Firmy musí myslet na udržitelné hospodaření

Lidé mají často mylnou představu, že příroda se o sebe vždy dokáže postarat. Jenže bez pomoci člověka to příroda při současném nastavení už sama jen těžko zvládne. Odborníci po celém světě proto spoléhají na principy udržitelného hospodaření. V tomto článku objasníme, co se za pojmem udržitelného hospodaření skrývá.

5 minut čtení
Obrázek ke článku Firmy musí myslet na udržitelné hospodaření

Udržitelné hospodaření rychle nabírá na popularitě po celém světě a společnost celkově začíná vnímat důležitost jeho principů. Z důrazu na udržitelnost se dokonce v poslední době stala konkurenční výhoda, která umí přitáhnout zákazníky. V Česku je sice nástup udržitelného hospodaření trochu pomalejší, ale přesto se objevuje stále více. Pro firmy prosazující udržitelné hospodaření není podstatný jen co nejvyšší zisk, ale také ohleduplnost k životnímu prostředí. V tomto článku se zaměříme na důvody, proč je udržitelný způsob hospodaření důležitý.

Problémy moderního hospodaření

Principy nepostradatelnosti udržitelného hospodaření si můžeme dobře ukázat třeba na zemědělském oboru. Moderní zemědělství se ve vyspělých zemích skokově rozšířilo v druhé polovině minulého století. Tradiční „ruční“ výrobu rychle vystřídaly technologie, jejichž cílem bylo získat co největší produkci. To se pěstitelům a chovatelům podařilo, ale takový způsob hospodaření může mít velmi negativní důsledky pro přírodu.

Typickým příkladem nevhodného hospodaření je plošné pěstování jednoho druhu plodiny neboli monokultury. V České republice se donedávna prosazovaly především monokultury řepky a kukuřice na polích, nebo smrků v lesích.

Z krátkodobého hlediska je takové opakované pěstování rostlin užitečné, protože umožňuje získat velké množství produkce. Je tím pádem zajímavé také ekonomicky. Z dlouhodobého pohledu ale krajině může škodit, protože zhoršuje úrodnost půdy, může vést k její erozi a snížit odolnost plodin proti nemocem.

Problémem je také nedostatečné hnojení organickými hnojivy a nadužívání nebo nevhodné kombinace pesticidů. Ty mohou být škodlivé pro zdraví zvířat a lidí, kteří s nimi přichází do styku, ať už přímo nebo prostřednictvím kontaminované vody. Používání nadměrného množství pesticidů může znamenat zvýšenou zátěž pro půdu a rovněž toto se v poslední době hodně řeší i ze strany EU. Proto také dochází v poslední době k omezování nebo i zákazu některých pesticidů nebo účinných látek, avšak toto omezení musí být uvážlivé.

Zemědělství je navíc zdrojem velkého podílu produkovaných emisí, tedy látek, které znečišťují ovzduší planety. Podobné případy snadno najdeme prakticky ve všech odvětvích průmyslu. Jaké je tedy řešení? Přechod na udržitelný způsob hospodaření.

Co je to udržitelné hospodaření?

Snahy o rozvoj udržitelného hospodaření a podnikání sílí už od začátku nového tisíciletí. Udržitelné hospodaření musí být nejen ekologické, ale také sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné. Udržitelné zemědělství nevyčerpává půdu ani neochuzuje lidi. Hlavním smyslem každého udržitelného rozvoje obecně je, aby zdroje využívané v současnosti mohly sloužit nejen dnešním, ale i budoucím generacím.

K velkým současným trendům patří agroekologické postupy v zemědělství. Tyto metody se zaměřují na vzájemné působení mezi rostlinami, zvířaty, půdou, lidmi a životním prostředím. Zahrnují například pěstování různých druhů rostlin na jednom místě, dlouhá období střídání plodin, stálé pokrytí půdy, kombinace pěstování smíšených kultur a chovu a podobně.

Jednou z hlavních součástí udržitelného hospodaření je takzvaná integrovaná ochrana a produkce plodin. Představuje všestranný přístup k pěstování. Klade důraz na využívání co nejvíce přirozených způsobů, jak udržet škůdce pod kontrolou. Zahrnuje všechny přijatelné ekonomické, ekologické a toxikologické metody a jejím hlavním cílem je ochránit životní prostředí a zdraví člověka.

Stejně jako zemědělci se i jiná odvětví v malém a středně velkém podnikání snaží používat metody, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Na zlepšení v této oblasti dlouhodobě tlačí i Evropská unie, která se snaží o posun evropské ekonomiky směrem k větší míře ekologie a soběstačnosti.

Nejen v zemědělství, ale i v jakémkoli jiném oboru podnikání, by firmy měly neustále optimalizovat provozní procesy. Díky pečlivě promyšleným a provázaným procesům můžou firmy projezdit méně kilometrů, spotřebovat méně energie a paliv, produkovat menší množství odpadů atd.

Podpora udržitelného podnikání

Podnikatelé a firmy postupně přicházejí na stále chytřejší a ekologičtější způsoby fungování. Udržitelnost totiž představuje velkou příležitost k růstu a pojistku dlouhodobého úspěchu firem. Řada vědeckých výzkumů potvrzuje pozitivní vztah mezi udržitelným chováním podnikatelů a jejich dobrými finančními výsledky.

Generali Česká pojišťovna dlouhodobě podporuje firmy, které pracují v souladu s udržitelnými principy. Letošní novinkou je soutěž EnterPRIZE, která oceňuje malé a střední firmy, které se chovají udržitelně.

Prostřednictvím této aktivity se Generali Česká pojišťovna snaží přispět k rozšíření povědomí o ekologicky udržitelném podnikání v České republice. Soutěžící firmy mohou vyhrát finanční odměnu, ale také se účinně zviditelnit a sdílet své nápady nebo zavedené postupy, které mohou být inspirací pro další podnikatele. Prvního ročníku EnterPRIZE se letos zúčastnilo přes třicet firem a aktuálně se už připravuje druhý ročník.

Tip: Přečtěte si, jak s udržitelným podnikáním začít a na co si dát pozor.

Pojištění zemědělců od Generali České pojišťovny

Zemědělství v tomto článku posloužilo jako dobrý příklad pro ukázku dlouhodobého plánování udržitelného hospodaření. Zemědělce ovšem v rámci samostatné kategorie pojistek podporují i pojišťovny. Generali Česká pojišťovna nabízí širokou nabídku různorodého pojištění, které si zemědělské firmy mohou dále v mnoha ohledech přizpůsobit. Vlastní pojištění je určeno pro pěstitele plodin i pro chovatele zvířat.

Zemědělce mohou oproti jiným oborům podnikání postihnout širší rizika – od nepříznivého počasí, přes nákazy v chovu zvířat, až po poškození specializovaných strojů. Pojištění je tedy pro ně naprosto nezbytnou součástí provozu. Kvalitní pojištění ovšem zajistí každé firmě, že se její hospodaření nedostane do finančních problémů ani po nenadálých pohromách.