Sdílené pracovní místo: Jaké má výhody a nevýhody?

Uvažujete, jaké benefity nabídnout vašim zaměstnancům? Jednou z nejnovějších možností je sdílené pracovní místo. Přečtěte si, jaké výhody může přinést vaší firmě a na co si naopak dávat pozor.

9 minut čtení
Obrázek ke článku Sdílené pracovní místo: Jaké má výhody a nevýhody?

Na začátku roku 2021 do českých zákonů přibyla novinka označovaná jako sdílené pracovní místo. Zaměstnavatelé díky ní získali další možnost, jak řešit pracovní úvazky svých zaměstnanců a zároveň mohli rozšířit škálu nabízených benefitů. Sdílené pracovní místo představuje způsob, jak zaměstnancům dopřát větší flexibilitu a vyjít vstříc těm, kteří nemohou pracovat obvyklých 40 hodin týdně. Sdílené pracovní místo má své výhody, ale také řadu úskalí. V tomto článku vám je přiblížíme a popíšeme, jak sdílené pracovní místo funguje v praxi.

Co je sdílené pracovní místo?

Sdílené pracovní místo (job sharing) není o tom, že více zaměstnanců se střídá na „jedné kancelářské židli“. Znamená, že dva nebo více zaměstnanců sdílí jednu pracovní pozici, střídají se a dohromady svými částečnými úvazky pokrývají celý pracovní úvazek. Férově si přitom dělí nejen objem práce, ale také sdílejí potřebné vybavení. Za svou práci získávají poměrnou mzdu a nárok na dovolenou. Pokud tedy dva zaměstnanci zastávají každý půl úvazku, rozdělí si napůl i mzdu náležící danému pracovnímu místu a počet dní dovolené.

Sdílené pracovní místo se hodí zejména rodičům na rodičovské dovolené, lidem pečujícím o nemocné příbuzné, seniorům nebo třeba studentům. Režim sdíleného pracovního místa se ale samozřejmě nehodí pro všechny profese. Využití často nachází třeba ve výrobě, v účtárnách, na recepcích nebo za pokladnami supermarketů.

Podmínky pro sdílené pracovní místo

Zákon o podmínkách sdíleného pracovního místa mluví jen velmi stručně. Základem je, že v dané firmě musí pracovat minimálně dva zaměstnanci na zkrácený úvazek (se zkrácenou pracovní dobou), kteří vykonávají stejný druh práce. Dohodu o sdíleném pracovním místě musí uzavřít se zaměstnavatelem oba, a to písemně. Tato dohoda může a nemusí být součástí běžné pracovní smlouvy.

Maximální počet zaměstnanců, kteří mohou sdílet jedno pracovní místo, není oficiálně omezený. Více než dva zaměstnanci na jednom pracovním místě by ale spíš vytvořili zbytečný organizační chaos, proto to v praxi není příliš častá volba. Nejvyšší možný hodinový úvazek sdíleného pracovního místa je dohromady 40 hodin týdně, počet hodin ale může být i nižší.

Dohodu o sdíleném pracovním místě můžou všichni zúčastnění kdykoliv ukončit, pokud jim přestane vyhovovat. Buď po vzájemné dohodě, nebo výpovědí s 15denní výpovědní dobou, a to i bez udání důvodu. Tato dohoda nijak nesouvisí s běžným pracovním poměrem zaměstnance – zůstane u vás dál zaměstnaný, jen mu skončí zvláštní pracovní režim se sdíleným pracovním místem.

Jestliže jeden ze zaměstnanců ukončí svůj režim práce na sdíleném pracovním místě, má to důsledky i pro ostatní. Po ukončení období, na které mají zaměstnanci dohodnuté směny, přejdou plynule do běžného režimu výkonu práce a vy jim budete přidělovat „směny“ (přesné časy pro výkon práce) podle potřeby. Úvazek jim v tom případě zůstane stejný podle pracovní smlouvy, tedy poloviční. Může se ale najít nový „zájemce“ o sdílení pracovního místa a režim tak bude pokračovat dál.

