• O SME EnterPRIZE
 • Přihlásit se
 • Udržitelné podnikání
 • Odborná porota

Podnikání s ohledem na životní prostředí

Generali Česká pojišťovna pořádá soutěž SME EnterPRIZE určenou startupům, živnostníkům, mikro, malým a středním podnikům (tzv. SME), které v Česku podnikají udržitelným způsobem. Soutěž navazuje na úspěšný formát, který již několik let funguje v 10 zemích Evropy.

Cílem soutěže SME EnterPRIZE je ocenit ty firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a jejichž podnikání má pozitivní dopad na oblast životního prostředí. Probíhající klimatická změna je nepopiratelným faktem, ze kterého pramení celá řada rizik. Jsou to přitom právě pojišťovny, které pomáhají podnikatelům a firmám unést jejich následky. Zapojení Generali České pojišťovny tak představuje další relevantní formu pomoci.

Logo SME EnterPRIZE

Jak si představit příspěvek podniků k udržitelnému podnikání?

Může jít například o inovativní technologie pro snížení spotřeby energie či vody, prosazování využívání obnovitelných zdrojů, šíření principů cirkulární ekonomiky, ekologicky šetrné výrobní nebo obalové postupy, inovativní přístupy, využívání chytrých technologií atd. Důležitý je reálný přínos pro životní prostředí.

Soutěžící mají možnost získat (mimo jiné) tyto finanční výhry:


 • 1. místo: 150 000 Kč (a možnost postupu do finále soutěže v Bruselu)
 • 2. místo: 100 000 Kč (a možnost postupu do finále soutěže v Bruselu)
 • 3. místo: 70 000 Kč (a možnost postupu do finále soutěže v Bruselu)
 • 4.–10. místo: 10 000 Kč

 • 1. místo v kategorii startupů: 70 000 Kč
 • Cena studentů v kategorii startupů: 30 000 Kč

Kromě toho bude jedna z prvních tří společností kategorie SME reprezentovat české udržitelné podnikání na celoevropském finále soutěže, které proběhne na podzim v belgickém Bruselu. O její účasti rozhodne mezinárodní porota soutěže.

Kdo se může zúčastnit

Soutěže SME EnterPRIZE se může zúčastnit kdokoliv, kdo podniká v České republice a spadá do kategorie SME, tedy mikro, malých či středních podniků anebo do kategorie startupů.

Konkrétními kritérii pro účast v soutěži jsou:

 • počet stálých zaměstnanců do 250 lidí,
 • činnost firmy (služby, procesy, technologie, inovace, produkty atd.) podporuje udržitelné podnikání a má pozitivní přímý či nepřímý dopad na životní prostředí.

Pro více detailů se seznamte s Pravidly soutěže nebo se zeptejte svého správce pojištění u Generali České pojišťovny.

Příklady z praxe

Cirkulární hospodářství

Módní značka/textilní firma, která spolupracuje s partnery, kteří s přebytečnými nebo zbytkovými textiliemi nakládají z pohledu jejich dalšího využití (cirkulární hospodářství).

Společnost vyrábějící či využívající senzory IoT

Společnost vyrábějící či využívající senzory IoT, používané v zemědělství, k optimalizaci zavlažování a tlumení chorob (snížení používání pesticidů).

Nástroj pro měření uhlíkové stopy firem

Společnost, která vytvořila nástroj pro měření uhlíkové stopy firem a pomáhá společnostem vyrovnat jejich emise.

Startup

Startup, který pracuje na novém inovativním řešení pro úspory energií v domácnostech či firmách.

Rodinná farma

Rodinná farma, hospodařící v režimu ekologického zemědělství, která zároveň intenzivně řeší animal welfare.

„Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem české ekonomiky. Podporou transformace k jejich udržitelnému fungování je chceme motivovat. Tím spíše, že jasně existuje pozitivní vztah mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích.“

Karel Bláha

ředitel pro korporátní a průmyslové pojištění a člen představenstva
Generali České pojišťovny

Přihlásit se

Chcete se přihlásit do dalšího ročníku soutěže? Zde se dozvíte více informací: Jak soutěž probíhá, Kritéria pro posouzení přihlášek, Harmonogram ročníku 2024, Přihlašovací formulář a Kontakt.

Přihlášení do národního kola soutěže bylo ukončeno.

Jak soutěž probíhá

Kategorie SME

Hlavní kategorie soutěže SME EnterPRIZE pro oblast SME probíhá ve třech národních kolech.

V úvodních dvou kolech odborná porota vybere firmy s největším potenciálem na vítězství.

Kritéria, kterými se porota při posuzování přihlášek řídí, jsou zejména:

 • Reálný přínos pro životní prostředí – Do jaké míry má přihlašovaná aktivita hmatatelný pozitivní přínos pro životní prostředí?
 • Ekonomická udržitelnost – Je přihlašovaná aktivita ekonomicky udržitelná ve střednědobém a dlouhodobém horizontu?
 • Pozitivní dopad v oblasti cílů udržitelného rozvoje OSN – Přispívá přihlašovaná aktivita k dosažení agendy OSN pro udržitelný rozvoj?
 • Transformační potenciál – Do jaké míry je přihlašovaná aktivita schopna přinést inovace do současného stavu techniky a přispět k pozitivní změně?
 • Rozšiřitelnost – Je přihlašovaná aktivita rozšiřitelná nebo jde o neopakovatelnou uzavřenou aktivitu?

TOP 10 firem zamíří přimo do velkého finále.

Ve finálovém kole pak zástupce firmy během krátké online prezentace představí porotě svoje podnikání anebo svůj přihlášený udržitelný projekt a vysvětlí, proč právě on by měl získat hlavní cenu. Současně bude odpovídat na doplňující otázky porotců.
Na základě těchto rozhovorů a zvážení všech okolností porota rozhodne o konečném pořadí. To bude s časovým odstupem vyhlášeno během slavnostního ceremoniálu.

Do mezinárodního finále nominujeme 3 nejlepší firmy z českého kola. O tom, která z nich se zúčastní finále v Bruselu, rozhodne mezinárodní porota. O tom, kdy se finále uskuteční, budeme informovat v průběhu roku 2024.Kategorie startupů

Kategorie startupů probíhá ve dvou kolech.

V úvodním kole odborná porota z přihlášek vybere pětici startupů s největším potenciálem na vítězství.

Ve finálovém kole pak zástupce startupu během krátké online prezentace představí porotě svoje podnikání anebo svůj přihlášený udržitelný projekt a vysvětlí, proč právě on by měl získat cenu. Současně bude odpovídat na doplňující otázky porotců.
Na základě těchto rozhovorů a zvážení všech okolností porota rozhodne o vítězi, který bude vyhlášen během slavnostního ceremoniálu.

Harmonogram ročníku 2024

 • 5. února start 4. ročníku SME EnterPRIZE a možnost přihlásit se
 • 9. dubna 23:59 h ukončení podání přihlášek
 • 1. polovina června velké finále a vyhlášení výsledků
 • jaro 2025 mezinárodní finále SME EnterPRIZE v Bruselu

Přihlašovací formulář

Přihlášení pro rok 2024 bylo ukončeno.

Kontakt

Pro více informací můžete napsat na e‑mail SMEEnterPRIZE@generaliceska.cz

Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem nejen ekonomiky České republiky, ale celé Evropy. Podporou v transformaci k jejich udržitelnému fungování a podnikání zajistíme lepší budoucnost jak jim, tak i každému z nás. Toto je také prioritou Evropské komise, která se snaží o transformaci evropské ekonomiky směrem k ekonomice více inkluzivní a ekologické.

Udržitelnost představuje obrovskou příležitost růstu pro malé a střední podniky: výzkumy ukazují pozitivní vztah mezi udržitelným chováním malých a středních podniků a jejich finanční výkonností. Přijetí udržitelnějších obchodních modelů jim pomáhá dosáhnout dlouhodobého úspěchu a pomáhá jim i k rychlejšímu zotavení v době krize.

Skupina Generali v roce 2023 již třetím rokem podpořila Bocconi School of Management v tvorbě dokumentu „White paper“ - analýzy udržitelnosti v podnikání malých a středních podniků, která shrnuje související trendy, překážky a přínosy. Zároveň poskytuje firmám praktická doporučení. Jeho cílem je přispívat k pokroku udržitelných postupů a politik v Evropské Unii. Celé dokumenty za roky 2021–2023 naleznete ZDE.

Malé a střední podniky (SME) přispívají zásadním způsobem k hospodářskému růstu země, sociální stabilitě a inovacím.

 
99 %

podniků v Evropě tvoří právě ty z kategorie SME

 
2/3

všech zaměstnanců soukromého sektoru pracuje v SME

 
56 %

veškeré přidané hodnoty v Evropě vytváří právě SME sektor

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) ANNUAL REPORT ON EUROPEAN SMEs 2018/2019 Research & Development and Innovation by SMEs November 2019 on Eurostat’s Structural Business Statistics (SBS) data

Skupina Generali

Skupina Generali, jejíž součástí je i Generali Česká pojišťovna, dlouhodobě usiluje o podporu kultury udržitelnosti mezi malými a středními podniky v Evropě. I to je důvodem pro existenci soutěže SME EnterPRIZE, s jehož pomocí v České republice podporujeme, propagujeme a rozšiřujeme povědomí o ekologickém a udržitelném podnikání v oblasti SME.

Díky SME EnterPRIZE chce Generali Česká pojišťovna těmto společnostem dát hlas. Ocenit je a také zviditelnit. A co víc - umožnit jim sdílet jejich inovace a osvědčené postupy tak, aby mohly být inspirací pro ostatní podnikatele.

Pro samotnou skupinu Generali představuje udržitelnost zásadní a silné téma. Zároveň je výrazným příspěvkem v naplňování strategie být životním partnerem pro své klienty.
Udržitelnost proto skupina Generali zapojuje do každodenního života, a přispívá tak ochraně životního prostředí i pro budoucí generace.

Logo EnterPRIZE SME

Soutěž SME EnterPRIZE v Evropě

Podívejte se na mezinárodní stránky soutěže SME EnterPRIZE a zjistěte, jak probíhal její třetí ročník a jak pestrá soutěž dokáže být napříč Evropou.

Ročníky soutěže

Zde najdete vítěze a finalisty soutěže. Prozkoumejte jednotlivé ročníky soutěže: 2024 | 2023 | 2022 | 2021.

Ročník 2024

Generali Česká pojišťovna 3. června 2024 slavnostně vyhlásila výsledky 4. ročníku soutěže SME EnterPRIZE.

Do čtvrtého ročníku se přihlásilo téměř devadesát firem a startupů z celé České republiky. Ti se snažili přesvědčit odbornou porotu soutěže svou udržitelnou obchodní strategií, inovacemi a udržitelným podnikáním.

Malé a střední podniky

Ze dvou předkol postoupila do finále desítka společností, z nichž porota po pohovorech vybrala následující vítěze:

 • 1. místo: Green Future.cz, a.s.
 • 2. místo: Refork SE
 • 3. místo: Ameba Production, s.r.o.

Podnik Green Future se zaměřuje na budování a provoz unikátní technologie termochemické recyklace plastů. Ta umožňuje zpracování a znovuvyužití recyklovatelných plastů za ekologicky a současně ekonomicky výhodného provozu. Plastový odpad přeměňuje na tzv. zelenou ropu, ze které opět vyrábí plasty. Výsledným produktem výroby jsou i energeticky využitelné plyny. Celá technologie funguje bez emisí, je nehlučná a nemá negativní dopady na okolí svého provozu. Green Future

Refork SE se zabývá patentovanou technologií MTI pro výrobu jednorázových příborů a nápojových brček ze 100 % biobased materiálu, bez chemické modifikace, neobsahující stopy fosilních zdrojů a bez mikro plastů. Jejich výrobky mají 100 % přírodní složení, jsou biodegradabilní a neobsahují mikro plasty. Materiál se v přirozených podmínkách rozpadne do 40 týdnů, což přispívá k ochraně životního prostředí a snižuje zátěž plastovým odpadem. Refork SE

Společnost Ameba Production pořádá již mnoho let jeden z největších festivalů v České republice – Rock for People. Ten se u nás řadí mezi průkopníky v oblasti udržitelných festivalů. Aktivně snižuje uhlíkovou stopu, navyšuje podíl bio, bezmasé i rostlinné stravy, předchází vzniku odpadu, podporuje sdílenou a hromadnou dopravu, šetří vodou a pečuje o biodiverzitu. Kromě toho zavádí do praxe principy cirkulární ekonomiky a edukuje své návštěvníky a návštěvnice o udržitelnosti. Ameba Production

Na sdíleném 4.–10. místě se pak (v abecedním pořadí) umístily tyto společnosti:

 • Cementum,
 • Greenwool.cz,
 • CITY COMMUTERS,
 • Ledasco,
 • Plastic guys,
 • Rekáva,
 • Zero Waste Solutions - REkrabička a REkelímek.

Startupy

V minulém roce se soutěž otevřela i startupům. Tato oblast vznikla pod záštitou agentury CzechInvest. Do soutěže se přihlásila desítka startupů s různorodými udržitelnými projekty. Z nich odborná porota zvolila pětici nejlepších a následně vybrala vítěze této kategorie.

 • 1. místo Biouhlírna, s.r.o.

Startup z jižní Moravy Biouhlírna zkoumá, vyrábí a prodává biouhel z odpadní dřevní hmoty. Biouhel je materiál z odpadu, který zlepšuje půdu, zadržuje vodu i živiny, odbourává toxické látky a dá se použít do betonu, polymerů nebo vláken. Navíc odbourává uhlík, má tedy negativní emise. V Biouhlírně jej vyrábí pomocí unikátní britské technologie pyrolýzy. Biouhlírna

Cena studentů v kategorii startup

Novinkou letošního ročníku byla tzv. cena studentů. Každý student a studentka vysoké školy v České republice měl možnost hlasovat pro svého favorita. Vítězem zvolili hned dva podniky – IONT tech a Nextdrop.

IONT tech vyvíjí a vyrábí nabíjecí stanice pro elektromobily, elektrokola a elektrokoloběžky. Jejich použité materiály jsou maximálně cirkulární (nerezová ocel, sklo, hliník), ostatní jsou voleny s důrazem na recyklovatelnost. Samotná konstrukce zařízení je postavena na modulární architektuře elektroniky vložené do těla s téměř neomezenou životností.

Startup Nextdrop pomáhá chránit objekty před vytopením a snižovat spotřebu vody. Pomocí inovativní technologie přispívá k úspornému, bezpečnému a udržitelnému nakládání s vodou. Pomocí algoritmů pro analýzu dat okamžitě rozpozná nahodilou havárii nebo dlouhodobý mírný únik a automaticky na daný stav dokáže reagovat. Cena studentů

Dalšími společnostmi, které se dostaly mezi top 5 startupů, byly:

 • BLACK FOOD MARKET,
 • Let's Earth.

Ročník 2023

Generali Česká pojišťovna 8. června 2023 slavnostně vyhlásila výsledky 3. ročníku soutěže SME EnterPRIZE.

Do třetího ročníku se přihlásila téměř stovka podniků a startupů z celého Česka. Jejich cílem bylo zaujmout odbornou porotu svou udržitelnou obchodní strategií, inovacemi a udržitelným podnikáním.

Malé a střední podniky

Ze dvou předkol, postoupila do finále desítka společností, z nichž porota po osobních rozhovorech vybrala následující finálové pořadí:

 • 1. místo: Sonnentor
 • 2. místo: Biopekárna Zemanka
 • 3. místo: Progres Ekotech

Jihomoravská firma Sonnentor se zabývá ekologickým zpracováním bylin do čajů, koření a jiných pochutin. Na českém trhu působí přes 30 let a řídí se jednotlivými pilíři, jako jsou udržitelnost, férovost, inovace a další. Pracují s ohledem na životní prostředí, zaměstnávají znevýhodněné lidi, zakládají si na lokálních surovinách a transparentním podnikání. Dokonce i jejich budovy jsou přizpůsobeny enviromentálním požadavkům. Sonnentor

Biopekárna Zemanka působí na českém trhu s potravinami již 17 let. V současné době vyváží své produkty do deseti zahraničních zemí. Vyrábí chutné a kvalitní sušenky a oplatky z bio potravin, ale i z bio odpadu. Zabývá se cirkulárním potravinářství, které funguje na principu zpracování bio odpadu, který je v potravinářství stále velice nedoceněný. Přitom mnohdy obsahuje velké množství živin a vitamínů. Jedná se například o využití pivovarského mláta, zeleninových a ovocných výlisků nebo kávové sedliny od řady velkých podniků. Biopekárna Zemanka

Progres Ekotech je rodinný podnik ze severní Moravy. Je jedinečný svou unikátní patentově chráněnou technologií. Zpracovává hutní a slévárenské odpady, ze kterých vyrábí brikety, které vrací cenné vstupní suroviny zpět do výroby. Díky tomuto systému nekončí odpad na skládce. Tím naplňuje ideu cirkulárního hospodaření. Celý tento proces je výrazně méně energeticky náročný než jiné alternativy na zpracování dostupné na trhu. Progres Ekotech

Na sdíleném 4.–10. místě se pak (v abecedním pořadí) umístily tyto společnosti:

 • Bamboolik,
 • Cambodian – projekt .pepper..field,
 • CERVUS,
 • HERUFEK,
 • rPET InWaste,
 • Selekta Pacov,
 • Výzkumný Technologický Institut.

Startupy

Letošní ročník byl obohacen vůbec poprvé o novou kategorii startupů. Tato oblast vznikla pod záštitou agentury CzechInvest.

Do soutěže se přihlásily desítky startupů s rozmanitými udržitelnými projekty, z nich TOP 5 postoupilo do finále. Následně odborná porota vybrala vítěze kategorie:

 • 1. místo: myco

Startup myco zkoumá, vyrábí a vyvíjí přírodní materiál z podhoubí a odpadů ze zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu. Materiál vyrobený z mycelia je inovativní a do budoucna má velký potenciál ve stavebnictví. Uplatnění materiálů z podhoubí je široké, dokážou například nahradit polystyren jako výplňový materiál. myco

Mezi TOP 5 startupů (v abecedním pořadí) se dostaly, kromě vítěze, následující:

 • ARBO Technologies,
 • Grig Distribuce,
 • iEcoHaus CZ,
 • V pytli s.r.o., s projektem „vo.bal“.

Ročník 2022

Generali Česká pojišťovna 14. června 2022 oficiálně vyhlásila výsledky 2. ročníku soutěže SME EnterPRIZE, a to v netradičních prostorách Václavák 22 v Praze.

Druhého ročníku se zúčastnilo téměř devadesát firem, které se přihlásily se svými udržitelnými obchodními modely nebo projekty. Konkurence byla opravdu ostrá.

Ze dvou kol, kdy porota vybírala nejdříve TOP 15 a následně TOP 10 firem postoupila do finále desítka společností, z nichž odborná porota – sestavená z odborníků, akademiků i zástupců pojišťovny – sestavila konečné pořadí:

 • 1. místo: IN-EKO Team
 • 2. místo: Sady sv. Prokopa
 • 3. místo: CYRKL Zdrojová platforma

Společnost IN-EKO Team se už od poloviny devadesátých let zaměřuje na výrobu vodohospodářských zařízení z nerezavějící oceli, která jsou určena k čištění a filtraci odpadních vod. Nabízí řešení k úpravě odpadních vod k dosažení co nejvyšší kvality vody u každého typu aplikace, která ji umožní vrátit do přírody. Celé portfolio produktů společnosti IN-EKO TEAM je zaměřeno především na primární a terciární mikrofiltraci pomocí mechanického čištění a odstraňování nečistot z odpadních vod. Všechna zařízení jsou výsledkem vlastní vědecké a výzkumné činnosti a vlastní výroby. Firma spolupracuje na vývoji se startupy a řadou univerzit. Veškeré poznatky a zkušenosti z oboru filtrace vody společnost využívá k dalšímu vývoji efektivních inovačních zařízení. Jednotlivá řešení mohou být vyráběna na míru a pro konkrétní potřebu zákazníka. Všechna nabízená zařízení jsou vlastní výroby. IN-EKO Team

Sady sv. Prokopa se zaměřují na ekologické zemědělství – fungující sociální biosad se stabilním odbytem. Sad je doplněn zpracovnou, což zajišťuje práci i mimo klasickou zemědělskou sezonu. Zaměstnávají osoby se znevýhodněním. Celý projekt spojuje ekologické zemědělství praktikované v jablečném sadu, prvky sociálního podniku a edukaci spotřebitelů i zemědělců. Sady sv. Prokopa jsou revitalizované historické jablečné sady, kde se velmi uvážlivě propojují nejlepší tradice našich předků a moderní poznatky a technologie, odpovědný přístup k přírodě i lidem. Hospodaří s důrazem na zachování a rozšíření biodiverzity a v následném procesu zpracování a nabídky produktů aplikují ohleduplné a udržitelné postupy. V sadu jsou prováděna opatření na podporu přirozených antagonistů škůdců, získali biocertifikaci, zdokonalili skladové hospodářství pro minimalizaci ztrát, zbavili se většiny plastových obalů a začali využívat znovupoužitelné a lépe recyklovatelné materiály.

Naučili zákazníky vracet obaly k dalšímu použití. V Sadu zaměstnali také osoby se znevýhodněním. S ohledem na sezonnost prací přidali zpracovnu, aby mohli lidem nabídnout stabilní zaměstnání po celý rok. Pro podporu odbytu s dalšími sociálními/bio podniky založili odbytové družstvo. Otevřeli prodejnu a zaměřili se na odbyt s co nejkratší cestou od producenta ke spotřebiteli a nízkou uhlíkovou stopou. Odpad ze sadů kompostují a vrací zpět. Sady sv. Prokopa

Cyrkl Zdrojová platforma je odpadové tržiště umožňující propojení vhodných obchodních partnerů pomocí nejmodernějších digitálních technologií a strojového učení. V současné době jde o největší recyklační platformu pro obchodování s průmyslovým odpadem a recykláty v Evropě. Odpad se díky ní stává cenným a obchodovatelným zdrojem. Díky tomuto řešení se podařilo ušetřit již miliony tun materiálu, který by jinak z velké části končil na suboptimálních místech – často ve spalovnách nebo na skládkách. Platforma disponuje vlastním unikátním matchmaking algoritmem založeným na AI/machine learning. Propojování obchodních partnerů, původců odpadu a recyklátorů tedy probíhá automaticky za pomoci nejmodernějších technologií, strojového učení a datové analýzy. Cyrkl neustále pracuje na technologickém vývoji a inovacích všech interních i externích systémů. Recyklační platforma Cyrkl se liší od ostatních řešení na trhu svým rozsahem a zejména komplexností, kdy nabízí řešení pro všechny druhy materiálů. V rámci poradenských činností tým odpadových expertů rovněž zpracovává cirkulární odpadové skeny přinášející firmám finanční úspory i redukci CO2. Cyrkl Zdrojová platforma

Na sdíleném 4.-10. místě se pak (v abecedním pořadí) umístily společnosti:

 • Agdata,
 • Energy financial group,
 • K A M A,
 • Lavandia,
 • Opravárna,
 • Recycling J&F,
 • Zemědělská akciová společnost Mžany.

Ročník 2021

Generali Česká pojišťovna 17. června 2021 oficiálně vyhlásila výsledky 1. ročníku soutěže SME EnterPRIZE.

Zúčastnily se ho přes tři desítky firem, které se přihlásily se svými udržitelnými obchodními modely nebo projekty.

Ze dvou kol postoupila do finále desítka společností, z nichž odborná porota – sestavená z odborníků, akademiků i zástupců pojišťovny – určila konečné pořadí:

 • 1. místo: CleverFarm
 • 2. místo: Stabilplastik
 • 3. místo: Javorník - CZ (ekofarma Javorník)

CleverFarm vyvíjí chytrá řešení pro zemědělce. Mezi ně patří jak senzory na bázi internetu věcí, tak i nástroje pro precizní zemědělství. Chytrá řešení dokáží zemědělcům šetřit vodu a hnojiva, což je ekonomicky efektivní a zároveň i přínosné pro půdu a planetu.

„Vítězství je pro nás a celý náš tým velkým úspěchem a potvrzením toho, že cesta, na kterou jsme se vydali, je správná. Bude ještě dlouhá a v podstatě nikdy neskončí, ale baví nás po ní jít. Myslím, že všech 10 účastníků finálového kola mělo velmi zajímavý profil a jsme poctěni, že se nám podařilo zvítězit,“ komentoval úspěch Vojtěch Malina, výkonný ředitel CleverFarm.
CleverFarm

Stabilplastik vyrábí ze zbytkových směsných plastových odpadů přepravní palety. Plastové palety se 100% obsahem recyklátu mají několik výhod oproti těm dřevěným – jsou pouze z druhotných surovin, déle vydrží a zároveň se do nich dají instalovat chytrá řešení – například trackery, které pomáhají se sledováním zásilky a optimalizací její cesty. Toto udržitelné řešení tak nejen pomáhá se znovuvyužitím plastového odpadu, ale zároveň snižuje uhlíkovou stopu.

„V tak pěkné umístění jsme nedoufali a je to pro nás velkým oceněním a určitou satisfakcí za více jak dvě dekády, po které naše společnost prosazuje udržitelné hospodaření. Velice si druhého místa vážíme a jsme moc rádi, že v ČR je takový nárůst společností zabývajících se udržitelným hospodařením,“ říká Patrik Luxemburk, obchodní ředitel Stabilplastiku.
Stabilplastik

Ekofarma Javorník v podhorské oblasti CHKO Bílé Karpaty na hranicích se Slovenskem od roku 1996 hospodaří v systému ekologického zemědělství s šetrným přístupem k půdě a nadstandardními podmínkami pro ustájení a zacházení se zvířaty.

„Fakt, že jsme byli vybraní, je pro nás poctou – pro všechny ty, kteří tady pracovali nebo pracují. Takže samozřejmě takové ocenění dosavadní práce velmi potěší,“ říká k umístění Josef Tománek, ředitel ekofarmy Javorník.
Ekofarma Javorník

Na sdíleném 4.-10. místě se pak (v abecedním pořadí) umístily společnosti:

 • CARTHAMUS,
 • DIMATEX CS,
 • Farma Kožichovice,
 • JRK Česká republika,
 • Plastic One,
 • Vinné sklepy Kutná Hora,
 • Zemědělské družstvo Všestary.

Sestřih videa z online vyhlášení výsledků soutěže SME EnterPRIZE moderoval Jan Kovařík. Kvůli epidemické situaci se odehrálo kompletně online z televizního studia Generali České pojišťovny.

Odborná porota

O výsledcích soutěže SME EnterPRIZE rozhoduje odborná porota, která je složená z nezávislých odborníků z neziskových organizací, akademické sféry, státní správy a dalších znalců z oblasti životního prostředí, udržitelnosti a pojišťovnictví. Odborným garantem soutěže je Nadace Veronica.

Porotci pro kategorii „SME EnterPRIZE 2024" (v abecedním pořadí)

Nina Bočková
Nina Bočková na začátku své profesní dráhy působila v oblasti Sales v korporátní sféře. Další kariéru spojila s rodinným podnikáním v oblasti spotřebního průmyslu a služeb. Po získání doktorátu v oboru Ekonomika podniku působí jako odborná asistentka na Katedře podnikání, FPH Vysoké školy ekonomické v Praze. Zde se soustředí na výzkum v oblasti ESG a SME. Od členství v porotě SME EnterPRIZE očekává, že získá nové příklady udržitelného podnikání v oblasti zpracovatelského průmyslu. V roce 2023 se nově stala porotkyní v kategorii startupů.

Martin Flajšar
V Generali České pojišťovně řídí produktové oddělení, které má na starosti vývoj a správu poměrně rozsáhlého portfolia korporátního pojištění a pojištění pro malé a střední podniky (SME). Své penzum znalostí českého podnikatelského prostředí a vysoce vyvinutým smysl pro detail využívá nejen při každodenní práci, ale také během svého působení v porotě.

Renata Kučerová
Odborná asistentka na PEF MENDELU v Brně. Pracuje na katedře managementu. Spolupracovala na vzniku CSR Mendelu, v němž aktivně rozvíjí témata udržitelnosti. Podílela se na řešení řady výzkumných projektů podporovaných MŠMT a NAZV a na projektu Institucionální spolupráce v oblasti odpovědného a udržitelného vzdělávání s Hedmark University College. Je součástí projektu University leaders in SDG (UNILED). Věnuje se společenské odpovědnosti (využití principů CSR v podnikové praxi, zapojení organizací do jednotlivých pilířů CSR a koncept zero-waste).

Vojtěch Malina
CEO společnosti CleverFarm, vítěze prvního ročníku soutěže SME EnterPRIZE. CleverFarm vyvíjí chytrá řešení pro zemědělce. Mezi ně patří jak senzory na bázi internetu věcí, tak i nástroje pro precizní zemědělství. Chytrá řešení dokáží zemědělcům šetřit vodu a hnojiva, což je ekonomicky efektivní a zároveň i přínosné pro půdu a planetu.

Alena Stiborová
Senior manažerka zemědělského pojištění v Generali České pojišťovně patří na trhu k respektovaným odborníkům ve své oblasti. V jejím týmu se věnují jak pojištění zemědělských plodin, tak také zvířat. Udržitelný způsob podnikání se přitom právě v zemědělství projevuje stále intenzivněji.

Jindřich Špička
Na Provozně ekonomické fakultě ČZU vyučuje statistickou analýzu dat. Odborný přesah má také v oblastech řízení podnikových rizik, manažerské ekonomiky a strategické analýzy podniků. Dlouhodobě se zabývá těmito tématy v zemědělsko-potravinářském sektoru. Aktuálně se věnuje výzkumu spolupráce podniků při vytváření nových trhů. V letech 2021-22 koordinoval za ČR smluvní výzkumný projekt Generali SME EnterPRIZE zaměřený na bariéry a podporu přechodu malých a středních podniků k udržitelnému podnikání. Těší se zejména na udržitelné projekty založené na originálních nápadech a spolupráci s klíčovými zájmovými skupinami podniků.

Tomáš Šubrt
Děkan Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity, vedoucí katedry systémového inženýrství, emeritní prorektor pro strategii ČZU. Ve své rozsáhlé publikační a pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na matematické modelování v zemědělství, projektové řízení a logistické systémy. Je řešitelem několika národních i mezinárodních projektů včetně problematiky CSR.

Helena Továrková
Šéfka ekologické Nadace Veronica má zkušenosti s environmentálně udržitelnými projekty u nás i v zahraničí. S malými a středními podniky zase pracovala v rámci svého působení v inovačním centru JIC. V rámci Nadace Veronica nejraději vytváří takové programy, které vtahují do ochrany přírody, krajiny a klimatu zcela nové lidi. V roce 2021 získala Cenu Fóra dárců Osobnost nadačního sektoru za aktivní propagaci tématu udržitelného rozvoje. V roce 2023 se nově stala porotkyní v kategorii startupů.

Viktor Třebický
Projektový manažer z organizace CI2 a jednatel a spoluzakladatel CI3, s.r.o. Profesně se věnuje zejména poradenství firmám v oblasti snižování uhlíkové stopy a udržitelného rozvoje. Zkušenosti z této oblasti přinesl i do svého porotcování v soutěži SME EnterPRIZE.

Porotci pro kategorii „startup SME EnterPRIZE 2024" (v abecedním pořadí)

Nina Bočková
Porotkyně pro kategorii startup soutěže SME EnterPRIZE 2024.

Filip Krůta
Ředitel Eko-Tech Hubu v rámci agentury CzechInvest která se věnuje podpoře startupů více než 10 let. Stojí v čele vývoje superklastru zaměřeného na budování robustního ekosystému kolem udržitelných společností, nevládních organizací, ministerstev, virtuálních firem, inovačních ekosystémů a univerzit. Jeho cílem je vytvořit platformu pro spolupráci, která pomáhá řešit krizi změny klimatu prostřednictvím inkubace startupů CleanTech.

Vladimír Staněk
V Generali České pojišťovně řídí týmy digital product managementu a digital marketingu. Tyto týmy designují, řídí vývoj a zlepšují uživatelskou zkušenost v digitálním prostředí. Jedná se o o weby, portály a mobilní aplikace pro klienty a také obchodní nástroje, aplikace a systémy podporující poradenský způsob prodeje pro poradce. V minulosti pracoval ve vedení obchodu v úspěšném českém startupu Brand Embassy. Zkušenosti z této oblasti přinesl i do svého porotcování v soutěži SME EnterPRIZE.

Helena Továrková
Předsedkyně poroty pro kategorii startup soutěže SME EnterPRIZE 2024.

 

Slavnostní vyhlášení finalistů soutěže SME EnterPRIZE 2023

Přihlašovací formulář