Jak vytvořit finanční plán pro podnikání

Na začátku každého podnikání stojí dobrý nápad. Aby se měl ovšem šanci úspěšně dostat na trh a uspět na něm, potřebuje podnikatel víc než jen dobrý nápad. Základem je pečlivě vymyšlené a důsledně dodržované hospodaření s penězi. To zajistí kvalitní finanční plán. Víte, jak ho připravit a co by měl obsahovat?

10 minut čtení
Obrázek ke článku Jak vytvořit finanční plán pro podnikání

Už jsme vám ukázali spoustu činností, které jsou důležité pro úspěšné podnikání. Ať už se jedná o výběr formy podnikání, procesy nezbytné pro zahájení podnikání, tipy na úspory provozních výdajů nebo třeba rady pro to, jak přežít krizi. Úplným základem podnikatele jsou ale dvě věci: dobrý nápad, jehož životaschopnost si ověříte prostřednictvím průzkumu trhu, a kvalitní plánování ve formě podnikatelského plánu. Součástí tohoto plánu je také klíčový finanční plán. V tomto článku se podíváme na to, jak by měl kvalitní finanční plán vypadat a na co při jeho přípravě nesmíte zapomenout.

Co je finanční plán?

Co byste si měli představit pod finančním plánem? Jednoduše řečeno, jedná se o odhad budoucích příjmů a výdajů firmy nebo živnostníka. Finanční plán je pro podnikatele naprosto nezbytný nástroj, který jim umožňuje efektivně pracovat s financemi. Je také základem pro systematické řízení a růst vašeho podnikání. Bez informací o tom, kolik budete mít k dispozici financí, nemůžete dobře řídit žádný z firemních procesů, ať už se jedná o výrobu, marketing, odměny zaměstnanců nebo třeba další vývoj vašeho produktu.

Díky finančnímu plánu si vytvoříte přehled o všech pohybech peněz spojených s vaším podnikáním – provozních nákladech i předpokládaných příjmech. Když vše probíhá podle finančního plánu, máte jistotu, že je vaše podnikání zdravé a funguje. Finanční plán tedy funguje také jako měřítko úspěchu podnikání.

Stačí jednoduchá tabulka

Vytvoření finančního plánu je dobrovolné a jeho vytvoření nepřikazuje žádný zákon. Přesto byste vůbec neměli uvažovat o tom, že se bez něj při podnikání obejdete. Navíc po vás v určitých situacích mohou některé instituce finanční plán vyžadovat. Typicky, pokud chcete žádat o bankovní úvěr nebo do firmy sehnat investora, se bez finančního plánu neobejdete.

Finanční plán nemá žádnou „předepsanou“ podobu. Záleží na každém podnikateli, jaká forma mu přijde nejpřehlednější. Obvykle bývá zpracován jako jednoduchá tabulka, kterou sestavíte na začátku podnikání a průběžně ji aktualizujete. Na vytvoření finančního plánu tedy nepotřebujete žádné speciální programy.

Krátkodobý a dlouhodobý finanční plán

Podnikatelé pracují se dvěma základními druhy finančních plánů, krátkodobým a dlouhodobým. Krátkodobý finanční plán slouží pro plánování příjmů a výdajů pro období maximálně jednoho roku. Sestavuje se obvykle po jednotlivých měsících, aby dokázal zohlednit i sezónní výkyvy na trhu nebo plánovaná přerušení provozu při delších dovolených typických pro letní a zimní prázdniny. Dlouhodobý finanční plán se využívá k plánování příjmů, výdajů a rozvoje firmy na 3-5 let dopředu.

Zatímco krátkodobý finanční plán se sestavuje pro každý rok provozu firmy, ten dlouhodobý byste měli vypracovat ještě před zahájením podnikání a založením firmy. V průběhu podnikání s ním pak dále pracujete – aktualizujete, doplňujete a vyhodnocujete údaje. Reálná data byste s těmi naplánovanými měli porovnávat a vyhodnocovat alespoň jednou za měsíc.

Počítejte s lepší i horší variantou

Je jen málo pravděpodobné, že by se vám povedlo napoprvé sestavit naprosto realistický finanční plán. Pokud tedy neumíte věštit z křišťálové koule. Při tvorbě finančního plánu byste proto měli pracovat s více variantami – nejen realistickou, ale také pesimistickou a optimistickou.

Realistická varianta pracuje s reálnými čísly na trhu. Pokud začínáte podnikat, vycházíte z průzkumu trhu, jestliže podnikáte už několik let, zohledňujete vlastní čísla a zkušenosti. Optimistická varianta počítá s tím, že se vašemu podnikání bude dařit lépe, než čekáte, a obvykle přidává o 20-50 procent vyšší zisky oproti realistické variantě.

Pesimistický scénář naopak předpokládá variantu, kdy se dařit nebude, především kvůli nepříznivé situaci na trhu nebo vlastním provozním problémům. Pesimistická varianta by měla být sestavena tak, aby zahrnovala minimální nezbytné příjmy a výdaje, při kterých ještě firma zvládne svůj provoz vlastními prostředky. Pokud se ani tento plán nebude dařit naplňovat, bude nezbytné podnikání omezit nebo sehnat jiné zdroje financování.

Co zařadit do finančního plánu

Jaké položky patří do finančního plánu? Základem jsou očekávané příjmy a výdaje, vyčíslení provozního zisku a případně i stav cash flow.

Z oblasti příjmů do finančního plánu doplňte nejen odhadované tržby z vašeho podnikání, ale také všechny ostatní vstupní investice – váš počáteční vklad, peníze od investorů, dotace a peníze získané na dluh, tedy úvěry, půjčky a jejich úroky. Výši příjmů budete na začátku podnikání samozřejmě odhadovat dost obtížně, vycházejte proto z kvalitního průzkumu trhu. Ten vám pomůže sestavit i přesnější ekonomickou kalkulaci. Jakmile se vaše podnikání rozjede, finanční plán průběžně aktualizujte, abyste mohli pracovat s co nejreálnějšími údaji.

Jakmile sečtete všechny prostředky, které máte aktuálně k dispozici, snadno zjistíte, jestli za těchto podmínek dokážete splnit vaše prvotní cíle. Těmi nemusí být jen zisk, ale třeba také určitý stav vašeho produktu nebo služby, který vám zajistí financování od investorů.

Ekonomická kalkulace

S příjmy ve finančním plánu souvisí také ekonomická kalkulace vašeho produktu nebo služby. Určete si měrnou jednotku, například kusy nebo hodiny, a spočítejte veškeré náklady na výrobu a provoz. Následně stanovte cenu, kterou budete chtít dostat za svůj produkt nebo službu od zákazníka a udělejte odhad předpokládaných prodejů. Na základě ekonomické kalkulace zjistíte, kolik zákazníků musíte získat, aby bylo vaše podnikání ziskové.

Do oblasti výdajů patří dvě základní skupiny – fixní a variabilní. Fixní výdaje tvoří ty, které budete mít bez ohledu na to, kolik vyděláte prodejem zboží nebo služeb; například nájem kanceláří, skladů nebo mzdy a povinné odvody. Variabilní výdaje pak přímo ovlivňuje množství prodaného zboží nebo služeb a patří mezi ně třeba výdaje za obalový materiál nebo logistiku.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ukazuje výsledek hospodaření firmy. Pokud jste víc vydělali, než utratili, jste v zisku neboli v černých číslech. Jestliže naopak víc utratíte, než vyděláte, budete ve ztrátě neboli v červených číslech. Nezapomeňte, že i když budete v zisku, částka v tabulce finančního plánu bude udávat zisk před zdaněním, reálný tedy bude menší. Pokud si zisk budete chtít z firmy mimořádně vyplatit, fyzické osoby ho musí zdanit 15% a firmy 19% daní.

Bez finančního plánu nemá podnikání budoucnost

Řídit podnikání bez finančního plánu je jako jízda autem v úplné mlze, kdy nevidíte ani na krok. Co v takové situaci uděláte? Zastavíte a počkáte, až se mlha zvedne, protože nebudete riskovat, že pojedete naprosto neřízeně a do neznáma. Stejné je to i v podnikání: nepouštějte se do něj, pokud „nevidíte na cestu“ – nemáte realistický plán. Říká se, že v podnikání se vyplatí být o krok napřed, pro finanční plán to pak platí dvojnásob.

Tip: I když patříte mezi zodpovědné podnikatele, není v lidských silách předejít veškerým nebezpečím, které číhají na zaměstnance nebo náhodné návštěvníky vašich podnikatelských prostor. Investujte do pojištění odpovědnosti, díky kterému činnost vaší firmy neohrozí následky žádné nehody.

Mohlo by vás zajímat: