Udržitelné podnikání: Jak začít a na co si dát pozor

Konkurence na trhu je obrovská a zákazníci už dávno nevybírají jen podle ceny. Stále větší význam hraje udržitelné podnikání, které vyžadují nejen zákazníci, ale i zaměstnanci, regulace státu a Evropská unie. Poradíme vám, jak začít podnikat udržitelně.

3 minuty čtení
Obrázek ke článku Udržitelné podnikání: Jak začít a na co si dát pozor

Udržitelné podnikání není jedna z mnoha položek seznamu úkolů podnikatele, které odškrtnete a dál neřešíte, stejně jako ani krátkodobá záležitost, do které se vrhnete po hlavě. Abyste mohli podnikat udržitelně, je potřeba důkladné, dlouhodobé a strategické plánování, a k tomu velké sebedisciplina.

Šest kroků k udržitelnosti

I když se jedná o dlouhodobý proces, dá se shrnout do šesti konkrétních kroků:

  • Stanovit si konkrétní cíl: Jak má mé podnikání vypadat za několik let?
  • Odborně analyzovat aktuální situaci firmy.
  • Začít malými změnami.
  • Vytrvat při plnění dílčích cílů.
  • Být transparentní.
  • Zajímat se o zpětnou vazbu.

Každý podnikatel se musí nejprve důkladně zamyslet nad tím, jak vidí svou firmu v horizontu příštích let. Čím dále dohlédne, tím lépe může pracovat se svými obchodními cíli. Poté musí provést důkladnou analýzu současného stavu své firmy a vyhodnotit, co je v ní potřeba změnit, aby mohl svých plánů dosáhnout. Takovou analýzu ovšem nemusíte provádět sami, můžete ji přenechat odborníkům, kteří pro vás navrhnou nejvhodnější řešení.

Přechod na udržitelné podnikání se samozřejmě nemusí, ale ani nemůže odehrát ze dne na den. Důležité je stanovit si jasný cíl, jakého chce firma dosáhnout a pomalu, ale jistě se k němu přibližovat. V rámci firmy můžete sestavit vnitřní předpisy, ve kterých se k plnění stanovených cílů zavážete. Začít se přitom dá od úplných maličkostí, například nahradit papíry a další kancelářské potřeby digitálními technologiemi.

Nezapomeňte také na to, že je nutné, aby o vašich snahách věděla veřejnost. Přistupujte ke strategii udržitelného podnikání otevřeně a pravidelně o ní hovořte na svých komunikačních a sociálních kanálech. Zákazníci i potenciální partneři vás pak budou na trhu považovat za důvěryhodnější firmu a získáte cenný náskok před konkurencí.

Pro dlouhodobý úspěch strategie udržitelného podnikání je také nezbytné sledovat zpětnou vazbu trhu na kroky, které jste podnikli. Buďte proto v pravidelném kontaktu s veřejností a zohledněte její názory při svém dalším plánování udržitelnosti.

Výhody udržitelného podnikání

Kromě dobrého pocitu z přínosu pro společnost a planetu zajišťuje udržitelné podnikání firmám také ekonomické úspory. Spotřeba menšího množství zdrojů vede ke snížení nákladů na výrobu, péče o zdraví zaměstnanců zase k jejich zvýšené produktivitě. Zaměstnanci budou loajálnější, vydrží ve firmě pracovat déle a tím se sníží také náklady na zaškolování nových pracovníků.

Přechod k udržitelnému podnikání vyžaduje sice určité finanční a časové investice navíc, ty se však později mnohonásobně vrátí. Kromě toho vaše podnikání získává také lepší postavení na trhu a posílení reputace u veřejnosti. Udržitelnost totiž poskytuje výhodu oproti konkurenci, která nenabízí služby nebo výrobky s touto přidanou hodnotou. Udržitelnost hraje roli u všech věkových skupin, překvapivě především u mladých lidí. Nejen, že se podle ní rozhodují při nákupu, ale také firmám jednajícím udržitelně dávají přednost jako zaměstnavatelům. Kdo by nerad pracoval pro firmu, která se chová férově k zaměstnancům a životnímu prostředí?

Na co si dát pozor

Nebojte se udržitelného podnikání hned na začátku. Může se zdát, že menší firmy jsou oproti těm větším v nevýhodě, protože nemají tolik prostředků k zavádění inovací. Jenže ono je to přesně naopak. Menší firmy mají například ve srovnání s nadnárodními korporacemi výhodu v jasné vazbě na lokální trh a komunitu, takže jsou mnohem pružnější při plánování a zavádění nové strategie. Schvalování v korporacích trvá násobně déle.

Při vytváření strategie zohledňujte všechny složky udržitelného podnikání, tedy ekologickou, sociální a ekonomickou, a postarejte se o to, aby byly v rovnováze. Neuchylujte se k jednoduchým a krátkodobým řešením, ale naopak si dejte záležet na všestranném a dlouhodobém plánování.

Udržitelně podnikající firmy by také měly myslet na to, aby se jejich strategie vázala k oboru nebo regionu, ve kterém působí. Pokud například využívají pro svou produkci pitnou vodu, které bude v budoucnu nedostatek, jejich snahy by měly směřovat k obnově vody. Naopak distribuční společnosti by se měly zapojovat do oblasti šetření pohonných hmot a podobně. Nezapomínejte ani na to, že strategie udržitelnosti by měla být spojená s tradicí vaší firmy a být vám blízká.

Pro podnikání v každém oboru je důležité nezapomínat ani na podnikatelské pojištění. Tím můžete předejít mnoha možným nepříjemnostem a ztrátám. Přechod na udržitelné podnikání i pojištění byznysu mají v podstatě stejný cíl, obojí slouží ke snížení rizik pro vaše podnikání a stává se předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost firem.

 

 

Proto nezapomeňte na pojištění majetku podnikatelů nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.