje s nápady na nové produkty nebo třeba s tvorbou marketingových kampaní. Využít ho ovšem můžete při většině každodenních úkolů, včetně psaní textů, řízení projektů nebo zlepšování interních postupů. Konkrétní způsoby využití samozřejmě závisí na typu vašeho podnikání. Kromě toho navíc dodáte zaměstnancům pocit, že se podílí na budování firmy a že vám opravdu záleží na jejich názoru. Brainstorming tedy můžete využít i ke stmelování kolektivu.

Desatero rad pro účinný brainstorming

Ať už se rozhodnete využít brainstorming pro jakoukoli oblast z vašeho podnikání, snažte se vždy dodržovat následující doporučení:

 • Stanovte konkrétní téma, které budete řešit.

 • Vyberte vedoucího, který bude mít na starost svolání schůzky i moderování a řízení debaty.

 • Určete zapisovatele, který zaznamená všechny nápady včetně těch, které s daným tématem zdánlivě nesouvisejí nebo vypadají na první pohled jako nerealizovatelné.

 • Rozešlete účastníkům podklady, aby se mohli připravit předem. Zvýšíte tak šanci, že vzniknou opravdu užitečné nápady.

 • Brainstorming by měl probíhat svižně. Diskuse by proto neměla trvat déle než hodinu, ještě efektivnější ale bude vejít se do půlhodiny. Lidé jsou totiž obvykle schopni se soustředit na jednu věc jen 20-30 minut, a to ještě jen v případě, že je předmět pozornosti „baví“.

 • Zaveďte pravidlo, aby nikdo nemluvil souvisle příliš dlouho, maximálně 20-30 sekund.

 • Pracujte v menších týmech, ideální počet je 2-6 lidí. Během brainstormingu vzniká mnoho nápadů a při větším počtu účastníků by se už diskuse špatně vedla.

 • Přizvěte jednoho člověka, který o probíraném tématu nic neví (třeba kolegu z jiného oddělení). Uvidí věci z jiného úhlu pohledu, který zainteresované účastníky vůbec nemusí napadnout.

 • Vyhýbejte se kritice a nápady nijak nehodnoťte, na to bude čas až po brainstormingu.

 • Dejte účastníkům možnost doplnit další nápady i po skončení brainstormingu, třeba do týdne.

Tip: Pamatujte na to, že při brainstormingu by měla převažovat kvantita nad kvalitou. Buďte otevření a nekriticky přijímejte všechny nápady, i když budou zdánlivě nereálné. Cílem je vytvořit velkou zásobu myšlenek, ze které následně vyberete ten nejlepší nápad, nebo jich zkombinujete několik a vytvoříte nové inovativní řešení.

Hledání nápadů s myšlenkovými mapami

Ve vzdělávacím i pracovním prostředí se označení brainstorming už zažilo a používá se tak často, že se občas zaměňuje s jinými pojmy, například s myšlenkovými mapami. Ty jsou ale jen jedním z řady způsobů, jak brainstormovat.

Myšlenková mapa (z anglického výrazu mind map), označovaná také jako „mentální mapa“, je vizuální metoda, která umožňuje zachycovat a znázorňovat nejdůležitější rysy zvoleného tématu. Často bývá označována jako „nejlepší pomůcka pro přemýšlení“. Myšlenkové mapy graficky napodobují procesy probíhající v mozku a jsou navrženy tak, aby mozek využíval maximum svých schopností. Díky přehledné vizualizaci můžete zjednodušit velké množství informací na snadno srozumitelný diagram, na němž zvýrazníte i vztahy mezi jednotlivými myšlenkami.

Myšlenková mapa vám dobře poslouží, když budete chtít posílit svou kreativitu nebo v týmu rozproudit diskusi na určité téma. Využijete ji také při řešení různých problémů, protože v ní zvýrazníte jednotlivé rysy problémů a to, jak spolu vzájemně souvisí.

Jak vytvořit myšlenkovou mapu

K tvorbě mapy můžete použít papír a psací potřeby, tabuli nebo specializovaný software. Všechny tyto způsoby fungují stejně, vyberte si tedy ten, který vám bude nejpřirozenější.

Jestliže se rozhodnete pro papír, pracujte ideálně s formátem A3 nebo větším (nebo velkou tabulí). Papír používejte položený na šířku, abyste měli dostatek prostoru. Začněte zápisem hlavního tématu doprostřed prázdné plochy a ohraničte ho rámečkem. Pište heslovitě, ne ve větách, a používejte tiskací písmo pro lepší čitelnost. K políčku hlavního tématu pak postupně připojujte podtémata, která jsou s ním spojená. Používejte různé barvy nebo tvary polí, díky nim se v mapě snáze zorientujete. Dále připojujte tolik větví a políček, kolik budete potřebovat, abyste do mapy dostali všechny potřebné údaje. Snažte se ale, abyste mapu nepřehltili, pak by pozbyla svůj účel.

Myšlenkovou mapu si po dokončení pozorně prohlédněte a začněte ji analyzovat. Zaměřte se na to, jaká klíčová slova jste zvolili pro popis jednotlivých větví a jestli vás při tvorbě napadlo něco, na co jste dříve nepomysleli. Pak hledejte, jestli spolu podtémata nějakým způsobem souvisí a uvažujte také nad tím, které myšlenky by se daly dále rozpracovat nebo propojit. Do mapy klidně znovu zasahujte a dále ji upravujte podle potřeby.

Digitální pomocníci

Pokud vám příliš nesedí ruční kreslení mapy, využijte elektronických pomocníků, kteří vám práci s myšlenkovými mapami výrazně usnadní. Elektronické mapy vypadají profesionálně a mají vysokou estetiku, dobře se na ně dívá. Elektronickou myšlenkovou mapu vytvoříte snadno a rychle, jednotlivá pole můžete libovolně ohraničovat, sdružovat a vzájemně propojovat. Samozřejmostí je formátování vzhledu, od volby písma po odlišení polí různými tvary nebo barevně. Můžete používat významové ikony, nastavit průběhy činností, priority, přidávat výzvy k akci a využívat spoustu dalších funkcí.

Za vyzkoušení stojí především tyto programy, které můžete minimálně v základní verzi používat zdarma:

 • XMind – univerzální a v současnosti nejpopulárnější program pro jednoduchou tvorbu myšlenkových map.

 • Coggle – online nástroj s povedenou grafikou. Na tvorbě map může spolupracovat více lidí zároveň.

 • iMindMap – populární aplikace pro mobilní zařízení Android a iOS.

 • Mindly – aplikace pro Android, iOS a počítače Mac, která nabízí nadprůměrné možnosti třídění myšlenek, plánů a poznámek.

 • MindNode – aplikace pro mobilní zařízení iOS, ve které můžete pracovat s textem, fotografiemi, kresbami a dalšími prostředky.

 • Mindmup – naprosto minimalistický online nástroj pro všechny uživatele, kteří potřebují pracovat rychle a bez registrace.

Brainstorming ani tvorba myšlenkových map nemají žádná striktní pravidla. Na svůj vlastní postup si tedy můžete přijít i sami. Rozhodně stojí za to, abyste si tyto techniky vyzkoušeli a procvičili, protože jakmile si je osvojíte, stanou se vašimi nerozlučnými pomocníky. Díky nim rozproudíte kreativitu vašeho týmu a objevíte spoustu dobrých nápadů pro vaše podnikání.

Mohlo by vás zajímat:


Proč a jak zařídit digitalizaci firemních financí

Zbytečné papírování vás zdržuje od skutečného podnikání, a navíc vás stojí spoustu peněz. Přečtěte si, jak můžete digitalizovat oblast firemních financí a posunout tak vaši firmu do moderní éry.

9 minut čtení
Obrázek ke článku Proč a jak zařídit digitalizaci firemních financí

Informační a komunikační technologie už dávno nejsou ničím výjimečným, staly se běžnou součástí života i podnikání. Pomalu se už při tom zapomíná na to, že ještě na začátku tisíciletí se o všechny IT záležitosti ve firmách starala pouze specializovaná oddělení. S technologiemi dnes už každý den samostatně pracuje většina zaměstnanců napříč mnoha obory.

Z toho jasně vyplývá, že se i pro vaši firmu stalo nevyhnutelným myslet na digitalizaci. Jistě si uvědomujete, že právě digitalizace má velký vliv na konkurenceschopnost a úspěch vašeho podnikání. Samotné využívání moderních technologií se už stalo standardem, proto je důležité průběžně sledovat aktuální trendy ve vašem podnikání a držet po stránce technologií krok s dobou. Nebo být ideálně ještě o krok napřed.

Jednou ze základních oblastí, do kterých byste při podnikání měli „pustit“ digitalizaci, jsou firemní finance. V tomto článku vám vysvětlíme, proč se digitalizace firemních financí vyplatí a seznámíme vás s výběrem šesti konkrétních oblastí, které stojí za to zmodernizovat.

Proč digitalizovat finanční procesy

Ve spoustě firem se různé finanční záležitosti řeší po jednotlivých úkolech a pracovní tým pak těmito manuálními činnostmi a nutnými kontrolami zbytečně tráví velké množství času. Určitý „pokrok“ představuje například dnes už běžné přijímání a vystavování faktur prostřednictvím e-mailu, ale i to znamená zbytečně složitý proces. V některých firmách se navíc finanční dokumenty dosud naprosto zbytečně tisknou na papír.

Pro zefektivnění kontroly nad hospodařením firmy byste měli sáhnout po nástrojích, které vám umožní digitalizaci finančních procesů. Díky tomu zkrátíte čas, který nad nimi strávíte, zvýšíte svou produktivitu, snížíte zbytečnou spotřebu papíru i náplní do tiskáren, a díky automatizaci minimalizujete i množství lidských chyb.

Nástroje k digitalizaci financí

Pomůcek, které zprostředkovávají digitalizaci firemních financí, je už na trhu velké množství. Jaké si vyberete, závisí čistě na tom, čemu osobně dáte přednost. Ideální je zvolit mix několika různých nástrojů, které se budou vzájemně vhodně doplňovat a vaší firmě co nejlépe „sednou“.

Obecně se dá v oblasti firemních financí doporučit využívat řešení založená na cloudu. To znamená, že služby nebo programy, se kterými potřebujete pracovat, budou uložené a nepřetržitě online dostupné na serverech (cloudu) poskytovatele. Nebudete si je tedy muset instalovat do firemních počítačů – vy i vaši kolegové k nim budete moci přistupovat odkudkoliv prostřednictvím internetu. Tomu se říká vzdálený přístup.

Jako uživatelé cloudu nebudete muset platit za nákup programů nebo služeb, to za vás udělá poskytovatel cloudu. Vy budete hradit jen pravidelný poplatek za jejich využívání. Díky tomu můžete mít přístup ke svým datům odkudkoliv, kde se připojíte k internetu. To je v současném mobilním světě velmi důležité.

Uživatelé mají často z používání cloudu strach, protože se obávají nedostatečného zabezpečení. Úniky dat se skutečně dějí, ale jen velmi zřídka za to může technologie cloudu. Pro její používání by měly platit stejně přísné zásady zabezpečení, jako pro všechny vaše aktivity na internetu. Ani ostatní metody ukládání souborů nejsou bez rizika. Při používání cloudu se vyplatí například používat šifrování a virtuální privátní síť (VPN). Bližší informace o tom, jak přistupovat k zabezpečení cloudu, se dočtete například v tomto článku.

Co se vyplatí digitalizovat?

Podívejme se nyní na 6 konkrétních tipů na oblasti firemních financí, které můžete účinně zdigitalizovat a výrazně tak zlepšit efektivitu práce s nimi.

 1. Účetní program

Naprostým základem moderního a dobře fungujícího účetnictví je kvalitní účetní program. Mezi nejdůležitější faktory výběru vhodného účetního programu patří možnost propojit ho s dalšími nástroji nebo zmíněné fungování prostřednictvím cloudu, díky kterému si mimo jiné zajistíte i okamžité automatické aktualizace. Důkladný návod, jak si vybrat vhodný účetní software, jsme vám poskytli v tomto článku.

 1. Mobilní bankovní aplikace

Mobilní bankovnictví se dá využívat nejen pro osobní účty, ale také pro ty firemní. Mobilní bankovnictví pro firemní zákazníky nabízí většina tuzemských bank. Jeho prostřednictvím můžete zadávat, schvalovat i autorizovat platby přímo z mobilu a vždy budete mít po ruce přehled o transakcích a zůstatku na účtu. Některé mobilní aplikace také umožňují správu investic.

 1. Nástroje pro optické rozpoznávání znaků (OCR)

Optické rozpoznávání znaků neboli OCR je metoda, která umožňuje digitalizaci tištěných textů pomocí skeneru. S naskenovanými texty pak můžete dále pracovat jako s běžným počítačovým textem. Mezi programy, které takové zpracování naskenovaných textů umožňují, patří například Adobe Acrobat nebo Microsoft Office Document Imaging. Technologie OCR se vyplatí například při vyřizování faktur. Některé pokročilé OCR systémy navíc dokážou pomocí vlastní umělé inteligence dokonce navrhnout vyplnění potřebných kolonek v dokumentech.

 1. E-fakturace

Plně elektronické faktury vás zbavují dokonce i potřeby nástrojů OCR. Při jejich použití jsou data z faktur automaticky načtena a přeposílána tam, kde jsou potřeba, například do účetního nebo ERP systému. K vystavení takových dokladů potřebujete účetní systém, který dokáže ukládat faktury do některého z formátů pro elektronické zpracování. V Česku je standardem formát ISDOC – ten už v současnosti podporuje většina ekonomických a účetních systémů.

Systémy pro plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning, ERP) umožňují firmám pomocí počítače řídit a propojit všechny nebo většinu jejich činností. Používají k tomu obvykle složitější ERP programy, které zprostředkovávají potřebná propojení. ERP systémy sdružují oblasti financí, personalistiky, výroby, logistiky a marketingu. Mezi nejrozšířenější ERP systémy patří především řešení SAP a Oracle. V malých a středních firmách se pak nejčastěji používá systém Helios od Asseco Solutions.

 1. Nástroje pro správu výdajů zaměstnanců

Nástroje pro správu výdajů zaměstnanců vám výrazně zjednoduší proces vykazování, schvalování a proplácení firemních výdajů. Hodí se hlavně tehdy, když vaši zaměstnanci často jezdí na služební cesty nebo třeba nakupují vybavení pro firmu. Povedený je například program Expense@work, vhodný hlavně pro středně velké firmy a podniky, který je navíc dostupný i v češtině.

 1. Plánování cash flow

Pokud chcete mít co nejlepší přehled o toku peněz ve vaší firmě a naplánovat si jeho budoucí vývoj, využijte specializované nástroje pro plánování cash flow. Pro tyto účely se hodí speciální programy, které můžete napojit na váš účetní program a pak vám budou průběžně zobrazovat stav vašeho cash flow. Dokážou přitom také předpovědět, jaký bude mít dopad aktuální situace na trhu na vaši firmu z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Vyzkoušejte například programy Caflou, Moneo nebo Cashbot.

Digitalizaci neodkládejte, stejně se jí nevyhnete

Možná si stále pokládáte otázku, jestli vám zavedení nových nástrojů stojí za námahu a další investice. Odpovědět na ni si budete muset upřímně sami, ale mějte na paměti, že digitalizaci firemních procesů se nakonec stejně nevyhnete. Určitě je proto lepší k ní přikročit dřív, než vám v této oblasti uteče veškerá konkurence. O síle digitalizace už ostatně všechny stihla přesvědčit pandemie covidu-19.

Mohlo by vás zajímat:


Výhody a rizika při společném podnikání manželů

Podnikáte, nebo se na to chystáte, a rádi byste do toho oficiálně zapojili i svého životního partnera? Máte několik možností, jak to provést. V tomto článku vám vysvětlíme především institut spolupracující osoby a také probereme rizika, která společné podnikání manželů přináší.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Výhody a rizika při společném podnikání manželů

Když spolu chtějí manželé i podnikat, obvykle si na začátku pokládají otázku, jak to provést legálně. České zákony totiž zakazují, aby podnikatelé oficiálně zaměstnávali své manžele, manželky nebo registrované partnery – v základním nastavení mezi nimi nesmí vzniknout pracovněprávní vztah. Existují ale určité „výjimky“. V tomto článku vám prozradíme, jak si můžete společné podnikání manželů zařídit a také s jakými výhodami i nevýhodami se při tom můžete setkat.

Pracovněprávní vztah je vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Může mít podobu „klasického“ pracovního poměru, nebo tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (což je dohoda o provedení práce – DPP, nebo dohoda o pracovní činnosti – DPČ). Podrobnější informace se dočtete v našem článku.

Je možné zaměstnat manžela nebo manželku ve firmě?

Jak jsme už prozradili, podle českého zákoníku práce nesmí mezi manželi nebo registrovanými partnery vzniknout jakýkoliv pracovněprávní vztah – pokud se ovšem jedná o fyzické osoby. V případě, že pracovněprávní vztah vznikl ještě před uzavřením manželství, zaniká podle zákona v den svatby.

Víte, jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou? Fyzická osoba je skutečný člověk z masa a kostí a každý z nás se jí stává při narození. Právnická osoba je firma nebo instituce a musí být oficiálně založena. OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) jsou pak podnikající fyzické osoby.

Manželé mohou společně podnikat v případě, že jsou oba OSVČ, nebo je alespoň jeden z nich právnická osoba. To jsou například situace, kdy je jeden z manželů společníkem anebo statutárním orgánem ve firmě, kterou druhý vlastní. Pak se podle zákona nejedná o pracovněprávní vztah mezi manžely, kteří jsou fyzické osoby, ale o pracovní poměr mezi fyzickou osobou a právnickou osobou. Další možností pro společné podnikání je situace, kdy jeden z partnerské dvojice působí jako takzvaná spolupracující osoba.

Co je spolupráce osob?

Spolupráci osob definuje zákon o daních z příjmů. Jedná se o způsob, jakým podnikatelé mohou legálně ušetřit na daních. Spolupráce osob funguje tak, že podnikatel rozdělí své příjmy a výdaje a převede jejich část na spolupracující osobu. Tato osoba pak zdaní oddělenou část ve vlastním daňovém přiznání, díky čemuž podnikatel sníží svou daňovou zátěž (zaplatí na odvodech méně).

Spolupracující osobě přitom vznikne nárok na důchodové a nemocenské zabezpečení. Nemá ale právo na dovolenou, pracovní volno nebo jiné výhody, které nabízí klasický pracovní poměr.

Kdo může využívat institut spolupracující osoby? Zejména podnikatelé, jejichž příjmy plynou ze živnostenského podnikání, z výkonu nezávislého povolání (advokáti, lékaři) nebo například ze zemědělské výroby. Konkrétní pravidla definuje § 7 odst. 1 písm. a) až c) a § 7 odst. 2 zákona o daních z příjmů.

Co musí spolupracující osoba splňovat?

Spolupracující osoba musí žít s podnikatelem ve společné domácnosti nebo se účastnit společného rodinného podnikání. Nejčastěji se jedná právě o manžela/manželku nebo registrovaného partnera/partnerku, může to být ale také rodič podnikatele nebo zletilé dítě.

Podmínkou je, aby daná osoba reálně spolupracovala na dané podnikatelské činnosti. Musí také dosáhnout alespoň 18 let věku a být způsobilá k právním úkonům. Nemusí vlastnit živnostenské oprávnění, ale kvůli účelům sociálního a zdravotního pojištění je na úřadech vedena jako OSVČ.

Pokud k sobě podnikatel přibírá spolupracující osobu, musí o tom vždy informovat příslušné úřady. Konkrétně zdravotní pojišťovnu, okresní správu sociálního zabezpečení a finanční úřad. Spolupracující osoba se také musí zaregistrovat na finančním úřadu k dani z příjmů a v případě, že se jedná o její hlavní samostatnou výdělečnou činnost (jedná se o její jediný příjem), musí každý měsíc platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Rozdělení příjmů a výdajů pro spolupracující osoby má určitá omezení. Procentuální podíl přidělených příjmů a výdajů musí být vždy ve stejné výši. Pokud tedy například na spolupracující osobu převedete 30 % příjmů, musíte na ni převést také 30 % výdajů.

Dále platí, že pokud je spolupracující osobou manželka nebo manžel, může jí OSVČ svěřit až 50 % svých příjmů a výdajů, a to do výše 540 tisíc korun zisku ročně. V případě, že je spolupracující osobou někdo jiný, podnikatel na něj může převést maximálně 30 % příjmů a výdajů, a to do výše 180 tisíc.

Výhody a nevýhody spolupracující osoby

Hlavními výhodami, které přináší spolupracující osoba podnikateli, je snížení odvodu daně z příjmů a odvodů na sociální pojištění. Za výhodu se dá považovat i fakt, že spolupracující osoba nemusí mít vlastní živnostenské oprávnění.

Institut spolupracující osoby má však i svá úskalí. Když se touto osobou stane manžel, manželka nebo váš dospělý potomek, není možné si v daňovém přiznání odečíst příslušnou slevu na dani. Překážku můžou znamenat také zálohy na zdravotní a sociální pojištění, které musí spolupracující osoba platit.

Společné podnikání manželů

S manželem nebo manželkou si také můžete rovnou spoluzaložit firmu. V tom případě musíte být oba OSVČ nebo právnické osoby. Pokud k založení firmy dojde až po svatbě, firma a zisky z ní spadají do společného jmění manželů. Za předpokladu, že vám takové nastavení nevyhovuje, můžete situaci vyřešit takzvaným zúženým společným jměním manželů.

Společné jmění manželů (SJM) vzniká uzavřením manželství. Jde o formu spoluvlastnictví, která může vzniknout jen mezi manžely. Podle „základního“ režimu, který stanovuje zákon, do SJM patří majetek, který získá jeden nebo oba manželé po dobu trvání manželství (jen s několika výjimkami). Kromě toho do SJM patří i zisk, který plyne z majetku manželů, a také dluhy.

Manželé ale mohou rozsah společného jmění změnit a podepsat dohodu o tzv. zúženém společném jmění manželů. Tím vyjmou ze SJM konkrétní věci, třeba i firmu, a určí, že vlastníkem bude jen jeden z nich. V tom případě budou zisky (a dluhy) z firmy náležet jen jemu.

Co se týče fakturace mezi manžely (například za vykonání nějakých služeb pro firmu), není zakázaná. Manželé, kteří mají zúžené společné jmění manželů, mezi sebou fakturovat mohou, ale musí při fakturaci použít takzvanou cenu obvyklou. To je běžná cena, kterou by firma zaplatila za danou službu i jinému dodavateli. V případě, že se jedná o manžele podnikatele, kteří nemají zúžené společné jmění manželů, a případné úhrady faktur by jeden z dvojice platil ze společného majetku, byl by to už z právního hlediska problém.

Pokud chcete podnikat společně se svým manželem nebo manželkou či registrovaným partnerem nebo partnerkou, dveře máte otevřené. Stejně jako u všeho, co se týká podnikání, ale platí, že si musíte dobře pohlídat účetnictví a právní úpravu. Pokud si nebudete s ideálním nastavením vědět rady, svěřte se do rukou odborníka – typicky právníka nebo účetního.

Mohlo by vás zajímat:


12 nápadů, jak levně propagovat malou firmu

Hledáte možnosti, jak zajistit vašemu podnikání kvalitní a účinnou reklamu, ale přitom za ni neutrácet obrovské částky? Máme pro vás tucet tipů, které zvládnete udělat vlastními silami.

12 minut čtení
Obrázek ke článku 12 nápadů, jak levně propagovat malou firmu

Marketing a reklama rozhodně nejsou žádný luxus, který by si mohly dovolit jen velké a bohaté firmy. Konkurovat úspěšným značkám je sice náročné, ale přesto existují způsoby, jak i s omezeným rozpočtem můžete pomocí marketingu docílit velkého dosahu. Jestliže spouštíte startup, máte malou firmu nebo patříte mezi živnostníky, můžete se velmi dobře propagovat i svépomocí. Stačí do propagace věnovat dostatek vlastního času a úsilí.

Pokud nemáte v rozpočtu volné stovky tisíc korun, které byste mohli zainvestovat do reklamy, určitě oceníte tipy, jak propagaci svého podnikání rychle nastartovat i bez nich. V tomto článku vám proto nabízíme 12 levných nebo zcela bezplatných marketingových nápadů, které vám pomůžou se ukázat „světu“.

Reklama „bez peněz“ není utopie. Jak na ni?

 1. Založte si webovou stránku.

Pokud ještě nemáte pro vaši firmu zařízený web, určitě to napravte. Vlastní webové stránky jsou naprostý základ propagace. Poslouží zájemcům jako ověřený zdroj informací o vaší firmě a pomohou vám také získat nové zákazníky. Jestliže si nemůžete finančně dovolit, aby vám někdo navrhl webové stránky na míru, použijte některou z dostupných přizpůsobitelných šablon. Web snadno vytvoříte například prostřednictvím služby Webnode.cz. O něco pokročilejší a stále levný je pak WordPress.com.

Jakmile vytvoříte vlastní web, stačí už jen registrace domény (unikátní adresy na internetu), která dodá vašemu webu důvěryhodnost a pomůže zlepšit jeho umístění ve vyhledávačích. Dobře zvolený název domény také umožní zákazníkům si lépe zapamatovat vaše stránky a snadno se k vám vracet. Zároveň můžete web s vlastní doménou připojit ke specializovaným analytickým službám, jako je typicky Google Analytics, a získávat tak informace o tom, odkud návštěvníci na váš web přicházejí a co na něm dělají.

Na web umisťujte informace nejen pro zákazníky, ale také pro šiřitele obsahu, zejména média. Publikujte zde podklady, ze kterých mohou čerpat třeba žurnalisté, kteří se zajímají o lokální podnikatele. Popište, jak pracujete, hodnoty vaší firmy, zveřejňujte zajímavé informace o vašem oboru, nezapomínejte uvádět reference.

 1. Pište blog.

Na svůj web se nebojte zařadit sekci Blog, kam budete čas od času přidávat vaše vlastní tematické články. Jejich prostřednictvím můžete zákazníkům zprostředkovat zajímavé a užitečné informace a současně ještě více vylepšit umístění vašeho webu ve vyhledávačích. Toho docílíte mimo jiné i tak, že do článků budete vkládat vhodná klíčová slova – taková, která uživatelé často vyhledávají v souvislosti s oborem, kterým se zabýváte. Když tedy například prodáváte ručně vyráběné šperky, můžete psát rady a tipy, které se týkají módy, ručních prací a podobně.

Fantazii se z hlediska obsahu meze nekladou. Pokud pak raději mluvíte, než píšete, můžete zkusit natáčet video blogy (vlogy) nebo vytvořit podcast (mluvené slovo). Ale to spíš až jako „bonus“ k dalším marketingovým aktivitám.

Při tvorbě webu a blogu vždy myslete na SEO – optimalizaci webových stránek pro vyhledávače (anglicky search engine optimization). Pojmem SEO se označují metody a postupy, díky kterým se webové adresy zobrazují na předních místech vyhledávačů, jako je Google nebo Seznam.

 1. Věnujte se sociálním sítím.

Vyberte si sociální síť, kde můžete nejlépe propagovat svou firmu, zaměřte se na ni a důkladně se naučte, jak s ní pracovat. Zvolte si tu síť, kterou nejvíc používá vaše cílová skupina zákazníků. Třeba pro výrobce nábytku nebo designéry, kteří mají vizuálně zajímavou práci, dává nejvíc smysl Instagram. Jestliže nabízíte hlavně služby pro jiné firmy, oslovíte je nejlépe přes LinkedIn. Vaše příspěvky na sociálních sítích můžete klidně omezit jen na vybrané formy obsahu, například pouze videa o vašich právě probíhajících nebo dokončených projektech.

 1. „Recyklujte“ svůj obsah.

Jestliže nemáte časové kapacity na nekonečné vytváření nového obsahu, jednoduše přepracovávejte ten, co už máte k dispozici. Analýzy a průzkumy můžete obohatit o nová čísla nebo o pár detailů a publikovat je znovu jako aktualizované dokumenty. Témata starších článků můžete také využít v jiné formě jako příspěvky na sociální sítě, vyzkoušet jiné formáty a podobně – zkrátka buďte kreativní, zákazníci to ocení.

 1. Uspořádejte soutěž nebo věnujte cenu do soutěže.

Skvělým způsobem, jak svou značku dostat do povědomí veřejnosti, je připravit soutěž. Snad každý rád vyhraje něco „zdarma“, a proto se do soutěže o zajímavou cenu může zapojit velké množství lidí. Za možnost účasti v soutěži pak můžete třeba chtít, aby soutěžící začali odebírat váš newsletter. K jednoduchému uspořádání soutěže vám mohou dobře posloužit sociální sítě. Především Facebook, který je z hlediska počtu uživatelů stále největší sociální síť u nás i ve světě.

 1. Zkuste guerilla marketing.

Guerilla marketing je netradiční (a často nějakým způsobem šokující) forma marketingu. Jejím cílem je dosáhnout maximálního efektu reklamy s minimálními zdroji (náklady i využitými předměty). Obvykle jde o využití věcí, které běžně najdete venku kolem sebe, ale novým kreativním způsobem, který přitáhne pozornost ke konkrétní značce. V poslední době jsou oblíbené například projekce reklamy na výškových budovách nebo v ulicích s vysokým provozem. Možnosti jsou prakticky nekonečné, potřebujete „jen“ originální nápad.

 1. Zapojte rodinu a známé.

Vaši přátelé a rodina nejsou jen cenným zdrojem rad (a často i prostředků do rozvoje podnikání), ale můžou vám pomoct i s budováním vaší značky. Vyzbrojte je vizitkami a dalšími propagačními materiály, které mohou aktivně šířit mezi další známé. Poproste je také, ať se stanou fanoušky vaší značky na sociálních sítích a aspoň občas sdílí nebo komentují vaše příspěvky.

 1. Požádejte zákazníky o recenze.

Dobré zákaznické recenze jsou velmi důležitým propagačním nástrojem. Velká část potenciálních zákazníků, kteří se teprve rozhodují, jestli využijí vaše služby nebo si koupí váš produkt, si nejdříve budou číst recenze. Teprve podle nich se rozhodnou. Práce s vašimi zákazníky by tedy rozhodně neměla končit jejich nákupem. Posílejte jim zprávy s poděkováním za jejich nákup (nejlépe na e-mail), nabídněte slevu na další nákup, a především je požádejte, aby vám zanechali recenzi na vašich stránkách nebo nejlépe ve srovnávačích zboží, jako jsou typicky heureka.cz, zbozi.cz, shopping.google.cz nebo srovnej.to.

 1. Noste svou značku.

Pro to, abyste svou značku zviditelnili v okolním světě, se nemusíte vždy úplně nadřít. Pokud tedy za dřinu nepovažujete třeba oblékání nebo jízdu autem. Když sebe a své zaměstnance vybavíte oblečením s vaším logem, reklamními předměty nebo vylepíte upoutávku na služební automobily, vaši reklamu denně uvidí spousta dalších lidí, které byste jinými reklamními kanály třeba ani nezasáhli.

 1. Účastněte se networkingových akcí.

Nezapomínejte ani na tradiční networking – setkávání se s osobnostmi z oboru, obchodními partnery nebo potenciálními zákazníky tváří v tvář. Existují komerční networkingové sítě a skupiny, kde si musíte platit členství, ale pořádají se i menší a cenově dostupnější akce. Na nich můžete budovat svou reputaci, vztahy s dalšími podnikateli a hledat nové obchodní příležitosti.

 1. Uspořádejte kurz nebo webinář.

Máte znalosti, které stojí za to předat dál? Zkuste uspořádat kurz nebo online webinář. Tyto akce jsou velmi efektivní pro získávání zákazníků, protože jejich účastníci už mají alespoň obecný zájem o probírané téma. V případě pořádání kurzů se vyplatí spojit síly s jinými firmami – ušetříte náklady a nabídnete zákazníkům bohatší program.

 1. Připravte odborný článek pro média nebo na jiné weby.

Pokud jste odborníkem ve svém oboru a umíte dobře písemně předat své vědomosti, můžete sestavit článek k nějakému aktuálnímu tématu a nabídnout ho ke zveřejnění médiím nebo jiným webovým stránkám s podobným zaměřením. V článku můžete nenásilně propagovat svou firmu nebo produkt, ale přínosné je už jen to, že pod článkem budete uvedeni jako autor/ka. Jestliže budete potřebovat pomoct získat prostor v konkrétních médiích, která pro vás mají největší užitek, můžete zkusit oslovit PR agentury nebo specialisty.

Tip na závěr: Nezapomeňte, že před tvorbou marketingové strategie musíte velmi dobře znát přednosti své firmy, na které chcete zákazníky upozornit. Zaměřte se na své USP (Unique Selling Proposition), tedy „to, co má vaše značka a ostatní ne“. Jedná se o unikátní vlastnosti vašeho produktu či značky, která vás odlišuje od konkurence a je klíčová pro vaši cílovou skupinu zákazníků.

Mohlo by vás zajímat:


Firma s ambiciózními plány vrací odpad zpátky do oběhu

Společnost CYRKL Zdrojová platforma se od roku 2018 věnuje dalšímu využití odpadních materiálů velkých a středních podniků prostřednictvím online aukcí. Ve svém oboru rychle roste a v současné době operuje na 13 evropských trzích. Nejen o úspěchu v podnikání a v soutěži SME Enterprize, ale také o globálních plánech do budoucna jsme si povídali se CEO a zakladatelem CYRKL Zdrojová platforma, panem Cyrilem Klepkem.

11 minut čtení
Obrázek ke článku Firma s ambiciózními plány vrací odpad zpátky do oběhu

Jak jste přišel na myšlenku založit CYRKL?

Hlavní motivací byla frustrace plynoucí ze současného neefektivního způsobu nakládání s materiály, jichž se ročně vytěží miliardy tun a většina z nich má velmi krátký životní cyklus, po jehož skončení často zamíří na skládku. Získávání primárních zdrojů přitom obnáší vynaložení obrovského množství zdrojů a energií a uvolňuje do atmosféry značný objem emisí. Cílem je ukázat firmám, jak pomocí principů cirkulární ekonomiky a díky analýze odpadových toků optimalizovat jejich nakládání s materiály tak, aby se jich pokud možno co nejvíce navrátilo zpět do oběhu či našlo druhý život v pozměněné podobě. Tato idea dala vznik CYRKL Zdrojové platformě, která funguje jako online tržiště, přes které mohou firmy mezi sebou snadno obchodovat s nejrůznějšími odpadními materiály, recykláty, vedlejšími produkty a druhotnými surovinami.

Jaká byla vaše hlavní motivace pro přihlášení do soutěže SME Enterprize?

V účasti v soutěži jsme viděli potenciál inspirovat i další firmy k tomu, aby se ve svém podnikání zabývaly udržitelností a principy cirkulární ekonomiky. Zároveň to byla pro nás možnost se setkat s dalšími inspirativními firmami, pro které není udržitelnost jen vynucenou povinností, ale centrální součástí jejich businessu. Jako každá rostoucí firma jsme uvítali i možnost rozšíření povědomí o našich službách díky soutěži.

Co přesně si máme představit pod pojmem zdrojová platforma a v čem se odlišujete od ostatních řešení na trhu?

CYRKL platforma slouží jako online tržiště pro obchodování s odpadními materiály. Princip je velice jednoduchý. Firma, která se potřebuje zbavit nějakého materiálu, o něm během pár kliknutí zadá informace do bezplatného inzerátu, který následně zveřejní na webové stránce CYRKL. Ostatní uživatelé platformy (kterých je momentálně v Evropě registrovaných již přes 15 000) poté mohou na nabídku reagovat, jejího autora kontaktovat, nabídnout mu cenu a jednoduše se domluvit na prodeji materiálu. CYRKL je unikátní v tom, že přes něj lze obchodovat s jakýmikoliv typy materiálů a recyklátů. Konkurenční platformy se většinou soustředí pouze na úzce definovaný druh materiálů, např. na plasty či kovy. Díky tomu firmy mohou nalézt druhý život i pro méně obvyklé materiály, které by jinak putovaly pravděpodobně na skládku. Dalším unikátem CYRKL je pak služba tzv. odpadních aukcí, které jsou jednoduchým nástrojem pro transparentní výběrová řízení na odběratele odpadních materiálů, který dokáže reflektovat aktuální vývoj cen na trhu.

CYRKL využívá pro svou platformu digitální technologie k propojování původců odpadu s recyklátory. Jak tato technologie funguje?

CYRKL platforma funguje na bázi strojového učení. Systém využívá data k tomu, aby mezi sebou propojoval nabídku a poptávku. Díky neustále optimalizovaným algoritmům naše platforma navádí každého uživatele k řešení zhodnocení materiálů přizpůsobeným jeho konkrétním potřebám s cílem podpořit mechanismy symbiózy v rámci odvětví. Ne vše je ale čistě automatizované. Soustředíme se také na osobní asistenci našim zákazníkům při identifikování potenciálu pro znovuvyužití materiálů přímo v jejich místě.

Kdo může vaši platformu využít? Je vhodná jen pro velké řetězce a nadnárodní firmy, které mají velké množství odpadů, nebo i pro malé podnikatele, či dokonce jednorázové nabídky?

Registrace na platformu je zdarma pro kohokoliv. CYRKL se však specializuje na průmyslové odpady, především pak odpady z výrobních podniků, kde jich vzniká největší množství. Zajímavé kontakty ale díky CYRKL mohou najít i střední podniky či menší podnikatelé, kteří např. jednou za rok nashromáždí větší objem nějakého odpadního materiálu, který ještě může na trhu najít odběratele –⁠ třeba dřevěných palet nebo kovových odpadů. Nabídky lze vkládat i jednorázově, ale v CYRKL jsme samozřejmě rádi, pokud s našimi klienty můžeme budovat dlouhodobou spolupráci. 

Jaké největší nebo nejzajímavější propojení firem se vám dosud podařilo zprostředkovat?

Ke dnešku už jsou úspěšných propojení tisíce. Podařilo se nám například najít odběratele pro odstřižky neoprenu z výroby dětských plavek, které dále poslouží k výrobě zvukové izolace. Dále třeba pro 100 kg odstřižků látek z galanterie, z nichž část byla využita pro výrobu dekoračních předmětů v domově pro seniory. Zvládli jsme také najít partnery pro další využití nepovedených cigaretových filtrů z výroby, použitých železničních pražců nebo obalových fólií. Každý měsíc se v CYRKL aukcích také obchodují stovky tun kovů získaných recyklací použitých elektrospotřebičů.

Kromě tržiště provozujete také službu odpadových skenů. Jak tato služba funguje a jakým společnostem byste tuto službu doporučili?

Cirkulární odpadové skeny bychom doporučili jakékoliv firmě, která vytváří větší množství odpadů. Dle našich zkušeností lze zefektivnit způsob nakládání s materiály v podstatě v jakémkoliv typu firmy. Největší dopad z hlediska finančních i emisních úspor mají naše doporučení samozřejmě ve výrobních podnicích, kde odpadů vzniká největší objem. Skeny už jsme realizovali v množství různých odvětví, od nápojářů přes stavební firmy až po automobilky a výrobce nábytku. 

V současné době jste největší recyklační platforma pro obchodování s průmyslovým odpadem a recykláty v Evropě. V jakých zemích je v současné době CYRKL dostupný, kde se vám daří nejlépe, a zvažujete rozšiřování na další trhy, případně jaké?

CYRKL momentálně nabízí své služby po celé Evropě, pobočky a dedikované týmy má pak aktuálně ve 13 zemích (v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku, ve Velké Británii a Irsku, ve Španělsku a Portugalsku, v Itálii a ve Francii). Nejlépe se CYRKL kromě domovské České republiky daří i na dalších sousedních trzích východní Evropy, jako je Polsko, ale výrazně roste také například ve Španělsku a v Itálii. V plánech je expanze i do zbytku Evropy a do USA, ambice společnosti do budoucna jsou ale skutečně globální.

Na jakých dalších zajímavých projektech aktuálně pracujete? Co například váš projekt na využití kávové sedliny nebo řepkového proteinu?

Kromě neustálého vylepšování funkcionalit naší platformy pracujeme také na množství zajímavých projektů. Momentálně je to například několik projektů z oblasti biologicky rozložitelných odpadů, jako je např. kávová sedlina. Řešíme také mezinárodní projekt na hledání biologických odpadů využitelných jako potrava pro červy, z nichž se získává protein, který je mnohokrát udržitelnější než bílkoviny získávané z živočišné výroby. Hledali jsme také partnery pro využití zcela nového produktu v potravinářství – pro izolát řepkového proteinu. Podařilo se nám oslovit přes 100 potenciálních partnerských firem, z nichž některé jsou již díky CYRKL ve fázi testování vzorků. Kromě biologicky rozložitelných odpadů se zabýváme například několika projekty z oblasti automobilového průmyslu, a právě dokončujeme s firmou Skanska tzv. predemoliční audit. Jedná se o zmapování veškerých materiálů použitých v budově, které by jinak byly při demolici smíchány a ztratily tím svou hodnotu a s největší pravděpodobností by skončily na skládce.


Proč si vést peněžní deník

Dokonalý přehled ve firemních financích je naprosto klíčový pro úspěšný chod vašeho podnikání. Abyste ho získali, měli byste si vést peněžní deník. Vysvětlíme vám, jak by měl vypadat a k čemu všemu se vám bude hodit.

9 minut čtení
Obrázek ke článku Proč si vést peněžní deník

Finance vaší firmy můžou ohrozit především dvě věci: nedostatek peněz a špatná organizace. Špatný přehled v účtech nebo fakturách vede k poplatkům z prodlení. Ledabylá administrativa a nesledování cash flow (toku hotovosti) může vést i k velmi vážným finančním krizím. Proto byste měli využívat veškeré užitečné nástroje, které máte k dispozici, aby si udrželi přehled ve firemních penězích.

Velmi užitečnou pomůckou je peněžní deník, který patří mezi nejdůležitější součásti daňové evidence. Vedení peněžního deníku vám pomůže udržet pořádek ve finančních tocích a všech transakcích, které ve vaší firmě proběhly. Přečtěte si, co přesně je peněžní deník, jaké může mít podoby a s čím vám pomůže.

K čemu slouží peněžní deník?

Peněžní nebo také finanční deník se od roku 2004 oficiálně nazývá deník příjmů a výdajů. V praxi ale běžně uslyšíte nové i staré označení. Jedná se o přehled, kam podnikatelé zaznamenávají všechny příjmy a výdaje související s jejich činností. Vytváří se na základě dokladů a výpisů z účtů.

Je to v podstatě záznam všech provedených účetních transakcí firmy. Každá transakce má v deníku svůj vlastní řádek s kolonkami na vyplnění detailů. Z těchto poznámek pak mimo jiné zjistíte, jaký obrat firma v daném období měla.

Peněžní deník je součástí daňové evidence (dříve známé jako jednoduché účetnictví). Ta má poskytnout kompletní přehled o příjmech a výdajích, majetku a dluzích a je na samotném podnikateli, jakým způsobem tuto evidenci povede.

České zákony nenařizují, jak má daňová evidence vypadat. Celou daňovou evidenci tedy můžete bez problémů vést sami třeba v Excelu. Měla by to být jednoduchá tabulka, která bude obsahovat údaje o vašich příjmech a výdajích, majetku a závazcích. Daňová evidence je svým způsobem velmi zjednodušená a zredukovaná forma účetnictví, ale není účetnictvím v pravém slova smyslu. Slouží ke stanovení základu daně z příjmu, kterou musíte zaplatit státu.

Začínající podnikatelé často tápou v tom, jestli mají vést právě daňovou evidenci, nebo účetnictví. Daňová evidence stačí jen fyzickým osobám, které se nestaly tzv. účetní jednotkou, tedy jejich obrat za minulý kalendářní rok nepřekročil 25 milionů korun a nejsou zapsány v Obchodním rejstříku. Všichni ostatní podnikatelé a firmy musí povinně vést účetnictví. Někdy ale není potřeba vést ani daňovou evidenci – v případě, kdy budete uplatňovat výdaje procentem z příjmů nebo budete odvádět paušální daň.

Jak vést peněžní deník?

Zákon podnikatelům neukládá přesnou formu, jak má deník příjmů a výdajů vypadat. Může mít tedy různou podobu. Vést ho můžete na papíře, v tabulkovém programu (jako je třeba Microsoft Excel, Calc, Google Sheets) nebo v účetním programu. Posloužit vám může například iDoklad, iÚčto, Účtovna nebo Fakturoid – v základní verzi jsou tyto nástroje dostupné zdarma.

Peněžní deník můžete mít jeden společný pro všechny příjmy a výdaje dohromady. Pokud ovšem spolupracujete pravidelně s konkrétními partnery nebo klienty, můžete si vést deník pro každou spolupráci zvlášť. Menším podnikatelům bude bohatě stačit jedna excelová tabulka nebo papírový sešit.

Podnikatelé se mohou rozhodnout, jestli v přiznání k dani z příjmů budou své náklady prokazovat po jednotlivých položkách (k čemuž potřebují doklady a účtenky), nebo uplatní tzv. paušální výdaje. Výše se odvíjí od druhu podnikatelské činnosti, odvozuje se jako procento z příjmů a má určitý „strop“. Například u živnostenského podnikání je paušální výdaj 60 % z příjmů, nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč. Pokud tedy uplatňujete výdaje paušálně, do peněžního deníku nemusíte zaznamenávat jednotlivé výdaje, stačí přehled o příjmech, ze kterých se vypočítává daň. Deník si ale můžete vést v kompletní verzi pro vlastní potřebu a lepší přehled.

Co patří do peněžního deníku?

Do finančního deníku se zapisují všechny příjmy a výdaje, tedy platby v hotovosti i pohyby na bankovním účtu. Patří sem především příjmové doklady z pokladny, přijaté a vydané faktury, interní doklady nebo výpisy z bankovního účtu. Při vedení deníku byste měli zapisovat několik základních údajů o obsahu informací a jejich označení:

 • Datum, kdy transakce proběhla.

 • Typ dokladu (pokladní doklad nebo bankovní výpis) a jeho číselné označení.

 • Popis transakce (za co jste peníze utratili nebo získali).

 • Rozlišení příjmu od výdaje (poznámku o druhu transakce).

 • Rozlišení, jestli jde o daňový nebo nedaňový příjem nebo výdaj (to je důležité pro zahrnování příjmů do základu daně a pro odečitatelné položky od základu daně).

 • Přehled o přijaté a zaplacené DPH (pokud jste plátcem DPH).

 • Výši platby.

Každé transakci (příjem a výdaj) věnujte jeden řádek v peněžním deníku. Dbejte na to, abyste si zapisovali správná data uskutečnění transakcí. Díky tomu získáte jasnou představu o hospodaření a výnosech za dané časové období. Dejte si také pozor na rozlišování daňově účinných příjmů a výdajů, tedy na položky ovlivňující základ daně. Každý daňový údaj musíte doložit příslušným dokladem (účtenkou nebo fakturou).

Podnikatelé se před podáním daňového přiznání snaží do účetnictví zahrnout co nejvíce nákladů a tím snížit tak svou daňovou zátěž – svůj základ daně totiž mohou snížit o tzv. daňově uznatelné (účinné) náklady. To jsou náklady, které: souvisí s ekonomickou činností podnikatele (přímo souvisejí s chodem firmy za účelem dosažení nebo udržení příjmů), jsou prokazatelné (fakturami, smlouvami nebo účty) a jsou evidované (zahrnuté v účetnictví nebo daňové evidenci). Mezi typické daňově uznatelné náklady patří běžné provozní výdaje, jako je nákup materiálu na výrobu, mzdy, spotřeba energie, pronájem prostor k podnikání a podobně. Naopak sem ale nepatří například pohoštění obchodních partnerů. Doklady k příjmům a výdajům daňově účinným musíte archivovat. Pokud nejste plátcem DPH, povinnost platí tři roky. Pro plátce DPH povinnost archivace trvá 10 let.

Výhody peněžního deníku

Deník příjmů a výdajů neznamená jen nutnou povinnost navíc, přináší vám i řadu výhod. Tou nejdůležitější je, že znáte své skutečné výdaje, což je při řízení podnikání (nebo třeba při uvažování o úvěru) naprosto zásadní. Zároveň nezapomenete daňově uplatnit všechny výdaje, na které máte nárok. A kromě toho ještě získáte dobré podklady nejen pro zjištění základu daně z příjmů a k sestavení daňového přiznání, ale také pro potřeby daňového nebo finančního poradce, jejichž služby byste časem mohli chtít využívat.

Peněžní deník je tedy základní pomůcka podnikatele, díky které si perfektně utřídíte informace o financích vaší firmy. Jakmile budete zvládat pravidelně a správně zaznamenávat své příjmy a výdaje, můžete postoupit o krok dál a začít je plánovat i do budoucna.

Jak se liší peněžní deník od výkazu cash flow?

Možná si po přečtení tohoto článku kladete otázku, jaký je rozdíl mezi vedením finančního deníku a sestavováním výkazu cash flow. Výkaz cash flow je vaše vlastní tabulka, ve které si povedete přehled o všech příjmech a výdajích tak, jak vám to bude vyhovovat, tedy úplně volnou formou. Jednotlivé příjmy a výdaje si můžete napsat jakkoli, popsat jinak než na fakturách, je to zkrátka pracovní tabulka, ze které vždy na první pohled poznáte, kolik jsou vaše příjmy a kolik výdaje. Toto se hodí především pro menší podnikatele, kteří nemusejí ze zákona vést účetnictví.

Peněžní (finanční) deník je velmi podobný nástroj, který ale vychází z daňové evidence. Pracuje se stejně nazvanými položkami, používá stejné kódy jako daňová evidence – je zkrátka více sofistikovaný, ale poskytuje přitom stejné údaje jako výkaz cash flow. Peněžní deník je vhodnější pro podnikatele, kteří už používají nějaký účetní program, protože ten obvykle nabízí i automatické sestavení peněžního deníku.

Mohlo by vás zajímat:


Investice versus dotace: Vyplatí se firmám?

Přemýšlíte na tím, kde sehnat peníze na rychlejší rozjezd vaší firmy nebo zavedení novinek, které vaše podnikání posunou dál? I když na vašem firemním účtu zrovna není ani koruna nazbyt, může provozu firmy pomoci financování ve formě investic nebo dotací. Přečtěte si, kde a jak je můžete získat, a kdy se vám vyplatí.

9 minut čtení
Obrázek ke článku Investice versus dotace: Vyplatí se firmám?

Nákup nemovitostí, materiálu, vybavení, technologií nebo investování do strategických rozhodnutí představuje pro každého podnikatele velkou finanční zátěž. Jen málokdo má přitom to štěstí, že může investovat za vlastní zdroje. Je ale vůbec šance sehnat pro vaši firmu finance z dalších zdrojů, a přitom se hned nezadlužit při žádosti o bankovní úvěrNaštěstí ano! Nejvýhodnější způsoby financování firem představují investice a dotace. V tomto článku se podíváme na to, jaký je mezi nimi rozdíl a jak je můžete zkusit získat.

Rizikový kapitál a andělští investoři

Nejvýhodnějším způsobem financování firem – alespoň tedy z pohledu jejich majitelů – je takzvaný rizikový kapitál, někdy označovaný také jako venture kapitál. Představuje financování firem formou navýšení jejich základního jmění výměnou za podíl ve firmě.

Rizikový kapitál spočívá v tom, že investor firmě finance v podstatě věnuje. Majitel firmy nic neriskuje, rychle a pohodlně takto zvýší její základní kapitál bez finančních závazků nebo směnek. Na oplátku investorovi věnuje jen podíl ve firmě, jehož hodnotu většinou v dané době výše investice převyšuje. Někdy investor vyžaduje také konečné slovo při rozhodovacích procesech, ale není to pravidlem.

Riziko spojené s investicí tedy platí hlavně pro investora, protože vstupuje do firmy v nejistém období, někdy rovnou při jejím vzniku. Za to samozřejmě očekává, že jeho podíl ve firmě se časem zúročí a získá podíl i na výnosech, kterých firma v budoucnu dosáhne.

Investice patří mezi střednědobé až dlouhodobé způsoby financování. Forma této pomoci od investora nemusí ale být výhradně finanční, kromě peněz se může osobně věnovat rozvoji firmy, poskytovat jí odbornou pomoc nebo jí třeba „zapůjčit“ své zaměstnance. Může se stát mentorem, členem vedení nebo firmě přinést strategický networking.

Investice se také dají získat od andělských investorů (business angels). Na rozdíl od investorů rizikového kapitálu, kteří se starají o shromážděné peníze od mnoha dalších investorů, pocházejí tyto prostředky výhradně od jednotlivce. Andělský investor je obvykle úspěšný podnikatel, který se rozhodl podpořit nějakou malou či střední firmu s předpokladem rychlého růstu nebo třeba jen z důvodu osobních sympatií. Množství finančních prostředků od andělského investora bývá nižší, ale kromě toho jsou podmínky velmi podobné jako u rizikového kapitálu.

Poté, co investoři firmě pomohou s rozvojem a prosadit se na trhu, svůj podíl mohou prodat původnímu majiteli nebo jinému investorovi.

Dotace a jejich podmínky

Někteří podnikatelé si nechtějí do svých obchodních záměrů nechat mluvit, a tak investory nevyhledávají. Takoví podnikatelé se proto často poohlížejí po dotacích, při kterých nemusejí přijít o část podílu ve své firmě. Dotace se čerpají na konkrétní účely, například pořizování nového vybavení jako jsou výrobní stroje nebo počítače, na nákup nebo rekonstrukci nemovitostí, na výzkum, vývoj a inovace, energetické úspory a podobně. Některé dotace se dají využít také k podpoře zaměstnávání a můžete díky nim vytvořit ve své firmě nová pracovní místa nebo zajistit zaměstnancům odborná školení.

Na rozdíl od investic při čerpání dotací nepřicházíte o žádný podíl ve firmě nebo rozhodující hlas při jejím řízení. Nemusíte je ani vracet nebo z nich platit nějaký úrok. Jsou to zkrátka jednorázové finanční podpory. Musíte ale splnit všechny podmínky, které stanovuje poskytovatel dotací, což může být obec, kraj, stát nebo Evropská unie. Podmínek bývá často mnoho a musíte se jimi řídit několik let.

Dalším „háčkem“ dotací je, že většina programů, ze kterých podnikatelé mohou čerpat peníze, vyžaduje prokázání základní podnikatelské historie. Většinou je potřeba, aby firma, která žádá o dotace, měla uzavřena alespoň dvě účetní období. O dotace tak obvykle nemůže žádat člověk jen s pouhým nápadem na zajímavý produkt, musíte už být ve vývoji mnohem dál.

Ošemetnou záležitostí dotací je také jejich způsob proplácení. Většina programů totiž svou podporu proplácí zpětně, takzvaně „ex post“. Peníze tedy získáte až poté, co dotační projekt dokončíte za použití vlastních nebo jinde vypůjčených peněz – pro tyto účely nabízí pomoc třeba Národní rozvojová banka. Dotačních programů, které vyplácejí peníze předem, je v současnosti jen málo.

Jak získat dotaci?

Každý dotační program má své specifické požadavky a hodí se pro firmy různých velikostí a zaměření. Pokud budete hledat program vhodný pro vaši firmu, zaměřte se na to, pro koho je dotace určena, na co se poskytuje, podle jakých kritérií se vybírají žádosti a v jaké výši se vyplácí podpora. Rozsah podpory se obvykle pohybuje mezi 30–70 %, některé programy – obvykle z oblasti výzkumu a vývoje – ale nabízejí i 100% krytí nákladů. Výběr vhodné dotace je klíčový, protože pokud se přihlásíte do pro vás nevhodného programu, odsoudíte svou žádost k okamžitému zamítnutí.

Dotačních programů existují desítky. Například operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) rozdělí během let 2021 až 2027 mezi české podniky téměř 80 miliard korun. Na webu programu jednoduše zjistíte, na jakou dotaci má nárok právě vaše firma.

O dotace musíte žádat v předem stanoveném časovém limitu. Po otevření dotační výzvy předložíte žádost o podporu. Žádost ovšem není jednoduché vyplnit svépomocí a nejsnáze se proto připravuje ve spolupráci se specializovaným dotačním poradcem. Za jeho pomoc obvykle zaplatíte okolo 10 % z výše dotace.

K žádosti o dotaci musíte předložit kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr (byznysový plán). Tam podrobně popíšete, jaké máte cíle, jak jich chcete dosáhnout a kolik to bude stát peněz. Plán musí být realizovatelný, efektivní a dlouhodobě udržitelný.

Proces hodnocení žádosti pak většinou trvá několik měsíců. Jednotlivé žadatele seřadí porota podle bodového zisku a dotace pak schvaluje v tomto pořadí, dokud se takto nevyčerpá stanovený rozpočet dotačního programu nebo výzvy.

Kontroly realizace dotací

Jestliže se vám s žádostí o dotaci podaří uspět, dostanete k odsouhlasení podmínky, které musíte následně přesně dodržet. V opačném případě by vám hrozil „trest“ za jejich porušení, obvykle ve formě ztráty části dotace, v krajním případě i zrušení celého nároku na dotaci. Proto buďte připravení na možnou kontrolu z různých zdrojů: od poskytovatele, ministerstva financí, finančních úřadů, Nejvyššího kontrolního úřadu nebo Evropské komise. Každý kontrolor navíc mnohdy postupuje podle jiné metodiky a má odlišnou míru tolerance.

Po uskutečnění dotačního projektu vydáte zprávu z realizace a pokud se jednalo o dotaci vyplácenou ex post, podáte žádost o platbu. Teprve poté, co je žádost přijata zadavatelem (tedy shledána za správnou), obdržíte peníze na účet. Ani pak ale dotační projekt nekončí, výstupy musíte používat ještě několik let (například stroje, které jste si za dotaci pořídili) a také zpracovávat monitorovací zprávy. Po skočení projektu musíte archivovat potřebnou dokumentaci ještě 10 let.

Investice a dotace mají své velké výhody, ale také nezanedbatelné nevýhody. Je samozřejmě jen na vás, jaký zdroj financování pro svou firmu zvolíte. Pravděpodobně ale časem zjistíte, že vaší firmě nejvíc prospěje kombinace více zdrojů.

Mohlo by vás zajímat:


Při zpracování šablony došlo k chybě.
Method public static com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil.getArticleByUrlTitle(long,java.lang.String) throws com.liferay.portal.kernel.exception.PortalException,com.liferay.portal.kernel.exception.SystemException threw an exception
1<#include "${templatesPath}/105702" /> 
2<#assign currentURL = httpUtil.getPath(themeDisplay.getURLCurrent()) /> 
3<#assign articleURL = currentURL?substring(currentURL?index_of("-/") + 2, currentURL?length) /> 
4 
5<#assign articleService = objectUtil("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil") /> 
6 
7<#assign journalArticle = articleService.getArticleByUrlTitle(themeDisplay.getScopeGroupId(), articleURL) /> 
8<#assign insuranceArticleId = getJournalArticleAttribute(journalArticle, 'insurance') /> 
9 
10<#if entries?has_content> 
11   
12	<#list entries as curEntry> 
13	  <#assign id = curEntry.getAssetRenderer().getArticle().getArticleId() /> 
14	   <#if id == insuranceArticleId> 
15	    <div class="Grid"> 
16       <div class="Grid-col Grid-col--xsNotGrow"> 
17    				<img src="${getArticleAttribute(curEntry, 'icon')}" alt="" class="Post-image" width="64"> 
18    	 </div> 
19    	 <div class="Grid-col"> 
20         ${getArticleAttribute(curEntry, 'text')} 
21        </div> 
22      </div> 
23		</#if> 
24	</#list> 
25</#if>