Jaké jsou možnosti sjednání pojištění přepravy zásilek?

Pro podnikatele je zcela zásadní doručovat zásilky bez poškození na místo určení. Všichni víme, že během přepravy může dojít k různým nehodám – od poškození a ztráty až po odcizení. Proto je důležité se těmto rizikům postavit čelem.

7 minut čtení
Obrázek ke článku Jaké jsou možnosti sjednání pojištění přepravy zásilek?

Zmíněná rizika kryje pojištění přepravy zásilek, které poskytuje jejich majitelům komplexní ochranu při přepravách na území celého světa. Pokud se budete spoléhat jen na pojištění dopravce, je potřeba vědět, že ve většině případů je jeho odpovědnost omezena váhovým limitem, který nemusí být nedostatečný. A to zejména v případě lehkých a drahých zásilek. Dopravce za vzniklou škodu také nemusíodpovídat vůbec. Pojištění zásilek  představuje jistotu, že v případě pojistné události bude škoda na přepravované zásilce kryta, a to až do plné hodnoty zásilky. 

Jaké jsou typy pojištění?

Rozsah pojištění je stanovován zejména s ohledem na druh převážených zásilek a způsob jejich přepravy. Pokud plánujete přepravu zboží, které není příliš atraktivní k odcizení, stačí zvolit takový rozsah pojištění, kdy budou krytá pouze vyjmenovaná rizika. Například nehoda dopravního prostředku, požár nebo potopení při lodní přepravě.

Jestliže hledáte opravdu komplexní pojistné krytí pro vaši zásilku, jsou tou správnou volbou všechna pojistná nebezpečí. Takový rozsah krytí zajistí ochranu proti poškození, zničení nebo pohřešování pojištěné přepravované zásilky způsobeným jakoukoliv nahodilou událostí, která může přepravu zásilky negativně ovlivnit. Tento rozsah pojištění plně doporučujeme.

Pokud převážíte například křehké zboží, elektroniku, přístroje nebo volně ložené zásilky, je dobré myslet i na pojištění takzvané přirozené povahy zásilky. K poškození zásilky výkyvem teplot, vnitřnímu lomu, hnilobě či působením živočichů totiž může dojít, i když je zásilka důkladně chráněna obalem a při přepravě nedojde k jeho zjevnému poškození.

Plánujete uspořádat výstavu? 

Pojištění výstavy je klíčovým prvkem pro jakoukoliv organizaci. Je důležité, abyste chránili své investice a snížili potencionální rizika.

U nás v Generali České pojišťovně je možné pojistit nejen přepravu včetně nakládky a vykládky, ale i samotnou výstavu včetně instalace a uskladnění exponátů. A nemusí se jednat jen o výstavu měřícího přístroje na veletrhu. Ve stejném rozsahu lze pojistit i umělecká díla, takzvaně z hřebíku na hřebík.

Další rizika: Společná havárie

Možná si pamatujete, jak se nedávno v Suezském průplavu zablokovala loď Ever Given. Tato šestidenní nepříjemná situace vyústila k vyhlášení společné havárie a uplatnění nároků vůči všem majitelům přepravovaných zásilek.

Z pojištění přepravy zásilek lze příspěvky na tuto událost uhradit. V případě společné havárie vyhlášené kapitánem lodi se náklady vynaložené na záchranu lodi, ale i nároky vlastníků poškozených zásilek rozpočítají mezi vlastníky všech zásilek.

Mezinárodní sankce

Zásilky mohou být přepravovány do všech koutů světa, a je proto nezbytné se seznámit s aktuálními sankčními opatřeními, které dopadají jak na územní oblasti, tak na osoby nebo zboží.

Mezinárodní sankce se dotýkají zejména zásilek z takzvaného sensitive sector – zásilky využitelné i k vojenským účelům, drahé kovy, energetika, ropné produkty a tak dále. Tato opatření musí plně respektovat také pojišťovna. Pojištění se proto nevztahuje na plnění či nárok, pokud by se pojišťovna dostala do rozporu s mezinárodními sankcemi a rezolucemi.

Správné balení a volba dopravce

Správné balení a volba dopravce jsou hlavními pilíři pro minimalizaci rizika poškození. Dbejte na to, aby byla zásilka dostatečně chráněna, hlavně proti nárazům nebo nepříznivým vlivům během přepravy. Nezapomeňte si také zvolit prověřeného dopravce, který má zkušenosti s přepravou vašeho druhu zásilek.

Partneři v ochraně zásilek

Před odesláním zásilky se ujistěte, že jste správně zvolili rozsah pojištění a vaše zásilky jsou adekvátně chráněny při všech nenadálých událostech. V Generali České pojišťovně jsme vám k dispozici s profesionální péčí a podporou při řešení jakýchkoli problémů – od nakládky až po vykládku zásilky. Spolehněte se na naše dlouhodobé zkušenosti s různými situacemi, které nám umožňují nabídnout pomocnou ruku i náhradu vzniklých škod. Díky tomu můžete vypustit z hlavy starosti ohledně přepravy zásilek.

Mohlo by vás zajímat: