• O SME EnterPRIZE O SME EnterPRIZE
 • Přihlásit se Přihlásit se
 • Udržitelné podnikání Udržitelné podnikání
 • Ročníky soutěže

Podnikání s ohledem na životní prostředí

Generali Česká pojišťovna pořádá soutěž SME EnterPRIZE určenou startupům, živnostníkům, mikro, malým a středním podnikům (tzv. SME), které v Česku podnikají udržitelným způsobem. Soutěž navazuje na úspěšný formát, který již několik let funguje v Itálii, Francii či ve Španělsku.

Cílem soutěže SME EnterPRIZE je ocenit ty firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na oblast životního prostředí. Probíhající klimatická změna je nepopiratelným faktem, ze kterého pramení celá řada rizik. Jsou to přitom právě pojišťovny, které pomáhají podnikatelům a firmám unést jejich následky. Zapojení Generali České pojišťovny tak představuje další relevantní formu pomoci.

Logo SME EnterPRIZE

Jak si představit příspěvek podniků k udržitelnému podnikání?

Může jít například o snížení spotřeby energie či vody, využívání obnovitelných zdrojů, recyklaci a využití přírodních surovin, ekologicky šetrné výrobní nebo obalové postupy, cirkulární hospodářství, inovativní přístupy, využívání chytrých technologií atd.

Soutěžící mají možnost získat (mimo jiné) tyto finanční výhry:


 • 1. místo: 100 000 Kč (a možnost postupu do finále soutěže v Bruselu)
 • 2. místo: 70 000 Kč (a možnost postupu do finále soutěže v Bruselu)
 • 3. místo: 50 000 Kč (a možnost postupu do finále soutěže v Bruselu)
 • 4.–10. místo: 10 000 Kč

 • 1. místo v kategorii startupů: 50 000 Kč

Nad rámec finančních výher získají první tři firmy a vítěz kategorie startupů mentoring na podporu udržitelného podnikání a také mediální podporu pro svůj byznys.

Kdo se může zúčastnit

Soutěže SME EnterPRIZE se může zúčastnit kdokoliv, kdo podniká v České republice a spadá do kategorie startupů, živnostníků, mikropodniků či oblasti SME, tedy malých či středních podniků.

Konkrétními kritérii pro účast v soutěži jsou:

 • počet stálých zaměstnanců do 250 lidí,
 • činnost firmy (služby, procesy, technologie, inovace, produkty atd.) podporuje udržitelné podnikání a má pozitivní přímý či nepřímý dopad na životní prostředí.

Pro více detailů se seznamte s Pravidly soutěže nebo se zeptejte svého správce pojištění u Generali České pojišťovny.

Příklady z praxe

Cirkulární hospodářství

Módní značka/textilní firma, která spolupracuje s partnery, kteří s přebytečnými nebo zbytkovými textiliemi nakládají z pohledu jejich dalšího využití (cirkulární hospodářství).

Společnost vyrábějící či využívající senzory IoT

Společnost vyrábějící či využívající senzory IoT, používané v zemědělství, k optimalizaci zavlažování a tlumení chorob (snížení používání pesticidů).

Nástroj pro měření uhlíkové stopy firem

Společnost, která vytvořila nástroj pro měření uhlíkové stopy firem a pomáhá společnostem vyrovnat jejich emise.

Startup

Startup, který pracuje na novém inovativním řešení pro úspory energií v domácnostech či firmách. Rodinná farma, hospodařící v režimu ekologického zemědělství, která zároveň intenzivně řeší animal welfare.

„Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem české ekonomiky. Podporou transformace k jejich udržitelnému fungování je chceme motivovat. Tím spíše, že jasně existuje pozitivní vztah mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích.“

Karel Bláha

ředitel pro korporátní a průmyslové pojištění a člen představenstva
Generali České pojišťovny

Chcete se přihlásit do dalšího ročníku soutěže? Sledujte pozorně webovou stránku soutěže a naše sociální sítě. Již brzy vás budeme informovat o datu spuštění přihlašování!

Národní kolo SME EnterPRIZE 2023 bylo úspěšně ukončeno

Již brzy se zástupci udržitelných podniků z celé Evropy včetně Česka setkají v Bruselu, kde převezmou ocenění Hrdinové udržitelnosti udělené mezinárodní odbornou porotou. Jde o příležitost prezentovat společnost na mezinárodní podnikatelské scéně a navázat užitečné kontakty.
O průběhu letošního mezinárodního finále soutěže budeme informovat v partnerských médiích a na našich sociálních sítích.

Jak soutěž probíhá

Hlavní kategorie soutěže SME EnterPRIZE probíhá ve třech národních kolech.

V úvodních dvou kolech odborná porota vybere firmy s největším potenciálem na vítězství. TOP 10 firem zamíří přímo do velkého finále.

Ve finálovém kole pak zástupce firmy během krátké online prezentace představí porotě projekt a vysvětlí, proč právě on by měl získat hlavní cenu. Současně bude odpovídat na doplňující otázky porotců.
Na základě těchto rozhovorů a zvážení všech okolností porota rozhodne o konečném pořadí. To bude s časovým odstupem vyhlášeno během slavnostního ceremoniálu.

Do mezinárodního finále nominujeme 3 nejlepší firmy z českého kola. O tom, která z nich se zůčastní mezinárodního finále, rozhodne mezinárodní porota. Mezinárodní finále se uskuteční v Bruselu na podzim 2023.

Kategorie startupů probíhá ve dvou kolech.

V úvodním kole odborná porota z přihlášek vybere pětici startupů s největším potenciálem na vítězství.

Ve finálovém kole pak zástupce startupu během krátké online prezentace představí porotě projekt a vysvětlí, proč právě on by měl získat cenu. Současně bude odpovídat na doplňující otázky porotců.
Na základě těchto rozhovorů a zvážení všech okolností porota rozhodne o vítězi, který bude vyhlášen během slavnostního ceremoniálu.

Harmonogram ročníku 2023

 • 17. ledna start 3. ročníku SME EnterPRIZE a možnost přihlásit se
 • 31. března 23:59 h ukončení podání přihlášek
 • 1. polovina června velké finále a vyhlášení výsledků
 • podzim mezinárodní finále SME EnterPRIZE v Bruselu

Přihlašovací formulář

Přihlašování bylo uzavřeno k 31. březnu.

Kontakt

Pro více informací můžete napsat na e‑mail enterprize@generaliceska.cz

Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem nejen ekonomiky České republiky, ale celé Evropy. Podporou v transformaci k jejich udržitelnému fungování a podnikání zajistíme lepší budoucnost jak jim, tak i každému z nás. Toto je také prioritou Evropské komise, která se snaží o transformaci evropské ekonomiky směrem k ekonomice více inkluzivní a ekologické.

Udržitelnost představuje obrovskou příležitost růstu pro malé a střední podniky: výzkumy ukazují pozitivní vztah mezi udržitelným chováním malých a středních podniků a jejich finanční výkonností. Přijetí udržitelnějších obchodních modelů jim pomáhá dosáhnout dlouhodobého úspěchu a pomáhá jim i k rychlejšímu zotavení v době krize.

Malé a střední podniky (SME) přispívají zásadním způsobem k hospodářskému růstu země, sociální stabilitě a inovacím.

 
99 %

podniků v Evropě tvoří právě ty z kategorie SME

 
2/3

všech zaměstnanců soukromého sektoru pracuje v SME

 
56 %

veškeré přidané hodnoty v Evropě vytváří právě SME sektor

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) ANNUAL REPORT ON EUROPEAN SMEs 2018/2019 Research & Development and Innovation by SMEs November 2019 on Eurostat’s Structural Business Statistics (SBS) data

Skupina Generali

Skupina Generali, jejíž součástí je i Generali Česká pojišťovna, dlouhodobě usiluje o podporu kultury udržitelnosti mezi malými a středními podniky v Evropě. I to je důvodem pro rozšíření projektu SME EnterPRIZE, s jehož pomocí budeme v České republice propagovat a rozšiřovat povědomí o ekologickém a udržitelném podnikání v oblasti SME.

Díky SME EnterPRIZE chce Generali Česká pojišťovna těmto společnostem dát hlas. Ocenit je a také zviditelnit. A co víc - umožnit jim sdílet jejich inovace a osvědčené postupy tak, aby mohly být inspirací pro ostatní podnikatele.

Pro samotnou skupinu Generali představuje udržitelnost zásadní a silné téma. Zároveň je výrazným příspěvkem v naplňování strategie být životním partnerem pro své klienty.
Udržitelnost proto skupina Generali zapojuje do každodenního života, a přispívá tak ochraně životního prostředí i pro budoucí generace.

Logo EnterPRIZE SME

Soutěž SME EnterPRIZE v Evropě

Podívejte se na mezinárodní stránky soutěže SME EnterPRIZE a zjistěte, jak probíhal její druhý ročník a jak pestrá soutěž dokáže být napříč Evropou.

Výherci a finalisté soutěže

Ročník 2023

Generali Česká pojišťovna 8. června 2023 slavnostně vyhlásila výsledky 3. ročníku soutěže SME EnterPRIZE.

Do třetího ročníku se přihlásila téměř stovka podniků a startupů z celého Česka. Jejich cílem bylo zaujmout odbornou porotu svou udržitelnou obchodní strategií, inovacemi a udržitelným podnikáním.

Malé a střední podniky

Ze dvou předkol, postoupila do finále desítka společností, z nichž porota po osobních rozhovorech vybrala následující finálové pořadí:

 • 1. místo: Sonnentor
 • 2. místo: Biopekárna Zemanka
 • 3. místo: Progres Ekotech

Jihomoravská firma Sonnentor se zabývá ekologickým zpracováním bylin do čajů, koření a jiných pochutin. Na českém trhu působí přes 30 let a řídí se jednotlivými pilíři, jako jsou udržitelnost, férovost, inovace a další. Pracují s ohledem na životní prostředí, zaměstnávají znevýhodněné lidi, zakládají si na lokálních surovinách a transparentním podnikání. Dokonce i jejich budovy jsou přizpůsobeny enviromentálním požadavkům. Sonnentor

Biopekárna Zemanka působí na českém trhu s potravinami již 17 let. V současné době vyváží své produkty do deseti zahraničních zemí. Vyrábí chutné a kvalitní sušenky a oplatky z bio potravin, ale i z bio odpadu. Zabývá se cirkulárním potravinářství, které funguje na principu zpracování bio odpadu, který je v potravinářství stále velice nedoceněný. Přitom mnohdy obsahuje velké množství živin a vitamínů. Jedná se například o využití pivovarského mláta, zeleninových a ovocných výlisků nebo kávové sedliny od řady velkých podniků. Biopekárna Zemanka

Progres Ekotech je rodinný podnik ze severní Moravy. Je jedinečný svou unikátní patentově chráněnou technologií. Zpracovává hutní a slévárenské odpady, ze kterých vyrábí brikety, které vrací cenné vstupní suroviny zpět do výroby. Díky tomuto systému nekončí odpad na skládce. Tím naplňuje ideu cirkulárního hospodaření. Celý tento proces je výrazně méně energeticky náročný než jiné alternativy na zpracování dostupné na trhu. Progres Ekotech

Na sdíleném 4.–10. místě se pak (v abecedním pořadí) umístily tyto společnosti:

 • Bamboolik,
 • Cambodian – projekt .pepper..field,
 • CERVUS,
 • HERUFEK,
 • rPET InWaste,
 • Selekta Pacov,
 • Výzkumný Technologický Institut.

Startupy

Letošní ročník byl obohacen vůbec poprvé o novou kategorii startupů. Tato oblast vznikla pod záštitou agentury CzechInvest.

Do soutěže se přihlásily desítky startupů s rozmanitými udržitelnými projekty, z nich TOP 5 postoupilo do finále. Následně odborná porota vybrala vítěze kategorie:

 • 1. místo: myco

Startup myco zkoumá, vyrábí a vyvíjí přírodní materiál z podhoubí a odpadů ze zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu. Materiál vyrobený z mycelia je inovativní a do budoucna má velký potenciál ve stavebnictví. Uplatnění materiálů z podhoubí je široké, dokážou například nahradit polystyren jako výplňový materiál. myco

Mezi TOP 5 startupů (v abecedním pořadí) se dostaly, kromě vítěze, následující:

 • ARBO Technologies,
 • Grig Distribuce,
 • iEcoHaus CZ,
 • V pytli s.r.o., s projektem „vo.bal“.

Ročník 2022

Generali Česká pojišťovna 14. června 2022 oficiálně vyhlásila výsledky 2. ročníku soutěže SME EnterPRIZE, a to v netradičních prostorách Václavák 22 v Praze.

Druhého ročníku se zúčastnilo téměř devadesát firem, které se přihlásily se svými udržitelnými obchodními modely nebo projekty. Konkurence byla opravdu ostrá.

Ze dvou kol, kdy porota vybírala nejdříve TOP 15 a následně TOP 10 firem postoupila do finále desítka společností, z nichž odborná porota – sestavená z odborníků, akademiků i zástupců pojišťovny – sestavila konečné pořadí:

 • 1. místo: IN-EKO Team
 • 2. místo: Sady sv. Prokopa
 • 3. místo: CYRKL Zdrojová platforma

Společnost IN-EKO Team se už od poloviny devadesátých let zaměřuje na výrobu vodohospodářských zařízení z nerezavějící oceli, která jsou určena k čištění a filtraci odpadních vod. Nabízí řešení k úpravě odpadních vod k dosažení co nejvyšší kvality vody u každého typu aplikace, která ji umožní vrátit do přírody. Celé portfolio produktů společnosti IN-EKO TEAM je zaměřeno především na primární a terciární mikrofiltraci pomocí mechanického čištění a odstraňování nečistot z odpadních vod. Všechna zařízení jsou výsledkem vlastní vědecké a výzkumné činnosti a vlastní výroby. Firma spolupracuje na vývoji se startupy a řadou univerzit. Veškeré poznatky a zkušenosti z oboru filtrace vody společnost využívá k dalšímu vývoji efektivních inovačních zařízení. Jednotlivá řešení mohou být vyráběna na míru a pro konkrétní potřebu zákazníka. Všechna nabízená zařízení jsou vlastní výroby. IN-EKO Team

Sady sv. Prokopa se zaměřují na ekologické zemědělství – fungující sociální biosad se stabilním odbytem. Sad je doplněn zpracovnou, což zajišťuje práci i mimo klasickou zemědělskou sezonu. Zaměstnávají osoby se znevýhodněním. Celý projekt spojuje ekologické zemědělství praktikované v jablečném sadu, prvky sociálního podniku a edukaci spotřebitelů i zemědělců. Sady sv. Prokopa jsou revitalizované historické jablečné sady, kde se velmi uvážlivě propojují nejlepší tradice našich předků a moderní poznatky a technologie, odpovědný přístup k přírodě i lidem. Hospodaří s důrazem na zachování a rozšíření biodiverzity a v následném procesu zpracování a nabídky produktů aplikují ohleduplné a udržitelné postupy. V sadu jsou prováděna opatření na podporu přirozených antagonistů škůdců, získali biocertifikaci, zdokonalili skladové hospodářství pro minimalizaci ztrát, zbavili se většiny plastových obalů a začali využívat znovupoužitelné a lépe recyklovatelné materiály.

Naučili zákazníky vracet obaly k dalšímu použití. V Sadu zaměstnali také osoby se znevýhodněním. S ohledem na sezonnost prací přidali zpracovnu, aby mohli lidem nabídnout stabilní zaměstnání po celý rok. Pro podporu odbytu s dalšími sociálními/bio podniky založili odbytové družstvo. Otevřeli prodejnu a zaměřili se na odbyt s co nejkratší cestou od producenta ke spotřebiteli a nízkou uhlíkovou stopou. Odpad ze sadů kompostují a vrací zpět. Sady sv. Prokopa

Cyrkl Zdrojová platforma je odpadové tržiště umožňující propojení vhodných obchodních partnerů pomocí nejmodernějších digitálních technologií a strojového učení. V současné době jde o největší recyklační platformu pro obchodování s průmyslovým odpadem a recykláty v Evropě. Odpad se díky ní stává cenným a obchodovatelným zdrojem. Díky tomuto řešení se podařilo ušetřit již miliony tun materiálu, který by jinak z velké části končil na suboptimálních místech – často ve spalovnách nebo na skládkách. Platforma disponuje vlastním unikátním matchmaking algoritmem založeným na AI/machine learning. Propojování obchodních partnerů, původců odpadu a recyklátorů tedy probíhá automaticky za pomoci nejmodernějších technologií, strojového učení a datové analýzy. Cyrkl neustále pracuje na technologickém vývoji a inovacích všech interních i externích systémů. Recyklační platforma Cyrkl se liší od ostatních řešení na trhu svým rozsahem a zejména komplexností, kdy nabízí řešení pro všechny druhy materiálů. V rámci poradenských činností tým odpadových expertů rovněž zpracovává cirkulární odpadové skeny přinášející firmám finanční úspory i redukci CO2. Cyrkl Zdrojová platforma

Na sdíleném 4.-10. místě se pak (v abecedním pořadí) umístily společnosti:

 • Agdata,
 • Energy financial group,
 • K A M A,
 • Lavandia,
 • Opravárna,
 • Recycling J&F,
 • Zemědělská akciová společnost Mžany.

Ročník 2021

Generali Česká pojišťovna 17. června 2021 oficiálně vyhlásila výsledky 1. ročníku soutěže SME EnterPRIZE.

Zúčastnily se ho přes tři desítky firem, které se přihlásily se svými udržitelnými obchodními modely nebo projekty.

Ze dvou kol postoupila do finále desítka společností, z nichž odborná porota – sestavená z odborníků, akademiků i zástupců pojišťovny – určila konečné pořadí:

 • 1. místo: CleverFarm
 • 2. místo: Stabilplastik
 • 3. místo: Javorník - CZ (ekofarma Javorník)

CleverFarm vyvíjí chytrá řešení pro zemědělce. Mezi ně patří jak senzory na bázi internetu věcí, tak i nástroje pro precizní zemědělství. Chytrá řešení dokáží zemědělcům šetřit vodu a hnojiva, což je ekonomicky efektivní a zároveň i přínosné pro půdu a planetu.

„Vítězství je pro nás a celý náš tým velkým úspěchem a potvrzením toho, že cesta, na kterou jsme se vydali, je správná. Bude ještě dlouhá a v podstatě nikdy neskončí, ale baví nás po ní jít. Myslím, že všech 10 účastníků finálového kola mělo velmi zajímavý profil a jsme poctěni, že se nám podařilo zvítězit,“ komentoval úspěch Vojtěch Malina, výkonný ředitel CleverFarm.
CleverFarm

Stabilplastik vyrábí ze zbytkových směsných plastových odpadů přepravní palety. Plastové palety se 100% obsahem recyklátu mají několik výhod oproti těm dřevěným – jsou pouze z druhotných surovin, déle vydrží a zároveň se do nich dají instalovat chytrá řešení – například trackery, které pomáhají se sledováním zásilky a optimalizací její cesty. Toto udržitelné řešení tak nejen pomáhá se znovuvyužitím plastového odpadu, ale zároveň snižuje uhlíkovou stopu.

„V tak pěkné umístění jsme nedoufali a je to pro nás velkým oceněním a určitou satisfakcí za více jak dvě dekády, po které naše společnost prosazuje udržitelné hospodaření. Velice si druhého místa vážíme a jsme moc rádi, že v ČR je takový nárůst společností zabývajících se udržitelným hospodařením,“ říká Patrik Luxemburk, obchodní ředitel Stabilplastiku.
Stabilplastik

Ekofarma Javorník v podhorské oblasti CHKO Bílé Karpaty na hranicích se Slovenskem od roku 1996 hospodaří v systému ekologického zemědělství s šetrným přístupem k půdě a nadstandardními podmínkami pro ustájení a zacházení se zvířaty.

„Fakt, že jsme byli vybraní, je pro nás poctou – pro všechny ty, kteří tady pracovali nebo pracují. Takže samozřejmě takové ocenění dosavadní práce velmi potěší,“ říká k umístění Josef Tománek, ředitel ekofarmy Javorník.
Ekofarma Javorník

Na sdíleném 4.-10. místě se pak (v abecedním pořadí) umístily společnosti:

 • CARTHAMUS,
 • DIMATEX CS,
 • Farma Kožichovice,
 • JRK Česká republika,
 • Plastic One,
 • Vinné sklepy Kutná Hora,
 • Zemědělské družstvo Všestary.

Sestřih videa z online vyhlášení výsledků soutěže SME EnterPRIZE moderoval Jan Kovařík. Kvůli epidemické situaci se odehrálo kompletně online z televizního studia Generali České pojišťovny.

Odborná porota

O výsledcích v soutěži SME EnterPRIZE rozhoduje porota složená z nezávislých odborníků a zástupců pořadatele. V několika kolech vybírají z přihlášených účastníků nejdříve TOP 15 a následně TOP 10 účastníků. Z nich na základě podrobných rozhovorů mezi porotou a finalisty vzejde celkové pořadí soutěže.

Nina Bočková
Nina Bočková na začátku své profesní dráhy působila v oblasti Sales v korporátní sféře. Další kariéru spojila s rodinným podnikáním v oblasti spotřebního průmyslu a služeb. Po získání doktorátu v oboru Ekonomika podniku se věnuje vedle účetního poradenství také akademické práci. Zde se soustředí na výzkum v oblasti ESG a SME. Od členství v porotě SME EnterPRIZE očekává, že získá nové příklady udržitelného podnikání v oblasti zpracovatelského průmyslu. V roce 2023 se nově stala porotkyní v kategorii startupů.

Martin Flajšar
V Generali České pojišťovně řídí produktové oddělení, které má na starosti vývoj a správu poměrně rozsáhlého portfolia korporátního pojištění a pojištění pro malé a střední podniky (SME). Své penzum znalostí českého podnikatelského prostředí a vysoce vyvinutým smysl pro detail využívá nejen při každodenní práci, ale také během svého působení v porotě.

Renata Kučerová
Odborná asistentka na PEF MENDELU v Brně. Pracuje na katedře managementu. Spolupracovala na vzniku CSR Mendelu, v němž aktivně rozvíjí témata udržitelnosti. Podílela se na řešení řady výzkumných projektů podporovaných MŠMT a NAZV a na projektu Institucionální spolupráce v oblasti odpovědného a udržitelného vzdělávání s Hedmark University College. Je součástí projektu University leaders in SDG (UNILED). Věnuje se společenské odpovědnosti (využití principů CSR v podnikové praxi, zapojení organizací do jednotlivých pilířů CSR a koncept zero-waste).

Vojtěch Malina
CEO společnosti CleverFarm, vítěze prvního ročníku soutěže SME EnterPRIZE. CleverFarm vyvíjí chytrá řešení pro zemědělce. Mezi ně patří jak senzory na bázi internetu věcí, tak i nástroje pro precizní zemědělství. Chytrá řešení dokáží zemědělcům šetřit vodu a hnojiva, což je ekonomicky efektivní a zároveň i přínosné pro půdu a planetu.

Alena Stiborová
Senior manažerka zemědělského pojištění v Generali České pojišťovně patří na trhu k respektovaným odborníkům ve své oblasti. V jejím týmu se věnují jak pojištění zemědělských plodin, tak také zvířat. Udržitelný způsob podnikání se přitom právě v zemědělství projevuje stále intenzivněji.

Jindřich Špička
Na ČZU vyučuje řízení podnikových rizik, manažerskou ekonomiku a strategickou analýzu podniků. Dlouhodobě se zabývá těmito obory v zemědělsko-potravinářském sektoru. Aktuálně se věnuje výzkumu spolupráce při vytváření nových trhů a koordinuje za ČR smluvní výzkumný projekt Generali SME EnterPRIZE – zaměřený na bariéry a podporu přechodu malých a středních podniků k udržitelnému podnikání. Těší se zejména na udržitelné soutěžní projekty založené na originálních chytrých nápadech a spolupráci s klíčovými zájmovými skupinami podniků.

Helena Továrková
Šéfka ekologické Nadace Veronica má zkušenosti s environmentálně udržitelnými projekty u nás i v zahraničí. S malými a středními podniky zase pracovala v rámci svého působení v inovačním centru JIC. V rámci Nadace Veronica nejraději vytváří takové programy, které vtahují do ochrany přírody, krajiny a klimatu zcela nové lidi. V roce 2021 získala Cenu Fóra dárců Osobnost nadačního sektoru za aktivní propagaci tématu udržitelného rozvoje. V roce 2023 se nově stala porotkyní v kategorii startupů.

Viktor Třebický
Projektový manažer z organizace CI2 a jednatel a spoluzakladatel CI3, s.r.o. Profesně se věnuje zejména poradenství firmám v oblasti snižování uhlíkové stopy a udržitelného rozvoje. Zkušenosti z této oblasti přinesl i do svého porotcování v soutěži SME EnterPRIZE.

Porotci pro kategorii startup SME EnterPRIZE 2023

Vladimír Staněk
V Generali České pojišťovně řídí týmy digital product managementu a digital marketingu. Tyto týmy designují, řídí vývoj a zlepšují uživatelskou zkušenost v digitálním prostředí. Jedná se o o weby, portály a mobilní aplikace pro klienty a také obchodní nástroje, aplikace a systémy podporující poradenský způsob prodeje pro poradce. V minulosti pracoval ve vedení obchodu v úspěšném českém startupu Brand Embassy. Zkušenosti z této oblasti přinesl i do svého porotcování v soutěži SME EnterPRIZE.

Filip Krůta
Ředitel Eko-Tech Hubu v rámci agentury CzechInvest která se věnuje podpoře startupů více než 10 let. Stojí v čele vývoje superklastru zaměřeného na budování robustního ekosystému kolem udržitelných společností, nevládních organizací, ministerstev, virtuálních firem, inovačních ekosystémů a univerzit. Jeho cílem je vytvořit platformu pro spolupráci, která pomáhá řešit krizi změny klimatu prostřednictvím inkubace startupů CleanTech.

 

Setkání poroty s finality soutěže SME EnterPRIZE 2022

Přihlašovací formulář