Jak vybrat správný způsob účetnictví pro vaši firmu?

Správná volba účetnictví může zásadně ovlivnit hospodářský výsledek firmy a její finanční plánování. I když jde o malé podnikatele, pro úspěch firmy je vždy nutné dodržet účetní standardy a pravidla. Způsobů vedení účetnictví je ale hned několik.

8 minut čtení
Obrázek ke článku Jak vybrat správný způsob účetnictví pro vaši firmu?

Účetnictví pro malé firmy vs. velké podniky

Zatímco malé firmy mohou často vystačit s jednoduchým účetnictvím nebo daňovou evidencí, větší podniky vyžadují dvojité účetnictví. Důležité je provádět pravidelnou finanční analýzu a vytvářet účetní záznamy, které poskytují jasný přehled o finančním zdraví firmy.

Malé firmy, například startupy, často operují s omezenými zdroji a potřebují účetní systém, který je hlavně flexibilní a nenáročný na čas. Jednoduché účetnictví, pro ně často stačí, protože se soustředí na základní transakce a finanční operace, jako jsou například prodej a odběr zboží.

Na druhé straně větší podniky se setkávají s mnohem složitějšími finančními transakcemi, jako jsou sloučení a akvizice firem nebo leasingové smlouvy. Z tohoto důvodu je dvojité účetnictví, které sleduje každou transakci z obou stran (tedy jak debet, tak kredit), často nezbytností.

Online účetnictví a účetní software

Online účetnictví je software, který je dostupný přes internet. Na rozdíl od tradičního účetního softwaru nainstalovaného na osobním počítači je online účetní software hostován na cloudovém serveru. To umožňuje uživatelům přistupovat k účetním datům a provádět transakce z různých zařízení (mobilních telefonů, tabletů a notebooků). Stačí pokud jste připojeni k internetu. Díky tomu tak mohou majitelé firem přistupovat ke svým účetním záznamům kdykoli a odkudkoli, což jim pomůže sledovat finanční zdraví svého podniku v reálném čase. Toto řešení také umožňuje snadné sdílení údajů s účetními a daňovými poradci.

Existuje mnoho účetních programů, které nabízejí širokou škálu funkcí, od základní evidence po pokročilé finanční analýzy. Výhodou těchto softwarů je jejich schopnost automatizovat řadu rutinních účetních úkonů, například zaznamenávání transakcí, fakturace atd. To šetří čas a snižuje riziko chyb. Některé programy nabízejí také možnost integrace s dalšími aplikacemi, třeba správu zásob. To zvyšuje efektivitu a flexibilitu.

Pro podniky působící v Česku je také klíčová integrace s EET (elektronická evidence tržeb). Mnoho moderních účetních softwarů nabízí tuto integraci jako standardní funkci, což usnadňuje splnění daňových povinností a minimalizuje administrativní zátěž.

Outsourcing účetnictví

Outsourcing, tedy přesunutí části vnitřních procesů ve firmě na externího dodavatele, je dalším a čím dál oblíbenějším způsobem, jak účetnictví libovolně velké firmy řešit. Externí společnosti totiž často disponují týmem odborníků se specializovanými znalostmi v různých oblastech účetnictví, od daňového plánování po audit. To může firmám pomoci získat přístup k expertním znalostem, aniž by musely tyto odborníky zaměstnávat na plný úvazek.

Outsourcing také může být často finančně výhodnější a umožňuje firmám snadno a rychle upravovat rozsah účetních služeb podle aktuálních potřeb. Důležité je provést důkladný průzkum a vybrat spolehlivého a zkušeného poskytovatele, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Daňové výhody a optimalizace

Daňová optimalizace znamená, že firma používá všechny legální způsoby, aby platila daně jenom tolik, kolik musí, a ne víc. Daně totiž mohou být pro firmy velkou finanční zátěží. Správným postupem a využitím nástrojů, ale mohou firmy snížit své daňové náklady, a přitom dodržovat daňové předpisy.

Základem daňové optimalizace je vedení přesných a aktuálních účetních záznamů. To je klíčové pro jakoukoli daňovou strategii. Tyto záznamy umožňují podnikům identifikovat potenciální daňové úlevy a zároveň se ujistit, že splňují všechny své daňové povinnosti.

Daňových úlev pro podniky existuje totiž celá řada. Mohou zahrnovat úlevy pro výzkum a vývoj, investiční pobídky, slevy na zaměstnance nebo podporu malých podniků. Česká republika má deset forem daňových úlev. Jedná se třeba o osvobození jednotlivců od DPH, snížení daňových sazeb nebo slevu na dani.

Audit a kontrola

Audit a kontrola účetnictví jsou klíčové nástroje, které firmám umožňují zůstat transparentními a důvěryhodnými. Tyto nástroje mohou odhalit nejen potenciální problémy, ale také přinést příležitosti pro zlepšení a optimalizaci.

Audit je jakýsi nezávislý „zdravotní“ přehled financí, systémů nebo postupů ve firmě. Může identifikovat chyby v účetnictví, jako jsou chybné rezervace odpisů, které mohou zkreslovat skutečný hospodářský výsledek firmy. Tyto chyby mohou být neúmyslné nebo výsledkem nesprávné interpretace účetních standardů.

Kontrola se pak zaměřuje na průběžné sledování účetních úkonů a transakcí, aby se zajistilo, že jsou přesné a správné.

Správná volba v oblasti účetnictví tedy může mít pro firmu obrovský dopad. Při výběru je důležité zvážit všechny možnosti, od jednoduchého účetnictví až po komplexní řešení s důrazem na daňové výhody a optimalizaci. Bez ohledu na vaši volbu je důležité mít jasný přehled o všech účetních postupech a postarat se o jejich pravidelnou kontrolu a aktualizaci.

Mohlo by vás zajímat: