Jak na pojištění silničních dopravců

Provozujete silniční nákladní dopravu? Pak nepodceňte pojištění odpovědnosti silničního dopravce. Špatně nastavené nebo dokonce žádné pojištění může firmu snadno přivést až k existenčním problémům. Poradíme, jak se vyhnout nejčastějším chybám.

5 minut čtení
Obrázek ke článku Jak na pojištění silničních dopravců

Pokud patříte mezi provozovatele silniční nákladní dopravy, sami dobře víte, že to rozhodně není podnikání pro slabé povahy. Neustále řešíte, jak sehnat spolehlivé řidiče, omezit dopravní nehody, zabránit krádežím. A do toho vás straší komplikace spojené s poškozením převáženého nákladu. Právě na pojištění odpovědnosti silničních dopravců se nyní podíváme podrobněji.

Jako silniční dopravce byste neměli vyjet do provozu bez několika pojištění. Kamiony chrání havarijní pojištění, řidiče obvykle pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli a vůbec největší pozornost byste měli věnovat pojištění odpovědnosti za náklad. Jakákoli havárie bez tohoto pojištění totiž pro vás může být likvidační. Zejména pokud převážíte náklad v milionových hodnotách.

Připlaťte si za asistenci

Nejčastější škody na nákladu v praxi vznikají kvůli špatné manipulaci při nakládání nebo vykládání nebo v důsledku dopravních nehod. Časté jsou i škody způsobené poruchami chladicích boxů nebo protržením plachty návěsu. Všechny tyto případy jsou kryty v základu pojištění odpovědnosti. Zvažte ale i připojištění proti loupežnému přepadení a krádeži, hodnotný převážený náklad často láká nejrůznější nenechavce.

Stejně jako u jiných typů pojištění máte možnost si sjednat pojištění velmi užitečných asistenčních služeb, které v tomto případě obsahují:

  • přeložení přepravovaného nákladu z místa havárie,
  • přistavení náhradního vozidla,
  • odvoz přepravovaných věcí do místa uskladnění,
  • uskladnění přepravovaných věcí,
  • vyproštění havarovaného vozidla,
  • zorganizování hovoru v angličtině.

Jistě není těžké si představit, jak velké usnadnění v případě nehody nebo jiného problému  zejména v zahraničí mohou asistenční služby  přinést. Doslova k nezaplacení…

Znáte dobře platná pravidla silniční dopravy?

Od 1. ledna 2019 platí v České republice nová pravidla pro vnitrostátní silniční nákladní dopravu, jde o tzv. Úmluvu CMR. Především mezi zákazníky autodopravců je ale ještě stále hodně těch, kteří tato pravidla příliš neznají, a kvůli tomu mohou vznikat nepříjemná a zbytečná nedorozumění.

Úmluva CMR, neboli Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, byla uzavřena v Ženevě 19. května 1956. Od 1. ledna 2019 platí některá její ustanovení také pro vnitrostátní silniční nákladní dopravu v České republice. Úmluva upravuje mimo jiné váhové omezení odpovědnosti dopravce. Majitelé přepravovaného nákladu už nemusí od dopravce automaticky obdržet odškodnění odpovídající hodnotě nákladu, protože se primárně posuzuje hmotnost přepravovaného nákladu. Konečná náhrada škody ze strany dopravce tak bývá mnohem nižší, než skutečná cena nákladu.

 

Dejte si pozor především na následující tři nejčastější mýty:

 

1. Musíte vždy uhradit celou hodnotu poškozeného převáženého nákladu.

 

O výši náhrady škody nerozhoduje cena, ale hmotnost nákladu.

Náhrada škody nesmí přesáhnout 8,33 SDR za 1 kilogram chybějící hrubé váhy nákladu. Pokud dojde například k úplnému zničení nákladu, třeba automobilu o hmotnosti zhruba 2 000 kg a s pořizovací cenou 2,5 milionu korun, musíte nahradit škodu pouze ve výši pouze zhruba 525 tisíc korun. Úmluvou CMR se řídí i pojištění odpovědnosti silničního dopravce. Výpočet pojistného plnění tak vychází z hmotnosti nákladu, bez ohledu na jeho skutečnou hodnotu.

 

2. Na navýšení odpovědnosti se dá nějak ústně domluvit.

 

Vyšší náhradu škody může po vás odesílatel požadovat při splnění podmínek článku 24 Úmluvy CMR.

Při poškození drahého a lehkého nákladu během přepravy není odškodnění podle váhového limitu dle Úmluvy CMR  často dostatečné. Odesílatel ale může zaplatit příplatek k přepravnému a uvést v nákladním listě cenu nákladu. V tom případě pak odpovídáte až do výše skutečné ceny nákladu, resp. do částky stanovené v nákladním listě.

 

3. Přijeli jste na vykládku pozdě, zaplatíte odškodné, které si zákazník sám stanoví.

 

Pokud je překročena dodací lhůta a zákazníkovi prokazatelně vznikla škoda, musíte ji nahradit, ale jen do výše dovozného.

Jestliže dodáte náklad pozdě, musí poškozená strana prokázat, že u ní z tohoto důvodu došlo ke škodě.  Dle Úmluvy CMR ale odpovídáte za takto vzniklé škody pouze do výše dovozného.


Pokud dobře neznáte nejnovější nařízení a nemáte dostatečné pojištění, můžete si způsobit velké problémy. Nastudovat nová nařízení si musíte každý sám, o rozšířenou ochranu převáženého nákladu se však spolehlivě postará pojištění odpovědnosti silničních dopravců.


Proto nezapomeňte na pojištění odpovědnosti nebo zkuste našeho Průvodce pojištěním.