Vojtěch Malina, Cleverfarm: Pomáháme zvýšit úrodu zemědělců i udržitelnost hospodaření

Se šéfem společnosti CleverFarm Vojtěchem Malinou jsme si popovídali o udržitelném hospodaření a chytré aplikaci, která umí pomáhat nejen farmářům a zemědělcům.

10 minut čtení
Obrázek ke článku Vojtěch Malina, Cleverfarm: Pomáháme zvýšit úrodu zemědělců i udržitelnost hospodaření

Český start-up CleverFarm přináší moderní a inovativní řešení pro zemědělce, která výrazně přispívají k udržitelnosti hospodaření. Díky svému know-how firma nedávno získal 1. místo v soutěži SME EnterPRIZE oceňující podnikání s ohledem na životní prostředí, kterou organizuje Generali Česká pojišťovna. V našem rozhovoru s CEO Vojtěchem Malinou se dočtete o chytrých řešeních, která mají potenciál posunout vpřed zemědělství po celém světě.

Co by mělo českou veřejnost napadnout jako první, když uslyší o firmě CleverFarm?

Jsme moderní, ambiciózní firma, která je vnitřně motivovaná hledat způsoby, jak zefektivnit farmaření po celém světě. A to za použití metod a řešení, které mají pozitivní dopady na životní prostředí.

Jaká byla motivace ke vzniku firmy?

Já i zakladatelé CleverFarm jsme v tomto oboru viděli obrovský potenciál. Je jasné, že v zemědělství po celém světě budou muset proběhnout dramatické změny. Důvodem je, že celosvětová populace výrazně roste, zatímco rozloha orné půdy se příliš nemění. To znamená, že farmáři po celém světě musí fungovat efektivněji a musí začít používat moderní způsoby řízení. Jedině tak budou schopni dosáhnout produkce, která je potřeba, abychom se jako lidstvo dokázali uživit.

Druhou motivací pro nás bylo, že obor zemědělství je sám o sobě poměrně konzervativní. Bereme jako výzvu snažit se změnit obor, který se sám o sobě příliš měnit nechce.

Třetím důvodem byla možnost díky novým technologiím reálně zlepšit kvalitu obživy lidí v některých částech světa, například v Africe a v Latinské Americe. V těchto oblastech mají naše řešení přímý dopad na to, jaká bude úroda, a následně i na kvalitu života místních lidí.

Dá se tedy říct, že vaše zařízení pomáhá řešit situace „za pět dvanáct“.

V některých ohledech to tak opravdu je. Jedna z oblastí, které řešíme, je spotřeba vody na zavlažování. Existují regiony, kde voda už prostě není nebo dochází. Každý ušetřený kubík vody pak hraje zásadní roli v tom, jaká bude úroda.

Svět se celkově posouvá směrem k udržitelnosti a zemědělství má v této oblasti velký potenciál. Co si ale má člověk představit pod pojmem udržitelné hospodaření?

Udržitelné hospodaření je velmi široký koncept. CleverFarm se soustředí na optimalizaci vstupů nutných pro zemědělství. Mezi látky, které se aplikují na pole, patří voda, pesticidy, hnojiva, morforegulátory (přírodní nebo syntetické látky, které tvarově ovlivňují růst rostlin) nebo prostředky na ochranu plodin. Naše řešení umožňuje snížení množství těchto látek a zároveň zvýšení úrody. To má následně velmi pozitivní dopady na krajinu, ve které farmáři hospodaří. V udržitelném zemědělství se také čím dál tím víc začíná objevovat téma uhlíkové stopy a jejího dopadu. Naše řešení přispívají k jejímu snížení v oboru zemědělství.

Jak moc je udržitelné hospodaření v Česku rozšířené? Sám jste podotkl, že zemědělství je obor, který se příliš nechce měnit.

Snažíme se povědomí o udržitelném hospodaření rozšířit. Naše služby nejprve představujeme, a abychom zemědělce přesvědčili o jejich přínosu, nasazujeme je na pilotní testování na omezenou rozlohu nebo omezený čas. I konzervativní farmář pak řešení porozumí a akceptuje ho, protože vidí konkrétní přínos pro svou farmu. Drtivá většina zemědělců má ke konci testování zájem o rozšíření služeb. Problém je spíše testování nasmlouvat. Farmáři jsou většinou příliš zaneprázdnění nebo nejsou tolik ochotní měnit své léta zavedené postupy.

A jakými prostředky se snažíte informace o chytrém zemědělství rozšířit?

Naše komunikace má několik vrstev. Před koronavirovou krizí jsme dva roky po sobě pořádali Akademii zemědělských inovací. Na této platformě se setkávali dodavatelé moderních technologií, zástupci největších farem a dodavatelé techniky. Prezentovali zde novinky z oboru a navzájem sdíleli nejnovější postupy, které zemědělci mohou aplikovat. Během pandemie jsme přešli do online prostředí a pořádali jsme webináře a jiné vzdělávací programy. Kromě toho pořádáme cílené informativní kampaně, kterými oslovujeme farmáře. Nedávno jsme například rozjeli velkou kampaň ve Španělsku, kde je největší procento zavlažovaných území v Evropě.

Vaším klíčovým produktem je aplikace CleverFarm. Jaké hlavní výhody přináší zákazníkům?

Hlavní výhodou aplikace CleverFarm je, že dokáže posbírat a zkombinovat relevantní data a údaje. Na jejich základě můžeme doporučit farmářům, jakým způsobem upravit aktivity na farmě tak, aby maximalizovali svou úrodu. Naše přidaná hodnota je kromě účinného nasazení senzorů především správná interpretace získaných dat.

V jakých oborech aplikace umí pomáhat?

Naše primární zaměření je obor zemědělství, které tvoří 90 procent nasazení. Nicméně, zjistili jsme, že se naše platforma bez jakékoliv zásadní úpravy dá aplikovat i mimo tuto oblast. Dá se využít například ve správě městských parků a další zeleně nebo na travnatých sportovních hřištích. A to zejména v oblasti inteligentního řízení závlah.

Obvykle se zavlažuje podle pevně daných zavlažovacích cyklů nebo jednoduše podle toho, jestli prší, nebo ne. To je ale dost zastaralý přístup. Podle celosvětových statistik se venkovním zavlažováním plýtvá až o 50 procent, což znamená obrovský potenciál pro úsporu. S tím může pomoci CleverFarm, který na pozemku sbírá konkrétní a aktuální data a podle nich navrhuje úpravy nastavení zavlažování.

Jsou vaše aplikace a zařízení vhodná spíše pro menší, nebo větší farmy?

Naše aplikace v tomto směru nemá žádná omezení. Její důležitou součástí je agroevidence, tedy záznam činností, které na farmě probíhají. To je užitečné jak pro malé farmáře, tak i pro největší holdingy. Mezi naše zákazníky patří i farmáři s malými políčky, na kterých pracují tři nebo čtyři lidé, ale pěstují na nich specifické plodiny, k jejichž pěstování potřebují přesná data. Ta jim naše řešení poskytne.

Kromě CleverFarm nabízíte i aplikaci CleverAssets. Jak se tyto dvě aplikace liší?

Aplikace CleverAssets je také určená pro farmáře. Nejde v ní však o záznam a analýzu činností na farmě, ale o kompletní správu a evidenci půdních pozemků, včetně hlídání termínů, smluvních stavů, daňových přiznání, výplat pachtovného (finančních výnosů z pronajatých zemědělských pozemků) a dalších potřebných záležitostí.

Jak fungují senzory, které umisťujete na farmy?

Senzory jsou součástí internetu věcí (Internet of Things, IoT) a jejich hlavní výhodou je, že fungují na baterie a nemusí tedy být připojené do sítě. Senzor každou půlhodinu vyšle informaci o parametrech, které snímá a poskytuje tak kontinuální řadu dat, kterou následně analyzujeme a vyhodnocujeme.

K čemu všemu se dají senzory v chytrém zemědělství využívat?

Typů senzorů je celá řada. Jedna skupina sleduje veškeré meteorologické podmínky, jako jsou například srážky, rychlost, síla a směr větru, vlhkost listů nebo odpařování. Dalším typem jsou půdní čidla, která nejčastěji měří vlhkost, teplotu nebo salinitu půdy (podíl minerálních látek). Kromě toho existují také čidla, která se umisťují do sil nebo posklizňových hal a dokážou varovat před výskytem škůdců nebo chorob plodin.

Údaje ze senzorů tedy mohou fungovat jako preventivní opatření.

Ano. Tyto typy čidel jsou užitečné zejména v období sklizně, kdy se plodiny uskladňují. Díky našim algoritmům dokážeme choroby předpovědět několik dní nebo dokonce týdnů předem, čímž se dá účinně předejít zničení úrody a vyhnout se škodám.

Když zmiňujete předcházení škod – využíváte v rámci vašeho byznysu nějaká pojištění?

Ano, CleverFarm je klientem Generali České pojišťovny a využívá celou řadu pojištění. Na základě naší dlouhodobé spokojenosti jsme také nedávno naše pojištění rozšířili o další typy pojistek.

Jaký byl nejzajímavější projekt, na kterém jste se s CleverFarm podíleli?

Aktuálně se nám vrací zajímavé výsledky z pilotního testování v afrických zemích. Podařilo se nám zde upravit závlahový cyklus tak, že došlo k významným úsporám vody a nafty potřebné v zavlažovacích generátorech. Naše řešení tak umožnilo, že během jedné sezony došlo ke dvěma sklizním místo jedné. To vnímáme jako obrovský úspěch.

A co projekty u nás?

V Česku se naše největší úspěchy pojí s takzvaným precizním zemědělstvím. To ve zkratce znamená využití satelitních snímků k vytvoření takzvaných management zón na pozemcích. Farmáři se pak ke každé zóně mohou chovat jinak, a to podle toho, jakou má kondici a potenciál k růstu. Tím mohou dosáhnout až 30procentních úspor na vstupních materiálech. To je u některých typů materiálů hodně znát – například některá hnojiva nebo prostředky na ochranu rostlin jsou velmi drahá záležitost.

Považuje se CleverFarm už za větší, nebo stále ještě spíše menší firmu?

Jsme stále spíše menší firma, je nás celkem dvacet sedm. Nicméně, tvrdě pracujeme a meziročně rosteme zhruba o 60 až 70 procent, což na start-up v agro sektoru není špatný výsledek.

Pro budoucí vývoj vidíme potenciál spíše v zahraničí. Česko má omezenou rozlohu a také relativně dobré podmínky oproti jiným světovým regionům, které doslova zápasí o všechny zdroje.

Jak váš podnik ovlivnila pandemie?

Myslím, že jsme dopadli relativně dobře oproti jiným firmám, které pandemie téměř zlikvidovala. Pro nás měla dopady hlavně v tom směru, že jsme museli přejít do online režimu. To není problém pro naše služby, které samy o sobě fungují v online prostředí, ale spíše pro komunikaci s klienty. Zemědělci obecně k digitálnímu prostředí příliš netíhnou.

Druhým negativním dopadem bylo, že se všichni začali obávat, co bude dál a odsouvali svá investiční rozhodnutí. Teď už ale vidíme významné zlepšení a věříme, že od příštího roku plně obnovíme plány, které jsme měli před covidem.

Jak vnímáte aktuální stav svého oboru a vidíte zde další potenciál? Lidé často nemají přehled o tom, co vlastně internet věcí je a k čemu přesně slouží.

Společnost se postupně posouvá směrem k digitalizaci a k online řešením, protože jsou efektivní, dostupná a snadno nasaditelná po celém světě. Stále více se také rozšiřuje povědomí o tom, co tyto služby dokážou přinášet. V tomto ohledu jsem optimista.

My jsme nejúspěšnější v případech, kdy se nám podaří skvělý výsledek na konkrétní farmě, která je poté naší referencí pro celý region. V tu chvíli odpadá složité vysvětlování toho, co je internet věcí a jak funguje. Komunita farmářů je silně provázaná a šíří si tyto informace sama mezi sebou.

Plánujete do budoucna rozšířit své služby?

Určitě. Chceme, aby náš software zahrnoval všechny důležité údaje, a to v adekvátním množství a s co nejvyšší přesností. Považujeme za důležité, aby námi doporučené změny byly podepřené ještě větším množstvím relevantních a přesných dat. V tomto ohledu narážíme na to, že některá užitečná data se ještě nedají změřit nebo přenést do aplikace. V blízké budoucnosti to ale bude možné a tyto nové datové zdroje vylepší a zpřesní naše služby.

Další využití satelitního monitoringu polí, rozšíření senzorů na bázi internetu věcí, integrace dat spojené s analýzou půdy a rostlin a další dynamicky se rozvíjející oblasti nabízí příležitosti, které chceme využít a zabudovat do naší platformy.