Tichý společník: co může vaší firmě přinést?

Tichý společník je jednou z účinných odpovědí na nedostatek financí vaší firmy. Jak firma s tichým společníkem funguje a co z ní pro vaše podnikání vyplývá se dozvíte v tomto článku.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Tichý společník: co může vaší firmě přinést?

Založení firmy se nikdy neobejde bez počátečních investic. I ten nejlepší podnikatelský záměr může mít problém s financováním – zakladatel firmy zkrátka nemá dost peněz ve své „kapse“. Naštěstí existuje několik legálních způsobů, jak získat peníze pro rozjezd firmy. Můžete si například vzít úvěr, nalákat investory nebo přizvat tichého společníka. V tomto článku se zaměříme na firmy s tichým společníkem a vysvětlíme vám, co pro firmu znamená a jaké přináší výhody i nevýhody.

Kdo je tichý společník?

Tichý společník je fyzická nebo právnická osoba (člověk nebo třeba jiná firma), která se zavazuje poskytnout určitý vklad do jiné firmy. Firma s tichým společníkem se pak označuje jako tichá společnost. Vklad tichého společníka do firmy může být peněžitý i nepeněžitý. Můžete získat nejen peníze, ale třeba nemovitost na dobu trvání tiché společnosti nebo nejrůznější služby podporující rozvoj vaší firmy. Na oplátku za svůj vklad získá tichý společník podíl na výsledku vašeho podnikání – a to na zisku i na případné ztrátě.

Označení „tichý“ znamená, že tento společník není oficiálně zapsaný v obchodním rejstříku nebo jiném veřejném seznamu. Obvykle figuruje pouze na pozadí a může zůstat pro veřejnost naprosto neznámý.

Vznik tiché společnosti

Tichá společnost spadá od roku 2014 pod občanský zákoník a kvůli jejímu vzniku se nemusí podepisovat žádná písemná smlouva, stačí ústní domluva. To se ovšem nemusí vyplatit, a to ani v případě, že se vaším tichým společníkem stane například kamarád nebo příbuzný, na kterého jste se zatím mohli stoprocentně spolehnout. Vždy je spolehlivější uzavřít písemnou smlouvu a předejít tak zbytečným problémům v budoucnu.

Smlouva o tiché společnosti by měla obsahovat tyto základní údaje:

  • výši a druh vkladu,

  • lhůtu a způsob předání vkladu,

  • podmínky užívání a opotřebení (pokud jde o nepeněžitý vklad),

  • výši podílu tichého společníka na zisku a ztrátě,

  • informaci o době, na kterou se smlouva uzavírá.

Jak tichá společnost funguje

Tichý společník nemůže ovlivňovat běžný chod firmy a neručí za vaše dluhy. Má ale právo získat kopii účetní uzávěrky, obvykle také může nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů. Toto právo je ale možné předem ve smlouvě omezit nebo vyloučit.

Dohodnutý podíl na zisku musíte tichému společníkovi vždy vyplatit do třiceti dnů po vyhotovení účetní závěrky (nebo po jejím schválení). Stejnou měrou jako na zisku firmy se tichý společník podílí i na její ztrátě. Jestliže se tedy firma ocitne v červených číslech, dochází ke snížení vkladu tichého společníka, který nemá povinnost svůj vklad po ztrátě doplnit. V okamžiku, kdy podíl tichého společníka na ztrátě dosáhne výše jeho původního vkladu a tichý společník svůj vklad nedoplní, tichá společnost pak ze zákona končí.

Firma vyplácející podíl na zisku musí za tichého společníka srazit a odvést z tohoto podílu srážkovou daň ve výši 15 %. Musí to provést nejpozději do tří měsíců od přisouzení podílu společníkovi.

Ukončení tiché společnosti

Kromě výše uvedeného způsobu obvykle tichá společnost skončí také uplynutím doby, na kterou jste sjednali dohodu s tichým společníkem. Pokud smlouvu uzavřete na dobu určitou, můžete ji vypovědět nejpozději šest měsíců před koncem účetního období.  Dále může dohoda vypršet ukončením podnikání nebo úpadkem tichého společníka.

Jakmile tichá společnost zanikne, vrátíte tichému společníkovi jeho původní vklad, od kterého odečtete jeho podíl na ztrátě, nebo k němu přičtete podíl na zisku, podle aktuální situace. Tím je partnerství ukončeno.

Výhody a nevýhody zapojení tichého společníka

Hlavní výhodou tichého společníka je jeho vklad, díky kterému budete moct zvýšit šanci na úspěch vašeho podnikání. Tichý společník také přijde vhod, pokud vašemu podnikání chybí kapitál, ale přitom nechcete veřejně oznámit, že potřebujete finanční pomoc a od koho. Utajení tiché společnosti si navíc můžete pojistit i uzavřením dohody o mlčenlivosti.

Další důležitou výhodou je, že se tichý společník nepodílí na rozhodování, ani neovlivňuje chod firmy. Tím se liší od investorů, kteří na základě svého procenta vlastnictví získávají také podíl na firemních rozhodovacích procesech.

Nevýhodou naopak je, že musíte tichému společníkovi vyplatit podíl i když dosáhnete nadstandardně vysokého zisku. Může tak dojít k velkému nepoměru mezi počátečním vkladem a vyplaceným podílem. Jestliže takovou situaci očekáváte, můžete zkusit zakotvit do smlouvy strop pro maximální výši vypláceného podílu na zisku. To se ale každému tichému společníkovi nemusí líbit.

Stejně jako všechny formy financování má i tichá společnost své výhody a nevýhody. Dobře si proto rozmyslete, jaký způsob získání finančních prostředků bude pro vaši firmu nejvýhodnější. Vždy se také poraďte s odborníky, kteří vám navíc pomohou připravit i veškerou nutnou dokumentaci.

Mohlo by vás zajímat: