Jak si ke konci roku legálně snížit daně

Konec roku je pro každého podnikatele klíčové období. Nabízí totiž mimo jiné i poslední možnost, jak ovlivnit výši daně z příjmů. Přečtěte si několik tipů, jak můžete daně vaší firmy legálně snížit.

12 minut čtení
Obrázek ke článku Jak si ke konci roku legálně snížit daně

Konec prosince bývá pro podnikatele obvykle i koncem zdaňovacího období. Zabývají se proto otázkou, jak velkou daň z příjmu budou za uplynulý rok platit. Přestože se platba daně uskutečňuje až na jaře, podnikatelé mají šanci ovlivnit její výši jen do konce roku. Aby byla daň co možná nejmenší, je velmi užitečné provést daňovou optimalizaci. V tomto článku vám prozradíme nejlepší tipy, jak daňovou optimalizaci provést co nejefektivněji.

Co je daňová optimalizace?

Daňová optimalizace představuje způsob, jak si mohou podnikatelé legálně snížit svou daňovou povinnost. České zákony umožňují několik způsobů snížení základu daně a díky tomu i platbu nižší daně z příjmu. Především pro zkušenější podnikatele se jedná o naprosto běžnou praxi, dokonce jakousi nepsanou povinnost. Jestliže má firma finanční a daňové plánování na vysoké úrovni, využívá veškeré dostupné možnosti daňové optimalizace. Samozřejmě v mezích zákona.

Firmy ve většině případů spolupracují s účetními a daňovými specialisty, kteří na problematiku daňové optimalizace dohlížejí a starají se o to, aby podnikatelé museli na daních zaplatit co nejméně. Vždy se ovšem stane, že některé firmy zajdou ve snižování daní příliš daleko a u toho poruší zákon – i když to není vždy úmyslně. Pokud se tedy pustíte do daňové optimalizace, vždy si spolehlivě ověřte, že při tom budete dodržovat všechny platné předpisy a zákony.

6 tipů, jak legálně snížit daň z příjmu

Daňovou optimalizaci byste měli řešit ideálně v průběhu celého roku, protože s jeho blížícím se koncem se množství vašich možností snižuje. Přesto ale na konci roku můžete ještě udělat několik kroků, které vám umožní „na poslední chvíli“ snížit celkovou výši daně z příjmů. Podrobněji se teď podíváme na šest nejpoužívanějších.

 1. Daňově uznatelné výdaje

Základním způsobem, jak snížit daň z příjmů, je utrácení peněz na potřebné vybavení nebo služby pro firmu. Podnikatelé často na podzim kupují třeba nábytek nebo obměňují mobilní telefony, protože si do výdajů za daný rok můžou započítat jen to, co nakoupí do konce roku.

Kupujte ovšem pouze to, co vaše firma skutečně potřebuje. Jinak nakoupíte spoustu zbytečných věcí a úspora bude vlastně jen minimální. Častou chybou je, že si podnikatelé kupují ke konci roku automobily, které ovšem ve skutečnosti nepotřebují, jen aby významně ušetřili na daních. Auta ale rychle ztrácejí na hodnotě, takže takhle často mohou přijít o víc peněz, než by je stály „plné“ daně.

Dejte si také pozor na to, abyste uplatnili výdaje v rozumné výši. To znamená, že pokud máte třeba firmu s deseti zaměstnanci, Finančnímu úřadu by bylo divné, kdybyste jim za rok nakoupili třeba 20 telefonů. Je zbytečné na sebe „upozorňovat“ a doslova si říkat o provedení kontroly. Každý podnikatel, který kontrolu z finančního úřadu zažil ví, že je to časově, administrativně a často i mentálně náročný proces. I když máte daně v perfektním pořádku.

Mezi daňově uznatelné výdaje patří především:

 • Kancelářské potřeby (například papír, propisky, tužky nebo náplně do tiskárny).

 • Elektronika a vybavení kanceláře (počítače a mobilní telefony pro zaměstnance, spotřebiče do firemní kuchyňky, nábytek).

 • Finanční prémie pro zaměstnance (například vánoční prémie k výplatě).

 • Dary neziskovým organizacím.

 • Oděvy pro pracovní prostředí (oblečení by mělo mít logo firmy, jinak neprokážete, že se jedná o pracovní oděv; u společenských oděvů bez loga můžete do nákladů zahrnout 50 % z ceny).

 • Reklamní předměty určené například pro obchodní partnery nebo klienty (hodnota jednotlivých předmětů nesmí přesahovat 500 Kč, předměty musí viditelně souviset s firmou a nesmí podléhat spotřební dani; výjimku tvoří neperlivé víno).

Do nákladů naopak nesmíte zahrnout například náklady na občerstvení na firemních večírcích nebo rodinnou dovolenou s tím, že ji budete vydávat za pracovní cestu. Tyto náklady patří mezi časté chyby v daňových přiznáních.

 1. Odpisy firemního majetku

Odpisy jsou „umělým“ výdajem firem v jejich účetnictví. Vyjadřují míru opotřebení jejich nakoupeného majetku za určité časové období. Odpisy mohou být rovnoměrné (každý rok se odepisuje stejná částka) nebo zrychlené (na začátku se odepisují vyšší částky, které se postupně snižují). Firmy si pro své daňové potřeby mohou u každého nově pořízeného majetku samy zvolit způsob jeho odepisování, ten se pak už ale po celou dobu užívání majetku nesmí měnit.

Odepisuje se hmotný i nehmotný majetek. Z hmotného majetku se nejčastěji odepisují firemní automobily a IT vybavení. Z nehmotného majetku firmy často odepisují počítačové programy nebo třeba ochrannou známku. Výběr způsobu, jak ve vaší firmě správně provádět odpisy, je vhodné nechat na účetních specialistech.

Tip: Od roku 2020 už nemusíte daňově odpisovat majetek s pořizovací cenou do 80.000 Kč. Můžete jej jednorázově zařadit do firemních nákladů nebo ho účetně považovat za drobný majetek a nastavit u něj účetní odpisy například na dva roky. Takto si můžete legálně snížit daňový základ – ale pořád se jedná jen o rozložení nákladů v čase.

Firmy také často využívají možnost nastavit u účetních odpisů delší dobu odpisování než u daňových. Tímto způsobem můžete dosáhnout vyššího účetního zisku, který se bude líbit třeba bankám a snáze vám schválí případné půjčky. Daňové odpisy naopak můžete provádět rychleji. Třeba některé zakoupené nemovitosti můžete bez problémů účetně odepisovat výrazně déle než daňově, a přitom se nebude jednat o zkreslování účetnictví.

Infobox

Účetní odpisy se snaží co nejpřesněji vyjádřit opotřebení firemního majetku vlivem fyzického opotřebení, působení času, běžného používání nebo zastarání. Pořízený majetek tak postupně z účetního pohledu ztrácí svou cenu – a ta se rozkládá do nákladů firmy po zákonem stanovené období jeho použitelnosti.

Daňové odpisy se používají jen pro stanovení daňového základu a nevyjadřují tedy skutečné opotřebení majetku. Jedná se o maximální částky odpisů, které jsou zákonem povoleny pro zařazení do daňového základu firmy.

 1. Pronájem nemovitosti vlastní firmě

České zákony umožňují, abyste si (jako fyzická osoba, tedy člověk z masa a kostí) zakoupili nemovitost a tu následně pronajímali své firmě. Pronájem prostor pak můžete uvést do nákladů.

 1. Rezerva na opravy

Pokud máte v plánu opravy firemního majetku, například automobilu nebo provozovny, můžete do nákladů vložit takzvanou rezervu na opravu. Její výše musí odpovídat předpokládané ceně oprav. Podmínkou uznání rezervy je, že nejpozději v den podání daňového přiznání musíte tuto částku vložit na samostatný účet. Při provádění oprav z tohoto účtu finance zase vyčerpáte.

 1. Dary

Jestliže vám není cizí filantropie a poskytli jste dary např. na kulturu, školství, vědu, vzdělávání, sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, výzkumné a vývojové účely, nezapomeňte tyto dary uplatnit jako položku snižující základ daně. Firmy si za rok 2022 takto mohou odečíst až 10 % ze základu daně, minimální hodnota daru musí být alespoň 2 000 Kč.

 1. Paušál za dopravu

Používáte při podnikání automobily? Pak můžete uplatnit paušál na dopravu, který může dosáhnout až 180 000 Kč ročně. Na jeden automobil (ale i motorku nebo další motorová vozidla) se dá uplatnit 5 000 Kč měsíčně, pokud jej používáte výhradně pro podnikání, případně 4 000 Kč měsíčně, když slouží pro pracovní i soukromé účely. Paušál může každý podnikatel uplatnit až u tří motorových vozidel. Jestliže ale jedno vozidlo sdílí více podnikatelů, mohou si každý uplatnit jen část paušálu do celkové výše 5 000 Kč měsíčně.

Vybírejte vozidla, která toho „projedou“ co nejméně, protože náklady na pohonné hmoty a parkovné představují v účetnictví nedaňové položky. Vozy s nižší spotřebou jsou proto vhodnější.

Pozor na daňovou ztrátu

Pokud jsou vaše podnikatelské výdaje vyšší než příjmy, můžete uplatňovat daňovou ztrátu a odečíst si ji od základu daně. Vykázání daňové ztráty ale současně prodlužuje dobu možné daňové kontroly. Obecná lhůta pro stanovení daně jsou tři roky – finanční úřad tedy může kontrolovat maximálně tři roky stará daňová přiznání a vyměřit v nich zpětně jinou výšku daně.

Jestliže ale budete uplatňovat daňovou ztrátu, doba pro daňovou kontrolu se prodlouží až na osm let. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) navíc ani daňová ztráta nesnižuje vyměřovací základ pro výpočet pojistného v dalších letech. Tento vyměřovací základ tvoří součet všech příjmů, ze kterých podnikatel odvádí daň z příjmů. Pokud je to možné, vykazování daňové ztráty se tedy raději vyhněte.

Na závěr pro vás máme ještě jeden bonusový tip, jak snížit daň z příjmu. V článku věnovanému podnikání manželů jsme vám vysvětlili problematiku institutu spolupracujících osob. Pokud podnikáte jako fyzická osoba (OSVČ), můžete do firmy zapojit svého partnera nebo partnerku, případně jiného dospělého člověka žijícího ve společné domácnosti, a přerozdělit jim část svých příjmů a výdajů. Není ale běžné nahlašovat spolupracující osobu zpětně, takže spíš si tuto možnost poznamenejte pro příští rok.

Mohlo by vás zajímat: