Profiplán

Ideální pojištění pro podnikatele a firmy

Podnikání v dnešní době přináší nejrůznější rizika. My jsme tu proto, aby vás nic nezastavilo a mohli jste stále pracovat, inovovat a posouvat svou firmu dál. Společně najdeme komplexní řešení pojištění na míru vašemu podnikání
Jednička na trhu

Jsme jednička na trhu s dlouholetou zkušeností v pojištění podnikatelů

Nejširší rozsah

Nabízíme nejširší rozsah podnikatelského a firemního pojištění

Flexibilita

Pojištění je variabilní a individuálně ho nastavíme podle potřeb vaší firmy

Rychlá likvidace

Když se něco stane, můžete pracovat dál díky rychlé likvidaci škodní události

Co umíme pojistit?
Téměř vše.

Naše podnikatelské pojištění vás ochrání před následky novodobých rizik. Od nevídaných živlů, přes růst cen až po využívání nejvyspělejších strojů a technologií. Vše individuálně přizpůsobíme potřebám vaší firmy.

Přírodní živly
Přírodní živly se stávají nebezpečnějšími

Růst cen
Zvýšená míra inflace zasahuje každé podnikání

Přerušení provozu
Přerušení nebo omezení provozu znamená silnou finanční zátěž

Moderní technologie
Dokážeme ochránit i ty nejvyspělejší technologie

Odcizení a vandalismus
Chraňte se před nezvanou návštěvou

Pojištění odpovědnosti
Pomůžeme vyřešit vámi způsobenou újmu na zdraví i majetku

Jak si pojistit podnikání

Jsem nový klient


Využijte online průvodce a po vyplnění základních údajů o firmě získáte přehled o pojištění na míru vašemu podnikání. Pak už jen stačí domluvit schůzku s naším poradcem.

Jsem stávající klient


Kontaktujte svého správce a domluvte si schůzku. Společně můžete probrat aktuální možnosti pojištění.

Přidejte se k našim spokojeným klientům

Klient 1

Petr Houdek

Jednatel
NEOMATECH s.r.o


I díky Generali České jedou naše balící linky stále naplno

Klient 1

Kateřina Kratochvílová

Předsedkyně představenstva
ICOM transport, a. s


I díky Generali České jezdí naše vozy bezpečně po celé evropě

Klient 1

Jiří Antoš

Jednatel
Mirakulum s.r.o.


I díky Generali České může náš zábavní park dělat radost

Často se ptáte

Ano, u majetkového pojištění tolerujeme tento rozdíl do výše 15 %. Při větším rozdílu je v případě pojistné události uplatněno podpojištění.

Ne, toto není v současné době možné v pojistné smlouvě nastavit. Pojistné částky je nutné aktualizovat v rámci pravidelných servisních schůzek.

Ano, pojištění povodně není možné sjednat, pokud se dle povodňových map pojištěný majetek nachází ve 4. povodňovém pásmu. Toto pásmo odpovídá předpokládané 20leté vodě. Je-li pojištěna povodeň nebo záplava, nevzniká právo na pojistné plnění za škody, které nastaly v průběhu 10 dnů od sjednání pojištění nebo od navýšení limitu pojistného plnění pro toto pojištění.

Ne, v rámci rizika vichřice jsou automaticky hrazeny škody způsobené nejen vichřicí, ale i jakýmkoliv jiným větrem rychlejším než 75 km/hod.

V pojistné smlouvě se ujednává tzv. doba ručení, která může činit až dva roky. Po tuto dobu pak pojišťovna hradí případné ztráty způsobené přerušením provozu.

Ano, pojištění přerušení provozu lze sjednat i pro tento případ.

Pojišťovaný stroj nebo elektronické zařízení musí být nepoškozené, provozuschopné a s ukončeným zkušebním provozem.

Ano, a je jedno, jestli je stroj převážen na vozidle, a nebo tzv. po vlastní ose. Důležité je, aby přeprava stroje byla prováděna pojištěným.

V případě mechanických poruch to je např. vada materiálu, chybná konstrukce, vniknutí cizího předmětu do stroje, škody způsobené přetlakem nebo podtlakem, zvýšené funkční namáhání. V případě elektrických poruch to je především zkrat, přepětí, vada izolace, korona, výboj apod.

Ne, pojišťovna uhradí vzniklé škody bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn, či nikoliv.

Ano, pojištění skel je možné sjednat pro případ poškození z jakékoliv příčiny, tzv. pojištění allrisk.

Ano, tyto škody jsou pojištěny automaticky, není nutné je připojišťovat.

Ano, pokud byl příčinou vadný výrobek, jsou v rámci připojištění tzv. čistých finančních škod hrazeny i škody způsobené přerušením provozu poškozeného.

Ano, v tomto směru není v pojistných podmínkách žádné omezení.

Ne, odpovědnost za vadu (vadné plnění) není pojištěním odpovědnosti kryta. Všechny výdaje, které musí pojištěný vynaložit na odstranění vady svých výrobků nebo služeb, nejsou škodou způsobenou jiné osobě v duchu pojistných podmínek. Toto riziko není ani možné připojistit.

Připojištění tzv. nemajetkové újmy je automaticky zahrnuto v každé pojistné smlouvě odpovědnosti. Toto pojištění se vztahuje např. i na újmy způsobené v souvislosti se zpracováním osobních údajů.