S dobrým pojištěním se chovatelé zvířat mohou zbavit mnoha rizik

Chovatele zvířat, stejně jako jiné podnikatele, může potkat spousta rizik. Proti jejich finančním následkům se ovšem můžou spolehlivě chránit kvalitním pojištěním. Díky tomuto článku získají chovatelé přehled o tom, proti jakým rizikům se mohou pojistit.

5 minut čtení
Obrázek ke článku S dobrým pojištěním se chovatelé zvířat mohou zbavit mnoha rizik

Podnikatelé všech odvětví zatím stále příliš často podceňují nastavení svého pojištění. A ani chovatelé hospodářských zvířat na tom nejsou jinak. Většinou si chtějí odbýt pojištění, a především související administrativu, co nejrychleji, a spokojí se jen se základním nastavením nebo cenovým porovnáním. To je samozřejmě velmi riskantní, pokud skutečně dojde k nějaké škodě. Tento článek nabízí přehled možností, které se jim v rámci pojištění nabízí.

Tip: Přečtěte si také o možnostech pojištění pěstitělů plodin.

Proti jakým rizikům se chovatelé zvířat mohou pojistit?

Základní balíček pojištění chrání podnikání chovatele v případech, kdy v chovu dojde k úhynu zvířat. Přestože jsou chovy obvykle různými prostředky dobře chráněné, onemocnění zvířat nakažlivými nemocemi (nákazami) pro chovatele stále představuje jedno z největších nebezpečí.

Základní stavební kámen pojištění chovatelů proto tvoří riziko velmi nebezpečné nákazy, jako je aktuálně africký mor prasat, ptačí chřipka, ale také BSE (nemoc šílených krav), slintavka nebo kulhavka. Kromě nákaz však chovatelé mohou zvolit pojištění proti dalším hromadným onemocněním způsobeným infekcí nebo parazity. Ty ohrožují zejména chovy prasat, drůbeže a mladá zvířata skotu.

Ohrožení chovu může způsobit také otrava jedovatými látkami nebo komplikace způsobené elektrickým proudem. Chovatelům se vyplatí pojistit se zejména proti neohlášenému přerušení dodávky proudu, které kvůli závislosti chovů na technologiích může způsobit úhyn zvířat. Velké riziko představují také živelní události, především požár, ale i povodeň nebo záplava. Závažné problémy způsobují každoročně i bouřky, které ohrožují zejména zvířata chovaná na pastvinách.

Speciálně chovatele drůbeže může také zajímat pojištění proti přehřátí organismu zvířat, které v letních měsících způsobuje časté úhyny kuřat. Pro kompletní ochranu se chovatelé mohou dále pojistit proti neinfekčním nemocem, úrazům a porodním škodám.

Doplňková připojištění chovu

Chovatelé mají na výběr také řadu dalších možností připojištění, kterými si mohou podle svých potřeb rozšířit základní nabídku pojištění. Každé připojištění cílí na konkrétní druhy a kategorie zvířat a přizpůsobuje se také rozdílným technologiím chovu.

Pro chovy drůbeže je výhodné připojištění rizika záchytu salmonely v prostředí. Základní pojištění chovů drůbeže a prasat je také možné rozšířit o riziko poruchy technologie, která je v dnešní době již neodmyslitelnou součástí chovů. Technologie zatím neumí chovy ochránit stoprocentně, velmi často bohužel dochází třeba k úhynu udušením kvůli nefunkční ventilaci. Taková škoda se může vyšplhat i do řádu statisíců.

Chovů skotu se týká dosud méně známé připojištění proti zmetání (potracení) plodu a úhynu telete, které má finančně vyrovnat ztrátu budoucího mláděte. Oblíbeným připojištěním, především v oblastech rozlehlých pastvin, je také riziko odcizení z pastviny. To je vhodné pro skot, který se část roku nebo celoročně pase venku.

Nabídka pro chovatele koní a méně běžných zvířat

Majitelé koní, jezdci a chovatelé s oblibou využívají nabídky pojištění koní. Základní nabídka obvykle zahrnuje rizika úhynu koně kvůli nákaze, živlům, porodním škodám, otravám, nemocem, úrazům nebo operacím.

Tento základní výběr je možné doplnit o další připojištění. Chovatelé mohou ocenit například pojištění proti nebezpečím, které hrozí březím klisnám a jejich plodům nebo proti zraněním dostihových koní. Nejvyužívanější připojištění se vztahuje k nákladům vynaloženým na veterinární ošetření a léčení koní. Pokrývá jak léčbu přímo na stájích, tak i komplikované případy vyžadující péči na nákladných specializovaných klinikách.

V oboru chovatelství koní se také vyplatí pojištění majetku. Stáje, jezdecké vybavení nebo přívěsy na auta pro koně jsou nákladné záležitosti, jejichž poškození může bez pojištění vyjít velmi draho. Jezdci a majitelé koní mohou také uvítat pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění.

Nečekaných komplikací se nemusejí bát ani chovatelé méně běžných zvířat. Vhodná pojištění se dají sjednat na míru konkrétnímu chovu a druhu, například pro spárkatou zvěř, kam patří například jeleni, mufloni nebo daňci, stejně jako pro chovy pštrosů, lam nebo ryb.

Pojištění chovů od Generali České pojišťovny

Proti všem zmíněným rizikům se mohou chovatelé pojistit na jednom místě u Generali České pojišťovny. Základní pojištění je navíc vždy doplněné o úhradu nákladů na neškodné odstranění uhynulých zvířat, která je do limitu 50 000 Kč zdarma.

Generali Česká pojišťovna má porozumění pro to, že každý chov je jiný a pojištění jednotlivým chovatelům proto přizpůsobuje na míru. Každý chovatel může své požadavky upřesnit v dotazníku, na jehož základě dané pojištění vznikne.

Generali Česká pojišťovna svou nabídku pojištění každý rok rozšiřuje. Nejnověji reagovala na změnu přístupu Státní veterinární správy ke škodám, které plynou ze záchytu salmonely v chovu drůbeže. Pojištění tak nyní poskytuje náhradu i tam, kde ji chovatelé nemohou očekávat od státu.

Současná nejistá doba je zkouškou nejen pro zemědělské podnikatele. S pojištěním chovů u tradičního a největšího pojistitele, Generali České pojišťovny, se však žádné podnikání kvůli nepříznivým vlivům nemusí zastavit nebo dokonce skončit.