Jak na umístění provozovny a podnikání z domova

Během pandemie posílil – a v některých případech se dokonce stal nutností – trend podnikání z domova. S umístěním provozovny (nejen) na adresu trvalého bydliště ovšem souvisí řada povinností a podnikatele rozhodně nemine nezbytné kolečko po úřadech. Přečtěte si, co si při umisťování provozovny pohlídat.

7 minut čtení
Obrázek ke článku Jak na umístění provozovny a podnikání z domova

Pandemie koronaviru změnila v dosud zaběhnutém chodu společnosti spoustu věcí. Jednou z nich se stal okolnostmi vynucený přesun podnikání do domova, většinou kvůli omezení pohybu nebo úspoře nákladů za pronájem dalších provozoven nebo kanceláří. O výhodách a úskalích, které firmám přináší práce zaměstnanců z domova, jsme vás informovali v předchozím článku. Nyní se na práci z domova zaměříme z pohledu náležitostí, které vyžaduje umístění firmy na adresu bydliště.

Umístění sídla firmy nebo provozovny na vlastní adresu nebylo ani dříve nic neobvyklého. Dá se ale využít jen v případech, kdy to umožňuje obor podnikání. Třeba s prostředím paneláku snadno splyne účetní kancelář, ale z chemické laboratoře by sousedé asi příliš nadšení nebyli. Nejdříve si proto přiblížíme, co si pod pojmem provozovna představit, poté se podíváme na to, jaké povinnosti z jejího umístění plynou.

Co je to provozovna a kdy je povinné nahlásit její vznik?

Živnostenský úřad bude u každého podnikání zajímat sídlo firmy a případné umístění provozovny. To jsou ovšem dvě rozdílné záležitosti. Sídlo firmy (dříve oficiálně označované jako místo podnikání) označuje adresu, odkud podnikatel řídí svou činnost. Tuto adresu uvádí pro fakturaci a pro vyřizování korespondence. Posuzuje se podle ní také územní příslušnost úřadů, pod které podnikatel spadá. Sídlo může podnikatel volit podle vlastní úvahy, nejčastěji se jedná o adresu kanceláře, provozovny nebo trvalého bydliště. Důležité je, že každý podnikatel má vždy pouze jedno sídlo.

Oproti tomu provozovna značí vlastní nebo pronajatý prostor, kde podnikatel vykonává svou činnost nebo poskytuje své služby, jako je například prodejna, kancelář, dílna, salon nebo restaurace. Je to tedy místo, kde přímo pracuje a může se zde i osobně potkat se zákazníkem. Hlavní rozdíl oproti sídlu firmy je ten, že povinnost mít provozovnu se nevztahuje na úplně každé podnikání. Pokud tedy například kosmetičky nebo maséři nemají svůj vlastní salon, ale dojíždí ke klientům domů, nemají povinnost nahlašovat svou provozovnu jednoduše proto, že žádnou nemají. To samé platí například i u tesařů, kteří pouze dojíždějí na stavby. Situace by se změnila, pokud by si chtěli založit vlastní dílnu – v takovém případě by provozovnu museli oficiálně nahlásit.

Není prakticky možné přesně určit, ve kterých činnostech je ohlášení provozovny nutné, vždy záleží na okolnostech. Pokud si nejste jistí, jestli se vás konkrétně povinnost týká, informujte se na živnostenském úřadě.

Jak si zřídit provozovnu?

Podnikatelé mají povinnost osobně nebo písemně oznámit živnostenskému úřadu vznik provozovny, a to nejméně s třídenním předstihem. Tato povinnost neplatí pouze ve speciálních případech, kdy byla provozovna uvedena už v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi. Ve všech ostatních případech, pokud by podnikatel tuto povinnost zanedbal, čekala by ho pokuta až 100 tisíc korun.

Oznámení o vzniku provozovny musí obsahovat název firmy nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační číslo (IČ), adresu provozovny, předmět podnikání (u volné živnosti také čísla oborů) a datum zahájení provozu. Živnostenský úřad oznámení zpracuje, přidělí provozovně identifikační číslo, provede zápis do rejstříku a pak o něm bude podnikatele informovat.

Jaké povinnosti souvisí s provozovnou?

Pokud si podnikatel zařídí vlastní provozovnu, vznikají mu nové povinnosti. Kromě samotného oznámení musí podnikatelé živnostenskému úřadu také doložit, že mají k prostoru provozovny vlastnické nebo užívací právo. Je tedy nutné dodat výpis z katastru nemovitostí, kde bude uvedeno, že jsou vlastníky dané nemovitosti. Pokud si podnikatelé místo provozovny jen pronajímají, budou potřebovat souhlas vlastníků nebo správců nemovitosti s umístěním provozovny a jejich ověřeným podpisem.

Podnikatelé zodpovídají i za to, že bude provozovna v dobrém technickém stavu, který umožní její bezpečné používání. Musí také být odpovídající pro práci, kterou zde chtějí vykonávat. Provozovna musí splňovat technická pravidla daná stavebním zákonem, podmínky požární ochrany a hygienické předpisy. Každá provozovna také musí mít určenou odpovědnou osobu, která za bezpečný provoz zodpovídá.

Kámen úrazu provozoven, kvůli kterému mnoho podnikatelů platí zbytečné pokuty, je nesprávné nebo chybějící označení. Kontroly správného označení patří k těm nejběžnějším, které živnostenský úřad provádí.

Tip: Seznamte se s 10 kroky, jak zvládnout úřední kontroly.

Každá provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně popsaná přesně stanovenými údaji:

POVINNÉ OZNAČENÍ PROVOZOVNY

Provozovna musí být vždy označená:

  • Obchodním jménem podnikatele a jeho identifikačním číslem.

Pokud je provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům, musí být také označená:

  • Jménem a příjmením osoby odpovědné za provozovnu (s výjimkou automatů).
  • Prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se zákazníky (s výjimkou automatů a mobilních provozoven jako jsou stánky).

U služeb přechodného ubytování je nutné uvést:

  • Kategorii a třídu ubytovacího zařízení.

Jak postupovat při zrušení provozovny

V případě krátkodobého uzavření provozovny, například kvůli dovolené nebo nemoci, není nutné hlásit tuto situaci živnostenskému úřadu. Podnikatel v takovém případě ovšem musí viditelně umístit na provozovnu oznámení s přesně určenou dobou, po kterou bude provozovna uzavřená.

Živnostenskému úřadu je nutné nahlásit až trvalé uzavření provozovny. Úřad potřebuje znát změny adres podnikatele ještě čtyři roky po uzavření provozovny kvůli vyřizování možných závazků, jako je třeba placení pokut.

Podnikání z domova: ano, nebo ne?

Umístění sídla firmy nebo provozovny do místa bydliště s sebou může přinést kromě zmíněných povinností i několik dalších nevýhod. Typicky, pokud by se firma dostala do finančních problémů, exekutoři by mohli zaťukat přímo na dveře majitelova domu. Sídlo firmy je navíc veřejná informace, takže se k adrese majitele může dostat kdokoli.

Podnikání z domu ale přináší i nezanedbatelné výhody. Při práci z domu může podnikatel ušetřit náklady za nájem další provozovny, za dopravu nebo i za potraviny. S domácím prostředím se také pojí větší volnost a svoboda. Pak už jen stačí, aby podnikatel doma zvládl nesklouznout k prokrastinaci a naplno se během pracovní doby soustředit na své povinnosti.

Pokud se rozhodnete pro podnikání z domova, nezapomínejte na podnikatelské pojištění. Rizika podnikání se vám totiž samozřejmě nevyhnou ani doma. Například účetní, který má svou kancelář v místě trvalého bydliště, může chybou v papírování způsobit škodu klientovi stejně jako ten, který pracuje mimo domov. Neriskujte nečekané výdaje a sjednejte si podnikatelské pojištění ideálně hned v den, kdy se oficiálně stanete podnikateli.