Jak jednodušeji na dotace? Díky novince v pojištění zemědělství je to snadné

Generali Česká pojišťovna jako první na českém trhu nabízí zemědělcům možnost elektronického doložení dokumentů potřebných k získání nároku na podporu zemědělského pojištění přímo Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu (PGRLF).

6 minut čtení
Obrázek ke článku Jak jednodušeji na dotace? Díky novince v pojištění zemědělství je to snadné

Tradičně se zemědělci museli potýkat s nutností fyzicky podepisovat a doručovat papírové dokumenty, což byl časově náročný a mnohdy stresující proces. Obzvláště pokud se blížil konec října, kdy bylo třeba vše dokončit

Generali Česká pojišťovna však výrazně změnila pravidla hry tím, že zavedla plně elektronický přenos Potvrzení o výši uhrazeného pojistného včetně údajů o platbách, čímž odpadá potřeba osobního doručování těchto papírových dokumentů a zemědělci už nemusí hlídat striktní termíny jejich dodání.

Dva farmáři stojí ve stáji u červeného traktoru

Jak dokládat dokumenty na podporu zemědělce?

Výměna elektronických dat mezi pojišťovnou a PGRLF představuje pro klienty se zemědělským pojištěním komfort, významné snížení administrativy i rizik spojených s nedodržením rozhodných termínů. Novinku elektronické výměny dat mohou využít klienti se sjednaným pojištěním plodin či hospodářských zvířat.

„Nyní tento proces doložení dat jako jediná pojišťovna nabízíme v plně elektronické podobě. S PGRLF si dokumenty vyměňujeme čistě digitálně. Výhodou je, že poté, co od klienta získáme patřičný souhlas, tuto administrativu uděláme za něj,“ vysvětlila nový přístup Alena Stiborová, senior manažerka zemědělského pojištění v Generali České pojišťovně.

Od spuštění pilotního režimu této služby na podzim 2023 se v Generali České pojišťovně setkali s nadšením ze strany klientů. Více než tisíc zemědělců už tuto možnost využilo, přičemž vysoká míra spokojenosti potvrzuje, že jde o vítanou změnu.

 Jak jednodušeji získat podporu pojištění?

Udělení souhlasu: Na úvod je nutné, aby klient udělil pojišťovně souhlas s předáním potřebných dat PGRLF. Tento souhlas je možné udělit během pravidelného setkání se správcem pojistné smlouvy, což je jednoduchý proces, který nevyžaduje žádné složité kroky. Je důležité, že souhlas je vázaný na konkrétní pojistnou smlouvu, nikoli na identifikační číslo organizace (IČO).

Platba: Podstatné je také připomenout, že stále platí podmínka, že pojistné nesmí být uhrazeno před podáním žádosti o podporu. V opačném případě by klient ztratil na podporu dříve uhrazeného pojistného nárok.

Zajištění předání dat: Po získání souhlasu pojišťovna převezme zodpovědnost za předání všech potřebných dokumentů, včetně Potvrzení o výši uhrazeného pojistného a údajů o platbě, přímo PGRLF. Tento krok znamená, že klienti již nemusí být v přímém kontaktu s fondem pro účely dotace, což značně snižuje jejich administrativní zátěž.

„Nový a výrazně jednodušší způsob pro naše klienty znamená bezesporu významné snížení administrativní zátěže, ale také rizik, které jsou spojena s nedodržením rozhodných termínů,“ uzavřela Alena Stiborová. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že se tím také zrychlí celý proces výplaty podpory pojištění.

Mohlo by Vás zajímat: