Podnikatelský plán: Jak ho zpracovat co nejlépe?

Byznysový plán je pro každého – a především začínajícího – podnikatele v podstatě ten nejdůležitější dokument. S dobře sestaveným plánem budete mít provoz firmy plně pod kontrolou. Přečtěte si, jak s jeho zpracováním začít a na co v něm rozhodně nezapomenout.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Podnikatelský plán: Jak ho zpracovat co nejlépe?

Podnikatelský (byznysový) plán je nezbytným společníkem každého podnikatele a firmy. Díky správně vypracovanému byznysovému plánu si totiž můžete v každém okamžiku ověřit, že má vaše firma všechny procesy plně pod kontrolou – a tím pádem má také reálnou šanci splnit své obchodní plány.

Byznysový plán ale nemá žádnou pevně danou podobu, která by jednoznačně zaručila vysokou úroveň kvality. Každé podnikání je totiž jiné, a proto se logicky musí lišit i jeho popis a záměr. Existují pouze obecné osnovy a pár základních pravidel, od kterých se podnikatelé mohou „odpíchnout“. Čím tedy začít? A jak byznysový plán správně zpracovat? To se dočtete v našem článku.

K čemu slouží podnikatelský plán?

Podnikatelský plán je rozsáhlý dokument, který může mít až několik desítek stran. Podnikatel v něm shrnuje všechny základní informace o firmě, kterou plánuje založit nebo dále rozvíjet. Po jeho přečtení by mělo být každému jasné, jaké kroky firmu v následujících letech čekají a kolik peněz bude jejich realizace stát.

Sepsání dokumentu je naprosto nezbytné zejména tehdy, když chcete získat finanční prostředky od banky, investora nebo si plánujete sehnat společníka. Na základě podnikatelského plánu si kdokoli může vyhodnotit finanční výhodnost, realizovatelnost a konkurenceschopnost vašeho projektu.

Jak postupovat při tvorbě podnikatelského plánu?

Než se vrhnete na zpracování podnikatelského plánu, ujasněte si nejprve, pro koho je určený. Můžete si ho sestavit pouze pro vlastní potřebu a jeho prostřednictvím si ujasnit vaši situaci a co od projektu očekáváte. Velmi pravděpodobně ale budete dokument zpracovávat pro někoho dalšího, a proto byste si na něm měli dát velmi záležet a přizpůsobit tomu formu i rozsah.

Byznysový plán ovšem nemusí být naprosto dokonalý a rozhodně není nikdy úplně finální. Jedná se o dokument, který se má postupem času, díky zjišťování nových poznatků a vývoji firmy, měnit a přizpůsobovat aktuální situaci. Nebuďte tedy na sebe při jeho zpracovávání příliš přísní. Jedná se spíše o prostředek, jak si utřídit myšlenky, ne cílovou stanici.

Váš podnikatelský plán by měl především co nejvěrněji odpovídat realitě. Předem byste si měli zpracovat průzkum trhu a analýzu konkurence a data z nich v podnikatelském plánu využít. Všechny své myšlenky podepřete fakty a nesnažte se plán stavět na domněnkách nebo údaje zveličovat. To by vám naopak uškodilo, protože byste tím v možných investorech nebo společnících vyvolali nepřiměřená očekávání nebo naopak vzbudili nedůvěru.

Připravujte dvě verze podnikatelského plánu

Při tvorbě plánu pracujte s „optimistickou“ i „pesimistickou“ variantou vývoje. Každý podnikatel si v začátcích představuje ideální scénáře, ve kterých se mu na první pokus rychle a jednoduše povede uspět. Realita ale bývá často jiná a vývoj trhu není možné předpokládat na 100 %. Měli byste proto raději počítat i s možnými překážkami nebo dílčími neúspěchy. Díky těmto úvahám s předstihem odhalíte případná rizika a připravíte si i „záchrannou“ strategii. Za tímto účelem se běžně používá takzvaná SWOT analýza.

SWOT analýza je druh strategické analýzy, jejímž prostřednictvím se vyhodnocují vnitřní silné i slabé stránky firmy a příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí. Díky ní si můžete ujasnit směr a strategii rozvoje a krátkodobé i dlouhodobé cíle vašeho podniku.

V byznysovém plánu se zaměřte se zejména na finanční stránku vašeho podnikání. Pro firmu je samozřejmě důležitý detailní popis produktu a jeho vývoje, ale investora nebo nového partnera bude spíš zajímat to, kolik peněz si vyžádá výrobní proces a jestli na výrobě ještě něco vydělá. Zkuste co nejlépe odhadnout vaše budoucí příjmy a náklady. Snažte se maximálně zohlednit data, která získáte průzkumem trhu a konkurence.

Úvod pište až jako poslední. Teprve až se „propíšete“ celou strukturou podnikatelského plánu, zaměřte se na shrnutí, které se umisťuje na začátek dokumentu. Budete přesně vědět, o čem je celý dokument a co tedy napsat do úvodu, který bude díky tomu i dostatečně stručný, výstižný a zajímavý.

Na závěr si zkontrolujte grafickou úpravu, stylistiku, gramatiku a pravopis. Bezchybná forma udělá na investory nebo společníky jednoznačně dobrý dojem.  Dokument si také můžete nechat zkontrolovat. A to nejen z hlediska formy, ale také z hlediska obsahu. Určitě vám pomůže, pokud byznysový plán proberete s někým, kdo má v jeho tvorbě více zkušeností.

Doporučená struktura podnikatelského plánu:

 1. Titulní strana se základními informacemi o firmě (jméno společnosti, sídlo, jména společníků, kontakty, IČO)

 2. Stručné shrnutí podnikatelského záměru (hlavní myšlenka, přínosy, cíle)

 3. Profesní a osobní údaje o vlastnících firmy (včetně relevantních zkušeností)

 4. Popis podniku (právní forma, organizační struktura, sídlo apod.)

 5. Popis produktu nebo služby a podnikatelské příležitosti (vlastnosti, přidaná hodnota)

 6. Potřebné vstupy a dodavatelé (co k podnikání budete potřebovat)

 7. Postavení firmy na trhu (analýza konkurence, konkurenční výhoda)

 8. Strategie vstupu na trh a marketingový plán

 9. Cenová politika (nastavení cen a jejich zdůvodnění)

 10. Tým a personální zdroje

 11. Finanční plán (plánovaný rozpočet)

 12. Časový harmonogram (kontrolní milníky podnikání)

 13. Závěr a shrnutí rizik projektu

K základům každého podnikání patří pojištění, které firmy všech velikostí ochrání před finančními i provozními dopady mnoha rizik. Přečtěte si, jak může pomoct i vaší firmě.

Kvalitně zpracovaný podnikatelský plán vám pomůže stanovit hlavní obchodní cíle pro vaši firmu, získat finanční prostředky, zajistit strategická spojení a přilákat vhodné zaměstnance. Především vám ale prozradí, jestli víte, co od podnikání chcete a nebojíte se za tím jít.

Mohlo by vás zajímat: