Kde mohou získat dotace začínající podnikatelé

Začínáte podnikat a hledáte možnosti, jak si do začátků finančně pomoci? Jednou z možností jsou dotační programy. Poradíme vám, kde je najdete a jak se v nich zorientovat.

12 minut čtení
Obrázek ke článku Kde mohou získat dotace začínající podnikatelé

Začínající podnikatelé mají před sebou spoustu výzev. Najít díru na trhu, vytvořit realistický podnikatelský plán, založit novou firmu nebo živnost, pořídit potřebné vybavení, nabrat spolehlivé zaměstnance a dodavatele, odlišit se od konkurence, dát o sobě vědět trhu, … A hlavně, sehnat na to všechno peníze do začátku, než začnou na svých obchodních aktivitách vydělávat. Jste začínající podnikatel a bojujete s rozpočtem pro své podnikání? V tomto článku vám poradíme, kde hledat prostředky určené speciálně začínajícím podnikatelům.

Pro většinu podnikatelů jsou velmi lákavé především dotace. Díky nim se můžete – na rozdíl od různých druhů půjček – dostat k penězům, které nemusíte vracet, platit z nich žádné úroky nebo řešit dočasnou neschopnost splácet. Jenže naprostá většina dotačních titulů má jednu zásadní komplikaci pro nováčky mezi podnikateli: žádat o ně mohou jen ti, kteří mají uzavřená alespoň dvě účetní období. Takže už vlastně úplnými nováčky nejsou.

Peníze od firem

Naštěstí jsou na trhu i prostředky pro podnikatele, kteří svou činnost právě zahájili. Podporu můžete najít třeba v podnikatelských inkubátorech, vědeckotechnických parcích nebo inovačních centrech. Tyto instituce vám obvykle poskytnou za zvýhodněné ceny zázemí pro podnikání, podporu v oblasti poradenství, marketingu, účetnictví, daní apod., případně i finanční prostředky na rychlejší rozvoj dobrého podnikatelského nápadu.

Jejich výhodou je i využívání společných prostor spolu s dalšími podnikateli. To zefektivňuje vzájemnou spolupráci a komunikaci s ostatními mladými firmami. Často tak můžete najít další obchodní příležitosti a vzájemně sdílet nápady. Nájemní smlouva se obvykle uzavírá na tři roky, potom firma odchází do vlastních prostor.

Pokud podnikáte kratší dobu než jeden rok, můžete využít také služby portálu Nakopni.to. Sdružuje užitečné služby pro podnikatele, které si můžete pořídit se slevou 50 % z první roční faktury. V nabídce najdete třeba fakturační aplikaci Fakturoid, nástroj Freelo pro řízení projektů, Support box pro automatizaci komunikace, program pro tvorbu a distribuci newsletterů Ecomail, zvýhodněný hosting a další služby.

Peníze od lidí

Další možností financování je crowdfunding neboli davové financování. Je založeno na principu, kdy velký počet jednotlivců přispívá (většinou) malými částkami podnikatelům na dosažení jejich vytyčeného cíle, jako třeba zahájení výroby nějakého produktu, vytvoření prototypu, vybavení dílny nebo vývoj nové aplikace. Mezi české zprostředkovatele davového financování patří například služby HitHit nebo Startovač.

A teď už k samotným dotacím. Stát nabízí začínajícím podnikatelům řadu dotačních titulů, jejichž prostřednictvím můžete získat peníze ze státního rozpočtu nebo fondů Evropské unie.

Příspěvek na podnikání

Tento příspěvek uděluje Úřad práce (ÚP). Jeho účelem je motivovat uchazeče v evidenci ÚP k založení vlastního podnikání. Zažádat o něj může každý uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci ÚP. Příspěvek se dá využít jen na pořízení nezbytně nutného vybavení k podnikání, které můžete nakoupit až po uzavření dohody s ÚP a musíte si ho ponechat po celou dobu účinnosti dohody s ÚP. Ta se uzavírá na 1-2 roky. Pro získání příspěvku musíte mít mimo jiné vypracovaný podnikatelský plán a doložit potvrzení o tom, že nemáte nedoplatky na daních, zdravotním a sociálním pojištění, případně alespoň potvrzení o sjednaném splátkovém kalendáři.

Výše příspěvku není pevně dána. Jeho maximální výše však odpovídá 6násobku minimální mzdy, která je pro rok 2024 18 900 Kč. 

Překlenovací příspěvek

Tato dotace souvisí s příspěvkem na podnikání. Jejím účelem je poskytnout podnikateli peníze na provozní náklady v začátcích podnikání – může pokrýt třeba nájemné za prostory k podnikání, náklady na údržbu a opravu vlastních prostorů k podnikání nebo náklady na přepravu materiálu nebo vašich hotových výrobků. O překlenovací příspěvek si můžete zažádat do 30 dnů od uzavření smlouvy s ÚP

Příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců a jeho měsíční výše činí maximálně 0,25násobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Program INOSTART

Začínajícím podnikatelům je určen také program INOSTART. Provozuje ho Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s bankovní skupinou Erste Corporate Banking a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. O zařazení do programu může bez problému požádat každý začínající podnikatel, protože limit pro přijetí žádosti je maximálně 250 zaměstnanců, podnikání méně než 3 roky a roční obrat do 50 milionů eur. V rámci programu INOSTART můžete získat zvýhodněný úvěr až 15 milionů korun na maximálně 5 let. Za tyto peníze je možné pořídit dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný) nebo provozní zásoby.

Dotace Technologické agentury České republiky

Dotace Technologické agentury České republiky (TAČR) se zaměřují na vývoj, výzkum a inovace. Mohou o ně žádat všechny firmy, které se věnují výzkumu a vývoji v oblasti životního prostředí, energetiky, dopravy, společenských věd a informačních technologií. Na stránkách TAČR najdete přehledný kalendář otevřených dotačních programů, o které můžete žádat, a také průvodce, který vám pomůže zjistit, jaký program se bude nejlépe hodit právě pro vaše podnikání.

Státní zemědělský intervenční fond

Pro podnikatele z oblasti zemědělství jsou vyhrazeny dotace Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), které přispívají k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkova. Seznam aktuálně dostupných zemědělských národních dotací najdete v tomto dokumentu. Zemědělci mohou dotace navíc kombinovat i s bankovními úvěry a banka jim může pomoci vyřídit i samotnou žádost o dotaci.

Modernizační fond

Podnikatelé, kteří se zaměřují na podporu nízkouhlíkové energetiky, mohou žádat o dotace Modernizačního fondu. Ten chce do roku 2030 poskytnout až 500 miliard korun pro podnikatelské aktivity v oblasti výroby a distribuce tepelné energie z obnovitelných zdrojů, výstavby fotovoltaických elektráren nebo optimalizace spotřeby energií ve výrobních a technologických procesech. Jednotlivé programy podpory budou oznamovány postupně, přehled aktuálních můžete najít na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

Operační program Zaměstnanost plus

Dotace z programu Zaměstnanost plus poběží až do roku 2027. Mají sloužit k prosazování lepších podmínek na českém trhu práce. Můžete díky nim získat podporu pro své zaměstnance. Jednotlivé otevřené dotační výzvy najdete na této stránce.

Operační program Životní prostředí

Mezi cíle, které podporuje operační program Životní prostředí, patří především energetické úspory, přizpůsobení se změnám klimatu nebo prevence vzniku odpadů. Z tohoto programu může až do roku 2027 čerpat mnoho podnikatelů včetně podnikajících fyzických osob (OSVČ). Bližší informace najdete zde.

Dotace Evropské unie

Velkým zdrojem příspěvků na podnikání jsou peníze z evropských fondů. V závislosti na vašem oboru podnikání a zaměření dotace z nich můžete získat i desítky milionů korun.

Evropské dotace pro podnikatele sdružuje Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), nástupce dřívějšího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Má platnost až do roku 2027 a chce posílit výkonnost firem ve výzkumu, vývoji a inovacích. Mezi pět jeho hlavních priorit patří:

 • posilování výkonnosti firem,

 • podpora konkurenceschopnosti malých a středních firem,

 • rozvoj digitální infrastruktury,

 • energetické úspory, inteligentní energetické systémy, obnovitelné zdroje a čistá mobilita,

 • vysokorychlostní internet.

V rámci dotací OP TAK budou moci podnikatelé splňující podmínky postupně získat tyto dotace:

 • na zavedení inovací ve výrobě (1–75 milionů korun),

 • na mzdy výzkumných a vývojových pracovníků (2–100 milionů korun),

 • na nová výzkumná a vývojová centra (2–50 milionů korun),

 • na rekonstrukci podnikových nemovitostí (1–70 milionů korun),

 • na podporu zahraniční expanze (200 tisíc – 4 miliony korun),

 • na vysokorychlostní internet (500 tisíc – 200 milionů korun),

 • na úspory energie ve firmách (500 tisíc – 200 milionů korun),

 • na zavedení průmyslu 4.0 (1–40 milionů korun),

 • na digitalizaci podniku (1–150 milionů korun),

 • na čistou mobilitu (1–30 milionů korun).

Konkrétní dotační programy budou oznamovány postupně. Pro letošní rok byly zatím spuštěny čtyři výzvy zaměřené na intenzivnější rozvoj a posilování spolupráce mezi výzkumnou sférou a firmami v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a digitalizace:

Další dvě výzvy zaměřené na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti a posilování výkonnosti podniků v oblasti digitální transformace budou spuštěny ke konci prvního čtvrtletí:

Aktuálně vypsané dotační programy z Evropské unie bohužel obsahují nepříjemnou podmínku minimálně dvou uzavřených po sobě jdoucích účetních období. Stránky programu OP TAK ale průběžně sledujte, protože i dotace pro začínající podnikatele se zde nepravidelně objevují. Podrobnosti o dotacích i procesu jejich získání najdete také na informačním portálu programu OP TAK.

Dotace pro podnikatele poskytují rovněž kraje a obce. Jednotlivé kraje mají dotační programy vypsané na svých webových stránkách.

Jak jste se mohli přesvědčit, i začínající podnikatel má řadu možností, které může zkusit využít a ulehčit si tak rozjezd svého byznysu. Při podávání přihlášky ovšem nezapomeňte na to, že o přidělení dotace budete soutěžit s jinými žadateli. Co nejpřesněji tedy dodržujte podmínky, které stanovuje daný dotační program (a konkrétní výzva) a snažte se žádost vypracovat tak, aby jasně ukázala váš přínos pro daný obor. Pokud si vyberete vhodnou dotaci, zpracování žádosti nepodceníte a věnujete jí potřebné úsilí, máte reálnou šanci finance z dotace získat.

Mohlo by vás zajímat: