Služební cesty bez starostí

Posíláte své zaměstnance na služební cesty do zahraničí? Pak jim s sebou určitě nezapomeňte „přibalit“ vhodné cestovní pojištění. Díky němu se nebudete muset bát komplikací ani nečekaných výdajů, které můžou zaměstnance na služební cestě potkat.

4 minuty čtení
Obrázek ke článku Služební cesty bez starostí

Během služební cesty může zaměstnanec čelit spoustě nepříjemnostem. Třeba zmeškané letadlo, ztracení zavazadel nebo okradení v metru. Vůbec největší starosti ale způsobují případné zdravotní komplikace, zvlášť když si vyžádají nečekané náklady za zdravotní ošetření. Ty totiž v zahraničí bývají až několikanásobně vyšší než v Česku.

Kartička pojištění není kouzelná

Přestože v zemích Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska platí kartička zdravotní pojišťovny (Evropský průkaz zdravotního pojištění), hrazený rozsah zdravotní péče je v těchto zemích často menší, než v Česku. Někdy je navíc nutné zaplatit spoluúčast např. za ošetření, nákup léků nebo poplatky za hospitalizaci.

V soukromých zdravotních zařízeních většinou nelze uplatnit Evropský průkaz zdravotního pojištění a bývá dokonce potřeba zaplatit za poskytnutou zdravotní péči v hotovosti na místě. Zdravotní pojišťovna ale vrací výdaje (tzv. refundaci) jen do výše odpovídající českým cenám za ošetření a pouze za zákroky, které jsou u nás běžně hrazeny z veřejného zdravotního systému.

Cestovní pojištění pro klidný pobyt v zahraničí

Aby měl zaměstnanec na služební cestě jistotu, že ho kvůli neodkladné zdravotní péči nepotká žádná komplikace, musí si zařídit cestovní pojištění. Toto pojištění pak hradí veškerou zdravotní péči v zahraničí, od běžných malých zdravotních zákroků, jako je ošetření při bolesti zubů, chřipce nebo průjmu, až po nutný pobyt ve zdravotních zařízeních. Navíc nevyžaduje spoluúčast pojištěného.

Cestovní pojištění obsahuje také asistenční služby. Ty umí zajistit např. převoz pacienta do nejvhodnějšího zdravotního zařízení podle jeho aktuálního zdravotního stavu. Na české asistenční lince je připraven i lékař, který u vážnějších zdravotních obtíží mluví přímo s místním lékařem a dohlíží na celkový průběh léčby. Asistenční centrála zajistí v případě nutnosti také převoz pojištěného zpět domů, i s českým lékařským doprovodem.

Tlumočník, opatrovník, psycholog i právník na jednom místě

Cestovní pojistka pojištění nabízí v rámci asistencí i služby tlumočníka. Ten se hodí nejen v nemocnicích, ale i při dalších neočekávaných situacích, jako třeba při komunikaci s úřady kvůli ztraceným nebo ukradeným dokladům, popř. při policejní kontrole. Stejně tak je možné z pojistky pojištění hradit i přítomnost opatrovníka, profesionálního sociálního pracovníka nebo psychologa.

Kromě náhlých onemocnění nebo úrazů může zaměstnanec nedopatřením způsobit škodu třeba v ubytovacím zařízení. I na takové situace cestovní pojištění pamatuje –  a to v rámci pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě.

Výjimkou už pro zaměstnance nejsou ani situace, které vyžadují právní pomoc. Jedná se např. o reklamace různých služeb v zahraničí, nároky na náhrady škod nebo správní řízení po dopravní nehodě. S řešením těchto komplikací pomůže sjednané pojištění Právní asistence/ochrany.

Pozor na správné nastavení

Aby cestovní pojištění fungovalo co nejlépe, musí být správně nastaveno. Zkontrolujte si především:

 • Máte pojištěnou pracovní cestu pro správnou zemi a přesný termín pobytu?
 • Pokud využíváte roční pojištění s opakovanými výjezdy, ověřte se, jaká může být maximální délka jednoho výjezdu do zahraničí a jestli pro danou cestu stačí.
 • Nastavte si vhodné limity pojistného plnění. Náklady na lékařskou péči se v různých zemích velmi liší; např. v USA se jedno běžné ošetření bolavého zubu pohybuje okolo 250 dolarů, chřipky kolem 2 000 dolarů a ošetření otevřené zlomeniny nohy se může vyšplhat až na 50 000 dolarů.

 

S rámcovou smlouvou je to ještě snazší

Pro cestovní pojištění mohou firmy uzavřít jak individuální pojištění, tak rámcovou pojistnou smlouvu. V té si přesně určí rozsah cestovního pojištění pro své zaměstnance. Pak už jen stačí do pojišťovny posílat seznamy pojištěných osob v elektronické formě pro jednotlivé služební cesty, klidně i v den odjezdu do zahraničí. Pojišťovna pak následující měsíc vystaví společnou fakturu.

 


Cestovní pojištění od Generali České pojišťovny mimo jiné nabízí:

 • Pomoc s nastavením vhodného rozsahu pojištění na míru.
 • Individuální pojištění pro jednorázovou cestu i roční pojištění pro opakované výjezdy.
 • Krytí léčebných výloh až do 100 milionů korun.
 • Pojištění storna cesty.
 • Úrazové pojištění.
 • Pojištění osobních věcí a zavazadel.
 • Pojištění spoluúčasti na vypůjčené věci – např. auta z půjčovny.
 • Asistenční centrálu na lince +420 221 586 675, která je v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.