Analýza konkurence: v čem spočívá a jak ji provést

Chcete získat náskok před konkurencí? To se vám může podařit jen tehdy, pokud ji budete dobře znát. Díky analýze konkurence, kterou vám v tomto článku představíme, můžete výrazně zvýšit vaši šanci uspět na trhu.

9 minut čtení
Obrázek ke článku Analýza konkurence: v čem spočívá a jak ji provést

Znáte všechny konkurenty vaší firmy? Máte přehled o jejich obchodních partnerech a prodejních kanálech? Sledujete je pravidelně a víte o nich každý podstatný detail? Pokud odpovíte aspoň jednou „ne“, pak je nejvyšší čas provést podrobnou analýzu konkurence.

Tento proces vám společně s průzkumem trhu poskytne pevný základ, od kterého se můžete odrazit při tvorbě podnikatelského plánu a nastartování obchodního plnění. V článku se dočtete, co obnáší analýza konkurence a proč je pro úspěšné podnikání nezbytná.

Co je analýza konkurence a co vaší firmě přinese

Analýza konkurence je většinou rozsáhlá tabulka nebo jiný zdroj dat, který zahrnuje přehled hlavních konkurentů firmy, výrobku nebo služby. Obsahuje mnoho položek, protože jejím cílem je poskytnout co nejpodrobnější přehled o konkurenčních produktech, prodejích a marketingových taktikách. Zaměřuje se na hledání a porovnávání klíčových tržních strategií a odhalování rozdílů mezi vaší firmou a produkty nebo službami konkurence.

Zpracování analýzy konkurence vám přinese jen samé výhody. Nabídne mimo jiné možnost najít nové příležitosti, kde a jak konkurenci překonat, stejně jako vám pomůže uvědomit si silné a slabé stránky vaší firmy. Díky tomu budete moct nastavit účinnější obchodní a marketingovou strategii, získat větší podíl na trhu a zvýšit tržby. Pomůže vám také držet krok s oborovými trendy a zajistit, aby váš produkt nebo služba splňoval – nebo dokonce překračoval – zavedené standardy.

Informace, které analýza konkurence zjišťuje

Hlavní otázky, které by vám analýza měla zodpovědět, jsou:

 • Kdo přesně je konkurence vaší firmy a jak se chová?

 • Jaké produkty či služby nabízí a jakými obchodními kanály?

 • Jaké jsou výhody konkurence a v čem je vaše firma naopak lepší?

 • Jaké bude pravděpodobné budoucí chování konkurentů?

Jak zpracovat analýzu konkurence

Při analýze konkurence můžete postupovat více způsoby. Důležité je ale vždy hlavně analyzovat důkladně a systematicky. Přečtěte si naše tipy, jak analýzu provést:

 1. Určete, kdo jsou vaši konkurenti. Nejprve budete muset zjistit, s kým skutečně soutěžíte, abyste mohli porovnávat přesná data. Nezaměřujte se jen na přímou konkurenci, která nabízí stejný produkt nebo službu, ale také na konkurenci nepřímou, která nabízí podobné produkty a služby nebo jejich náhražky. Nezanedbejte ani potenciální konkurenci – tedy firmy, které by v budoucnu mohly vstoupit na trh třeba ze zahraničí a stát se vaší přímou nebo nepřímou konkurencí.

 2. Zjistěte, jaké produkty nebo služby konkurenti nabízejí. Posuzujte celou nabídku konkurentů, ne pouze vybraný produkt. Zjistěte si také všechny důležité vlastnosti nabízených produktů a služeb.

 3. Prozkoumejte, jakou taktiku prodeje konkurence využívá a jaké má výsledky. Zaměřte se na to, jak vypadá jejich postup prodeje, jaké kanály k tomu využívají a jestli se jim daří dlouhodobě růst.

 4. Zhodnoťte služby konkurentů. Kromě samotné úspěšnosti prodeje si všimněte i dalších faktorů, které působí na zákazníka. Důležitá je například komunikace při procesu objednávky, způsob vyřízení reklamací, pozáruční servis a podobně. Zaměřte se také na to, jak konkurence následně využívá kontakty na zákazníky, například prostřednictvím pravidelných newsletterů.

 5. Porovnejte ceny, za které konkurence nabízí své produkty nebo služby a případně další výhody, které oproti vám může mít. Ujasněte si, jestli je vaše cenová strategie správně nastavená a zvažte zlevnění, nebo naopak zdražení vašeho produktu či služby. Zapátrejte také, jestli využívají například slevové akce, poštovné zdarma, zkušební verze za zvýhodněnou cenu a podobně.

 6. Všimněte si, jaké technologie nebo programy konkurence využívá. Své know-how žádná firma samozřejmě jen tak neprozradí, ale můžete zkusit zjistit alespoň obecné informace, jak to u konkurenta chodí a co k podnikání používá. Například z veřejně dostupných pracovních inzerátů vyčtete, s jakými nástroji jejich zaměstnanci musí umět zacházet.

 7. Sledujte, jakou konkurenti používají marketingovou strategii. Všímejte si, s jakými marketingovými kanály vaše konkurence pracuje a jakým způsobem. Zaměřte se na to, jak mají propracované webové stránky i sociální sítě a jakou formu reklamy nejčastěji používají (například online bannery, kampaně na sociálních sítích, billboardy, letáky). Důležitá je i míra, do jaké jednotlivé kanály aktivně využívají, jak často na ně přispívají a jakou kvalitu má jejich sdílený obsah. Nezapomeňte ani na stav SEO jejich webu. Důležitý je také remarketing,

SEO je optimalizace webových stránek pro vyhledávače (anglicky search engine optimization). Pojmem SEO se označují metody, jejichž cílem je, aby se webové adresy zobrazovaly na předních místech vyhledávačů, jako je Google nebo Seznam.

 1. Podívejte se, jakou odezvu má konkurence na sociálních sítích. Zkuste posoudit, jak moc je pro uživatele sociálních sítí obsah konkurence lákavý. Podívejte se na počty reakcí, komentářů a sdílení a také na to, jestli jsou reakce převážně negativní, nebo pozitivní.

SWOT analýza a mapování konkurence

Výsledky z analýzy konkurence následně můžete využít jako součást takzvané SWOT analýzy, která slouží ke zhodnocení postavení vaší firmy v rámci oboru. Její pomocí zjistíte své přednosti, díky nimž můžete zvýšit svou konkurenceschopnost, i slabiny, na kterých můžete pracovat. Zároveň odhalíte příležitosti i hrozby ve vašem oboru podnikání, které by v budoucnu mohly postavení vaší firmy ovlivnit. Metoda posuzuje čtyři kategorie faktorů: silné (strengths) a slabé (weaknesses) stránky vašeho podnikání, a příležitosti (opportunities) i hrozby (threats) v okolí vaší firmy.

Jednou analýzou konkurence proces nekončí

Monitoring a analýza konkurence rozhodně není jednorázová záležitost. Abyste se mohli neustále zlepšovat a posouvat dál, musíte konkurenci sledovat pravidelně. Tato činnost se označuje jako benchmarking. Jde o nepřetržitý a systematický proces zkoumání a porovnávání vlastních výsledků s výsledky konkurence. Jeho cílem je zlepšit postavení vlastní firmy díky využití silných stránek, potlačení slabin a napodobování, a překonání předností konkurence.

Analýza konkurence je velmi užitečný nástroj, který pomůže vaší firmě stabilně růst. Z toho, jak si vaše konkurence na trhu vede, se můžete snadno poučit a vytvořit si před konkurencí náskok.

Mohlo by vás zajímat: