Jaké dokumenty připravit pro investory

Chcete vzbudit zájem investorů, aby začali vážně uvažovat, že vloží své peníze do rozvoje vaší firmy? Abyste měli co největší šanci je přesvědčit, musíte jim připravit několik důležitých dokumentů. Poradíme vám, jaké to jsou a co by měly obsahovat.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Jaké dokumenty připravit pro investory

Hledání a oslovování investorů není úkol pro slabé povahy. Musíte se obrnit trpělivostí a vydat ze sebe to nejlepší. I když někdy mohou investoři přijít i za začínajícími podnikateli sami, většinou o ně musí tvrdě bojovat. Už jsme vás seznámili se základními typy investorů a dali vám rady, jak investory najít  a zaujmout. V tomto článku vám poradíme, jaké si pro investory připravit dokumenty, abyste udělali co nejlepší dojem.

Během podnikání budete muset čelit řadě nevyzpytatelných nástrah. Investujte proto do kvalitního podnikatelského pojištění, které vám pomůže většinu rizik účinně snížit.

Dobře popsaný podnikatelský záměr

Klíčovým dokumentem, který musíte investorům předložit, je tzv. Pitch deck. Jedná se o krátkou prezentaci, která nabídne výstižné shrnutí vašeho podnikatelského záměru. Investoři z ní musí snadno pochopit, co děláte a jaké máte plány.

Ideální délka Pitch decku je 10–15 stránek. Do kratšího dokumentu by se nevešly všechny potřebné informace, delší zase neudrží pozornost investorů. Hlavním cílem Pitch decku je zaujmout investora natolik, že s vámi půjde na další schůzku, aby se dozvěděl víc detailů.

Neprodáváte produkt, ale řešení problému

V Pitch decku nejprve stručně a zajímavě popište, co je předmětem vašeho podnikání a jaká je vaše vize. Buďte struční, zajímaví a představte hlavní nosnou myšlenku, kterou shrňte v jedné větě, například: Chceme prodávat jedinečné invalidní vozíky, které budeme vyrábět prostřednictvím 3D tisku.

V byznysu ovšem neprodáváte nějaký produkt jen pro jeho úžasné vlastnosti. Zákazníci po něm sáhnou hlavně proto, že je řešením nějakého problému. Popište proto, kdo daný problém má, v čem spočívá a jak ho váš produkt dokáže vyřešit. Investory tak můžete přesvědčit, že vaše řešení je skutečně potřeba a dokáže si najít svou cílovou skupinu zákazníků. Přidejte také popis samotného produktu – jaké má vlastnosti, jak se vyrábí a za kolik ho chcete prodávat. Zaměřte se na to, v čem je váš produkt jedinečný a proč si ho zákazníci budou chtít koupit.

Průzkum trhu a vlastní persona

Než oslovíte investory, musíte přesně vědět, kdo je vaše cílová skupina, tedy pro jaké zákazníky je váš produkt určený. Udělejte si proto důkladný průzkum trhu, abyste si ověřili, že váš produkt nebo služba má skutečně reálnou šanci uspět v boji o zákazníka.

Zkuste si také vytvořit vlastní personu – imaginárního člověka, který bude vaším typickým zákazníkem, třeba pro chytré počítadlo kalorií. Nemluvte tedy jen o neurčité skupině lidí, ale představte třeba Petra, který má sedavé zaměstnání a nadváhu. Řekněte, kolik mu je, kde žije, na jaké pozici pracuje a jaké má příjmy. Person může být klidně víc a na každé můžete ukázat, jak jí váš produkt pomůže.

Analýza konkurence

Investory bude zajímat také analýza konkurence. Jen málokomu se povede přijít s nápadem, který našel a pokryl díru na trhu, takže nemá přímou konkurenci. Většina startupů má nápad, jak něco už zaběhnutého dělat lépe nebo efektivněji. Se svým projektem ale téměř jistě neuspějete, pokud se chystáte nabízet stejný produkt jako desítky jiných firem, které si ale na rozdíl od vás už vybudovaly svou pozici na trhu.

Zpracujte tedy analýzu konkurence, ve které stručně tedy představte své nejvýznamnější konkurenty a vysvětlete, v čem jste lepší. Vaše analýza musí přinést jasné odpovědi na otázky, proč by zákazníci měli nakupovat právě u vás a co jim nabídnete oproti konkurenci.

Obchodní model

Než se pustíte do vlastního podnikání, musíte mít sestavený obchodní model. Ten ukazuje, odkud mají do vaší firmy proudit příjmy. Obchodní model musí obsahovat informace o tom, kdo jsou vaši zákazníci, co a za kolik peněz jim prodáváte, jaké využíváte distribuční a prodejní kanály, jaká je struktura nákladů a co je hlavním zdrojem příjmů. Není přitom výjimkou, že začínající firma svůj obchodní model několikrát změní, než se jí podaří na trhu uspět.

Vhodným doplňkem obchodního modelu je vizualizace. Když svůj obchodní model znázorníte i vizuálně, investoři se v něm pak rychleji zorientují a snáze se s ním ztotožní. Možnost tvorby diagramů nabízí většina základních kancelářských programů, jako jsou textové editory, programy pro tvorbu prezentací nebo aplikace zpracovávající tabulky.

Dosavadní výsledky a cíle

Investoři se často na potenciál projektů dívají skrze čísla, proto jim připravte shrnutí vašich dosavadních výsledků. Buďte konkrétní a nevymýšlejte si, jakákoli nesrovnalost může znamenat nevratnou ztrátu důvěry. Použijte tabulky, grafy a statistiky.

Zmiňte také, jaký má váš projekt cíle a jak jich dosáhnete. Cíle se obvykle určují podle metodiky SMART, musí tedy být specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené. Uveďte, jaké ukazatele jsou pro dosažení vašich cílů klíčové a jak je budete měřit.

Finanční a marketingový plán

Představte investorům svůj finanční plán. Ukažte v něm současnou finanční situaci firmy, popište vaše náklady a zdroje financování. Uveďte i životní cyklus vašeho výrobku, tedy popis, jak bude probíhat vývoj produktu přes jeho uvedení na trh až po útlum zájmu o produkt. Můžete také uvést, jak budete postupovat při inovaci či uvedení nové generace výrobku na trh.

Nezapomeňte ani na marketingový plán. Nastavte v něm nástroje, které budete v marketingu používat. Rozeberte vlastnosti produktu, určete cenovou politiku a navrhněte distribuci, tedy vhodnou organizaci prodeje. V plánu také popište, jaké komunikační kanály budete využívat, abyste dostali informace o vašem produktu k zákazníkům, a kolik peněz chcete investovat do reklamy.

Představte svůj tým

Každá firma je tak úspěšná, jak schopní lidé v ní pracují. Představte investorům klíčové členy vašeho týmu, jejich odpovědnosti a proč jsou pro firmu nezbytní. Stručně popište jejich dovednosti a zkušenosti.

Jak chcete využít investici

Investory bude samozřejmě zajímat, kolik vaše firma potřebuje peněz a jaký to bude mít přínos. Uveďte, kolik peněz potřebujete a na co přesně je použijete. Využití investice mějte velmi důkladně propočítané. Musíte naprosto přesně vědět, proč si říkáte právě o danou částku, a každou položku musíte být připraveni před investory obhájit.

Pro investory je také důležité, co za svou investici dostanou „na oplátku“. Investor logicky vstupuje pouze do projektů, od kterých očekává budoucí úspěch a zhodnocení svých prostředků a případně i vlastní aktivity. Určení procentního podílu investora na vašem podniku závisí na mnoha individuálních faktorech, a především na vzájemné dohodě. Určitě ale nezačínejte s nabídkou příliš vysoko, abyste měli dostatek prostoru pro vyjednávání.

Z jednání s investory nebuďte nervózní a vnímejte je jako vaše „parťáky“. Investoři jsou také jenom lidé, proto se snažte k celé komunikaci přistupovat lidsky a maximálně otevřeně. Pokud máte zákazníkům co nabídnout, zkušení investoři váš potenciál rychle odhalí a nechají se přesvědčit o tom, že díky spolupráci s vámi mohou své investice dále zúročit.

Mohlo by vás zajímat: