Investice versus dotace: Vyplatí se firmám?

Přemýšlíte na tím, kde sehnat peníze na rychlejší rozjezd vaší firmy nebo zavedení novinek, které vaše podnikání posunou dál? I když na vašem firemním účtu zrovna není ani koruna nazbyt, může provozu firmy pomoci financování ve formě investic nebo dotací. Přečtěte si, kde a jak je můžete získat, a kdy se vám vyplatí.

9 minut čtení
Obrázek ke článku Investice versus dotace: Vyplatí se firmám?

Nákup nemovitostí, materiálu, vybavení, technologií nebo investování do strategických rozhodnutí představuje pro každého podnikatele velkou finanční zátěž. Jen málokdo má přitom to štěstí, že může investovat za vlastní zdroje. Je ale vůbec šance sehnat pro vaši firmu finance z dalších zdrojů, a přitom se hned nezadlužit při žádosti o bankovní úvěrNaštěstí ano! Nejvýhodnější způsoby financování firem představují investice a dotace. V tomto článku se podíváme na to, jaký je mezi nimi rozdíl a jak je můžete zkusit získat.

Rizikový kapitál a andělští investoři

Nejvýhodnějším způsobem financování firem – alespoň tedy z pohledu jejich majitelů – je takzvaný rizikový kapitál, někdy označovaný také jako venture kapitál. Představuje financování firem formou navýšení jejich základního jmění výměnou za podíl ve firmě.

Rizikový kapitál spočívá v tom, že investor firmě finance v podstatě věnuje. Majitel firmy nic neriskuje, rychle a pohodlně takto zvýší její základní kapitál bez finančních závazků nebo směnek. Na oplátku investorovi věnuje jen podíl ve firmě, jehož hodnotu většinou v dané době výše investice převyšuje. Někdy investor vyžaduje také konečné slovo při rozhodovacích procesech, ale není to pravidlem.

Riziko spojené s investicí tedy platí hlavně pro investora, protože vstupuje do firmy v nejistém období, někdy rovnou při jejím vzniku. Za to samozřejmě očekává, že jeho podíl ve firmě se časem zúročí a získá podíl i na výnosech, kterých firma v budoucnu dosáhne.

Investice patří mezi střednědobé až dlouhodobé způsoby financování. Forma této pomoci od investora nemusí ale být výhradně finanční, kromě peněz se může osobně věnovat rozvoji firmy, poskytovat jí odbornou pomoc nebo jí třeba „zapůjčit“ své zaměstnance. Může se stát mentorem, členem vedení nebo firmě přinést strategický networking.

Investice se také dají získat od andělských investorů (business angels). Na rozdíl od investorů rizikového kapitálu, kteří se starají o shromážděné peníze od mnoha dalších investorů, pocházejí tyto prostředky výhradně od jednotlivce. Andělský investor je obvykle úspěšný podnikatel, který se rozhodl podpořit nějakou malou či střední firmu s předpokladem rychlého růstu nebo třeba jen z důvodu osobních sympatií. Množství finančních prostředků od andělského investora bývá nižší, ale kromě toho jsou podmínky velmi podobné jako u rizikového kapitálu.

Poté, co investoři firmě pomohou s rozvojem a prosadit se na trhu, svůj podíl mohou prodat původnímu majiteli nebo jinému investorovi.

Dotace a jejich podmínky

Někteří podnikatelé si nechtějí do svých obchodních záměrů nechat mluvit, a tak investory nevyhledávají. Takoví podnikatelé se proto často poohlížejí po dotacích, při kterých nemusejí přijít o část podílu ve své firmě. Dotace se čerpají na konkrétní účely, například pořizování nového vybavení jako jsou výrobní stroje nebo počítače, na nákup nebo rekonstrukci nemovitostí, na výzkum, vývoj a inovace, energetické úspory a podobně. Některé dotace se dají využít také k podpoře zaměstnávání a můžete díky nim vytvořit ve své firmě nová pracovní místa nebo zajistit zaměstnancům odborná školení.

Na rozdíl od investic při čerpání dotací nepřicházíte o žádný podíl ve firmě nebo rozhodující hlas při jejím řízení. Nemusíte je ani vracet nebo z nich platit nějaký úrok. Jsou to zkrátka jednorázové finanční podpory. Musíte ale splnit všechny podmínky, které stanovuje poskytovatel dotací, což může být obec, kraj, stát nebo Evropská unie. Podmínek bývá často mnoho a musíte se jimi řídit několik let.

Dalším „háčkem“ dotací je, že většina programů, ze kterých podnikatelé mohou čerpat peníze, vyžaduje prokázání základní podnikatelské historie. Většinou je potřeba, aby firma, která žádá o dotace, měla uzavřena alespoň dvě účetní období. O dotace tak obvykle nemůže žádat člověk jen s pouhým nápadem na zajímavý produkt, musíte už být ve vývoji mnohem dál.

Ošemetnou záležitostí dotací je také jejich způsob proplácení. Většina programů totiž svou podporu proplácí zpětně, takzvaně „ex post“. Peníze tedy získáte až poté, co dotační projekt dokončíte za použití vlastních nebo jinde vypůjčených peněz – pro tyto účely nabízí pomoc třeba Národní rozvojová banka. Dotačních programů, které vyplácejí peníze předem, je v současnosti jen málo.

Jak získat dotaci?

Každý dotační program má své specifické požadavky a hodí se pro firmy různých velikostí a zaměření. Pokud budete hledat program vhodný pro vaši firmu, zaměřte se na to, pro koho je dotace určena, na co se poskytuje, podle jakých kritérií se vybírají žádosti a v jaké výši se vyplácí podpora. Rozsah podpory se obvykle pohybuje mezi 30–70 %, některé programy – obvykle z oblasti výzkumu a vývoje – ale nabízejí i 100% krytí nákladů. Výběr vhodné dotace je klíčový, protože pokud se přihlásíte do pro vás nevhodného programu, odsoudíte svou žádost k okamžitému zamítnutí.

Dotačních programů existují desítky. Například operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) rozdělí během let 2021 až 2027 mezi české podniky téměř 80 miliard korun. Na webu programu jednoduše zjistíte, na jakou dotaci má nárok právě vaše firma.

O dotace musíte žádat v předem stanoveném časovém limitu. Po otevření dotační výzvy předložíte žádost o podporu. Žádost ovšem není jednoduché vyplnit svépomocí a nejsnáze se proto připravuje ve spolupráci se specializovaným dotačním poradcem. Za jeho pomoc obvykle zaplatíte okolo 10 % z výše dotace.

K žádosti o dotaci musíte předložit kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr (byznysový plán). Tam podrobně popíšete, jaké máte cíle, jak jich chcete dosáhnout a kolik to bude stát peněz. Plán musí být realizovatelný, efektivní a dlouhodobě udržitelný.

Proces hodnocení žádosti pak většinou trvá několik měsíců. Jednotlivé žadatele seřadí porota podle bodového zisku a dotace pak schvaluje v tomto pořadí, dokud se takto nevyčerpá stanovený rozpočet dotačního programu nebo výzvy.

Kontroly realizace dotací

Jestliže se vám s žádostí o dotaci podaří uspět, dostanete k odsouhlasení podmínky, které musíte následně přesně dodržet. V opačném případě by vám hrozil „trest“ za jejich porušení, obvykle ve formě ztráty části dotace, v krajním případě i zrušení celého nároku na dotaci. Proto buďte připravení na možnou kontrolu z různých zdrojů: od poskytovatele, ministerstva financí, finančních úřadů, Nejvyššího kontrolního úřadu nebo Evropské komise. Každý kontrolor navíc mnohdy postupuje podle jiné metodiky a má odlišnou míru tolerance.

Po uskutečnění dotačního projektu vydáte zprávu z realizace a pokud se jednalo o dotaci vyplácenou ex post, podáte žádost o platbu. Teprve poté, co je žádost přijata zadavatelem (tedy shledána za správnou), obdržíte peníze na účet. Ani pak ale dotační projekt nekončí, výstupy musíte používat ještě několik let (například stroje, které jste si za dotaci pořídili) a také zpracovávat monitorovací zprávy. Po skočení projektu musíte archivovat potřebnou dokumentaci ještě 10 let.

Investice a dotace mají své velké výhody, ale také nezanedbatelné nevýhody. Je samozřejmě jen na vás, jaký zdroj financování pro svou firmu zvolíte. Pravděpodobně ale časem zjistíte, že vaší firmě nejvíc prospěje kombinace více zdrojů.

Mohlo by vás zajímat: