Podnikání jako student: Jaké máte možnosti a povinnosti?

I když jste student na plný úvazek, můžete během studia začít i podnikat. Jako studující podnikatel máte dokonce i několik speciálních výhod. Přečtěte si, co podnikání studentů obnáší a jak s ním případně začít.

9 minut čtení
Obrázek ke článku Podnikání jako student: Jaké máte možnosti a povinnosti?

Podnikání znamená závazek navíc

Studenti podnikající jako OSVČ nebo provádějící pravidelnou vedlejší činnost mají několik výhod oproti běžným podnikatelům, které mohou využívat do 26, resp. 28 let při doktorském studiu. Před zahájením podnikání však je nutné zvážit, zda je živnostenský list skutečně potřebný, protože s sebou nese i povinnost podávání daňových přiznání a další administrativy. Pokud provádíte soustavnou činnost za účelem výdělku, musíte se stát podnikatelem ze zákona.

Příjmy i bez živnostenského oprávnění

Studenti mohou mít příjmy bez nutnosti stát se živnostníkem prostřednictvím dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ).

V rámci DPP lze odpracovat do 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Pokud měsíční výdělek nepřesáhne 10 000 Kč, neplatí se zdravotní ani sociální pojištění. Pokud výdělek tuto částku přesáhne, platí se záloha na zdravotní pojištění. Daně mohou být upraveny pomocí „prohlášení k dani“.

Při DPČ nesmí průměrný týdenní pracovní čas překročit 20 hodin. Pokud měsíční výdělek přesáhne 2 500 Kč, odvádí se zdravotní a sociální pojištění. Příjmy z DPČ se daní 15 % ze superhrubé mzdy a existuje možnost ročního zúčtování daně. Slevy na dani lze uplatnit podepsáním „růžového prohlášení“ (tedy Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti).

Živnostenský list získáte snadno a rychle

Pokud pracujete u více zaměstnavatelů nebo překračujete limity DPP a DPČ, může být výhodné stát se živnostníkem. Mezi typy živností, ze kterých můžete vybírat, patří volná, řemeslná, vázaná a koncesovaná živnost.

Volná živnost nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti. U řemeslné živnosti se musíte prokázat dokladem o odborné způsobilosti (např. řezník, pekař nebo kadeřník). Vázanou živnost prokazujete odbornou způsobilostí, která je upravena zvláštními právním předpisy (např. účetní poradci). Koncesovaná živnost provozujete na základě správního rozhodnutí a osvědčujete ji výpisem ze živnostenského rejstříku.

Jednotná registrace na všechny úřady

Pro založení živnosti vyplníte registrační formulář a odevzdáte ho na živnostenském úřadě, zaplatíte 1 000 Kč a obdržíte identifikační číslo (IČ). Živnostenský úřad vás obvykle přihlásí na finančním úřadě, ve zdravotní pojišťovně a v ČSSZ. Ovšem pro jistotu ověřte tuto skutečnost na úřadě. Pokud byste museli tyto kroky provést sami, platí termíny.

Finanční úřad do 15 dnů a ČSSZ a zdravotní pojišťovna do 8 dnů ode dne zahájení činnosti. Na každý z úřadů dodávejte každoročně také potvrzení o studiu.

Výhody studenta podnikatele

Jako podnikající student se můžete těšit především na tyto výhody oproti studentům bez živnostenského oprávnění a běžným podnikatelům:

  1. Odečet paušálních výdajů: Při podání daňového přiznání si můžete z daňového základu odečíst paušální výdaje ve výši 30–80 procent příjmů. Příklad: Jako student, který si vydělává na živobytí tím, že navrhuje webové stránky, si můžete z daňového základu odečíst 80 % příjmů. Pokud v daném roce vyděláte 100 000 Kč, můžete si z daňového základu odečíst 80 000 Kč.

  2. Podnikání jako vedlejší činnost: Vaše podnikání je vždy bráno jako vedlejší činnost studenta – vaší hlavní činností je z pohledu státu studium, proto odvody za hlavní činnost tedy za studenty hradí stát. Příklad: Jste studentem medicíny, který si vydělává jako osobní trenér. I když vyděláváte peníze, vaše hlavní činnost je studium a stát pokrývá vaše odvody.

  3. Sleva na poplatníka: V daňovém přiznání si můžete uplatnit slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč – nárok máte vždy na celou sumu bez ohledu na to, kolik měsíců jste skutečně podnikali. Příklad: Začal jste podnikat v listopadu a do konce roku jste vydělali 20 000 Kč. I přesto, že jste podnikali jen 2 měsíce, máte stále nárok na celou slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč

  4. Sleva na studenta: V daňovém přiznání máte nárok i na slevu na studenta ve výši 335 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž jste byli studentem (tedy až 4 020 Kč za rok). Pro uplatnění slevy na studenta je nutné každý rok dodat finančnímu úřadu nové potvrzení o studiu. Příklad: Studujete celý rok na vysoké škole a zároveň podnikáte jako grafický designér. Můžete si uplatnit slevu 4 020 Kč za to, že jste studentem. Pro uplatnění této slevy musíte finančnímu úřadu dodat potvrzení o studiu.

Mohlo by vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.