Podnikání bez pojištění odpovědnosti je hazard

I když patříte mezi zodpovědné podnikatele, není v lidských silách předejít veškerým nebezpečím, které číhají na zaměstnance nebo náhodné návštěvníky vašich podnikatelských prostor. Investujte do pojištění odpovědnosti, díky kterému činnost vaší firmy neohrozí následky žádné nehody.

4 minuty čtení
Obrázek ke článku Podnikání bez pojištění odpovědnosti je hazard

Podnikání je běh na dlouhou trať a kdo chce projít alespoň kvalifikací na „větší“ závody, musí se pořádně připravit. Zradit vás může přepálený začátek, nevhodná obuv, zranění, nesportovní chování soupeřů a mnoho dalšího. Jako třeba rozcvičení před startem. Čím je pro závodníka rozcvička, tím je pro podnikatele pojištění odpovědnosti. Bez obojího hodně riskujete, že závod nedokončíte nebo si z něho odnesete trvalé následky.

Vhodně zvolené pojištění odpovědnosti je jednou z mála jistot, které si podnikatel může ve svých začátcích koupit. Zajistí si díky němu ochranu své firmy před řadou rizik, která mohou ve svých důsledcích ohrozit finanční stabilitu firmy nebo celou její existenci. Podívejme se na nejčastější rizika, kterým díky pojištění odpovědnosti předejdete.

Pracovní úrazy zaměstnanců

Každý podnikatel, který zaměstnává třeba jen jediného zaměstnance, má ze zákona povinnost zaměstnance pojistit pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání. Z tohoto pojištění pak dostává případné náhrady pro zaměstnance v případě poškození jejich zdraví, stejně jako náhrady za ztrátu na výdělku, náklady na léčení kompenzace bolestí nebo ztížení uplatnění ve společnosti.

Pojištění ze zákona ale nepokrývá všechna zdravotní rizika a pokud k nějakým takovým u zaměstnanců dojde, musí zaměstnavatelé zaplatit náhrady z vlastní kapsy. S doplňkovým pojištěním odpovědnosti předejte zaměstnavatel nečekaným nákladům na zdravotní péči zaměstnanců, kteří utrpěli nějakou újmu na zdraví kvůli chybě zaměstnavatele. K takovým chybám patří typicky nedostatečné proškolení zaměstnanců nebo nedbalost jiného zaměstnance. Náklady na léčení se u závažnějších úrazů mohou vyšplhat i na několik milionů korun. Ochranu před tímto druhem nároků zaměstnanců může poskytnout pouze pojištění obecné odpovědnosti.

Zranění „náhodných kolemjdoucích“

Podnikatel odpovídá nejen za zranění svých zaměstnanců, ale i případných dalších osob, které pro něj pracují. Typicky lidí s živnostenským listem, kteří s ním spolupracují v rámci tzv. Švarc systému na základě smlouvy o dílo. Představte si třeba situaci, kdy zaměstnanci stavební firmy špatně smontují lešení, a to se zřítí na několik najatých „živnostníků“. Protože se nejedná o zaměstnance, zákonné pojištění se na takové úrazy nevztahuje.

Zranění může potkat i osoby, které s firmami nijak nespolupracují a byly jen ve špatnou chvíli na špatném místě. Pokud za toto místo odpovídá firma (například pád úlomků budovy nebo uklouznutí chodce na neuklizeném chodníku ve vlastnictví firmy), bez pojištění odpovědnosti musí zraněné náhodné kolemjdoucí odškodnit z vlastních peněz. Náhrady přitom mohou u nejtěžších úrazů dosahovat i několika desítek milionů korun.

Zranění při řízení firemních vozidel

Často se zapomíná, že zaměstnanci nemusejí řídit jenom firemní automobily, které jsou povinně pojištěny na odpovědnost za škodu z provozu (neboli povinné ručení). Toto pojištění sice kryje následky dopravních nehod na silnicích nebo v případě traktorů i na poli, ale na řadu dalších motorových vozidel se nevztahuje. Především na pracovní stroje, které běžně nejezdí po silnicích – například motorové vysokozdvižné vozky, nákladní auta přepravující materiály v rámci lomu nebo malé traktory používané pro sekání trávy. Pokud tato vozidla způsobí svou jízdou jakoukoli škodu nebo zranění, musí ji nahradit provozovatel vozidla, a bez pojištění obecné odpovědnosti opět z vlastní kapsy.    

K nehodě přitom může dojít nejen během jízdy, ale také během činností takového pracovního stroje. Příkladem je třeba bagr, který během prací omylem přeruší kabel přívodu elektřiny. Na takovou situaci se povinné ručení nevztahuje a nutnosti zaplacení odškodnění z vlastní kapsy se vyhnete jen díky pojištění obecné odpovědnosti.

Dobře si spočítejte limity pojištění

Aby pojištění odpovědnosti dobře plnilo svůj účel, musíte si především zvolit dostatečný limit plnění. Pojišťovna vám uhradí škodu pouze do této výše a cokoli nad tuto hranici budete muset zaplatit z vlastních prostředků. Pečlivě proto zhodnoťte reálně hrozící rizika, abyste vaši firmu ochránili opravdu spolehlivě. Rozdíl v pojistném není ani při zvolení vyššího limitu pojistného plnění tak výrazný, ale případné vyšší odškodnění z vlastních prostředků může vaši firmu přivést až k existenčním problémům.


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.