Jak se mohou podnikatelé a živnostníci připravit na důchod

Chystáte se skončit s podnikáním? Určitě se těšíte až si odpočinete, ale i odchod do zaslouženého důchodu vyžaduje přípravu. Poradíme vám, jak si vytvořit pevný základ pro finanční stabilitu a zajistit si tak klidný život.

7 minut čtení
Obrázek ke článku Jak se mohou podnikatelé a živnostníci připravit na důchod

Proč plánovat a v jakých krocích

Plánování důchodu je více než vhodným krokem pro všechny živnostníky i podnikatele, kteří si chtějí zajistit finanční stabilitu i po ukončení svého podnikání. V ideálním případě si na přípravu nechte několik let před odchodem, poradíme vám, jak na to. Pokud se chystáte jít do důchodu dříve, počítejte s tím, že příprava bude náročnější a některé kroky hůře proveditelné. Správný postup vám přinese nejen přehled o vaší finanční situaci, ale také možnosti investování a spoření s minimálními riziky.

Tento proces zahrnuje několik kroků, které se týkají: získání přehledu o státním důchodovém systému, vytvoření individuálního důchodového plánu a spolupráce s odborníkem na finanční plánování.

Krok 1: Získání přehledu o státním důchodovém systému

Prvním krokem, kterému se budeme věnovat, je získání přehledu o státním důchodovém systému. Ten má zásadní vliv na vaše příjmy v důchodovém věku. Cílem je porozumět tomu, jaký důchod vám bude příslušet. Většina z nás je oprávněna k základnímu státnímu důchodu, který je poskytován v závislosti na pracovní historii a odvedených sociálních pojištěních. Jeho výše je pak vypočítána na základě příjmových faktorů, výši odvodů, délky pojištění a průměrného výdělku. Na konci tohoto kroku budete mít představu o tom, kolik financí můžete od státu očekávat v základu. 

Krok 2: Připravte si důchodový plán 

V rámci druhého kroku se budeme věnovat přípravě důchodového plánu. Při jeho tvorbě vycházejte z vaší aktuální finanční situace a dále z předpokládaných příjmů i výdajů. Důchodový plán pak přizpůsobte vašim konkrétním potřebám a cílům. Zvažte, jaká výše důchodu by pro vás byla ideální. Určete si také, kolik peněz jste schopni a chcete pravidelně spořit, nebo investovat. Alternativní způsoby generování příjmů je pro podnikatele i živnostníky rozhodně na místě. Možností je více, patří mezi ně například individuální penzijní připojištění, investice do dlouhodobých fondů, nebo nemovitostí. V plánování investic a spoření doporučujeme využít služeb finančního poradce.

Krok 3: Spolupráce s finančním odborníkem

Právě toho se totiž týká třetí krok. Finanční odborník disponuje potřebnými znalostmi a zkušenostmi k analýze vaší finanční situace a navržení strategie, která je přizpůsobena vašim konkrétním potřebám a cílům, včetně návrhů týkajících se spoření a investic. Získáte tak cenné rady a doporučení ohledně vhodných investičních nástrojů a strategií. Finanční odborník bude schopen přizpůsobit váš důchodový plán a maximalizovat výnosy z vašich investic. Zároveň získáte jistotu, že   vaše investice jsou dobře strukturované a že využíváte všechny dostupné možnosti, které máte.

Finální plán by měl být pružný a snadno přizpůsobitelný. Pravidelně jej revidujte a aktualizujte v souladu se všemi změnami ve vašem životě i finanční situaci. Plánování důchodu je dlouhodobý proces, ale vyplatí se pro zajištění finanční bezpečnosti i klidnější budoucnosti.

Úskalí při práci s důchodovým plánem

Jedna z nejčastějších chyb nastává hned na začátku plánování, a to při chybné analýze stávající finanční situace. V této fázi je skutečně potřeba zahrnout veškeré faktory včetně dluhů a závazků. Jen tak lze nastavit realistické cíle a správný postup.

Další problémy mohou nastat při volbě nástrojů a investiční strategie. Příliš kontroverzní přístup může vést k nižším výnosům, zatímco příliš agresivní může zvýšit riziko ztrát. Pokud se však obrátíte na finančního poradce, těmto chybám s klidným srdcem předejdete.

Posledním rizikem jsou nepředvídatelné životní změny, které mohou mít vliv na vaši finanční situaci i potřeby. V takovém případě je nejjednodušším řešením pružný přístup a efektivní reakce v přizpůsobování plánu.

Příprava důchodového plánu se může zdát složitá a náročná. Při pečlivém postupu a s pomocí finančního odborníka se však rozhodně není čeho obávat. Jak zaznělo ve filmu Jak básníkům chutná život: „Náhody jsou vyloučeny, nebo se s nimi počítá”.

Mohlo by vás dále zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.