Co je SWOT analýza a jak ji vypracovat

SWOT analýza je oblíbený strategický nástroj, který používá velké množství podnikatelů a manažerů. Přečtěte si, k čemu SWOT analýza slouží a jak ji správně vypracovat, aby poskytla co nejpřesnější data pro plánování dalšího úspěšného rozvoje vaší firmy.

9 minut čtení
Obrázek ke článku Co je SWOT analýza a jak ji vypracovat

Úspěch každé firmy závisí na mnoha faktorech a zdaleka ne všechny je ve vašich silách ovlivnit. Pravděpodobnost úspěchu ale můžete ve svůj prospěch naklonit pomocí důkladné analýzy firemních procesů. Jedině tak totiž zjistíte, jestli vaše firma funguje skutečně efektivně a odhalíte případné nedostatky, které můžete následně vyladit k dokonalosti. Jednou z často používaných a prověřených metod pro analýzu firemních procesů je SWOT analýza. Přečtěte si, co obnáší a jak ji můžete co nejlépe využít pro svou firmu.

Co je SWOT analýza?

SWOT analýza je univerzální metoda, která se běžně používá ke zmapování a zhodnocení vnějších a vnitřních faktorů ovlivňujících chod firmy. Název vznikl podle počátečních písmen čtyř anglických slov: Strenghts (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby).

Hlavním cílem SWOT analýzy je pomoci firmě získat co nejlepší přehled o všech okolnostech, které ovlivňují její chod, a o jejích silných a slabých stránkách. SWOT analýza pomáhá překonávat problémy a naznačuje, jakým směrem se má firma dále vydat.

Metodu SWOT vytvořil v 60. letech 20. století Albert Humphrey. Na Stanfordově univerzitě vedl výzkumný projekt, financovaný významnými americkými korporacemi, který měl zjistit nedostatky v plánování těchto společností a vytvořit pro ně nový systém řízení změn. Od té doby se nástroj masivně využívá ve firmách všech velikostí.

Kdy provést SWOT analýzu?

SWOT analýzu můžete vypracovat hned na začátku podnikání a také pokaždé, když se chystáte udělat jakýkoliv zásadní krok ve vývoji společnosti. Typicky když zkoumáte další obchodní příležitosti a chcete uvést na trh nový produkt nebo službu. SWOT analýza se hodí i k pravidelné kontrole stavu vašeho podnikání a následnému vylepšení procesů. Analýza vždy upozorní na klíčové oblasti, kterým byste měli věnovat zvýšenou pozornost.

Jak připravit SWOT analýzu?

Pro vypracování SWOT analýzy si vytvořte jednoduchou tabulku rozdělenou do čtyř oddílů – dva řádky a dva sloupce. Můžete pracovat digitálně nebo klidně jen na papíře. Do levé horní části patří silné stránky vaší firmy a pod ně příležitosti. Do pravé horní části náleží slabé stránky a pod ně hrozby. Postupně si tabulku vyplňte konkrétními fakty:

Do silných stránek napište vlastnosti vaší firmy (také vás a vašich zaměstnanců), které vám poskytují výhodu na trhu a pomáhají dosáhnout vašich cílů. Odpovězte si především na následující otázky:

 • V čem vaše firma vyniká?

 • Jaké jsou jedinečné dovednosti, které má váš tým?

 • Jaké máte odborné nebo specializované znalosti?

 • Jaké máte zkušenosti?

 • Co děláte lépe než konkurence?

 • Co vaši zákazníci vnímají jako vaše silné stránky a proč se k vám vracejí?

 • Jakých zdrojů máte dostatek nebo dokonce nadbytek?

 • Co vám přináší nejvyšší zisk?

Do slabých stránek zapište všechny faktory, které by vás mohly zpomalit při dosahování vašich cílů. Položte si typicky tyto otázky:

 • V jakých oblastech podnikání byste se potřebovali zlepšit?

 • Jaké zdroje vám schází?

 • Která část vašeho podnikání vám nepřináší zisk?

 • V čem potřebujete doplnit své vzdělání nebo zkušenosti?

 • Do čeho musíte nejvíce investovat?

Do třetího pole tabulky, věnovaného příležitostem, vepište vnější podmínky (mimo vaši firmu), které vám můžou pomoct dosáhnout vašich cílů. Zamyslete se hlavně nad těmito otázkami:

 • Jaké jsou byznysové cíle, které se aktuálně snažíte splnit nebo následovat?

 • Co víc můžete udělat pro vaše stávající zákazníky?

 • Jaké technologie můžete využít pro vaši firmu?

 • Existují další cílové skupiny, které můžete oslovit?

 • Víte o produktech nebo službách, které byste mohli přidat do své nabídky?

Poslední část tabulky věnujte hrozbám. Sem patří všechny vnější podmínky, které by mohly uškodit vývoji vaší firmy. Odpovězte si zejména na otázky:

 • Jakým překážkám musíte čelit?

 • Jaké jsou silné stránky vaší hlavní konkurence (co dělá konkurence lépe)?

 • Jaké procesy a technologie používá vaše konkurence a vy ne?

 • Jaký je stav ekonomiky na vašem trhu?

 • Co se děje ve vašem průmyslovém odvětví?

Do tabulky se vždy snažte zahrnout jen stěžejní fakta a objektivní (podložené) informace, vyhněte se domněnkám a spekulacím, které vás stejně nikam neposunou.

Data ze SWOT analýzy využijte

Poté, co tabulku pro SWOT analýzu naplníte informacemi, byste měli získaná data naplno využít a na jejich základě vytvořit nové strategie pro váš byznys. Můžete si naplánovat, jak posílit vaše silné stránky, jak zapracovat na těch slabých, vyhnout se možným nástrahám a stanovit si cíle pro využití příležitostí. Jednotlivé kvadranty také zkuste propojit a zkuste se zamyslet třeba nad tím, jak můžete zkombinovat vaše silné stránky s příležitostmi a vytvořit tak úplně nové strategie, o kterých jste dosud nepřemýšleli.

Tip: Na tvorbě SWOT analýzy by se mělo podílet především vedení firmy, ale často je užitečné zapojit do procesu i další členy týmu. Nechte kolegy vyjádřit své názory a otevřeně o nich diskutujte. Kolektivní znalosti vám umožní vaši firmu zanalyzovat opravdu důkladně.

 

Jakmile v praxi zjistíte, jak při SWOT analýze vhodně postupovat a strategicky využívat její výsledky, stane se pro vás užitečným nástrojem, ke kterému se budete stále vracet. Během krátké doby vám pokaždé poskytne cenné informace, které vám pomohou vaši firmu efektivně rozvíjet.

Mohlo by vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.