Jak funguje sdílené pracovní místo v praxi

Zaměstnanci se na sdílené pozici střídají podle předem dané domluvy. Na rozdíl od standardního modelu práce by si měli rozvrh směn sestavovat sami. Detaily a lhůty jsou na jejich konkrétní domluvě. Obvykle si plánují směny na jeden měsíc a tento svůj plán předkládají zaměstnavateli minimálně týden dopředu – takže třeba rozpis směn na prosinec odevzdají třetí týden v listopadu. Pokud zaměstnanci nezvládnou předložit rozvrh směn ve stanovené lhůtě sami, je za ně povinný ho naplánovat jejich nadřízený.

Rozvrh se může v průběhu daného období kvůli různým běžným komplikacím změnit. V takovém případě o tom musí zaměstnanci předem písemně informovat svého nadřízeného.

Výhody sdíleného pracovního místa

Sdílené pracovní místo nabízí řadu výhod, ale těžit z nich budou především vaši zaměstnanci. Využitím tohoto režimu především vytvoříte lepší podmínky pro zaměstnávání pracovníků s kratšími úvazky. Zaměstnanci budou moct lépe sladit svůj pracovní a soukromý život. V porovnání například s dohodou o provedení práce mají navíc nárok na placenou dovolenou (tedy její poměrnou část) a jiné benefity. Zároveň mají lepší ochranu stanovenou pracovním zákoníkem.

Několik výhod nabízí sdílené pracovní místo i pro zaměstnavatele. Za předpokladu, že budou zaměstnanci dobře plnit své povinnosti, se zbavíte plánování jejich směn, protože se na nich dohodnou sami mezi sebou. Rozšíříte také škálu benefitů, na které můžete lákat potenciální nové zaměstnance, o – v českém prostředí – novou pokrokovou možnost.

Navíc můžete od 1. ledna 2021 do 30. června 2023 požádat stát o finanční příspěvek na sdílené pracovní místo z projektu FLEXI. Výše měsíčního příspěvku na jedno sdílené pracovní místo může být až 15 200 Kč po dobu maximálně 12 měsíců. Zažádat o příspěvek můžete prostřednictvím Úřadu práce.

Nevýhody sdíleného pracovního místa

Předepsaná pravidla sice existují, ale v praxi se přesto setkáte i s možnými komplikacemi. Pro sdílené pracovní místo je například naprosto nezbytné, aby spolu zapojení zaměstnanci dobře vycházeli a uměli navzájem bez problému komunikovat. V opačném případě se nezvládnou domlouvat na rozvrhu směn, předávat si a plnit jednotlivé úkoly nebo za sebe v případě nouze zaskakovat.

Pokud potřebujete, aby jednoho zaměstnance na sdíleném místě (třeba protože onemocněl) dočasně zastoupil druhý zaměstnanec, který s ním sdílí místo, můžete to po něm chtít. Ale pouze, pokud bude souhlasit – nařídit mu to nemůžete. Komplikace s rozvrhem směn může vyvolat i plánování dovolené.

Závažným problémem je také otázka odpovědnosti. Pro případ, že jeden ze zaměstnanců něco „pokazí“ a třeba vaší firmě nebo klientům způsobí škodu, musíte předem detailně nastavit, jak budete spravedlivě přisuzovat odpovědnost. I to je faktor, který ovlivní vztahy mezi zaměstnanci.

Jestliže se rozhodnete nabídnout sdílená pracovní místa i u vás ve firmě, stanete se atraktivnějším zaměstnavatelem na trhu práce, který se nebál následovat světové trendy. Přesto ale dobře zvažte, jestli máte přátelský a loajální pracovní kolektiv, protože jinak by sdílená pracovní místa mohla občas způsobit zbytečné problémy v komunikaci nebo vztazích mezi angažovanými zaměstnanci.

Mohlo by vás zajímat: