Ředitel Sonnentoru Josef Dvořáček: Dává mi smysl dělat věci jinak

Výhercem soutěže na podporu udržitelného podnikání SME EnterPRIZE je firma z jižní Moravy, která ekologicky zpracovává byliny a koření. Ředitel společnosti Josef Dvořáček žije příběh Sonnentoru na vlastní kůži.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Ředitel Sonnentoru Josef Dvořáček: Dává mi smysl dělat věci jinak

Nápad ke zřízení udržitelného podniku vznikl před více než 30 lety. Dostal jej horlivý propagátor ekologického zemědělství z Rakouska Johannes Gutmann. V roce 1992 společně s Tomášem Mitáčkem založili český Sonnentor v Čejkovicích. Na tuto filozofii navázal od roku 2009 současný ředitel firmy a spolumajitel, Josef Dvořáček.

Jak jste se dostal k Sonnentoru?

Předtím jsem pracoval v reklamě, časem jsem ale zatoužil vytvořit něco vlastního. Začal jsem se zajímat o ekologické zemědělství, lokální potraviny, udržitelnost, a právě v té době mi vstoupil do života Johannes Gutmann, rakouský zakladatel Sonnentoru.

Čím vás nadchnul?

Ačkoliv stál v čele úspěšné firmy, jezdil obyčejným autem a choval se lidsky. Nabídl mi, abych se ujal řízení firmy namísto Tomáše Mitáčka. Ve své současné práci jsem našel hluboký smysl. Jsem vděčný, že mohu dělat to, co mám rád a čemu věřím.

Vy sám jste prý měl v životě milník, který vás ovlivnil?

Kdysi jsem měl štěstí a nenastoupil do letadla, které se zřítilo ve francouzských Alpách. To mě vedlo k přehodnocení svého dosavadního života. Začal jsem více vnímat smysl svojí existence, který je součástí přírody. Postupně jsem objevil určitou skromnost a pokoru v životě i podnikání. Najednou mi dávalo smysl dělat věci jinak. Zkrátka myslet hlavně na přírodu a krajinu kolem nás, ale také i na vztahy mezi lidmi.

Jak se zamýšlíte vy sám?

Udržitelnost v životě stavím na osobních hodnotách. Mít rodinu je dnes velký dar, který vůbec není samozřejmostí. Naučit svoje děti umět se o sebe postarat a manuálně pracovat beru jako stěžejní pilíř výchovy. Také se snažím žít v souladu s přírodou. Ve volném čase pracuji na zahrádce, kde pěstujeme zeleninu. Mít kontakt s půdou a vnímat koloběh života je mou inspirací i v podnikání. V neděli nepracuji. Odpočívám a věnuji se rodině a přátelům. Vyznávám pravidelný rytmus, který nestojí jen na principu zimní a letní dovolené. V rámci duševního zdraví nesleduji televizi. To mi přineslo více času, svobody, a hlavně životního optimismu. Myslím si, že lidé jsou přehlceny informacemi a zapomínají tak sami na sebe. Avšak právě v tichu, sám se sebou, lze přece najít svoje vlastní místo na Zemi.

Proč jste se zapojili do soutěže SME EnterPrize, která podporuje udržitelné podnikání v SME segmentu?

Velmi mne těší, že jsou soutěže jako právě SME EnterPrize, které pomáhají spotřebitelům přibližovat činnost udržitelných firem. Nejenže je to podpora osvěty této oblasti pro veřejnost, ale podáváte i reálný obraz o tom, co se ve společnosti děje a jaké hodnoty získávají na významu. Pro nás bylo přihlášení do soutěže měřítkem, jak nás vidí veřejnost a odborníci.

Jak obtížné je v současnosti řídit a rozvíjet úspěšnou a udržitelnou firmu?

Okolnosti posledních let nás naučily, že změna je jedinou jistotou a je velmi žádoucí pracovat s více scénáři. Rovněž se při rozhodování příliš neupínáme na dlouhodobé plány. Snažíme se soustředit na kvalitní produkt a dělat dobře to, co umíme. Komunikace uvnitř firmy je klíčová, je potřeba lidem vysvětlovat smysl toho, co a proč to dělají. Je pro nás důležité budovat dlouhodobé vztahy s dodavateli i odběrateli, kteří dodržují stejné principy jako my.

První místo v kategorii mikro, malé a střední podniky získal Sonnentor za to, že dodržuje jednotlivé principy udržitelnosti, které jsou součástí její firemní kultury a DNA. Celkově bere ohledy na životní prostředí, zaměstnává znevýhodněné lidi, zakládá si na lokálních surovinách a transparentním podnikání.

Jak pomáháte nejen místním pěstitelům a zemědělcům?

Myšlenku obchodovat s pěstiteli napřímo a vykupovat od nich suroviny máme od samotného vzniku firmy. Přináší to prospěch pro obě strany. Pro nás je to kvalitní a čerstvá sklizeň, která neleží někde roky skladem. Pro naše pěstitele je to zase férová odměna za odvedenou práci, známe vzájemně svoje potřeby a se všemi českými farmáři se známe osobně. Spojuje nás touha po krásnější a zdravější krajině kolem nás, kdy právě ekologickým obhospodařováním bez používání průmyslových hnojiv a syntetických pesticidů můžeme zachovat a obnovit tolik důležitou biodiverzitu.

Popíšete vaši spolupráci se znevýhodněnými lidmi, které zaměstnáváte?

Jednu milou spolupráci jsme uskutečnili například pro skládání Sonnentor Adventního kalendáře, kde se na něm pravidelně podílí téměř 150 spolupracovníků z různých chráněných dílen v okolí. Mým snem je vytvářet produkty s přidanou hodnotou a nová pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné lidi. Tím podpořit zaměstnanost těch, kteří to mají v životě o něco složitější a pevně věřím, že se nám to podaří.

Některé koření a květiny dovážíte i z ciziny, jak pomáháte snižovat uhlíkovou stopu?

Pravidelně vyhodnocujeme naši uhlíkovou stopu a pracujeme na jejím snížení. Za loňský rok to bylo 55 tun CO2eq. Na velikost naší firmy se domnívám, že můžeme být spokojení. Máme společně s kolegyněmi a kolegy z Rakouska různé projekty, které mají za cíl naše emise kompenzovat. Některé druhy bylin a koření jako například vanilka, nebo pepř černý potřebují specifické podmínky, aby vůbec mohly růst. Snažit se o pěstování u nás je krok proti proudu. Proto nám nezbývá, než je dovážet ze zahraničí. Na druhou stranu tím zároveň podporujeme tamní pěstitele, kteří mohou být soběstační.

K vám do Čejkovic jezdí každý rok mnoho turistů, na co se tam mohou podívat?

Letos jsme otevřeli novou ekologickou budovu Solis, kam jsme přesunuli zpracování surovin a výrobu čajů. Podstatnou změnou byl také přesun exkurzního okruhu do těchto nových prostor. Návštěvník nyní prochází a seznamuje se s jednotlivými kroky při výkupu bylin, zpracování a samotné výrobě. Na trase je celá řada zajímavých prvků jako stropy pokryté čajovými sáčky, hliněné omítky a zajímavé průhledy do prostor výroby.

Jaké máte v Sonnentoru ambice a plány?

Rád bych společně s mým skvělým týmem v Sonnentoru stále hledal odvahu být průkopníkem ve zpracování kvalitních zdravých potravin z ekologického zemědělství a přinášel novou inspiraci do udržitelného podnikání. Chceme také rozvíjet spolupráce s lokálními sedláky a menšími zpracovateli potravin tak, aby mohli vyrůst a přinášet skvělou škálu regionálních dobrých biopotravin. Věřím, že i dostavba a rozšíření našeho návštěvnického centra bude inspirovat další lidi podnikat s ohledem k přírodě a krajině kolem nás.

Mohlo by vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.