Podání daňového přiznání v roce 2024

Blíží se termín pro podání daňového přiznání. Ujasníme vám, co je daňové přiznání, kdo ho musí podat, do kdy, co v něm uvést i jak. Zodpovíme vám také otázky na téma pozdního podání a chyb v podání.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Podání daňového přiznání v roce 2024

Co je daňové přiznání?

Daňové přiznání je forma výkazu, kterou budete vyplňovat, pokud jste daňoví poplatníci. V přiznání se uvádějí informace jako jsou zdanitelné příjmy za uplynulé období, použité daňové slevy a také, kolik jste již zaplatili v průběhu roku formou záloh. Na základě pokynů je potřeba provést výpočet částky, kterou ještě dlužíte nebo která vám náleží, a tuto částku uvést do příslušného formuláře.

Kdo přesně musí daňové přiznání podávat?

Podle platného zákona je povinností každé fyzické osoby, která má roční příjem přesahující 50 000 Kč, podat daňové přiznání. Do této částky se nepočítají příjmy, které jsou osvobozené od daně, jako jsou dary nebo dědictví, ani příjmy zdaněné srážkovou daní, například z dohod o provedení práce.

Pokud jde o zaměstnance, obvykle je povinnost podání daňového přiznání splněna zaměstnavatelem, pokud zaměstnanec podepsal tzv. růžové prohlášení poplatníka a nemá současně více příjmů. V opačném případě je zaměstnanec sám zodpovědný za podání daňového přiznání.

Stejně tak většina podnikatelů je povinna podat daňové přiznání. Výjimku tvoří pouze OSVČ s nízkým ročním příjmem (do 50 000 Kč u hlavní činnosti a do 20 000 Kč u vedlejší činnosti při zaměstnání) a živnostníci v režimu paušální daně.

Do kdy je potřeba podat daňové přiznání?

Obvykle se daňové přiznání podává do 1. dubna, avšak letos tento termín připadá na Velikonoční pondělí, a proto je nejzazším termínem pro podání daňového přiznání za rok 2023 úterý 2. dubna.

Finanční úřady tolerují zpoždění podání o 5 dní, avšak poté mohou být uplatněny sankce, jako je pokuta za pozdní podání a úroky z prodlení v případě opožděného uhrazení daně.

Co uvést v daňovém přiznání?

Daňová sazba pro fyzické osoby činí 15 % ze základu daně a 23 % z částky, která přesahuje roční limit ve výši 48násobku průměrné mzdy pro rok 2023. Podle zákona o daních z příjmů sem spadají:

  • Příjmy ze zaměstnání (§ 6)

  • Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7)

  • Příjmy z kapitálového majetku, jako jsou podíly na zisku, licenční poplatky nebo úroky (§ 8)

  • Příjmy z pronájmu (§ 9)

  • Ostatní příjmy, které nespadají do žádné z předchozích kategorií (§ 10)

Jak podat daňové přiznání?

Mezi nejjednodušší cesty patří využití služeb daňového poradce, který přiznání vyplní za vás, nebo využití služeb jako je iDoklad, nebo Money S3, pokud už je využíváte k fakturování.

Pokud nic z výše uvedeného nepoužíváte, doporučujeme využít formuláře na platformě Moje daně, který vás podáním provede krok za krokem. 

Připravte se, že v rámci podání budete potřebovat uvést údaje o vás, jako o poplatníkovi, tedy IČO, jméno a příjmení, adresu apod. a v následující části podání pak budete muset stanovit dílčí základ daně z podnikání. Platforma obsahuje formuláře, které vás navedou tak, abyste podání zvládli.

Co se stane, pokud…?

Pokud podáte daňové přiznání po termínu, můžete čelit riziku sankcí. Nicméně, jak bylo řečeno výše, je zde určitá míra tolerance, a to do 5 dnů. Pokud se však zpozdíte déle, úřad vám vyměří pokutu ve výši 0,05 % z daně stanoveného či odpočteného množství za každý den opoždění (maximální výše pokuty je 5 % daného částky).

Pokud uděláte chybu v daňovém přiznání a objevíte ji před uplynutím lhůty pro podání, stačí vyplnit opravné daňové přiznání a poslat jej finančnímu úřadu. Pokud chybu objevíte později, předpisy poskytují možnost korekce. Máte na to až 3 roky od vypršení lhůty pro podání původního přiznání.

Pokud budete potřebovat pomoct, doporučujeme obrátit se na daňového poradce, který může vám může poradit, nebo vyplnit přiznání za vás.  Připomínáme také, že jakmile přiznání podáte, je potřeba do uplynutí jednoho měsíce dodat přehledy o příjmech a výdajích vaší zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Mohlo by Vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.