Česká firma vymyslela způsob, jak zatočit s odpadem ze žlutých kontejnerů

Firma Stabilplastik je jedním z největších zpracovatelů odpadních plastů ze žlutých kontejnerů v Česku. Z materiálu, který by jinak skončil na skládkách nebo ve spalovnách, vyrábí plastové palety. Neotřelé řešení, které firma vyrábí už dvacet let, ocenila porota soutěže SME EnterPRIZE. Soutěž pořádá Generali Česká pojišťovna, která jí podporuje udržitelné podnikání u malých a středních firem.

3 minuty čtení
Obrázek ke článku Česká firma vymyslela způsob, jak zatočit s odpadem ze žlutých kontejnerů

Firma Stabilplastik se v soutěži umístila na druhém místě a bude na podzim reprezentovat Česko v celoevropském finále soutěže v Bruselu. Přinášíme rozhovor s jednatelem firmy Stabilplastik Patrikem Luxemburkem.

K výrobě plastových palet používáte třeba i plastový odpad ze žlutých kontejnerů. Proč?
Palety jsou natolik „druhořadé“ zboží, že k jejich výrobě lze využívat odpadní plasty bez většího omezení. Pro výrobu je využíván druhotný směsný plastový odpad předzpracovaný do podoby aglomerátu. Jedná se o plastový odpad ze žlutých kontejnerů a z průmyslu v podobě polyethylenu a polypropylenu. Tento plast nelze použít ve vstřikolisových technologiích a dnes z cca 80 % končí v ČR předčasně svoji životnost na skládkách či ve spalovnách.

 

Jaké jsou výhody plastových palet oproti těm dřevěným?

Od zákazníků máme potvrzenu cca 5-7násobnou životnost oproti paletám dřevěným, někteří zákazníci udávají i více jak 10násobnou životnost. Může za to řada faktorů. Zaprvé je to především jejich odolnost povětrnostním vlivům a z toho plynoucí i delší životnost. S odolností souvisí i rezistence vůči hmyzu, plísním a většině běžných kyselin a z toho plynoucí vhodnost pro export.

 

A co další výhody oproti dřevěným paletám?

K dalším významným plusům patří tvarová stálost, která je zásadní pro použití palet v automatizovaných linkách a skladech, kdy sebemenší odchylka rozměru z důvodu například vyčnívající třísky či hřebíku znamená ohromné nejen bezpečnostní riziko, ale i finanční ztráty vyvolané nutností zastavit provoz a vyčistit linku od takto vadných palet.

Pak je to hygieničnost. Naše palety mají certifikaci Státního zdravotního ústavu pro nepřímý styk s potravinami, jsou snadno omyvatelné a neabsorbují z okolí žádné nečistoty. U dřevěných palet nikdo nedokáže zaručit, co na nich bylo a jakou dobu skladováno.

No a v neposlední řadě je výhodou i jednotná kvalita palet – jsou buď perfektní, nebo poškozené. Nelze je neodborně opravovat a v případě poškození je ideální cestou jejich opětovná recyklace, kterou pro naše zákazníky provádíme zdarma.

 

Vy jste plastové palety přihlásili do soutěže, která podporuje udržitelné podnikání. Jaký je dopad plastových palet na životní prostředí?

Naše paleta typu Euro (80x120 cm, 25 kg váhy) má o cca 74 % nižší dopad na životní prostředí než paleta dřevěná.

 

Do soutěže jste přihlásili i vaši chytrou paletu. V čem spočívá její „chytrost“?

Paleta je osazena čipem, který monitoruje nejen polohu palety, ale i další veličiny individuálně definované zákazníky (obsazenost palety, otřesy, okolní teplotu, atp.). Hlavním prvkem je však určení druhu nákladu na paletě a její poloha. Paleta tak nemusí nikde ležet ladem. Tím dochází opět ke značné úspoře primárních zdrojů, protože se zvyšuje její obrátkovost.

 

Kterým firmám a jak toto řešení může pomoci?

Kdekoliv v logistice, a to napříč průmyslovými odvětvími. Ideální je naše řešení pro poolingové společnosti, které se zabývají pronájmy palet, jsou schopny uzavřít jejich oběh a potřebují tento oběh detailně monitorovat. Naše řešení vede k většímu a opakovanému využívání odpadních plastů a jejich odklánění ze skládek a spaloven. Zároveň takto vysoké využívání sekundárních zdrojů vede k významným úsporám primárních zdrojů a jejich těžby. 

 

Je o chytré palety zájem? Jednáte momentálně s někým o jejich větším nasazení?

Chytrá řešení si nesou stigma drahých řešení. Vzhledem k masivnímu rozšiřování technologií to již ale dávno není pravda, přínosy a návratnost investic je jasně doložitelná. S rozvojem e-commerce vidíme nezbytnost více zapojovat chytrá řešení do logistiky, přičemž s kombinací s našimi paletami se jedná navíc o řešení udržitelné a velice šetrné k životnímu prostředí.

 

Jak může firma vaše chytré nebo plastové palety získat?

Stačí oslovit kohokoli z naší společnosti. Chytré palety si podniky mohou zcela zdarma zapůjčit a otestovat, případně je získat pro testování za výhodných finančních podmínek. 

 

Záměrem soutěže SME EnterPRIZE je ocenit ty firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a mají tak pozitivní dopad na oblast životního prostředí.

Udržitelný způsob fungování malých a středních podniků ale nepomáhá jen životnímu prostředí. Přínos z něj mají i firmy samotné. „Jasně vidíme, že existuje pozitivní vztah mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích,“ vysvětluje Karel Bláha, ředitel pro korporátní obchod a člen představenstva Generali České pojišťovny.

Udržitelnost je pro Generali Českou pojišťovnu, stejně jako pro celou skupinu Generali zásadně důležitým tématem. „Soutěž a její účastníci i vítězové nám jasně ukázali, že u nás existuje celá řada špičkových firem, které udržitelnost mají jako hlavní princip svého byznysu,“ doplňuje Karel Bláha.

Prvního ročníku soutěže SME EnterPRIZE se zúčastnily přes tři desítky firem, které se přihlásily se svými udržitelnými obchodními modely nebo projekty. Ze dvou kol postoupila do finále desítka společností, z nichž odborná porota – sestavená z odborníků, akademiků i zástupců pojišťovny – vybrala vítěze, kteří získávají finanční podporu na rozvoj svého podnikání a společně s dalšími účastníky soutěže také přístup na tematické workshopy.