Změny v daních od ledna roku 2024

Česká daňová soustava je velice složitá a letos se v ní navíc událo spoustu změn. Abychom vám ušetřili čas, připravili jsme pro vás přehled novinek a legislativních změn pro rok 2024, které vstoupily v platnost v lednu.

10 minut čtení
Obrázek ke článku Změny v daních od ledna roku 2024

Zvýšení minimální mzdy i záloh na zdravotní a sociální pojištění

Od začátku roku 2024 došlo ke zvýšení minimální mzdy na 18 900 Kč. Minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ se zvýšil z 25 % na 40 % průměrné mzdy. Zároveň se zvýšil minimální podíl pojistného na 55 %. Obě skupiny, jak zaměstnanci, tak OSVČ, budou zdaněny stejnou sazbou daně: 15 % pro základ daně do 36násobku průměrné mzdy a 23 % pro část přesahující 36násobek průměrné mzdy.

Změny v sazbách DPH

Od ledna se snížil počet sazeb DPH z původních tří na dvě, a to na sníženou 12 % a základní 21 %. Více na toto téma můžete najít v našem článku Změny v sazbách DPH 2024. Zde najdete stručný popis změn.

Do kategorie 21 % přibyl prodej nealkoholických nápojů, čepování piva, dovoz řezaných květin, sběr a zpracování komunálního odpadu, služby kadeřníků a holičů, umělecké honoráře, úklid v domácnostech, opravy bot, oblečení, jízdních kol atd.

Do kategorie 12% sazby se nově řadí například potraviny, stavební práce, zdravotnické potřeby, krmivo pro zvířata, nebo pohřební služby. U těchto položek se DPH snížilo, u položek, jako jsou léky, kojenecká výživa, vodné, stočné, MHD, noviny, časopisy, kulturní a sportovní akce, došlo ke zvýšení.

Nově byly také od DPH zcela osvobozeny knihy.

Změny v daňových slevách z příjmu fyzických osob

Od ledna 2024 byly také uvedeny v platnost změny, které se týkají daňových slev z příjmu fyzických osob.

Sleva na školkovné a daňová sleva na studenta byla zrušena. Důvodem ke zrušení je fakt, že slevy nebyly uplatňovány obyvateli s nízkým příjmem a postrádaly tedy svou účinnost.

Další změny byly provedeny ve slevě na dani na manžela/ku. Výše slevy zůstala původní, podmínka celkových ročních příjmů manželky/manžela také, přibyla však nová podmínka pro uplatnění: Nárok na slevu vzniká pouze v případě, že poplatník žije v domácnosti s manželem/manželkou a s dítětem do 3 let.

Jako poslední – daňové odpočty za členské příspěvky odborům a za úhradu zkoušek, které ověřovaly výsledky dalšího vzdělání, byly zrušeny.

Změny ve výpočtu daně z příjmů

Daně z příjmů fyzických osob zůstávají stále 15 % a 23 %, hranice pro aplikování sazby daně 23 % však byla upravena. Její výše se z původního čtyřnásobku snížila na trojnásobek průměrné mzdy.  Tato hranice platí jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ a vyšší daňová sazba se uplatňuje pouze na část příjmů převyšující tuto hranici.

Daň z příjmů právnických osob byla zvýšena z 19 % na 21 % a také byly uvedeny v platnost změny v daňové uznatelnosti, které se týkají nákupu firemního auta pro podnikatelské účely a v darování vína, jako formy reprezentace.

Danění zaměstnaneckých benefitů

Zaměstnanecké benefity budou od letošního ledna zdaňovány, pokud v ročním součtu překročí výši poloviny průměrné mzdy (21 938 Kč). Zaměstnanci nadále budou moci využívat benefity jako příspěvky na zájezdy, kulturní nebo sportovní akce, či na knihy, avšak s tímto novým limitem. Toto opatření zahrnuje i příspěvek zaměstnavatele na stravování, který bude podléhat jednotným podmínkám pro osvobození bez ohledu na jeho formu.

Změny ve spotřební dani

Spotřební daň z cigaret, tabáku ke kouření, doutníků a cigarillos byla zvýšena o 10 %, přičemž sazby budou nadále stoupat o 5 % ročně v letech 2025–2027. U zahřívaného tabáku bude docházet k pravidelnému zvyšování daně o 15 % v letech 2024–2027. Kromě toho nově bude zavedena daň u e-cigaret a nikotinových sáčků od 1. 4. 2024 s postupným růstem až do roku 2027.

Také sazba spotřební daně z lihu se bude v následujících letech měnit. Konkrétně v roce 2024 a 2025 o 10 % a v roce 2026 o 5 %. Česká republika si zachová poloviční sazbu pro produkty z pěstitelského pálení určené pro vlastní spotřebu pěstitelů.

Změny v dani z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí byla zvýšena v průměru o 80 %. Dále byl zaveden inflační koeficient pro výpočet daně z pozemků a staveb. Ministerstvo financí bude vyhlašovat změny inflačního koeficientu vždy do 30. 6. kalendářního roku prostřednictvím zveřejnění ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Maximální meziroční zvýšení inflačního koeficientu činí 20 %. Pro zdaňovací období roku 2024 byl inflační koeficient stanoven na 1.

Nenechte si ujít všechny novinky, které vyplývají ze změn konsolidačního balíčku. Shrnujeme je pro vás v našich článcích. 

Mohlo by Vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.