Vrácení daní 2024

Kdy a za jakých okolností se vás týká vrácení daně? Přečtěte si náš článek a dozvíte se, co je přeplatek, za jakých okolností vzniká, jaké slevy si můžete uplatnit nebo jak podat žádost o jeho vrácení a do kdy vám bude vrácen.

7 minut čtení
Obrázek ke článku Vrácení daní 2024

Co jsou přeplatky a jak vznikají?

Přeplatky na dani jsou situace, kdy jste na daních v rámci placení zálohy na daň zaplatili více, nebo jste například uplatnili mnoho nároků na slevu na dani, nebo na daňové odpočty. Jak to zjistíte?

Při podávání daňového přiznání, tedy po vyčíslení všech příjmů a výdajů, odečtení již uhrazených záloh, uplatnění slev a odpočtů vám vyjde určitá částka. Pokud máte výsledek kladný, zaplatili jste více, než bylo potřeba a vzniká vám nárok na vrácení peněz od státu.

Důležité je zmínit, že k tomu, aby vám stát na dani vrátil co největší částku, je třeba také uplatnit všechny daňové slevy a odpočty, které se na vás vztahují.

Slevy na dani

Mezi ty nejčastější patří daňový bonus na poplatníka, daňové zvýhodnění na děti, dále sleva na vyživovaného manžela/manželku nebo sleva pro držitele průkazu ZTP/P.

 • Sleva na poplatníka se týká všech, kdo mají zdanitelné příjmy. Pro rok 2024 je stanovena na 30 840 Kč ročně.

 • Sleva na vyživovaného manžela/manželku se uplatňuje v případě, pokud nemá váš manžel/manželka vlastní příjmy nebo je má nízké. Výše slevy pro rok 2024 je 24 840 Kč.

 • U držitelů průkazu ZTP/P se sleva uplatňuje i v případě, že nemají přiznaný invalidní důchod. V roce 2024 je sleva stanovena na 16 140 Kč za rok.

 • Slevu na dítě si vždy uplatňuje pouze jeden z rodičů. Výše za jedno dítě je v roce 2024 stanovena na 15 204 Kč za rok.

Pokud jste zaměstnanec, tak vaše daňové přiznání za vás bude podávat váš zaměstnavatel. Nutné je ale na začátku každého kalendářního roku podepsat „Prohlášení poplatníka daně z příjmů”, tzv. růžové prohlášení.

Jak funguje vrácení přeplatku na dani?

Důležité je hned na začátek zmínit, že stát vrácení přeplatku nedělá automaticky. Je potřeba si o něj zažádat, a to právě v rámci podání daňového přiznání. Žádost o vrácení přeplatku je totiž jeho součástí a vyplňuje se na konci formuláře.

Pokud si o vrácení nezažádáte v rámci daňového přiznání, můžete tak udělat do uplynutí 6 let, a to na finančním úřadu, který vaše daně eviduje.

Samostatnou žádost je možné zaslat prostřednictvím:

 • aplikací Online finanční úřad – daňová informační schránka, která je dostupná na portále Moje daně

 • aplikací Elektronická podání pro Finanční správu, která je také dostupná na portále Moje daně

 • datové schránky (pokud ji máte zřízenou a zpřístupněnou)

 • e-mailu, který je ovšem potřeba do 5 dnů potvrdit např. v listinné podobě s vlastnoručním podpisem

Přeplatek bývá vrácen buď na adresu poplatníka, nebo na účet, záleží, jakou možnost si zvolíte.

Upozorňujme, že pokud je váš přeplatek nižší než 200 Kč, finanční úřad vám ho neproplatí. Místo toho jej využije na úhradu vašich budoucích daňových povinností.

Žena ve svetru sedí u stolu s počítačem

Kdy se přeplatky vrací?

Finanční úřad má na vrácení přeplatku na dani lhůtu 30 dní, která se počítá od skončení lhůty pro podání daňového přiznání. Záleží tedy, jakou formou budete přiznání podávat.

 • V případě podání daňového přiznání papírovou formou, tedy v termínu do 2. dubna 2024, vám bude přeplatek vrácen do 2. května 2024.

 • Pokud zvolíte elektronické podání v termínu do 2. května 2024, bude vám přeplatek vrácen nejpozději do 2. června 2024.

 • V případě, že jste pro podání využili daňového poradce, který jej podal v termínu do 3. července 2024, bude vám přeplatek vrácen do 2. srpna 2024.

Mohlo by vás také zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.