Novela zákoníku práce 2023: Co musíte jako podnikatelé vědět

Na podzim 2023 vstoupily v platnost legislativní změny, které ovlivňují české podnikatele a živnostníky. Dotýkají se různých aspektů od pracovních práv až po finanční regulace a mají zásadní dopad na každého podnikatele v zemi.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Novela zákoníku práce 2023: Co musíte jako podnikatelé vědět

 

Klíčové změny v zákoníku práce, dohodách mimo pracovní poměr, pravidlech pro práci na dálku, a v dalších klíčových oblastech vyžadují důkladné porozumění a připravenost ze strany podnikatelů i živnostníků. Jaké jsou ty nejdůležitější změny?

Rozšíření informační povinnosti vůči zaměstnancům

Novela zákoníku práce přináší rozšíření informační povinnosti zaměstnavatelů. Zaměstnanci nyní musí být informováni o dalších důležitých aspektech pracovního prostředí a podmínek, což zahrnuje nové pravidlo pro zkušební doby, pracovní dobu jako takovou, přesčasy a jejich podmínky a elektronické doručování písemností. Tyto změny mají za cíl zvýšit transparentnost a jasnost v pracovních vztazích, což vyžaduje od podnikatelů pečlivou revizi a případnou aktualizaci interní politiky předpisů.

Změny v dohodách mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)

V oblasti DPP a DPČ došlo k významným reformám. Tyto změny zahrnují novou povinnost zaměstnavatelů rozvrhnout pracovní dobu, zjednodušují práci přesčas a zavádějí právo na dovolenou. Další změnou je posílení ochrany zaměstnanců, zejména v situacích, kdy je zaměstnanec odmítnut při přechodu do plného pracovního poměru. Toto vše přináší potřebu přepracování stávajících smluvních podmínek a postupů.

Práce na dálku (home office)

Změny v zákoníku práce nyní podrobněji definují podmínky pro práci na dálku, což je reakcí na rostoucí trend home office. Jedná se o významný posun, který zahrnuje povinnost zaměstnavatelů hradit náklady spojené s prací na dálku a dává zaměstnancům právo požádat o práci na dálku za specifických okolností, jako je péče o dítě. Pro podnikatele to znamená nutnost přizpůsobit se těmto změnám a zajistit, aby byly splněny všechny požadavky a podmínky pro efektivní a férové pracovní prostředí na dálku.

Elektronické uzavírání pracovních smluv

Novela umožňuje elektronické uzavírání pracovních smluv, DPP a DPČ. Tento krok výrazně zjednodušuje administrativní procesy a umožňuje větší flexibilitu jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. V praxi to znamená, že i přes email lze uzavřít smlouvy včetně jejich dodatků a úprav.

Změny v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu a o pojišťovnictví

Aktualizace zákonů o podnikání na kapitálovém trhu a o pojišťovnictví přináší nové předpisy a regulace, které mají dopad na finanční sektor. Tyto změny znamenají, že budou na podnikatele kladeny nové požadavky na transparentnost transakcí, posílené mechanismy řízení rizik a zdokonalené procesy dodržování pravidel, což ovlivní podnikání v oblasti financí a pojištění.

Instituce v oblasti financí a pojištění se budou muset přizpůsobit těmto novým standardům, což může zahrnovat zpřísnění kontrolních postupů a posílení systému pro ochranu spotřebitelů.

Změny v hygienických požadavcích pro zdravotnická zařízení

Nová vyhláška upravuje hygienické požadavky pro provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, klade větší důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Tyto změny zahrnují přísnější kritéria pro sanitaci, kontrolu infekcí a správu zdravotnických prostředků. Provozovatelé zdravotnických a sociálních služeb se budou muset zaměřit na dodržování těchto nových standardů, což může zahrnovat investice do modernizace zařízení, školení personálu a zlepšení procesů kontroly kvality.

 

Stojí před námi období významných změn, které si vyžadují pozornost a aktivní přístup ze strany podnikatelů a živnostníků. Tyto změny představují nejen výzvy, ale i příležitosti pro inovace a růst. Je nezbytné, aby podnikatelé byli dobře informováni o nových předpisech a adaptovali své podnikání tak, aby mohli tyto změny využít ve svůj prospěch.

Aktivní přístup k pochopení a implementaci těchto změn zvýší konkurenceschopnost, podpoří udržitelný růst a zajistí dlouhodobý úspěch.

Mohlo by vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.