Průzkum trhu: proč je pro firmu nezbytný?

Průzkum trhu je nejen užitečný, ale dokonce přímo nezbytný nástroj pro chod každé firmy. Přečtěte si, v čem vám pomůže a co se díky němu dozvíte.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Průzkum trhu: proč je pro firmu nezbytný?

Každá úspěšná podnikatelská dráha většinou začíná výborným nápadem, který obohacuje nebo vylepšuje daný obor. Samotný nápad však k úspěchu rozhodně nebude stačit. Než se vůbec dostanete ke spuštění služby nebo uvedení produktu na trh, čeká vás řada dílčích kroků, z nichž každý rozhoduje o budoucím úspěchu vašeho podnikání. Jedním z těch nejdůležitějších je průzkum trhu. V tomto článku se dozvíte, proč ho nesmíte podcenit a jak ho správně zpracovat.

Proč si vypracovat průzkum trhu?

Pro vstup nového podnikatele na trh, představení nového produktu nebo i provedení velkých změn v už zavedeném podnikání vždy potřebujete informace, které vám pomohou se správně rozhodnout. Bez informací o oboru vašeho podnikání v podstatě jen zkoušíte své štěstí – stejně tak byste si mohli třeba jen házet kostkou.

Díky kvalitnímu průzkumu trhu získáte důležité informace o situaci ve vašem oboru. Zjistíte, jestli je o váš nápad zájem mezi zákazníky a co je potřeba vylepšit. A to ještě před tím, než utratíte obrovské částky za vývoj nebo nákladné marketingové kampaně.

Pokud plánujete shánět investory, průzkum trhu je také jeden z nejzásadnějších faktorů, kterými je můžete přesvědčit. Přirozeně je totiž nejvíc zajímá, jaká je pravděpodobnost, že na investici do vaší firmy vydělají. Průzkum trhu vám poskytne data, na jejichž základě můžete vytvořit kvalitní a reálný byznys plán. Využijte co nejvíc dat z průzkumu trhu – tím snáze pak přesvědčíte investory nebo obchodní partnery, že vaše příprava je precizní a plány reálné.

Na průzkumu trhu budete stavět váš další postup. Kromě přípravy byznys plánu ho použijete i ke správnému nastavení cenotvorby a zvolíte díky němu vhodné marketingové nástroje.

Co průzkumem trhu zjistíte?

Díky průzkumu můžete získat odpovědi především na tyto otázky:

  • Existují mezery na trhu? Kde jsou?

  • O jaké produkty mají zákazníci největší zájem?

  • Co si potenciální zákazníci myslí o vašem produktu?

  • Co můžete na vašem produktu zlepšit?

  • Jaká cena za váš produkt je ideální?

  • Co nabízí vaše konkurence a jak se od vás liší?

Primární a sekundární výzkum

Výzkum trhu můžeme nejjednodušeji rozdělit na primární a sekundární. Primární výzkum je založený na práci v terénu a přímém kontaktu s potenciálními zákazníky. Sekundární výzkum naopak probíhá nepřímo a spočívá ve shromažďování a analyzování již dostupných dat.

I když byste to podle názvu asi nečekali, vždy začínejte sekundárním výzkumem. Poskytne vám obecnou představu o situaci na trhu, od které se můžete později „odrazit“. Využijte pro něj data z veřejně dostupných databází, včetně statistik Českého statistického úřadu nebo obchodního rejstříku, a stejně tak údaje z analytických nástrojů jako je Google Analytics. Proveďte také rešerši dostupné literatury, článků, online diskusí a dalších relevantních zdrojů. Hledejte inspiraci u konkurence, na jejich webových stránkách a sociálních sítích, a také u jiných firem, které působí na podobném trhu.

Když vyčerpáte sekundární zdroje dat, můžete začít sbírat primární data. Od potenciálních zákazníků, které jste si vydefinovali díky první fázi průzkumu, tak získáte užitečné a pro další plány nezbytné informace.

Kvantitativní a kvalitativní výzkum

Primární výzkumy se rozdělují na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní průzkumy se zaměřují na co největší množství informací. Jejich cílem je získat jednoznačné odpovědi, rozhodnout mezi několika pevně danými možnostmi a vytvořit z odpovědí průměr. Nejběžnější kvantitativní metodu průzkumu představuje dotazník.

Cílem kvalitativního výzkumu je naopak co největší porozumění problematice do hloubky a nalezení odpovědí na otázky „Jak?“ a „Proč?“. Nejpoužívanějšími kvalitativními metodami průzkumu jsou individuální rozhovory a skupinové rozhovory (tzv. focus groups).

Tip: Nejlepších výsledků při průzkumu trhu dosáhnete, když zvolíte vhodnou kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod. Můžete začít kvalitativním výzkumem, kde získáte zajímavé podněty a ty si následně ověříte kvantitativní metodou. Pokud ale nemáte dostatek času nebo dostatečný rozpočet, zaměřte se více na kvantitativní metody, zvolte například jednoduchý online dotazník.

Vyhodnocování průzkumu

Data, která získáte z průzkumu, by měla reálně ovlivnit vaše byznysová rozhodnutí. Z kvalitně provedeného průzkumu získáte bohaté podklady, na jejichž základě zvládnete lépe určit chod a vývoj vaší firmy, dělat efektivnější rozhodnutí a vytvářet účinnější obchodní strategii.

Pokud nemáte s průzkumem trhu žádné zkušenosti a nechcete se do něj pouštět sami, můžete ho nechat na odbornících, kteří za vás zvolí ty nejlepší metody sběru dat a pomůžou vám i se samotným získáním dat a zpracováním výsledků. Na trhu funguje řada agentur, které se průzkumům trhu věnují už desítky let.

Jestliže na služby specializovaných agentur nemáte peníze, rozhodně kvůli tomu průzkum trhu neodkládejte „na neurčito“. I jednoduchý online dotazník, který zvládnete připravit a rozeslat sami, vám může poskytnout cennou zpětnou vazbu a ovlivnit úspěch vašich dalších byznysových rozhodnutí.

Mohlo by vás zajímat: