Vítězové SME EnterPRIZE: Jaký je jejich recept na udržitelnost?

Třetím rokem podporuje Generali Česká pojišťovna pomocí soutěže SME EnterPRIZE udržitelné podnikání u mikro, malých a středních podniků. Vůbec poprvé také u živnostníků a startupů. Co mají letošní výherci společného?

6 minut čtení
Obrázek ke článku Vítězové SME EnterPRIZE: Jaký je jejich recept na udržitelnost?

První místo si v letošním ročníku soutěže SME EnterPRIZE aktuálně odnesla společnost Sonnentor, která na jihu Moravy ekologicky pěstuje a zpracovává byliny k výrobě čajů a koření. Na druhém místě se umístila Biopekárna Zemanka, angažující se ve výrobě cirkulárních produktů. V kategorii startupů zvítězila firma myco. Ta zkoumá, vyvíjí a vyrábí funkční přírodní materiály z houbového mycelia a odpadů zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu.

Udržitelnost na prvním místě

Tématem celé soutěže je udržitelnost. Je to něco, s čím pracují všechny společnosti, které se do soutěže hlásí. Být úspěšný, vyniknout mezi konkurencí a zároveň dbát na principy udržitelnosti není jednoduché. Své o tom ví zakladatel a CEO Biopekárny Zemanka Jan Zeman.

„Udržitelnost v jakémkoliv oboru přináší firmám vyšší náklady. Doufám, že jednoho dne se to změní. Bohužel v současné době systém zvýhodňuje převážně velké firmy, ale to není problém pouze Česka, ale i celého světa,“ poukazuje Zeman. Bio suroviny jsou podle něj dražší, a to vytváří tlak na vnitřní efektivitu. Personální náklady je tlačí, aby přestali vyrábět z kvalitních surovin, ale to by bylo proti celé jejich filozofii.

Základními principy pro Josefa Dvořáčka ze Sonnentoru je dělat dobře, co umí, vysvětlovat lidem smysl toho, co a proč dělají, a budovat vztahy s dodavateli, kteří dodržují stejné principy. „Jistou demotivaci dělat věci s ohledem na ekologii vnímám i v narůstající byrokracii a stále se stupňujících kontrolách. Mám však obrovskou radost, kolik nových udržitelných firem a startupů u nás vzniká,“ neztrácí optimismus Dvořáček.

Právě založit startup na základě principů udržitelnosti považuje David Šohaj Minařík za jednodušší v Rakousku než v Česku. „Například zde na jižní Moravě sdružuje různé inovativní a udržitelné startupy Jihomoravské inovační centrum, které nám velmi pomáhá. Avšak samotná myšlenka založit si startup je reálná. Jen je zapotřebí mít originální byznysplán a investovat do něj mnoho peněz,“ vysvětluje akademický malíř Minařík, který stojí za firmou myco.

Vím, s kým spolupracuji

Všichni vítězové si uvědomují, jak důležité jsou obchodní vztahy. V Sonnentoru mají myšlenku obchodovat s pěstiteli napřímo a vykupovat od nich suroviny už od samotného vzniku. „Známe vzájemně svoje potřeby a se všemi českými farmáři se známe osobně. Spojuje nás touha po krásnější a zdravější krajině kolem nás, kdy právě ekologickým obhospodařováním bez používání průmyslových hnojiv a syntetických pesticidů můžeme zachovat a obnovit tolik důležitou biodiverzitu,“ vykládá Josef Dvořáček.

Sonnentor má své sídlo v jihomoravských Čejkovicích, odtud bylo nasnadě, aby se také zapojili do spolupráce s firmou myco. Kromě nich jejich výrobky využili E.ON, Běhej lesy nebo Treed. „V současné době bude probíhat vývoj s firmou Philip Morris. Chtějí pomoci odbourat zápach v jejich zařízeních, tak uvidíme. Také spolupracujeme s různými univerzitami a já jsem začal pracovat externě pro Akademii věd České republiky. Díky tomu můžu být u výzkumu blíže a společně s vědci diskutovat nad možným dalším využitím,“ plánuje David Minařík. 

Biopekárna Zemanka zase funguje v režimu cirkulární ekonomiky, kdy spolupracuje s velkými společnostmi, jako například Costa Coffee, Plzeňský Prazdroj, Ugo nebo Košík.cz. „Po úspěšné spolupráci s mlátem z Plzeňského Prazdroje jsme přemýšleli, jaké další suroviny bychom mohli využít. Napadla nás kávová sedlina a ovocné i zeleninové výlisky. A proto jsme oslovili Ikeu, která se stala našim dalším klientem,“ popisuje Jan Zeman. Takováto spojení všem poskytuje nejen ekonomické, ale hlavně udržitelné výhody.

Soutěž, která dbá na udržitelnost

Soutěž SME Enterprize vidí Josef Dvořáček ze Sonnentoru jako pomoc spotřebitelům přibližovat činnost udržitelných firem. Nejen tedy jako podpora osvěty pro veřejnost, ale i jakýsi reálný obraz toho, co se ve společnosti děje a jaké hodnoty získávají na významu. „Pro nás bylo přihlášení do soutěže měřítkem, jak nás vidí veřejnost a odborníci. Získaného ocenění si velmi vážíme a dává nám to motivaci pokračovat dál v tom, co děláme,“ říká Josef Dvořáček.

Ačkoliv se firma Biopekárna Zemanka zúčastnila více soutěží, tady byl podle Jana Zemana milým překvapením rozměr soutěže a odbornost poroty, která zkoumala kritéria v rámci udržitelnosti. „Moc mě to potěšilo a potvrdilo to, že to, co děláme, má smysl,“ shrnuje Zeman.

Celkovou filozofií společnosti myco je mít levný materiál, aby mohl nahradit plasty. Do soutěže se přihlásili proto, že není tolik podobných soutěží pro startupy a rádi chtěli představit svůj materiál z mycelia. „To, že jsme nakonec mezi startupy vyhráli, bylo pro nás příjemné překvapení,“ uzavírá David Minařík.

Mohlo by vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.