Výhody a nevýhody podnikání rodinných firem

Rodinná firma je podnikatelský subjekt vlastněný a provozovaný členy jedné rodiny. Ve většině případů se jedná o malé či střední podniky, u nichž je charakteristickým rysem skutečnost, že přecházejí z generace na generaci.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Výhody a nevýhody podnikání rodinných firem

 

Budování úspěšného rodinného podniku může být náročné. Rodinné vztahy do podnikání přinášejí výhody i nevýhody. Osobní a rodinné zájmy jsou důležité, ale najít balanc mezi vztahy a prací může být výzvou. Jak dosáhnout úspěchu a jaké jsou typické obtíže v rodinných podnicích?

Výhody provozování firmy v rodinném prostředí

Malé a střední rodinné firmy mají své jedinečné přednosti, díky kterým vynikají nad velkými korporáty. Jaké jsou klíčové výhody rodinných podniků a jak ovlivňují jejich úspěch a trvalou udržitelnost?

Spolupráce na společném cíli

Důležitým bodem pro úspěch rodinné firmy je stejná vize a obchodní strategie, kterou by měli členové rodiny plně chápat a podporovat. Cílem rodinného podnikání není pouze okamžité zbohatnutí, ale spíše vytvoření trvalé hodnoty, která bude sloužit, jak aktuální generaci, tak i těm budoucím. Rodinné podniky často investují své zisky do dalšího rozvoje a růstu svého podnikání.

Silná firemní kultura

V rodinných firmách je typická pospolitost členů rodiny a menší formálnost vztahů. Dobrá atmosféra vzniká i díky osobnímu zapojení majitelů. Jejich nadšení nejenže posiluje vztahy v rodině, ale vede také k větší loajalitě zaměstnanců.

Osobní přístup k zákazníkům

Majitelé rodinných firem mají často své podniky jako další děti. Proto jim nesmírně záleží na osobním přístupu k zákazníkům. Na zpětné vazbě a recenzích totiž velmi často staví svou pověst.

Flexibilita a překračování hranic oborů

Úspěch malých rodinných firem často závisí na schopnosti a ochotě členů rodiny podílet se na různých činnostech v rámci firmy.

Postupné předávání podniku dalším generacím

Je běžné, že současní majitelé plánují předání firmy svým potomkům. Ti jsou často od útlého věku zapojeni do pracovních procesů. Tímto způsobem získají více zkušeností a pochopí fungování firmy z různých úhlů pohledu. Poté jsou většinou připraveni firmu převzít a nahradit své předchůdce.

Starší muž, žena a muž ve formálním oblečení na společné fotografii

Nevýhody rodinných firem

Ač to vypadá, že rodinné podnikání nabízí mnoho výhod, je důležité si uvědomit, že podnikat s blízkým člověkem s sebou nese i řadu potenciálních problémů.

Nejasná hranice mezi soukromím a prací

Nerozlišování mezi pracovním a soukromým životem je zvlášť v rodinných firmách častý problém. Pokud není jasně určena hranice, může to mít za následek oslabení rodinných vazeb. Rodinná setkání potom připomínají spíše pracovní jednání než příležitost k odpočinku.

Závislost rodiny na prosperitě firmy

Ekonomická závislost rodiny na fungování firmy představuje velmi významné riziko. Pokud se firmě nedaří, pocítí to většinou celá rodina. Změna životní úrovně je pro mnoho lidí náročná a výjimkou není ani oslabení vztahů.

Rozdělení kompetencí v rámci firmy

Pokud není mezi členy rodiny jasně stanoveno, kdo má jaké role a kompetence ve firmě, může to časem vyvolat konflikty. Může tak docházet k nedorozuměním a nedostatečnému plnění pracovních povinností. Neshody ohledně rozdělení pracovních rolí mohou způsobit nejistotu a nepohodlí uvnitř firmy i v rodině jako celku.

Problémy s generační obměnou

Předání firmy další generaci je klíčovým momentem, kdy se rozhoduje, kdo firmu povede v dalších letech. Čím více generací se toto předání opakuje, tím větší je to výzva. Častým problémem je, když současné vedení odmítá svoji funkci opustit, ale zároveň už není schopno firmu posouvat dál.

Dobrým řešením je si dopředu určit, kdo se stane nástupcem a kdy do své funkce nastoupí. Tato dohoda může minimalizovat stres a případné konflikty, které s sebou tato situace přináší.

Rodinné firmy přinášejí řadu výhod, ale i výzev, které je třeba zvládnout. Nicméně pokud je rodinná firma váš sen, nenechte se nikým a ničím odradit. Pokud dopředu zvážíte všechna pro a proti, není důvod váhat.

Mohlo by Vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění majetku podnikatelů nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.