Chcete si legálně vyplatit peníze z vlastní firmy?

Přemýšlíte, jak můžete z vlastní firmy legálně převést peníze na vlastní konto? Poradíme vám, jaké máte možnosti a na co si při vyplácení peněz z firmy sobě samému musíte dát pozor.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Chcete si legálně vyplatit peníze z vlastní firmy?

Otázku, jak se dají vybrat peníze z vlastní firmy v souladu s účetními pravidly i zákonem, si klade zřejmě každý začínající podnikatel. V tomto článku jsme pro vás připravili přehled základních způsobů, jak můžete řešit vyplácení peněz z firmy a pět jednoduchých pravidel, která byste při tom měli dodržovat.

Možnosti, jak si vyplatit peníze z vlastního podnikání

České zákony jsou složité a neexistuje proto jen jeden jednoduchý způsob, jak si může majitel vyplatit peníze z vlastní firmy. K dispozici máte tyto možnosti:

  1. Podíl na zisku (dividendy)

Pravděpodobně nejjednodušší cestou, jak se legálně dostat k penězům z vlastní firmy, je vyplacení podílů ze zisku, tedy dividend. To se děje obvykle jednou ročně, ale třeba při nenadálém vysokém zisku je to možné provést i vícekrát do roka. Podíl na zisku ve formě dividend se ale bohužel daní dokonce dvakrát: nejprve musíte celkový zisk firmy zdanit 19% daní z příjmu právnických osob a pak ještě 15% sazbou, pokud se peníze vyplácejí fyzické osobě. O výplatě podílů na zisku rozhoduje valná hromada firmy.

  1. Výplata

Ve firmě se můžete jako její společník nebo jednatel nechat zaměstnat (například jako IT specialista) a dostávat plat jako běžný zaměstnanec. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, musíte uzavřít běžnou pracovní smlouvu, odvádět za sebe zdravotní a sociální pojištění a platit daň.

Placení pojištění se dá vyhnout tak, že s firmou uzavřete pouze dohodu o provedení práce. V tom případě sice odvedete státu jen 15% daň, ale můžete pro firmu odpracovat maximálně 300 hodin ročně a váš výdělek nesmí přesáhnout 10 tisíc korun měsíčně.

Pokud se chcete nechat zaměstnat ve vlastní firmě, musíte si pohlídat, aby vaší náplní práce nebylo to stejné, co musíte povinně vykonávat v rámci své funkce statutárního orgánu. To znamená, že když jste zároveň jednatelem společnosti, nesmíte se nechat zaměstnat na pozici, která v sobě zahrnuje výkon funkce jednatele – jednatel má totiž ze zákona na starost obchodní vedení firmy, takže nesmí nařizovat práci sám sobě.

Odměnu za výkon funkce jednatele si můžete vyplatit zvlášť, a to na základě speciální smlouvy o výkonu funkce jednatele, která nespadá pod zákoník práce. Pokud tato odměna nepřesáhne 3 500 korun měsíčně, odvedete z ní jen zdravotní pojištění a 15 % daň z příjmu. Jestliže bude odměna vyšší, zaplatíte i sociální pojištění.

Dávejte si také pozor na to, aby výše vašeho platu byla přiměřená. Zjistěte si, jaký plat za práci popsanou ve vaší pracovní smlouvě nabízí jiné firmy ze stejného oboru a přizpůsobte tomu vaši mzdu. Podezřele vysoká výplata by vám při kontrole finančního úřadu neprošla.

  1. Půjčka firmě

Své firmě můžete půjčit peníze z vašich osobních zdrojů a později si je legálně vyplácet zpět i s úrokem. Musí se ale jednat o „rozumně“ stanovený úrok, který byste zaplatili při obdobné půjčce jinému věřiteli, například bance. Z peněz, které takto získáte, je nutné zaplatit státu daň z příjmu.

  1. Pronajmutí majetku firmě

Kromě poskytnutí půjčky můžete své firmě také pronajmout movitý nebo nemovitý majetek, třeba kancelář, kde firma sídlí. Stejně jako u půjčky tady platí pravidlo obvyklé ceny a platba daně z příjmu.

  1. Další možnosti

Z firmy si můžete pravidelně vyplácet náklady za pohonné hmoty – až 5 tisíc korun měsíčně za jeden automobil přihlášený na firmu. Dále můžete na firmu napsat neomezené mobilní nebo internetové paušály, kupovat kancelářské vybavení, notebooky, tiskárny a další vybavení. Dejte si ale pozor, protože do nákladů firmy můžete vložit pouze nákupy, které s vaším podnikáním prokazatelně souvisí.

Na co si dávat pozor

Při vyplácení peněz z vlastní firmy nezapomínejte na několik dalších jednoduchých pravidel:

  1. Vyplácejte si peníze ze zisku, ne z příjmu. To, že do vaší firmy přicházejí peníze, automaticky neznamená, že je můžete libovolně čerpat. Každá firma má nevyhnutelně také výdaje a ty často přicházejí až s odstupem času. Od zákazníka můžete sice dostat zaplaceno dnes, ale třeba nájem provozovny platíte až na konci měsíce a daňový výměr dokonce o několik měsíců později. Přesvědčte se, jestli máte všechny výdaje zaúčtovány před tím, než si peníze vyplatíte.

  2. Pečlivě plánujte cash flow (tok hotovosti). Ujistěte se, že počítáte se všemi příjmy a výdaji do budoucna a zároveň máte dostatečnou rezervu na nečekané výdaje. Další informace o plánování cash flow najdete v samostatném článku.

  3. Vyplácejte si peníze pravidelně. Pro vyplácení peněz byste měli sestavit pravidelný rozvrh. Nejen kvůli vaší peněžence a plánování cash flow, ale také s ohledem na kolegy, kteří mají přístup k firemním účtům. Nepůsobilo by moc dobře, kdybyste si vypláceli peníze, kdykoli by se vám zachtělo.

  4. Nejprve zaplaťte zaměstnancům, pak až sobě. Když se firma dostane do finančních potíží, snažte se v první řadě zaplatit nutné účty a výplaty vašich zaměstnanců, teprve pak myslete na sebe. Jestliže zaměstnanci uvidí, že se krize dotkla jenom jich, pravděpodobně začnou rychle rozesílat životopisy na jiná pracovní místa.

  5. Pozor na švarcsystém. Některé firmy obcházejí daňové zákony takzvaným švarcsystémem. V praxi probíhá třeba tak, že majitel firmy má své vlastní IČO a fakturuje sám na sebe. Takto je ale možné fakturovat jen služby, které nesouvisejí s předmětem podnikání firmy a výkonem funkce jednatele, jinak se jedná o nelegální vyvedení peněz z firmy. Pokud tedy například vlastníte automobilový servis, můžete sám sobě zaplatit třeba za přípravu propagační grafiky, ale nesmíte sám na sebe fakturovat opravu aut.

Nad způsoby, jak budete moci legálně vybírat peníze z vaší firmy, se vyplatí přemýšlet ještě předtím, než firmu založíte. Spojte se s daňovým poradcem nebo specialistou na obchodní právo a proberte s nimi vhodnou formu podnikání i možnosti toku peněz. Můžete si tak ušetřit mnoho pozdějších starostí.

Při vyplácení peněz z vlastní firmy hrají roli další faktory, které musíte zohledňovat. Nedá se proto s jistotou říct, který způsob bude pro vás nejvýhodnější. Snažte se co nejvíce přizpůsobit dané situaci a kombinovat různé způsoby výplaty peněz. Finanční transakce vždy konzultujte s odborníkem, který vám poradí vhodné řešení v souladu se zákonem.

Mohlo by vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.