Chybí vaší firmě peníze? Pomůže vám lepší plánování cash flow

Cash flow – neboli tok hotovosti – je základním ukazatelem úspěšnosti firmy. Přečtěte si, jak vaší firmě můžete pomoci udržovat stabilizované cash flow a efektivně ho řídit i v době krize.

9 minut čtení
Obrázek ke článku Chybí vaší firmě peníze? Pomůže vám lepší plánování cash flow

Cash flow je pro každého podnikatele velmi důležitým ukazatelem úspěchu. Tok hotovosti je dokonce důležitější než samotná ziskovost firmy. Pozitivní cash flow je totiž jasným důkazem, že firma víc vydělává, než utrácí.

Pozitivní cash flow není to samé, co ziskovost. Ziskovost (výnosnost, rentabilita) firmy znamená schopnost dosahovat zisku na základě vložených prostředků. Ukazatel ziskovosti se vypočítává jako poměr zisku k vynaloženým prostředkům (investicím a nákladům) a vyjadřuje se obvykle v procentech.

Abyste mohli svou firmu řídit skutečně efektivně, musíte mít dokonalý přehled o všech jejích finančních záležitostech. A to jak minulých a současných, tak i budoucích. Především bez informací o budoucích příjmech a výdajích nemůžete naplánovat udržitelné směřování svého podnikání a zajistit platební schopnost firmy. Proto byste si měli dát velmi záležet na práci s cash flow. Nabízíme vám dvanáct tipů, jak firemní cash flow plánovat a mimo jiné zvládnout překonat i těžká období, kdy je finanční situace firmy nepříznivá.

Co přesně je cash flow?

Cash flow znamená v českém překladu tok hotovosti. Ukazuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků firmy za určité období. V podstatě tedy říká, kolik volných peněz má firma v dané době k dispozici.

Výkaz (výpočet) cash flow získáte tak, že sečtete celkový zůstatek firmy, který máte k dispozici k volnému použití, a od této částky odečtete všechny zaznamenané výdaje v daném období. Do příjmů se přitom zahrnují nejen příjmy z prodejů zboží a služeb, ale také vratky DPH, úvěry, zisk z prodeje vybavení nebo vklady od investorů. Do kolonek s výdaji se pak zapisují všechny skutečně zaplacené (ne pouze plánované) náklady, například na výplaty zaměstnanců, nájem, výrobní náklady, výdaje na logistiku, splátky půjček nebo zálohy na daně.

Nástroje na plánování cash flow

Pokud potřebujete při práci s cash flow pomocnou ruku, vyzkoušejte speciální programy. Můžete je napojit na váš účetní program a pak vám budou průběžně zobrazovat stav vašeho cash flow. Dokážou také předpovědět, jaký bude mít dopad aktuální situace na trhu na vaši firmu z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Doporučujeme vyzkoušet například programy Caflou, Moneo nebo Cashbot, které jsou dostupné i v češtině.

Problémy s cash flow jsou naprosto běžné. Podle studie společnosti Intuit z roku 2019 má po celém světě problémy s cash flow až 61 % malých firem. Téměř třetina dotázaných dokonce nebyla schopná kvůli těmto problémům platit své závazky.

Rady pro úspěšné plánování cash flow

Pro každou firmu je naprosto stěžejní, aby měl její majitel a vedení podrobný přehled o účetnictví. Proto byste si měli pravidelně vytvářet výkazy cash flow a analyzovat je. Pro dobré plánování cash flow platí tři hlavní zásady:

 1. Sestavte si časový plán plateb. Pro podnikatele je velmi důležité vědět, jaký vývoj cash flow můžou očekávat v následujících měsících nebo i letech. Pokuste se sepsat podrobný přehled, kdy vám pravděpodobně přijdou peníze na firemní účet, a kdy naopak musí odcházet.

 2. Postupujte systematicky. U sestavování plánu cash flow začínejte příjmy. Rozdělte je do skupin podle toho, kdy očekáváte jejich příchod na účet. Teprve poté do cash flow přidejte všechny výdaje a závazky.

 3. Myslete na rezervu. U příjmů i výdajů pro jistotu počítejte s různými scénáři vývoje, například s prodloužením doby splatnosti nebo s vyššími náklady, než jste očekávali. Pokuste se také průběžně vytvářet finanční rezervu.

Co dělat, když cash flow směřuje do záporných hodnot

Jestliže podle výkazů zjistíte, že je vaše firma z hlediska cash flow pravidelně v minusu, měli byste okamžitě začít hledat řešení situace. Inspirovat se můžete z následujících 9 praktických tipů:

 1. Snižte zbytečné výdaje. Pokud potřebujete cash flow zvýšit ihned, hlídejte si především, abyste neutráceli za něco, co firma nepotřebuje. Dávejte si také pozor na to, abyste platili své závazky ve „strategickou“ dobu, kdy máte k dispozici dostatek peněžních prostředků.

 2. Urychlete své pohledávky. Snažte se zajistit, aby vám platby faktur od klientů a další vklady přicházely co nejdříve. Posílejte své faktury včas a neváhejte klienty upozornit na termín zaplacení. Účetní programy, jako třeba Fakturoid, nabízejí rozesílání automatických připomenutí faktur po splatnosti klientům. Čím rychleji platby budou na vašem účtu, tím lepší stav bude mít vaše cash flow.

 3. Zaveďte placení předem. Požádejte nové zákazníky o zálohu nebo platbu předem. Fakturování celé částky až po poskytnutí služeb nebo dodání produktů je pro cash flow nejméně výhodné.

 4. Zkuste odložit platby. V rámci zdravých přátelských vztahů se pokuste vyjednat s obchodními partnery nebo prodejci krátkodobé odložení plateb z vaší strany. Pokud to ovšem nepůjde, platby musíte poslat včas, abyste se vyhnuli případným poplatkům z prodlení. Proplácet faktury ale alespoň můžete v posledním možném termínu.

 5. Nastavte delší lhůty dodání. Preventivně si dopředu nastavte delší lhůty dodání zakázek. Klientům neslibujte něco, co nemůžete splnit, abyste jim nedávali záminku vám nezaplatit. To by vašemu cash flow velmi uškodilo.

 6. Prodejte nepotřebné vybavení. K hotovosti navíc se můžete dostat také prodejem nepotřebných firemních věcí. Jedná se o efektivní řešení, jak rychle získat peníze – ale pouze jednorázově.

 7. Pronajímejte si vybavení. Nákup jakéhokoli zboží do firmy představuje velkou zátěž na cash flow. Místo nákupu si ale nezbytné vybavení můžete pouze pronajmout. Obliba operativního leasingu na firemní automobily nebo IT vybavení v posledních letech strmě roste. Díky pronájmu vybavení výrazně snížíte krátkodobou finanční zátěž.

 8. Zauvažujte o půjčce nebo dotaci. Někdy se firma zkrátka neobejde bez rychlé finanční injekce. Prozkoumejte možnosti financování a dotačních programů, které může firma získat. Zadlužit byste se ale měli pouze tehdy, pokud to opravdu dává obchodně smysl.

 9. Přemýšlejte o investorovi. Získání investic firemnímu cash flow výrazně uleví na delší čas, ale je také obvykle během na dlouhou trať, takže vás nezachrání z měsíce na měsíc. Na možnost získání investora je proto nutné myslet průběžně a potřebné kroky dělat včas.

Analýza cash flow by měla být běžnou součástí rutiny vaší firmy. Čím více se jí budete věnovat, tím lépe zvládnete firemní cash flow zlepšovat a „ustát“ možné krize na trhu. Pozitivní cash flow je naprosto nutný základ pro zdravý růst vaší firmy.

Mohlo by vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.