4 kroky: Jak si nastavit vlastní hodinovou sazbu?

Nakolik si ceníte svojí práce? Když se vás zákazník zeptá, kolik si účtujete za hodinu, nemusíte už tápat. Stačí se držet čtyř kroků a nastavíte si takovou sazbu, která pokryje vaše náklady a ještě vyděláte.

9 minut čtení
Obrázek ke článku 4 kroky: Jak si nastavit vlastní hodinovou sazbu?

Hodinová sazba je způsob fakturace, který je založen na odpracovaném čase. Pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) je tato metoda získávání odměny klíčová v případech, kdy poskytují své služby na zakázkové bázi.

Tento způsob fakturace sebou přináší jistou svobodu v plánování pracovní doby, ve výběrů klientů i v nastavování si vlastního platu. Také umožňuje flexibilní přizpůsobování se podmínkám na trhu. Vyžaduje však pravidelnou evidenci odpracovaných hodin a paradoxně může být někdy velmi svazující. Zvláště v dobách, kdy je nedostatek zakázek. V následujícím textu vám poradíme, jak si nastavit vlastní hodinovou sazbu ve čtyřech krocích i jak si zaznamenávat odpracované hodiny.

1. Náklady

Prvním krokem k vypočítání hodinové sazby je analýza nákladů na živobytí. Zahrňte do této kategorie veškeré osobní výdaje spojené s vaším životem. Patří mezi ně náklady na bydlení, stravování, zdravotní péče, sociální i zdravotní pojištění, ale také další závazky i koníčky atd. Dopočítejte si, kolik financí měsíčně potřebujete pro udržení svého standardu.

V našem modelovém příkladu potřebuje podnikatel cca 80 000 Kč měsíčně na bydlení, stravování, dopravu, případnou zdravotní péči, oblečení, zábavu a sociální i zdravotní pojištění. V částce je započítána také 10% rezerva. 

Dále dopočítejte měsíční náklady, které jsou nezbytné pro vaše podnikání. To může zahrnovat nájem kancelářského prostoru, technologie, odbornou literaturu, marketing, materiály k výrobě a další. Sečtěte částku nákladů na živobytí s částkou nákladů na podnikání. Většina prací také zahrnuje kancelářské práce, jako je například emailování, navyšte tedy finální částku cca o 15–25 %.

Náš podnikatel potřebuje ke své práci výkonný počítač, telefon s tarifem i s daty a pronajaté kancelářské prostory. Částka se dá tedy odhadnout cca na 8 500 Kč měsíčně + 15 % (kancelářské práce) = 9 775 Kč/měsíc.

Jakmile skončíte s výpočty, získáte nejnižší požadovaný příjem, který by měl pokrýt vaše náklady na živobytí na měsíc. Vynásobte 12 a dostanete se na celkové náklady za rok.

Podnikatel tedy potřebuje: (80 000 + 9 775) *12= 1 077 300 Kč.

2. Odpracované hodiny

Ve druhém kroku je potřeba zvážit, kolik můžete měsíčně odpracovat hodin. Vezměte v potaz svůj životní styl a kapacitu, kterou chcete práci věnovat. Čím větší tato kapacita bude, tím vyšší bude váš výdělek. Doporučujeme ovšem najít vhodnou rovnováhu mezi vaším osobním a pracovním životem. Pokud máte množství hodin, které můžete za měsíc odpracovat, vynásobte jej 12 a dostanete se na množství hodin za rok. Ještě, než se pustíme do výpočtu hodinové sazby, odečtěte od celkového počtu hodin dny, ve kterých si budete chtít vzít volno, nebo kdy budete nemocní.

Náš podnikatel pracuje průměrně 6 hodin za den. Chce mít 7 dní dovolenou v zimě a 14 dní dovolenou v létě, zároveň odečteme 14 dní, kdy může být nemocný. Za měsíc tedy může pracovat 120 hodin, za rok 1 440 hodin. 175 hodin odečteme na dovolenou a nemoc. Může tedy napracovat 1 440 - 175 = 1 265 hodin.

3. Výpočet hodinové sazby

Pokud už máte náklady a množství hodin, které můžete odpracovat, můžete se pustit do výpočtu hodinové sazby, podle následujícího vzorce:

V případě našeho modelového podnikatele bude tedy výpočet vypadat takto: 1 077 300 / 1 265 = 852 na hodinu.

Při dopočítávání nákladů zvažte také úroveň své odbornosti. Zvažte, jakou přidanou hodnotu můžete svým zákazníkům nabídnout, jaké máte vzdělání, certifikace i kolik let se pohybujete v praxi a jaké máte zkušenosti (reference, projekty portfolio). Pokuste se na základě toho navýšit vaše náklady tak, aby za ně klient byl stále ochoten zaplatit. Nezapomeňte také tyto informace přidat do vašeho marketingového portfolia.

4. Průzkum

Jakmile máte dopočítanou vaši hodinovou sazbu, pokuste se zjistit, jakou sazbu má vaše konkurence, nebo jaký je průměr ve vaší oblasti na trhu. Tuto informaci můžete najít v ročních průzkumech, jaké dělá například Asociace komunikačních agentur. Na základě průzkumu pak upravte vaši hodinovou sazbu, ale nezapomeňte, že u konkurence nikdy nevíte, jestli se jedná o příjem z jednoho, nebo více zdrojů. Pouze se inspirujte.

Nesnižujte nutně vaši hodinovou sazbu. Nižší hodinová sazba nemusí vždy znamenat, že budete mít více klientů, protože jste levnější. Naopak může budit nedůvěru. Pokud si částku nastavíte příliš nízkou, můžete mít pak problém ji navýšit. V opačném případě, snížit vysokou částku je mnohem jednodušší.

Finální hodinová sazba

Pokud jste prošli všemi předchozími kroky, máte před sebou vaši hodinovou sazbu. S touto částkou můžete dále pracovat. Například můžete vytvořit více možností v nastavení hodinových sazeb pro jednoduché rutinní práce, charitu a pro velké projekty.

Evidování odpracovaných hodin

Evidování odpracovaných hodin lze provádět různými způsoby. Můžete vytvořit papírový, nebo elektronický formulář pro manuální záznam začátku a konce každé pracovní doby. Dále můžete využít elektronické nástroje, jako jsou excel tabulky, nebo specializované aplikace pro správu pracovního času (Toggl, Costlocker), nebo fakturační a účetní software (iDoklad, Fakturoid) . Klíčové je pro vás systematické, přesné a pravidelné evidování, což umožňuje sledování pracovního času, fakturaci a správu financí v rámci podnikání.

Nezapomeňte na aktualizaci v čase. Pravidelně svou hodinovou sazbu upravujte na základě změn na trhu i na základě vašich přibývajících zkušeností. Pomůže vám to držet krok s inflací a také dostávat se k lepším a zajímavějším projektům. Stačí se držet pravidla – nezdražujte skokově po dlouhé době, je lepší po troškách za kratší časový úsek.

Mohlo by Vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.