• O SME EnterPRIZE O SME EnterPRIZE
 • Přihlásit se Přihlásit se
 • Udržitelné podnikání Udržitelné podnikání
 • Ročník 2021

Podnikání s ohledem na životní prostředí

Generali Česká pojišťovna spustila další ročník soutěže SME EnterPRIZE. Určena je pro malé a střední podniky (tzv. SME), které v Česku podnikají udržitelným způsobem. Soutěž navazuje na úspěšný formát, který již několik let úspěšně funguje v Itálii, Francii či ve Španělsku.

Cílem soutěže SME EnterPRIZE je ocenit ty firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na oblast životního prostředí. Probíhající klimatická změna je nepopiratelným faktem, ze kterého pramení celá řada rizik. Jsou to přitom právě pojišťovny, které pomáhají podnikatelům a firmám unést jejich následky. Zapojení Generali České pojišťovny tak představuje další relevantní formu pomoci.

Logo SME EnterPRIZE

Jak si představit příspěvek malých a středních podniků k udržitelnému podnikání?

Může jít například o snížení spotřeby energie či vody, využívání obnovitelných zdrojů, recyklaci a využití přírodních surovin, ekologicky šetrné výrobní nebo obalové postupy, cirkulární hospodářství, inovativní přístupy, využívání chytrých technologií atd.


Soutěžící mají možnost získat (mimo jiné) tyto finanční výhry:

1. místo
100 000 Kč

(a účast v mezinárodním finále soutěže v Bruselu)

2. místo
70 000 Kč
3. místo
50 000 Kč
4. - 10. místo
10 000 Kč

Kdo se může zúčastnit

Soutěže SME EnterPRIZE se může zúčastnit kdokoliv, kdo podniká v České republice a spadá do kategorie malých a středních podniků (tzv. oblast SME).

Konkrétními kritérii pro účast v soutěži jsou:

 • minimálně 10 a maximálně 250 zaměstnanců na plný pracovní úvazek nebo ekvivalentní počet ročních pracovních jednotek,
 • činnost firmy (služby, procesy, technologie, inovace, produkty atd.) podporuje udržitelné podnikání a má pozitivní přímý či nepřímý dopad na životní prostředí.

Pro více detailů se seznamte s Pravidly soutěže nebo se zeptejte svého správce pojištění u Generali České pojišťovny.

Příklady z praxe

Cirkulární hospodářství

Módní značka/textilní firma, která spolupracuje s partnery, kteří s přebytečnými nebo zbytkovými textiliemi nakládají z pohledu jejich dalšího využití (cirkulární hospodářství).

Společnost vyrábějící či využívající senzory IoT

Společnost vyrábějící či využívající senzory IoT, používané v zemědělství, k optimalizaci zavlažování a tlumení chorob (snížení používání pesticidů).

Nástroj pro měření uhlíkové stopy firem

Společnost, která vytvořila nástroj pro měření uhlíkové stopy firem a pomáhá společnostem vyrovnat jejich emise.

„Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem české ekonomiky. Podporou transformace k jejich udržitelnému fungování je chceme motivovat. Tím spíše, že jasně existuje pozitivní vztah mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích.“

Karel Bláha

ředitel pro korporátní obchod a člen představenstva
Generali České pojišťovny

Máme pro vás pár užitečných informací o přihlášení do soutěže SME EnterPRIZE, abyste byli ještě více v obraze.

SME EnterPRIZE 2022 v plném proudu

Letošní ročník soutěže se překlopil do své druhé půlky, když přihlášení do soutěže skončilo 6. května. Sledujte, jaké projekty vyhrají letošní ročník. V polovině června oznámíme výsledky.

Jak soutěž probíhá

Soutěž SME EnterPRIZE probíhá ve třech národních kolech.

V úvodních dvou kolech odborná porota vybere firmy s největším potenciálem na vítězství. TOP 10 firem zamíří přímo do velkého finále.

Ve finálovém kole pak zástupce firmy během krátké online prezentace představí porotě projekt a vysvětlí, proč právě on by měl získat hlavní cenu. Současně bude odpovídat na doplňující otázky porotců.
Na základě těchto rozhovorů a zvážení všech okolností porota rozhodne o konečném pořadí. To bude s časovým odstupem vyhlášeno během slavnostního ceremoniálu.

Do mezinárodního finále automaticky postupuje vždy vítěz národního kola. Mezinárodní finále se uskuteční v Bruselu na podzim 2022 (pokud to aktuální epidemická situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 umožní).

Harmonogram ročníku 2022

 • 21. března start 2. ročníku SME EnterPRIZE a možnost přihlásit se
 • 6. května 23:59 h ukončení podání přihlášek
 • 1. polovina června velké finále a vyhlášení výsledků
 • 26. října mezinárodní finále SME EnterPRIZE v Bruselu

Kontakt

Pro více informací můžete napsat na e‑mail enterprize@generaliceska.cz

Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem nejen ekonomiky České republiky, ale celé Evropy. Podporou v transformaci k jejich udržitelnému fungování a podnikání zajistíme lepší budoucnost jak jim, tak i každému z nás. Toto je také prioritou Evropské komise, která se snaží o transformaci evropské ekonomiky směrem k ekonomice více inkluzivní a ekologické.

Udržitelnost představuje obrovskou příležitost růstu pro malé a střední podniky: výzkumy ukazují pozitivní vztah mezi udržitelným chováním malých a středních podniků a jejich finanční výkonností. Přijetí udržitelnějších obchodních modelů jim pomáhá dosáhnout dlouhodobého úspěchu a pomáhá jim i k rychlejšímu zotavení v době krize.

Malé a střední podniky (SME) přispívají zásadním způsobem k hospodářskému růstu země, sociální stabilitě a inovacím.

 
99 %

podniků v Evropě tvoří právě ty z kategorie SME

 
2/3

všech zaměstnanců soukromého sektoru pracuje v SME

 
56 %

veškeré přidané hodnoty v Evropě tváří právě SME sektor

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) ANNUAL REPORT ON EUROPEAN SMEs 2018/2019 Research & Development and Innovation by SMEs November 2019 on Eurostat’s Structural Business Statistics (SBS) data

Skupina Generali

Skupina Generali, jejíž součástí je i Generali Česká pojišťovna, dlouhodobě usiluje o podporu kultury udržitelnosti mezi malými a středními podniky v Evropě. I to je důvodem pro rozšíření projektu SME EnterPRIZE, s jehož pomocí budeme v České republice propagovat a rozšiřovat povědomí o ekologickém a udržitelném podnikání v oblasti SME.

Díky SME EnterPRIZE chce Generali Česká pojišťovna těmto společnostem dát hlas. Ocenit je a také zviditelnit. A co víc - umožnit jim sdílet jejich inovace a osvědčené postupy tak, aby mohly být inspirací pro ostatní podnikatele.

Pro samotnou skupinu Generali představuje udržitelnost zásadní a silné téma. Zároveň je výrazným příspěvkem v naplňování strategie být životním partnerem pro své klienty.
Udržitelnost proto skupina Generali zapojuje do každodenního života, a přispívá tak ochraně životního prostředí i pro budoucí generace.

Logo EnterPRIZE SME

Soutěž SME EnterPRIZE v Evropě

Podívejte se na mezinárodní stránky soutěže SME EnterPRIZE a zjistěte, jak probíhal její první ročník a jak pestrá soutěž dokáže být napříč Evropou.

Soutěž probíhá pod záštitou Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora ČR

Odborným garantem soutěže SME EnterPRIZE je Nadace Veronica

Nadace Veronica

Mediálním partnerem soutěže SME EnterPRIZE jsou Seznam Zprávy

Seznam Zprávy

VÝHERCI A FINALISTÉ ROČNÍKU 2021

Ročník 2021

Generali Česká pojišťovna 17. června 2021 oficiálně vyhlásila výsledky 1. ročníku soutěže SME EnterPRIZE.

Zúčastnily se ho přes tři desítky firem, které se přihlásily se svými udržitelnými obchodními modely nebo projekty.

Ze dvou kol postoupila do finále desítka společností, z nichž odborná porota – sestavená z odborníků, akademiků i zástupců pojišťovny – určila konečné pořadí:

 • 1. místo: CleverFarm
 • 2. místo: Stabilplastik
 • 3. místo: Javorník - CZ (ekofarma Javorník)

CleverFarm vyvíjí chytrá řešení pro zemědělce. Mezi ně patří jak senzory na bázi internetu věcí, tak i nástroje pro precizní zemědělství. Chytrá řešení dokáží zemědělcům šetřit vodu a hnojiva, což je ekonomicky efektivní a zároveň i přínosné pro půdu a planetu.

„Vítězství je pro nás a celý náš tým velkým úspěchem a potvrzením toho, že cesta, na kterou jsme se vydali, je správná. Bude ještě dlouhá a v podstatě nikdy neskončí, ale baví nás po ní jít. Myslím, že všech 10 účastníků finálového kola mělo velmi zajímavý profil a jsme poctěni, že se nám podařilo zvítězit,“ komentoval úspěch Vojtěch Malina, výkonný ředitel CleverFarm.
CleverFarm

Stabilplastik vyrábí ze zbytkových směsných plastových odpadů přepravní palety. Plastové palety se 100% obsahem recyklátu mají několik výhod oproti těm dřevěným – jsou pouze z druhotných surovin, déle vydrží a zároveň se do nich dají instalovat chytrá řešení – například trackery, které pomáhají se sledováním zásilky a optimalizací její cesty. Toto udržitelné řešení tak nejen pomáhá se znovuvyužitím plastového odpadu, ale zároveň snižuje uhlíkovou stopu.

„V tak pěkné umístění jsme nedoufali a je to pro nás velkým oceněním a určitou satisfakcí za více jak dvě dekády, po které naše společnost prosazuje udržitelné hospodaření. Velice si druhého místa vážíme a jsme moc rádi, že v ČR je takový nárůst společností zabývajících se udržitelným hospodařením,“ říká Patrik Luxemburk, obchodní ředitel Stabilplastiku.
Stabilplastik

Ekofarma Javorník v podhorské oblasti CHKO Bílé Karpaty na hranicích se Slovenskem od roku 1996 hospodaří v systému ekologického zemědělství s šetrným přístupem k půdě a nadstandardními podmínkami pro ustájení a zacházení se zvířaty.

„Fakt, že jsme byli vybraní, je pro nás poctou – pro všechny ty, kteří tady pracovali nebo pracují. Takže samozřejmě takové ocenění dosavadní práce velmi potěší,“ říká k umístění Josef Tománek, ředitel ekofarmy Javorník.
Ekofarma Javorník

Na sdíleném 4.-10. místě se pak (v abecedním pořadí) umístily společnosti:

 • CARTHAMUS,
 • DIMATEX CS,
 • Farma Kožichovice,
 • JRK Česká republika,
 • Plastic One,
 • Vinné sklepy Kutná Hora,
 • Zemědělské družstvo Všestary.

Sestřih videa z online vyhlášení výsledků soutěže SME EnterPRIZE moderoval Jan Kovařík. Kvůli epidemické situaci se odehrálo kompletně online z televizního studia Generali České pojišťovny.

ODBORNÁ POROTA ROČNÍKU 2022

O výsledcích v soutěži SME EnterPRIZE rozhoduje porota složená z nezávislých odborníků a zástupců pořadatele. V několika kolech vybírají z přihlášených účastníků nejdříve TOP 15 a následně TOP 10 účastníků. Z nich na základě podrobných rozhovorů mezi porotou a finalisty vzejde celkové pořadí soutěže.

Odborná porota 2021

Nina Bočková

Nina Bočková na začátku své profesní dráhy působila v oblasti Sales v korporátní sféře. Další kariéru spojila s rodinným podnikáním v oblasti spotřebního průmyslu a služeb. Po získání doktorátu v oboru Ekonomika podniku se věnuje vedle účetního poradenství také akademické práci. Zde se soustředí na výzkum v oblasti ESG a SME. Od členství v porotě SME EnterPRIZE očekává, že získá nové příklady udržitelného podnikání v oblasti zpracovatelského průmyslu.

Martin Flajšar

V Generali České pojišťovně řídí produktové oddělení, které má na starosti vývoj a správu poměrně rozsáhlého portfolia korporátního pojištění a pojištění pro malé a střední podniky (SME). Své penzum znalostí českého podnikatelského prostředí a vysoce vyvinutým smysl pro detail využívá nejen při každodenní práci, ale také během svého působení v porotě.

Renata Kučerová

Odborná asistentka na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Pracuje na katedře managementu, kde kromě základních manažerských předmětů a podnikové ekonomiky učí také společenskou odpovědnost firem. Spolupracovala na vzniku Centra společenské odpovědnosti a udržitelnosti na Mendelu (CSR Mendelu), do jeho činnosti je stále zapojena a aktivně rozvíjí témata udržitelnosti nejen na Mendelově univerzitě. Podílela se na řešení několika výzkumných projektů podporovaných MŠMT a Národní agenturou pro zemědělský výzkum. Byla partnerkou a spoluřešitelkou projektu Institucionální spolupráce v oblasti odpovědného a udržitelného vzdělávání s Hedmark University College. Aktuálně je zapojena do projektu University leaders in SDG (UNILED), který je zaměřen na rozvoj 17 cílů SDGs ve vysokoškolské a univerzitní praxi. Také odborně se zaměřuje především na oblast společenské odpovědnosti, konkrétně na využití principů CSR v podnikové praxi, zapojení organizací do jednotlivých pilířů CSR a koncept zero-waste, například v hotelovém managementu.

Vojtěch Malina

CEO společnosti CleverFarm, vítěze prvního ročníku soutěže SME EnterPRIZE. CleverFarm vyvíjí chytrá řešení pro zemědělce. Mezi ně patří jak senzory na bázi internetu věcí, tak i nástroje pro precizní zemědělství. Chytrá řešení dokáží zemědělcům šetřit vodu a hnojiva, což je ekonomicky efektivní a zároveň i přínosné pro půdu a planetu.

Alena Stiborová

Senior manažerka zemědělského pojištění v Generali České pojišťovně patří na trhu k respektovaným odborníkům ve své oblasti. V jejím týmu se věnují jak pojištění zemědělských plodin, tak také zvířat. Udržitelný způsob podnikání se přitom právě v zemědělství projevuje stále intenzivněji.

Jindřich Špička

Na Vysoké škole ekonomické v Praze vyučuje řízení podnikových rizik, manažerskou ekonomiku a strategickou analýzu podniků. Dlouhodobě se zabývá těmito obory v zemědělsko-potravinářském sektoru. Aktuálně se zabývá výzkumem spolupráce při vytváření nových trhů a koordinuje za ČR smluvní výzkumný projekt Generali SME EnterPRIZE, který je zaměřený na bariéry a podporu přechodu malých a středních podniků k udržitelnému podnikání. Těší se zejména na udržitelné soutěžní projekty založené na originálních chytrých nápadech a spolupráci s klíčovými zájmovými skupinami podniků.

Helena Továrková

Šéfka ekologické Nadace Veronica má zkušenosti s environmentálně udržitelnými projekty u nás i v zahraničí. S malými a středními podniky zase pracovala v rámci svého působení v inovačním centru JIC.
V rámci Nadace Veronica nejraději vytváří takové programy, které vtahují do ochrany přírody, krajiny a klimatu zcela nové lidi. V roce 2021 získala Cenu Fóra dárců Osobnost nadačního sektoru za aktivní propagaci tématu udržitelného rozvoje.

Viktor Třebický

Projektový manažer z organizace CI2 a jednatel a spoluzakladatel CI3, s.r.o. Profesně se věnuje zejména poradenství firmám v oblasti snižování uhlíkové stopy a udržitelného rozvoje. Zkušenosti z této oblasti přinesl i do svého porotcování v soutěži SME EnterPRIZE.

Setkání poroty s finality soutěže SME EnterPRIZE (20. května 2021)

Přihlašovací formulář

Přihlašování do soutěže bylo ukončeno. Držíme soutěžícím palce!