• O SME EnterPRIZE O SME EnterPRIZE
 • Přihlásit se Přihlásit se
 • Udržitelné podnikání Udržitelné podnikání
 • Ročník 2021

Podnikání s ohledem na životní prostředí

Generali Česká pojišťovna spustila 1. ročník soutěže s názvem SME EnterPRIZE. Určena je pro malé a střední podniky (tzv. SME), které v Česku podnikají udržitelným způsobem. Soutěž navazuje na úspěšný formát, který již několik let úspěšně funguje v Itálii, Francii či ve Španělsku.

Cílem soutěže SME EnterPRIZE je ocenit ty firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na oblast životního prostředí. Probíhající klimatická změna je nepopiratelným faktem, ze kterého pramení celá řada rizik. Jsou to přitom právě pojišťovny, které pomáhají podnikatelům a firmám unést jejich následky. Zapojení Generali České pojišťovny tak představuje další relevantní formu pomoci.

Logo SME EnterPRIZE

Jak si představit příspěvek malých a středních podniků k udržitelnému podnikání?

Cirkulární hospodářství

Módní značka/textilní firma, která spolupracuje s partnery, kteří s přebytečnými nebo zbytkovými textiliemi nakládají z pohledu jejich dalšího využití (cirkulární hospodářství).

Společnost vyrábějící či využívající senzory IoT

Společnost vyrábějící či využívající senzory IoT, používané v zemědělství k optimalizaci zavlažování a tlumení chorob (snížení používání pesticidů).

Nástroj pro měření uhlíkové stopy firem

Společnost, která vytvořila nástroj pro měření uhlíkové stopy firem a pomáhá společnostem vyrovnat jejich emise.

Soutěžící mají možnost získat (mimo jiné) tyto finanční výhry:

1. místo
100 000 Kč
(a účast v mezinárodním finále soutěže v Bruselu)
2. místo
70 000 Kč
(a účast v mezinárodním finále soutěže v Bruselu)
3. místo
50 000 Kč
4. - 10. místo
10 000 Kč
(a účast v mezinárodním finále soutěže v Bruselu)

Kdo se může zúčastnit

Premiérový ročník SME EnterPRIZE je otevřený výhradně pro klienty Generali České pojišťovny, kteří spadají do kategorie malých a středních podniků (tzv. oblast SME).

Konkrétními kritérii jsou:

 • Počet stálých zaměstnanců 10 – 250 lidí,
 • Činnost firmy (služby, procesy, technologie, inovace, produkty atd.) podporuje udržitelné podnikání a má pozitivní přímý či nepřímý dopad na životní prostředí,
 • Platná pojistná smlouva firmy s Generali Českou pojišťovnou.

Pro více detailů se seznamte s Pravidly soutěže nebo se zeptejte svého správce pojištění.

„Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem české ekonomiky. Podporou transformace k jejich udržitelnému fungování je chceme motivovat. Tím spíše, že jasně existuje pozitivní vztah mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích.“

Karel Bláha

ředitel pro korporátní obchod a člen představenstva
Generali České pojišťovny

Máme pro vás pár užitečných informací o přihlášení do soutěže SME EnterPRIZE, abyste byli ještě více v obraze.

Ročník 2022

Právě připravujeme.
Pokud uvažujete, že byste se rádi přihlásili, sledujte naše stránky.

Ročník 2021

Výsledky vyhlášeny a soutěž pro letošní rok uzavřena.

Jak soutěž probíhá

Soutěž SME EnterPRIZE probíhá ve třech národních a jednom mezinárodním kole.

V úvodních dvou kolech odborná porota vybere firmy s největším potenciálem na vítězství. TOP 10 firem zamíří přímo do velkého finále.

Ve finálovém kole pak zástupce firmy během krátké online prezentace představí projekt a vysvětlí, proč právě on by měl získat hlavní cenu. Současně bude odpovídat na doplňující otázky porotců. Následně porota vyhlásí konečné pořadí.

Do mezinárodního kola automaticky postupuje vítěz společně s účastníkem, který se umístil jako druhý v pořadí. Mezinárodní kolo se v roce 2012 uskuteční v Bruselu, pokud to epidemická situace v souvislosti s onemocněním COVID–19 umožní.

Harmonogram ročníku 2022

 • 15. března start 1. ročníku SME EnterPRIZE
 • 30. dubna 23:59 h ukončení přihlášek
 • 2. června velké finále a vyhlášení výsledků
 • září mezinárodní finále SME EnterPRIZE v Bruselu

Kontakt

Pro více informací můžete napsat na e‑mail enterprize@generaliceska.cz

Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem nejen ekonomiky České republiky, ale celé Evropy. Podporou v transformaci k jejich udržitelnému fungování a podnikání zajistíme lepší budoucnost jak jim, tak i každému z nás. Toto je také prioritou Evropské komise, která se snaží o transformaci evropské ekonomiky směrem k ekonomice více inkluzivní a ekologické.

Udržitelnost představuje obrovskou příležitost růstu pro malé a střední podniky: výzkumy ukazují pozitivní vztah mezi udržitelným chováním malých a středních podniků a jejich finanční výkonností. Přijetí udržitelnějších obchodních modelů jim pomáhá dosáhnout dlouhodobého úspěchu a pomáhá jim i k rychlejšímu zotavení v době krize.

Malé a střední podniky (SME) přispívají zásadním způsobem k hospodářskému růstu země, sociální stabilitě a inovacím.

 
2/3

všech zaměstnanců soukromého sektoru pracuje v SME

 
56 %

veškeré přidané hodnoty v Evropě tváří právě SME sektor

 
99 %

podniků v Evropě tvoří právě ty z kategorie SME

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) ANNUAL REPORT ON EUROPEAN SMEs 2018/2019 Research & Development and Innovation by SMEs November 2019 on Eurostat’s Structural Business Statistics (SBS) data

Skupina Generali

Skupina Generali (jejíž součástí je i Generali Česká pojišťovna), která si letos připomíná 190. výročí své existence, dlouhodobě usiluje o podporu kultury udržitelnosti mezi malými a středními podniky v Evropě. I to je důvodem pro rozšíření projektu SME EnterPRIZE, s jehož pomocí budeme v České republice propagovat a rozšiřovat povědomí o ekologickém a udržitelném podnikání v oblasti SME.

Díky SME EnterPRIZE chce Generali Česká pojišťovna těmto společnostem dát hlas. Ocenit je a také zviditelnit. A co víc - umožnit jim sdílet jejich inovace a osvědčené postupy tak, aby mohly být inspirací pro ostatní podnikatele.

Pro samotnou skupinu Generali představuje udržitelnost zásadní a silné téma. Zároveň je výrazným příspěvkem v naplňování strategie být životním partnerem pro své klienty. Udržitelnost proto skupina Generali zapojuje do každodenního života, a přispívá tak ochraně životního prostředí i pro budoucí generace.

Logo EnterPRIZE SME

Podívejte se na mezinárodní stránky soutěže SME EnterPRIZE a zjistěte, jak pestrá soutěž je napříč Evropou.

Odborným garantem soutěže SME EnterPRIZE je Nadace Veronica

Nadace Veronica

Mediálním partnerem soutěže je Deník

Deník

VÝHERCI A FINALISTÉ ROČNÍKU 2021

Ročník 2021

Generali Česká pojišťovna 17. června 2021 oficiálně vyhlásila výsledky 1. ročníku soutěže SME EnterPRIZE.

Zúčastnily se ho přes tři desítky firem, které se přihlásily se svými udržitelnými obchodními modely nebo projekty.

Ze dvou kol postoupila do finále desítka společností, z nichž odborná porota – sestavená z odborníků, akademiků i zástupců pojišťovny – určila konečné pořadí:

 • 1. místo: CleverFarm
 • 2. místo: Stabilplastik
 • 3. místo: Javorník - CZ (ekofarma Javorník)

CleverFarm vyvíjí chytrá řešení pro zemědělce. Mezi ně patří jak senzory na bázi internetu věcí, tak i nástroje pro precizní zemědělství. Chytrá řešení dokáží zemědělcům šetřit vodu a hnojiva, což je ekonomicky efektivní a zároveň i přínosné pro půdu a planetu.

„Vítězství je pro nás a celý náš tým velkým úspěchem a potvrzením toho, že cesta, na kterou jsme se vydali, je správná. Bude ještě dlouhá a v podstatě nikdy neskončí, ale baví nás po ní jít. Myslím, že všech 10 účastníků finálového kola mělo velmi zajímavý profil a jsme poctěni, že se nám podařilo zvítězit,“ komentoval úspěch Vojtěch Malina, výkonný ředitel CleverFarm.
CleverFarm

Stabilplastik vyrábí ze zbytkových směsných plastových odpadů přepravní palety. Plastové palety se 100% obsahem recyklátu mají několik výhod oproti těm dřevěným – jsou pouze z druhotných surovin, déle vydrží a zároveň se do nich dají instalovat chytrá řešení – například trackery, které pomáhají se sledováním zásilky a optimalizací její cesty. Toto udržitelné řešení tak nejen pomáhá se znovuvyužitím plastového odpadu, ale zároveň snižuje uhlíkovou stopu.

„V tak pěkné umístění jsme nedoufali a je to pro nás velkým oceněním a určitou satisfakcí za více jak dvě dekády, po které naše společnost prosazuje udržitelné hospodaření. Velice si druhého místa vážíme a jsme moc rádi, že v ČR je takový nárůst společností zabývajících se udržitelným hospodařením,“ říká Patrik Luxemburk, obchodní ředitel Stabilplastiku.
Stabilplastik

Ekofarma Javorník v podhorské oblasti CHKO Bílé Karpaty na hranicích se Slovenskem od roku 1996 hospodaří v systému ekologického zemědělství s šetrným přístupem k půdě a nadstandardními podmínkami pro ustájení a zacházení se zvířaty.

„Fakt, že jsme byli vybraní, je pro nás poctou – pro všechny ty, kteří tady pracovali nebo pracují. Takže samozřejmě takové ocenění dosavadní práce velmi potěší,“ říká k umístění Josef Tománek, ředitel ekofarmy Javorník.
Ekofarma Javorník

Na sdíleném 4.-10. místě se pak (v abecedním pořadí) umístily společnosti:

 • CARTHAMUS,
 • DIMATEX CS,
 • Farma Kožichovice,
 • JRK Česká republika,
 • Plastic One,
 • Vinné sklepy Kutná Hora,
 • Zemědělské družstvo Všestary.

Sestřih videa z online vyhlášení výsledků soutěže SME EnterPRIZE moderoval Jan Kovařík. Kvůli epidemické situaci se odehrálo kompletně online z televizního studia Generali České pojišťovny.

ODBORNÁ POROTA

O výsledcích v soutěži SME EnterPRIZE rozhoduje porota složená z nezávislých odborníků a zástupců pořadatele. V několika kolech vybírají z přihlášených účastníků nejdříve TOP 15 a následně TOP 10 účastníků. Z nich na základě podrobných rozhovorů mezi porotou a finalisty vzejde celkové pořadí soutěže.

Odborná porota 2021

Helena Továrková, předsedkyně poroty

Šéfka ekologické Nadace Veronica má zkušenosti s environmentálně udržitelnými projekty u nás i v zahraničí. S malými a středními podniky i startupy zase pracovala v rámci svého působení v inovačním centru JIC. Ujala se proto role předsedkyně poroty soutěže SME EnterPRIZE. V rámci své práce v Nadaci Veronica vytváří programy, které umožňují komukoliv zapojit se do ochrany přírody, krajiny a klimatu.

Viktor Třebický

Projektový manažer z organizace CI2 se profesně věnuje zejména poradenství firmám v oblasti snižování uhlíkové stopy a udržitelného rozvoje. Zkušenosti z této oblasti přinesl i do svého porotcování v soutěži EnterPRIZE.

Renata Kučerová

Jako pedagožka na Mendelově univerzitě v Brně se věnuje oblasti společenské odpovědnosti firem, působí také v Centru společenské odpovědnosti a udržitelnosti MENDELU. Své odborné znalosti z této oblasti využila jako členka poroty soutěže SME EnterPRIZE.

Martin Flajšar

V Generali České pojišťovně řídí produktové oddělení, které má na starosti vývoj a správu poměrně rozsáhlého portfolia korporátního pojištění a pojištění pro malé a střední podniky (SME). Své penzum znalostí českého podnikatelského prostředí a vysoce vyvinutým smysl pro detail využívá nejen při každodenní práci, ale také během svého působení v porotě.

Alena Stiborová

Senior manažerka zemědělského pojištění v Generali České pojišťovně patří na trhu k respektovaným odborníkům ve své oblasti. V jejím týmu se věnují jak pojištění zemědělských plodin, tak také zvířat. Udržitelný způsob podnikání se přitom právě v zemědělství projevuje stále intenzivněji.

Setkání poroty s finality soutěže SME EnterPRIZE (20. května 2021)

Přihlašovací formulář

Přihlašování do soutěže bylo ukončeno. Držíme soutěžícím palce!