Změny v DPP a DPČ v roce 2024: Co musíte vědět

Od října 2023 nastaly významné změny v regulaci dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ). Tyto změny přinesly nové povinnosti a práva pro zaměstnavatele i zaměstnance, což vyžaduje pozornost nás všech.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Změny v DPP a DPČ v roce 2024: Co musíte vědět

Novela zákoníku práce

V rámci novely zákoníku práce došlo ke klíčovým změnám pro DPP a DPČ. Tyto změny mají za cíl zlepšit podmínky práce a zvýšit ochranu pracovníků na těchto typech dohod. Níže se podíváme na přehled hlavních změn a na doporučení, jak se na ně připravit.

Písemná forma a povinné náležitosti DPP a DPČ

Od října 2023 vyžaduje novela zákoníku práce, aby byly všechny dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti uzavřeny písemně. Doposud nebyl tento požadavek na písemnou formu dohod DPP a DPČ zákonem explicitně vyžadován, což umožňovalo uzavírání těchto dohod i ústně nebo jinými neformálními způsoby. Tento požadavek má zásadní dopad na malé podniky a živnostníky, kteří často využívají tyto flexibilní formy zaměstnání. Při uzavírání DPP musí být specifikována sjednaná práce a doba, na kterou se dohoda uzavírá. U DPČ je navíc potřeba specifikovat sjednaný rozsah pracovní doby. Což znamená, že nyní je zákonnou povinností uvádět v dohodách konkrétní úvazek nebo rozsah hodin a pracovní doby, který zaměstnanec má odpracovat, čímž se zvyšuje transparentnost a jasnost pracovních podmínek pro obě strany.

Ukončení dohod

Zásadní změnou jsou také nová pravidla pro ukončení dohod. Tyto smlouvy lze nyní ukončit dohodou, výpovědí, nebo okamžitým zrušením s 15denní výpovědní dobou. Proces ukončení dohody musí být vždy proveden písemně, což poskytuje větší právní jistotu jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Tato změna klade důraz na důležitost správné dokumentace v pracovních vztazích.

Informační povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatelé jsou nyní povinni písemně informovat „dohodáře“ o všech právních podmínkách jejich dohody. Toto opatření je zavedeno s cílem zvýšit transparentnost a jasnost pracovních podmínek a práv. Zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnancům jasný a kompletní přehled o podmínkách jejich zaměstnání včetně údajů o rozsahu práce, mzdě, pracovní době a dalších podmínkách. V praxi to znamená, že zaměstnavatelé musí vytvořit a poskytnout zaměstnancům dokument, který obsahuje všechny tyto informace v písemné formě. Je to krok k zajištění, že všichni zaměstnanci jsou plně informováni o svých povinnostech a právech.

Povinnost rozvrhnout práci pro DPP a DPČ

Další významnou změnou je povinnost zaměstnavatelů rozvrhnout práci pro zaměstnance na DPP a DPČ nejméně 3 dny předem. Toto opatření má za cíl zlepšit pracovní podmínky „dohodářů“ a umožnit efektivnější plánování jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Zajišťuje také větší předvídatelnost a stabilitu pro zaměstnance pracující na těchto dohodách.

Zaměstnavatelé nově musí předem naplánovat a oznámit pracovní směny pro dohodáře, aby měli dostatečný čas na přípravu a přizpůsobení svých osobních plánů. V praxi to vyžaduje, aby zaměstnavatelé vytvářeli a poskytovali směnné plány nejméně 3 dny před plánovaným pracovním nasazením. Tuto povinnost může kontrolovat příslušný úřad práce nebo jiný státní orgán v rámci svých pravidelných kontrol pracovních podmínek.

Rozšíření práv „dohodářů“

Významným krokem vpřed je rozšíření práv dohodářů. Nově mají nárok na odškodnění za práci v neobvyklých časech, jako jsou víkendy a svátky, stejně jako zaměstnanci v pracovním poměru. Tato změna přináší dohodářům větší rovnost a spravedlnost v pracovních podmínkách. Dohodáři, kteří dříve neměli nárok na náhradu za práci ve speciálních časech, nyní mají stejná práva jako zaměstnanci v pracovním poměru. To neznamená, že dohodáři mají méně hodin, ale že mají nyní nárok na dodatečné kompenzace za práci v těchto specifických časech (svátky, práce v noci…). V souvislosti s dovolenými mají dohodáři nově nárok na základě nových pravidel také na přibližně 8 hodin dovolené za každých 100 odpracovaných hodin, a to od 1. ledna 2024. Tato změna zajišťuje větší flexibilitu a podporu.

Specifické skupiny zaměstnanců, jako jsou těhotné ženy a osoby pečující o závislé, mají navíc právo na kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby.

Změny v regulaci DPP a DPČ přinášejí významné vylepšení pro dohodáře a zajišťují větší ochranu a flexibilitu v pracovních vztazích. Pro podnikatele a živnostníky je klíčové pochopit tyto změny a přizpůsobit své postupy, aby byly v souladu s novými právními požadavky. To může znamenat, i nutnost aktualizovat nebo přepracovat stávající smlouvy, aby byly v souladu s novými právními požadavky. Toto zahrnuje zajistit, že všechny smlouvy jsou v písemné formě a obsahují všechny nové požadavky a náležitosti stanovené novelou zákoníku práce. Tato novela tak podporuje spravedlivější pracovní prostředí a přispívá k modernizaci pracovního života v České republice.

Mohlo by Vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.