Investiční úvěr: jak ho získat a jaké má výhody a nevýhody?

Potřebujete na rozvoj své firmy získat víc peněz, než máte zrovna k dispozici? Jednou z možností je požádat o investiční úvěr. Přečtěte si, co tento typ půjčky obnáší a na co se musíte připravit během jejího čerpání.

9 minut čtení
Obrázek ke článku Investiční úvěr: jak ho získat a jaké má výhody a nevýhody?

Nedostatek finančních prostředků naštěstí nemusí automaticky znamenat krach firmy. Jako podnikatel máte hned několik možností, jak získat další peníze. Když si potřebujete opatřit finance na dlouhodobé aktivity vaší firmy, může pro vás být nejlepším řešením investiční úvěr. V tomto článku vám poradíme, k čemu ho můžete použít a co k jeho získání potřebujete. Kromě toho se také dozvíte, jaké má investiční úvěr výhody a nevýhody v porovnání s kapitálovým financováním, tedy získáváním prostředků od investorů (equity funding).

Co je investiční úvěr

Investiční úvěr je účelová půjčka, nejčastěji od banky. Využít ji mohou firmy, podnikatelé a právnické osoby na nákup, renovaci nebo obnovení takových firemních aktivit, které trvají dlouhodobě a nebudou v dohledném čase ukončeny. Investiční úvěr se obvykle používá na financování majetku firmy, nákup pozemků, kanceláří, provozoven, výrobních prostor, vybavení, dopravních prostředků, pořízení moderních technologií nebo třeba i na reklamní kampaně. Není ho ale možné využít na krátkodobé účely, třeba kvůli výpadku finančních příjmů firmy.

Splácení úvěru

Investiční úvěr může být z hlediska splatnosti krátkodobý (na 1 rok), střednědobý (do 5 let) i dlouhodobý (až 20 let). Nejčastěji se jeho splatnost pohybuje mezi 4 a 10 lety. Délka investičního úvěru by měla vždy odpovídat návratnosti investice, tedy času, za který se investice vrátí firmě v příjmech.

Za investiční úvěr musí podnikatel, stejně jako u jiných typů úvěrů, něčím ručit (zajistit ho) – pro případ, že by nebyl schopný splácet. Úvěr se obvykle zajišťuje předmětem investice. Pokud si tedy půjčíte na moderní stroje do výroby a nebudete schopni úvěr splácet, můžete o ně přijít. Používají se ale i kombinace dalších možností zajištění, například jiným movitým nebo nemovitým majetkem, pohledávkami nebo cennými papíry.

Splácení úvěru většinou bývá rovnoměrné, například jednou za čtvrtletí. Může se ale přizpůsobit individuální situaci vaší firmy. Pro někoho jsou výhodnější splátky nerovnoměrné, sezonní, progresivní (postupně narůstající), degresivní (postupně klesající), místo čtvrtletních roční nebo naopak měsíční. Za začátku obvykle věřitel (ten, komu firma dluží, nejčastěji banka) toleruje určitou dobu pro odklad splátek. Například do té doby, než firma rozjede výrobu a začne vydělávat, aby mohla pohodlně splácet.

Jak získat investiční úvěr?

Když se rozhodnete, že investiční půjčka je pro vaši firmu to pravé, musíte nejprve zamířit do banky a vyplnit žádost. Bance zároveň předkládáte několik dalších dokumentů, minimálně investiční záměr, u větších úvěrů pak ještě studii proveditelnosti a doložení bonity.

Investiční záměr může být klidně pouze jednoduchý dokument, kde stručně popíšete vaši firmu, na co a proč si chcete půjčit, a za jakých podmínek proběhne realizace vašeho obchodního záměru. Samozřejmě uvedete také výši částky, kterou potřebujete.

Studie proveditelnosti je analýza, která důkladně posuzuje projekt z technické, tržní, ekonomické a finanční stránky. Bere v potaz také dopady na životní prostředí, lidské zdroje a relevantní cílové skupiny. Analýza uvádí i případná rizika investice a návrh jejich řešení nebo omezení. Obvykle se používá při stavbách, rekonstrukcích, ale třeba i při plánování změn u výrobků. Často se také zaměřuje na porovnání několika strategií a výběr té nejvhodnější.

Bonita vyjadřuje důvěryhodnost vaší firmy na finančním trhu. Odvíjí se od aktuálního firemního hospodaření a vyjadřuje vaši schopnost splácet závazky nebo zhodnotit vkládaný kapitál. Banky neposuzují bonitu jen z dokumentů, které jim sami připravíte, ale také z dalších nezávislých zdrojů informací, například z registru dlužníků. Čím vyšší je bonita vaší firmy, tím lepší podmínky úvěru získáte.

Pokud žádá o investiční úvěr začínající firma, banka posuzuje i osobní kredit majitele firmy. Podívá se tedy na to, jestli jste v minulosti něco dlužili, jak se vám úvěr dařilo splácet a jaké jsou vaše obvyklé příjmy a výdaje. U firem, které mají složitější majetkovou strukturu nebo už existují delší dobu, si banka prověřuje další zdroje, například účetní knihy nebo firemní historii úvěrů. Před tím, než podáte žádost, se tedy ujistěte, že máte všechny obchodní záznamy úplné a uspořádané. Poté banka vaši žádost posoudí a rozhodne o jejím schválení, nebo zamítnutí.

Výhody a nevýhody investičních úvěrů

Než si zažádáte o investiční úvěr, důkladně zvažte jeho výhody a nevýhody, a srovnejte si jeho podmínky s dalšími možnostmi financování.

Výhody:

  • Pokud přijmete finance od investora, na oplátku mu obvykle dáváte podíl ve firmě a určité rozhodovací právo. Na rozdíl od toho poskytovatel investičního úvěru (banka) nemá žádnou kontrolu nad tím, jak řídíte svou firmu a pokud úvěr řádně splácíte, nic ve vaší firmě nevlastní.

  • Jakmile půjčku splatíte, váš vztah s věřitelem skončí, nic dalšího po vás nemůže chtít. To je důležité zejména proto, že po realizaci vašeho investičního záměru vaše firma nabývá na hodnotě. Je tedy velmi užitečné mít volné ruce při dalším rozhodování.

  • Úroky, které platíte bance, jsou ve většině případů daňově uznatelné jako obchodní výdaje.

Nevýhody:

  • K pravidelným výdajům se vám přidají splátky dluhu. To znamená, že musíte mít pravidelné příjmy, což u malých nebo začínajících firem není vůbec jisté. Počítejte zkrátka s tím, že během splácení úvěru budete mít k dispozici méně finančních prostředků.

  • Získání investiční půjčky může být především pro malé firmy obtížné, zvlášť v období hospodářského poklesu.

  • Pokud vaše firma nezvládne úvěr splácet, bude to mít negativní dopad na váš kredit, kvůli kterému vám už žádná banka nemusí znovu půjčit. V nejhorších případech můžete dojít až k bankrotu, ale i tak budete muset svůj závazek splatit.

Záleží pouze na vás, jestli se rozhodnete jít s vaší firmou cestou investičního úvěru nebo peněz od investora (kapitálové financování). Při rozhodování byste měli důkladně zvážit současnou a budoucí ziskovost firmy, nároky na její vlastnictví a kontrolu, a objektivně posoudit, jestli se k těmto způsobům financování můžete vůbec reálně dostat. Můžete také zvolit kombinaci obou způsobů financování.

Nedostatek finančních prostředků každopádně není pro žádnou firmu překážkou, která se nedá efektivně překonat. Majitel firmy se sice musí smířit s tím, že si bude muset peníze půjčit a někomu dlužit, ale na druhou stranu to může zvýšit jeho zodpovědnost a motivaci při dalším řízení firmy. A pokud stojíte před hrozbou ukončení dlouholetých obchodních plánů, je investiční úvěr určitě mnohem lepší řešení než zánik firmy.

Mohlo by vás zajímat: