Přechod z rodičovské dovolené na OSVČ

Není snadné se vrátit po rodičovské dovolené do svého původního zaměstnání. Leckdy není kam nebo to neumožňuje pracovní doba. Možná také dotyčný rodič rozjel podnikání už s malými dětmi a přechází jako OSVČ z vedlejší na hlavní činnost.

9 minut čtení
Obrázek ke článku Přechod z rodičovské dovolené na OSVČ

Mnoho rodičů po rodičovské dovolené rozhoduje pro krok, který může znamenat zásadní změnu v jejich profesním i osobním životě – stávají se osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ). Tento přechod přináší nové výzvy, ale zároveň otevírá dveře k flexibilitě, nezávislosti a možnosti realizovat vlastní podnikatelské vize.

Je ale potřeba se připravit na tento přechod už několik měsíců před skončením rodičovské dovolené. V Česku je potřeba nastudovat některé nezbytné úkony, které jsou potřeba udělat. A ty se nestanou ze dne na den.

Zahájení živnosti

Přechod na hlavní samostatnou výdělečnou činnost, kdy je podnikání jediným zdrojem příjmů, má několik startovních pozic. Může jít o rodiče, který doposud byl zaměstnán a nikdy nepodnikal. Jeho kroky tak nejprve povedou na živnostenský úřad, kde si podá (lze i online) jednotný registrační formulář. Vyplní osobní údaje, vybraný obor a sídlo, které může být i virtuální. Díky jednomu formuláři se všechny informace také propíšou zdravotní pojišťovně, ČSSZ a finančnímu úřadu. Za podání žádosti zaplatí správní poplatek tisíc korun, přes online formulář skrz datovou schránku jen 800 Kč. Živnost vzniká dnem podání.

Jiní rodiče si mohli založit vedlejší samostatnou výdělečnou činnost už dříve, nebo ji mají pozastavenou. Podnikání tak nebylo jejich jediným příjmem. Je proto potřeba si pohlídat zdravotní a sociální pojištění. Pokud byl rodič zaměstnaný před narozením dítěte, zdravotní a sociální pojištění bylo hrazené státem. V prvním roce na vedlejší OSVČ se také neplatí zálohy na pojistném, ale až zpětně při odevzdání daňového přiznání, kdy se pak vyměří budoucí měsíční zálohy. Podnikatelé potom také neplatí zdravotní pojištění, pokud nepřekročili rozhodnou částku pro OSVČ vedlejší. Pro rok 2024 je stanovená do výše 105 520 Kč.

:

Ukončení rodičovské dovolené

Nejprve je potřeba se několik měsíců před koncem rodičovské dovolené ozvat svému zaměstnavateli. Ten musí podle zákona do tří let věku dítěte svému zaměstnanci držet pozici podle pracovní smlouvy, ovšem nemusí jít o to stejné pracoviště (místo výkonu práce).

Pokud má rodič dobré vztahy se svým zaměstnavatelem, můžou se všechna jednání před koncem rodičovské dovolené vést na neformální úrovni, ze kterých lze zjistit, co se za dobu nepřítomnosti změnilo. Nicméně zaměstnavatelé by měli automaticky počítat, že se zaměstnanci vrátí. Pokud rodič už ví, že se nechce vracet, rozjede se kolotoč s výpovědí.

Existují čtyři varianty výpovědí ze strany zaměstnavatele i zaměstnance. A lhůty jsou dlouhé. První je, když původní místo není volné, ale zaměstnavatel s rodičem počítá. Zaměstnanec má nárok na 100% náhradu mzdy, to je ve výši svého platu, pokud mu nemůže zaměstnavatel přidělit práci dle pracovní smlouvy. Vzniká tak překážka v práci, která může trvat měsíc i víc, ale taky jen pár týdnu. Je to doba, než zaměstnavatel tuto překážku odstraní. Pro rozhodnutého rodiče přejít na OSVČ toto není vhodné.

Druhou variantou je, pokud došlo v zaměstnání k organizačním změnám, dostane zaměstnanec výpověď z důvodu nadbytečnosti se standardní výpovědní dobou, která dle zákona činí nejméně dva měsíce. Potom má nárok na odstupné ve výši tříměsíčního výdělku. To je pro rodiče, který chce přejít na hlavní OSVČ z rodičovské dovolené, nejvýhodnější varianta, ale ne vždy časově proveditelná. Je potřeba to řešit několik měsíců dopředu. Výpověď by totiž měla běžet současně s posledními měsíci rodičovské dovolené a končit ve stejný poslední den.

Třetí variantou je výpověď ze strany zaměstnavatele. Pokud se rodič takzvaně „nechá vyhodit“, běží mu výpovědní doba nejméně dva měsíce. Je třeba pohlídat, aby výpovědní doba končila s posledním dnem na rodičovské dovolené, jinak musí rodič nastoupit do zaměstnání. Pokud se mu výpovědní lhůta protáhne i po skončení rodičovské, může jen doufat, že mu zaměstnavatel nemůže nabídnou práci dle smlouvy, a tím nastává varianta překážka v práce a 100% náhrada mzdy.

Poslední a asi nejčastější možností je výpověď ze strany zaměstnance. Jde o nejméně výhodnou cestu, ale někdy vzhledem k časové tísni není jiná varianta možná. Obvykle v tomto případě opět běží výpovědní lhůta. Pokud se ale rodič rozhodne několik dní před koncem rodičovské dovolené a se zaměstnavatelem se dá domluvit, může být ukončení pracovního poměru dohodou k určitému dni, a ne nejméně s dvouměsíční lhůtou.

Celkově vzato na tom vydělá ten rodič, který dostane výpověď a odstupné. Pokud nestíhá dvouměsíční výpovědní lhůta nebo se nelze nechat jen tak „vyhodit“, je rychlejší varianta vlastní výpovědi s ukončením poměru k dohodnutému dni.

:

Zálohy na sociálním a zdravotním pojištění

Jak se blíží termín konce rodičovské dovolené, je potřeba si pohlídat vyčerpání rodičovského příspěvku do posledního dne, který si rodič zvolil. A nemusí jít o první den v měsíci. Zpravidla mívají rodiče konec v den narozenin svých ratolestí. Pokud je to uprostřed měsíce, musí si dávat pozor, kolik zaplatit na zdravotním a sociálním pojištění.

Lze to vysvětlit na příkladu. Paní Jana je zaměstnaná u korporátní společnosti a dva roky má částečný příjem jako OSVČ na vedlejší činnost. Její dcera oslaví 19. srpna třetí narozeniny. Paní Jana dala ve své práci výpověď k 19. srpnu a od 20. srpna si změní OSVČ na hlavní činnost. Doposud za ni platil zdravotní pojištění stát a sama si platila sociální a zdravotní podle výměru z posledního daňového přiznání.

Zdravotní pojišťovna paní Janu zařazuje už v srpnu na hlavní činnost OSVČ, proto musí zaplatit minimální stanovenou zálohu, která v roce 2024 činí 2968 Kč. Tiskopis o změně na hlavní činnost musí paní Jana odevzdat nejdéle osm dní od 20. srpna, ale datovat ji k 1. srpnu.

Sociální pojištění běží pro paní Janu v srpnu ve stále stejném režimu (platí zálohy dle daňového výměru), minimální zálohu na pojištění ve výši 3852 Kč jako hlavní činnost OSVČ bude platit až od září. Může se také rozhodnout, že se stane dobrovolným plátcem nemocenského pojištění, pro rok 2024 je minimální měsíční pojistné 216 Kč. Stejně tak může přejít do paušálního režimu, ovšem takové rozhodnutí musí učinit vždy do 10. ledna.

Je třeba také nezapomenout na úřad práce. Tomu se musí poslat potvrzení o ukončení výplaty rodičovského příspěvku. Tento dokument přijde následující měsíc po ukončení, kde bude vyčísleno, jaká výše příspěvku byla vyplacena.

Přechod z rodičovské dovolené na OSVČ je cestou plnou výzev, hlavně při komunikaci s úřady, aby bylo všechno správně a nikde neunikla žádná formalita. Důležité ale je, že se rodič může věnovat tomu, co ho baví a sladit to tak s péčí o rodinu.

Mohlo by se Vám líbit:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.