Osm tipů, jak se stát lepším leaderem

Hledáte způsob, jak vaši firmu posunout kupředu? Začněte u sebe a zapracujte na svých vůdcovských dovednostech. V tomto článku se dočtete, proč je pro firmy leader cennější než manažer, a osvojíte si osm tipů, díky kterým se stanete lepším vůdcem.

5 minut čtení
Obrázek ke článku Osm tipů, jak se stát lepším leaderem

Leadership (česky vůdcovství) představuje nenásilný způsob vedení lidí. Leader udává svému kolektivu směr, předává mu své vize a lidé ho pak přirozeně následují. Dobrý leader tedy nemusí užívat žádné nátlakové techniky, aby dosáhl plánovaných cílů. Zaměstnanci ho totiž sami od sebe poslouchají, protože opravdu věří jeho přesvědčení. Jak tedy k leadershipu přistupovat, aby byl co nejúčinnější?

Jednou z předních úloh podnikatelů a vrcholových manažerů je zabezpečit svůj byznys. Firmu výrazně posune vpřed i jistota, kterou jí dává kvalitní a všestranné pojištění.

Manažer versus leader

Manažera najdete v každé firmě. Zjednodušeně řečeno je to vedoucí pracovník, který zodpovídá za bezproblémový chod podniku nebo týmu. Má na starost strategické plánování, rozdělování úkolů a dohlížení na jejich plnění.

Role leadera je o poznání náročnější. Jeho úkolem není pouze diktovat, co mají zaměstnanci dělat a pak je kontrolovat, ale také se o ně má starat a vnímat jejich potřeby. Leader svým zaměstnancům ukazuje ideální cestu, kterou se má firma vydat a motivuje je k tomu, aby na společných cílech dobrovolně a usilovně pracovali.

Dobrých leaderů je mnohem méně než manažerů. Někteří z nich mají to štěstí, že se s nutným souborem dovedností a talentu prostě narodí. Ostatní ale na sobě musí neustále pracovat, aby své vůdčí schopnosti postupně zdokonalili. Následující užitečné tipy vám pomohou k leadershipu správně přistupovat a efektivně se zlepšovat.

Lepším vůdcem v osmi krocích

  1. Myslete to vážně a jděte příkladem ostatním

Snažte se být sami sebou, působit opravdově a autenticky. Pokud se vám to podaří, kolektiv ve vás bude chovat důvěru a bude vás chtít následovat. Zároveň je velmi důležité, abyste sami šli příkladem. Nemůžete po zaměstnancích chtít, aby pro firmu tvrdě dřeli a sami naplno nepracovat.

  1. Sestavte správný tým

Leader může pro firmu vytěžit to nejlepší jen z opravdu kvalitních zaměstnanců. Musíte se proto obklopit schopnými lidmi, kteří spolehlivě dokážou odvést dobrou práci. Jak oslovit kvalitní uchazeče a správně si mezi nimi vybrat, jsme vám poradili v samostatném článku.

  1. Naslouchejte radám a nápadům týmu

Jakmile si budete jistí, že máte v týmu ty správné a schopné lidi, nic vám nebude bránit, abyste se s nimi radili o důležitých rozhodnutích. Musíte umět odsunout své ego a naslouchat ostatním. Díky dobré radě totiž můžete předejít špatným manažerským rozhodnutím.

TIP: Víte, že se můžete spolehlivě pojistit proti špatným manažerským rozhodnutím?

  1. Vyžadujte zpětnou vazbu na firemní procesy

Komunikace je základ každého úspěšného projektu. Je proto velmi užitečné vyslechnout si čas od času od zaměstnanců zpětnou vazbu na firemní a týmové procesy, a také na ni poté patřičně zareagovat. Lidé jsou rádi, když jim někdo naslouchá a váží si jejich názoru.

  1. Delegujte úkoly

Manažeři často chybují v tom, že si nakládají nepřiměřené množství práce a snaží se vše zvládnout sami. Mívají totiž pocit, že jsou nenahraditelní. To ale vede k jejich neúnosné přetíženosti a přepracovanosti. Dejte prostor šikovným lidem, kteří s provozem firmy dokážou výrazně pomoct.

  1. Motivujte zaměstnance

Za úspěšnou firmou vždy stojí správně motivovaní, a tedy vysoce loajální zaměstnanci. Nejsnazším způsobem, jak zaměstnance namotivovat, je nastavit jim jasné a přehledné pracovní podmínky, typicky férový plat a systém firemních benefitů. Motivaci můžete navýšit také nefinančním oceňováním úspěchů, zpříjemňováním pracovního prostředí nebo vstřícností k požadavkům zaměstnanců. Každý zaměstnanec ocení jinou formu motivace a na vás je rozpoznat, kterou ocení nejvíce.

  1. Udržujte dobré vztahy na pracovišti

Firmě jednoznačně prospívá budování přátelských mezilidských vztahů. Připravujte situace, v nichž dochází ke stmelení kolektivu, jako jsou nejrůznější teambuildingy a týmové spolupráce. Zároveň nepřipouštějte jakékoli otevřené náznaky nepřátelství nebo dokonce šikany v kolektivu. Tématu, jak rozvíjet lepší vztahy na pracovišti, se věnujeme v samostatném článku.

  1. Mějte porozumění

Zaměstnanci jsou také „jenom lidé“ a každý má své vlastní problémy. Velmi proto ocení, když jim občas vyjdete vstříc. Pokud je zaměstnanec pracovitý a odevzdává svou práci včas, firmě rozhodně neuškodí, když bude například moci čas od času odejít dřív a vyřídit si své soukromé nutné záležitosti.

Každá úspěšná firma má své leadery

Proces, kdy manažeři postupně rostou v leadery, na ně klade obrovské časové i osobnostní nároky. Dobrý leadership ale zaručuje dlouhodobou spokojenost zaměstnanců, a ta zase vede k jejich lepšímu výkonu a zvýšené oddanosti. Úsilí, které vložíte do rozvoje svých vůdcovských dovedností, se vám tedy mnohonásobně vrátí.