• O EnterPRIZE O EnterPRIZE
  • Přihlásit se Přihlásit se
  • Udržitelné podnikání Udržitelné podnikání

Podnikání s ohledem na životní prostředí

Generali Česká pojišťovna spustila 1. ročník soutěže s názvem EnterPRIZE. Určena je pro malé a střední podniky (tzv. SME), které v Česku podnikají udržitelným způsobem. Soutěž navazuje na úspěšný formát, který již několik let úspěšně funguje v Itálii, Francii či ve Španělsku.

Cílem soutěže EnterPRIZE je ocenit ty firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na oblast životního prostředí. Probíhající klimatická změna je nepopiratelným faktem, ze kterého pramení celá řada rizik. Jsou to přitom právě pojišťovny, které pomáhají podnikatelům a firmám unést jejich následky. Zapojení Generali České pojišťovny tak představuje další relevantní formu pomoci.

Logo EnterPRIZE SME

Jak si představit příspěvek malých a středních podniků k udržitelnému podnikání?

Cirkulární hospodářství

Módní značka/textilní firma, která spolupracuje s partnery, kteří s přebytečnými nebo zbytkovými textiliemi nakládají z pohledu jejich dalšího využití (cirkulární hospodářství).

Společnost vyrábějící či využívající senzory IoT

Společnost vyrábějící či využívající senzory IoT, používané v zemědělství k optimalizaci zavlažování a tlumení chorob (snížení používání pesticidů).

Nástroj pro měření uhlíkové stopy firem

Společnost, která vytvořila nástroj pro měření uhlíkové stopy firem a pomáhá společnostem vyrovnat jejich emise.

Soutěžící mají možnost získat (mimo jiné) tyto finanční výhry:

1. místo
100 000 Kč
(a účast v mezinárodním finále soutěže v Bruselu)
2. místo
70 000 Kč
(a účast v mezinárodním finále soutěže v Bruselu)
3. místo
50 000 Kč
4. - 10. místo
10 000 Kč
(a účast v mezinárodním finále soutěže v Bruselu)

Kdo se může zúčastnit

Premiérový ročník EnterPRIZE je otevřený výhradně pro klienty Generali České pojišťovny, kteří spadají do kategorie malých a středních podniků (tzv. oblast SME).

Konkrétními kritérii jsou:

  • Počet stálých zaměstnanců 10 – 250 lidí,
  • Činnost firmy (služby, procesy, technologie, inovace, produkty atd.) podporuje udržitelné podnikání a má pozitivní přímý či nepřímý dopad na životní prostředí,
  • Platná pojistná smlouva firmy s Generali Českou pojišťovnou.

Pro více detailů se seznamte s Pravidly soutěže nebo se zeptejte svého správce pojištění.

„Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem české ekonomiky. Podporou transformace k jejich udržitelnému fungování je chceme motivovat. Tím spíše, že jasně existuje pozitivní vztah mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích.“

Karel Bláha

ředitel pro korporátní obchod a člen představenstva
Generali České pojišťovny

Máme pro vás pár užitečných informací o přihlášení do soutěže EnterPRIZE, abyste byli ještě více v obraze.

Jak soutěž probíhá

Soutěže EnterPRIZE probíhá ve dvou národních a jednom mezinárodním kole.

V úvodním kole odborná porota vybere firmy s největším potenciálem na vítězství. TOP 10 firem zamíří přímo do velkého finále.

Ve finálovém kole pak zástupce firmy během krátké online prezentace představí projekt a vysvětlí, proč právě on by měl získat hlavní cenu. Současně bude odpovídat na doplňující otázky porotců. Následně porota vyhlásí konečné pořadí.

Do mezinárodního kola automaticky postupuje vítěz společně s účastníkem, který se umístil jako druhý v pořadí. Mezinárodní kolo se uskuteční v Bruselu, pokud to epidemická situace v souvislosti s onemocněním COVID–19 umožní.

Porota je složená z nezávislých expertů na problematiku udržitelného podnikání a životního prostředí. A to jak z oblasti neziskového sektoru, tak z akademické půdy. Tyto odborníky doplňují zástupci vyhlašovatele soutěže.

Harmonogram ročníku 2021

  • 15. března start 1. ročníku EnterPRIZE
  • 30. dubna 23:59 h ukončení přihlášek
  • 2. polovina května velké finále a vyhlášení výsledků
  • září mezinárodní finále EnterPRIZE v Bruselu

Termín finále a mezinárodního kola bude oznámen účastníkům soutěže.

Kontakt

Pro více informací se spojte se správcem svých pojistných smluv v Generali České pojišťovně nebo napište na e‑mail enterprize@generaliceska.cz

Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem nejen ekonomiky České republiky, ale celé Evropy. Podporou v transformaci k jejich udržitelnému fungování a podnikání zajistíme lepší budoucnost jak jim, tak i každému z nás. Toto je také prioritou Evropské komise, která se snaží o transformaci evropské ekonomiky směrem k ekonomice více inkluzivní a ekologické.

Udržitelnost představuje obrovskou příležitost růstu pro malé a střední podniky: výzkumy ukazují pozitivní vztah mezi udržitelným chováním malých a středních podniků a jejich finanční výkonností. Přijetí udržitelnějších obchodních modelů jim pomáhá dosáhnout dlouhodobého úspěchu a pomáhá jim i k rychlejšímu zotavení v době krize.

Malé a střední podniky (SME) přispívají zásadním způsobem k hospodářskému růstu země, sociální stabilitě a inovacím.

 
2/3

všech zaměstnanců soukromého sektoru pracuje v SME

 
56 %

veškeré přidané hodnoty v Evropě tváří právě SME sektor

 
99 %

podniků v Evropě tvoří právě ty z kategorie SME

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) ANNUAL REPORT ON EUROPEAN SMEs 2018/2019 Research & Development and Innovation by SMEs November 2019 on Eurostat’s Structural Business Statistics (SBS) data

Skupina Generali

Skupina Generali (jejíž součástí je i Generali Česká pojišťovna), která si letos připomíná 190. výročí své existence, dlouhodobě usiluje o podporu kultury udržitelnosti mezi malými a středními podniky v Evropě. I to je důvodem pro rozšíření projektu EnterPRIZE, s jehož pomocí budeme v České republice propagovat a rozšiřovat povědomí o ekologickém a udržitelném podnikání v oblasti SME.

Díky EnterPRIZE chce Generali Česká pojišťovna těmto společnostem dát hlas. Ocenit je a také zviditelnit. A co víc - umožnit jim sdílet jejich inovace a osvědčené postupy tak, aby mohly být inspirací pro ostatní podnikatele.

Pro samotnou skupinu Generali představuje udržitelnost zásadní a silné téma. Zároveň je výrazným příspěvkem v naplňování strategie být životním partnerem pro své klienty. Udržitelnost proto skupina Generali zapojuje do každodenního života, a přispívá tak ochraně životního prostředí i pro budoucí generace.

Logo EnterPRIZE SME

Podívejte se na mezinárodní stránky soutěže SME EnterPRIZE a zjistěte, jak pestrá soutěž je napříč Evropou.

Odborným garantem soutěže EnterPRIZE je Nadace Veronica

Nadace Veronica

Mediálním partnerem soutěže je Deník

Deník

Přihlašovací formulář

Přihlašování do soutěže bylo ukončeno. Držíme soutěžícím palce!