Brainstorming a myšlenkové mapy: Jak vám pomohou zlepšit podnikání?

Potřebujete vymyslet efektivní řešení provozních problémů nebo přijít s novým nápadem pro zlepšení vašeho podnikání? Nemusíte se spoléhat jen sami na sebe nebo „polibek múzy“. Poradíme vám, jak efektivně využívat metody brainstormingu a myšlenkových map.

10 minut čtení
Obrázek ke článku Brainstorming a myšlenkové mapy: Jak vám pomohou zlepšit podnikání?

Během podnikání vás čekají nové výzvy prakticky každý den. Když je nevyřešíte, vaše podnikání bude stagnovat nebo může dokonce upadat. Jenže prakticky každý podnikatel se čas od času ocitne ve stavu, kdy při řešení nějakého úkolu narazí na určitý „blok“, přes který se nemůže dostat dál. Jak takový problém vyřešit?

Manažeři velmi často vsází na brainstorming, v češtině někdy nazývaný jako „bouře mozků“ nebo „bouře nápadů“. Jde o techniku pro hledání nových myšlenek, podnětů a nápadů během rychlých skupinových porad. Účastníci se snaží za krátkou dobu vymyslet co největší množství nápadů na dané téma.

Brainstorming ovšem není jen obyčejná debata, jak by se mohlo na první pohled zdát. Sám o sobě nabízí několik technik, jak hledání nových nápadů provést. A stejně jako každému člověku vyhovují různé styly učení a pracovní postupy, bude různým lidem vyhovovat i odlišná technika brainstormingu. V tomto článku vám vysvětlíme podstatu této aktivity a zaměříme se na jednu konkrétní a velmi účinnou techniku: myšlenkové mapy.

Co znamená brainstorming?

Brainstorming je při správném provedení velmi účinným způsobem, jak vytvářet a rozvíjet nápady. Používá se především k odhalování myšlenek a nápadů vázaných na určité téma, které se nejprve jen zapisují, teprve později třídí a ty nejlepší dále rozpracovávají. Jednotlivé nápady jsou při brainstormingu zcela náhodné, nijak se nesoudí, nehodnotí ani neorganizují, pouze se zaznamenávají pro pozdější zpracování.

Existuje mnoho způsobů využití brainstormingu. Většina podnikatelů si ho spojuje s nápady na nové produkty nebo třeba s tvorbou marketingových kampaní. Využít ho ovšem můžete při většině každodenních úkolů, včetně psaní textů, řízení projektů nebo zlepšování interních postupů. Konkrétní způsoby využití samozřejmě závisí na typu vašeho podnikání. Kromě toho navíc dodáte zaměstnancům pocit, že se podílí na budování firmy a že vám opravdu záleží na jejich názoru. Brainstorming tedy můžete využít i ke stmelování kolektivu.

Desatero rad pro účinný brainstorming

Ať už se rozhodnete využít brainstorming pro jakoukoli oblast z vašeho podnikání, snažte se vždy dodržovat následující doporučení:

 • Stanovte konkrétní téma, které budete řešit.

 • Vyberte vedoucího, který bude mít na starost svolání schůzky i moderování a řízení debaty.

 • Určete zapisovatele, který zaznamená všechny nápady včetně těch, které s daným tématem zdánlivě nesouvisejí nebo vypadají na první pohled jako nerealizovatelné.

 • Rozešlete účastníkům podklady, aby se mohli připravit předem. Zvýšíte tak šanci, že vzniknou opravdu užitečné nápady.

 • Brainstorming by měl probíhat svižně. Diskuse by proto neměla trvat déle než hodinu, ještě efektivnější ale bude vejít se do půlhodiny. Lidé jsou totiž obvykle schopni se soustředit na jednu věc jen 20-30 minut, a to ještě jen v případě, že je předmět pozornosti „baví“.

 • Zaveďte pravidlo, aby nikdo nemluvil souvisle příliš dlouho, maximálně 20-30 sekund.

 • Pracujte v menších týmech, ideální počet je 2-6 lidí. Během brainstormingu vzniká mnoho nápadů a při větším počtu účastníků by se už diskuse špatně vedla.

 • Přizvěte jednoho člověka, který o probíraném tématu nic neví (třeba kolegu z jiného oddělení). Uvidí věci z jiného úhlu pohledu, který zainteresované účastníky vůbec nemusí napadnout.

 • Vyhýbejte se kritice a nápady nijak nehodnoťte, na to bude čas až po brainstormingu.

 • Dejte účastníkům možnost doplnit další nápady i po skončení brainstormingu, třeba do týdne.

Tip: Pamatujte na to, že při brainstormingu by měla převažovat kvantita nad kvalitou. Buďte otevření a nekriticky přijímejte všechny nápady, i když budou zdánlivě nereálné. Cílem je vytvořit velkou zásobu myšlenek, ze které následně vyberete ten nejlepší nápad, nebo jich zkombinujete několik a vytvoříte nové inovativní řešení.

Hledání nápadů s myšlenkovými mapami

Ve vzdělávacím i pracovním prostředí se označení brainstorming už zažilo a používá se tak často, že se občas zaměňuje s jinými pojmy, například s myšlenkovými mapami. Ty jsou ale jen jedním z řady způsobů, jak brainstormovat.

Myšlenková mapa (z anglického výrazu mind map), označovaná také jako „mentální mapa“, je vizuální metoda, která umožňuje zachycovat a znázorňovat nejdůležitější rysy zvoleného tématu. Často bývá označována jako „nejlepší pomůcka pro přemýšlení“. Myšlenkové mapy graficky napodobují procesy probíhající v mozku a jsou navrženy tak, aby mozek využíval maximum svých schopností. Díky přehledné vizualizaci můžete zjednodušit velké množství informací na snadno srozumitelný diagram, na němž zvýrazníte i vztahy mezi jednotlivými myšlenkami.

Myšlenková mapa vám dobře poslouží, když budete chtít posílit svou kreativitu nebo v týmu rozproudit diskusi na určité téma. Využijete ji také při řešení různých problémů, protože v ní zvýrazníte jednotlivé rysy problémů a to, jak spolu vzájemně souvisí.

Jak vytvořit myšlenkovou mapu

K tvorbě mapy můžete použít papír a psací potřeby, tabuli nebo specializovaný software. Všechny tyto způsoby fungují stejně, vyberte si tedy ten, který vám bude nejpřirozenější.

Jestliže se rozhodnete pro papír, pracujte ideálně s formátem A3 nebo větším (nebo velkou tabulí). Papír používejte položený na šířku, abyste měli dostatek prostoru. Začněte zápisem hlavního tématu doprostřed prázdné plochy a ohraničte ho rámečkem. Pište heslovitě, ne ve větách, a používejte tiskací písmo pro lepší čitelnost. K políčku hlavního tématu pak postupně připojujte podtémata, která jsou s ním spojená. Používejte různé barvy nebo tvary polí, díky nim se v mapě snáze zorientujete. Dále připojujte tolik větví a políček, kolik budete potřebovat, abyste do mapy dostali všechny potřebné údaje. Snažte se ale, abyste mapu nepřehltili, pak by pozbyla svůj účel.

Myšlenkovou mapu si po dokončení pozorně prohlédněte a začněte ji analyzovat. Zaměřte se na to, jaká klíčová slova jste zvolili pro popis jednotlivých větví a jestli vás při tvorbě napadlo něco, na co jste dříve nepomysleli. Pak hledejte, jestli spolu podtémata nějakým způsobem souvisí a uvažujte také nad tím, které myšlenky by se daly dále rozpracovat nebo propojit. Do mapy klidně znovu zasahujte a dále ji upravujte podle potřeby.

Digitální pomocníci

Pokud vám příliš nesedí ruční kreslení mapy, využijte elektronických pomocníků, kteří vám práci s myšlenkovými mapami výrazně usnadní. Elektronické mapy vypadají profesionálně a mají vysokou estetiku, dobře se na ně dívá. Elektronickou myšlenkovou mapu vytvoříte snadno a rychle, jednotlivá pole můžete libovolně ohraničovat, sdružovat a vzájemně propojovat. Samozřejmostí je formátování vzhledu, od volby písma po odlišení polí různými tvary nebo barevně. Můžete používat významové ikony, nastavit průběhy činností, priority, přidávat výzvy k akci a využívat spoustu dalších funkcí.

Za vyzkoušení stojí především tyto programy, které můžete minimálně v základní verzi používat zdarma:

 • XMind – univerzální a v současnosti nejpopulárnější program pro jednoduchou tvorbu myšlenkových map.

 • Coggle – online nástroj s povedenou grafikou. Na tvorbě map může spolupracovat více lidí zároveň.

 • iMindMap – populární aplikace pro mobilní zařízení Android a iOS.

 • Mindly – aplikace pro Android, iOS a počítače Mac, která nabízí nadprůměrné možnosti třídění myšlenek, plánů a poznámek.

 • MindNode – aplikace pro mobilní zařízení iOS, ve které můžete pracovat s textem, fotografiemi, kresbami a dalšími prostředky.

 • Mindmup – naprosto minimalistický online nástroj pro všechny uživatele, kteří potřebují pracovat rychle a bez registrace.

Brainstorming ani tvorba myšlenkových map nemají žádná striktní pravidla. Na svůj vlastní postup si tedy můžete přijít i sami. Rozhodně stojí za to, abyste si tyto techniky vyzkoušeli a procvičili, protože jakmile si je osvojíte, stanou se vašimi nerozlučnými pomocníky. Díky nim rozproudíte kreativitu vašeho týmu a objevíte spoustu dobrých nápadů pro vaše podnikání.

Mohlo by vás zajímat: