Firma s ambiciózními plány vrací odpad zpátky do oběhu

Společnost CYRKL Zdrojová platforma se od roku 2018 věnuje dalšímu využití odpadních materiálů velkých a středních podniků prostřednictvím online aukcí. Ve svém oboru rychle roste a v současné době operuje na 13 evropských trzích. Nejen o úspěchu v podnikání a v soutěži SME Enterprize, ale také o globálních plánech do budoucna jsme si povídali se CEO a zakladatelem CYRKL Zdrojová platforma, panem Cyrilem Klepkem.

11 minut čtení
Obrázek ke článku Firma s ambiciózními plány vrací odpad zpátky do oběhu

Jak jste přišel na myšlenku založit CYRKL?

Hlavní motivací byla frustrace plynoucí ze současného neefektivního způsobu nakládání s materiály, jichž se ročně vytěží miliardy tun a většina z nich má velmi krátký životní cyklus, po jehož skončení často zamíří na skládku. Získávání primárních zdrojů přitom obnáší vynaložení obrovského množství zdrojů a energií a uvolňuje do atmosféry značný objem emisí. Cílem je ukázat firmám, jak pomocí principů cirkulární ekonomiky a díky analýze odpadových toků optimalizovat jejich nakládání s materiály tak, aby se jich pokud možno co nejvíce navrátilo zpět do oběhu či našlo druhý život v pozměněné podobě. Tato idea dala vznik CYRKL Zdrojové platformě, která funguje jako online tržiště, přes které mohou firmy mezi sebou snadno obchodovat s nejrůznějšími odpadními materiály, recykláty, vedlejšími produkty a druhotnými surovinami.

Jaká byla vaše hlavní motivace pro přihlášení do soutěže SME Enterprize?

V účasti v soutěži jsme viděli potenciál inspirovat i další firmy k tomu, aby se ve svém podnikání zabývaly udržitelností a principy cirkulární ekonomiky. Zároveň to byla pro nás možnost se setkat s dalšími inspirativními firmami, pro které není udržitelnost jen vynucenou povinností, ale centrální součástí jejich businessu. Jako každá rostoucí firma jsme uvítali i možnost rozšíření povědomí o našich službách díky soutěži.

Co přesně si máme představit pod pojmem zdrojová platforma a v čem se odlišujete od ostatních řešení na trhu?

CYRKL platforma slouží jako online tržiště pro obchodování s odpadními materiály. Princip je velice jednoduchý. Firma, která se potřebuje zbavit nějakého materiálu, o něm během pár kliknutí zadá informace do bezplatného inzerátu, který následně zveřejní na webové stránce CYRKL. Ostatní uživatelé platformy (kterých je momentálně v Evropě registrovaných již přes 15 000) poté mohou na nabídku reagovat, jejího autora kontaktovat, nabídnout mu cenu a jednoduše se domluvit na prodeji materiálu. CYRKL je unikátní v tom, že přes něj lze obchodovat s jakýmikoliv typy materiálů a recyklátů. Konkurenční platformy se většinou soustředí pouze na úzce definovaný druh materiálů, např. na plasty či kovy. Díky tomu firmy mohou nalézt druhý život i pro méně obvyklé materiály, které by jinak putovaly pravděpodobně na skládku. Dalším unikátem CYRKL je pak služba tzv. odpadních aukcí, které jsou jednoduchým nástrojem pro transparentní výběrová řízení na odběratele odpadních materiálů, který dokáže reflektovat aktuální vývoj cen na trhu.

CYRKL využívá pro svou platformu digitální technologie k propojování původců odpadu s recyklátory. Jak tato technologie funguje?

CYRKL platforma funguje na bázi strojového učení. Systém využívá data k tomu, aby mezi sebou propojoval nabídku a poptávku. Díky neustále optimalizovaným algoritmům naše platforma navádí každého uživatele k řešení zhodnocení materiálů přizpůsobeným jeho konkrétním potřebám s cílem podpořit mechanismy symbiózy v rámci odvětví. Ne vše je ale čistě automatizované. Soustředíme se také na osobní asistenci našim zákazníkům při identifikování potenciálu pro znovuvyužití materiálů přímo v jejich místě.

Kdo může vaši platformu využít? Je vhodná jen pro velké řetězce a nadnárodní firmy, které mají velké množství odpadů, nebo i pro malé podnikatele, či dokonce jednorázové nabídky?

Registrace na platformu je zdarma pro kohokoliv. CYRKL se však specializuje na průmyslové odpady, především pak odpady z výrobních podniků, kde jich vzniká největší množství. Zajímavé kontakty ale díky CYRKL mohou najít i střední podniky či menší podnikatelé, kteří např. jednou za rok nashromáždí větší objem nějakého odpadního materiálu, který ještě může na trhu najít odběratele –⁠ třeba dřevěných palet nebo kovových odpadů. Nabídky lze vkládat i jednorázově, ale v CYRKL jsme samozřejmě rádi, pokud s našimi klienty můžeme budovat dlouhodobou spolupráci. 

Jaké největší nebo nejzajímavější propojení firem se vám dosud podařilo zprostředkovat?

Ke dnešku už jsou úspěšných propojení tisíce. Podařilo se nám například najít odběratele pro odstřižky neoprenu z výroby dětských plavek, které dále poslouží k výrobě zvukové izolace. Dále třeba pro 100 kg odstřižků látek z galanterie, z nichž část byla využita pro výrobu dekoračních předmětů v domově pro seniory. Zvládli jsme také najít partnery pro další využití nepovedených cigaretových filtrů z výroby, použitých železničních pražců nebo obalových fólií. Každý měsíc se v CYRKL aukcích také obchodují stovky tun kovů získaných recyklací použitých elektrospotřebičů.

Kromě tržiště provozujete také službu odpadových skenů. Jak tato služba funguje a jakým společnostem byste tuto službu doporučili?

Cirkulární odpadové skeny bychom doporučili jakékoliv firmě, která vytváří větší množství odpadů. Dle našich zkušeností lze zefektivnit způsob nakládání s materiály v podstatě v jakémkoliv typu firmy. Největší dopad z hlediska finančních i emisních úspor mají naše doporučení samozřejmě ve výrobních podnicích, kde odpadů vzniká největší objem. Skeny už jsme realizovali v množství různých odvětví, od nápojářů přes stavební firmy až po automobilky a výrobce nábytku. 

V současné době jste největší recyklační platforma pro obchodování s průmyslovým odpadem a recykláty v Evropě. V jakých zemích je v současné době CYRKL dostupný, kde se vám daří nejlépe, a zvažujete rozšiřování na další trhy, případně jaké?

CYRKL momentálně nabízí své služby po celé Evropě, pobočky a dedikované týmy má pak aktuálně ve 13 zemích (v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku, ve Velké Británii a Irsku, ve Španělsku a Portugalsku, v Itálii a ve Francii). Nejlépe se CYRKL kromě domovské České republiky daří i na dalších sousedních trzích východní Evropy, jako je Polsko, ale výrazně roste také například ve Španělsku a v Itálii. V plánech je expanze i do zbytku Evropy a do USA, ambice společnosti do budoucna jsou ale skutečně globální.

Na jakých dalších zajímavých projektech aktuálně pracujete? Co například váš projekt na využití kávové sedliny nebo řepkového proteinu?

Kromě neustálého vylepšování funkcionalit naší platformy pracujeme také na množství zajímavých projektů. Momentálně je to například několik projektů z oblasti biologicky rozložitelných odpadů, jako je např. kávová sedlina. Řešíme také mezinárodní projekt na hledání biologických odpadů využitelných jako potrava pro červy, z nichž se získává protein, který je mnohokrát udržitelnější než bílkoviny získávané z živočišné výroby. Hledali jsme také partnery pro využití zcela nového produktu v potravinářství – pro izolát řepkového proteinu. Podařilo se nám oslovit přes 100 potenciálních partnerských firem, z nichž některé jsou již díky CYRKL ve fázi testování vzorků. Kromě biologicky rozložitelných odpadů se zabýváme například několika projekty z oblasti automobilového průmyslu, a právě dokončujeme s firmou Skanska tzv. predemoliční audit. Jedná se o zmapování veškerých materiálů použitých v budově, které by jinak byly při demolici smíchány a ztratily tím svou hodnotu a s největší pravděpodobností by skončily na skládce.