Vyplatí se paušál pro OSVČ?

Už třetím rokem se mohou OSVČ v Česku zaregistrovat k platbě takzvané paušální daně. V roce 2024 dojde k jejímu výraznému zvýšení, a to konkrétně na 7498 korun měsíčně. Je tedy stále paušální daň pro podnikatele výhodná?

7 minut čtení
Obrázek ke článku Vyplatí se paušál pro OSVČ?

Co je to paušální daň?

Paušální daň je daňový režim, který umožňuje podnikatelům platit fixní částku daně místo složitého výpočtu daní na základě jejich příjmů a výdajů. Týká se to OSVČ, kteří nejsou registrovaní jako plátci DPH, nejsou součástí insolvenčního řízení a jejichž roční příjmy z podnikání nepřesahují dva miliony korun. Pásma paušální daně jsou celkem tři.

Proč paušální daň poroste?

Hlavním důvodem nárůstu paušální daně v roce 2024 je významná změna v odvodech na sociální pojištění. Tento nárůst je součástí konsolidačního balíčku vlády a týká se všech tří pásem. Zvýšení ale bude nejmarkantnější pro podnikatele v první pásmu.

Vyplatí se paušální daň pro OSVČ?

Zda je pro vás paušální daň výhodná, závisí na několika klíčových faktorech. Zaprvé důležitou roli hraje finanční rozpočet. Paušální daň může být efektivní volbou pro podnikatele s nízkými provozními náklady, protože umožňuje jednodušší a často nižší daňové závazky. Dalším faktorem je komplexnost podnikání. Pro jednoduché podnikatelské aktivity s minimem vstupních a výstupních faktorů je paušální daň časově efektivním řešením.

Třetím faktorem je předvídatelnost příjmů a výdajů. Pokud má podnikatel stabilní a předvídatelné finanční toky, pak paušální daň zjednodušuje plánování a rozpočet. Čtvrtým hlediskem je administrativní náročnost. Paušální daň výrazně snižuje administrativní zátěž spojenou s daňovým přiznáním, což je výhodné zejména pro menší OSVČ, kteří nemají kapacity na složitou administrativu.

Pokud si nejste jisti, zda se vám režim vyplatí, můžete se přesvědčit sami. Stačí zadat potřebné údaje do jakékoliv online kalkulačky.

Kolik je paušál pro OSVČ a jak se přihlásit?

Připojení k režimu paušální daně od roku 2024 je možné už teď, a to až do 10. ledna 2024. Od začátku příštího roku právě nastane další markantní zvýšení paušální daně. Nejvíce to pocítí podnikatelé v první pásmu, kde se paušální daň zvedne z letošní 6208 korun na 7498 korun měsíčně.

Komunikovat s finanční správou ohledně úvodního vstupu do paušálního režimu je možné online, a to přes oficiální portál Mojedane.cz nebo datovou schránku, nebo osobní návštěvou finančního úřadu. Není třeba kontaktovat ČSSZ nebo zdravotní pojišťovnu. Všechny potřebné informace se mezi úřady automaticky předávají.

Vstup do paušálního režimu je dobrovolný. Ti, kteří chtějí používat výdajové paušály nebo vést daňovou evidenci s reálnými náklady, se nemusí k paušální dani přihlašovat. Formulář pro oznámení je dostupný v písemné formě nebo online přes interaktivní aplikaci Finanční správy.

Po vyplnění formulář odevzdáte vašemu místně příslušnému finančnímu úřadu, a to buď elektronicky přes datovou schránku, nebo poštou či osobně na podatelně finančního úřadu. Pokud jste paušální daň platili už v roce 2022 nebo letos a chcete v tom pokračovat, není třeba podnikat žádné další kroky; automaticky budete pokračovat i v následujících letech.

Pokud se rozhodnete opustit paušální režim v roce 2024 a vrátit se k zálohovému způsobu placení daní, musíte to oznámit finanční správě také do 10. ledna 2024.

Výhody a nevýhody paušální daně

Paušální daň pro OSVČ má své výhody i nevýhody a jejich váha může záviset na konkrétní situaci podnikatele.

 Výhody:

  • Daňové výpočty jsou jednoduché a administrativa je minimální

  • Plánování daňových povinností je snazší díky stabilním sazbám

  • Nízké náklady na účetnictví

  • Menší pravděpodobnost komplikací spojených s daňovými kontrolami

  • Rychlost

 Nevýhody:

  • Menší možnost optimalizace daňových nákladů kvůli fixní sazbě.

  • Vysoké provozní náklady nebo investice mohou znamenat, že paušální daň není finančně výhodná

  • Při nízkých příjmech hrozí riziko přeplacení daně.

  • Nelze odpočítávat výdaje spojené s podnikáním, například cestovní náklady nebo investice do vybavení

Paušální daň může živnostníkům nabídnout výrazné snížení administrativní zátěže a také potenciální finanční výhody. Všechny daňové záležitosti a pojistné jsou řešeny jednou měsíční platbou, takže není nutné komunikovat se třemi různými úřady a podávat daňová přiznání nebo přehledy pojistného.

Pro živnostníky s nižšími příjmy může tento způsob zdanění také znamenat větší finanční jistotu v důchodovém věku. Namísto odvodu minimálního sociálního pojistného přispívají pravidelnými paušálními zálohami na sociální pojištění o 15 procent vyšší částkou.

Mohlo by Vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.