Pojištění plodin: spolehlivá pomocná ruka pro pěstitele

Rozmary počasí jsou nepředvídatelné a mohou mít katastrofální dopady. Své o tom ví především zemědělci, kteří se s nimi každoročně potkávají. Účinnou zbraní proti nim je kvalitní pojištění, které dokáže ochránit zemědělce před finančními následky způsobenými poškozením nebo zničením úrody.

5 minut čtení
Obrázek ke článku Pojištění plodin: spolehlivá pomocná ruka pro pěstitele

Zemědělci se musí často vyrovnávat s následky nepříznivého počasí. Především živelní události, mezi které patří krupobití, požáry, vichřice, povodně a záplavy nebo sesuvy půdy, mají obvykle katastrofální dopady na sklizeň. Jejich působení může mít v lepším případě „jen“ za následek snížení množství sklizené úrody nebo zhoršení kvality plodin, horší scénáře ale mohou způsobit dokonce zničení celé sklizně.

Živelním událostem se lidskými silami nedá úplně zabránit. Jediné, co pro účinnou ochranu svého hospodaření mohou zemědělci udělat, je uzavřít vhodné pojištění pěstovaných plodin. Tuto cestu podporuje i stát, který poskytuje zemědělcům finanční podporu prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Pojištěným zemědělcům vyplácí velkou část finančních nákladů vynaložených na pojištění plodin či hospodářských zvířat.

Jak funguje pojištění plodin a jaký rozsah může mít?

Pojištění plodin se obvykle sjednává na kalendářní rok s automatickým prodloužením. Každoročně se provádí aktualizace parametrů pojištěných plodin, které se mohou rok od roku lišit. Aktualizují se zejména pojištěné ceny, pojištěné výnosy, a především konkrétní místa a výměry ploch pojištěných plodin. Tyto aktualizace jsou nezbytné pro správné pojištění zasetých porostů, a aby se účinně předešlo možným komplikacím při vyplácení případného pojistného plnění.

Plodiny, které je možné pojistit:

- Veškeré plodiny pěstované na orné půdě.

- Speciální kultury (ovoce, chmel, vinná réva).

- Trvalé travní porosty.

- Okrasné rostliny a školky.

- Rostliny ve sklenících a fóliovnících.

Zemědělci se obvykle pojišťují především proti poškozením, jejichž následkem je snížení či zničení výnosů z poškozených porostů. U konzumní zeleniny a ovoce se ale mohou pojistit i proti snížení jakosti pojištěných plodin. To jsou případy, kdy pojištěné vypěstované plodiny ztratí svou očekávanou úroveň kvality.

Kromě toho lze v zemědělském pojištění sjednat i ochranu majetku. Pěstitelé ovoce a vinné révy tedy mohou využít například pojištění protikroupových systémů. Chmelaři si zase mohou pojistit chmelové konstrukce. Nabídka zahrnuje i pojištění strojů, výrobních technologií nebo vozidel. A stejně jako všem podnikatelům, tak i zemědělcům dokáže ušetřit nepříjemné starosti pojištění odpovědnosti.

Doplňková připojištění

Základní pojištění proti škodám způsobeným živelními událostmi se dá rozšířit o další připojištění. Zemědělci oceňují především ochranu proti škodám vzniklým působením jarního mrazu, který je specifikován obdobím, ve kterém se vyskytuje tj. mezi 21. březnem a 20. červnem. Pro vybrané ozimé plodiny – tedy ty, které jsou zaseté v jednom roce a sklízí se v roce následujícím – si mohou zemědělci sjednat také pojištění rizika vyzimování. Kromě toho se pěstitelé mohou pojistit obilniny proti polehnutí.

Vyzimování označuje poškození porostů vybraných ozimých plodin v důsledku působení sněhu a mrazu v období od zasetí v roce výsevu do 30. dubna následujícího roku. Vztahuje se i na související rozšíření chorob, živočišných škůdců, případně nadměrné mokro, sucho nebo prudké rozdíly teplot. Pojištění vyzimování se tedy vztahuje také na škody způsobené například hraboši.

Pojištění pěstitelů od Generali České pojišťovny

Pojištění od Generali České pojišťovny je velmi pestré a dá se nastavit podle konkrétních potřeb jednotlivých zemědělců. U pojištěných plodin si pěstitelé mohou nastavit různou výši spoluúčasti, tedy částky, kterou se podílí na škodě, pokud je způsobena pojištěným rizikem. Dále si mohou vybrat jednotlivá rizika, proti kterým se chtějí chránit a také si stanovit odpovídající pojistnou částku, na kterou pojištění uzavřou.

Standardní nabídka Generali Česká pojišťovny zahrnuje ochranu pěstovaných plodin proti všem živelním rizikům. Kromě toho pojišťovna nabízí i zmiňované pojištění rizika jarního mrazu. V nabídce nechybí ani pojištění skleníků a fóliovníků.

Plodiny, které lze u Generali České pojišťovny pojistit proti jarnímu mrazu:

- Setá cukrovka, mák.

- Přadné rostliny.

- Na jaře setá nebo sázená konzumní zelenina.

- Jahody.

- Semenné porosty okopanin a zeleniny.

- Vinná réva.

- Chmel.

- Jablka, hrušky.

- Ozimá řepka.

Nabídka pojištění u Generali České pojišťovny se neustále rozšiřuje. V loňském roce do portfolia přibylo i pojištění proti škodám způsobeným polehnutím obilovin. Letos se nabídka rozšířila také o připojištění sucha při vzcházení u máku.

Pojištění z pohodlí domova

Pojištění u Generali České pojišťovny se dá vyřídit velmi pohodlně. Nahlášení a likvidaci případných škod pak mohou řešit prostřednictvím automatizovaného chatbota. Přes tuto aplikaci je možné nahlásit škodní událost a poslat do pojišťovny všechny dokumenty nutné pro její vyřízení.

Počasí během jediného kalendářního roku dokáže předvést úplně všechny představitelné škody, které má v repertoáru. Od jarních mrazů přes silná krupobití až po podzimní záplavy. Způsobí problémy, ze kterých se zemědělci dokážou finančně vzpamatovat jen s velkými obtížemi, nebo vůbec. Kvalitní pojištění plodin se tedy jednoznačně vyplatí jako jediná spolehlivá ochrana.

Kromě pojištění plodin nabízí Generali Česká pojišťovna i komplexní pojištění pro chovatele zvířat, o kterém si můžete přečíst v samostatném článku.


Proto nezapomeňte na pojištění majetku podnikatelů nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.