• O EnterPRIZE O EnterPRIZE
  • Přihlásit se Přihlásit se
  • Udržitelné podnikání Udržitelné podnikání

Podnikání s ohledem na životní prostředí

Generali Česká pojišťovna spustila 1. ročník soutěže s názvem EnterPRIZE. Určena je pro malé a střední podniky (tzv. SME), které v Česku podnikají udržitelným způsobem. Soutěž navazuje na úspěšný formát, který již několik let úspěšně funguje v Itálii, Francii či ve Španělsku.

Cílem soutěže EnterPRIZE je ocenit ty firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na oblast životního prostředí. Probíhající klimatická změna je nepopiratelným faktem, ze kterého pramení celá řada rizik. Jsou to přitom právě pojišťovny, které pomáhají podnikatelům a firmám unést jejich následky. Zapojení Generali České pojišťovny tak představuje další relevantní formu pomoci.

Logo EnterPRIZE SME

Jak si představit příspěvek malých a středních podniků k udržitelnému podnikání?

Cirkulární hospodářství

Módní značka/textilní firma, která spolupracuje s partnery, kteří s přebytečnými nebo zbytkovými textiliemi nakládají z pohledu jejich dalšího využití (cirkulární hospodářství).

Společnost vyrábějící či využívající senzory IoT

Společnost vyrábějící či využívající senzory IoT, používané v zemědělství k optimalizaci zavlažování a tlumení chorob (snížení používání pesticidů).

Nástroj pro měření uhlíkové stopy firem

Společnost, která vytvořila nástroj pro měření uhlíkové stopy firem a pomáhá společnostem vyrovnat jejich emise.

Soutěžící mají možnost získat (mimo jiné) tyto finanční výhry:

1. místo
100 000 Kč
(a účast v mezinárodním finále soutěže v Bruselu)
2. místo
70 000 Kč
(a účast v mezinárodním finále soutěže v Bruselu)
3. místo
50 000 Kč
4. - 10. místo
10 000 Kč
(a účast v mezinárodním finále soutěže v Bruselu)

Kdo se může zúčastnit

Premiérový ročník EnterPRIZE je otevřený výhradně pro klienty Generali České pojišťovny, kteří spadají do kategorie malých a středních podniků (tzv. oblast SME).

Konkrétními kritérii jsou:

  • Počet stálých zaměstnanců 10 – 250 lidí,
  • Činnost firmy (služby, procesy, technologie, inovace, produkty atd.) podporuje udržitelné podnikání a má pozitivní přímý či nepřímý dopad na životní prostředí,
  • Platná pojistná smlouva firmy s Generali Českou pojišťovnou.

Pro více detailů se seznamte s Pravidly soutěže nebo se zeptejte svého správce pojištění.

„Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem české ekonomiky. Podporou transformace k jejich udržitelnému fungování je chceme motivovat. Tím spíše, že jasně existuje pozitivní vztah mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích.“

Karel Bláha

ředitel pro korporátní obchod a člen představenstva
Generali České pojišťovny

Máme pro vás pár užitečných informací o přihlášení do soutěže EnterPRIZE, abyste byli ještě více v obraze.

Jak soutěž probíhá

Soutěže EnterPRIZE probíhá ve dvou národních a jednom mezinárodním kole.

V úvodním kole odborná porota vybere firmy s největším potenciálem na vítězství. TOP 10 firem zamíří přímo do velkého finále.

Ve finálovém kole pak zástupce firmy během krátké online prezentace představí projekt a vysvětlí, proč právě on by měl získat hlavní cenu. Současně bude odpovídat na doplňující otázky porotců. Následně porota vyhlásí konečné pořadí.

Do mezinárodního kola automaticky postupuje vítěz společně s účastníkem, který se umístil jako druhý v pořadí. Mezinárodní kolo se uskuteční v Bruselu, pokud to epidemická situace v souvislosti s onemocněním COVID–19 umožní.

Porota je složená z nezávislých expertů na problematiku udržitelného podnikání a životního prostředí. A to jak z oblasti neziskového sektoru, tak z akademické půdy. Tyto odborníky doplňují zástupci vyhlašovatele soutěže.

Harmonogram ročníku 2021

  • 15. března start 1. ročníku EnterPRIZE
  • 30. dubna 23:59 h ukončení přihlášek
  • 2. polovina května velké finále a vyhlášení výsledků
  • září mezinárodní finále EnterPRIZE v Bruselu

Termín finále a mezinárodního kola bude oznámen účastníkům soutěže.

Kontakt

Pro více informací se spojte se správcem svých pojistných smluv v Generali České pojišťovně nebo napište na e‑mail enterprize@generaliceska.cz

Malé a střední podniky jsou základním stavebním kamenem nejen ekonomiky České republiky, ale celé Evropy. Podporou v transformaci k jejich udržitelnému fungování a podnikání zajistíme lepší budoucnost jak jim, tak i každému z nás. Toto je také prioritou Evropské komise, která se snaží o transformaci evropské ekonomiky směrem k ekonomice více inkluzivní a ekologické.

Udržitelnost představuje obrovskou příležitost růstu pro malé a střední podniky: výzkumy ukazují pozitivní vztah mezi udržitelným chováním malých a středních podniků a jejich finanční výkonností. Přijetí udržitelnějších obchodních modelů jim pomáhá dosáhnout dlouhodobého úspěchu a pomáhá jim i k rychlejšímu zotavení v době krize.

Malé a střední podniky (SME) přispívají zásadním způsobem k hospodářskému růstu země, sociální stabilitě a inovacím.

 
2/3

všech zaměstnanců soukromého sektoru pracuje v SME

 
56 %

veškeré přidané hodnoty v Evropě tváří právě SME sektor

 
99 %

podniků v Evropě tvoří právě ty z kategorie SME

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) ANNUAL REPORT ON EUROPEAN SMEs 2018/2019 Research & Development and Innovation by SMEs November 2019 on Eurostat’s Structural Business Statistics (SBS) data

Skupina Generali

Skupina Generali (jejíž součástí je i Generali Česká pojišťovna), která si letos připomíná 190. výročí své existence, dlouhodobě usiluje o podporu kultury udržitelnosti mezi malými a středními podniky v Evropě. I to je důvodem pro rozšíření projektu EnterPRIZE, s jehož pomocí budeme v České republice propagovat a rozšiřovat povědomí o ekologickém a udržitelném podnikání v oblasti SME.

Díky EnterPRIZE chce Generali Česká pojišťovna těmto společnostem dát hlas. Ocenit je a také zviditelnit. A co víc - umožnit jim sdílet jejich inovace a osvědčené postupy tak, aby mohly být inspirací pro ostatní podnikatele.

Pro samotnou skupinu Generali představuje udržitelnost zásadní a silné téma. Zároveň je výrazným příspěvkem v naplňování strategie být životním partnerem pro své klienty. Udržitelnost proto skupina Generali zapojuje do každodenního života, a přispívá tak ochraně životního prostředí i pro budoucí generace.

Odborným garantem soutěže EnterPRIZE je Nadace Veronica

Nadace Veronica

Mediálním partnerem soutěže je Deník

Deník

Přihlašovací formulář