Jak se liší evropské a české dotace?

Každý podnikatel pravděpodobně ví, že dotace pro podnikatele nejčastěji přichází z evropských a národních zdrojů. Možná vás ale napadlo, jestli je mezi těmito zdroji nějaký rozdíl. V tomto článku se dozvíte odpověď.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Jak se liší evropské a české dotace?

Dotace představují (nejen) pro podnikatele velmi lákavý zdroj financování. Komu by se ostatně nelíbilo získat nějaké peníze navíc jinak, než z prodeje vlastních produktů a služeb? Prakticky vždy se ve firmách najde oblast, ve které by se finanční injekce hodila – ať už jde o modernizaci vybavení, výstavbu nového skladu nebo třeba vzdělávací kurzy pro zaměstnance.

V předchozím článku jsme vám vysvětlili, o jaké typy dotací mohou podnikatelé žádat a na jaké účely se dotace dají využít. Nyní vám nabídneme odpověď na otázku, z jakých zdrojů dotace proudí a jestli se mezi sebou liší.

Fondy Evropské unie

Dotace z fondů Evropské unie slouží především k podpoře hospodářského růstu a snižování nerovností mezi jednotlivými členskými státy. Obyvatelé států Evropské unie mají získat srovnatelnou kvalitu života a místní firmy získat rovné příležitosti pro působení na mezinárodních trzích.

Dotace z evropských fondů se rozdělují v několik let trvajících cyklech, které se označují jako programová období. Částka (v řádu stovek miliard korun) určená pro dané období je pak dále rozdělena do takzvaných operačních programů – tematických celků, které mají své konkrétní cíle a priority, třeba zlepšení životního prostředí nebo rozvoj zaměstnanosti. V Česku je aktuálně dostupný například operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK). Zaměřuje se především na podporu výzkumu, vývoje a inovací, malých a středních podniků, digitalizaci ekonomiky a další témata.

Operační programy se dále dělí na programy podpory, které mají konkrétnější zaměření. Každý program má svůj cíl a také rozpočet, který se rozděluje mezi jednotlivé projekty. Žádosti o dotaci na projekt je možné podávat po takzvaném vyhlášení výzvy, tedy zveřejnění podmínek pro získání konkrétní dotace.

Na hladký průběh čerpání financí dohlíží instituce každého členského státu. V Česku ministerstva dohlíží na to, aby se dotace poskytovaly v souladu se zákony a podmínkami daného operačního programu. Správné rozdělování dotací v rámci členských států mohou pak kontrolovat evropští auditoři.

Česká republika bude moct v aktuálním programovém období do roku 2027 čerpat 550 miliard korun z pěti různých evropských fondů, především z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Finance z tohoto fondu poslouží na podporu malých a středních firem, inovace a výzkum, digitální agendu, nízkouhlíkové hospodářství, zdravotnictví a integrovaný záchranný systém nebo kulturní dědictví.

Unijní programy

Kromě výše uvedených fondů nabízí Evropská unie firmám peníze také z několika unijních programů. Liší se tím, že je spravuje Evropská komise. Ve členských státech se pak nachází síť Národních kontaktních míst, která zprostředkovávají kontakt s tímto řídícím orgánem.

Mezi unijní programy, ze kterých můžou čerpat mimo jiné i podnikatelé, patří například Program Digitální Evropa. Ten se zaměřuje na vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost, rozvoj digitálních dovedností a podobně. Více informací o všech dostupných unijních programech najdete na stránkách www.unijniprogramy.cz.

Národní dotace

Dotace poskytuje také náš stát z vlastních zdrojů. Národní dotační tituly a regionální programy řídí jednotlivá ministerstva. Jejich prostřednictvím plní své priority a cíle, a snaží se pozitivně ovlivnit vývoj regionů. Stát tak může samostatně podpořit aktivity, které není možné financovat ze zdrojů Evropské unie.

Každé ministerstvo vyhlašuje v průběhu roku několik speciálně zaměřených dotačních titulů. Dohromady jich ministerstva spravují několik stovek. Zaměření titulů je velmi široké. Stát nabízí podporu například v oblasti rozvoje venkova a zemědělských aktivit – tyto dotace pro podnikatele mají pomoct stabilizovat venkov a podpořit zakládání malých firem.

Rozdíl mezi evropskými a národními dotacemi

Rozdíl mezi jednotlivými zdroji dotací pro vás jako pro podnikatele pravděpodobně nebude příliš znatelný. Pro získání jakéhokoli typu dotace platí povinnost splnění přísných podmínek, a to samé platí i pro vyplácení financí. Většina dotačních titulů funguje tzv. ex post, což znamená, že peníze dostanete až po úspěšném dokončení projektu.

Obecně se dá říct, že evropské dotace mají za cíl zvednout životní úroveň na celém kontinentu a setřít rozdíly, které jsou mezi jednotlivými členskými státy například z hlediska ekonomiky. Národní dotace se pak zaměřují na konkrétnější rozvoj jednotlivých tuzemských regionů a pomáhají naplňovat cíle ministerstev.

Jediné dva praktické rozdíly spočívají v tom, že

  • musíte sledovat různé zdroje informací, kde se o jednotlivých dotačních titulech píše,

  • v rámci procesu čerpání dotace vás bude kontrolovat jiný orgán. Kontroly provádí především poskytovatelé dotace a řídící orgány jednotlivých operačních programů nebo také finanční úřad. Pokud kontroloři pojmou podezření, že u čerpání dotace z fondů EU došlo k podvodu, podněty řeší Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).

Kde získat více informací?

Připravili jsme pro vás užitečného průvodce, ve kterém najdete přehledy dotací a návod, jak se v nich vyznat. Nejdůležitější informace o národních dotacích hledejte na webech ministerstev, které je spravují.

Další informace o evropských dotacích najdete na webu www.dotaceeu.cz. Užitečný zdroj informací je i publikace Abeceda fondů EU. Pokud budete potřebovat pomoc s orientací v možnostech čerpání financí z fondů EU, můžete také zavolat na informační linku 800 200 200, zaslat dotazy na eurofon@euroskop.cz, nebo navštívit některou z informačních kanceláří s názvem Eurocentrum, které se nacházejí ve všech krajských městech.

Mohlo by vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.