Změny v sazbách DPH 2024

Letos v lednu došlo ke změnám v DPH. V následujícím textu vám představíme, k jakým změnám v sazbách došlo a kterých položek, či služeb se to přesně týká.

6 minut čtení
Obrázek ke článku Změny v sazbách DPH 2024

Od letošního ledna vešla v platnost novela zákona o DPH, která je součástí Konsolidačního balíčku. Konkrétně tedy od 1. 1. 2024 došlo k redukci počtu sazeb z původních tří na dvě. Snížené sazby 10 a 15 % byly sjednoceny na 12 %. Základní sazba 21 % zůstává stejná.

Tato opatření byla schválena poslanci v minulém roce na doporučení řady ekonomů včetně Národní ekonomické rady vlády – NERV, která je odborným poradním orgánem vlády pro oblast ekonomických opatření, strategických hospodářských plánů, veřejných investic a systémových reforem.

Sjednocení sazeb DPH na jednu sníženou a jednu základní sazbu by tedy mělo vést k vyšší efektivnosti a transparentnosti systému DPH, omezení příležitostí k daňové optimalizaci a v neposlední řadě k odstranění absurdit jako v případě aplikace tří různých sazeb DPH u piva v restauraci.

V následujícím seznamu najdete změny, ke kterým přesně došlo a u jakých služeb, produktů.

Snížená sazba DPH 12 % od roku 2024

Ke zvýšení DPH z původních 10 % na 12 % dojde v těchto oblastech:

 • vodné a stočné

 • teplo

 • stravovací služby (bez točeného piva)

 • bezlepkové výrobky

 • ubytovací služby

 • kulturní akce

 • časopisy a noviny

 • léky a část farmaceutických výrobků

Naopak ke snížení DPH z 15 na 12 % dojde u těchto oblastí:

 • farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky

 • stavební práce

 • pohřební služby

 • potraviny (bez nápojů)

 • dětské sedačky do automobilů

V případě příležitostné a zvláštní linkové hromadné dopravy osob, veškeré pitné vody dodávané vodovodem a dále některých zdravotnických přístrojů a zařízení je sazba DPH snížena z 21 % na 12 %.

Zvýšená sazba 21 % od roku 2024

Do tohoto seznamu změn přibyly položky bez prokazatelného sociálního či zdravotního významu, které byly minulou vládou umístěny do kategorie snížené sazby v době COVID – 19 a zavedení povinného EET. Těmito položkami jsou:

 • kadeřnické i holičské služby

 • točené pivo

 • sběr, přeprava a skladování komunálního odpadu

 • opravy obuvi a kožených výrobků i kol

 • úklidové práce v domácnostech

 • půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů, hudebnin a podobně

 • řezané květiny

Dále byly z původnách 15 % do seznamu 21 % DPH přidány tyto položky:

 • služby autorů a výkonných umělců

 • dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností

 • palivové dřevo ve všech podobách

V případě knih, ale například také hudebnin nebo dětských omalovánek a dětských knížek je sazba DPH od roku 2024 0 %. Tyto položky byly osvobozeny od daně.

Ne všechny produkty, či služby podlehly změnám v sazbách DPH, pokud se vás tyto změny týkají, můžete se setkat s problémem při uplatňování DPH v případě, kdy jste poskytly zálohy s původní sazbou v roce 2023 a zdanitelné plnění je už v období účinnosti nové sazby. V takové situaci se řiďte podle § 37a zákona o DPH.

Mohlo by Vás zajímat:


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.